zoner dammultilicence.zoner.cz/zoner-dam.pdf · 2014-09-16 · › systém vyžaduje pro základní...

of 6 /6
Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s.

Upload: others

Post on 05-Jan-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Zoner DAMmultilicence.zoner.cz/zoner-dam.pdf · 2014-09-16 · › Systém vyžaduje pro základní funkčnost program Zoner Photo Studio ve verzi 17 a vyšš, zápis dat je licenčně

Zoner DAM

Systém komplexního zpracování fotografické

dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Producent: Technologický partner:

ZONER software, a. s. ANECT a. s.

Page 2: Zoner DAMmultilicence.zoner.cz/zoner-dam.pdf · 2014-09-16 · › Systém vyžaduje pro základní funkčnost program Zoner Photo Studio ve verzi 17 a vyšš, zápis dat je licenčně

Úvod

Digitální fotografická dokumentace

Digitální fotografie představuje efektivní a současně dostupný způsob dokumentace nejrůznějších skutečností,

procesů a jevů. Nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích – ve firmách, veřejné správě, institucích nebo

vědě a výzkumu. V každém z oborů lze najít množství nejrůznějších aplikací, díky čemuž se práce

s dokumentační fotografií stává součástí pracovních činností stále širší skupiny uživatelů.

Rostoucí množství fotodokumentace a objem ukládaných dat, spojené nezřídka s vysokou redundancí obsahu

generovaného uživateli, vyžaduje systematický přístup k jejímu pořizování, zpracování, ukládání i sdílení.

Cílená koordinace pracovních postupů při zpracování a archivaci obrazové dokumentace významně snižuje

riziko ztráty i obtížné dohledatelnosti cenných dat. Správné nastavení pracovních postupů je zvláště nezbytné

pro efektivní práci s fotografickou dokumentací velkého objemu.

Řízené zpracování a ukládání digitální fotografické dokumentace

Obvyklý systém ukládání souborů do složek je vhodný pro osobní použití a dokumentaci menšího rozsahu. Pro

uživatele pracující v týmech s různou mírou kompetencí a práv k fotodokumentaci a pro případy rozsáhlých

obrazových archivů a sbírek je nutné aplikovat robustní systém založený na databázově řízeném úložišti.

Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM

(digital asset management) se skládá ze dvou vzájemně propojených částí: desktopové aplikace a centrálního

dokumentového úložiště dat s klientským přístupem. Veškeré základní i pokročilé operace s fotografiemi,

jejich úpravy a zařazení do úložiště, ale i samotné předávání dat do/z úložiště Zoner Photo Depository (ZPD)

zajišťuje primárně program Zoner Photo Studio (ZPS).

Právě unikátní spojení obou těchto částí je jednou ze zásadních vlastností, které odlišují Zoner DAM od

obecných systémů pro správu dokumentů (DMS). Zoner DAM také plně zohledňuje specifika grafického

obsahu a poskytuje maximální otevřenost systému pro integraci s dalšími systémy.

Předchůdce úložiště ZPD, systém MIS společnosti ANECT a. s., byl vyvinut a je provozován jako jeden ze

základních bloků Integrovaného informačního systému památkové péče pro Národní památkový ústav.

Následně byl adaptován pro obecné použití u dalších uživatelů s potřebami archivace velkého množství

fotografické dokumentace. Společnost ANECT je technologickým partnerem a systémovým integrátorem

řešení Zoner DAM.

Zjednodušené blokové schéma systému

Page 3: Zoner DAMmultilicence.zoner.cz/zoner-dam.pdf · 2014-09-16 · › Systém vyžaduje pro základní funkčnost program Zoner Photo Studio ve verzi 17 a vyšš, zápis dat je licenčně

Konzistentní proces práce s fotodokumentací

Přístup k fotodokumentaci v ZPD je z pohledu koncového uživatele primárně integrován jako součást

uživatelského rozhraní programu ZPS a celý životní cyklus zpracování fotografické dokumentace je tak ovládán

z jediné aplikace. Proces zpracování je proto z uživatelského hlediska jednotný a přehledný.

Moderní řízení metadatového obsahu pro každý dokument

K ukládání metadat je primárně využívá metadatový formát XMP – transparentní XML formát metadat,

umožňující individuální popis každého dokumentu pomocí individuálně definovaných atributů. Zoner DAM

garantuje zachování všech metadat u každého dokumentu v celém jejím životním cyklu. V rámci úložiště ZPD

jsou metadata jsou současně synchronně uložena jak v databázi ZPD (pro rychlé vyhledávání a řízení obsahu),

tak i v každém jednotlivém souboru (pro další zpracování mimo ZPD). Kompletní metadatový obsah je tak

uživateli dostupný a pomocí ZPS snadno vizualizovatelný z každého souboru, který byl v úložišti vyhledán a

následně zkopírován na lokální disk uživatele.

