godišnji plan i program rada glazbene škole zlatka grgoševića

106
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA Školska godina 2016./2017. Zagreb, 28. rujna 2016.

Upload: doanminh

Post on 01-Feb-2017

257 views

Category:

Documents


15 download

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

GLAZBENA ŠKOLA

ZLATKA GRGOŠEVIĆA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

Školska godina 2016./2017.

Zagreb, 28. rujna 2016.

Page 2: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

2

Sadržaj 1. Uvod .................................................................................................................................................... 4

3. Djelatnost škole i područje rada .......................................................................................................... 5

4. Uvjeti rada, prostor i oprema ............................................................................................................ 11

5. Djelatnici ............................................................................................................................................ 13

5.1. Nastavnici ................................................................................................................................... 14

5.2. Ostali djelatnici ........................................................................................................................... 16

5.3. Tjedna zaduženja nastavnika ...................................................................................................... 16

5.4. Ostali zaposlenici ........................................................................................................................ 18

6. Nastava .............................................................................................................................................. 19

6.1. Kalendar radnih dana za školsku godinu 2016./2017. ............................................................... 20

6.2. Kalendar nastavnih dana za školsku godinu 2016./2017. .......................................................... 21

7. Učenici ............................................................................................................................................... 22

7.1. Broj učenika i razrednih odjela na početku školske godine 2016./2017. ................................... 22

7.2. Broj učenika po instrumentima i razredima ............................................................................... 22

7.3. Tjedni i godišnji broj sati neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima po instrumentu,

teorijskoj nastavi, skupnom muziciranju ........................................................................................... 24

7.4. Tjedni i godišnji broj sati nastave instrumenta .......................................................................... 30

8. Godišnji plan i program rada ravnateljice u šk. god. 2016./2017. .................................................... 35

9. Stručna tijela škole ............................................................................................................................ 38

9.1. Nastavničko vijeće ...................................................................................................................... 38

9.2. Razredno vijeće .......................................................................................................................... 39

9.3. Pročelnici .................................................................................................................................... 41

10. Razrednici, vijeće roditelja, vijeće učenika ...................................................................................... 43

10.1. Razrednik .................................................................................................................................. 43

10.2. Vijeće roditelja .......................................................................................................................... 44

10.3. Vijeće učenika ........................................................................................................................... 45

11. Školski odbor ................................................................................................................................... 47

12. Ostali zaposlenici škole .................................................................................................................... 50

12.1. Plan rada tajnice škole .............................................................................................................. 50

12.2. Plan rada voditeljice računovodstva škole ............................................................................... 53

12.3. Spremačice ............................................................................................................................... 57

Page 3: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

3

13. Planovi rada odjela .......................................................................................................................... 58

13.1. Odjel za teorijske glazbene predmete ...................................................................................... 58

13.2. Odjel za gitaru........................................................................................................................... 59

13.3. Odjel za gudače ........................................................................................................................ 60

13.4. Odjel za harmoniku i pjevanje .................................................................................................. 61

13.5. Odjel za klavir ........................................................................................................................... 63

13.6. Odjel za puhače ........................................................................................................................ 64

13.7. Odjel za tambure ...................................................................................................................... 69

14. Skupno muziciranje ......................................................................................................................... 73

14.1. Gudački orkestar ...................................................................................................................... 73

14.2. Harmonikaški orkestar ............................................................................................................. 74

14.3. Puhački orkestar ....................................................................................................................... 75

14.4. Tamburaški orkestar ................................................................................................................. 76

14.5. Klavirska dua ............................................................................................................................. 77

14.6. Gitarski duo 1 ........................................................................................................................... 78

14.7. Gitarski duo 2 i gitarski trio ...................................................................................................... 79

14.8. Gitarski duo 3 ........................................................................................................................... 81

14.9. Nastava komorne glazbe .......................................................................................................... 83

14.10. Komorna glazba za flautu i klavir ............................................................................................ 84

14.11. Komorni sastavi puhača ......................................................................................................... 85

14.12. Komorna nastava učenika tambure ....................................................................................... 86

14.13. Komorni trio ........................................................................................................................... 87

14.14. Komorni sastavi ...................................................................................................................... 87

14.15. Zbor I....................................................................................................................................... 89

14.16. ZBOR II .................................................................................................................................... 91

14.17. Zbor III..................................................................................................................................... 93

14.18. Mješoviti zbor ......................................................................................................................... 94

15. Plan rada s pripravnicima ................................................................................................................ 95

16. Stručno usavršavanje....................................................................................................................... 98

17. Javna i kulturna djelatnost .............................................................................................................. 99

17.1. Natjecanja ................................................................................................................................. 99

17.2. Produkcije, koncerti ................................................................................................................ 101

17.3. Projekti ................................................................................................................................... 104

Page 4: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

4

1. Uvod Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 16. lipnja 2016. godine Odluku o

izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Zlatka

Grgoševića. Škola je promijenila ime u Glazbena škola Zlatka Grgoševića, a

osnovnoškolsko obrazovanje dopunjeno je srednjoškolskim. Od 1979. godine

do 31.8. 2014. godine Škola je bila ustrojbena jedinica Narodnog sveučilišta

„Sesvete“, a izdvojena je iz Narodnog sveučilišta temeljem Zakona o

umjetničkom obrazovanju.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se njeni zadaci za određenu

nastavnu godinu, te način njihova izvršavanja.

2. Osnovni podaci o školi GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

Adresa: Sesvete, Ul.Ivana Gorana Kovačića 19

Broj i naziv pošte: 10 360 ZAGREB – SESVETE

Županija: Grad Zagreb

Matični broj ustanove: 4266498

OIB: 54566509173

Broj škole u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa: 21-114-098

Broj telefona: 2000-382, 2059-155

Telefax: 2059-156 e mail adresa : [email protected] Web stranica: http://gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr/

Općina: GRAD ZAGREB

Broj učenika : 489

Broj odjela: 18

Broj zaposlenika: a) nastavnici instrumenta 37

b) nastavnici teorijskih glazbenih predmeta 6

c) ostali djelatnici 6

Ravnateljica: Ljerka Pašalić, mag. mus.

Page 5: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

5

3. Djelatnost škole i područje rada

Djelatnost škole je osnovno i srednje glazbeno obrazovanje.

Škola izvodi :

- program predškolskog odgoja i obrazovanja u okviru osnovnog glazbenog

obrazovanja u dvogodišnjem trajanju

- program osnovnog glazbenog obrazovanja u šestogodišnjem trajanju za

programe: klavir, violina, violončelo, flauta, klarinet, truba, saksofon, gitara,

harmonika, tambure

- pripremni program srednjeg glazbenog obrazovanja u dvogodišnjem trajanju

za programe: tambure, klarinet, saksofon, truba, pjevanje, teorijski smjer

- program srednjeg glazbenog obrazovanja u četverogodišnjem trajanju za

stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik

violinist, glazbenik violončelist, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik

klarinetist, glazbenik trubač, glazbenik saksofonist, glazbenik harmonikaš,

glazbenik tamburaš, glazbenik orguljaš, glazbenik solo pjevač, glazbenik

teorijskog smjera

Učenici nam dolaze iz centra Sesveta i iz naselja koja pripadaju Gradskoj četvrti Sesvete (Glavnica, Adamovec, Belovar, Lužan, Sesvetski Kraljevec, Moravče, Soblinec i dr.) ali i iz gradova Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline i iz dijelova grada Zagreba (Dubrava).

Page 6: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

6

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI U TJEDNU

RAZRED OBVEZNI

PREDMETI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TEMELJNI PREDMET STRUKE

2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)

SOLFEGGIO 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) SKUPNO

MUZICIRANJE 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)

UKUPNO 4 (140) 4 (140) 6 (210) 6 (210) 6 (210) 6 (210)

IZBORNI PREDMETI

KLAVIR obligatno

1 (35)

TEORIJA GLAZBE

1 (35)

Korepeticija na svakih 25 učenika 1 sat u tjednu 1) Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir (izborni predmet) koji traje 30 minuta, a za zbor ili orkestar 60 minuta. 2) Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba

Page 7: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

7

Nastavni plan za srednju glazbenu školu GLAZBENIK INSTRUMENTALIST Tjedni broj sati

NASTAVNI PREDMET

R A Z R E D

I. pr. II. pr. I. sr. II. sr. III. sr. IV. sr.

Temeljni predmet struke 2 2 2 2 3 3

Solfeggio 4 4 2 2 2 2

Harmonija 2 2 1 1

Polifonija 2 1

Povijest glazbe 2 2 2 2

Glazbeni oblici 1 1

Skupno muziciranje 1 4 4 4 4 4 4

Komorna glazba 2 2

Glasovir obvezatno 2,

3, 4 1* 1* 1* 1*

Glasovir fakultativno 1

Korepeticija 5 1* 1* 1* 1* 1 1

UKUPNO 11 12 14 14 19 18

Napomene:

1 Skupno muziciranje u pravilu zbor za učenike glasovira i gitare, a orkestar za učenike svih ostalih glazbala, ili u I. i II. razredu srednje glazbene škole umjesto zbora i orkestra po 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima učenici pohađaju nastavu zbora. 2 Glasovir obvezatno nemaju učenici glasovira. 3 Učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. razredu srednje škole. 4 Učenici orgulja uče glasovir po nastavnom planu i programu za zanimanje glazbenik - teorijski smjer. 5 Korepeticija je za gudače, puhače, tamburaše i udaraljkaše. * - sat traje 30 minuta

Page 8: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

8

Nastavni plan za srednju glazbenu školu GLAZBENIK - TEORIJSKI SMJER Tjedni broj sati

NASTAVNI PREDMET

R A Z R E D

I. pr.

II. pr. I. sr.

II. sr.

III. sr.

IV. sr.

Glasovir obvezatno 2* 2* 2* 2* 2 2

Solfeggio 4 4 2 2 2 2

Harmonija 3 3 2 2

Polifonija 2 2

Povijest glazbe1 2 2 2 2

Glazbeni oblici 1 1

Skupno muziciranje (zbor, orkestar)2 4 4 4 4 4 4

Izborno glazbalo 1 1

Dirigiranje 1 1

Čitanje i sviranje partitura 1 1

UKUPNO 10 10 14 15 17 16

Napomene:

1 U programu predmeta Povijest glazbe obrađuje se i Poznavanje glazbala, Folklor i Upoznavanje glazbene literature.

2 U pravilu zbor.

* Sat traje 30 minuta.

Page 9: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

9

Nastavni plan za srednju glazbenu školu GLAZBENIK – PJEVAČ Tjedni broj sati

NASTAVNI R A Z R E D

PREDMET I. pr. II. pr. I. sr. II. sr. III. sr. IV. sr.

Solo pjevanje 2 2 2 2 3 3

Solfeggio 4 4 2 2 2 2

Harmonija 2 2 1 1

Polifonija 2 1

Povijest glazbe 2 2 2 2

Glazbeni oblici 1 1

Zbor 1 4 4 4 4 4

Komorna glazba 2 2

Glasovir obvezatno 1* 1* 1* 1* 1*

Korepeticija 1* 1* 1* 1* 1 1

Talijanski jezik 2

Njemački jezik 2

UKUPNO 9 14 14 14 19 18

Napomene:

1 učenici solo pjevanja u I. pripremnom razredu uključuju se u zbor tek u drugom polugodištu.

U I. i II. razredu srednje glazbene škole moguće umjesto zbora po 1 sat komorne glazbe. * sat traje 30 minuta

Page 10: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

10

ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Tjedni broj sati

NASTAVNI PREDMET I. r. II. r. III. r. IV. r.

Hrvatski jezik 4 4 3 3

Strani jezik (I.) 3 3 3 3

Strani jezik (II.) 2 2 2 2

Latinski jezik 1 1 - -

Likovna umjetnost 1 1 1 1

Psihologija - - 2 -

Filozofija - - - 2

Povijest 2 2 1 1

Zemljopis 1 1 - -

Etika / Vjeronauk 1 1 1 1

Informatička pismenost 1 1 1 1

Matematika 2 2 2 2

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2

UKUPNI ZAJEDNIČKI DIO 20 20 18 18

Page 11: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

11

4. Uvjeti rada, prostor i oprema Škola djeluje u namjenski uređenom prostoru u Ulici Ivana Gorana Kovačića 19 od 1984. godine, u prostoru u Bjelovarskoj 48b (prostor unajmljen od strane Grada) od 2013. godine, te od ove školske godine u prostoru Gimnazije Sesvete u Bistričkoj 7.

Nastavni proces se odvija u 2 turnusa i međuturnusu, u 6 radnih dana u tjednu.

