doazón dos libros de vidal abascal

36
F ondo bibliográfico mamáco do Prof. Enrique Vidal Abascal Doazón da Familia FACULTADE DE MATEMÁTICAS - BIBLIOTECA

Upload: biblioteca-da-facultade-de-matematicas-usc

Post on 28-Mar-2016

241 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Catalogo do fondo bibliográfico matemático doado pola familia de Vidal Abascal

TRANSCRIPT

Page 1: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Fondobibliográficomatemático doProf. Enrique Vidal Abascal

Doazón da Familia

FACULTADE DE MATEMÁTICAS - BIBLIOTECA

Page 2: Doazón dos libros de Vidal Abascal

INTRODUCCIÓN

A relación que segue é moito máis que un listado de libros interesantes; nalgúns casos, mesmo extraordinarios. Integraron a biblioteca dun matemático noso, unha figura senlleira na fundación e conformación desta Facultade.

A personalidade do prof. Enrique Vidal Abascal, non só a estritamente investigadora e docente, rezuma destas páxinas, tantas veces con anotacións manuscritas, e da pegada desigual do uso prolongado. Unha traza plástica e cálida que retén a súa presenza, testemuña o seu labor e fai perdurábel a súa memoria.

Ao agradecer á súa familia a xenerosa doazón á Biblioteca de Matemáticas, temos que salientar a percepción de acoller un complemento físico do patrimonio que o seu maxisterio nos legou. E expresar o compromiso institucional de alimentalo e transmitilo.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2013

Page 3: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 2

NOTAS ACLARATORIAS

O listado recolle 231 exemplares, ordenados por autor, dos cales extraemos aquí os seguintes

datos:

� Autor ou Institución responsable da obra.

� Titulo.

� Lugar de edición, editorial e ano de publicación.

� Datos da descrición física: páxinas e dimensións.

� Signatura topográfica que indica a súa localización na Biblioteca da Facultade

de Matemáticas.

Page 4: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 3

LISTAXE DE EXEMPLARES 1. Géométrie différentielle : colloque, Santiago de Compostela, Espagne 1972 / edité par Enrique Vidal. Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1974. 225 p ; 25 cm. EV 23. 2. Differential geometry : Peñiscola 1985, proceedings of the 2nd International Symposium [on Differential Geometry] held at Peñíscola, Spain, June 2-9, 1985 / edited by A.M. Naveira, A. Ferrández and F. Mascaró. Berlin [etc.] : Springer-Verlag, cop. 1986. 306 p ; 25 cm. EV 62. 3. Apuntes de análisis matemático / Escuela Naval Militar. Marin : Escuela Naval Militar, 1961. [268] p. ; 24 cm. EV 72. 4. Conferencias sobre geometría diferencial y topología algebraica : curso desarrollado en el Seminario Matemático / Paul Dedecker ; notas recopiladas por José Vaquer y Ricardo Mariño. Santiago de Compostela : Universidad, Facultad de Ciencias, Seminario Matemático , 1960. 75 p ; 27 cm. EV 97. 5. La Universidad en Galicia : una aproximación sociológica / José Castillo Castillo, director del equipo investigador. Santiago de Compostela : Universidad, Servicio de Publicaciones, 1978. 318 p ; 24 cm. EV 100. 6. [Logaritmos]. [s.n. : s.n., 18--]. 22 p. + pag. var. ; 24 cm. EV-FA 13. 7. Éléments de géométrie / par F.J. Tours [etc.] : Maison A. Mame et Fils [etc.], 19? 458 p. ; 18 cM. EV-FA 20.

Page 5: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 4

8. Tafchen-Wörterbuch der italienischen und deutschen sprache = Dizionario portatile italiano-tedesco / von Francesco Valentini. Leipzig : F. A. Brockhaus, [18--?]. 543 p. ; 18 cm. EV-FA 58. 9. De re typographica. Madrid : Dossat, 1944. 39 p. : il. ; 17 cm. EV-FA 60. 10. Dous matemáticos galegos : R. Aller, E. Vidal. [Santiago de Compostela] : Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria, D.L. 1999. 58 p. : il. ; 30 cm. EV 129. 11. Abellanas Cebollero, Pedro. Geometría básica / Pedro Abellanas. Madrid : Romo, 1961. 532 p ; 25 cm. EV 92. 12. Abram, John. Tensor calculus through differential geometry / [by] J. Abram. London : Butterworths, 1965. V, 170 p. : il. ; 23 cm. EV 18. 13. Aleksandrov, A. D. (Aleksandr Danilovich), 1912- Kurven und flächen / A. D. Alexandrow. Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. 82 p. : il. ; 21 cm. EV 12. 14. Aller Ulloa, Ramón María, 1878-1966. Los Observatorios de Lalín y de Santiago / Ramón M. Aller. Santiago de Compostela : Observatorio de Santiago, 1944. 61 p. ; 28 cm. EV-FA 61. 15. Atiyah, Michael Francis. K-theory. New York ; Amsterdam : W.A. Benjamin, 1967. 1 v. (pax. var.) ; 23 cm. EV 63.

Page 6: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 5

16. Auslander, Louis. Introduction to differentiable manifolds / Louis Auslander, Robert E. MacKenzie. New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1963. 219 p ; 24 cm. EV 44. 17. Bartrina y Capella, José María. Tablas de logaritmos a cinco decimales para los 10800 primeros números... seguidas de diferentes tablillas y de una colección de fórmulas usuales... / por J.M. Bartrina Capella. Barcelona : Bosch, 1939. L, 160 p. ; 19 cm. EV-FA 11. 18. Baule, Bernhard. Tratado de matemáticas superiores para ingenieros y físicos. Barcelona : Labor, 1949. 2 v. ; 25 cm. EV-FA 69. 19. Berger, Marcel. Le Spectre d'une variété riemannienne / Marcel Berger, Paul Gauduchon, Edmond Mazet. Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1971. 251 p ; 26 cm. EV 21. 20. Berger, Marcel. Géométrie différentielle : maîtrise de mathématiques / Marcel Berger, Bernard Gostiaux. Paris : Armand Colin, cop. 1972. 384 p ; 24 cm. EV 55. 21. Bianchi, Luigi. Lezioni di geometria differenziale / Luigi Bianchi. Bologna : Nicola Zanichelli, 1927- v. ; 24 cm. EV-FA 30. 22. Bianchi, Luigi. Lezioni di geometria differenziale / Luigi Bianchi. Bologna : Nicola Zanichelli, 1927- v. ; 24 cm. EV-FA 30.

