atgreijdanus.nlatgreijdanus.nl/files/vwo 6 scheikunde - begrippenlijst... · web viewbegrippenlijst...

of 10/10
Scheikunde begrippenlijst 6vwo Begrippenlijst 6 vwo Ester Alcohol + zuur (-oaat) Vetzuur 1 Organisch carbonzuur, tenminste twee koolstofatomen en een carboxylgroep (COOH) glycerol 2 Propaan-1,2,3-triol (C 3 H 8 O 3 ), vormt samen met drie vetzuren een glyceride Organisch deeltje Een deeltje is organisch wanneer deze koolstof bevat Aldehyde 3 Dubbel gebonden O aan het uiteinde Zout 4 Chemische verbinding, bestaande uit positieve ionen en negatieve ionen, deze ionen zijn samen in een kristalrooster gerangschikt. Gehydrateerd zout 5 Water is toegevoegd aan een zout, het water wordt opgenomen in het kristalrooster, dit waterhoudende zout wordt dan een hydraat genoemd. ClBrINHOF Dit zijn de stoffen die je ‘met z’n tweeën’ opschrijft KNaAg 1+ Al 3+ Fe 2+/3+ De rest 2+ O (zuurstof) Wanneer zuurstof in een verbinding zit is het deeltje 2- geladen (bijv. Cr 2 O 7 2- ) Chromaat Een chromaat reageert eigenlijk altijd in RedOx, dit is een goede oxidator (CrO 4 2- ) Geladen stof Een zout, zoute-oplossing en zure-oplossing, zijn stoffen die geladen kunnen zijn.

