vip x1600 xf modulaire hoogwaardige video-encoder€¦ · video | vip x1600 xf modulaire...

of 7 /7
Video | VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder www.boschsecurity.nl u Tot 16 video-ingangskanalen u Modulair en uitbreidbaar met verwisselbare hot- swap-videomodules u Direct of via netwerk aangesloten iSCSI RAID u Intelligente videobewegingsdetectie en detectie van camerasabotage bij encodermodules u Conform ONVIF VIP X1600 XF is een modulair, krachtig CCTV video- encodersysteem. Iedere VIP X1600 XF is een 4 x 4 apparaat dat maximaal vier verwisselbare hot-swap- modules kan herbergen, zodat modules op elk moment kunnen worden toegevoegd of verwisseld zonder dat het signaal naar de kanalen van andere modules wordt onderbroken. Het VIP-X1600-XFB Chassissysteem beschikt over twee 1 Gbps Ethernet-poorten aan de voorzijde en één extra 1 Gbps Ethernet-poort aan de achterzijde. Zo ontstaat een grotere keus aan netwerkconnectiviteit en eenvoudigere in-rek-bekabeling, bijvoorbeeld een directe aansluiting op een iSCSI-disk-array. Dit chassissysteem beschikt tevens over een 1 Gbps SFP- sleuf (small form-factor pluggable) aan de voorzijde, bijvoorbeeld voor een optische transceiver, om een directe glasvezelverbinding met een extern netwerk tot stand te brengen. Voor toepassingen die niet van deze geavanceerde functie gebruik kunnen maken is het VIP-X1600-B Chassissysteem leverbaar, met slechts twee 1 Gbps Ethernet-poorten één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. De VIP X1600 XF H.264 Main Profile encodermodules (VIP‑X1600‑XFM4A/XFM4B) zorgen voor real-time video-over-IP met H.264-compressie. Hierdoor zijn twee onafhankelijke streams voor elke camera beschikbaar, met volledige frame rate en de beste kwaliteit voor verschillende doeleinden. Zo kan bijvoorbeeld één stream worden gebruikt voor live- weergave met minimale vertraging, terwijl de tweede stream optimaal is ingesteld voor het gebruik van zo min mogelijk opslagcapaciteit. Bovendien zijn ze uitgerust met een hardware-accelerator voor VCA- functies, waardoor “decentrale intelligentie” een nieuwe dimensie krijgt. Er is tevens een uitvoering van de module leverbaar die BILINX-communicatie via coaxkabels ondersteunt. U kunt de beelden weergeven op een pc met het veelzijdige videomanagementsysteem van Bosch, met of zonder Bosch IntuiKey bedieningspaneel. In plaats hiervan kunt u ook een webbrowser gebruiken. Deze hoogwaardige, meerkanaals apparaten met decentrale iSCSI-opname zorgen voor Video-over-IP van de hoogste kwaliteit die vandaag de dag in de CCTV- branche is te vinden. VIP X1600 XF is ontworpen met het oog op betrouwbaarheid. Hij is voorzien van verwisselbare hot-swap-modules, twee redundante- voedingsingangen en redundante netwerkpoorten. Met de Bosch VideoSDK kan de VIP X1600 XF worden geïntegreerd in andere videomanagementsystemen.

Author: others

Post on 28-Jul-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Video | VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder

  VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardigevideo-encoder

  www.boschsecurity.nl

  u Tot 16 video-ingangskanalen

  u Modulair en uitbreidbaar met verwisselbare hot-swap-videomodules

  u Direct of via netwerk aangesloten iSCSI RAID

  u Intelligente videobewegingsdetectie en detectie vancamerasabotage bij encodermodules