Page 7: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 6

23. Bianchi, Luigi. Lezioni sulla teoria dei gruppi continui finiti di trasformazioni / Luigi Bianchi. Bologna : Nicola Zanichelli, 1928. vii, 590 p. ; 22 cm. EV-FA 49. 24. Bianchi, Luigi. Lezioni di geometria differenziale / Luigi Bianchi. Bologna : Nicola Zanichelli, 1927- v. ; 24 cm. EV-FA 30/1. 25. Bianchi, Luigi. Lezioni di geometria differenziale / Luigi Bianchi. Bologna : Nicola Zanichelli, 1927- v. ; 24 cm. EV-FA 30/2. 26. Bieberbach, Ludwig. Analytische geometrie / von Ludwig Bieberbach. Leipzig [etc.] : Teubner, 1932. IV, 141 p. ; 21 cm. EV-FA 7. 27. Bieberbach, Ludwig. Einleitung in die höhere geometrie / Ludwing Bieberbach. Leipzing ; Berlin : Teubner, 1933. 128 p. ; 21 cm. EV-FA 8. 28. Bieberbach, Ludwig. Projektive Geometrie / von dr. Ludwig Bieberbach. Leipzig : B.G. Teubner, 1931. iv, [2], 190 p. : 45 ill. ; 21 cm. EV-FA 71. 29. Blanché, Robert. Axiomatics / Robert Blanché. London : Routledge & Kegan Paul, 1962. 65 p ; 18 cm. EV 5.

Page 8: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 7

30. Blaschke, Wilhelm. Integralgeometrie / W. Blaschke. Paris : Hermann, 1935. 41 p. ; 26 cm. EV-FA 44. 31. Blaschke, Wilhelm. Vorlesungen über integralgeometrie / Wilhelm Blaschke. Leipzig ; Berlin : Teubner, 1937. 124 p. ; 23 cm. EV-FA 45. 32. Blaschke, Wilhelm. Vorlesungen uber Differentialgeometrie und geometrische grundlagen von Einsteins Relativatatstheorie / von Wilhelm Blaschke. Berlin : Verlag von Julius Springer, 1921-1930. v. ; 23 cm. EV-FA 48/1. 33. Blaschke, Wilhelm. Vorlesungen uber Differentialgeometrie und geometrische grundlagen von Einsteins Relativatatstheorie / von Wilhelm Blaschke. Berlin : Verlag von Julius Springer, 1921-1930. v. ; 23 cm. EV-FA 48/2. 34. Blaschke, Wilhelm. Einführung in die differentialgeometrie / von Wilhelm Blaschke. Berlin, [etc] : Springer Verlag, 1950. vii, 146 p. ; 24 cm. EV-FA 53. 35. Blaschke, Wilhelm. Nicht-Euklidische Geometrie und Mechanik : I, II, III / von Wilhelm Balschke. Leipzig, Berlin : B. G. Teubner, 1942. 82 p. ; 24 cm. EV-FA 56. 36. Borel, Emile. El Espacio y el tiempo / Emilio Borel ; versión española de Joaquín Febrer. Barcelona : Montaner y Simón, 1931. 271 p ; 22 cm. EV-FA 68.

Page 9: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 8

37. Borel, Émile. Leçons sur la théorie des fonctions / par Émile Borel. París : Gauthier-Villars, 1928. XII, 295 p. ; 26 cm. EV-FA 37. 38. Borel, Emile. Éléments de la théorie des probabilités / Emile Borel Paris : Librairie Scientifique, J. Hermann, 1924. vii, 226 p. : il. ; 25 cm. EV-FA 38. 39. Bott, Raoul. Lectures on algebraic and differential topology : delivered at the II ELAM [held in July, 1972 in Mexico City] / Raoul Boot, S. Gitler, I.M. James. Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1972. 174 p ; 26 cm. EV 59. 40. Bourbaki, Nicolas. Topologie générale : livre III / Nicolas Bourbaki. Paris : Hermann, 1940-1964. v ; 26 cm. EV-FA 46. 41. Brickell, F. Differentiable manifolds : an introduction / F. Brickell and R.S. Clark. London [etc.] : Van Nostrand Reinhold, 1970. 289 p ; 24 cm. EV 11. 42. Brklen, O. Th. Mathematische formelsammlung / von O. Th. Brklen ; vollstñdig umgearbeitete neuausgabe von F. Ringleb. Berln : Leipzig, Walter de Gruyter und Co. 1931. 255 p. ; 16 cm. EV-FA 33. 43. Bruhat, François. Algèbres de lie et groupes de lie : résumé des leçons / por François Bruhat. Recife : Instituto de Fisica e Matematica, Universidade do Recife, 1961. 78 p. ; 24 cm. EV 124.

Page 10: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 9

44. Cairns, Stewart Scott. Introductory topology / Stewart Scott Cairns New York : Roldand Press, cop. 1961. 244 p ; 24 cm. EV 91. 45. Cartan, Elie. La géométrie des espaces de Riemann / par Elie Cartan. Paris : Gauthier-Villars, 1925. 60 p. ; 26 cm. EV-FA 25. 46. Cartan, Elie, 1869-1951. Leçons sur la géométrie des espaces de riemann / Élie Cartan. Paris : Gauthier Villars, 1946. 378 p. ; 26 cm. EV-FA 40. 47. Cartan, Elie, 1869-1951. Les espaces métriques fondés sur la notion d'aire / par Élie Cartan. París : Hermann, 1933. 46 p. ; 26 cm. EV-FA 43. 48. Cartan, Elie, 1869-1951. La méthode du repère mobile, la théorie des groupes continus et les espaces généralises / Elie Cartan. Paris : Hermann, 1935. 65 p. ; 26 cm. EV-FA 47. 49. Cartan, Henri. Théorie élémentaire des fonctions analytiques d'une ou plusieurs variables complexes / Henri Cartan, avec le concours de Reiji Takahashi. Paris : Hermann, cop. 1961. 231 p ; 23 cm. EV 13. 50. Castelnuovo, Guido. La probabilité dans les différentes branches de la science / par Guido Castelnuovo. Paris : Hermann & Cie, 1937. 61 p. : diagr. ; 25 cm. EV-FA 29.

