cjeloživotno učenje knjižničara

of 17 /17
što i zašto učimo i nakon diplome 9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009. Dijana Machala Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu [email protected]

Upload: joie

Post on 03-Feb-2016

56 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

što i zašto učimo i nakon diplome. Cjeloživotno učenje knjižničara. Dijana Machala Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu [email protected]. CJELOŽIVOTNO UČENJE KNJIŽNIČARA. Projekt CUK financirala je Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijskih razvoj RH, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Cjeloživotno učenje knjižničara

što i zašto učimo i nakon diplome

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Dijana MachalaNacionalna i sveučilišna knjižnica u [email protected]

Page 2: Cjeloživotno učenje knjižničara

Projekt CUKCUK financirala jeNacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijskih razvoj RH,2008.-2009.http://www.nsk.hr/cuk

Projektni partneri, osnivači Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH:Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebOdsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakultetaKnjižnice grada ZagrebHrvatsko knjižničarsko društvo 9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb,

2009.

Visoko obrazovanje temeljeno na ishodima učenja

Ishodi učenja u obrazovanju učitelja i nastavnika – (IUOUN) Vlasta Vizek-Vidović; Sveučilište u Zagrebu; Filozofski fakultet; 01.05.2008.

Ishodi učenja u interdisciplinarnim studijskim programima INTER-OUTCOMES Blaženka Divjak; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet organizacije i informatike Varaždin; 01.02.2008. Sustavni pristup uvođenju ishoda učenja u obrazovanje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (SUPER UNIOS) Sanja Lončar-Vicković; Sveučilište u Osijeku; Sveučilište u Osijeku; 15.01.2008.

Ishodi učenja u visokom obrazovanju građevinskih inženjera Aleksandra Deluka Tibljaš; Sveučilište u Rijeci; Građevinski fakultet ; 15.06.2008.

Ishodi učenja na preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Milan Mesić; Sveučilište u Zagrebu; Sveučilište u Zagrebu; 01.10.2008.

Cjeloživotno učenje knjižničara – ishodi učenja i fleksibilnost Tihomil Maštrović; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu; 01.10.2008.

Page 3: Cjeloživotno učenje knjižničara

Cilj projekta CUK:

- postaviti osnovu za razvijanje suvremenog fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja knjižničara nakon završenog sveučilišnog školovanja, što se kani postići definiranjem matrice mjerljivih ishoda učenja, utvrđivanjem jezgre potrebnih znanja i kompetencija knjižničara u Hrvatskoj, preoblikovanjem sadašnjeg nacionalnog programa izobrazbe knjižničara te izradom prijedloga programa cjeloživotnog obrazovanja knjižničara utemeljenog na ishodima učenja.

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Page 4: Cjeloživotno učenje knjižničara

Cjeloživotno obrazovanje je formalno, neformalno i informalno organizirano učenje koje može biti integrirano vertikalno po stupnjevima obrazovanja i horizontalno po oblicima (Dave, R.H., 1976)

usustavljanje učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

podrazumijevaju se sve aktivnosti vezane za učenje tijekom cijelog života, a s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i sposobnosti

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Page 5: Cjeloživotno učenje knjižničara

Cilj istraživanja:

- zahvaćanje knjižničarske ‘jezgre’, definiranje stručnih i generičkih kompetencija

- definiranje perspektive trajne izobrazbe knjižničara

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Provedena je online anketa o mišljenju knjižničara i poslodavaca, odnosno ravnatelja/voditelja knjižnica o tome koje:

kompetencije, znanja, vještine i stavove poslodavci i knjižničari smatraju

važnim za knjižničarsku profesiju i koja je u tome uloga pojedinih

oblika učenja u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja knjižničara

Istraživanje je primijenilo Tuning metodologiju: Cilj projekta Tuning je usporedba obrazovnih razina na jedinstvenom europskom obrazovnom prostoru, usporedivost i međunarodno priznavanje diploma te mobilnost stručnjaka.

