ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

of 25 /25
ΑΣΚΗΣΗ. Να κλίνετε τα παρακάτω ιδιόκλιτα ουσιαστικά: συγγραφέας, κουρέας, γονέας, δεκανέας. ΕΝΙΚ ΟΣ ΠΛΗΘΥΝ ΤΙΚΟΣ ΕΝΙ ΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝ ΤΙΚΟΣ ΕΝΙ ΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝ ΤΙΚΟΣ ΕΝΙ ΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤ ΙΚΟΣ Ον ομ . Συγγ ραφέ ας Κου ρέα ς Γον έας Δεκ ανέ ας Γε ν. Αι τι ατ . Κλ ητ . Να κλίνετε τα θηλυκά: είσοδος, θαλαμηγός, γνώση, λύση. ΕΝΙ ΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝ ΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚ ΟΣ ΠΛΗΘΥΝ ΤΙΚΟΣ ΕΝΙ ΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝ ΤΙΚΟΣ ΕΝΙ ΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤ ΙΚΟΣ Ον ομ . Είσ οδο ς Θαλα μηγό ς Γνώ ση Λύσ η Γε ν. Αι τι ατ . Κλ ητ . Επίσης να κλίνετε τα ουδέτερα: καθήκον, συμφέρον, φωνήεν, δόρυ.

Upload: lina-filippou

Post on 15-Jan-2016

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ.Να κλίνετε τα παρακάτω ιδιόκλιτα ουσιαστικά: συγγραφέας, κουρέας, γονέας, δεκανέας.

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ.

Συγγραφέας

 Κουρέας

 Γονέας

 Δεκανέας

 

Γεν.                

Αιτιατ.

               

Κλητ.

               

Να κλίνετε τα θηλυκά: είσοδος, θαλαμηγός, γνώση, λύση.

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ.

Είσοδος

 Θαλαμηγός

 Γνώση

 Λύση

 

Γεν.                

Αιτιατ.

               

Κλητ.

               

Επίσης να κλίνετε τα ουδέτερα: καθήκον, συμφέρον, φωνήεν, δόρυ.

 

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ.

καθήκον

 συμφέρον

 φωνήεν

  δόρυ  

Γεν.                

Αιτιατ.

               

Κλητ.

               

Επίσης να κλίνετε τα ουσιαστικά:

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Page 2: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ονομ.

ιερέας

 πράξη

  οξύ   οδός  

Γεν.                

Αιτιατ.

               

Κλητ.

               

ΑΣΚΗΣΗ.Να κλίνετε τα ουσιαστικά ο δρόμος, ο αγώνας, ο οπλίτης, ο πολίτης, ο λαός, ο κήπος.

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΟΝΟΜ.

δρόμος   αγώνας  ο οπλίτης

 

ΓΕΝ.            

ΑΙΤΙΑΤ.

           

ΚΛΗΤ.            

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΟΝΟΜ.

λαός   κήπος   πολίτης  

ΓΕΝ.            

ΑΙΤΙΑΤ.

           

ΚΛΗΤ.            

ΑΣΚΗΣΗ.Να κλίνετε: ο ψαράς, ο γαλατάς, ο παππούς, ο βαρκάρης, ο μανάβης, ο ανθοπώλης.

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΟΝΟΜ.

ο ψαράς  ο γαλατάς

 ο παππούς

 

ΓΕΝ.            

ΑΙΤΙΑΤ.

           

ΚΛΗΤ.            

Page 3: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤ.

ΕΝΙΚΟΣΠΛΗΘΥΝΤ.

ΟΝΟΜ.

ο βαρκάρης

 ο μανάβης

 ο ανθοπώλης

 

ΓΕΝ.            

ΑΙΤΙΑΤ.

           

ΚΛΗΤ.            

ΑΣΚΗΣΗ.Να μεταφέρεις στον Πληθυντικό αριθμό και στην ίδια πτώση τις παρακάτω προτάσεις:

1. Ο μαθητής διαβάζει σκληρά.  

2. Ο γαλατάς έρχεται το πρωί.  