Page 11: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 10

51. Casulleras Regás, Juan. Matemáticas modernas : primer curso de bachiller / Juan Casulleras Regás. Salamanca : Anaya, 1968. 158 p. : il.; 23 cm. EV 103. 52. Chern, Shiing-Shen. Differentiable manifolds / por S. S. Chern. Recife : Instituto de Física e Matemática, Universidade, 1959. 179 p. ; 22 cm. EV 30. 53. Chevalley, Claude. Theory of Lie groups. I. / Claude Chevalley Princeton : University Press, 1946. 1 v (217 p.) ; 24 cm. EV-FA 22. 54. Chini, Mineo. Esercizi di calcolo infinitesimale / Mineo Chini. Livorno : Raffaello Giusti, 1926. x, 318 p. ; 21 cm. EV-FA 9. 55. Chinn, W.G. First Concepts of Topology : The geometry of Mappings of Segments, Curves, circles and Disks / W. G. Chinn and N. E. Steenrod. New York : Randon House, 1966. VIII, 160 p. ; 23 cm. EV 112. 56. Choquet-Bruhat, Yvonne. Géométrie différentielle et systèmes extérieurs / Yvonne Choquet-Bruhat. Paris : Dunod, 1968. 328 p ; 25 cm. EV 37. 57. Colectivo Vacaloura. Matemática 1. Vigo : Xerais de Galicia, D.L. 1979. 265 p. ; 24 cm. EV 107.

Page 12: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 11

58. Colloque de Géométrie Différentielle (2º. 1961. Lieja). Deuxième Colloque de Géométrie Différentielle : [comptes-rendus] à Liège les 19, 20 et 21 décembre 1961. Louvain : Librairie Universitaire, 1962. 159 p ; 25 cm. EV 73. 59. Coloquio de Geometría Diferencial (1963. Santiago). Coloquio de geometría diferencial : (1er.Coloquio Internacional de Matemáticas celebrado en España) / organizado por la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Santiago : Universidad, Facultad de Ciencias, 1963. [10] p., [1] f. de lám. preg. ; 21 cm. EV 120. 60. Congrès International des Mathématiciens (1970. Niza). Actes du Congrès International des Mathématiciens : [1-10 Septembre 1970, Nice, France]. Paris : Gauthier-Villars, 1971. 3 v ; 25 cm. EV 123/1. 61. Congrès International des Mathématiciens (1970. Niza). Actes du Congrès International des Mathématiciens : [1-10 Septembre 1970, Nice, France]. Paris : Gauthier-Villars, 1971. 3 v ; 25 cm. EV 123/2. 62. Congrès International des Mathématiciens (1970. Niza). Actes du Congrès International des Mathématiciens : [1-10 Septembre 1970, Nice, France]. Paris : Gauthier-Villars, 1971. 3 v ; 25 cm. EV 123/3. 63. Costa, António Almeida. Cours d'algèbre générale. Vol. III, Demi-anneaux,anneaux,algébre homologique, representations,algébres / António Almeida Costa. Lisboa : Fundaçao Calouste Gulbenkian, [1974]. XII, 655 p. ; 24 cm. EV 39.

Page 13: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 12

64. Courant, Richard. Differential and integral calculus. New York : Interscience, 1956 (repr.). 2 v ; 23 cm. EV-FA 84. 65. Cuesta Dutari, Norberto. Geometría vectorial : introducción intuitiva al algebra lineal. Madrid [etc.] : Alhambra, 1968. 270 p ; 25 cm. EV 25. 66. Dedecker, Paul. Algèbre catégorique élémentaire / par Paul Dedecker. Lille : [s.n.], 1968. 1 v. (pag. var.) ; 26 cm. EV 98. 67. Dettman, John W. Introducción al álgebra lineal y a las ecuaciones diferenciales. / John W. Dettman México [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1975. 401 p ; 23 cm. EV 81. 68. Dieudonné, Jean. Cours de géometrie algébrique / Jean Dieudonné. [Paris] : Presses Universitaires de France, 1974. 2 v. ; 18 cm. EV 1/1. 69. Dieudonné, Jean. Cours de géometrie algébrique / Jean Dieudonné. [Paris] : Presses Universitaires de France, 1974. 2 v. ; 18 cm. EV 1/2. 70. Efimov, Nikolai. Curso breve de geometría analítica / N. Efimov. Moscú : Paz, [19--?]. 237 p. ; 22 cm. EV-FA 70.

Page 14: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 13

71. Ehresmann, Charles. Catégories et structures / Charles Ehresmann. Paris : [s.n.], 1963. 1 v. (pag. var.) ; 25 cm. EV 99. 72. Eisenhart, Luther Pfahler. An Introduction to differential geometry : with use of the tensor calculus. / Luther Pfahler Eisenhart Princeton : University Press, 1947. 304 p ; 24 cm. EV-FA 32. 73. Elsgolc, L.E. Calculus of variations / L. E. Elsgolc. New York [etc.] : Pergamon Press, 1961. 178 p ; 23 cm. EV 45. 74. Elsgoltz, L. Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional / L. Elsgoltz. Moscú : Mir, 1969. 432 p ; 22 cm. EV 34. 75. Enriques, Federico. Geometría elementare / Federigo Enriques e Ugo Amaldi. part. 2, Geomería Solida con eserciczi. Bologna : Zanichelli, [1921]. 106 p. ; 23 cm. EV-FA 16. 76. Enriques, Federico. Geometria elementare : per le scuole secondarie superiori / Federigo Enriques e Ugo Amaldi. part. 1, Geometria piana (terza tiratura). Bologna : Nicola Zanichelli, [192?]. 216 p. ; 22 cm. EV-FA 35. 77. Enriques, Federico. Lecciones de geometría proyectiva / Federico Enriques. Madrid : Ediciones Rialto, [1943?]. 388 p. ; 24 cm. EV-FA 52.

