artificiell intelligens i offentlig · pdf file potentialen inom offentlig sektor. i denna...

Click here to load reader

Post on 17-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Artificiell intelligens i

  offentlig sektor

  Hur realiserar vi potentialen?

  2018-03-28

  Caroline Andersson, Göran Lindsjö, Rebecca Hagberg

 • Artificiell intelligens i offentlig sektor, Hur realiserar vi potentialen?

  2 (50)

  Innehållsförteckning

  Sammanfattning .................................................................................................. 4

  1. Inledning ...................................................................................................... 5

  1.1. BAKGRUND ............................................................................................................................................ 5 1.2. SYFTE OCH MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................ 5 1.3. FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................ 5 1.4. GENOMFÖRANDE OCH DISPOSITION ............................................................................................... 6

  2. Artificiell intelligens – definition och historik ........................................... 7

  2.1. VAD ÄR EGENTLIGEN ARTIFICIELL INTELLIGENS? ............................................................................. 7 2.2. KORT HISTORIK ...................................................................................................................................... 7

  3. AI i omvärlden ............................................................................................ 9

  3.1. STATUS I SJU STÖRRE LÄNDER ............................................................................................................. 9 3.2. POLICY I ANDRA LÄNDER SAMT INOM EU ........................................................................................ 9

  3.2.1. USA ..................................................................................................................................................... 9 3.2.2. Kina .................................................................................................................................................. 11 3.2.3. Japan .............................................................................................................................................. 12 3.2.4. Indien............................................................................................................................................... 12 3.2.5. Kanada ........................................................................................................................................... 12 3.2.6. Europeiska Unionen ...................................................................................................................... 12

  3.3. FINLAND ............................................................................................................................................... 13 3.4. REFLEKTIONER ..................................................................................................................................... 14

  4. Potentiella nyttor i svensk offentlig sektor ............................................ 16

  4.1. INLEDNING........................................................................................................................................... 16 4.2. SJUKVÅRDEN ....................................................................................................................................... 16 4.3. ÄLDREOMSORG ................................................................................................................................. 17 4.4. ÖVRIG SOCIALTJÄNST ....................................................................................................................... 18 4.5. SKOLA OCH UTBILDNING .................................................................................................................. 18 4.6. TRAFIK OCH TRANSPORT ................................................................................................................... 19 4.7. STADSBYGGNAD OCH MILJÖ .......................................................................................................... 20 4.8. FÖRSVAR ............................................................................................................................................. 20 4.9. STÖDFUNKTIONER ............................................................................................................................... 20

  4.9.1. Ekonomi .......................................................................................................................................... 21 4.9.2. Juridik ............................................................................................................................................... 21 4.9.3. Personal .......................................................................................................................................... 21 4.9.4. Ärendehantering ........................................................................................................................... 22 4.9.5. Övrig administration ..................................................................................................................... 22

  4.10. KUNDTJÄNST ........................................................................................................................................ 22 4.11. LEDNING OCH BESLUTSSTÖD ............................................................................................................ 23 4.12. ARBETSMARKNAD ............................................................................................................................... 23 4.13. ATT INFÖRA AI – MÖJLIGA INFALLSVINKLAR .................................................................................. 24 4.14. REFLEKTIONER ..................................................................................................................................... 24

  5. Nuläget i offentlig sektor ......................................................................... 25

 • Artificiell intelligens i offentlig sektor, Hur realiserar vi potentialen?

  3 (50)

  5.1. INLEDNING........................................................................................................................................... 25 5.2. ÖVERGRIPANDE OM NULÄGET ........................................................................................................ 25 5.3. STATLIGA MYNDIGHETER ................................................................................................................... 28 5.4. KOMMUNER ........................................................................................................................................ 30 5.5. LANDSTING OCH REGIONER ............................................................................................................ 31 5.6. NATIONELLA AKTÖRER ....................................................................................................................... 33 5.7. REFLEKTIONER ..................................................................................................................................... 34

  6. Förutsättningar för AI i svensk offentlig sektor ...................................... 35

  6.1. INLEDNING........................................................................................................................................... 35 6.2. STRATEGI, STYRNING OCH LEDARSKAP ........................................................................................... 35 6.3. KOMPETENS ......................................................................................................................................... 37 6.4. DATAHANTERING OCH TEKNIK ......................................................................................................... 38 6.5. OMSTÄLLNINGS- OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA ......................................................................... 38

  7. Möjliga satsningsområden för att nå potentialen .............................. 40

  7.1. INLEDNING........................................................................................................................................... 40 7.2. MÖJLIGA SATSNINGSOMRÅDEN: STRATEGI, STYRNING OCH LEDARSKAP ................................ 40 7.3. MÖJLIGA SATSNINGSOMRÅDEN: KOMPETENS .............................................................................. 41 7.4. MÖJLIGA SATSNINGSOMRÅDEN: DATA OCH TEKNIK ................................................................... 42 7.5. MÖJLIGA SATSNINGSOMRÅDEN: OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA OCH SAMARBETEN ................. 43 7.6. AVSLUTANDE REFLEKTION ................................................................................................................. 44

  8. Källförteckning.......................................................................................... 46

  8.1. INTERVJUPERSONER ........................................................................................................................... 46 8.2. ENKÄTFRÅGOR ................................................................................................................................... 46 8.3. DOKUMENT .......................................................................................................................................... 49

 • Artificiell intelligens i offentlig sektor, Hur realiserar vi potentialen?

  4 (50)