  u Conform ONVIF

  VIP X1600 XF is een modulair, krachtig CCTV video-encodersysteem. Iedere VIP X1600 XF is een 4 x 4apparaat dat maximaal vier verwisselbare hot-swap-modules kan herbergen, zodat modules op elk momentkunnen worden toegevoegd of verwisseld zonder dathet signaal naar de kanalen van andere modules wordtonderbroken.Het VIP-X1600-XFB Chassissysteem beschikt over twee1 Gbps Ethernet-poorten aan de voorzijde en één extra1 Gbps Ethernet-poort aan de achterzijde. Zo ontstaateen grotere keus aan netwerkconnectiviteit eneenvoudigere in-rek-bekabeling, bijvoorbeeld eendirecte aansluiting op een iSCSI-disk-array. Ditchassissysteem beschikt tevens over een 1 Gbps SFP-sleuf (small form-factor pluggable) aan de voorzijde,bijvoorbeeld voor een optische transceiver, om eendirecte glasvezelverbinding met een extern netwerk totstand te brengen. Voor toepassingen die niet van dezegeavanceerde functie gebruik kunnen maken is hetVIP-X1600-B Chassissysteem leverbaar, met slechtstwee 1 Gbps Ethernet-poorten één aan de voorzijde enéén aan de achterzijde.De VIP X1600 XF H.264 Main Profile encodermodules(VIP‑X1600‑XFM4A/XFM4B) zorgen voor real-timevideo-over-IP met H.264-compressie. Hierdoor zijntwee onafhankelijke streams voor elke camera

  beschikbaar, met volledige frame rate en de bestekwaliteit voor verschillende doeleinden. Zo kanbijvoorbeeld één stream worden gebruikt voor live-weergave met minimale vertraging, terwijl de tweedestream optimaal is ingesteld voor het gebruik van zomin mogelijk opslagcapaciteit. Bovendien zijn zeuitgerust met een hardware-accelerator voor VCA-functies, waardoor “decentrale intelligentie” eennieuwe dimensie krijgt. Er is tevens een uitvoering vande module leverbaar die BILINX-communicatie viacoaxkabels ondersteunt.U kunt de beelden weergeven op een pc met hetveelzijdige videomanagementsysteem van Bosch, metof zonder Bosch IntuiKey bedieningspaneel. In plaatshiervan kunt u ook een webbrowser gebruiken. Dezehoogwaardige, meerkanaals apparaten met decentraleiSCSI-opname zorgen voor Video-over-IP van dehoogste kwaliteit die vandaag de dag in de CCTV-branche is te vinden. VIP X1600 XF is ontworpen methet oog op betrouwbaarheid. Hij is voorzien vanverwisselbare hot-swap-modules, twee redundante-voedingsingangen en redundante netwerkpoorten.Met de Bosch VideoSDK kan de VIP X1600 XF wordengeïntegreerd in andere videomanagementsystemen.

 • Systeemoverzicht

  1 VIP X1600 XF met maximaal 16 analoge camera's, iSCSI-opslagvia netwerk, of alleen streamen

  2 2 x VIP X1600 XF met maximaal 16 analoge camera's

  3 Rechtstreeks aangesloten iSCSI RAID

  4 Via netwerk aangesloten iSCSI RAID-unit

  5 NVR-server met SCSI-aansluiting op zeer grote RAID-unit

  6 Managementstation met IntuiKey

  7 VIDEOJET-decoders

  8 Monitoren

  Basisfuncties

  VeelzijdigheidVIP X1600 XF ondersteunt externe opslag, zowel direct(decentrale opname) als via een IP-netwerk op eencentrale netwerk-videorecorder (NVR). Voor decentraleopname kunt u rechtstreeks een iSCSI RAID aansluitenop VIP X1600 XF, waardoor de opnameprestaties nietlanger afhankelijk zijn van de prestaties van hetnetwerk. De iSCSI RAID-opslag maakt het ook mogelijkVIP X1600 XF te gebruiken als een conventionele DVR,of voor het streamen van hoogwaardig live-video overhet netwerk.VIP X1600 XF ondersteuntBosch Video Recording Manager, de flexibele enschaalbare software voor opnamebeheer van Bosch.Het zorgt voor een flexibele toewijzing vanopnameruimte op cameraniveau, inclusief gelijkeverdeling van de belasting en de benodigderedundantiefuncties. Bosch Video Recording Manageris leverbaar als stand-alone systeem of geïntegreerd inBosch Video Management System.