Page 15: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 14

78. Etayo Gordejuela, José Javier. Conceptos y métodos de la matemática moderna / José Javier Etayo. Barcelona : Vicens-Vives, 1969. 271 p ; 23 cm. EV 86. 79. Faddieev, D. Problemas de álgebra superior / D. Faddieev, I. Sominski. Moscú : Mir, 1971. 277 p ; 23 cm. EV 80. 80. Fano, Gino, 1871-1952. Geometria non euclidea : introduzione geometrica alla teoria della relativit / Gino Fano. Bologna : Nicola Zanichelli, 1935. 250 p. ; 24 cm. EV-FA 27. 81. Fano, Gino, 1871-1952. [Lezioni di geometria descrittiva : date nel R. Politecnico di Torino] / Gino Fano. [Torino] [etc.] : G. B. Paravia, [1925]. XIX, 461 p. : 121 h. de lám. ; 26 cm. EV-FA 57/1. 82. Fano, Gino, 1871-1952. [Lezioni di geometria descrittiva : date nel R. Politecnico di Torino] / Gino Fano. [Torino] [etc.] : G. B. Paravia, [1925]. XIX, 461 p. : 121 h. de lám. ; 26 cm. EV-FA 57/2. 83. Favard, J. Cours de géométrie defférentielle locale. Paris : Gauthier-Villars, 1957. 553 p ; 24 cm. EV-FA 28. 84. Ferrández Izquierdo, Angel. Formas normales de los nk-operadores curvatura / por Angel Ferrández Izquierdo. València : Universitat de València, Facultat de Ciències Matemàtiques, 1980. XVI, 214 p. ; 25 cm. EV 117.

Page 16: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 15

85. Gallego-Díaz, José. Nociones de cálculo vectorial y complementos de matemáticas : (con numerosos ejercicios resueltos) / por J. Gallego Díaz. Madrid : Librería Internacional Romo, 1943. 151 p. ; 20 cm. EV-FA 12. 86. Gerretsen, Johan C.H. Lectures on tensor calculus and differential geometry. Groningen : P. Noordhoff, 1962. 202 p ; 25 cm. EV 6. 87. Godbillon, Claude. Géométrie différentielle et mécanique analytique / Claude Godbillon. Paris : Hermann, D.L. 1969. 183 p ; 22 cm. EV 32 A. 88. Godbillon, Claude. Géométrie différentielle et mécanique analytique / Claude Godbillon. Paris : Hermann, D.L. 1969. 183 p ; 22 cm. EV 32 B. 89. Godbillon, Claude. Eléments de topologie algébrique / Claude Gobdillon. Paris : Hermann, 1971. 249 p. : il. ; 23 cm. EV 88. 90. Godement, Roger. Algebra / Roger Godement ; [traducción por Mario Meléndez Rolla]. Madrid : Tecnos, D.L.1967. 830 p. ; 24 cm. EV 28. 91. Godement, Roger. Variétés différentiables. O Refice : Universidade, Instituto de Física e Matemática, 1961. 57 p ; 24 cm. EV 2.

Page 17: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 16

92. Goldberg, Samuel I. Curvature and homology. New York and London : Academic Press, 1962. 315 p ; 24 cm. EV 82. 93. Greenberg, Marvin Jay. Lectures on algebraic topology / Marvin Jay Greenberg. New York [etc.] : W.A. Benjamin, 1967. 235 p ; 23 cm. EV 51. 94. Greub, Werner H. Connections, curvature, and cohomology / Werner Greub, Stephen Halperin, and Ray Vanstone. New York [etc.] : Academic Press, cop. 1972-1976. 3 v ; 24 cm. EV 56. 95. Guggenheimer, Heinrich W. Differential geometry / Heirich W. Guggenheimer. New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1963. 378 p ; 24 cm. EV 46. 96. Hausner, Melvin. Lie groups, lie algebras / by Melvin Hausner and Jacob T. Schwartz. New York : Gordon and Breach, cop. 1968. 229 p. ; 24 cm. EV 67. 97. Haussner, Robert. Sammlung von aufgaben und beispielen zur analytischen geometrie der ebene mit den vollständigen lösungen Berlin, Leipzig, W. de Gruyter & co., 1941. 139 p. : il. ; 16 cm. EV-FA 17. 98. Haussner, Robert. Geometría descriptiva / Robert Haussner. Barcelona : Labor, 1928. 365 p ; 19 cm. EV-FA 19.

Page 18: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 17

99. Helgason, Sigurdür. Differential geometry and symmetric spaces / Sigurdür Helgason. New York and London : Academic Press, 1962. XIV, 486 p. ; 24 cm. EV 16. 100. Hermann, Róbert. Differential geometry and the calculus of variations / Róbert Hermann. New York : Academic Press, 1968. x, 440 p. : il. ; 24 cm. EV 85. 101. Herrera y Torres, Albert. Tables de sinus et cosinus naturels : de minute en minute de la division moderne centésimale avec huit chiffres décimaux / par Albert Herrera Torres. Jáen : Albert Herrera y Torres, 1900. 250 p. ; 25 cm. EV-FA 26. 102. Hocking, John G. Topología : exposición sistemática de los resultados más importantes en el monento actual / John G. Hocking, Gail S. Young. Barcelona [etc.] : Reverté, 1966. 385 p ; 22 cm. EV 75. 103. Hoffman, Kenneth. Linear algebra / by Kenneth Hoffman and Ray Kunze. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1961 1962. 332 p ; 24 cm. EV 93. 104. Hu, Sze-Tsen. Differentiable manifolds / S.T.HU. New York [etc.] : Holt, Rinehart and Winston, cop. 1969. 177 p ; 24 cm. EV 118. 105. International Congress of Mathematicians. Abstracts of reports on invitation. Moscú : [s.n.] ; 1966. 196 p. ; 23 cm. EV 26.

Page 19: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 18

106. International Congress of Mathematicians (1966. Moscú). Proceedings of International congress of mathematicians : (Moscow, 1966). [Germany] : Kraus Reprint, 1968. 726 p. ; 22 cm. EV 24. 107. Iñiguez y Almech, José María. Curso de matemáticas : para estudiantes de física, química e ingeniería. Zaragoza : Librería General, 1943-1949. 3 v. ; 24 cm. EV-FA 54. 108. Jacobson, Nathan. Lie algebras / Nathan Jacobson. New York, [etc.] : Interscience Publishers, 1962. 331 p. ; 20 cm. EV 36. 109. Kant, Immanuel, 1724-1804. Crítica de la razón pura : seguida de los prolegómenos a toda metafísica pura. Madrid : Librería Bergua, imp. 1934. 2 v. ; 16 cm. EV-FA 74. 110. Kelley, John L. Topología general / John L. Kelley. Buenos Aires : EUDEBA, cop. 1962. 336 p ; 23 cm. EV 52. 111. Klein, J. Formules commentées de mathématiques : programme P. C. / J. Klein et G. Reeb. [S.l.] : Gauthier-Villars, 1967. 223 p. : il.; 21 cm. EV 119. 112. Knopp, Konrad. Teoria de funciones / Konrad Knopp ; traducido de la 2a ed. alemana por J.G. Alvarez Ude. Barcelona, (etc) : Labor, 1926. EV-FA 34.