U Ulici Ivana Gorana Kovačića 19 imamo 12 učionica, tajništvo i zbornicu. Kako nemamo dovoljno prostorija, u tajništvu je radni prostor za voditeljicu računovodstva i ravnateljicu, što nije primjereno, te je uskoro potrebno riješiti taj problem. Prostor je tijekom godina preuređivan. Školske godine 2007./2008. uređen je ulazni hodnik škole i učionica solfeggia, koja ujedno služi i kao koncertna dvorana škole. Školske godine 2008./2009. uređeni su sanitarni čvorovi za učenike i učitelje, 5 učionica individualne nastave, učionica za skupnu nastavu, zbornica i tajništvo. Školske godine 2009./2010. uređeno je još 5 učionica individualne nastave. Promijenjeni su krovni prozori, rasvjetna tijela, pod u hodniku, polakirani parketi. Školske godine 2010./2011. obojen je hodnik i učionica za grupnu nastavu, te su promijenjena ulazna vrata u školu. Kompletno uređenje škole financirano je iz vlastitih sredstava. U srpnju i kolovozu ove 2016. godine napravljena je zvukoizolacija između prostorija s desne strane hodnika u potkrovlju Ul.I.G.Kovačića 19, dodano je 5 novih klima uređaja, te su sve učionice, hodnik, stubište, tajništvo i zbornica obojani. Sve je financirano iz vlastitih sredstava.

Od školske godine 2013./2014. koristimo prostor u Bjelovarskoj 48b (na katu iznad Super Konzuma), najam plaća Grad Zagreb, a opremljen je sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje. Prostor ima 7 učionica za individualnu nastavu, jednu za nastavu solfeggia i malu dvoranu za skupno muziciranje (zbor i orkestar) i održavanje koncerata, a često se tu održavaju i stručna vijeća AZOO.

Svake školske godine postaje sve veći problem izrada rasporeda, iz razloga što je većina djece u osnovnoj školi samo u jutarnjem turnusu, pa u glazbenu školu dolaze samo u popodnevnom. Sve je veća potreba za održavanjem nastave samo u popodnevnom turnusu, što znači da bi uskoro svatko od nastavnika trebao imati svoju učionicu za nastavu. Pokrenuli smo inicijativu za rješavanje problema prostora škole, koji bi trebao biti na jednoj adresi. Nadamo se podršci Gradske četvrti Sesvete, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Grada Zagreba.

Page 12: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

12

Svake školske godine prema planu odjela nabavljaju se instrumenti, tako da škola raspolaže s ovim instrumentarijem :

Instrument Komada Instrument Komada

PIANINO 23 GITARA 20

KLAVIR 4 EL. PIANINO

YAMAHA

2

FLAUTA C 26 EL. PIANINO

KAWAI

3

BAS FLAUTA 1 BISERNICA 24

ALT

KLARINET

1 TAMBURAŠKO

ČELO

3

KLARINET B

ES

10

1

SAKSOFON

ALT

TENOR

3

3

1

BAS

KLARINET

1 D BUGARIJA 2

HARMONIKA 17 BRAČ 20

VIOLINA 32 ČELOVIĆ 4

VIOLONČELO 9 BERDE 2

UKUPNO 212

Page 13: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

13

5. Djelatnici U Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića rade 43 nastavnika. Svi su zaposleni na puno radno vrijeme, osim nastavnice solo pjevanja, nastavnice povijesti glazbe i nastavnice talijanskog jezika. Nema vanjskih suradnika. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta podnijeli smo zahtjev za odobrenjem prekovremenih sati, te zahtjeve za odobrenjem radnih mjesta:

- Nastavnik/ca tambure ½ radnog vremena na neodređeno

- Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta ½ radnog vremena na neodređeno

- Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta puno radno vrijeme na neodređeno

- Nastavnik/ca klavira puno radno vrijeme na neodređeno

- Nastavnik/ca povijesti glazbe 4 sata u nastavi

- Nastavnik/ca solo pjevanja 6 sati u nastavi

- Nastavnik/ca talijanskog jezika 2 sata u nastavi

- Spremačica ½ radnog vremena na neodređeno

Sesvete, kao najveća gradska četvrt Grada Zagreba, ima velik broj stanovnika (100 000), osim samog centra naselja nama gravitiraju i okolna naselja : Soblinec, Adamovec, Belovar, Moravče, Lužan, Sesvetska sela, Sesvetski Kraljevec, Sesvetska Sopnica, Sesvetska Selnica, Jelkovec, Brestje, Rugvica, Vugrovec, Kašina, Jelkovec, Glavnica. Postoji velik interes za predškolskim glazbenim obrazovanjem, velik nam broj djece dolazi svake godine na prijamni ispit u 1. razred osnovne škole, a zbog ograničenog broja upisa i ove godine smo odbili 100 djece. Škola je postala prepoznatljiva po kvalitetnim animacijskim koncertima u osnovnim školama Sesveta, zajedničkim koncertima s drugim glazbenim školama, sudjelovanjem na brojnim natjecanjima gdje naši učenici osvajaju brojne nagrade. Prošle školske godine Oskara znanja dobila je učenica flaute Franziska Anne Fundelić, prof.Jelena Valković i prof.Margareta Golenić.

Page 14: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

14

5.1. Nastavnici

R.BR. IME I PREZIME GODINE STAŽA

STR. SPR.

RADNO MJESTO nastavnik/ica

1. ANA GLASNOVIĆ (zamjena za SENKU APA)

2 VSS klavira

2. OZREN ĆORKOVIĆ 6 VSS trube

3. NIKOLA DOMJANIĆ 2 VSS klavira

4. ANGENIJA ĐUGA 11 VSS gitare

5. ROBERTA GLAVAŠ 25 VSS flaute

6. MARGARETA GOLENIĆ 16 VSS klavira

7. IGOR GRGURIĆ 23 VSS klavira

8. FANIKA IVANČIĆ 18 VSS flaute

9. IVAN JAVORA 7 VSS teor. gl. predmeta

10. MISLAV SVIBEN (zamjena za ravnateljicu)

0 univ. bacc.mus.

harmonike

11. VALENTINA KASAJIĆ 2 VSS harmonike

12. BRANKA KATULIĆ-KRUHAK 36 SSS gitare

13. LOVRO KOVAČEVIĆ 11 VSS violončela

14. LJUDMILA KOZIG 26 VSS violine

15. NENAD DAN KOZIG 25 VSS tambure

16. DEJAN PETRINIĆ (zamjena za ANTONIJU LISIČAK HOĐA)

1

VŠS

klavira

17. DANIELA MARJANOVIĆ 32 VSS klavira

18. ANA MATOKOVIĆ-DABIĆ 38 VSS teor. gl. predmeta

19. IVA MATOŠEVIĆ 13 VSS klavira

20. MARINA MIJATOVIĆ 17 VSS klavira

21. DRAGOSLAV MILOŠEVIĆ 25 VSS flaute i tambure

22. SILVIJA MUŽAK 26 VSS tambure

23. ZRINKA MUŽEK 4 VSS klavira

24. ALEKSANDRA NAĐ 9 VSS gitare

25. IVAN PAVIĆ 2 VSS saksofona

26. JAKOV PAVIĆ 37 VŠS gitare

27. ANTONIJA POLJUHA 21 VSS teor. gl. predmeta

28. DAVOR POLŠEK 26 VSS klarineta

29. MARTIN POTOČNIK 8 VSS klarineta

30. RENATA HRŽENJAK (zamjena za Martu Lončar)

0 univ. bacc. paed.

teor. gl. predmeta

31. PEDRO RIBEIRO RODRIGUES 6 VSS gitare

32. ANDREJA SEMEŠ MODRIĆ 14 VSS klavira

33. MATEJA ŠARLIJA 3 VSS flaute

Page 15: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

15

34. IVANKA ŠEBREK 8 VSS tambure

35. KLARA ŠIMIČIĆ 4 VSS teor. gl. predmeta i tambure

36. JELENA VALKOVIĆ 11 VSS flaute

37. BRANIMIR VEDRINA 13 VSS violine

38. IVANA ŽULJEVIĆ 6 VSS violine

39. BILJANA VITANOVIĆ 2 VSS harmonike

40. ZORISLAV FRANČIŠKOVIĆ 14 VSS klavira

41. IDA KANI 0 VSS solo pjevanja

42. TANJA HALUŽAN 1 VSS povijesti glazbe

43. NATALIJA GLAVAK HORVATIĆ

VSS talijanskog jezika

Page 16: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

16

5.2. Ostali djelatnici

R.BR.

IME I PREZIME

GODINE STAŽA

STR. SPR.

RADNO MJESTO

1. LJERKA PAŠALIĆ 31 VSS ravnateljica

2. MIRICA MATOIC 21 VŠS tajnica

3. IVANA BERGER (zamjena za Ružicu Zeljko)

0 VŠS voditeljica računovodstva

4. DUBRAVKA PONGRAC 21 SSS spremačica

5. NIKOLINA KELEMINOVIĆ 2 SSS spremačica

5.3. Tjedna zaduženja nastavnika

IME I PREZIME

NEP

OSR

.OD

G

OB

R. R

AD

O.R

. R

AZR

EDN

IK

PR

ELN

.

KN

JIŽN

ICA

ZBIR

KA

GLA

ZBA

LA

SIN

DIK

.

PO

VJE

REN

.

NA

STA

VN

IK

PR

IPR

AV

N.

UK

UP

NO

PO

SL.K

OJI

PR

OIZ

L. IZ

NO

OR

UK

UP

NO

SATI

IZN

AD

NO

RM

E

ODJEL ZA KLAVIR

A.SEMEŠ

MODRIĆ

22 22 18 40 4

D.PETRINIĆ

(zamjena

A.L.HOĐA)

22 22 18 40 3

M.GOLENIĆ 22 22 18 40 1,67

M. MIJATOVIĆ 20 2 22 18 40 4,67

D. MARJANOVIĆ 22 22 18 40 3,33

N. DOMJANIĆ 20 2 22 18 40 2,67

I. GRGURIĆ 20 2 22 18 40 4,33

I. MATOŠEVIĆ 21 1 22 18 40 3

A.GLASNOVIĆ (ZAMJENA S.APA)

21 1 22 18 40 2,33

Z. MUŽEK 22 22 18 40 4

Z.FRANČIŠKOVIĆ 20 2 22 18 40 0,33

Page 17: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

17

ODJEL ZA HARMONIKU I PJEVANJE

B. VITANOVIĆ 20 1 1 22 18 40 2,67

MISLAV SVIBEN

(zamjena) 20 2 2 22 18 40 0,67

V. KASAJIĆ 21 1 22 18 40 3

IDA KANI 6 6 5 11

ODJEL ZA GITARU

A. NAĐ 22 22 18 40 4

A. ĐUGA 21 1 22 18 40 3

B. KATULIĆ

KRUHAK

22 22 18 40 4

J. PAVIĆ 22 22 18 40 3,33

P. RIBEIRO

RODRIGUES

22 22 18 40 3,67

ODJEL ZA PUHAČE

J. VALKOVIĆ 22 22 18 40 4,33

R. GLAVAŠ 17 2 3 22 18 40 3,67

M. ŠARLIJA 21 1 22 18 40 3

F. IVANČIĆ 19 1 2 22 18 40 3,67

D. MILOŠEVIĆ 22 22 18 40 2,67

M. POTOČNIK 22 22 18 40 4

D. POLŠEK 22 22 18 40 2,67

I. PAVIĆ 22 22 18 40 2,67

O. ĆORKOVIĆ 21 1 22 18 40 3,33

ODJEL ZA GUDAČE

LJ. KOZIG 21 1 22 18 40 3,67

I.ŽULJEVIĆ 20 1 1 22 18 40 2,67

B. VEDRINA 21 1 22 18 40 3

L. KOVAČEVIĆ 20 2 22 18 40 3,33

Page 18: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

18

ODJEL ZA TAMBURE

N.D. KOZIG 20 1 1 22 18 40 1,33

I. ŠEBREK 22 22 18 40 4

S. MUŽAK 21 1 22 18 40 4,33

K. ŠIMIČIĆ 22 22 18 40 4,67

ODJEL ZA TEORIJSKE PREDMETE

A.MATOKOVIĆ

DABIĆ

22 22 18 40 3

A. POLJUHA 21 1 22 18 40 5

I. JAVORA 22 22 18 40 0

R.HRŽENJAK 22 22 18 40 0

TANJA

HALUŽAN

4

4 3 7 0

N.GLAVAK

HORVATIĆ

2

2 2 4 0

UKUPNO 121,67

5.4. Ostali zaposlenici

Ravnateljica Ljerka Pašalić 40 sati

Tajnica Mirica Matoic 40 sati

Voditeljica računovodstva Ivana Berger 40 sati

Spremačica Dubravka Pongrac 40 sati

Spremačica Nikolina Keleminović 40 sati

Page 19: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

19

6. Nastava

Početak nastavne godine : 5. rujna 2016.

