deepak chopra - twórzmy zdrowie

Download Deepak Chopra - Twórzmy zdrowie

Post on 25-Jun-2015

576 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRZEZ PROFILAKTYK KU DOSKONAOCI

Przekad Elbieta Maria Skweres

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1994

-1-

MAHARISHIEMU MAHESH YOGI ktrego niezwyky wgld w istot inteligencji przeksztaci moj rzeczywisto

-2-

Spis treciPrzedmowa do wydania polskiego {Jerzy Woy-Wojciechowski)

I. Zdrowie a choroba1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jak by w peni zdrowym i wci czu si modym...6 Choroba...6 Nadcinienie ttnicze, zawa serca i udar mzgu...6 Nowotwory zoliwe...10 Palenie papierosw, alkohol i rodki uzaleniajce...14 Kontrola wagi a otyo...16 Stae przemczenie...18 Zaburzenia odkowo-jelitowe...19 Niedomagania seksualne...20 Sen i bezsenno...21 Stres i zesp wewntrznego wypalania si...23 Zaburzenia emocjonalne i depresja...24 Poczenie psychofizjologiczne - kilka dramatycznych opisw...26

II. Budowanie podstaw14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Zdrowie powstaje w jednym miejscu...29 Szczcie i zdrowie; chemizm mzgu...30 Myli, impulsy inteligencji - umys ludzki, orodek inteligencji...31 Ewolucja...33 Zdrowie - suma pozytywnych i negatywnych impulsw inteligencji...33 ycie i dugowieczno - problem starzenia si...34 Od czowieka do nadczowieka...38

III. Strategie tworzenia zdrowia21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Samowiadomo...40 ycie teraniejszoci...41 Zaspokojenie wasnego ja... Znaczenie zadowolenia z pracy...41 Ukierunkowanie umysu niewiadomego - sia nawyku...43 Sposb odywiania a przeznaczenie...45 Rytmy, odpoczynek i aktywno...49 Mie umys otwarty...51 Zadziwienie i wiara...52 Sfera wspczucia...53 Wizja caoci i mioci...55

IV. Ku wyszej rzeczywistoci: medytacja i metamorfoza32. 33. 34. 35. 36. 37. Rzeczywisto przejawiona i nieprzejawiona...57 Istota i zasig inteligencji... 59 Mechanizm tworzenia...61 Wstp do transcendowania - technika medytacji...65 Dziaanie spontanicznie waciwe i wysze stany wiadomoci...67 Jedno jest wszystkim i wszystko jest jednoci...71

Epilog: Przyszo...75 Podzikowanie...76-3-

Przedmowa do wydania polskiego

Naturalna sia uzdrawiajca w kadym z nas jest najwikszym rdem dobrego samopoczucia. Hipokrates

