comment nettoyer sa web réputation ?

Download Comment nettoyer sa web réputation ?

Post on 03-Jun-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Comment nettoyer sa web rputation ?

  1/4

  r vavrj

  u Tuhjf. ce ejragckj pds dvjfkdoprjs sace,Edt`dkajHkdef`dro, 81des,jescuiirj du pcaetoje,

  4 pcurAHM scejmpkcyjur.k vcak ocefje fcegkceguj mdkdoaj.pjrfjvdet ojs d44cfdtacesojscedssurdefj, \cursjf`degjr kjs aojs,j t sur . cesjak mMkfdkdiiarmj-t-jkkj,Edt`dkajprjeo ojsvdfdefjs. Fcmmj sce `dhatuoj,kdCNahrcasjje tajet sjs prcf`js aeicr-ms je pcstdet ojs p`ctcs sur Idfj-hccb. Kdscarj o'deeavjrsdarj dvjfkjs CZppjeodajs.ttjnckajp kdgjc.tcut hrcezj. jZj pcsj je Habaea.Xajeoj `cetjux. Vduipcur k'dssurdefjoj kdnjuej ijmmj . \rje det pcurprj kEj oj sd gu rasce kjs p`crcs cufkkjdppdrdt haje trcp ncyjusj pcuruej oprjssavj. fjkkj-fakuafcupj kjsvavrjs Aetjrrcgj pdr sdfkajetj,kdfcmpdgeaj cceiam4jrdprjeorj scuvjet ojs aeia>medtacessursjs dssursje suriuet sur kj Wjh.

  7skkkdkkAAAA 46MA1nZkArt8

 • 8/12/2019 Comment nettoyer sa web rputation ?

  2/4

  Fcmmj Edt`dkaj,prsoj 4: mak-kacesoj Irdedasutakasjet kj rsjduscfadk Idfjhccb FcmmjEdt`dkaj, aksecurrassjet f`dquj ncur kd _cakjojkjursfcmmjetdas,p`ctcs cu vaocsSAkspdrkjeto'jux,oj kjurs dmas,rckk-gujs, prcf`js, mojfaes cu pdtrcesj t fcetra hujet daesa idceejr kjurwjhrputdtace mdas dussafjkkjojsdutrjsSJt, fcmmj Edt`dkaj, aksejscet pds icrfmjet fcesfajets quj strap-tjdsjeumraquj kdassjojs trd-fjsS . DwetAetirejt, kjs aenmedtaces r -vs ej farfukdajetpds, dpracra,je oj`crsou fjrfkj rjstrjaet ojs p rcf`js, jxpkaqujVtp`dej Grgcarj,nurastjou Icrumojs orcats oj k'Aetjrejt. u n c u r o ` u ~jkkjs sj rjtrcuvjet sur ue mMad oj mdssjqua drf`avj tcutjs kjs oceejs. 5 Jt f`d-

  fue pjutsj trdesiurmjrje otjftavjprav.\cur rjprjeorj kj eckcgasmjfr pdrtar ou ecmou pkus fkhrjojs mctjursoj rjf`jrotj, ce gccgka.sjj t ce sj idat gccgkasjrtcus kjs ncurs .Cr, sur kj Wjh, kjsrputdtaces sj icetjtsjoicet kdvatjssjou `dut ohat.Fcmmjet vatjrkjsordpdgjs 3Tujksscet kjs rjfcurs pcssahkjs kcrsquj sdrputdtace jst fcrej3 Fcmmjetrjtrcuvjr sd vargaeateumraquj3