3. Αυτό το βιβλίο είναι του μαθητή.  

4. Ο άνθρωπος είναι ζώο με λογική.  

5. Ο ψαράς ψαρεύει χωρίς φόβο για τη θάλασσα.

 

6. Ο γιατρός φρόντισε τον ασθενή.  

7. Ο επιστήμονας φροντίζει για το καλό του ανθρώπου.

 

8. Ο δάσκαλος φροντίζει για την πρόοδο του μαθητή.

 

9. Ο κηπουρός σκαλίζει τον κήπο.  

10. Το παιδί χαιρέτησε τον παππού του σήμερα.

 

11.Η μαθήτρια γράφει την άσκηση.  

12. Η δασκάλα μιλάει στο μαθητή.  

ΑΣΚΗΣΗ.Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις από τον Πληθυντικό στον Ενικό αριθμό, στην ίδια πτώση.

1. Οι δάσκαλοι των μαθητών φροντίζουν γι’ αυτούς.

 

Page 4: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2. Οι υδραυλικοί επισκευάζουν τους σπασμένους σωλήνες.

 

3. Οι στρατιώτες έδωσαν πολύ σκληρούς αγώνες.

 

4. Οι δικαστές δικάζουν σύμφωνα με τους νόμους.

 

5. Οι μητέρες είναι αυτές που βοηθούν, συνήθως, τους μαθητές.

 

6. Οι δάσκαλοι γράφουν τους ελέγχους των μαθητών.

 

7. Οι επισκέπτες έμειναν στους ξενώνες.

 

8. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα σαν εργαλεία.

 

9. Τα θρανία είναι τα γραφεία των μαθητών.

 

10.Τα παιχνίδια αρέσουν στα παιδιά

 

11.Τα μπουφάν κρατούν ζεστούς τους μαθητές

 

12.Οι πόλεις είναι πιο μεγάλες από τα χωριά

 

ΑΣΚΗΣΗ. Να διαβάσεις προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και να γράψεις τα πρώτα γράμματα που λείπουν με κεφαλαία ή με μικρά, ανάλογα με τι φανερώνουν οι λέξεις.

1. Η ___λλάδα φημίζεται για την ___λληνική φέτα, τις πανέμορφες ___λληνικές ακρογιαλιές και τους φιλόξενους ___λληνες κατοίκους της.2. Η ___λλανδία είναι γνωστή για τα πασίγνωστα ___λλανδικά τυριά και τις ___λλανδικές τουλίπες.3. Οι ___όντιοι έχουν γίνει ξακουστοί για τους ___οντιακούς χορούς και τα ___οντιακά ανέκδοτα. Λέγονται ___όντιοι γιατί κατάγονται από τις περιοχές του Εύξυνου ___όντου.4. Η ___ερσία βρίσκεται πολύ μακριά, όλοι όμως θέλουμε να έχουμε στο σπίτι μας ένα χειροποίητο ___ερσικό χαλί, φτιαγμένο από έμπειρους ___έρσες υφαντουργούς.5. Η ___κωτία βρίσκεται στην ___γγλία, και είναι γνωστή για το ___κωτσέζικο ουίσκι της και για την τσιγκουνιά των ___κωτσέζων.6. Τα ___ινέζικα φαγητά μπορούμε να τα φάμε και στην ___λλάδα, στα ___ινέζικα εστιατόρια. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στην ___ίνα.7. Κάθε χρόνο πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται την ___άτρα για να δουν το περίφημο ___ατρινό καρναβάλι. Έτσι τα ___ατρινά ξενοδοχεία είναι πάντα γεμάτα και οι ___ατρινοί χαρούμενοι.