Gdy byem maym chopcem niemiao marzcym o tym, e kiedy bd lekarzem i to koniecznie lekarzem okrtowym - wszystko wydawao si proste: niebo byo bkitne, cukier sodki, lekarz leczy ciao, a kapan dusz. Szybko ycie nauczyo mnie, e wiat nie jest tak prosty, a wiele rzeczy jest tak skomplikowanych i trudnych do pojcia, e mimo upywu lat nie mam szans na ich zrozumienie. Mimo modzieczego, naiwnego patrzenia na wiele spraw, bardzo wczenie przekonaem si, e kady lekarz winien leczy nie tylko ciao, ale rwnie psychik chorego. Bo czsto rdo choroby mieci si w jego umyle. Z kolei duchowny winien dba nie tylko o dusz czowieka, lecz rwnie o ochron i zdrowie dla jej ziemskiej powoki, dla ciaa. Szybko te zrozumiaem, e sukces leczenia moe tkwi w samym pacjencie, w jego mylach, pozytywnym patrzeniu na wiat, w chci wyzdrowienia. Byem studentem po trzecim roku medycyny, gdy odrabiaem letni sta medyczny w Szpitalu Praskim w Warszawie. Dwch mczyzn w tym samyrti mniej wicej wieku miao tego samego ddia resekcje jelita grubego z powodu nowotworu. Zarwno lokalizacja guza, jak stopie zaawansowania choroby, byy podobne. Obserwowaem tych chorych przez kilka nastpnych tygodni. Jeden z nich pogodny i radosny, gboko wierzy, e po operacji bdzie kompletnie zdrowy. Bardzo chcia wyj do domu, do pracy i rzeczywicie wypisano go jako wyleczonego po trzech tygodniach od operacji. Drugi z mczyzn by przez cay czas zgorzkniay, ponury, obraa pielgniarki, a i lekarzom zorzeczy, e go okaleczyli. Gdy pierwszy pacjent wychodzi po leczeniu do domu, drugi zmar. Oczywicie upraszczaem wtedy wiele spraw. Dopiero ycie przekonao mnie, e nie ma dwch jednakowych przypadkw chorobowych w medycynie, niemniej zrozumiaem wtedy, jak wielk si w leczeniu ma pozytywne mylenie i pogodne usposobienie pacjenta. Jak wielk si ma niematerialna cz istoty ludzkiej! Wanie o sile umysu w zwalczaniu chorb, w kreowaniu najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej jest ksika dr med. Deepaka Chopry Twrzmy zdrowie. Zwykle sprawy oczywiste s tak oczywiste", e czsto nie zwraca si na nie uwagi i mimo, e mog odgrywa nieraz kluczowe role - pomija si je. Lubimy rozwizania szybkie i efektowne i niechtnie w leczeniu stosujemy mozolne wiczenia, leki, witaminy i rne pierwiastki ladowe, ktre przynosz efekty po tygodniach lub miesicach. O wiele wygodniej" leczy nadcinienie tylko pigukami" ni zastosowa si do wskaza lekarza i obniy wag, unika stresw, stosowa relaks, przyjmowa magnez itp. Znacznie przyjemniej" jest pozbywa si otyoci za pomoc niezliczonych cudownych mikstur i wypeniaczy, nie zachowujc przy tym umiarkowania w jedzeniu i piciu. Dla wikszoci osb jeszcze trudniejsze wydaje si leczenie, jeeli wymaga to wysiku naszego umysu. Najlepiej woli, inteligencji, wytrwaoci, wyrzecze. Dr Chopra, ktrego miaem przyjemno pozna przed laty jako wybitnego amerykaskiego lekarza, endokrynologa o gbokiej wiedzy1, przedstawia w ksice, w niezwykle przystpny sposb, jak wielk si uzdrawiajc mamy w sobie, jak wielk si witaln moemy dysponowa dziki naszemu umysowi Dla wikszoci ludzi jest spraw zupenie oczywist, e stres moe oddziaywa niekorzystnie na nasz organizm. Niepokj, ch walki, gniew, rozdranienie, rozpacz powoduj zmiany chemiczne w mzgu poprzez tworzenie tak zwanych neurotransmiterw. Te za powoduj wydzielanie przez przysadk mzgow hormonu sterujcego prac kory nadnerczy - ACTH. Pod wpywem tego hormonu w nadnerczach zwiksza si wydzielanie takich hormonw, jak kortyzol i adrenalina, co w efekcie powoduje wzrost cinienia krwi, przypieszone bicie serca, szybszy oddech, szybsze spalanie itp. Przy duszym dziaaniu tych mechanizmw kortyzol powoduje spadek przeciwcia i komrek T, a co za tym idzie spadek odpornoci. Tak wic stres, niekorzystne oddziaywanie na nasz umys, na nasze myli moe spowodowa spadek odpornoci i powane nastpstwa chorobowe. A czy takie uczucia, jak mio, wspczucie, odwaga, wiara, czy te wreszcie mylenie pozytywne nie maj wpywu na powstawanie neurotransmiterw? Czy emocje pozytywne nie mog mie wpywu uzdrawiajcego? Istnieje caa ga medycyny, tak zwana medycyna psychosomatyczna, ktra zajmuje si m.in. wpywem psychiki nad indukcj takich chorb, jak choroba wrzodowa odka i dwunastnicy, nerwica serca, zesp bolesnego jelita itd. Zbyt mao jednak wiemy o sile psychiki w walce o wasne zdrowie, w zapobieganiu i zwalczaniu chorb. A wic skoro nadmierny stres i niekorzystne emocje mog dziaa szkodliwie na nasz organizm - rwnie odwrotnie, dziaania pozytywne mog poprawi stan naszego zdrowia, zapobiec chorobom, a nawet wyleczy, z1