Page 20: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 19

113. Kobayashi, Shoshichi. Foundations of differential geometry / Shoshichi Kobayashi and Katsumi Nomizu. New York ; London : Interscience, 1963-1969. 2 v ; 24 cm. EV 43. 114. Kobayashi, Shoshichi. Foundations of differential geometry / Shoshichi Kobayashi and Katsumi Nomizu. New York ; London : Interscience, 1963-1969. 2 v ; 24 cm. EV 43. 115. Krasnov, Mijail L. Funciones de variable compleja, cálculo operacional y teoría de la estabilidad / M.L. Krasnov, A.I. Kiseliov, G.I. Makarenko. Barcelona [etc.] : Reverté, 1976. IX, 269 p. ; 22 cm. EV 20. 116. Kreyszig, Erwin. Differential geometry / Erwin Kreyszig. Toronto : University, 1959. 352 p ; 24 cm. EV 114. 117. Kumpera, Antonio. Lie equations. I : general theory / by Antonio Kumpera and Donald Spencer. Princeton, New Jersey : Princeton University Press and University of Tokyo Press, 1972. XV, 293 p. ; 24 cm. EV 10. 118. Kurosh, A.G. Curso de álgebra superior / A. G. Kurosh. Moscú : Mir, 1968. 442 p ; 22 cm. EV 38. 119. Lang, Serge. Algebra / Serge Lang. [Madrid] : Aguilar, D.L. 1971. 602 p ; 22 cm. EV 7.

Page 21: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 20

120. Laugwitz, Detlef. Differential and riemannian geometry / by Detlef Laugwitz. New York [etc.] : Academic Press, 1965. XII, 238 p ; 24 cm. EV 9. 121. Laugwitz, Detlef. Differentialgeometrie / Detlef Laugwitz. Stuttgart : Teubner, 1960. 183 p. ; 24 cm. EV 69. 122. Lefschetz, Solomon. Introduction to topology / Solomon Lefschetz. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1949 (imp. 1954). VIII, 218 p. ; 24 cm. EV-FA 5. 123. Legrand, Gilles. Algèbre linéaire et multilinéaire et géométrie différentielle. Paris : Masson, 1971. 341 p ; 25 cm. EV 4. 124. Lelong-Ferrand, Jacqueline. Géométrie différentielle : (tenseurs-formes différentielles) / par Jacqueline Legong-Ferrand. Paris : Masson, 1963. VII, 256 p. ; 25 cm. EV 57. 125. León, Manuel de, 1953- Generalized classical mechanics and field theory : a geometrical approach of lagrangian and hamiltonian formalisms involving higher order derivatives / Manuel de León and Paulo R. Rodrigues. Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1985. 289 p. ; 24 cm. EV 58. 126. Lorenzo Martínez, Javier de. El Método axiomática y sus creencias / Javier de Lorenzo Martínez. Madrid : Tecnos, 1980. 198 p. ; 22 cm. EV 105.

Page 22: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 21

127. Mac Lane, Saunders. Algebra / Saunders MacLane, Garrett Birkhoff. New York : MacMillan, 1967. xix, 598 p. ; 24 cm. EV 84. 128. Maillard, Roland. Mathématiques : classes de seconde classique A et B / Roland Maillard, Albert Millet. Paris : Hachette , [1956]. 313 p. ; 22 cm. EV-FA 75. 129. Malliavin, Paul. Géométrie différentielle intrinsèque / Paul Malliavin. Paris : Hermann, cop. 1972. 307 p ; 23 cm. EV 40. 130. Malliavin, Paul. Geometría diferencial intrínseca. Madrid : Tecnos, D.L. 1975. 295 p ; 24 cm. EV 113. 131. Marcos, Constantino. Matemáticas de preuniversitario / Constantino Marcos, Jacinto Martínez, Valentín Hernández. Madrid : Ediciones SM, 1967. 366 p ; 21 cm. EV 115. 132. Marcos, Constantino. Introducción a los métodos estadísticos / Constantino Marcos, Jacinto Martínez. Madrid : Ediciones S.M., 1958. 290 p. ; 21 cm. EV 108. 133. Markushevich, A.I. Teoría de las funciones analiticas : (curso breve) / Alexei Ivanovich Markushevich ; trad. Emiliano Aparicio Bernardo. Bilbao : Urmo, 1977. 412 p. ; 24 cm. EV 50.

Page 23: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 22

134. Maron, I.A. Problemas sobre cálculo de una variable : elementos y teoría / I.A. Maron. Madrid : Paraninfo, 1975. 495 p ; 22 cm. EV 87. 135. Martínez Salas, José. Elementos de matemáticas. Valladolid : Gráficas Andrés Martín, 1969. 884 p. ; 25 cm. EV 74. 136. Mas Porcel, J. La regla de cálculo / por J. Mas Porcel. Barcelona [etc.] : Labor, 1948. 116 p. ; 19 cm. EV-FA 76. 137. Massey, William S. Algebraic topology : an introduction / William S. Massey. New York [etc.] : Harcourt, Brace & World, cop. 1967. 261 p ; 24 cm. EV 42. 138. Matsushima, Yozo. Differentiable manifolds / Yozo Matsushima. New York [etc] : Marcel Dekker, cop.1972. VII, 303 p. : il. ; 24 cm. EV 33. 139. Maxwell, E.A. Coordinate geometry with vectors and tensors / E. A. Maxwell. Oxford : Clarendon Press, 1958. 194 p. : il. ; 22 cm. EV 54. 140. May, J. Peter. Simplicial objects in algebraic topology. Princeton, New Jersey : D. Van Nostrand Company, cop. 1967. VIII, 161 p. ; 22 cm. EV 90.