Završetak nastavne godine : 14. lipnja 2017.

NASTAVA JE PODIJELJENA U DVA POLUGODIŠTA: 1. POLUGODIŠTE TRAJE OD: 5. RUJNA 2016. DO 23. PROSINCA 2016. 2. POLUGODIŠTE TRAJE OD: 12. SIJEČNJA 2017. DO 14. LIPNJA 2017.

ODMORI UČENIKA:

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2016. godine, a završava 11. siječnja 2017. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 13. travnja 2017.godine, a završava 21. travnja 2017. godine.

Ljetni odmor učenika počinje: 16. lipnja 2017. godine.

Page 20: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

20

6.1. Kalendar radnih dana za školsku godinu 2016./2017.

mjesec b

roj d

ana

Sub

ota

Ned

jelja

blagdani i neradni dani

godišnji odmor

radni

dani

broj

radnih

sati

rujan 2016. 30 4 4 20 160

listopad 2016. 31 5 5 ( 8. listopada) 21 168

studeni 2016. 30 4 4 1 (1. studeni) 21 168

prosinac 2016. 31 5 4 1 (25. i 26. prosinca) 17 136

siječanj 2017. 31 5 5 1 (1. i. 6. siječnja) 14 112

veljača 2017. 28 4 4 20 160

ožujak 2017. 31 4 4 23 184

travanj 2017. 30 5 5 1 (16. i 17. Uskrs) 12 96

svibanj 2017. 31 4 4 1 ( 1.svibnja) 22 176

lipanj 2017. 30 4 4 1 (15. lipnja Tijelovo) 10 80

srpanj 2017. 31 4 4

kolovoz 2017. 31 5 5 2 (5. i 15. kolovoz) 31. kolovoza –

završetak šk. god.

UKUPNO : 365 53 52 180 1440

Page 21: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

21

6.2. Kalendar nastavnih dana za školsku godinu 2016./2017.

mjesec

broj nastavnih

dana

napomena

rujan 2016. 20 Početak nastavne godine 05. rujna

listopad 2016. 21 Nenastavni dan 31.listopada

studeni 2016. 21

prosinac 2016. 17 Završetak I. polugodišta (23. prosinca)

Početak zimskog odmora za učenike (27. prosinca)

siječanj 2017. 14 Završetak zimskog odmora za učenike (11. siječnja)

Početak II. polugodišta (12. siječnja)

veljača 2017. 20

ožujak 2017. 23

travanj 2017. 12 Početak proljetnog odmora za učenike (13.travnja)

Završetak proljetnog odmora za učenike (21.travnja)

svibanj 2017. 22 01. svibnja Praznik rada

Dan škole (24. svibnja)

lipanj 2017. 10 Završetak nastavne godine (14. lipnja)

Početak ljetnog odmora za učenike (19. lipnja)

srpanj 2017. -

kolovoz 2017. -

UKUPNO : 180 36 nastavnih tjedana

Page 22: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

22

7. Učenici

7.1. Broj učenika i razrednih odjela na početku školske godine 2016./2017.

Broj učenika po razredima Broj razrednih odjela Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.pr

1.sš

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SRED

NJA

ŠK

OLA

Bro

j uče

nik

a

Bro

j r. o

dje

la

105 85 78 78 63 60 4+16 3 3 3 3 2 2 2 489 18

7.2. Broj učenika po instrumentima i razredima

INSTRUMENT

RAZREDI

1. 2. 3. 4. 5. 6. UKUPNO

KLAVIR 31 23 22 30 16 15 137

VIOLINA 6 9 4 11 8 4 42

VIOLONČELO 4 3 3 2 / 1 13

GITARA 15 6 13 12 12 11 69

FLAUTA 12 13 9 6 9 10 59

KLARINET 6 7 4 2 3 7 29

TRUBA 3 2 2 2 2 1 12

SAKSOFON 4 1 6 4 / 1 16

TAMBURE 14 13 7 6 6 5 51

HARMONIKA 10 8 8 3 7 5 41

Page 23: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

23

UKUPNO 105 85 78 78 63 60 469

SREDNJA ŠKOLA

PROGRAM 1.PRIPR. 1.SŠ

KLAVIR 2

FLAUTA 5

HARMONIKA 1

GITARA 3

KLARINET 1

TAMBURE 2

TEORIJSKI 1 2

PJEVANJE 3

UKUPNO 4 16

Page 24: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

24

7.3. Tjedni i godišnji broj sati neposrednog odgojno obrazovnog rada s

učenicima po instrumentu, teorijskoj nastavi, skupnom muziciranju

KLAVIR

Razred

Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 31 41,33 1446,67

II. 23 30,67 1073,33

III. 22 29,33 1026,67

IV. 30 60 2100

V. 16 32 1120

VI. 15 30 1050

UKUPNO 137 223,33 7816,67

VIOLINA

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 6 8 280

II. 9 12 420

III. 4 5,33 186,67

IV. 11 22 770

V. 8 16 560

VI 4 8 280

UKUPNO 42 71,33 2496,67

Page 25: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

25

VIOLONČELO

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 4 5,33 186,67

II. 3 4 140

III. 3 4 140

IV. 2 4 140

V. / /

VI. 1 2 70

UKUPNO: 13 19,33 676,67

GITARA

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 15 20 700

II. 6 8 280

III. 13 17,33 606,67

IV. 12 24 840

V. 12 24 840

VI. 11 22 770

UKUPNO 69 115,33 4036,67

Page 26: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

26

FLAUTA

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 12 16 560

II. 13 17,33 606,67

III. 9 12 420

IV. 6 12 420

V. 9 18 630

VI. 10 20 700

UKUPNO 58 95,33 3336,67

KLARINET

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 6 8 280

II. 7 9,33 326,67

III. 4 5,33 186,67

IV. 2 4 140

V. 3 6 210

VI. 7 14 490

UKUPNO 29 46,67 1633,33

Page 27: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

27

TRUBA

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 3 4 140

II. 2 2,67 93,33

III. 2 2,67 93,33

IV. 2 4 140

V. 2 4 140

VI. 1 2 70

UKUPNO 12 19,33 676,67

SAKSOFON

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 4 5,33 186,67

II. 1 1,33 46,67

III. 6 8 280

IV. 4 8 280

V. /

VI. 1 2 70

UKUPNO 16 24,67 863,33

Page 28: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

28

HARMONIKA

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 10 13,33 466,67

II. 8 10,67 373,33

III. 8 10,67 373,33

IV. 3 6 210

V. 7 14 490

VI. 5 10 350

UKUPNO 41 64,67 2263,33

TAMBURE

Razred Učenici

ukupno

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

I. 14 18,67 653,33

II. 13 17,33 606,67

III. 7 9,33 326,67

IV. 6 12 420

V. 6 12 420

VI. 5 10 350

UKUPNO 51 79,33 2776,67

Page 29: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

29

PROGRAM

SREDNJA ŠKOLA

1.PRIPR. 1.SŠ TJEDNO GODIŠNJE

KLAVIR 2 4 140

FLAUTA 5 10 350

HARMONIKA 1 2 70

GITARA 3 6 210

KLARINET 1 2 70

TAMBURE 2 4 140

TEORIJSKI

(klav.obv.)

1 2 4 140

PJEVANJE 3 6 210

UKUPNO 4 16 38 1330

Page 30: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

30

7.4. Tjedni i godišnji broj sati nastave instrumenta

(od I. do VI. razreda)

Instrument broj učenika Tjedno nastava Godišnje nastava

KLAVIR 137 223,33 7816,67

VIOLINA 42 71,33 2496,67

VIOLONČELO 13 19,33 676,67

GITARA 69 115,33 4036,67

FLAUTA 59 95,33 3336,67

KLARINET 29 46,67 1633,33

TRUBA 12 19,33 676,67

SAKSOFON 16 24,67 863,33

HARMONIKA 41 64,67 2263,33

TAMBURE 51 79,33 2776,67

UKUPNO

INSTRUMENT

469

759,33

26576,67

Page 31: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

31

SOLFEGGIO

RAZRED BROJ

UČENIKA

BROJ

GRUPA

TJEDNO

NASTAVA

GODIŠNJE

NASTAVA

I. 105 7 14 490

II. 85 6 12 420

III. 78 6 12 420

IV. 78 6 12 420

V. 63 4 8 280

VI 60 4 8 280

1.PRIPR. 4 1 4 140

1.SŠ 16 2 4 140

UKUPNO: 489 36 72 2590

TEORIJA GLAZBE

RAZRED BROJ

UČENIKA

BROJ

GRUPA

TJEDNO

NASTAVA

GODIŠNJE

NASTAVA

VI. 20 2 2 70

HARMONIJA

RAZRED BROJ

UČENIKA

BROJ

GRUPA

TJEDNO

NASTAVA

GODIŠNJE

NASTAVA

1.SŠ 16 3 7 245

Page 32: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

32

ŠKOLSKA KNJIŽNICA I ZBIRKA GLAZBALA

RAZRED BROJ

UČENIKA

Tjedno

nastava

Godišnje

nastava

Knjižnica i

zbirka

glazbala

I.-VI.

1.SŠ

489

4

140

SKUPNO MUZICIRANJE

ORKESTAR Tjedno nastava Godišnje nastava

TAMBURAŠKI ORKESTAR 2,67 93,33

GUDAČKI ORKESTAR 2,67 93,33

PUHAČKI ORKESTAR 2,67 93,33

HARMONIKAŠKI

ORKESTAR

2,67 93,33

ZBOR 4 grupe 12 420

UKUPNO 22,67 793,33

Page 33: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

33

KOMORNA GLAZBA

ANSAMBL Tjedno nastava Godišnje nastava

PUHAČKI (4 grupe) 8 280

GITARA (3 grupe) 5 175

KLAVIRSKA DUA 2 70

TAMBURA 2 70

HARMONIKA 2 70

UKUPNO 19 665

TALIJANSKI JEZIK

1.PRIPR. Tjedno nastava Godišnje nastava

PJEVAČI 2 70

POVIJEST GLAZBE

1.S.Š. Tjedno nastava Godišnje nastava

2 GRUPE 4 140

FAKULTATIVNA NASTAVA- SUVREMENA GLAZBA

1.S.Š. Tjedno nastava Godišnje nastava

1 GRUPA 1 35

Page 34: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

34

KOREPETICIJA

Tjedno nastava Godišnje nastava

INSTRUMENT 797,33 27906,67

TEORIJSKI PREDMETI 83 2905

ŠK. KNJIŽNICA, ZBIRKA

INSTRUMENATA

4 140

SKUPNO MUZICIRANJE

(ZBOR, ORKESTAR)

22,67 793,33

KOMORNA GLAZBA 17 595

KOREPETICIJA 20,33 711,67

TALIJANSKI JEZIK 2 70

POVIJEST GLAZBE 4 140

FAKULTATIVNA

NASTAVA

1 35

UKUPNO 953,33 33366,67

BROJ UČENIKA Tjedno nastava Godišnje nastava

OŠ 226 12 420

SŠ 8+3 8,33 291,67

UKUPNO 20,33 711,67

Page 35: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

35

8. Godišnji plan i program rada ravnateljice u šk. god.

2016./2017.

VRSTA POSLA SADRŽAJ TJED.