Post on 10-May-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

carboxylgroep (COOH)
glycerol 2 Propaan-1,2,3-triol (C3H8O3), vormt samen met drie vetzuren een glyceride
Organisch deeltje Een deeltje is organisch wanneer deze koolstof bevat
Aldehyde 3 Dubbel gebonden O aan het uiteinde
Zout 4 Chemische verbinding, bestaande uit positieve ionen en negatieve ionen,
deze ionen zijn samen in een kristalrooster gerangschikt.
Gehydrateerd zout5 Water is toegevoegd aan een zout, het water wordt opgenomen in het
kristalrooster, dit waterhoudende zout wordt dan een hydraat genoemd.
ClBrINHOF Dit zijn de stoffen die je ‘met z’n tweeën’ opschrijft
KNaAg 1+
Al 3+
Fe 2+/3+
De rest 2+
O (zuurstof) Wanneer zuurstof in een verbinding zit is het deeltje 2- geladen (bijv. Cr2O72-)
Chromaat Een chromaat reageert eigenlijk altijd in RedOx, dit is een goede oxidator (CrO42-)
Geladen stof Een zout, zoute-oplossing en zure-oplossing, zijn stoffen die geladen
kunnen zijn.
Alcoholen Een organische verbinding met een hydroxylgroep gebonden aan een organische koolstofketen. Alcoholen kunnen onderverdeeld worden in:
1) Primaire alcoholen Wanneer er aan het koolstofatoom maar één ander koolstofatoom
gebonden is (de –OH groep aan een –CH2 groep), deze alcoholen
kunnen worden omgezet in carbonzuren6
2) Secundaire alcoholen Wanneer er aan het koolstofatoom twee andere koolstofatomen
gebonden zitten (de –OH groep aan een –CH groep), deze alcoholen
kunnen worden omgezet in ketonen7
3) Tertiaire alcoholen Wanneer er aan het koolstofatoom drie andere koolstofatomen
gebonden zitten (de –OH groep aan een –C groep), deze alcoholen
reageren niet met een oxidator8
Additie 9 Openspringen van dubbele bindingen onder invloed van halogenen en water
(F2, CL2, Br2, I2 en H2O)
Substitutie 10 Een atoomgroep wordt vervangen door een andere atoomgroep
Aminegroep 11 Amine + zuur , dit is een organische verbinding die een
carboxylgroep (-COOH) en een aminegroep (-NH2) bezit.
Hydrolyse Kapot maken met water (omgekeerde ester vorming)
Verzeping 12 Esters kapot maken met OH-
Vet Ester van het (vaste) alcohol: glycerol (1,2,3-propaantriol) en een zuur
Harding Doordat er H+ bij komt gaan de dubbele bindingen weg smeltpunt ↑
Polymerisatie Van een stof een polymeer maken, meestel door weghalen van de
dubbele bindingen (additiepolymerisatie)
Condensatie Koppeling van moleculen tot een groter molecuul, een klein molecuul splitst
af van het geheel
Volledige verbranding Verbranding met zoveel O2 als dat mogelijk is
Elektrolyse Gedwongen redox, positieve deeltjes bewegen naar de kathode waar een
reductiereactie plaats vindt, negatieve deeltjes bewegen naar de anode waar
een oxidatiereactie plaats vindt
Kraken Ketens kapot maken; een molecuul in stukken breken
Endotherm Reactie waarbij warmte aan de omgeving onttrokken wordt, er moet dus
energie IN. Tijdens een endotherm proces worden deeltjes in een systeem in
een nieuwe toestand gebracht, waarin ze meer energie bezitten
Exotherm Reactie waarbij warmte vrijkomt, er komt dus energie UIT. Tijdens een
exotherm proces wordt energie die is opgeslagen in bindingen omgezet in
een andersoortige energie
sulfiet SO32- nitriet NO2-
Scheiden
Scheiden Een stof scheiden in verschillende deeltjes (bijv. zand en water)
Er zijn verschillende scheidingsmethoden die elk gebruikmaken van verschillende fysische of chemische eigenschappen van een stof.
Deeltjesgrootte
Zeven  is hiervoor een goed voorbeeld. Bij een zeef met een bepaalde maaswijdte zullen deeltjes met een grotere diameter dan de maaswijdte doorgaans op het zeef achterblijven.
Filtratie , bijvoorbeeld bij het zetten van thee. De (grotere) vaste deeltjes blijven achter in het theezeefje terwijl de vloeibare thee door het zeefje heen stroomt.
Adsorptie is een scheidingsmethode die zich berust op hechtingsvermogen. Bij adsorptie hechten de moleculen van een gas of vloeistof zich aan het oppervlak van een vaste sotf of vloeistof en bedekken deze daardoor met een laagje (denk aan koolstof-gasmaskers)
Ook extractie is een methode om te scheiden op basis van oplosbaarheid. Wanneer je koffie zet zullen de smaak- en geurstoffen wel in het water oplossen, maar de gemalen koffieboon zelf niet.
Zuren en Basen
Zuren De tegenhangers van basen, pH- waarde lager dan 7
· Sterk zuur = Zuren die een Kz >> 1 hebben, deze zuren schrijf je gesplitst op omdat deze
zuren direct oplossen en splitsen in ionen
· Zwak zuur = De overige zuren, de gevormde ionen (wanneer je ze oplost) blijven in
evenwicht met het moleculaire zuur
Basen De tegenhangers van zuren, pH-waarde hoger dan 7
· Sterke base = Basen die een Kb >> 1 hebben, deze basen schrijf je gesplitst op omdat deze
basen direct oplossen en splitsen in ionen
· Zwakke base = De overige basen, de gevormde ionen (wanneer je ze oplost) blijven in
evenwicht met de moleculaire base
Geconjugeerd zuur Dit is het zuur dat ontstaat wanneer een base wordt opgelost in water
Hoe sterker de opgeloste base, hoe zwakker het geconjugeerde zuur
Geconjugeerde base Dit is de base die ontstaat wanneer een zuur wordt opgelost in water
Hoe sterker het opgeloste zuur, hoe zwakker de geconjugeerde base
Stappenplan om zuur-base reacties op te lossen
(Als het zuur boven de base staat in de binas, dan is er een reactie)
RedOx
Oxidator staat hOOg en neemt elektronen Op
Reductor staat laag en staat elektronen af
Wanneer de Oxidator boven de Reductor staat in de binas, dan is er een reactie
Kaliumpermanganaat is een sterke oxidator die veel voorkomt in examens (KMNO4)
Hieronder staat een aantal redoxreacties (van het internet overgenomen)
Afbeeldingen bij begrippen