Page 5: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8. Για να κάνει κάποιος ___ουηδική γυμναστική, Δεν είναι απαραίτητο να είναι ___ουηδός, ούτε χρειάζεται να πάει στη ___ουηδία. Αρκεί να πάει σε ένα γυμναστήριο 9.Τα ___ηλιορείτικα μήλα είναι πολύ γνωστά σε όλη την ___λλάδα. Παράγονται στο ___ήλιο και είναι πολύ νόστιμα.10. Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε, έχουν κατασκευαστεί στην ___απωνία, από ___άπωνες τεχνίτες και έχουν ___απωνική τεχνολογία ή στην ___υρώπη από ___υρωπαίους τεχνίτες και έχουν ___υρωπαϊκή τεχνολογία.11. Οι ___λληνες στρατιώτες έχουν γράψει λαμπρές σελίδες δόξας στην ιστορία τους, με την απαράμιλλη ___λληνική λεβεντιά κι αντρειοσύνη τους και τους αγώνες τους για τη λευτεριά της ___λλάδας.12. Τα ___ραβικά άλογα, κατάγονται από την ___ραβία και είναι ξακουστά για την ομορφιά και τη γρηγοράδα τους. Οι ___ραβες που τα μεγαλώνουν τα προσέχουν πολύ.

ΑΣΚΗΣΗ.Nα κλίνεις τα παρακάτω θηλυκά: η χαρά, η χώρα, η θάλασσα, η φωνή, η τέχνη.

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

Ονομ.

η χαρά   η χώρα  η θάλασσα

 η φωνή

 η τέχνη

 

Γεν.                    

Αιτιατ.

                   

Κλητ.

                   

ΑΣΚΗΣΗ.Να κλίνετε τα παρακάτω θηλυκά: η Φρόσω, η Μαριώ, η αλεπού, η γιαγιά, η μαμά. Να σημειωθεί ότι τα κύρια ονόματα δεν έχουν Πληθυντικό αριθμό

 ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

Ονομ.

η Φρόσω

 η Μαριώ

 η αλεπού

 η γιαγιά

  η μαμά  

Γεν.                    

Αιτιατ.

                   

Κλητ.

                   

Page 6: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ.Να μεταφέρεις στον Ενικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις.

1Τα άνθη της λεμονιάς σκόρπιζαν παντού ευωδιές.

 

2Οι τριανταφυλλιές του κήπου είναι ανθισμένες.

 

3Οι μαθήτριες γράφουν τις ασκήσεις τους.

 

4 Οι βαφτίσεις γίνονται στις εκκλησίες.  

5 Οι μαμάδες φροντίζουν τις κόρες τους.  

6Οι πρωταθλήτριες είναι και οι νικήτριες.

 

7Οι καλές μαθήτριες είναι και μελετηρές μαθήτριες.

 

8Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, ήταν σωστές.

 

9 Οι ιστορίες επαναλαμβάνονται συχνά.  

ΑΣΚΗΣΗ.Να μεταφέρεις στον Πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις.

1Η μητέρα φρόντισε την σάκα της κόρης της.

 

2 Η γιαγιά έχει για παρέα την εγγονή της  

3 Η αίθουσα πρέπει να είναι μεγάλη.  

4Η επιμονή και η προσπάθεια ανταμείβεται

 

5Η έκθεση της διευθύντριας ήταν καλή για μένα.

 

6Η βοήθεια της μαμάς, έβγαλε την κόρη της από τη δυσκολία.

 

7 Η αλεπού είναι πολύ πονηρή.  

ΑΣΚΗΣΗ.Να κλίνετε τα ουδέτερα: δέντρο, άστρο, παιδί, τυρί, άνθος, λάθος.

  ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ.

Ονομ. δέντρο   άστρο   παιδί  

Γεν.            

Page 7: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αιτιατ.            

Κλητ.            

  ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ.

Ονομ. τυρί   άνθος   λάθος  

Γεν.            

Αιτιατ.            

Κλητ.            

ΑΣΚΗΣΗ.Να κλίνετε τα ουδέτερα: στρώμα, γράψιμο, δέσιμο, βιβλίο, σώμα, πώμα.

  ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ.

Ονομ. στρώμα   γράψιμο   δέσιμο  

Γεν.            

Αιτιατ.            

Κλητ.            

  ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ.

Ονομ. βιβλίο   σώμα   πώμα  

Γεν.            