1. Poslovi vođenja Glazbene škole Zlatka Grgoševića

- organizacija nastave

- izrada prijedloga programa rada škole, rasporeda rada nastavnika

- organizacija i koordiniranje javnih nastupa u organizaciji škole

- praćenje zakonskih propisa

10

2. Poslovi izrade i realizacije Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

- planiranje i izrada Godišnjeg plana i programa škole

- izrada izvješća o realizaciji plana i programa

2

3. Poslovi izrade Godišnjeg financijskog plana Glazbene škole Zlatka Grgoševića

- izrada godišnjeg plana nabave za potrebe škole u suradnji s voditeljicom računovodstva

- praćenje kretanja priliva i utroška financijskih sredstava

2

4. Poslovi organiziranja i usklađivanja procesa rada

- posjete satovima nastave radi uvida u organizaciju nastavnog sata

- individualni rad s učiteljima

- organizacija zamjena nastave u slučaju spriječenosti učitelja

- nadziranje i pregled pedagoške dokumentacije nastavnika i škole

- rad s pripravnicima

14

Page 36: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

36

- praćenje pripreme javnih nastupa u organizaciji nastavnika (produkcije, koncerti, javni nastupi izvan škole)

- suradnja s roditeljima i učenicima

5. Poslovi organizacije i provedbe upisa i prijamnih ispita

- planiranje, organiziranje i prisustvovanje prijamnim ispitima i upisima u školu

2

6. Poslovi izrade nastavnih planova i programa

- planiranje i izrada nastavnih planova i programa

2

7. Poslovi organizacije i provedbe godišnjih i završnih ispita

- planiranje, organiziranje i prisustvovanje prijevremenim, godišnjim i završnim ispitima

2

8. Rad u stručnim organima i organima upravljanja

- pomoć predsjednici Školskog odbora u pripremanju sjednica

- pripremanje i vođenje sjednica Nastavničkog vijeća

- suradnja s razrednicima i pročelnicima

2

9. Ostali poslovi i radni zadaci Suradnja s drugim glazbenim školama, lokalnom zajednicom, Gradskim uredom za obrazovanje, Ministarstvom, Agencijom za odgoj i obrazovanje

4

UKUPNO

40

Ravnateljica radi 2024 sata godišnje realiziranih u 253 radna dana.

Ostali poslovi ravnateljice su :

- prisustvo satima nastave nastavnika tijekom školske godine, pregled

pedagoške dokumentacije

- suradnja s osnovnim školama u okolici, kulturnim institucijama, te

glazbenim školama

- praćenje rada nastavnika pripravnika i pomoć tijekom pripravničkog staža

Page 37: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

37

- pripremanje i vođenje svih sjednica Nastavničkog vijeća i sastanaka

pročelnika

- sazivanje i vođenje konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja, te Vijeća

učenika

- briga o izvršenju Plana i programa rada škole

- briga o provođenju odluka Školskog odbora i drugih tijela

- suradnja s roditeljima

- briga o nabavi instrumenata, notnog materijala, udžbenika i ostalih

nastavnih pomagala

- organizacija koncerata u glazbenoj školi (božićni, završni) i na gostovanjima

u drugim školama

- sudjelovanje na seminarima za ravnatelje škola, kao i na seminarima za

nastavnike harmonike

Ravnateljica Glazbene škole

Zlatka Grgoševića

Ljerka Pašalić, mag.mus.

Page 38: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

38

9. Stručna tijela škole

9.1. Nastavničko vijeće

Plan i program rada Nastavničkog vijeća Glazbene škole Zlatka Grgoševića, u

šk.god.2016./2017.

Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.

Nastavničko vijeće:

- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i

interesima učenika, te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole

- na prijedlog ravnatelja ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine

- na prijedlog ravnatelja predlaže imenovanje razrednika i voditelje smjena

- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika

- sudjeluje, u dogovoru s ravnateljem u osnivanju stručnih odjela i imenovanju njihovih voditelja (pročelnika stručnih odjela)

- određuje članove povjerenstva za polaganje svih ispita koji se polažu pred povjerenstvom

- određuje termine održavanja popravnih ispita - određuje sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te način i rokove

polaganja ispita - utvrđuje trajanje dopunskog rada po nastavnim predmetima - odlučuje o priznavanju inozemnih školskih kvalifikacija radi nastavka

obrazovanja, - utvrđuje uvjete, način i postupak obrazovanja učenika koji imaju status

kategoriziranog sportaša darovitih učenika u umjetničkim programima te učenika koji se pripremaju za međunarodna natjecanja

- donosi konačnu odluku o ocjeni iz vladanja učenika - donosi odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi učenika prvog

razreda, odnosno odluku o prelasku učenika u drugu školu učenika prvog razreda koja provodi isti obrazovni program

- donosi odluku o upisu učenika koji je prekinuo srednje obrazovanje - donosi prijedlog o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu

hrvatskoga jezika - imenuje i razrješuje dva člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih

suradnika - izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno

Page 39: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

39

- predlaže primjereni program srednjeg obrazovanja za učenika s teškoćama u razvoju

- na prijedlog nadležnog liječnika škole – specijaliste školske medicine, donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika

- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti te uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada

- donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja - raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne

djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Planiramo održati 8 sjednica NV-a.

9.2. Razredno vijeće

Plan rada Razrednih vijeća Glazbene škole Zlatka Grgoševića u

šk.god.2016./2017.

Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:

- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu - skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma - odlučuje o upućivanju učenika na predmetni ili razredni ispit - utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika - utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća - utvrđuje, u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog

predmeta, zaključnu ocjenu učenika na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojega je odredio ravnatelj

- predlaže izlete razrednog odjela - surađuje s Vijećem učenika - surađuje s Vijećem roditelja - surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika - raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne

djelatnosti u Školi i kućnom redu prije njihova donošenja - izriče pedagošku mjeru za koju je ovlašten obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

Planiramo održati 3 sjednice Razrednog vijeća s prikazom uspjeha učenika GŠ

Page 40: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

40

izostanaka i vladanja te realizacije Plana i programa učenika Glazbene škole

Zlatka Grgoševića:

a) po instrumentu

b) po solfeggiu

c) po skupnom muziciranju

d) opći uspjeh po razredu ( I.-VI r.), 1.pripremni i 1.r.srednje škole

e) opći uspjeh škole

Plan poslova razredništva - iskazano u satima šk. 2016./2017. god. ( 18 nastavnika )

Razredi Tjedno Godišnje

I . – VI. (16 odjela)

1.pripremni, 1.SŠ

16

2

630

OSTALI POSLOVI

RAZREDNIŠTVA

18 630

UKUPNO POSLOVI

RAZREDNIŠTVA

36 1260

Page 41: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

41

9.3. Pročelnici

Mjesečno će se održavati sastanci pročelnika odjela radi rješavanja tekuće

problematike i pripreme svih događanja u školi i izvan nje.

PROČELNICI :

ODJEL ZA KLAVIR MARINA MIJATOVIĆ, PROF.

ODJEL ZA HARMONIKU I

PJEVANJE BILJANA VITANOVIĆ, PROF.

ODJEL ZA PUHAČE ROBERTA GLAVAŠ, PROF.

ODJEL ZA GITARU ANGENIJA ĐUGA, PROF.

ODJEL ZA TAMBURE SILVIJA MUŽAK, PROF.

ODJEL ZA GUDAČE BRANIMIR VEDRINA, PROF.

ODJEL ZA TEORIJSKE

GLAZBENE PREDMETE ANTONIJA POLJUHA, PROF.

ZADUŽENJA PROČELNIKA:

ODJEL TJEDNO

SATI

GODIŠNJE

SATI

Odjel za gudače 1 35

Odjel za teorijske

predmete

1 35

Odjel za klavir 2 70

Odjel za harmoniku i

pjevanje

1 35

Odjel za puhače 2 70

Odjel za gitaru 1 35

Odjel za tambure 1 35

UKUPNO 9 315

Page 42: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

42

Page 43: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

43

10. Razrednici, vijeće roditelja, vijeće učenika

10.1. Razrednik

Razrednik:

Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog

odjela i Razrednog vijeća.

Razrednik:

- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika, - skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu - ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela - predlaže Razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika - predlaže Razrednom vijeću ocjenu iz vladanja učenika - poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom

izvršavanju školskih obveza - saziva sjednice Razrednog vijeća i predsjedava im - podnosi izvješće o radu Razrednog vijeća Nastavničkom vijeću i ravnatelju

Škole - izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim

rezultatima učenika razrednog odjela u učenju i vladanju - izriče pedagošku mjeru za koju je ovlašten - priopćuje učeniku opći uspjeh - skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta - pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema - obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel Planiramo održati 36 roditeljskih sastanaka tijekom školske godine.

Page 44: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

44

10.2. Vijeće roditelja

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika u Vijeće roditelja.

Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Učiteljskom vijeću odnosno ravnatelju

- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom - imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja - predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada - daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih

i kulturnih sadržaja Škole - daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u

Školi - daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika

i pružanjem odgovarajuće pomoći - donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja - raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne

djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja

Planiramo održati 3 sjednice Vijeća roditelja u ovoj školskoj godini.

Page 45: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

45

10.3. Vijeće učenika

Vijeće učenika čine predstavnici svakog razrednog odjela.

Vijeće učenika:

- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju

- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga - daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija - predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi - pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih

obveza - skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika - predlaže ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Školskom

odboru mjere za promicanje prava i interesa učenika - predlaže kandidate za Savjet mladih Grada Zagreba - raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja

odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja

- obavlja druge poslove određene statutom i drugim općim aktima

Ove školske godine planiramo održati 3 sjednice Vijeća učenika.

Page 46: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

46

REDNI BROJ

RAZRED ODJEL BROJ UČENIKA

RAZREDNIK VIJEĆE RODITELJA

VIJEĆE UČENIKA

1. 1. A ZA KLAVIR

31

IVA MATOŠEVIĆ KATARINA JUKIĆ

DENIS SADOVIĆ

2. 1. B ZA GUDAČE ZA PUHAČE

10 25

IVANA ŽULJEVIĆ KATARINA STIPANOVIĆ

MARTA STIPANOVIĆ

3. 1. C ZA GITARU ZA HARMONIKU ZA TAMBURU

15 10 14

MISLAV SVIBEN TOMISLAV MEDVED

IVAN BONUS zamjenik

4. 2. A ZA KLAVIR ZA HARMONIKU

23 8

MISLAV SVIBEN MIRJANA RADIĆ

LUKA KRIŽIĆ

5. 2.B ZA GUDAČE ZA TAMBURU

12 13

LJUDMILA KOZIG

SLAVKO DRNETIĆ

IVAN RINGL

6. 2. C ZA PUHAČE ZA GITARU

23 6

FANIKA IVANČIĆ MARTINA GRANIĆ

NIKOLA ANCIĆ

7. 3. A ZA KLAVIR ZA GUDAČE

22 7

NIKOLA DOMJANIĆ

SLAVICA ŽIVKOVIĆ

DAVID GALOVIĆ

8. 3. B ZA GITARU ZA TAMBURU ZA HARMONIKU

13 7 8

NIKOLA DOMJANIĆ

INES PLAŠĆ ŠEGA zamjenica

BORNA KRALJ

9. 3. C ZA PUHAČE

21 OZREN ĆORKOVIĆ

ANTO EŠEGOVIĆ

MAGARETA STOŠIĆ

10. 4. A ZA KLAVIR 30 BILJANA VITANOVIĆ

GABRIELLA FUNDELIĆ

NINA SENTE

11. 4. B. ZA GUDAČE ZA TAMBURU ZA HARMONIKU

13 6 3

NENAD DAN KOZIG

ŽELJKA ZOVKO predsjednica

LUKA POLOVANEC

12. 4.C ZA PUHAČE ZA GITARU

14 12

ANA GLASNOVIĆ

MORENA PLAŠĆ

PETAR ŠALAMUN

13. 5. A. ZA KLAVIR ZA GITARU ZA HARMONIKU

16 12 7

MATEJA ŠARLIJA ADRIJANA BARBARIĆ PEVEK

EVA JURKA IVANČIĆ

14. 5. B. ZA PUHAČE ZA TAMBURU ZA GUDAČE

14 6 8

LOVRO KOVAČEVIĆ

SANDRA PERVAN

PETRA RUPČIĆ

15. 6. A. ZA KLAVIR ZA GUDAČI ZA TAMBURU

15 5 5

VALENTINA KASAJIĆ

DENIS GODEC RUŽA BABIĆ

16. 6. B. ZA GITARU ZA HARMONIKU ZA PUHAČE

11 5

19

LOVRO KOVAČEVIĆ

IVANA HEGEDUŠ

DARIA BEVANDA

17. 1.PRIPR. 4 IVAN JAVORA DENIS MURČEHAJIĆ

MARIO MURČEHAJIĆ

18. 1.SŠ 16 IVAN JAVORA MILENA JAKUPAK

LUKA ĆURIĆ predsj.

Page 47: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

47

11. Školski odbor

PLAN RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Školski odbor upravlja Školom. Školski odbor ima sedam članova od kojih su tri člana zaposlenici škole, jedan član iz vijeća roditelja i tri člana koje imenuje osnivač. Školski odbor imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje.

