bibliotheek & bredeschool

Download Bibliotheek & bredeschool

Post on 25-Jun-2015

253 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.

2.

 • =krant maken voor de school en de buurt
 • Georganiseerd door:
  • een brede school
  • 3 basisscholen
  • een jeugdbibliotheek
  • een buitenschoolse opvang
  • een buurtwerking
  • een instelling voor kunsteducatie
 • Samenstelling:
 • 12 redacteurs = leerlingen van het 5 deleerjaar uit
 • de 3 basisscholen

3.

 • Doel:
  • ouders en buurtbewoners informeren
  • extra impuls geven aan het taalonderwijs
 • Verantwoordelijkheid:
 • bibliotheek coordineert en is verantwoordelijk voor de inhoud & het eindresultaat.
 • instelling voor kunsteducatie zorgt voor het kunstzinnige
 • de school begeleidt de kinderen in het maken van de krant

4. 5.

 • Omschrijving:
 • gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het ondersteunen en/of creren van een brede leer- en leefomgeving waarbinnen kinderen en jongeren een brede waaier aan leer- en leefervaringen kunnen opdoen. Om dit doel te realiseren wordt er een breed netwerk opgezet tussen organisaties en overheden uit de verschillende sectoren die samen het leren/leven van kinderen en jongeren mee vormgeven en ondersteunen.

6.

 • Begeleiden in:
  • competenties om te kunnen functioneren
  • actief participeren in de samenleving
  • cognitie, vakmanschap en vaardigheden
 • Biedt mogelijkheden om:
  • te leren omgaan met diversiteit
  • de eigen ervaringen uit te breiden met die van anderen
  • nieuwe uitdagingen te leren kennen
  • het eigen blikveld te verruimen

7.

 • kinderen en jongeren leven op verschillende plaatsen om verschillende dingen te doen en hebben er plezier aan.
 • dit geheel vormt een brede leer- en leefomgeving voor elk kind en jongere
 • rol van de brede school, dit:
  • ondersteunen
  • optimaliseren
  • mogelijkheden uitbreiden en verdiepen
  • meer kansen bieden

8.

 • = Partners uit verschillende sectoren die een rol spelen in de omgevingen waarin kinderen en jongeren vertoeven, , vormen samen een breed netwerk.
 • gaan opzoek naar:
  • gemeenschappelijke doelen
  • gedeelde zorgen
  • gezamenlijke acties

9. 10.

 • doel:
 • levenslang en breed leren
 • medirende rol,
 • helpen kinderen & jongeren om:
  • kritisch om te gaan met info
  • bronnen vergelijken
  • info uit verschillende invalshoeken bekijken

11.

 • de bib staat open voor projecten, activiteiten, wedstrijden, tentoonstellingen, feesten,
 • de bib heeft een lage drempel en is toegankelijk voor iedereen
 • voor de nieuwe inrichting worden de leerlingen van het 2 degraad ingeroepen om de bezoekers te bevragen ivm met hun wensen, in de verdere afwerking van de bib worden ook andere leerlingen aangesproken om te helpen met de heropbouw van de bib

12.

 • 2 strategien om het partnerschap te stimuleren:
  • vertrekken van het bestaande lokale aanbod & dat uitbreiden, verdiepen en/of verbinden aan het aanbod van andere partners
  • samen nieuwe activiteiten opzetten met aandacht voor deelnemen, ontmoeten en oefenen
  • of een combinatie van deze 2 strategien

13.

 • Bibliotheek Brugse Poort, Jaarverslag 2OO5, Gent
 • Bibliotheek en Brede School. Workshop Conferentie Brede School april 2006, Bussum
 • Boersma, Paul (2005). Levensecht leren in de buurt, Praktijkboek voor schoolbuurtwerk binnen het basisonderwijs, Stichting Welzijn Westerpark, Amsterdam
 • Broekhof, Kees en Studulski, Frank (2005). Brochure Casanova, Sardes
 • Steunpunt GOK (2006). Visietekst Brede School in Vlaanderen. KULeuven, Universiteit Gent
 • Strategic Co-operation in Perspective of Lifelong Learning and the Convention of the Child, Paper at the Anglo-Scandinavian Conference Libraries, Learning and Life.2003, Exeter
 • www.schoolenbibliotheek.be