Αιτιατ.            

Κλητ.            

ΑΣΚΗΣΗ.Να γράψεις στον Πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις.

1Το διάλειμμα του σχολείου κάνει καλό στο μαθητή.

 

2Το καλοριφέρ, ανάβει στο σχολείο κάθε πρωί.

 

3 Το παιδί ανέβηκε πάνω στο δέντρο.  

4 Έκοψα το σπασμένο κλαδί του δέντρου.  

5Το φαρμακείο μου δίνει το φάρμακο όταν το χρειαστώ.

 

6Πηγαίνω στο νοσοκομείο για να δω το γιατρό.

 

7 Το φίδι κοιμάται το χειμώνα  

Page 8: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ.Να κλίνετε τα ουδέτερα: βάρος, δάκρυ, διάλειμμα, πρόβλημα, λεμόνι,σωρός.

  ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ.

Ονομ. βάρος   δάκρυ   διάλειμμα  

Γεν.            

Αιτιατ.            

Κλητ.            

  ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ. ENIKOΣ ΠΛΗΘ.

Ονομ. πρόβλημα   λεμόνι   σωρός  

Γεν.            

Αιτιατ.            

Κλητ.            

Να γράψετε τα απόλυτα ,τα τακτικά , τα πολλαπλασιαστικά και τα αναλογικά αριθμητικά των επιθέτων:

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

Δύο Δεύτερος Διπλός Διπλάσιος

Τρεις      

Πέντε      

Εννιά      

Δεκαπέντε      

Δεκαοχτώ      

Είκοσι      

Είκοσι εννέα

     

Τριάντα πέντε

     

Πενήντα      

Εβδομήντα      

Ενενήντα      

Εκατό      

Διακόσια      

Τριακόσια      

Page 9: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ.Να γράψεις τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων σε όλους τους βαθμούς. Όπου δεν υπάρχει ή δεν γίνεται ένας από τους δύο τύπους (μονολεκτικός ή περιφραστικός), να γράψεις μόνο τον ένα. Β Α Θ Μ Ο

Θ ε τ ι κ ό ς Συγκριτικός Υ π ε ρ θ ε τ ι κ ό ς

 μονολεκτικά

περιφραστικά

μονολεκτικά

περιφραστικά

άγριος        

άσχημος        

άσχημος        

άνοστος        

άσχετη        

άσπρος        

βαρύς        

βασικός        

βόρειος        

βέβαιος        

βάσιμος        

γερός        

δημοκρατική

       

δίκαιη        

δημοτική        

εύκολη        

επιβλητική        

ενοχλητική        

ήπια        

ήρεμη        

καλή        

κακή        

λίγο        

μικρό        

μεγάλο        

πλατύ        

έξυπνο        

όμορφο        

ψηλή        

ωραία        

Page 10: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

έξυπνο        

ΑΣΚΗΣΗ: Να συμπληρώσεις τις λέξεις,1. Όταν το φαγητό μου αρέσει, το τρώω με πολ…… όρεξη.2. Σήμερα, έτρεξα πολ….. γρήγορα, για να προλάβω.3. Έχω δει το έργο αυτό στο σινεμά, πολ…..φορές.4. Το ποδόσφαιρο παίζεται με πολ….. παιδιά.5. Σήμερα, έκανε πολ….. ζέστη.6. Ο καιρός σήμερα, ήταν πολ…… ζεστός

ΑΣΚΗΣΗ. Να κάνετε αντικατάσταση των ρημάτων στους χρόνους τους, στον πίνακα που ακολουθεί.