  Dual StreamingDe VIP X1600 XF encodermodules gebruikenDual Streaming om per kanaal twee onafhankelijke IP-videostreams te genereren als er voldoenderekenkracht beschikbaar is. Hierdoor is weergave enopname met twee verschillende kwaliteitsniveausmogelijk om schijfruimte en bandbreedte te besparen.Bij een alarm kunnen zij een e-mailbericht met JPEG-afbeeldingen als bijlage verzenden.

  Tweevoudig opnemenU kunt streams onafhankelijk opnemen opverschillende media. Videobeelden kunnenbijvoorbeeld centraal worden opgenomen op eeniSCSI-opslagapparaat dat wordt beheerd viaVRM Video Recording Manager en redundant op lokalemedia.

  OpnameprofielenDe encodermodules hebben een zeer flexibeleopnameplanner, die maximaal tien programmeerbareopnameprofielen kan bevatten en waarbijcameraprofielen kunnen worden toegewezen. Metdeze profielen kunt u de frame rate en de resolutie bijalarm verhogen, wat opnameruimte bespaart op demomenten dat er geen alarm is.

  BeveiligingstoegangDe apparaten bieden verschillende beveiligingsniveausvoor de toegang tot het netwerk, de unit en dedatakanalen. Naast een wachtwoordbeveiliging metdrie niveaus ondersteunen zij 802.1x-verificatie meteen RADIUS-server voor identificatie. De toegang viade webbrowser kan worden beveiligd met HTTPS doorgebruikmaking van een SSL-certificaat dat in de unit isopgeslagen.

  IntelligentieHet ingebouwde Video Content Analysis van deVIP X1600 XF encodermodules versterkt het conceptvan decentrale intelligentie, waarbij randapparatuursteeds intelligenter wordt. De VIP X1600 XFencodermodule beschikt over ingebouwde MOTION+videobewegingsdetectie. Ditbewegingsdetectiealgoritme is gebaseerd oppixelverandering en heeft een objectgroottefilter engeavanceerde mogelijkheden voor sabotagedetectie.Bosch biedt geavanceerdere toepassingen voor VideoContent Analysis (VCA) met IVA (Intelligente VideoAnalyse). Bij deze optie onder licentie wordt het IVA-algoritme gebaseerd op technologie voor digitalebeeldbewerking, die gebruikmaakt van beeldanalyseop meerdere niveaus van veranderingen in pixel,structuur en beweging(straject).

  WeergaveU kunt de videobeelden van de VIP X1600 XFencodermodule bekijken op een pc met webbrowser,in Bosch Video Management System of integreren ineen ander videomanagementsysteem. Door de IP-video

  2 | VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder

 • naar een krachtige VIDEOJET-decoder of een MonitorWall te sturen, kunt u de beelden haarscherp latenweergeven.

  Eenvoudige upgradeUpgrade de VIP X1600 XF modules op afstand zodra ernieuwe firmware beschikbaar komt. Zo bent uverzekerd van producten die zijn bijgewerkt en wordtuw investering met weinig moeite veiliggesteld.

  Conform ONVIFDoor de conformiteit met ONVIF 1.02 en ONVIF-profiel S kunnen netwerkvideoproducten onderlingworden geïntegreerd onafhankelijk van de fabrikant.Bovendien ondersteunt de firmware van het apparaatalle van toepassing zijnde functies volgens deONVIF 2.2-specificatie.Apparaten die voldoen aan de ONVIF-norm kunnen live-video, audio, metadata en besturingsinformatieuitwisselen en kunnen daarnaast ervoor zorgen dat zeautomatisch worden herkend en verbonden metnetwerktoepassingen zoalsvideomanagementsystemen.