Page 24: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 23

141. Mellor, J. W. Higher mathematics for students of chemistry and physics : with special reference to practical work / by J. W. Mellor. London [etc.] : Longmans, Green and Co., 1931. XXI, 641 p. ; 22 cm. EV-FA 21. 142. Mercier, André. Principes de mécanique analytique / par André Mercier ; d'après les notes recueillies et mises au point par Pierre Wilker. Paris : Gauthier-Villars, 1955. 131 p. ; 26 cm. EV-FA 41. 143. Mikusinski, Jan. Théorie élémentaire des distributions / R. Sikorski. Paris : Gauthier-Villars, 1964. 108 p ; 24 cm. EV 78. 144. Milnor, John Willard (1931-). Morse theory / J. Milnor ; based on lecture notes by M. Spivak and R. Wells. Princeton : University Press, cop. 1969 (imp. 1970). VIII, 153 p. ; 23 cm. EV 22. 145. Milnor, John Willard (1931-). Topology from the differentiable viewpoint. Charlottesville : University Press of Virginia, 1965. 64 p ; 24 cm. EV 111. 146. Morales López, Daniel. Matemáticas : cuarto curso : [bachillerato] / Daniel Morales López. Granada : Prieto, 1957. 269 p.; 22 cm. EV-FA 77. 147. Morales López, Daniel. Matemáticas : sexto curso : [bachillerato] / Daniel Morales López. Granada : Prieto, 1956. 195 p.; 22 cm. EV-FA 78.

Page 25: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 24

148. Munkres, James R. Elementary differential topology / by James R. Munkres. Princeton : Princenton University Press, 1963. XI, 107 p. ; 24 cm. EV 60. 149. Nelson, Edward. Tensor analysis / Edward Nelson Princeton, New Jersey : University Press, 1967. 127 p ; 24 cm. EV 79. 150. Nomizu, Katsumi. Lie groups and differential geometry / Katsumi Nomizu [Tokyo] : Mathematical Society of Japan, 1956. 80 p ; 21 cm. EV-FA 85. 151. Northcott, Douglas Geoffrey. An Introduction to homological algebra / D. G. Northcott. Cambridge : University Press, 1960. XI, 282 p. ; 24 cm. EV 35. 152. O'Neill, Barrett. Elementary differential geometry / Barrett O'Neill New York [etc.] : Academic Press, cop. 1966. 411 p ; 24 cm. EV 53. 153. Palais, Richard S. The Classification of G-Spaces / by Richard S. Palais. Providence : American Mathematical Society, 1960. III, 72 p. ; 26 cm. EV 61. 154. Palais, Richard S. A Global formulation of the Lie theory of transportation groups / by Richard S. Palais. Providence : American Mathematical Society, 1957 1961. 123 p. ; 26 cm. EV-FA 73.

Page 26: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 25

155. Petrovsky, I.G. Lecciones de teoría de las ecuaciones integrales / I. G. Petrovsky. Moscú : Mir, 1971. 161 p ; 17 cm. EV 48. 156. Pham, Mau Quan. Introduction à la géométrie des variétés différentiables / par Pham Mau Quan. Paris : Dunod, 1969. 278 p ; 25 cm. EV 15. 157. Pincherle, Salvatore. Lezioni di algebra complementare. Teoria delle equazioni / Salvatore Pincherle Bologna : Nicola Zanichelli, [1908?]. v. ; 24 cm. EV-FA 36. 158. Pogorelov, Aleksei Vasil'evich. Differential geometry / A. V. Pogorelov. Groningen : P. Noordhoff, [19--?]. 172 p ; 23 cm. EV 102. 159. Poincaré, Henri. Les Méthodes nouvelles de la mécanique céleste. New York : Dover, 1957. v ; 21 cm. EV-FA 50. 160. Pontryaguin, L.S. Topological groups / L. Pontrjagin ; trad. from the russian by Emma Lehmer. Princeton : University press, 1946. 299 p. ; 24 cm. EV-FA 72. 161. Portillo Jochmann, Manuel. Tablas logarítmicas : con la explicación de su manejo y explicaciones prácticas / por los señores D. Manuel portillo Jochmann y D. Anastasio Macías Díaz, profesores de matemáticas del Instituto de Sevilla. Sevilla : Imprenta y Librería de Eulogio de las Heras, 1918. 107 p ; 15 cm. EV-FA 10.

Page 27: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 26

162. Potron, M. (Maurice), 1872- Les groups de Lie / par M. Potron. Paris : Gauthier-Villars, 1936. 64 p. ; 25 cm. EV-FA 51. 163. Prada Vicente, María Dolores de. Matemáticas : tercer curso / Dolores de Prada Vicente, Pilar Cela Díaz. Madrid : Iter, D.L. 1969. 265 p. : il. ; 21 cm. EV 109. 164. Queysanne, Michel. Algebra básica / Michel Queysanne. Barcelona : Vicens-Vives, 1971. 669 p ; 23 cm. EV 31. 165. Reunión Anual de Matemáticos Españoles (8ª. 1967. Santiago de Compostela). Actas de la Octava Reunión Anual de Matemáticos Españoles : celebrada en Santiago de Compostela durante los días 25 al 28 de octubre de 1967. Madrid : Instituto "Jorge Juan" de Matemáticas, D.L. 1969. 239 p ; 24 cm. EV 116. 166. Rey Pastor, Julio, 1888-1962. Ejercicios de matemáticas especiales para físicos y químicos / J. Rey Pastor y J. Babini. Toledo : A. Medina, 1930. 229 p. ; 18 cm. EV-FA 18. 167. Rey Pastor, Julio, 1888-1962. Lecciones de álgebra / J. Rey Pastor. Madrid : [El Autor], 1924. 140 p ; 25 cm. EV-FA 82. 168. Rey Pastor, Julio, 1888-1962. Elementos de análisis algebraico / Julio Rey Pastor. Madrid : Herederos de Julio Rey Pastor, 1922. 496 p. ; 24 cm. EV-FA 62.

Page 28: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 27

169. Rey Pastor, Julio, 1888-1962. Algebra / J. Rey Pastor. [Buenos Aires] : [Librería "El Ateneo"], [1927]. 112 p. ; 19 cm. EV-FA 66. 170. Ríos, Sixto. Cálculo infinitesimal / Sixto Ríos. Madrid : Ibérica, 1966. 127 p. ; 25 cm. EV 77. 171. Ríos, Sixto. Ampliación de matemáticas / Sixto Rios. Madrid : [s.n.], 1953 (Selecciones gráficas). 380 p ; 23 cm. EV-FA 3. 172. Ríos, Sixto. Conferencias sobre la representación analítica de funciones : explicadas en la cátedra de la Fundación Conde de Cartagena de la R. Academia de Ciencias de Madrid, en el curso de 1943-44 / por Sixto Rios, redactadas con la colaboracion de L. Vigil. Madrid : [s.n.], 1945. 136 p. ; 25 cm. EV-FA 79. 173. Rodríguez Calderón, Carlos María. Matemáticas / Carlos Rodríguez Calderón, Vicente García Sestafe. Salamanca : Anaya, D.L. 1968. 191 p. ; 22 cm. EV 104. 174. Rodríguez Calderón, Carlos María. Matemáticas, 3º. / Carlos Rodríguez Calderón, José Vicente García Sestafe. Salamanca : Anaya, D.L. 1969. 258 p. : il. ; 22 cm. EV 110. 175. Rodríguez Vidal, Rafael. Cálculos : tercer curso de matemáticas / por R. Rodríguez Vidal. Barcelona : Teide, [1964]. 217 p. : il. ; 22 cm. EV 70.