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος

Στιγ. Μέλλοντας

Εξακ..Μέλλοντας

Παρακείμενος

Υπερς/κος

Συντελ. Μέλλοντας

γράφω              

παίζω              

δίνω              

    μάζευα          

    άκουγα          

   δίπλωνα

         

   σκόρπισα

         

    πήδηξα          

   χτύπησα

         

      θα δώσω        

      θα πάρω        

     θα γδάρω

       

ΑΣΚΗΣΗ. Να γράψεις τις εγκλίσεις των παρακάτω ρημάτων:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΜΕΤΟΧΗ

Page 11: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

διαβάζω        

χτυπώ        

γράφω        

πίνω        

τρέχω        

κατεβάζω        

ανεβάζω        

κοιμίζω        

ζωγραφίζω

       

χτίζω        

Το νερό χύθηκε στο τραπέζι.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Αλλάξαμε διαδρομή για να κόψουμε δρόμο.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Ο Πότης πήρε το χελιδονάκι στο κελί του.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Τον Πότη τον πήρε το παράπονο.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Ο Πότης χύθηκε στο βάθος του θαλάμου.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Δε μπορώ να πάρω τα πόδια μου από την κούραση.

Page 12: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Η Ελένη πήρε πολλά δώρα στη γιορτή της.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Η νύφη έσυρε το χορό.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Ήταν πολύ βαρύ το κιβώτιο και αναγκάστηκε να το σύρει.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Να μπουν όλα τα κόμματα εκεί που πρέπει

Οι κρατούμενοι αραίωναν καθώς ο φύλακας προχωρούσε.Καθώς ο φύλακας προχωρούσε οι κρατούμενοι αραίωναν.Η Μπουμπούκα αντί να πετάξει στα χωράφια έκανε έναν κύκλο.Αντί να πετάξει στα χωράφια η Μπουμπούκα έκανε έναν κύκλο.Η Μπουμπούκα έκανε έναν κύκλο αντί να πετάξει στα χωράφια.

Βρες το είδος της κάθε πρότασης

1. Είσαι καλά, κρατούμενε;1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

2. Δεν είσαι καλά, κρατούμενε.

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

3. Οι φυλακισμένοι έπρεπε να ενδιαφερθούν.

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

Page 13: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

4. Ποιο πουλί;

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

5. Το πουλί δεν έλεγε να επιστρέψει.

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

6. Μην περιμένεις άδικα.

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

7. Ο Πότης στεκότανε στη μέση της αυλής.

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

8. Έως πότε θα παραμείνεις στο προαύλιο;

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

9. Θα έρθει οπωσδήποτε.

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

Page 14: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

10. Ο κανονισμός δεν προβλέπει πουλιά.

1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

2.   ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ

3.   ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διάλεξε τις λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Ποιες από τις λέξεις αυτές ανήκουν στην οικογένεια της λέξης σπίτι;

1.

οικογένεια

2.

σπιτίσιος

3.

κατοικία

4.

σπιτονοικοκύρης

5.

σπιτικός

6.

οικισμός

Ποιες από τις λέξεις αυτές ανήκουν στην οικογένεια της λέξης οίκος;

1.

οικισμός

2.

Page 15: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

κατοικία

3.

οικογένεια

4.

σπιτίσιος

5.

σπιτικός

6.

σπιτονοικοκύρης

Ποιες από τις λέξεις αυτές ανήκουν στην οικογένεια της λέξης αυγό;

1.

αυγοκόβω

2.

αυγολέμονο

3.

πουλερικό

4.

αυγοθήκη

5.

ωοθήκη

6.

ωάριο

Page 16: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ποιες από τις λέξεις αυτές ανήκουν στην οικογένεια της λέξης ωόν;

1.

ωάριο

2.

αυγολέμονο

3.

αυγοθήκη

4.

επωάζω

5.

αυγοκόβω

6.

ωοθήκη

Ποιες από τις λέξεις αυτές ανήκουν στην οικογένεια της λέξης πουλί;

1.

πτηνοτροφείο

2.

αγριοπούλι

3.

πουλάδα

4.

πουλερικά

5.

Page 17: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

πτήση

Ποιες από τις λέξεις αυτές ανήκουν στην οικογένεια της λέξης πτηνό;

1.

πτήση

2.

πουλάδα

3.

πουλερικά

4.

αγριοπούλι

5.

πτηνοτροφείο

Υπογράμμισε τις λέξεις που γράφονται με δύο λ΄.