Řešení specifik fotodokumentace

Zoner DAM umožňuje provádět s uloženým obsahem grafické operace či skupiny operací, například konverze

souborových formátů, změnu rozměrů, vložení ochranných vodoznaků apod. Tyto operace lze aplikovat při

vstupu do úložiště nebo naopak při exportu z úložiště. Změna rozměrů a úprava grafického formátu je

základním předpokladem optimalizaci množství a objemu ukládaných dat, u nichž není vyžadována 100%

úroveň obrazové kvality uložených dat.

Distribuované ukládání dat

Grafická data a pracovní databáze jsou v ZPD fyzicky odděleny.

Zatímco všechna metadata jsou spravována primárně v centrální

databázi, obrazové dokumenty se mohou fyzicky nacházet na

dislokovaných úložištích. To umožňuje shromažďovat a zálohovat

dokumenty na místě jejich vzniku a fyzicky poskytovány na jiné

místo až po vyhledání a na vyžádání uživatele z jiného místa. Toto

řešení je vhodné zejména pro uživatele, kteří mají několik

podřízených organizačních jednotek, v nichž vznikají a jsou

ukládány velké objemy dat.

Zoner Photo Studio

Základní charakteristika

Zoner Photo Studio (ZPS) je desktop software určený pro ucelené zpracování digitálních fotografií. V jediné

aplikaci sdružuje funkčnosti potřebné ke zvládnutí všech činností spojených s rutinním zpracováním fotografií.

ZPS poskytuje prostředky pro komfortní stažení

fotografií z různých zdrojů, jejich třídění, označení

metadaty, základní nebo pokročilé úpravy, personální i

týmovou katalogizaci, tisk i sdílení. Program je

primárně navržen pro používání uživateli, kteří nejsou

specialisty na práci s grafikou, ale přesto potřebují

kvalitně zpracovat fotografie. Zvláště efektivní je

program pro operace s většími objemy fotografií. Při

zpracování přitom zachovává nejvyšší kvalitu obrazu a

používá moderní algoritmy. Obsah v ukázce:Arch.Design

Page 4: Zoner DAMmultilicence.zoner.cz/zoner-dam.pdf · 2014-09-16 · › Systém vyžaduje pro základní funkčnost program Zoner Photo Studio ve verzi 17 a vyšš, zápis dat je licenčně

ZPS vhodně doplňuje typické kancelářské aplikace o správu a úpravu významné skupiny grafických

dokumentů. Nabízí nesrovnatelně vyšší komfort než pouhé jednoduché nástroje typu „prohlížečů“ a přibližuje

možnosti efektivního zpracování fotografií nejrůznějším skupinám uživatelů různých úrovní znalostí. Program

lze využít nejen pro zpracování fotografií, resp. fotografické dokumentace, ale také pro správu jiných druhů

souborů, jakými jsou reklamní grafika nebo skenované dokumenty.

Zoner Photo Studio je nejrozšířenějším nástrojem pro zpracování fotografické dokumentace v ČR. Pro jeho

vlastnosti a přístupnou licenční politiku využívají program stovky firem, úřadů, organizací i škol.

Výběr základních vlastností

› Získávání grafiky ze zdrojů: » stahování z fotoaparátu

» skenování

» extrakce PDF a vícestránkových TIFF souborů

» další zdroje (webové stránky, snímání obrazovky, …)

› Úpravy fotografií: » základní grafické operace – ořez, otáčení, změna velikosti, úprava barev, perspektiva, …

» rychlé a snadno zvládnutelné opravy

» pokročilé grafické úpravy a retušovací nástroje

» úprava objemu přenášených či sdílených dat

» autorská ochrana fotografií

» komfortní hromadné operace

› Správa souborů a personální katalog » identifikační popis fotografií a jejich původu

» řazení podle časových a dalších parametrů

» lokalizace místa pořízení pomocí zeměpisných souřadnic

» automatické třídění fotografií

› Publikování a sdílení fotografií » tisk jednotlivých fotografií i tiskových sestav s exportem do PDF

» vypalování a zálohování na CD a DVD

Technické parametry programu

› Typ aplikace: 32/64bitová uživatelská aplikace

› Operační systém: Microsoft Windows XP SP2/Vista/Windows 7/Windows 8 (32 nebo 64 bitů)

› Procesor: Intel Pentium 4 nebo kompatibilní (+)

› Požadavky na hardware: paměť 1 GB RAM, HDD 350 MB (+); Rozlišení 1024 × 768 HiColor (+)