Školski odbor:

1. razrješuje ravnatelja Škole

2. donosi: - Statut na prijedlog ravnatelja Škole i uz prethodnu suglasnost Gradske

skupštine Grada Zagreba - Poslovnik o radu Školskog odbora - Kućni red - Etički kodeks - školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole - godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo

izvršavanje - financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja Škole - druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja 3. odlučuje uz suglasnost Osnivača :

- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju nekretnina; - o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna

vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a - o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih

sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koja prelazi 70.000,00 kuna bez PDVa

- korištenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda; - o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i

prostora - o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje; - o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost

prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a

Page 48: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

48

4. odlučuje:

- zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa - o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na prijedlog

ravnatelja - o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih

sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDVa

- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a

- uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača - u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako

zakonom, podzakonskim aktom ili statutom nije određeno drugo nadležno tijelo

5. predlaže Osnivaču:

- promjenu djelatnosti - donošenje drugih odluka u vezi s osnivačkim pravima

6. razmatra:

- rezultate obrazovnog rada - prijedloge Vijeća roditelja - predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole

7. daje:

- Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi; - ravnatelju Škole prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom. U školskoj godini 2016./2017. planiramo održati 8 (osam) sjednica Školskog odbora, ali po potrebi i više.

Page 49: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

49

Članovi Školskog odbora su : Ana Matoković Dabić – predsjednica Igor Grgurić – zamjenik predsjednice Martin Potočnik Anto Ešegović Ivan Jukić Nevenka Grbavac Domagoj Brlečić

Predsjednica školskog odbora:

Ana Matoković-Dabić, prof.

Page 50: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

50

12. Ostali zaposlenici škole

12.1. Plan rada tajnice škole

Mj. Sadržaj rada

IX. Poslovi vezani za početak školske godine: ispisivanje prevodnica, evidencija u matičnim

knjigama učenika, prijepis svjedodžbi.

Nabavka potrebnog nastavnog materijala i pedagoške dokumentacije.

Statistički podaci na kraju školske godine.

Poslovi vezani za kadrovsku problematiku ( odjava radnika koji su otišli u mirovinu, izrada

rješenja, odluka i ugovora, prijava-odjava radnika).

Suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport glede prijave radnika koji su

postali tehnološki višak, odnosno popuna upražnjenih radnih mjesta s radnicima koji su

prijavljeni kao tehnološki višak u svojim školama.

Izrada Programa rješavanja radnika koji su proglašeni tehnološkim viškom.

Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje glede prijave i odjave radnika.

Izdavanje raznih potvrda učenicima i roditeljima.

Tekući administrativni poslovi

Suradnja s HZMO-om glede prijave i odjave radnika.

Suradnja s HZZO-om glede prijave i odjave radnika.

Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanje i športa vezano za kadrovsku problematiku.

Poslovi vezani za promjene na print listi glede početka nove školske godine i novih zaduženja.

Izrada rješenja o zaduženju odgojno-obrazovnih radnika u okviru 40-satnog radnog vremena.

Poslovi vezani za izradu Godišnjeg plana i programa rada škole.

Izrada osobnog plana rada za tekuću školsku godinu.

X. Izrada statističkih podataka na početku školske godine.

Izdavanje raznih potvrda učenicima i roditeljima.

Tekući administrativni poslovi.

Objava oglasa za upražnjena radna mjesta u javnom glasilu i preko Zavoda za zapošljavanje.

Page 51: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

51

Poslovi vezani za primanje novih radnika ( sređivanje dokumentacije).

Rad na E-matici.

XI. Objave natječaja.

Izdavanje raznih potvrda učenicima i roditeljima.

Tekući administrativni poslovi.

Zaprimanje molbi i obavljanje poslova koji slijede nakon izbora radnika po natječaju.

Kontrola izvršenja poslova glede čistoće škole.

XII. Razni administrativni poslovi vezani za prvo obrazovno razdoblje.

Sređivanje školske pismohrane na kraju kalendarske godine.

Razni poslovi vezani za kraj kalendarske godine.

Poslovi vezani uz primjenu, izradu Statuta i drugih pravilnika škole.

Pripremni poslovi na kraju kalendarske godine.

Zaključivanje i otvaranje novih poslovnih knjiga.

I. Poslovi vezani za početak novog obrazovnog razdoblja.

Nabavke potrebnog materijala za pospremanje i čiščenje školskog prostora za vrijeme

praznika, kao i nabavka potrebnog nastavnog materijala za početak novog obrazovnog

razdoblja.

Kontinuirano praćenje novih zakonskih propisa i primjena istih (Zakon o radu).

Tekući administrativni poslovi.

II. Izrada novih normativnih akata.

Izrada novih Rješenja i Ugovora vezanih za nove zakonske propise i primjenu novih zakonskih

propisa.

Razni administrativni poslovi vezani za tekuće poslovanje škole.

III. Pripremni poslovi za kraj školske godine.

Razni administrativni poslovi vezani za tekuće poslovanje škole.

IV./V. Primjena podataka za godišnji izvještaj.

Nabavka potrebnih obrazaca za kraj školske / nastavne godine.

Page 52: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

52

VI. Izrada rješenja za godišnje odmore radnika škole.

Izrada odluka za korištenje godišnjeg odmora za tekuću godinu.

Narudžba pedagoške dokumentacije za novu školsku godinu.

Sređivanje arhive i dokumentacije prije odlaska na godišnji odmor.

Razni administrativni poslovi vezani za tekuće poslovanje škole.

VII. Poslovi vezani za kraj nastavne godine ( razni izvještaji i dopisi).

Suradnja s nastavnicima pri ispisivanju pedagoške dokumentacije.

Razni administrativni poslovi vezani za tekuće poslovanje škole.

Godišnji odmor.

VIII. Poslovi vezani za polaganje popravnih ispita.

Pripremni poslovi vezani za početak nove školske godine.

Razni administrativni poslovi vezani za tekuće poslovanje škole.

Poslovi tajnice koji se obavljaju permanentno tokom cijele školske godine:

- pripremanje, zavođenje, razvođenje, arhiviranje i otpremanje pošte, izrada dopisa i poslovno dopisivanje

- daktilografski poslovi - Poslovi na stroju za fotokopiranje - Rad sa strankama, roditeljima i učenicima - Praćenje rada tehničke službe škole - Informiranje nastavnika - Praćenje zakonskih propisa i primjena istih - Stručno usavršavanje - Sve vrste komunikacija s učenicima, roditeljima učenika,

izdavanje potvrda i uvjerenja - Narudžba osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog

materijala - Ostali povremeni poslovi vezani za djelatnost škole

Page 53: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

53

12.2. Plan rada voditeljice računovodstva škole

POSLOVI PLANIRANJA

1. Izrada financijskih planova

a) Prijedlog financijskog plana za trogodišnje

razdoblje,prema izvorima financiranja, a prema uputama i

makro pokazateljima Ministarstva financija

b) Financijski plan na razini financijske godine, prema

izvorima financiranja

c) Rebalans godišnjeg financijskog plana prema dinamici

prihoda i rashoda

d) Operativni mjesečni planovi

e) Tromjesečni financijski planovi

f) Plan nabave

g) Plan potrebnih sredstava za smjenski rad, prekovremeni

rad, rad po prilagođenom programu, dvokratni rad, rad

subotom, rad u kombinaciji

h) Plan potrebnih sredstava za jubilarne nagrade i prijevoz

na posao i s posla

godišnje

godišnje

godišnje, prema potrebi

godišnje

godišnje

godišnje

godišnje, prema potrebi

godišnje, mjesečno, prema

potrebi

Page 54: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

54

KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

2. Knjiženje poslovnih promjena slijedom vremenskog nastanka i na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, te kontrola istih ( ulaznih i izlaznih računa; knjiga blagajne, uplatnica i isplatnica; obračun plaća i naknada,ugovora o djelu; prometa žiro-računa;provođenja kompen. bolovanja HZZO-MZOS)

svakodnevno

3. Vođenje pomoćnih knjiga a) vođenje knjige ulaznih računa b) vođenje knjige izlaznih računa c) dugotrajne financijske imovine po vrsti,količini

i vrijednosti d) kratkotrajne nefinancijske imovine ( sitni

inventar ) po vrsti, količini i vrijednosti e) vođenje ostalih pomoćnih knjiga

4. Sastavljanje godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja

a) Bilance

b) Izvještaja o prihodima, rashodima, primicima i izdacima ( prema izvoru financiranja )

c) Izvještaj o vlastitim prihodima i rashodima

d) Izvještaj o obvezama

e) Bilješke

f) Promjene u vrijednosti imovine i obveza

g) Izvještaj o financiranjima iznad minimalnog standarda ( decentralizirano financiranje materijalnih rashoda )

svakodnevno

Financijska izvješća sastavljaju se

za razdoblja tijekom godine kao i

za fiskalnu godinu. Rokovi

dostave: 10.04.,10.07.,10.09.

tekuće godine, te 15.02. za

godišnje izvješće prethodne

godine.

Page 55: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

55

5.Najava materijalnih troškova

6.Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstava za rashode

(gradski proračun )

do 15. u mjesecu

15. i 25. u mjesecu, iznimno i 5.

u mjesecu kad se sastavljaju

financijska izvješća za određeno

razdoblje

7. Pripremanje popisa imovine, obveza, potraživanja, te

evidentiranje promjena na temelju izvještaja članova popisnog

povjerenstva

8.Zaključivanje i uvezivanje poslovnih knjiga

mjesečno, godišnje

prosinac tekuće godine

FINANCIJSKI POSLOVI

9.Obračun i isplata plaće i ostalih naknada

a) plaća

b) bolovanje na teret poslodavca

c) smjenskog rada, prekovremenog rada,

dvokratnog rada,

d) bolovanje preko 42 dana

obračun, popunjavanje zahtjeva prema MZOŠ, isplata

izrada obrasca ER-1 (šestomjesečni prosjek) i zahtjeva za refundaciju od HZZO-a

e) naknade za trošak prijevoza na posao i s

posla

Obračun i isplata vrši se dva puta mjesečno (

plaće i naknade ).

Rok za dostavu u Regos je 5. i 15. u mjesecu.

Zahtjevi se dostavljaju do 5. odnosno do 20. u

mjesecu.

Page 56: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

56

f) jubilarnih nagrada, otpremnina, pomoći

g) godišnjih odmora ( tromjesečni prosjek)

h) obračun i isplata ostalih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora

10. Obračun i isplata ugovora o djelu

11. Sastavljanje mjesečnih ID i IDD obrazaca, godišnjih ID-1 obrasca, potvrda za sve isplaćene dohotke po ugovorima o djelu za poreznu upravu

12. Vođenje poreznih kartica zaposlenika. Ispostavljanje godišnjeg IP obrasca za zaposlenike

13. Ispunjavanje potvrda o plaći za zaposlenike, poreznih kartica za tekuću i prošle godine

14. Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima

15. Izrada izlaznih faktura i praćenje naplate potraživanja

16. Financijski poslovi vezani uz rad sindikalne podružnice.

prema potrebi

do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, u

siječnju za proteklu godinu

siječanj, rok za predaju Poreznoj upravi 31.01.

prema potrebi

prema potrebi

Page 57: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

57

nastanak potraživanja po potrebi

OSTALI POSLOVI

17.Kontakti s Ministarstvom, Gradom , FIN-om,

Poreznom upravom, HZZO-om, REGOS-om,

Zavodom za mirovinsko osiguranje, Bankom (

osobni kontakti, elektronska pošta, dostava

obrazaca, naloga, plaće, financijskih izvješća i

sl.)

18.Praćenje zakonskih propisa posredstvom

literature i seminara ( stručno usavršavanje ),

internetskih stranica

19. Ostali poslovi na zahtjev ravnatelja,

ministarstva, županije,Grada, a vezani za

računovodstvene poslove ( izvješća ravnatelju,

školskom odboru, ministarstvu, županiji i dr.)

20. Fiskalna odgovornost

prema potrebi

prema potrebi

prema potrebi

prema potrebi

12.3. Spremačice

Škola ima 2 spremačice. Jedna spremačica je zadužena s 40 sati radnog

vremena na poslovima čišćenja u prostorijama potkrovlja na adresi Ivana

Gorana Kovačića 19, a druga spremačica s 40 sati radnog vremena na poslovima

čišćenja u prostorijama na adresi Bjelovarska 48 b.

Page 58: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

58

13. Planovi rada odjela

13.1. Odjel za teorijske glazbene predmete

U školskoj godini 2016./2017. nastavu solfeggia polazi 469 učenika osnovne i 20

učenika srednje škole, podijeljenih u 36 grupa :

1. razred 105 učenika u 7 grupa

2. razred 85 učenika u 6 grupa

3. razred 78 učenika u 6 grupa

4. razred 78 učenik u 6 grupa

5. razred 63 učenika u 4 grupe

6. razred 60 učenika u 4 grupe

1. pripr. 4 učenika 1 grupa

1. sš 16 učenika 2 grupe

Učenici 6. razreda pohađaju prema vlastitom izboru izbornu nastavu TEORIJE

GLAZBE.

