burg ingenieur

Download Burg Ingenieur

Post on 10-Jul-2015

139 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2011-2012

IngenieurswetenschappenBurgerlijk ingenieur Burgerlijk ingenieur-architect

OPEN LESWE EK

3-5 no vembe r 2010 7-11 m aart 20 11 ursngenie it I Faculte chappen wetens 2011 2 april

INF OBE URS

AG INFOD

rs & co 7m ei 2 01 10 s ept 1 emb er 2 011

Bac

helo

www.kuleuven.be/openlesweek www.kuleuven.be/infodag www.kuleuven.be/bachelorsenco

www.bachelorsinleuven.be

K.U.Leuven Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.Beste student, Ingenieurs doen de wereld bewegen, letterlijk en figuurlijk. Het is een onbegonnen taak om in enkele zinnen te beschrijven wat de beroepen en taken van burgerlijk ingenieurs en burgerlijk ingenieur-architecten precies inhouden. Op de kortste en krachtigste manier zou je de karakteristieke ingenieursactiviteiten kunnen benoemen met drie werkwoorden: denken, durven, doen. Wetenschap en technologie gebruiken om problemen op te lossen en dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze, is een kerntaak. Dat vraagt een stevige wiskundige, wetenschappelijke en technische basis en tegelijkertijd moeten we rekening houden met andere randvoorwaarden zoals economische beperkingen, sociale gedragenheid, veiligheid, gezondheid, milieu, duurzaamheid, grondstoffenschaarste Onze samenleving is in constante verandering en ingenieurs en ingenieur-architecten ondersteunen ons streven naar welzijn. Ingenieurs zijn actief in het ontwikkelen en bouwen van duurzame transportmiddelen, performante communicatiesystemen, zij verbeteren de woonomstandigheden en de leefbaarheid van verstedelijkte omgevingen, zij ondersteunen de medische sector in hun zoektocht naar verbeteringen van de levenskwaliteit voor zieken, ouderen, kinderen ... Zij spelen ook een creatieve rol in het toegepast onderzoek en zijn actief in het technologisch gericht onderwijs. De ingenieur beperkt zich niet tot gesoleerde problemen maar zoekt oplossingen rekening houdend met de integrale levenscyclus van producten en diensten. De ingenieur(-architect) is trouwens een uitstekende teamspeler en cordinator, want naast creativiteit en kunde is samenwerking de sleutel voor sterke oplossingen. Ben jij een denker, durver en doener? Dan hopen we je binnenkort te verwelkomen aan onze Faculteit Ingenieurswetenschappen. Met hartelijke groet, Prof. dr. ir. Ludo Froyen, Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen Prof. dr. ir. Yolande Berbers, Vicedecaan Faculteit Ingenieurswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappenn n

56 8

Studeren aan de faculteit Opleidingen aan de faculteit

Burgerlijk ingenieurOpleiding in een notendop Profieln

1314 15

BacheloropleidingOpbouw Studieprogramma Opleidingsonderdelen van de eerste fase Voorbeeld van een uurrooster

1616 18 20 22

n

Masteropleidingen

23

Burgerlijk ingenieur-architectOpleiding in een notendop Profieln

2930 30

BacheloropleidingOpbouw Studieprogramma Opleidingsonderdelen van de eerste fase Voorbeeld van een uurrooster

3232 33 36 383

n

Masteropleidingen

39

Profielen Wetenschap & Technologie Beroepsuitwegen Zin in meerStuderen in het buitenland Lerarenopleiding Verder studeren Doctoreren