› Doporučená hardwarová akcelerace: vícejádrový procesor, GNU s CUDA nebo Open CL

› Nadstandardní zobrazovací technologie: 10bitové zobrazování, správa barevných profilů

› Instalace: na lokální PC, na server (provoz v terminálové síti možný)

› Vyžadované instalace: MS Internet Explorer ve verzi 7 a sada knihoven Microsoft DirectX 9

› Další doporučené instalace: Adobe DNG konvertor, GhostScript

› Formáty metadat: EXIF 2.0, IPTC, XMP (veškerá metadata jsou ukládána do souboru)

› Grafické formáty: všechny základní a významné rastrové formáty, náhledy vektorových souborů a PDF

Licence

› Časově neomezená licence vývojové verze nebo předplacená víceletá údržba

› Strukturovaná licence více funkčně odlišných edicí pro různé skupiny uživatelů

Page 5: Zoner DAMmultilicence.zoner.cz/zoner-dam.pdf · 2014-09-16 · › Systém vyžaduje pro základní funkčnost program Zoner Photo Studio ve verzi 17 a vyšš, zápis dat je licenčně

Zoner Photo Depository

Základní charakteristika

Zoner Photo Depository je systémem distribuovaného dokumentového úložiště s centralizovaným řízením,

umožňující pracovním skupinám strukturované dlouhodobé uložení dokumentů opatřených metadaty.

ZPD je zaměřen na dlouhodobé uložení fotografické dokumentace.

Poskytuje prostředky pro přesně definované archivní ukládání

fotografií na libovolnou dobu, včetně kontroly správnosti vkládaných

metadat, a následné vyhledávání obsahu podle zadaných parametrů a

údajů v metadatech. ZPD doplňuje pracovní cyklus fotografií o jejich

uložení v případech, kdy nelze efektivně realizovat úložiště formou

prostého ukládání fotodokumentace v souborovém systému.

ZPD je zákaznické řešení, jehož základ je upravován na míru přesně

podle potřeb uživatelů, umožňující další rozšiřování formou integrace

např. s geografickým informačním systémem nebo dalšími

evidenčními systémy.

Základní vlastnosti

› Vkládání a vyhledávání dokumentů » kontrola správnosti a úplnosti vkládaných metadat,

» kontrola duplicitního ukládání dokumentů

» grafické úpravy fotodokumentace na vstupu a výstupu

» virtuální zobrazení souborového systému

› Otevřenost systému » alternativní přístup k úložišti přes webové rozhraní

» možnost zákaznického propojení s dalšími prvky IT infrastruktury

» možnost reportování obsahu

› Ukládání dokumentů » fyzicky distribuované úložiště

» centrální správa dokumentů

» synchronní práce s metadaty v databázi úložiště a v ukládaných souborech

» nastavení skartačních a archivních procesů

› Bezpečnost » autentizace a autorizace přístupů dle LDAP

» podrobné nastavení uživatelských rolí

Technické parametry

› Typ aplikace: řešení klient-server se vzdáleným přístupem uživatelů přes webové rozhraní

› Operační systém serveru: Microsoft Windows Server (32 nebo 64 bitů), Linux (CentOS, Debian, …)

› Požadavky na hardware serveru: paměť 4 GB RAM, RAID

› Instalace: on-premise (aplikaci spravuje ANECT)

› Použité technologie: Oracle Java, Apache Tomcat, MS SQL/PostgreSQL/Oracle, Apache Lucene,

Apache Jackrabbit

› Podpora prohlížečů klienta: IE 8+, Firefox 3+, Chrome 18+

› Další vyžadované instalace na straně klienta: JavaScript a v případě bez ZPS dále JavaApplet JRE 1.5+

› Formáty metadat: EXIF 2.0, IPTC, XMP (veškerá metadata jsou souběžně ukládána do souboru a databáze)

› Formáty souborů: JPEG, PNG, BMP, TIFF, RAW, …

Page 6: Zoner DAMmultilicence.zoner.cz/zoner-dam.pdf · 2014-09-16 · › Systém vyžaduje pro základní funkčnost program Zoner Photo Studio ve verzi 17 a vyšš, zápis dat je licenčně

Licence

› Základní licence úložiště + volitelné rozšiřující moduly + přístupové licence pro zápis

› Další: zákaznická implementace a pravidelná roční údržba

› Systém vyžaduje pro základní funkčnost program Zoner Photo Studio ve verzi 17 a vyšš, zápis dat je licenčně

vázán na edice PRO tohoto programu

Kontakt

ZONER software, a. s. Jaromír Krejčí

Nové sady 583/18 manažer pro klíčové zákazníky

602 00 Brno-střed tel. 532 190 817, 736 510 017

IČ: 49437381 e-mail: [email protected]