Page 29: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 28

176. Rodríguez Vidal, Rafael. Canon : segundo curso de matemáticas / por Rafael Rodríguez Vidal. Barcelona : Teide, D.L. 1959. 206 p. : gráf. ; 21 cm. EV 71. 177. Rossotti, M.A. Formulario scolastico di matematica elementare : (aritmética, algebra, geometria , trigonometria) / M. A. Rossotti. Milano : Ulrico Hoepli, 1923. 201 p. ; 16 cm. EV-FA 24. 178. Rothe, R. Differentialrechnung und grundformeln der integralrechnung nebst andwendungen / Rudolf Rothe. Leipzig und Berlin : Verlag und Druck von B.G. Teubner, cop. 1940. 204 p. ; 21 cm. EV-FA 23. 179. Russell, Bertrand, 1872-1970. La Guerra nuclear ante el sentido común / Bertrand Russell. Madrid : Aguilar, 1959. 117 p. ; 21 cm. EV 96. 180. Russell, Bertrand, 1872-1970. Lógica y conocimiento / Bertrand Russell ; compilación de Robert Charles Marsh. Madrid : Taurus, 1966. XV, 531 p. ; 21 cm. EV 95. 181. Russell, Bertrand (1872-1970). Escritos básicos / Bertrand Russell ; [traducción Aníbla Froufe... (et al.)]. Barcelona : Planeta-Agostini, 1985. 2 v. ; 19 cm. EV 101/1. 182. Russell, Bertrand (1872-1970). Escritos básicos / Bertrand Russell ; [traducción Aníbla Froufe... (et al.)]. Barcelona : Planeta-Agostini, 1985. 2 v. ; 19 cm. EV 101/2.

Page 30: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 29

183. Sancho San Román, Juan. Algebra lineal y geometría / Juan Sancho San Román. [Madrid : s.n.], D.L. 1969. 190 p ; 23 cm. EV 19. 184. Schrön, L. Tables de logarithmes a sept décimales, pour les nombres depuis 1 jusqu'a 108000... ; [table d'interpolation pour le calcul des parties proportionnelles]. Paris : Gauthier-Villars, 1896. XIV, 474, IV, 76 p. ; 26 cm. EV-FA 6. 185. Serre, Jean-Pierre. Lie Algebras and Lie Groups : 1964 lectures given at Harvard University / Jean- Pierre Serre. New York [etc.] : W. A. Benjamin, 1965. 1 v. (pag. var.) ; 28 cm. EV 76. 186. Sorani, Giuliano. An introduction to real and complex manifolds / Giuliano Sorani. New York [etc.] : Gordon and Breach, cop. 1969. 198 p ; 24 cm. EV 47. 187. Souriau, Jean-Marie. Géométrie et relativité / Jean-Marie Souriau Paris : Hermann, cop. 1964. 511 p ; 23 cm. EV 65. 188. Souza, Jayme Eduardo Rios de. Estudo de alguns funcionais e sua aplicaçao à resoluçao de equaçoes de derivadas parciais / Jayme Eduardo Rios de Souza. Porto : [Universidade], 1944. 138 p. ; 25cm. EV-FA 31. 189. Souza, Jayme Eduardo Rios de. Exercicios de cálculo infinitésimal / Jayme Eduardo Rios de Souza. Porto : Porto Editora, [1959]. 463 p. ; 21 cm. EV 29.

Page 31: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 30

190. Souza, Jayme Eduardo Rios de. Estudo de algumas questoes de geometria e sua aplicaçao à geometria de Lobatschewsky / Jayme Eduardo Rios de Souza. Porto : [Universidade], 1957. 110 p. ; 25cm. EV-FA 59. 191. Spanier, Edwin Henry. Algebraic topology / Edwin Henry Spanier New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1966. 528 p ; 24 cm. EV 3. 192. Spivak, Michael. A Comprehensive introduction to differential geometry / Michael Spivak. Boston : Publish or Perish, 1970-1975. 5 v ; 28 cm. EV 49/1. 193. Spivak, Michael. A Comprehensive introduction to differential geometry / Michael Spivak. Boston : Publish or Perish, 1970-1975. 5 v ; 28 cm. EV 49/2. 194. Steenrod, Norman. The Topology of fibre bundles / Norman Steenrod Princeton : University Press, 1951 (imp.1957). VIII, 229 p. ; 24 cm. EV 66. 195. Sternberg, Shlomo. Lectures on differential geometry / Shlomo Sternberg. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, cop. 1964. 390 p ; 24 cm. EV 14. 196. Stoker, James J. Differential geometry / J. J. Stoker. New York [etc.] : Wiley-Interscience, cop. 1969. 404 p. ; 24 cm. EV 94.

Page 32: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 31

197. Strubecker, Karl. Differentialgeometrie / Karl Strubecker. Berlin : Walter de Gruyter, 1955. v. ; 16 cm. EV-FA 39/1. 198. Strubecker, Karl. Differentialgeometrie / Karl Strubecker. Berlin : Walter de Gruyter, 1955. v. ; 16 cm. EV-FA 39/2. 199. Strubecker, Karl. Differentialgeometrie / Karl Strubecker. Berlin : Walter de Gruyter, 1955. v. ; 16 cm. EV-FA 39/3. 200. Terry y Rivas, Antonio. Ejercicios de trigonometria : parte originales y parte escogidos de los principales autores que tratan de la materia / por Antonio Terry y Rivas. Madrid : Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1914. 233 p. ; 24 cm. EV-FA 55. 201. Thomas, Tracy Y. Concepts from tensor analysis and differential geometry / Tracy Y. Thomas. New York [etc] : Academic Press, 1961. VII, 119 p. ; 24 cm. EV 17. 202. Trejo, César A. El enfoque conjuntivista en la enseñanza de la matemática / César A. Trejo. Buenos Aires : Kapelusz, 1973. 124 p. ; 20 cm. EV 106. 203. Valiron, Georges. Equations fonctionnelles applications / Georges Valiron. Paris : Masson et Cie, 1950. 605 p ; 26 cm. EV-FA 2.