  Xjfrutjurs je kagej...\rjmajr fujak vatjr> kdmduvdasjutakasdtace ojs cutaks pdr mfce-edassdefj cu aedovjrtdefj, du trj-mjetoat kj . hug utakasdtjur 5 . Bjvaeje d idatkd osdgrdhkjjxprajefj.Vtdgadarj odes uej hdeq uj dm-rafdaej, k ojmdeoj uej ncurejoj fceg . pcur rdasces idmakadkjs 5 sjs su praj urs. j ncur N,je pkus ojkd gujukj oj hcas,akd kd mduvdasjsurprasj oj ofcuvrar ue mdak ojsce pdt rce> j ro oj ecus dvcarprvjeus. n jsprj quj tcut vd haje Ejw Qcrb (sympd kdrchj . 5 \cur fcm-pktjr kj tcut, uej pafj ncaetj> kdp`ctc, odtj oj kd vjakkj,oj Bjvaeoguas je ij vjrtj j t rfuprjsur sd pdgj pjrsceejkkj dffjssahkj tcut kjftjur. Cu fcmmjet sj tarjruej hdkkj odes kj pajo.

  O'dprs uej jequ t j rdkasj,je 8

 • 8/12/2019 Comment nettoyer sa web rputation ?

  3/4

  5 oastaeguk)_kVqua jst ou rjsscrt oj kdrputdtace prcijssaceejkkj oj kuaoj kdvajpjr:CCejZj. N Jendevajrojreajr, kjVyetjf Xjfrutjmjet(kj syeoafdtojsf`dssjurs oj ttj) d mmj sageuejf`drtj vasdet jefdorjr k'uta kasdtaceoj fjs ecuvjdux cutaks.

  Mdas, odes kjs idats,kd satudtacerjstj trcuhkj Njrjrceedasdwarcfdrtaue ts h meoaodt pde>>jqujn'datrccvuej p`ctcoj kuaje trdaeoj tarjr kdmmhaej sur ojs deamdux sduvdgt'V N, jxpkaquj daesa k'u e o'j etrj jux. Mcrdkjojk'`astcarj r c e t r k j z j t p d r d m ~ z v c sfcmptjs (karj k'jefdor fa-ojsscus)

  e pdss vdfujr

  \dricas kj mdk jst on idat.Fj scet,ectdmmjet, tcutjs fjs trdfjs kdas-sjs ojpuas qudtrj, faeq, oax des,sdes pcuvcar amdgaejr qu ' jkkjssjrdajet ndmdas grdvjs sur kd_cakj.Aetjrejt d aestdur k'ampcs-sahkjorcat k'c u hka j t du f`degj-mjet o'dvas. Fds o 'fc kj dvjf uejjx-tuoadetj du pdss jegdg j tmakatdet, duncuro '` u a rdegj ojsvcaturjs,fcmmj ce oat.Cu prjsquj.Fdr sd sagedturj trdej jefcrj duhds o'uej vajakkjptatace je kagej,kdefjpdrue syeoafdttuoadet trs gduf`j. Gedet pcur ofrcf`jrsce prcf`dae pcstj3 \ju t-trj pds.Mdas,odes kj ocutj, kdnjuej ijmmjf`casat oj tarjr ue trdat vartujk sursd njuejssj pcka taquj. \cur fjkd,jkkjd idatdppjk ojux njuejs trjet jedarjs> Guakkdumj Vjssdj t Dxjkoj Yagece,frdtjurs ou satj mdvaj-pravjj.ir. Kjurmassace> suppramjr, kd ojmdeoj ojs aetjredutjs, oufcetjeu sur kj Ejt.Ze sjkYafj qu'aksciirjet grdfajusjmjet Ecus ej

  gdmetassces pds kj rsuktdt, jxpkaqujGuakkdumj Vjssd,qua d kf` scehcukct - j t sce fcstdro - oj fcesuk-t de t je systmjs o'aeicrmdtacepcur sj fcesdfrjr sce prcnjt. eej pjut ocef pds kj idarj pdyjr. Hajett,ecus durces ue pdecrdmd fcmpkjtojsojmdeojs jt ecus pcurrces dkcc je gdgjr kdp`dsj ~ p r c i j s s a c e e j j ~ .N

  Kdef iaeofjmhrj 8 f`dqujicasqujmtrjecm jst ota sur kj Ejt, ue j-mdakmust'Vtjevcy, fcesjakkj-ta4.Jtpuas akidut,uej cas pdrsjmdaej,ida rj uej rjf`jrf`jdftavj. Diaeo'dgar du pkustt, dvdetquj kj mdkej sj prcpdgj.

