แผ่นสอน oedipus (2.57) ผ่น... · pdf file • oedipus the king...

Click here to load reader

Post on 19-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Oedipus the King Sophocles

 • Background of the Literature

  • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos)

  • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex • ประพ ั นธ ์ โดยน ั กการละครกร ี ก

  Sophocles • แสดงครั้งแรก 429 BCE. • ได้รับยกย่องว่าเป็น tragedy ของ กรีกที่ดีที่สุด

 • Background of the Literature Sophocles is considered

  one of the great ancient Greek tragedians. Among Sophocles' most famous plays are Oedipus the King, Oedipus at Colonus, and Antigone. These plays follow the fall of the great king, Oedipus, and later the tragedies that

 • ARISTOTLE’S the Poetics

  องค์ประกอบของ Tragedy

  Aristotle’s Six elements of drama – and the additional 3 elements of fiction – will be our guide for how we move forward in this class. You should keep these elements in mind as we work through the class. When you write about or discuss literature, think in these categories. These will help you know what to talk about and where to begin as you derive meaning and understanding of literary works.

  People have always told stories.

  Aristotle (384-322 BC) systematized. From Poetics (335 BC) earliest work of drama criticism and oldest extent work of literary criticism.

  Aristotle defines his six elements of Drama – what makes drama work

  Prescriptive or descriptive?

 • อริสโตเติลศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของ   ‘Tragedy’  และพบว่า tragedy ประกอบด้วย

  Six  forma*ve   elements  of  a  tragedy

  Plot  

  Character  

  Dic1on   Thought  

  Spectacle  

  Song  

 • Three  ‘Uni1es’  (เอกภาพทั้ง 3)

  • สูตรของละครกรีก

  1. unity  of  place  

  2. unity  of  1me

  3. unity  of  ac1on  (ไม่ม ีsub  plot)  

 • โครงสร้างของ Plot  Beginning              -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐Middle-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐                Ending

                                                                                                                                                                                                                       วิกฤติ

  จบเรื่องนําเรื่อง

  ปัญหา

 • โครงสร้างของเรื่อง Beginning                -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐>  Middle-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐>          Ending

  Exposition

  Rising Problem

  Turning Point Climax

  Falling Action

  Conclusion

  Reversal

  Complication

  Crisis

  Denouement Man+Obj+Conflict

 • ฝึกวิเคราะห์โครงเรื่อง Oedipus

  • Exposi1on:    คนดูรู้ได้อย่างไรว่าอิดีปุส ขึ้นมาเป็น กษัตริย์ได้อย่างไร?

  • Complica1on:  เหตุการณ์ยุ่งยากหลังจากอิดีปุส เริ่มสืบคือ?

  • Reversal:  เมื่อโจเคสตร้าปลอบใจ เหตุใดอิดีปุส จึงเริ่มกังวลเรื่องพระเจ้าไลอัส?

  • Climax  : จุดสุดยอดของเรื่องอยู่ที?่ • Denoument:  เรื่องนี้คลี่คลายอย่างไร?  

 • โครงเรื่อง Oedipus

  • Unified  plot        ☞    Climac1c  plot

     ≠

  • Episodic  plot

 • Drama1c  devices

  คือ  กลวิธี ที่นักประพันธ์ใช้เพื่อสร้างความสนใจ หรือสร้างพลังดึงดูดให้กับงานของตน

  • วางภาพขัดแย้งกันไว้คู่กัน (contradic1on) • drama1c  irony    เมื่อคําพูดหรือการกระทําของตัว ละครมีความหมายอย่างหนึ่งต่อตัวละคร แต่คนดู มองเห็นอีกอย่างหนึ่ง

 • Drama1c  devices  ในเรื่อง

  • Given circumstance (สถานการณที่กำหนดมา) • Foreshadowing (hint) (การเตรียมเรื่อง) • Flashback (การยอนความ) • Suspense (ปมชวนติดตาม) • Discovery (การคนพบ) • Anagnoris = scene of suffering (ฉากทุกขเวทนา) • Dramatic irony **

 • THEBES CORINTH

  SETTINGS

 • • OEDIPUS  REX:  THE  RULER  OF  THEBES

  • CREON:  OEDIPUS'  BROTHER-­‐IN-­‐LAW,  AND  JOCASTA'S  BROTHER.  

  • JOCASTA:  OEDIPUS'  WIFE  AND  MOTHERMINOR  CHARACTERS

  • APOLLO:  THE  SUN  GOD  AND  HEALER  GOD.  

  • LAIOS:  OEDIPUS'  FATHER  AND  JOCASTA'S  FIRST  HUSBAND.  

  • DELPHI:  AN  ORACLE  THAT  PREDICTS  OEDIPUS  WILL  KILL  HIS  FATHER  AND  SLEEP   WITH  HIS  MOTHER.

  • TIRESIAS:   THE   BLIND   PROPHET   WHO   PREDICTS   FATE   AND   CAN   SEE   THE   FUTURE.  

  CHARACTERS

 • • ZEUS:  THE  ELDERS  CALL  UPON  THE  GOD,  ZEUS,  TO  GIVE  HELP   TO  THEBES  AND  OEDIPUS.

  • CORINTHIAN:  THE  MAN  WHO  BRINGS  NEWS  OF  POLYBUS'   DEATH  AND  WHO  ASKS  OEDIPUS  TO  RULE  CORINTH.  

  • MEROPE:  OEDIPUS'  SURROGATE  MOTHER  IN  CORINTH,  AND   CURRENT  RULER  OF  CORINTH

  • HERDSMAN/SHEPHERD:  OEDIPUS  WAS  GIVEN  TO  THE   HERDSMAN  BY  JOCASTA,  WHO  TRIED  TO  GET  RID  OF  HER  ILL-­‐ FATED  CHILD.  

  CHARACTERS

 • THE SCAR ON OEDIPUS FOOT THE THREE-WAY CROSSROADS

  Themes = ?

  Symbolism

 • Significance The Oedipus plays have had a

  wide-reaching influence and are particularly notable for inspiring Sigmund Freud’s theory of the "Oedipus Complex," which describes a stage of psychological development in which a child sees their father as an adversarial competitor for his or her mother’s attention.

 • Famous Lines "he'll be revealed a brother and a father to his

  children in his house, husband and son to her who gave him birth; wife-sharer and the killer of his father."

  -- Line 457 "send him to the fields, the sheep pastures, so

  far he couldn't even lay eyes on Thebes." -- Line 761 "Time alone can make it clear a man is just

  while you can know a traitor in a day.“ -­‐-­‐Line  613

 • THE  END