Page 33: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 32

204. Valiron, Georges. Théorie des fonctions / Georges Valiron. Paris : Masson et Cie., 1955. 522 p. ; 25 cm. EV-FA 1. 205. Veblen, Oswald. Foundations of differential geometry / by Oswald Veblen and J. H. C. Whitehead. Cambridge : Cambridge University Press, 1967. 96 p. ; 22 cm. EV 68. 206. Vegas y Puebla-Collado, Miguel. Elementos de geometría analítica / Miguel Vegas y Puebla-Collado [Toledo : s.n.], 1922 (Establecimiento tipográfico de sucesor de J. Peláez). 633 p ; 24 cm. EV-FA 15. 207. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Curso de matemáticas para químicos / por el Dr. E. Vidal Abascal. Santiago : [s.n.], 1949-1950 (Imprenta y Enc. del Seminario Conciliar). 2 t.en 1 v. ; 22 cm. EV-FA 4. 208. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. El Problema de la órbita aparente en las estrellas dobles visuales / Enrique Vidal Abascal. Santiago de Compostela : Observatorio de Santiago, 1944. XV, 62 p. ; 28 cm. EV-FA 67. 209. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Ramón M. Aller Ulloa : unha vida apaixoada pola ciencia e chea de bondade / Enrique Vidal Abascal ; [limiar, Domingo García-Sabell]. [S.l. : s.n.], D.L. 1979 (Vigo : Grafinsa). 93 p. ; 19 cm. EV 121. 210. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. La Ciencia y la universidad socializada / Enrique Vidal. Madrid : Dossat, 1972. 132 p. ; 19 cm. EV 122.

Page 34: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 33

211. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Problemas de matemáticas : números complejos, combinatoria, álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, aplicaciones, geometría analítica plana y del espacio, resolución de ecuaciones. Madrid : Dossat, 1961. 218 p ; 25 cm. EV 125. 212. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Curso de matemáticas para químicos. I parte. Santiago de Compostela : [s.n.], 1949 (Imprenta del Seminario Conciliar). 2 v. ; 22 cm. EV-FA 80. 213. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Nociones de cálculo infinitesimal / Enrique Vidal Abascal. Pontevedra : [s.n.], 1940 (Avila : Senén Martín). 88 p. ; 21 cm. EV-FA 81. 214. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. La Nueva matemática. Madrid : Dossat, D.L. 1961. 189 p ; 22 cm. EV 128. 215. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Cálculo de órbitas de estrellas dobles visuales / por el Dr. E. Vidal Abascal ; con un apéndice sobre "Las observaciones de estrellas dobles visuales" por... Ramón M. Aller. Santiago : Observatorio de la Universidad, 1953. 218 p. ; 25 cm. EV-FA 83. 216. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. La depresión histórica gallega y la Universidad / Enrique Vidal Abascal. Santiago de Compostela : Universidad, 1973. 41 p. ; 28 cm. EV 131. 217. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Estado actual, métodos y problemas de la geometría diferencial / Enrique Vidal Abascal. Madrid : Instituto de Matemáticas "Jorge Juan", 1958. 106 p ; 25 cm. EV 130.

Page 35: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 34

218. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Curso de matemáticas para ingenieros, físicos y químicos / por Enrique Vidal Abascal. Madrid : Dossat, 1961. XVIII, 561 p ; 24 cm. EV 127. 219. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Geometría integral sobre las superficies curvas / por E. Vidal Abascal. Santiago de Compostela : Observatorio de Santiago, 1950. 62 p. ; 28 cm. EV-FA 63. 220. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Introducción a la geometría diferencial / E. Vidal Abascal. Madrid : Ed. Dossat, 1956. XVI, 333 p. : il. ; 24 cm. EV-FA 64. 221. Vidal Abascal, Enrique, ( 1908-1994.). Métricas y conexiones en las variedades casiproducto y en las variedades foliadas / Enrique Vidal Abascal. [S.l. : s.n.], 1968. 89 f. ; 28 cm. EV 126. 222. Vidal Abascal, Enrique, 1908-1994. Nuevos métodos y aparatos para el cálculo de órbitas de estrellas dobles visuales. [S.l. : s.n., 195-?]. 45 p ; 25 cm. EV-FA 65. 223. Vinogradov, Ivan Matveevich. Fundamentos de la teoría de los números / I. Vinográdov. Moscú : Mir, 1971. 207 p ; 21 cm. EV 89. 224. Vranceanu, Gheorghe. Leçons de géométrie differentielle / par G. Vranceanu. Bucarest : [s.n.], 1947. 2 v. ; 25 cm. EV-FA 42.

Page 36: Doazón dos libros de Vidal Abascal

Doazón dos fondos de E. Vidal Abascal á Biblioteca de Matemáticas (USC)

Páx. 35

225. Vranceanu, Gheorghe. Leçons de géométrie differentielle / par G. Vranceanu. Bucarest : [s.n.], 1947. 2 v. ; 25 cm. EV-FA 42. 226. Vranceanu, Gheorghe. Leçons de géométrie différentielle. Bucarest : Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine, 1955- 1964. 3 v ; 25 cm. EV 64. 227. Warner, Frank W. (Frank Wilson) (1938-). Foundations of differentiable manifolds and Lie groups / Fran W. Warner. Glenview, Illinois ; London : Scott, Foresman and Company, cop. 1971. 270 p ; 24 cm. EV 41. 228. Weiss, Ernst August. Einführung in die liniengeometrie und kinematik / von Ernst August Weiss. Leipzig und Berlin : Teubner, 1935. VI, 122 p. ; 21 cm. EV-FA 14. 229. Wells, R.O. (Raymond O'Neil) (1940-). Differential analysis on complex manifolds / R.O. Wells. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, cop. 1973. 252 p ; 24 cm. EV 8. 230. Williamson, J.H. (John Hunter), 1926- Integración Lebesgue / J.H. Williamson Madrid : Tecnos, D.L. 1973. 133 p ; 24 cm. EV 83. 231. Willmore, T.J. (Thomas James) (1919-). An Introduction to differential geometry / T.J. Willmore Oxford : Clarendon Press, 1959. 317 p. ; 22 cm. EV 27.