40 43 4949 50 51 51

Iedereen welkom Nuttige websites en adressen Stadsplan

53 54 58

t Arenbergkasteel, K.U.Leuven

Faculteit Ingenieurswetenschappenn n

Studeren aan de faculteit Opleidingen aan de faculteit

6 8

5

t Faculteit Ingenieurswetenschappen

Studeren aan de faculteitWe kunnen ons geen wereld meer voorstellen zonder ingenieurs of ingenieur-architecten. Zij staan immers aan de basis van heel wat dingen rondom ons: water uit de kraan, elektriciteit uit de contactdoos, mobiliteit, moderne communicatie, internet, medische apparatuur Ook nieuwe wijken, sportcomplexen, cultuurtempels en openbare gebouwen drukken hun stempel op onze leefruimte. Ingenieurs analyseren wat bestaat, maar zijn vooral creatief bezig met het ontwerpen van wat (nog) niet bestaat. Vaak zijn ze daarmee hun tijd ver vooruit. Een ingenieur wacht niet tot de wetenschap ver genoeg gevolueerd is om die dan toe te passen. Hij ontwerpt vaak al praktische toepassingen van fenomenen die op dat moment wetenschappelijk nog niet helemaal doorgrond zijn. Denk maar aan de Romeinse aquaducten en gotische kathedralen, die gebouwd werden lang voordat stabiliteit van bouwwerken en weerstand van materialen enige wetenschappelijke status hadden. Een ingenieur staat voor steeds nieuwe uitdagingen. Sleur en routine zijn er niet bij. De wetenschappen (fysica, chemie, biochemie, wiskunde en informatica) evolueren in een razendsnel tempo. Tegen deze achtergrond moet de ingenieur technologische ontwikkelingen voorstellen, nieuwe producten ontwikkelen, innovatieve ontwerpen voorstellen, creatief vooruitdenken, en dit binnen een maatschappelijke en economische context die zijn eigen eisen stelt. Materialen moeten duurzaam zijn, energie milieuvriendelijk, nieuwe gebouwen moeten rekening houden met de ruimtelijke ordening, een product moet betaalbaar en verkoopbaar zijn Dit alles verklaart de stijgende behoefte aan ingenieurs die niet enkel kunnen ontwerpen en ontwikkelen en de technieken en technologien beheersen, maar die daarbij ook rekening houden met het breder maatschappelijk kader. De opleiding aan de K.U.Leuven wil die creativiteit van bij het begin stimuleren. Daarom worden basiswetenschappen al snel aangevuld met typische ingenieursopleidingsonderdelen, zodat theoretische kennis onmiddellijk wordt gemotiveerd door echte toepassingen. Dat maakt de opleiding zeer doelgericht. Als student ingenieurswetenschappen krijg je al vanaf het eerste semester het opleidingsonderdeel probleemoplossen en ontwerpen. Daardoor krijg je meteen voeling met je latere beroep: je moet concrete technologische problemen oplossen, in teamverband werken, communiceren, presenteren In de architectuuropleiding integreert ontwerpen vanaf je eerste bachelorfase theorie en toepassing: kennis in verband met het construeren van gebouwen, elementen van beschrijvende meetkunde, leren tekenen met de vrije hand, CAD-tools, architectuurgeschiedenis

6

De Faculteit Ingenieurswetenschappen biedt een bruisende en stimulerende leeromgeving. Studenten ingenieurswetenschappen kunnen gebruikmaken van n van de grootste en modernste wetenschapsbibliotheken van het Europese vasteland. Met 1 000 000 volumes, 10 350 m nettovloeroppervlakte, 300 gratis draadloze internetaansluitingen en meer dan 25 km databekabeling is de Campusbibliotheek Arenberg d place to be voor studenten ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, wetenschappen en bewegings- en revalidatiewetenschappen. Via de Faculteit Ingenieurswetenschappen krijg je ruime internationale mogelijkheden. Er zijn Erasmusovereenkomsten met heel wat Europese universiteiten. Bovendien maakt de faculteit deel uit van de netwerken BEST (Board of European Students of Technology) en CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research), die een brede waaier van uitwisselingsmogelijkheden bieden. Ook ATHENS is zon netwerk waardoor je als student twee keer per jaar een week lang les kunt volgen aan een andere universiteit die deel uitmaakt van het netwerk. Dankzij de samenwerking met UCL in Louvain-la-Neuve kun je n fase van je masteropleiding in het Frans volgen aan deze Waalse zusteruniversiteit. Bovendien kun je een industrile stage volgen, ook in het (verre) buitenland zoals in Zuid-Amerika, Afrika of Azi.

7

Als student aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen word je tijdens je eerste bachelorfase niet aan je lot overgelaten. Het monitoraat van de Faculteit Ingenieurswetenschappen biedt je naast lokalen om te studeren individuele studiebegeleiding of uitleg in groep. Je kunt er hulp vragen bij het zoeken naar een efficinte studiemethode aangepast aan het opleidingsonderdeel en aan de manier waarop het examen wordt afgenomen. Ook je examenresultaten kunnen besproken worden. Je krijgt er eveneens informatie over andere diensten van de universiteit en je kunt er allerlei problemen bespreken die een invloed hebben op je studie. Op de website van het monitoraat (www.mirw.kuleuven.be) en op het elektronische leerplatform Toledo vind je een webvragentrommel waar je vragen over de leerstof kunt stellen aan de betrokken monitor. Hij/zij beantwoordt deze vraag en dit antwoord blijft ter beschikking op het web zodat ook andere studenten de vraag en het bijhorend antwoord kunnen lezen. En ook de studentenkring VTK zorgt ervoor dat je snel wegwijs raakt in Leuven. Er is een cursus-, kopie- en uitleendienst, de kring vertegenwoordigt je in allerlei onderwijsraden en zorgt natuurlijk ook voor amusement, cultuur en sport: TD's, optredens, een galabal, fakbar 't Elixir, cantussen, dansles, gitaarles, quizzen ... Voor nieuwelingen organiseert VTK een onthaalweekend en rondleidingen binnen de faculteit en in Leuven. Tijdens je eerste academiejaar krijg je een meter of peter die je begeleidt en bij wie je met alle vragen terechtkunt.

Opleidingen aan de faculteitOpleidingen georganiseerd door de faculteitBachelor n Bachelor in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting architectuur n Bachelor in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting bouwkunde n Bachelor in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting chemische technologie n Bachelor in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting computerwetenschappen n Bachelor in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting elektrotechniek n Bachelor in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting geotechniek en mijnbouwkunde n Bachelor in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting materiaalkunde n Bachelor in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting werktuigkunde Master Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur n Master in