19 formulare lucrari

Download 19 Formulare Lucrari

Post on 17-Jan-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Formulare lucrari.

TRANSCRIPT

CRITERII DE ATRIBUIRE - SERVICII

Modele orientative FORMULARE

Execuie Lucrri

CUPRINS

Formular nr. 1 - Garanie de participare

Formular nr. 2 - Garanie de bun execuie

Formular nr. 3 - Informaii despre asociere

Formular nr. 3A - Acord de asociere

Formular nr. 4 - Declaraie privind situaia personal a operatorului economicFormular nr. 5 - Declaraia privind participarea la licitaie cu ofert independent

Formularul nr. 6 - Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691

Formular nr. 7 - Declaraie privind cifra de afaceri global

Formular nr. 7A - Angajament ferm privind susinerea financiar

Formular nr. 7B - Declaraie ter susintor economic i financiar Formular nr. 8 - Declaraie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrri executate

Formular nr. 8 A - Angajament Ferm privind susinerea tehnic a ofertantului

Formular nr. 8B - Declaraie ter susintor tehnic Formular nr. 9 - Scrisoare de naintare

Formular nr. 10 - mputernicire

Formular nr. 11 Formularul de ofert

Formular nr. 12 Organizarea lucrarilor

Formular nr. 13 Metodologia

Formular nr. 14 Program Formular nr. 15 ResurseFormular nr. 1

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

..................................................................

(denumirea)

Garanie de participarela procedura de atribuire a contractului de achiziie publica

(se va completa cu denumirea obiectivului).

Ctre:

(se va completa adresa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu denumirea obiectivului) noi, _____________________________________________________, avnd sediul nregistrat la

(denumirea bncii/societii de asigurri)

____________________________,

(adresa bncii/societii de asigurri)

ne obligam n mod irevocabil i condiionat, fata de .. sa pltim suma de__________________________, la prima sa cerere

(n litere i n cifre)

scrisa i dup constatarea culpei ofertantului n conformitate cu contractul garantat. n cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea i datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare:

a) ofertantul __________________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;

(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul ____________________________nu a constituit

(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)

garania de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul _____________________________ a refuzat

(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)

sa semneze contractul de achiziie publica n perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanie este valabila pana la data de ______________________.

n cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii/societii de asigurri, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta garanie de participare i pierde valabilitatea.

Legea aplicabila prezentei garanii de participare este legea romana.

Competente sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta garanie de participare sunt instantele judectoreti romane.

Parafata de Banca/Societate de Asigurri __________ n ziua _______ luna _______ anul __________

(semntura i stampila organismului care elibereaz aceasta garanie de participare)

Formular nr. 2Formular de garanie de bun execuie

Ctre:

(se va completa adresa)

Denumirea Contractului:................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Am fost informai c (numele i adresa Antreprenorului) (numit n continuare Principal) este Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract, pentru care este prevzut s obin o garanie de bun execuie.

La cererea Principalului, noi (numele i adresa bncii)_________________________ ne angajm prin prezenta n mod condiionat i irevocabil s v pltim dumneavoastr, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de _______________(Valoarea garantat, adic:_____________________) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei dumneavoastr scrise dup constatarea culpei Principalului care s menioneze urmtoarele:

(a) Principalul a nclcat obligaia (obligaiile) sa (sale) cu privire la Contract , i

(b) felul n care Principalul este n culp.

Orice cerere de plat i declaraie trebuie s conin semntura directorului dumneavoastr general, care trebuie s fie autentificat de ctre banca dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr i anume__________(adresa bncii emitente a garaniei), la data sau naintea datei de (____ de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrri)________________________ (data de expirare), moment n care aceast garanie va expira.

Am fost informai c Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc valabilitatea acestei garanii dac Certificatul de Recepie Final nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile naintea acestei date de expirare. Ne angajm s v pltim valoarea garantat la primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii i a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd faptul c Certificatul de Recepie Final nu a fost emis din motive imputabile Principalului, i c valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit.

Competenta sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta scrisoare de garanie de buna execuie revine instantelor judectoreti din Romnia.

Data ______________________

Semntura (semnturi) _________________________

[stampila organismului care furnizeaz garania]

Formular nr. 3

Informaii despre asociere

Ctre _________________________________________

(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Procedura de atribuire____________________

Nr.invitaie / anun de participare________________

Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant mputernicit al ............................................................................................................................................................. (denumirea / numele ofertantului)

n calitate de ofertant la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public declar pe proprie rspundere sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c informaiile de mai jos sunt reale.

1Denumirea liderului .....................................................................,

2Agenie/filial/sucursal a liderului n ara Autoritii Contractante, dac este cazul

Adresa sediului...........................................................................

..................................................................................................

Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3Denumirea, adresa i datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere

a)..............................................................................................

b)..............................................................................................

c)..............................................................................................

Etc. ..............................................................................................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................

Numele i prenumele semnatarului

......................................................

Capacitate de semntur .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

.....................................................

ara de reedin

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de coresponden (dac este diferit)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Formular nr. 3A

Acord de asociere

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre :

S.C..................................................., cu sediul n .....................................,str. ......