  Certificaten en goedkeuringen

  Veiligheid

  Regio Nummer

  IEC 60950

  Systeem

  Regio Nummer

  IEC 62676-2

  EN50132-5-2

  Elektromagnetische compatibiliteit

  Regio Nummer

  EU EN55103-1 Video- en audioapparatuur

  EN55103-2

  EN50130-4 Alarmsystemen

  EN50132-5

  EN50121-4

  EN55022 ITE

  EN55024 ITE

  EN 61000-3-2

  EN 61000-3-3

  EN61000-6-2

  EN61000-6-4

  US FCC 47 CFR hoofdstuk 1 deel 15

  Regio Nummer

  AU AS/NZS 3548

  JP VCCI-3/2008.04 klasse B

  Goedkeuringen

  Regio Certificiëring

  Europa CE VIP X1600 XF

  CE VIP X1600 XFM4

  CE VIP X1600 Voeding

  VS UL UL online certificatie-directory (snelkop-peling)

  China CCC VIP X1600 Voeding

  Installatie/configuratie

  H.264 Encodermodules (VIP‑X1600‑XFM4A/XFM4B)Alle H.264 Encodermodules hebben vier camera-ingangen die Dual Streaming ondersteunen. Ze biedenspeciale hardware voor het coderen en VCA en zijndaardoor niet beperkt wat betreft frame rate enresolutie-instellingen, noch wat betreftDual Streaming:

  Stream 1 Stream 2

  4CIF/D1 30 IPS 30 IPS

  CIF 30 IPS 30 IPS

  IPS = frame rate in images per second (IPS)

  Vooraanzicht chassissystemen

  VIP-X1600-XFB

  1 2 x redundante 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet

  2 1 x SFP-sleuf voor extra Gigabit ethernet-interface bijv. viaglasvezel

  3 5 x status-LED

  VIP-X1600-B

  1 1 x 10/100/1000 Base‑T Gigabit Ethernet (redundantie door tecombineren met Ethernet-interface aan achterzijde)

  2 Deze interfaces zijn niet beschikbaar voor VIP‑X1600‑B

  3 5 x status-LED

  3 | VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder

 • Achteraanzicht chassissystemen

  4 4 x modulesleuf

  5 1 x 10/100/1000 Base‑T Gigabit Ethernet (redundantie door tecombineren met Ethernet-interface aan voorzijde)

  6 2 x voedingsingang (redundant gebruik mogelijk)

  Close-up van H.264 encodermodule

  1 Audiolijningangen/-lijnuitgangen

  2 4 x alarmingang en 1 x relaisuitgang

  3 COM-poort (RS‑232/485)

  4 4 x video-ingang

  Rekmontage

  VIP X1600 XF accessoires voor rekmontage

  Complete Module

  VIP X1600 XF complete module

  Meegeleverde onderdelen

  VIP X1600 XF chassissystemen

  Aantal Component

  1 VIP‑X1600‑XFB Chassissysteem of

  VIP‑X1600‑B Chassissysteem

  1 Montagekit voor 19-inch rek

  1 Beknopte installatiehandleiding

  1 Cd-rom met software en documentatie

  Modules en voeding niet meegeleverd; deze dient uapart te bestellen.

  VIP X1600 XF modules

  Aantal Component

  1 VIP-X1600-XFM4A Vierkanaals H.264 encodermodule, of

  VIP-X1600-XFM4B Vierkanaals H.264 encodermodule

  1 Beknopte installatiehandleiding

  VIP X1600 XF stand-alone voeding

  Aantal Component

  1 VIP‑X1600‑PS stand-alone voeding (uitvoeringen leverbaarvoor EU/VS, UK, en AUS)

  1 Netsnoer (voor EU/VS)

  Technische specificaties

  Chassissystemen

  Voeding

  Elektrischespecificaties

  • Ingangen 100 tot 240 VAC, 47 tot 63 Hz, 1,6 A

  • Uitgangsoptie

  12 VDC, 5 A max

  Mechanischespecificaties

  4 | VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder

 • Voeding

  • Afmetingen(H x B x D)