S učenicima koji namjeravaju nastaviti glazbeno školovanje u srednjoj glazbenoj

školi i koji se pripremaju za natjecanje redovno će se raditi i na DODATNOJ

NASTAVI SOLFEGGIA. Prema potrebi će se organizirati i DOPUNSKA NASTAVA

SOLFEGGIA za učenike kojima je potrebna pomoć u svladavanju nastavnog

gradiva. Nastavu će izvoditi 5 nastavnika:

Ana Matoković Dabić, prof.

Antonija Poljuha, prof.

Renata Hrženjak, un.bacc.pead.

Klara Šimičić, prof.

Ivan Javora, prof.

Nastavu povijesti glazbe izvodit će Tanja Halužan, prof.

U školskoj godini 2016./2017. planira se stručno usavršavanje nastavnika na

seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog društva

teoretičara i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, a nastavnici će se

redovito usavršavati i na stručnim vijećima prema pozivima voditelja stručnih

Page 59: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

59

vijeća za Grad Zagreb. Planira se posjet Hrvatskom narodnom kazalištu s višim

razredima (4.5.6.) na operu Ero s onoga svijeta.

U okviru Dana Grgoševića planiramo održati radionicu s učenicima na kojoj

ćemo približiti život i rad Zlatka Grgoševića, čije ime nosi naša škola, te

natjecanje u kvizu znanja iz solfeggia.

Pročelnica Odjela za teorijske glazbene predmete

Antonija Poljuha, prof.

13.2. Odjel za gitaru

Ove školske godine nastavnici gitare (Jakov Pavić, Angenija Đuga, Aleksandra

Nađ, Pedro Ribeiro Rodrigues i Branka Katulić-Kruhak) održat će svaki po 2

koncerta klase, te zajedno 3 produkcije odjela. Učenici I. razreda nastupat će na

kraju školske godine na koncertu koji će biti njihov završni nastup. Također,

učenici gitare nastupat će na zajedničkim koncertima škole (Božićni koncert,

Završni koncert). Učenici će imati priliku nastupati na posebno dogovorenim

nastupima kroz šk. god. U Zagrebu će se održati ciklus gitarističkih koncerata

„Guitarra viva“ na kojima će nastupati poznati svjetski gitaristi. To je prilika da

učenici upoznaju umjetnike iz cijeloga svijeta. Kroz šk .godinu 2016./2017.

planiran je odlazak na mnogobrojna natjecanja unutar i izvan Hrvatske.Uz

regionalno i državno natjecanje HDGPP, naši učenici natjecat će se u

organizaciji ZGF, na Dnevima kitare u Krškom (Slovenija) i Anna Amalia

Competition (Weimar). U Zagrebu će se održati ciklus gitarističkih koncerata

„Guitara Viva“ , gdje će učenici naše škole imati priliku čuti svjetski poznate

gitariste. U veljači 2017. god.planiran je 3. po redu Zagreb Guitar Festival koji

obuhvaća natjecanje gitarista,mnogobrojne radionice i koncerte eminentnih

umjetnika.Učenici gitare sudjelovat će na majstorskim radionicama i prisvajati

znanja vrhunskih gitarista . Nastavnici Odjela za gitaru sudjelovat će na

seminaru HUGIP (Hrvatko udruženje gitarskih pedagoga),koji je organiziran u

svrhu stručnog usavršavanja.

Pročelnica Odjela za gitaru

Angenija Đuga, prof.

Page 60: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

60

13.3. Odjel za gudače

Organizacija nastave:

Nastavu violine i v.cella pohađaju učenici od 1. do 6. razreda. Nastava se

održava individualno i vode ju tri profesora violine i jedan profesor v.cella. Od

1. do 3. razreda nastavni sat traje 30 min., dva puta tjedno, a od 4. do 6.

razreda dva puta po 45 min. Na odjelu također djeluje i gudački orkestar kojeg

pohađaju učenici od 3. do 6. razreda kojeg vodi prof. Lovro Kovačević, ujedno i

prof. v.cella. Isto tako na odjelu uz gud. orkestar organiziramo nastavu

komorne glazbe. Uz spomenutog prof. L. Kovačevića na odjelu su još tri prof.

violine: Ivana Žuljević, Branimir Vedrina i Ljudmila Kozig.

Ciljevi i zadaci:

- stjecanje vještina čitanja notnog pisma i glazbenih oznaka - razvijanje osjećaja za glazbenu frazu, dinamiku, agogiku i ritam - razvijanje osjećaja lijepog tona i „čistog“ intoniranja bazirajući se na slušanje i

prepoznavanje visine određenog tona od najranijih početaka - razvijanje tehničkih vještina (motorika lijeve ruke i kombinacije poteza gudala) - upoznavanje violinističke i čelističke literature (preporuka je upoznavanje

hrvatskih narodnih pjesama prilagođenih za izvedbu već od nižih razreda!) - upoznavanje i interpretacija različitih stilskih razdoblja

Planirani nastupi, produkcije, natjecanja, seminari:

- produkcije gudačkog odjela (tri godišnje, jedna može biti i mješovita, suradnja s kolegama s drugih odjela)

- roditeljski sastanci (tri u tijeku šk. god.) - nastupi na Božićnom koncertu i drugim značajnijim priredbama - natjecanja : kandidati

violina: Marija Babić, 2.r.; Vito Sremec, 4.r.; Lovro Berković,3.r.; Matija Šokac, 6.r.; Ena Milanović, 6.r. v.cello: Matija Vokić,6.r.; Magdalena Denić, 3.r.

- sudjelovanje na drugim međunarodnim violinističkim i čelističkim natjecanjima:

- 3.Međunarodno violinističko natjecanje „Porečki tirando con pizzicato“ troškovi: cca. 5000,00 kn

- Međunarodno natjecanje „Bistrički zvukolik“ troškovi: cca. 3500,00 kn

Page 61: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

61

- 6. međunarodno violinističko natjecanje Fantast Bečej troškovi: cca.1000 kn UKUPNO: 18000 kn

- stručno vijeće violončelista u Poreču (predviđeni troškovi cca. 1.850 kn)

- priredbe i koncerti u suradnji s drugim odjelima škole - gostovanja učenika drugih glazbenih škola na našim koncertima kao i naših

učenika na njihovim školskim priredbama i produkcijama - sudjelovanje učenika i profesora naše škole na seminarima u organizaciji

HDGPP-a i Agencije za odgoj i obrazovanje

Stručno usavršavanje profesora:

- sudjelovanje na stručnim vijećima(Agencija za odgoj i obrazovanje) - seminari za profesore u organizaciji drugih gl.škola(predviđeni troškovi

cca.3.000 kuna) - koncertna djelatnost (prof. sudjeluju na koncertu učenika a individualno

nastupaju u komornim sastavima,orkestrima, salonskim orkestrima itd.)

Nabava notnih materijala,instrumenata i literature za violinu i v.cello:

- početnice za violinu i v.cello - sonate, koncerti i druge skladbe - partiture za gud. orkestar i komorne sastave

Nabava instrumenata po veličinama (od ¼ do 4/4) i gudala, cca.10000 kn

UKUPNI TROŠKOVI : cca. 31000 kn

Plan produkcija i godišnjih ispita

Prvo polugodište:

I. produkcija: 26.11.2016.

Drugo polugodište:

II. produkcija: 05.04.2017.

III. produkcija: 17.05.2017. u 19.30 (odjel za gudače i gosti)

Pročelnik Odjela za gudače

Branimir Vedrina, prof.

13.4. Odjel za harmoniku i pjevanje

Page 62: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

62

Nastavu harmonike pohađa 42 učenika od 1.r. osnovne do 1. r.srednje škole. Nastava je organizirana 2 puta tjedno po 1 nastavni sat u trajanju od 30 min. (1.-3.razred), odnosno 45 min. (4. osnovne – 1. srednje) - individualno. Nastavu solo-pjevanja pohađaju 3 učenika 1. pripremnog razreda.

Nastavnici harmonike su:

Mislav Sviben, univ. bacc. mus. Valentina Kasajić, mag.mus. Biljana Vitanović, mag.mus. Ljerka Pašalić, prof.mentor

Nastavnica solo-pjevanja je Ida Kani.

Na odjelu za harmoniku i pjevanje djeluje i harmonikaški orkestar u koji su uključeni učenici od 3. razreda, nastava se održava 2 sata tjedno po 60 min. Voditeljica orkestra je Valentina Kasajić, mag. mus. Nastavnica Biljana Vitanović vodi trio kojeg čine Ivona Baković (flauta), Karlo Bukal (harmonika) i Domagoj Tupek (gitara).

PLANOVI ZA OVU ŠKOLSKU GODINU

Mali koncerti klase, odjelne produkcije Božićni koncert škole Animacijski koncerti u osnovnim školama 8. Hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru 42. Međunarodni susret harmonikaša u Puli Međunarodno natjecanje Fantast, Bečej Suradnja s Glazbenom školom Pregrada Seminar – v. ass. Ivan Šverko, mag. mus. Festivali povodom Svjetskog dana harmonike u Virovitici i Karlovcu Produkcije: 23. studenog 2016. i 22. ožujka 2017. Stručna usavršavanja nastavnike harmonike i pjevanja

Pročelnica Odjela za harmoniku

Biljana Vitanović, mag.mus.

Page 63: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

63

13.5. Odjel za klavir

Nastavu klavira pohađaju učenici od 1. razreda osnovne, do 1. razreda srednje

škole. Nastava je individualna i vodi ju 11 profesora. Nastavnici klavira su: Ana

Glasnović (zamjena za Senku Apa) , Nikola Domjanić, Igor Grgurić, Margareta

Golenić, Dejan Petrinić (zamjena za Antoniju Lisičak Hođa), Marina Mijatović,

Daniela Marjanović, Iva Matošević , Andrea Semeš Modrić, Zrinka Mužek i

Zorislav Frančišković.

Osnovni ciljevi:

a) stjecanje vještine čitanja notnog pisma i ostalih glazbenih oznaka b) razvijanje osjećaja za glazbenu frazu, dinamiku, agogiku i ritam c) upoznavanje originalnih skladbi za glasovir d) poznavanje stilskih razdoblja

Planirani nastupi, produkcije i natjecanja, seminari

- produkcije klavirskog odjela (minimalno četiri) - koncerti klase ( minimalno jedan u polugodištu, tri u toku školske

godine) - večer komorne glazbe u listopadu, večer etida u studenom - kolokvij ljestvica u studenom - sudjelovanje na Božićnom i završnom koncertu i Danima Grgoševića - večer J.S.Bacha u ožujku, večer romatičnih skladbi u travnju - revija odjela za klavir u svibnju - sudjelovanje na međunarodnim pijanističkim natjecanjima - sudjelovanje na Festivalu mladih pijanista u Varaždinu - seminar prof.D.Detonija i prof.J.Reba - sudjelovanje na stručnim vijećima , predavanjima i seminarima u

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje - seminari i predavanja za profesore u organizaciji Udruge glazbenih

pedagoga Clavis, Muzičkog ateljea Zagreb i Pučišća Brač - ostali seminari i predavanja u organizaciji HDGPP-a i drugih stručnih

udruga

Pročelnica odjela za klavir

Marina Mijatović, prof.

Page 64: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

64

13.6. Odjel za puhače

Na Odjelu za puhače radi 9 nastavnika : 5 nastavnika flaute: Robeta Glavaš,

Fanika Ivančić, Dragoslav Milošević, Mateja Šarlija i Jelena Valković; 2

nastavnika klarineta: Davor Polšek i Martin Potočnik; nastavnik trube i orkestra:

Ozren Ćorković i nastavnik saksofona Ivan Pavić. Za ovogodišnja natjecanja

Odjel za puhače priprema se sa 29 učenika koji će se natjecati u solo

disiplinama za flautu, klarinet, saksofon i trubu. Osim pripreme učenika za solo

natjecanja, Odjel za puhače planira ići i na natjecanja za komorne sastave, koje

pripremaju nastavnici Fanika Ivančić, Davor Polšek i Jelena Valković.

Studeni

Županijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA

prof. Valković: trio (flauta,violončelo,klavir)

prof. Ivančić: duo i kvintet flauta

Trošak: kotizacija za sastav u iznosu 400,00 po sastavu

Ukupni trošak natjecanja cca 1.200,00 kuna.