Dr Deepak Chopra zaproszony przez Polskie Towarzystwo Lekarskie mia wykad w Klubie lekarza, w Warszawie, po ktrym odbya si duga interesujca dyskusja z polskimi lekarzami. -4-

czego nie zawsze zdajemy sobie spraw. Dr Chopra w swej ksice udowadnia, e tak jest w istocie i przekonuje nas bymy dla naszego dobra, naszego zdrowia korzystali z tej wielkiej siy, jak moe wyzwala nasz umys. Zreszt wielu lekarzy zna z wasnej praktyki przypadki cudownego" samowyleczenia, spontanicznych remisji nieuleczalnych chorb i trudnych do wytumaczenia przypadkw, gdy pacjenci wbrew prognozom lekarzy yli przez cae lata. Autor susznie zauwaa, e wielu uczonych widzi gwnie rzeczy, ktre ich pasjonuj i tak np. fizyk nuklearny bdzie dostrzega w otaczajcym go wiecie przede wszystkim atomy, a biolog - molekuy. Dr Chopra kae nam zwrci si w stron naszej wiadomoci i inteligencji, ktr dostrzega nie tylko w mzgu, ale w kadej komrce ludzkiego organizmu. Uwaa, e wiadomo ma dwie postaci - umys i ciao. Ciao jest, jak rzeka - wszystko pynie i nieustannie si zmienia. Posiada te nieograniczon moliwo przybierania rnych form" pisze dr Chopra. Ale czy istnieje moliwo poprawiania bdw natury, niedoskonaoci funkcjonowania naszego organizmu poprzez umys?... Od pierwszego do ostatniego rozdziau swej ksiki dr Chopra twierdzi, e tak. Szczegln rol przypisuje - niezalenie od relaksacji i wizualizacji -medytacji transcendentalnej. Zreszt podkrela z caym naciskiem, e medytacja nie jest po to, by si wycza, nie po to by ucieka od wszystkiego, lecz by wej w kontakt ze wszystkim." Dr Chopra zauwaa, e w cichoci medytacji jest nie tylko cisza, ale pewna czujno, jakie wewntrzne obudzenie, wraliwo, wieo, elastyczno, twrczo, odnowa, nieograniczona energia, jasno i przeycie wiadomoci w czystej postaci". Definiuje medytacj transcendentaln jako technik korzystn dla zdrowia oraz cakowicie oywiajc poczenia psychofizyczne. Jakkolwiek nie ma moliwoci leczy si umysu wielu chorb - zwaszcza nowotworowych - Autor podaje przykady samowyleczenia, bd duej poprawy zdrowia poprzez siganie do najwaniejszego ludzkiego arsenau - wiadomoci. Duo uwagi powica chorobie nadcinieniowej, chorobom serca, udarom mzgu czy rakowi, ktry nazywa chorob stylu ycia. W konkluzji stwierdza, e stopniowy postp w kierunku peni ycia osiga si docierajc do rda wasnej inteligencji. To pozwala zmieni rzeczywisto dc do zdrowia, szczcia, wiedzy i pokoju." Jeeli istnieje chocia niewielki procent pewnoci, e jaki styl ycia, jaka technika suca somie lub psyche poprawi nasze zdrowie - naley po ni sign, albo przynajmniej o niej wiedzie, by w razie potrzeby mona z niej skorzysta. Dlatego z takim zainteresowaniem przeczytaem ksik d med. Deepaka Chopry i dlatego polecam j Czytelnikom. Sdz, e po przeczytaniu tej ksiki zdanie Hilla, i: NASZE ZDROWIE JEST TAKIE, JAKIE SA NASZE MYLI" nabierze nowego sensu. Prof dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

-5-

I Zdrowie a choroba1. Jak by w peni zdrowym i wci czu si modymZdrowie jest naszym stanem naturalnym. wiatowa Organizacja Zdrowia definiuje je jako co wicej ni brak kalectwa czy choroby. Zdrowie jest stanem doskonaego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spoecznego. Dodajmy do tego dobre samopoczucie duchowe - stan, w ktrym odczuwa si nieustann rado i smak ycia, ma si poczucie spenienia i wiadomo harmonii z otaczajcym Wszechwiatem. Jest to stan, w kt