  35 x 118 x 52 mm (zonder kabeluitgang)

  • Gewicht Ca. 0,4 kg

  • Aansluitingen IEC 320, Switchcraft 760

  Omgevingseisen

  • Bedrijfstemperatuur

  0 °C tot +50 °C

  • Opslagtemperatuur

  -40 °C tot +85 °C

  • Relatievevochtigheidsgraad

  10 tot 95 %, niet-condenserend

  NetwerkVIP‑X1600‑XFB

  Ethernet Drie poorten (2 voor, 1 achter),10/100/1000 Base‑T, automatischeherkenning, half/full-duplex, RJ45

  SFP 1 Gbps SFP-sleuf (small form-factorpluggable) aan de voorzijde

  Protocollen IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP,IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP,DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x,SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), RSTP

  NetwerkVIP‑X1600‑B

  Ethernet Twee poorten (1 voor, 1 achter),10/100/1000 Base‑T, automatischeherkenning, half/full-duplex, RJ45

  Protocollen IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP,IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP,DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x,SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), RSTP

  Mechanischespecificaties

  Afmetingen(H x B x D)

  44 x 440 x 210 mm (zonder beugels)

  Kleur Antraciet

  Gewicht Ca. 4,0 kg met 4 modules

  Omgevingseisen

  Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +50 °C

  Opslagtemperatuur 0 °C tot +50 °C

  Relatievevochtigheidsgraad

  0% tot 95% relatief, niet-condenserend

  Thermische waarde 170 BTU/h max

  H.264 Encodermodules (VIP‑X1600‑XFM4A/XFM4B)

  Ingang/uitgang

  Video 4 x ingang

  • connector BNC

  • impedantie 75 ohm, schakelbaar

  • signaal Analoog composiet, 0,7 tot 1,2 Vtt, NTSC ofPAL

  Audio 2 x mono-ingang, 1 x mono-uitgang

  • connector 2 x 3,5 mm stereo-aansluiting

  • signaalingang 9 kOhm standaard, max. 5,5 Vtt

  • signaaluitgang

  3,0 Vtt bij 10 kOhm/1,7 Vtt bij 16 ohm std.

  Alarm 4 x ingang

  • connector Klem (niet-geïsoleerde contactverbreking)

  • activeringsweerstand

  10 ohm max

  Relais 1 x uitgang

  • connector Klem

  • signaal 30 Vtt (SELV), 0,2 A

  COM-port Klem, RS‑232/422/485

  Video

  Normen H.264 MP, H.264 BP+ (ISO/IEC 14496‑10)M-JPEG

  Gegevenssnelheden 9,6 kbps tot 6 Mbps per kanaal (MP)

  9,6 kbps tot 2,5 Mbps per kanaal (BP+)

  Resolutie Horizontaal x verticaal PAL/NTSC

  • 4CIF/D1 704 x 576/480 (25/30 IPS)

  • 2CIF 704 x 288/240 (25/30 IPS)

  • 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 IPS)

  • 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 IPS)

  • CIF 352 x 288/240 (25/30 IPS)

  • QCIF 176 x 144/120 (25/30 IPS)

  GOP-structuur I, IP, IPBB, IBBRBP

  Gemiddelde IP-vertraging

  120 ms

  Dubbele streaming Onafhankelijk op alle kanalen

  Beeldfrequentie 1 tot 50/60 (PAL/NTSC)

  5 | VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder

 • Audio

  AAC

  • Profiel AAC-LC

  • Frequentiebereik

  300 Hz tot 6,4 kHz

  • Gegevenssnelheid

  48 kbps bij een sample rate van 16 kHz

  G.711

  • Frequentiebereik

  300 Hz tot 3,4 kHz

  • Gegevenssnelheid

  80 kbps bij een sample rate van 8 kHz

  L16

  • Frequentiebereik

  300 Hz tot 6,4 kHz

  • Gegevenssnelheid

  640 kbps bij een sample rate van 16 kHz

  Signaal-ruisverhouding

  > 50 dB

  Netwerk

  Protocollen IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP,IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP,DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x,SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP)

