waarom een nta

Download Waarom Een NTA

Post on 12-Jul-2015

108 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

Waarom een nieuw protocol voor nader bodemonderzoek?De ontstaansgeschiedenis van de NTA 5755InhoudHoe representatief is de huidige steekproef?Standaardwerkwijze?Is er iets mis met de oude protocollen voor nader bodemonderzoek?Omgang met de protocollen in de praktijkProjectplan EurekaIs de NTA verplicht?

Standaard Werkwijze3Oefening RepresentativiteitOnverdacht terrein van 1 hectare (10.000 m2)Onderzoek volgens NEN 5740tot 0,5 m mv

Vraag: n hoeveelste deel wordt nou echt onderzocht?NIET VERDER BLADEREN!!!Te onderzoeken volume grondTerrein 1 hectare = 100 x 100 = 10.000 m2Onderzoek volgens NEN 5740tot 0,5 m mv = 10.000 x 0,5 = 5.000 m31 / 1

7Opgeboorde grond14 boringen tot 0,5 m mv met 0,1 m =14 x 0,5 x x 0,052 = 0,05 m31 / 91.000

8Grond in mengmonsters3 potjes van 350 ml =3 x 0,00035 = 0,001 m31 / 4.750.000

9Grond in lab in behandeling3 deelmonsters van 5 ml =3 x 0,000005 = 0,00015 m31 : 333.333.3331 / 333.000.000

10En wat te denken vanKwaliteit historische informatiede heterogeniteit van de bodeminrichting van het terreinbijzondere omstandighedenen zo voortInterpretatie van data in de praktijkGetallen met een betrekkelijke nauwkeurigheid / representativiteit worden als absolute waarden met de S (Aw), T en I waarde vergeleken.

Dat is juridisch geen probleem, de zaak is afgedekt met certificering

Lang traject van bodem tot getal met grote onzekerheid in getalsmatige uitkomsten! 70 tot 90 % van variatie door heterogeniteit bodemmatrix. 10 tot 30 % door proces!!!

Maatwerk benodigdBreed scala aan technieken voor maatwerk

Protocol Nader bodemonderzoek : EEN RICHTLIJN

In de praktijk wordt vanuit concurrentie overwegingen vaak afgeweken van de in het protocol voor nader onderzoek voorgeschreven onderzoeksinspanning (raster, afperking met 2 opeenvolgende schone boringen)

Bij bodemonderzoek wordt bewust (additioneel) onderzoek weggelaten dat voor een latere fase bruikbare gegevens kan opleveren om de aanbiedingsprijs laag te houden

Adviesbureaus werken te veel volgens protocollen. In de praktijk is er geen enkel onderzoek dat de letter van het protocol volgt. De minimum hoeveelheden en onderzoeksinspanningen worden gezien als maximale inspanning.

SANERINGEN VALLEN VRIJWEL ALTIJD DUURDER UIT, DUREN LANGER EN LOCATIEONTWIKKELING STAGNEERT.

De praktijkNTA in internationaal perspectief1991 : Panel EPA 70 tot 90 % van de variatie in data wordt veroorzaakt door matrixhomogeniteit, slecht 10 tot 30 % van de variatie wordt veroorzaakt door het proces.

Aanzet tot ontwikkeling nieuwe technieken + gebruik bestaande technieken geotechniek voor milieu.

Eind jaren 90 : EPA TRIAD approach.EPA TRIAD approach

EPA Triad Approach

Kostenreductie 40 tot 70% op bodemonderzoek19SKB: Demonstratie en kennisoverdrachtGroot aantal technieken beschikbaar voor bepaling aard, ernst en omvang verontreiniging.

2002 : nog geen brede toepassing technieken => SKB-project

CONCLUSIE ONDERZOEKSRAPPORT (2003): Een (combinatie) van innovatieve technieken is noodzakelijk om effectief in de informatiebehoefte te voorzien, daarbij kunnen operationele voordelen behaald worden in termen van sneller, beter, goedkoper. Tijdlijn projectplan EurekaBegin 2008 : Nog steeds geen brede toepassing / weerstand andere technieken.

Mei 2008 : oprichting alliantie van vrienden (NEN / VROM / SIKB / techniekaanbieders / Drenthe / Hilversum)

Aug 2008 : NEN / SIKB opzet project plan EurekaProjectplan Eureka : stimulatie onderzoek op maat

Is gebruik NTA verplicht?NTA 5755 'nader onderzoek' voorgeschreven in regelgeving (18-10-2011)

Bij nader bodemonderzoek ter voorbereiding van een BUS sanering dient voortaan gebruik gemaakt te worden van de NTA 5755. Dit is geregeld via een wijziging van de Regeling uniforme saneringen die in werking treed op 19 november 2010. De NTA 5755 komt in de plaats van de Richtlijn voor nader onderzoek uit 1994 (SenterNovem, 18 november). De NTA 5755 is in juli 2010 door het NEN vastgesteld en beschrijft de onderzoeksstrategie voor het uitvoeren van nader onderzoek om de aard en de omvang van een bodemverontreiniging vast te kunnen stellen. Vanzelfsprekend blijven onderzoeken, die vr de datum van wijziging van de regeling volgens het oude protocol zijn uitgevoerd, gewoon bruikbaar mits representatief.Ook de Circulaire bodemsanering zal naar de NTA gaan verwijzen. Een wijziging hiertoe is in voorbereiding en zal begin 2011 in werking treden.

Is gebruik NTA verplicht?Met ingang van 19-10-2010 al verplicht bij nader onderzoek ter voorbereiding BUS saneringen.

Na publicatie nieuwe circulaire bodemsanering (1-1-2012??) ook bij overige nadere onderzoeken.