Natjecanje u Požarevcu ili Subotici

prof. Polšek, Lovro Lubina i komorni sastav

prof. Potočnik, Luka Lučić(Požarevac ili Beograd), Ema Kolić

Trošak: kotizacija za soliste ili trio u iznosu 400,00 + dnevnica, prijevoz i

smještaj za profesora u iznosu cca 1.000,00. Ukupni trošak natjecanja cca

3.690,00 kuna.

Prosinac

Državno natjecanje komornih sastava u organizaciji HDGPP-a.

Veljača

Međuškolsko natjecanje“ Mladi Padovec“ u Novom Marofu

prof. Glavaš, kandidati: Dora Ćurić,2. razred, Sara-Vida Kovačić, 5. raz.,

Page 65: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

65

Laura Hegeduš i Klaudija Budim, 6. razred

prof. Valković, kandidati: Lea Petej, 5. razred, Barbara Domitrović, Magdalena

Škoda, 6. r.

prof. Šarlija, kandidati: Ana Hrustić, Dora Kujadin, 2. r.,Margareta Stošić, 4. r.

prof. Ćorković, kandidati: Nikola Brusek, 2. raz., Patrik Klarić, 5. r. Andrej

Hermeščec, 6. r.

Trošak: kotizacija po učeniku 250,00 kuna, putni trošak i dnevnica za nastavnika

i korepetitora 400,00 kuna. Ukupni trošak cca 4.850,00 kuna.

Prijave do 31.siječnja 2017. godine.

Međuškolsko natjecanje „Sonus“ u Križevcima

prof. Šarlija, kandidati: Margareta Stošić, 4. razred i Dora Kujadin, 2. razred

Trošak: kotizacija po učeniku 250,00 kuna, putni trošak i dnevnica za nastavnika

i korepetitora 400,00 kuna. Ukupni trošak cca 900,00 kuna.

Ožujak

Međunarodno natjecanje „Davorin Jenko“ u Beogradu

prof. Glavaš, kandidati: . Marija Matković, 3. raz. i Noemi Majta, 6. razred

prof. Potočnik,kandidati: Marta Vidović i Ema Kolić, 2. raz. .

prof. Ivančić, kandidati: 2 komorna sastava: duo i kvintet

prof. Ćorković,kandidati: Andrej Hermeščec, 6 razred

prof. Šarlija, kandidati:, Ida Plašć , 4.raz., Iva Barišić i Dorja Hadrović, 2.raz.

prof. Pavić, kandidati, Petar Šalamun, 4. raz. i Nika Ešegović, 3. raz.

Kotizacija za A i B kategoriju 40 E, a za C,D i E kategoriju 50 E, putni trošak,

smještaj i dnevnica za nasstvnike i korepetitore cca 1.500,00 po nastavniku

Ukupni trošak natjecanja cca 4.030,00 za kotizaciju + 8.590,00 za putne

troškove, ukupno cca 12.620,00 kuna.

Page 66: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

66

Prijave do 31.siječnja 2017. godine.

Međunarodno natjecanje "Woodwind & Brass" u Varaždinu

prof. Pavić, kandidati: Nika Ešegović, 3. raz., Petar Šalamun i Paola Raič, 4. raz.

prof. Glavaš, kandidati: Dominik Dilber, Ana Martinović i Amber Ćurić,2. raz.,

Marija Matković, 3. raz. , Noemi Majta , 6. razred

prof. Potočnik, kandidat: Ema Kolić, 2. razred

prof. Šarlija, kandidati: Iva Barišić i Dorja Hadrović, 2. razred

prof.Valković, kandidati: Lea Petej ,5. razred, Magdalena Škoda, 6. razred

Kotizacija po učeniku 40 E. Putni trošak i dnevnica za nastavnike i korepetitora

500,00.

Ukupni trošak natjecanja, za kotizacije cca 3.100,00 + dnevnice i putni troškovi

za prof. i korepetitore cca 2.590,00, ukupno cca 5.690,00 kuna.

Prijave do 10. veljače 2017. godine.

24. International Jenesses music competition „Dinu Lipatti“ u Bukuteštu prof. Valković, kandidat: Franziska Anne Fundelić, 1. razred srednje

Kotizacija 100 E ( 770,00 kuna) + putni troškovi i dnevnice za prof. i korepetitora

5.000,00 . Ukupni troškovi natjecanja cca 5.770,00 kuna.

Travanj

Međunarodno natjecanje“ Daleki Akordi“ u Splitu

prof. Glavaš, kandidati: Domagoj Dilber, Ana Martinović i Amber Ćurić, 2. raz.,

prof. Šarlija, kandidati: Ida Plašć, 4. razred

Kotizacija po učeniku 400,00 + putni trošak i dnevnica za nastavnika i

korepetitora

1.000,00. Ukupni trošak natjecanja cca 3.300,00 kuna.

Prijave do 1.travnja 2017. godine.

Page 67: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

67

„DugaResaFest“ u Dugoj Resi

prof. Valković komorni sastav: trio

Kotizacija za komorni sastav 300,00 + putni troškovi i dnevnica 400,00.

Ukupni trošak natjecanja cca 700,00 kuna.

Svibanj

Međunarodno natjecanje „Flauta Aurea“ u Zagrebu

prof. Valković, kandidati: Jelena Hadaš,5. raz. i Magdalena Mijatović, 6. raz.

prof. Šarlija, kandidati: Ana Brkić ( Aurea Jeunesse), Ana Hrustić ( Leptirići)

Kotizacija po učeniku 40 E - Leptirić i 60 E Flauta Jeunesse + dnevnice za

nastavnika i korepetitora 600,00. Ukupan trošak natjecanja cca 2.286,00 kuna.

Prijave do 1.travnja 2017.

Lipanj

Međunarodno natjecanje „Ohridski Biseri“ u Makedoniji, Ohrid

prof. Polšek, kandidat: Lovro Lubina, 4. razred

prof. Valković, kandidati: Jelena Hadaš i Magdalena Mijatović, 5. raz., Franziska

Anne Fundelić, 1. razred srednje

prof. Šarlija, kandidat: Ana Brkić, 4. razred

Kotizacija po učeniku 50 E +putni troškovi i dnevnica za učitelja i korepetitora

3.160,00.

Ukupni trošak natjecanja cca 10.970,00 kuna.

Seminari za učenike flaute:

Tijekom šk.god. 2016./2017. seminar će održati profesorice Ana Kralj i Vlatka

Taborsy. Seminar bi bio u dvorani glazbene škole, Bjelovarska 48 b, radnim

danom, a sudjelovali bi unaprijed izabrani učenici koji se spremaju za natjecanje

ili prijemni ispit. Trošak honorara planiran je po seminaru 1.500,00 kuna, znači

ukupno cca 3.000,00 kuna.

Page 68: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

68

Sudjelovanje na 4.Danima flaute u Splitu od 12. do 16. listopada na umjetničkoj

akademiji (majstorske radinice) za prof. flaute. Trošak cca 4.000,00 kuna.

Seminari škole i stručna usavršavanja:

Svi seminari i stručna vijeća za nastavnike flaute, klarineta, trube i saksofona u

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, HDGPP-a, stručne udruge

Hrvatskog Društva Flautista, seminar AZ00 ili MUZA Zagreb za nastavnike

klarineta. Seminar u Sesvetama za učenike klarineta, moguća suradnja s drugim

školama. Trošak seminara za klarinetiste cca 1.500,00 kuna.Pasivno

prisustvovanje na jesenskim, zimskim, proljetnim i ljetnim školama kao što su

Pučišća-Brač, Clavis i ostalih stručnih udruga koji organiziraju seminare na

kojima su predavači flautisti. Ukupni trošak seminara je 2.000,00 kuna.

Koncerti:

Planiran je zajednički odlazak svih učenika flaute u HNK u Varaždinu na koncert

njihove kolegice Franziske Anne Fundelić, učenice 1. raz. Srednje škole, koja će

svirati kao solist uz Varaždinski Komorni Barokni Orkestar, tijekom sezone

2016/2017. S istom učenicom prof. Valković će sudjelovati na izboru hrvatskog

predstavnika za Euroviziju mladih glazbenika (prijave do 15.travnja 2017.).

Odlazak na koncerte glazbe za puhače u organizaciji N.S."Sesvete", te na

koncerte flautista u K.D."Vatroslav Lisinski".

Ukupni troškovi tijekom 2016./2017. za sudjelovanja na raznim natjecanjima

52.690,00 kuna, za seminare i razna gostovanja cca 10.500,00,

Ukupni troškovi cca 62.190,00 kuna.

Pročelnica odjela za puhače

Roberta Glavaš, prof. flaute

Page 69: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

69

13.7. Odjel za tambure

Nastavu tambure pohađa 53 učenika bisernice i brača - 51 učenik od I. do VI.

razreda osnovne glazbene škole, te 2 učenika I. razreda srednje glazbene škole.

U I o. upisano je 14 učenika, u II o. 13 učenika, u III o. 8 učenika ( 1 učenik

pauzira godinu), u IV o.6 učenika, u V o. 6 učenika , u VI o. 5 učenika, te u I s. 2

učenika.

Organizacija nastave

Nastava tambura organizirana je individualno.

Od I. do III. razreda osnovne škole nastava se održava 2x tjedno po 30 minuta, a

od IV. do VI. razreda 2x tjedno po 45 minuta. U I. razredu srednje škole nastava

se održava 2x tjedno po 45 minuta.

Nastavu tambure vodi 5 nastavnika:

- Dragoslav Milošević, prof.

- Silvija Mužak, prof.

- Nenad Dan Kozig, prof.

- Ivanka Šebrek, prof.

- Klara Šimičić, prof.

U nastavu tamburaškog orkestra ( 2x tjedno po 60 minuta) uključeni su svi

učenici osnovne škole od III.-VI. razreda, te 2 učenika srednje škole - njih 26.

Nastavu orkestra vodi Ivanka Šebrek, prof.

U nastavu komorne glazbe ( 2x tjedno po 45 minuta) uključeno je 5 učenika (3

učenika VI o. i 2 učenika I s.). Nastavu komorne glazbe vodi Silvija Mužak, prof.

CILJEVI I ZADACI

Osnovni ciljevi:

- Naučiti svirati tamburu (sve instrumente iz porodice tambura)

- Steći vještine i znanja čitanja notnog pisma i ostalih glazbenih oznaka te

sviranja po njima

- Razvijanje osjećaja za glazbeno lijepo

- Upoznavanje s bogatom folklornom baštinom

- Upoznavanje originalnih skladbi za tamburu

Page 70: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

70

- Upoznavanje karaktera različitih stilskih razdoblja kroz djela klasične glazbe

priređenih za tamburu

- Razvijanje sposobnosti snalaženja u partituru, čistog intoniranja, dinamike,

agogike i ritamske preciznosti

PLANIRANI NASTUPI

- rujan 2016. – „ Life is beautiful - Slovakia 16“, Michalovce, 8.-11.09.2016.

- Međunarodni dan starijih osoba, Dom HV, Zagreb, 30.09.2016.

listopad 2016. – Međugeneracijska suradnja, 4. susreti, Prelog,

05.10.2016.

- Produkcija komornih sastava – 19. 10. 2016. u 18h

- studeni 2016. - Međugeneracijska suradnja, Pečuh, 18-19. 11. 2016.

- prosinac 2016. – SVIRAJMO sv. NIKOLI (mala djeca) – 06.12. 2016. u 19h

- I produkcija odjela za tambure (07.12.2016. u 19h )

- Božićni koncerti (20. i 21.12.2016.)

siječanj 2017. – koncert natjecatelja ( 25. 01. 2017. u 19h)

- veljača 2017. – koncert natjecatelja (01. 02. 2017. u 17h)

- II produkcija odjela za tambure (15.02.2017. u 19h)

- Fašnički koncerti: 27. (mala djeca) i 28.(veća djeca) 02.2017. u 19h

- ožujak 2017. – koncerti natjecatelja (1. 03.2017. u 19h) (15.03.2017. u 19h)

- travanj 2017. - III produkcija odjela za tambure (12. 04. 2017. u 19h)

- svibanj 2017. - DANI GRGOŠEVIĆA (18. 05.2017. u 19h)

- Završni koncert VI. razreda (23.05. 2017. u 19h)

- ZAVRŠNI KONCERT ŠKOLE (24. 05. 2017.)