  Codering TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

  Activeer

  Software-update Flash-geheugen, op afstand programmeerbaar

  Programmering Configuration Manager of webbrowser

  Camerabesturing Via seriële interface;ondersteunde* protocollen en apparaten:

  • Bosch AUTODOME, HSPT, MIC1‑300 IP, TC8x00

  • Canon VCC1, VC-C4R

  • CBC SMD 12P/12PII/20P

  • JVC TK-C676

  • Panasonic WV-CS850

  • Pelco Spectra D/P

  • Sensomatic SpeedDome Ultra

  • Sony EVI D30/31/D100

  • Ultrak KD6

  Activeer

  • VT VPT4x

  * Uitsluitend basisfuncties, er kan geenvolledige functionaliteit worden geclaimd.Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteldals functies niet geïmplementeerd zijn of nietonder alle omstandigheden werken.

  Omgevingseisen

  Bedrijfstemperatuur 0 °C tot + 40 °C

  Met slechts 2 geïnstalleerde modules:0 °C tot +50 °C

  Opslagtemperatuur 0 °C tot +50 °C

  Relatievevochtigheidsgraad

  0% tot 95% relatief, niet-condenserend

  Bestelinformatie

  VIP‑X1600‑XFBVIP‑X1600‑XFB ChassissysteemOpdrachtnummer VIP-X1600-XFB

  VIP‑X1600‑BVIP‑X1600‑B ChassissysteemOpdrachtnummer VIP-X1600-B

  VIP-X1600-XFM4AVIP X1600 XF 4-kanaals H.264 video/audio-module,seriële I/O, 4 alarmingangen, 1 relais, dual monoaudio-ingang, mono audio-outgangOpdrachtnummer VIP-X1600-XFM4A

  VIP-X1600-XFM4BVIP X1600 XF 4-kanaals H.264 video/audiomodule metBILINX-ondersteuning, seriële I/O, 4 alarmingangen,1 relais, dual mono audio-ingang, mono audio-uitgangOpdrachtnummer VIP-X1600-XFM4B

  Hardware-accessoires

  VIP‑X1600‑PSVIP X1600 Standalone voeding voor EU en VSOpdrachtnummer VIP-X1600-PS

  VIP‑X1600‑PSUKVIP X1600 Standalone voeding voor het VKOpdrachtnummer VIP-X1600-PSUK

  VIP‑X1600‑PSAUVIP X1600 Standalone voeding voor AustraliëOpdrachtnummer VIP-X1600-PSAU

  DSA E-Series Simplex-controller, 8 x 2 TBHoogwaardige basiseenheid voor opslagsysteem methoge capaciteit, iSCSI-disk-array, 8 x 2 TB HDDOpdrachtnummer DSA-N2E7X2-08AT

  6 | VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder

 • DSA E-Series Simplex-controller, 12 x 2 TBHoogwaardige basiseenheid voor opslagsysteem methoge capaciteit, iSCSI-disk-array, 12 x 2 TB HDDOpdrachtnummer DSA-N2E7X2-12AT

  Software-accessoires

  IVA licentie vierkanaals encoderIVA 4.xx/5.xx VCA softwarelicentie (e-licentie) voorvierkanaals encoderOpdrachtnummer MVC-FIVA4-ENC4

  7 | VIP X1600 XF Modulaire hoogwaardige video-encoder

  Vertegenwoordigd door:

  Nederland: België: Bosch Security Systems B.V.Postbus 800025617 BA EindhovenTelefoon: +31 40 2577 200Fax: +31 40 2577 [email protected]

  Robert Bosch NV/SADpt. Security SystemsRue Henri Genessestraat 11070 BrusselBelgiëTelefoon: +32 56 20 02 40Fax: +32 56 20 26 [email protected]

  © Bosch Security Systems B.V. 2015 | Wijzigingen voorbehouden1549228043 | nl, V17, 30. Nov 2015