young marketers 3 - onee-chan

Download Young marketers 3 - Onee-chan

Post on 02-Jul-2015

344 views

Category:

Marketing

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

thc hin th thch marketing ca Shichida, nhm Onee-chan kt hp nghin cu cng 2 chuyn gia gio dc v phng vn su vi 30 i tng mc tiu, hc hi cc m hnh thnh cng v c gng bm st tinh thn gio dc Shichida. Da trn cc s tht ngm hiu thu c, tng ln a ra l: Vi Shichida, khong thi gian nui dy con tr thnh 1 tri nghim khng h nng n m trn y nim vui v cm hng, qua vic thc hin 3 vai tr: ngi thy lun khen ngi, ngi bn hc bit nhn nhn v ngi bn chi y yu thng ca con mi ngy. Chin dch c chia lm 3 giai on vi cc hot ng khuyn khch tng tc gia b m v n: Ngy hi th thao Gia nh ton nng, Hi sch c sch cng con v cc bui hi tho. X lun bo ch, mng x hi v forum seeding cng c ln k hoch t m v ni dung t hiu qu cao nht.

TRANSCRIPT

  • 1. x30

2. 70%83%100%KHO ST V TIU CH QUAN TRNGKHI NH GI CC KHA HC40%50%53%66%Cht lng TNV, h trGing vin nc ngoiMc ch ca chng trnhC s vt cht, khng gian hcPh hp vi s thch, nng khiuS uy tn, ni tingCht lng, hiu qu bn vng 3. Cha m cha thc c vai trng hnh ca mnh trong vicgio dc con, thng y qubng trch nhim cho nhtrng v x hi.Tranh ua tm ni hc tt chocon nhng cha ch ngmc n mi trng gia nh. tr ng c dyth no m vnh hn th?N chi vi tonbn b h nnb ly nhim...TV bo ikhng c nhiuCT b ch! 4. BIG IDEANGI THYLUN KHEN NGIOnee-chanNGI BN HCBIT NHN NHNNGI BN CHIY YU THNGVI SHICHIDA, KHONG THI GIANNUI DY CON TR THNH TRI NGHIMKHNG H NNG N M TRN YNIM VUI V CM HNGMI NGY 5. Onee-chanTT + 8/3 TO HNG TH KU GIGY CH TRNDIN RNGHNH NG- THI GIAN: 25/2-15/3- PH: 1.000.000 NGI- NGN SCH QUNG CO:2,2 T VN- 8 LP: 4 LP HN, 4 LP HCMMC TIU: T 5% TNGDOANH THU- THI GIAN: 15/3-30/3- PH: 600.000 NGI- NGN SCH QUNG CO:1,1 T VN- 40 LP: 20 LP HN, 20 HCMMC TIU: T 25% TNGDOANH THU- THI GIAN: 1/4-31/5- PH: 200.000 NGI- NGN SCH QUNG CO:1,3 T VN- 132 LP: 20 LP MITHNH PH X4, 52 HN/HCMMC TIU: T 25% TNGDOANH THU 6. GIA NH SIU NHN G I I C H Y T I P S COnee-chanCc thnh vin gia nh ln lt thchin cc th thch nh vn l mphng cc hnh thc hc ca shichida.CC CHNG TH THCH:V sao cho ging (ghi nh hnh nh)Con nh con to (khi nim trnh t)Ai nhanh hn no (nng lc tp trung)Tay ai m kho ( kho lo) 7. ACTIVITIESMAIN EVENT*,$1+6,81+1Onee-chan3$.$*(487NG+2*,$1+LEAFLET 13 TR CHI SHICHIDAGIP B PHT TRIN TR TUHNH DN M BO HIM INTHNG IP T SHICHIDAWORKSHOPGIA NH TI NNGGII THCH TC DNG CA CCTR CHI N S PHT TRINTR NO CA TRWORKSHOPNGH S T HON (ARTISTIC ABILITY)NH KHOA HC NH (SUPERIOR IQ)WORKSHOPNO TA TNG TNG(SHARP IMAGINATION)WORKSHOPNGOI NG L CHUYN NH(MULTIPLE LANGUAGES)WORKSHOPC TRUYN EHON11*LC C)SHICHIDA.COM.VNNHN NHN T MHNH PHC CHO CONSHICHIDA.COM.VNKIN NHN T CHACHO CON KHN LNSHICHIDA.COM.VNB V I!M TUYT VI!GIA NH SIU NHN12 TR CHI SHICHIDAGIP B PHT TRINTR TRU 8. Onee-chan010203Bo ch: S kin hot nhtthng 3 cho c gia nh tiH NiTP HCMFacebook marketing: 30ngy chi cng con theophng php ShichidaForum seeding:Mng 8/3 ny vui cng ngx v con ti ngy hi Gianh ton nngSn chi cho b, qu chom trong ngy hi Gia nhton nngABCSAU- Bo chForum seeding: Cng ngm hnhnh ng nghnh ca cc b trong ngy higia nh ton nng Cn cnh phngphp gio dc tin tin n t Nht BnNhng khonh khc khng th no quntrong ngy hi ia nh ton nng- Facebook marketing: ng ti hnh nhngy hi Thng ip yu thng trn ngpH Ni qua m bo him Shichidanh.Thng ip: Hnh thc hc tt nht cho tr em lvui chi vi s hng dn ca b mTRC 9. Onee-chana im:- TP HCM- HNCc hot ng chnh:- Ta m Gip con khai ph tim nng ngn ng. Din gi: TS GD NguynThy Anh (Ch nhim CLB c sch cng con)- Gii thiu tuyn tp Ehon do Alpha Books kt hp cng Shichida la chn.- Phng c sch cho m v bX lun:Gio s Shichida: Thin ti u tp trung vo no phing chuyn qu bng trch nhim cho ai!Con c ang nhn bn qua nc mt?Facebook:- Hnh nh lp hc- Hnh nh m bo him dn thng ip shichida trnng phChia s qua:Facebook group: Cha m tuyt vi, Hi cc ng b b mthng thi, Hi cha m t lm flashcard, B t b t, Hicha m chia s kinh nghim GD smForum seeding:- Webtretho- LamchameNGY HIC SCH CNG CON 10. KHAI THC TI A TIM NNG CA TRT4-T5/2015Giai on 3 (1/4-31/5): Shichida tip cn trctip cc tnh Hi Phng, Hu, Nng v Cn Thbng ta m ti cc trng hc tiu biu nht.Ph huynh c t vn v cc lp Shichida vnhn ng k ngay ti ta m.