  VCVejttcyjurs

  Dvcar oj k'aeicrmdtace oaspceahkj jttrdespdrjetj grfj du Wjh jst uejhceej f`csj, tjmprj Dreduo Muk4jr, nurastj ou fdhaejt Xputdtace\rctjftace, qua daojrgukarjmjetojs prcijssaceskahrdkjs sj scrtaroj fj typj oj mduvdas pds.V'aky dju uej idutj prcijssaceejZj dvrj, kjspdtajets cet kjorcatoj sdmar. Je rjvdef`j, s'aks'dgatsamp jmjeto'ue cui-oarj,k'dutjur ou fcmmjetdarj pjut tcmhjrscus kj fcup oj kdoaiidmdtace. Fdr,fcetrdarjmjet fj qu'ce frcat, kjorcat s'dppkaquj dussasur Aetjrejt .Daesa, k'dutjur o 'u e hkcgjst rjspcesdhkjoj sd puhkafdtace du mmjtatrj quj kj pdtrce o'ue ncuredk. ktcmhj scus kj fcup ou orcat oj kdprjssj qua sdeftaceej ectdmmjet

  kjs prcpcs oaiidmdtcarjs, k'aesuktjcu kj oeagrjmjet. Kdttjaetj kdvaj pravj prctgjpdr k'drtafkj1oufcoj favakj t kd vackdtaceou orcat k'amdgjpcrtdet dttjaetj kdrputdtaceo 'u ej pjrsceej scet ojs aeirdf-tacesqua sj muktapkajet.

  Fdr Aetjrejt js t ojvjeu kj kajuoj tcutjs kjsvjegjdefjs. Zej spdrdtace sj pdssj mdk jt, `cp Mcesajur pcstj sur kj Ejt ojs p`ctcsoj Mdodmjje pcsatace sfdhrjusj. Mce jx d mcoaia tcus mjs rcojs Idfj-

 • 8/12/2019 Comment nettoyer sa web rputation ?

  4/4

  ue icrum o'daoj dux utakasdtjurs

  ou Ejt. Ojux satjs - ocet k'ue irde-f ` jmjet pcrecgrdp`aquj - scetooas fjs hdssjsuvrjs. Akjxastjmmj uej jsfrcqujraj oatj . dred-quj kdWjhfdm 4 cu dredquj kd eagradej 5, trs rpdeouj surkjssatjsoj rjefcetrjs> kdvaftamj,frcydet du grdeo dmcur, dffjptjoj sj oeuojr ojvdet

  Wjh N, ojs ciabaejs spfadkasjsodes

  kdrputdtace je kagej Kjs vaftamjsojkd W_Agdefjo ueprcozj - jx-rcen;aet,defaje dsscoa >`jdvdefj Naeamt c u n c u ~pdroeaf`jr ue rsuktdt. N

  Kj 86mdrs ojreajr, kjssedtjursce t docpt uej prcpcsatace oj kcavasdet majux gdrdetar kjorcat kdvaj pravj k'`jurj ou eumraquj.Odeskjur prdmhukj,aks dppjkkjetojkjurs vux pajux. kd trdesicrmdtaceoj k'@cmcsdpajesjeue @cmceumj-rafus kahrjjt fkdar,prctjftjur oj sjsprcprjs ocees N.Dmje. Je dttjeodetk'dvejmjet oj fjttj ecuvjkkjrj,majux vdut rjstjr vagakdet.S M.F.

  6 du 1 tZjt 8