Πορτογάλος, φανέλα, κορδέλα, κοπέλα, κασέλα, δικέλα, βδέλα, θύελα, τρέλα, μαλί, μάλινος, η φυλή, φίλος, φύλο δέντρου, μάλον, μάλιστα, Γάλος, γαλοπούλα

Διόρθωσε τα ορθογραφικά λάθη

Το χελιδονάκι είχε ένα λαχανιαζμένο στήθος και μια κόκινη βούλα στη λεφκή κυλιά. O Πότης δεν προλάβενε να το ταΐζη .

Αντιστοίχισε τις 2 στήλες ΤΟΠΙΚΑΧΡΟΝΙΚΑΤΡΟΠΙΚΑΠΟΣΟΤΙΚΑΔΙΣΤΑΚΤΙΚΑΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑΑΡΝΗΤΙΚΑ

Page 18: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ίσωςοπουδήποτεδε(ν)οσοδήποτεοπωσδήποτεοποτεδήποτεσωστάΤΟΠΙΚΑΧΡΟΝΙΚΑΤΡΟΠΙΚΑΠΟΣΟΤΙΚΑΔΙΣΤΑΚΤΙΚΑΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑΑΡΝΗΤΙΚΑόσομάλιστατάχαμη(ν)αριστεράόπωςόποτεΤΟΠΙΚΑΧΡΟΝΙΚΑΤΡΟΠΙΚΑΠΟΣΟΤΙΚΑΔΙΣΤΑΚΤΙΚΑΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑΑΡΝΗΤΙΚΑαλήθειακιόλαςολότελαόχι βέβαιαπάνωμονομιάςπιθανόν

Διόρθωσε τα ορθογραφικά λάθη

Το προηγούμενο Σάβατο έφτασε στο σπίτι μας ένα γράμα από τον παπού μου που μένει μόνιμα λίγο έξω από τη Θεσαλονίκη. Μας καλούσε να περάσουμε οικογενειακώς λίγες ημέρες μαζί του και να απολαύσουμε τις τελευταίες ηλιόλουστες μέρες δίπλα στη θάλασα. Πώς θα μπορούσαμε να απορίψουμε μια τέτοια πρόταση, ένα διάλειμα ξεγνοιασιάς σε καθαρό περιβάλον. Αποφα-σίσαμε να ταξιδέψουμε με το τρένο για να χαρούμε τη διαδρομή και

Page 19: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

συνενοηθήκαμε μαζί του για τις τελευταίες λεπτομέρειες.Την επόμενη μέρα, φτάσαμε από νωρίς στο σταθμό και περιμέναμε την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. Όταν ανεβήκαμε στο τρένο, διαπιστώσαμε ότι οι θέσεις μας ήταν κατειλημένες, αλλά ευτυχώς το πρόβλημα λύθηκε εύκολα. Σε λίγο τα μεγάφωνα έκαναν έκληση να απομακρυνθούν όλοι από την άκρη της αποβάθρας, γιατί το τρένο ήταν έτοιμο να ξεκινήσει.

Να διαλέξεις το σωστό σχήμα λόγου που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

1. Ο Νίκος είναι πονηρός σαν αλεπού.1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

2. Αλλάξαμε διαδρομή για να κόψουμε δρόμο.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

3. Περπατάει αθόρυβα λες και είναι γάτα.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

4. Σήμερα το πρωί έκανε πολύ κρύο.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

5. Έγινε κίτρινος σαν λεμόνι από το φόβο του.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

6. Ξεγλίστρησε σαν χέλι.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

7. Δε μπορώ να πάρω τα πόδια μου από την κούραση.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

8. Η Ελένη πήρε πολλά δώρα στη γιορτή της.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Page 20: ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9. Η νύφη έσυρε το χορό.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

10. Ήταν πολύ βαρύ το κιβώτιο και αναγκάστηκε να το σύρει.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

11. Θα σου κόψω τα πόδια αν το ξανακάνεις.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

12. Πήραν τα μυαλά του αέρα.

1.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ2.   ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ3.   ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