Transcript
Page 1: GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN …...2011/06/23  · Stad Gent GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN NR. 135 OUDE DOKKEN JURIDISCHE TOESTAND GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

Stad GentGEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

NR. 135 OUDE DOKKEN JURIDISCHE TOESTAND

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN NR-135 OUDE DOKKEN

0 500 1000m

JURIDISCHE TOESTAND

HAND

ELSD

OK

KLEIN

DOKK

AAI

KOOP

VAAR

DIJL

AAN

STAP

ELPL

EIN

KOOP

VAAR

DIJL

AAN

DOK-

NOO

RD

KOOP

VAAR

DIJL

AAN

DOK-

ZUID

DOK-

NOO

RD

HOUT

DOKL

AAN

ROERSTRAAT

AZIËSTRAAT

CHINA

STRA

AT

AUSTRALIËSTRAAT

METSELAARSSTRAAT

STUKWERKERSSTRAAT

HOUT

DOK

ACHT

ERDO

K

KOOPVAARDIJLAAN

SPAD

E ST R

A AT

HAM

KRAANKINDERSSTRAAT

REGATTENLAAN

DAMPOORTSTRAAT

HAGELANDKAAI

OKTROOIPLEIN

ANTWERPENPLEIN

BPA 128 KOOPVAARDIJ-LAAN

BPA 112VOORMUIDE

RUP 134 ACEC

BPA 84 AFRIKALAAN

BPA 117BINNENSTADDEEL TOLHUIS

BPA 112 VOORMUIDE

Legende Gewestplan "Gentse en kanaalzone"

perceelsgrensgrens bestaand BPA / RUP

RUP grens

woongebiedenwoongebieden met kultureel- historische en/of esthetische waarde

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

ambachtelijke bedrijven en kmo'sbestaande waterwegen

Legende

gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijvenZ

gebied voor stedelijke ontwikkelingSO

parkgebiedenPindustriegebieden

gebouw

grens gewestelijke RUP's: Afbakening grootstedelijk gebied Gent Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west

beschermd monument (MB 18/11/1999)

BPA 84 AFRIKALAAN

BPA128 KOOPVAARDIJLAAN

1:2.0000 50 100 150 200 25025M

Versie 17/01/2011

OpmaakStad GentDepartement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar DomeinDienst Stedenbouw en Ruimtelijke PlanningRuimtelijk planner : Joost Aerts

Tom BalthazarSchepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

Definitief vastgesteld door de gemeentraad opDe stadssecretaris Voor de burgemeester

(bij delegatiebesluit van 6 september 2010)

21 FEBRUARI 2011

Top Related