Page 6: Cjeloživotno učenje knjižničara

Broj ispitanika prema vrsti knjižnice – ukupno odgovorilo 266 knjižničara i 113 ravnatelja.

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Obilježja ispitanika %Spol Ženski Muški

91,8 8,2

Godina rođenja 1940. – 1960. 1961. – 1980. 1981. –

32,258,5 9,3

Godine radnog staža do 10 godina od 11 do 20 godina od 21 do 35 godina

38,427,234,4

Page 7: Cjeloživotno učenje knjižničara

Značaj specifičnih kompetencija struke – kompetencije ‘jezgre’usporedba mišljenja knjižničara i voditelja

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Page 8: Cjeloživotno učenje knjižničara

Specifične kompetencije struke – kompetencije na ‘periferiji’Usporedba mišljenja knjižničara i voditelja

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Page 9: Cjeloživotno učenje knjižničara

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Generičke kompetencijeUsporedba mišljenja knjižničara i voditelja

Page 10: Cjeloživotno učenje knjižničara

Usporedba rezultata mišljenja knjižničara i ravnatelja o važnosti kompetencija

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Page 11: Cjeloživotno učenje knjižničara

Usporedba rezultata mišljenja knjižničara i ravnatelja o usvojenosti kompetencija

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Page 12: Cjeloživotno učenje knjižničara

Trajna izobrazba knjižničara:neformalni i informalni oblici učenja

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Oblici stručnog usavršavanjavisokoškolskih knjižničara %

Praćenje stručne literature 75,56

Seminari i konferencije u zemlji 64,44

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara 55,53

Nastavak formalnog školovanja 33,33

Objavljivanje stručnih radova 33,33

Programi e-učenja 20,00

Kolokviji Knjižnice Instituta „Ruđer Bošković“ 15,56

Tečajevi informacijskih tehnologija 11,11

Izobrazba na sveučilištima 11,11

Seminari i konferencije u inozemstvu 8,89

Page 13: Cjeloživotno učenje knjižničara

Trajna izobrazba knjižničara:neformalni i informalni oblici učenja

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Razlozi za sudjelovanje u stručnoj izobrazbi(prema podacima izraženim za visokoškolske knjižnice) %

Bolje obavljanje poslova na radnom mjestu 75,56

Povećanje razine samopouzdanja 60,00

Više stručno ili nastavno zvanje 20,00

Novo radno mjesto ili promjena postojećeg 15,56

Zadržite radno mjesto 6,67

Dobivanje promaknuća na bolje radno mjesto 2,22

Nije mi pomoglo 2,22

Page 14: Cjeloživotno učenje knjižničara

Područja stručnog usavršavanja prema izraženim potrebama knjižničara

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Potreba za edukacijom iz područja … %

Bibliografski nadzor, obrada, nabava … 43,6

Korisničke usluge 8,0

Knjižnično poslovanje, marketing, zagovaranje 6,9

Komunikacijske vještine/timski rad 6,9

Teorija knjižničarstva, etička i zakonska pitanja 5,1

Informacijska pismenost 4,6

Nove tehnologije, Internet 4,5

Generičke vještine 4,2

Digitalizacija 3,8

Istraživačke metode 1,5

Page 15: Cjeloživotno učenje knjižničara

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Područja stručnog usavršavanja knjižničara prema mišljenju voditelja

Page 16: Cjeloživotno učenje knjižničara

Dio projektnog zaključka:

- na ishodima učenja utemeljeno usustavljanje integriranog sustava obrazovanja i trajne izobrazbe knjižničara

- vrednovanje i priznavanje prethodno usvojenih znanja (formalno, neformalno i informalno)

- individualizirani pristup obrazovanju i usavršavanju

- planiranje profesionalne karijere (mentorstvo, profesionalni portfolijo)

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Page 17: Cjeloživotno učenje knjižničara

što i zašto učimo i nakon diplome

9. seminar knjižnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe, Zagreb, 2009.

Dijana MachalaNacionalna i sveučilišna knjižnica u [email protected]