- lipanj 2017. - godišnji ispit (7.6.2017. cijeli dan, soba 10)

- nekoliko zajedničkih produkcija svih Odjela škole (u dogovoru s

pročelnicima)

- 2 produkcije po klasi

- suradnja s drugim glazbenim školama

- suradnja s domovima umirovljenika i Maticom umirovljenika grada Zagreba

- u okviru programa međugeneracijske suradnje

Page 71: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

71

NATJECANjA

- Natjecanje mladih glazbenika „Sonus“, Križevci

- 4. Međunarodno natjecanje tamburaša solista i komornih sastava, Požega

- 54. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – komorni sastavi (HDGPP)

- 55. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (HDGPP) - solisti

- Međunarodno natjecanje „Davorin Jenko“, Beograd –komorni sastavi

- Međunarodno glazbeno natjecanje osnovnih škola „Fantast“, Bečej

- Međunarodno natjecanje „Svirel“, Nova Gorica, Slovenija

Popis natjecatelja:

- Katarina Frančić, II o.

- Dunja Soldo, II o.

- Ivan Eržić, II o.

- Nika Jurčević, II o.

- Borna Kralj, III o.

- Rafaela Krznarić, III.o.

- Benjamin Kralj, IV o.

- Simon Blaženić IV o.

- Jeronim Vladić V o.

- Lovro Gašpar, V o.

- Iva Miličević, V o.

- Elena Bonus, VI o.

- Ruža Babić, VI o.

- Tomas Bevanda, VI o.

- Josip Hadaš, VI o.

- Luka Ćurić, I s.

- Petar Bručić Pavuk, I s.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

- Stručno vijeće nastavnika tambure u organizaciji Agencije za odgoj i

obrazovanje, četiri termina (2x prvo polugodište, 2x drugo polugodište).

- Seminari u organizaciji HDTP (2x godišnje)

Page 72: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

72

MATERIJALNI TROŠKOVI

- Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga, članarina cca 700,00kn

- D bugarija + futrola cca 4500,00kn

- potrošni materijal (žice, trzalice) cca 3800,00kn

- literatura cca 550,00kn

- Natjecanja cca 23350,00kn

- Stručna usavršavanja cca 7300,00kn

Sveukupno cca 40000,00kn

Pročelnica odjela za tambure

Silvija Mužak, prof.

Page 73: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

73

14. Skupno muziciranje

14.1. Gudački orkestar Nastavni predmet: skupno muziciranje Oblik nastave: skupna Organizacija nastave: Održava se jednom tjedno u trajanju od dva sata a 60' zadaće nastave:

- Priprema učenika za sviranje u ansamblu - Razvijati sluh, ritam i sposobnost suradnje s ostalim izvođačima - Razvijati komunikaciju i socijalizaciju učenika - Navikavanje na gledanje i realiziranje dirigentskih uputa - Upoznavanje sa značajkama djela različitih stilskih razdoblja

Nastupi :

- produkcije odjela, božićni koncert, koncert u okviru „Dana Grgoševića“, završni koncert

Planirane skladbe :

- G. F. Handel : Largo - J. S. Bach : Loure - A. Corelli : Adagio - J. Haydn : Serenada - W.A.Mozart : Menuet - F. Schubert : Vojnički marš - J.Pachelbel : Kanon - Z.Lončarić : Mali concertino za gudače

Voditelj gudačkog orkestra Lovro Kovačević, prof.

Page 74: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

74

14.2. Harmonikaški orkestar Nastavu harmonikaškog orkestra pohađaju učenici harmonike od III. do VI. razreda osnovne i 1 učenik 1. razreda srednje škole. Ciljevi i zadaci Osnovni ciljevi:

- stjecanje umijeća sviranja u orkestru te razvijanje navike ''slušanja'' skupnog muziciranja i stvaranja zvučne slike.

- upoznavanje harmonikaške literature i upoznavanje različitih stilskih razdoblja kroz kompozicije priređenih za harmonikaški orkestar.

- upoznavanje s načinima muziciranja u ansamblu i osobitostima kod takvog sviranja: čitanje notnog teksta ''a prima vista'', ritmična točnost pojedinca i unutar grupe, zajedničko shvaćanje i interpretiranje glazbenih fraza i melodijskih linija.

- razvijanje sposobnosti snalaženja, dinamike i ritamske preciznosti. - javni nastupi, uspješne izvedbe na javnim nastupima najbolja su

motivacija za učenje i vježbanje Organizacija nastave Nastava se održava u B tjednu (blok sat – 120 min.), u A tjednu 2 puta tjedno a 60' po rasporedu. Planirani nastupi:

- Božićni koncert škole - Završni koncert škole - Svjetski dan harmonike u Karlovcu i Virovitici - Produkcije harmonikaškog odjela - Međunarodno harmonikaško natjecanje u Puli Planirane skladbe:

- arr. V. Kasajić: Little Town of Betlehem

- A. Gotz: Time for School (izbor stavka)

- Arr. V. Kasajić: The Simpsons

Planirani program za natjecanje: - G. F. Handel (arr. V Kasajić): Largo - Fr. J. Gossec: Tambourin za flautu i harmonikaški orkestar - Trad. arr. R. Vertainen prir. V.Kasajić : When the Saints Go Marching in

Voditeljica orkestra Valentina Kasajić, mag. mus.

Page 75: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

75

14.3. Puhački orkestar Nastavu puhačkog orkestra pohađaju učenici Odjela za puhače od III. do VI. razreda osnovne i učenici 1. razreda srednje škole.

Ciljevi i zadaci

- sviranje u puhačkom orkestru je usklađivanje vlastite izvedbe s ostalim dionicama, navika «slušanja» pri zajedničkoj izvedbi te stjecanje osjećaja zajedničkog stvaranja zvučne slike

- javni nastupi i uspješne izvedbe na javnim nastupima su najbolja motivacija za učenje i vježbanje

- sviranjem u puhačkom orkestru učenicima se omogućuje usavršavanje znanja i vještina na osnovnom instrumentu

- upoznavanje s bogatom folklornom baštinom - upoznavanje originalnih skladbi namijenjenih puhačkom orkestru - upoznavanje karaktera različitih stilskih razdoblja kroz djela klasične glazbe

priređenih za puhački orkestar - razvijanje sposobnosti snalaženja u partituri, čistog intoniranja, dinamike

agogike i ritamske preciznosti.

Organizacija nastave Nastava se održava 2 sata tjedno a 60' po rasporedu: ponedjeljkom od 19 h do 21h

Planirani nastupi Božićni koncert škole, završni koncert, cjelovečernji samostalni koncert-lipanj 2017.

Planirane skladbe

M.Prepelić:Božićni mix

Tradicionalna:Tiha noć

U to vrijeme godišta

Beatles: Best of

Animals: House of the rising sun

arr. J.Miltorans: Smoke on the weather

Voditelj orkestra Ozren Ćorković,prof.

Page 76: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

76

14.4. Tamburaški orkestar Nastavu tamburaškog orkestra pohađaju svi učenici tambure od III. do VI. razreda. Nastava tamburaškog orkestra organizirana je prvenstveno zbog karaktera tambure, kao instrumenta koji se koristi najviše u skupnom muziciranju (mali sastavi i orkestri). Osnovni ciljevi:

- sviranja u tamburaškom orkestru je usklađivanje vlastite izvedbe s ostalim dionicama, navika "slušanja" pri zajedničkoj izvedbi te stjecanje osjećaja zajedničkog stvaranja zvučne slike

- javni nastupi, uspješne izvedbe na javnim nastupima su najbolja motivacija za učenje i vježbanje sviranjem u tamburaškom orkestru učenicima se omogućuje usavršavanje znanja i vještina na osnovnom instrumentu te stjecanje istih na ostalim instrumentima iz porodice tambura (čelović, čelo,bugarija, berde) upoznavanje s bogatom folklornom baštinom

- upoznavanje originalnih skladbi namijenjenih tamburaškom orkestru upoznavanje karaktera različitih stilskih razdoblja kroz dijela klasične glazbe priređenih za tamburaški orkestar

- razvijanje sposobnosti snalaženja u partituri, čistog intoniranja, dinamike, agogike i ritamske preciznosti.

Organizacija nastave Nastava se održava 2 sata tjedno (a 60') po rasporedu: A tjedan utorak i petak 19.30 – 20.30 B tjedan ponedjeljak i četvrtak 19.30 – 20.30 Planirani nastupi - Božićni koncert škole - Završni koncert - Koncert Odjela za tambure na „ Danima Grgoševića“ Planirane skladbe M.Mangani : Pagina d' album J. Stojanović: Dalmatinska poskočica J. Canić: Pjesma bez riječi Nep.autor/arr: B. Gali: Krajc polka Z. Špoljar: Večer na Dravi

Voditeljica orkestra Ivanka Šebrek, prof.

Page 77: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

77

14.5. Klavirska dua

Marina Mijatović, prof.

Sastav: Eva Jurka Ivančić,5.r. i Kristina Knezović, 6.r.

Program:

L. van Beethoven: Njemački ples br.1, 2, 3, 4, 5, 6

F. Schubert: Forela

J. S. Bach: iz zbirke 10 komada iz Talijanskog koncerta: Menuet, Gavotta

C. M. Weber: Andante s varijacijama u G-duru

W. Gillock: FiesraMariachi

M. Seiber: Blues

G. Martin: Boogie za dvoje

Sastav: Sara Kralj, 4.r. i Maja Šokac, 5.r.

Program:

W.A. Mozart: Lacidaremla mano ( duet iz opere Don Giovanni )

F. D. Marchetti: Očaravanje

J. Offenbach: Can-can ( iz operete Pariški život )

A. Diabelli: Sonatina u C-duru, op.24, br.1, I.st., Andante

A. Diabelli: Sonatina u C-duru, op.24, br.1

W. Gillock: EspanaCani

B. Ready: Syncopated Squirrel

Threeblind Mouse

Planirani nastupi: mali koncerti klase, produkcije, koncerti škole, gostovanja u drugim školama. Voditeljica komorne glazbe Marina Mijatović, prof.

Page 78: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

78

14.6. Gitarski duo 1

Nastavnica : Aleksandra Nađ, prof. gitare Sastav : gitarski duo Učenici : Mihael Belas, 6. r. Gloria Pevek, 5. r. NASTUPI I NATJECANJA: Učenici će tijekom cijele školske godine nastupati na odjelnim produkcijama, produkcijama klase, koncertima škole te prema mogućnostima i potrebi van prostora glazbene škole (crkve, knjižnice i sl.). Planirano je sudjelovanje na 2 međunarodna natjecanja komornih sastava. Učenici će također pristupiti natjecanju komornih sastava: u sklopu 3. Zagreb guitar festivala koji će se održati u veljači 2017. godine te Dnevi kitare 2017. u Krškom, Slovenija.

SKLADBE : - S. L. Weiss (transkrib. E. Thorlaksson) : Suite br. 16 za dvije lutnje

Courante - J.S.Bach : Invencija br.13 - M.Giuliani : koncertna poloneza op.137, br.3 - M.Ravel : Pavane pour une infante defunte - El Pano Moruno (arr.Len Williams) - F. Carulli : Duet op.34, br.2 - H.Villa – Lobos : Therezinha de Jesus (Ciranda br.1)

Voditeljica komorne glazbe Aleksandra Nađ, prof.

Page 79: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

79

14.7. Gitarski duo 2 i gitarski trio

Pedro Ribeiro Rodrigues prof.

UČENICI: Marko Kovačić, 1. razred srednje škole Lovro Polovanec, 1. razred srednje škole Fran Mijatović, 1. razred srednje škole

CILJEVI I ZADACI

- usklađivanje vlastite izvedbe s ostalim dionicama - javni nastupi,uspješne izvedbe na javnim nastupima su najbolja motivacija. - razvijanje sposobnosti snalaženja u partituri,čistog intoniranja,dinamike i

ritamske preciznosti. - upoznavanje karaktera različitih stilskih razdoblja.

ORGANIZACIJA NASTAVE Nastava se održava 1 sata tjedno, 35 sati godišnje.

PLANIRANI NASTUPI Produkcije klase Produkcije Odjela za gitaru, gostvanja u Velikoj Gorici i Gajnicama Božićni koncert Večer J.S. Bacha u Karlovcu Završni koncert

NATJECANJE: Zagreb Guitar Festival (Zagreb, Hrvatska) Dnevi kitare (Krško, Slovenija)

PLANIRANE SKLADBE: RENESANSA I BAROK:

- Anon: „La Rossignol“ - F. Milano: Canone - S.L.Weiss: Allegro iz suite u G-duru

J.S.Bach: Dvoglasne invencije br.6 i 14,

Sarabande i Allemande iz 3. Engleske suite

Vivaldi: concerto za 2 mandoline i kontinuo

Page 80: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

80

KLASIKA I ROMANTIZAM:

- F.Sor: op.53, „Le Premiere pas vers moi“ op.55, br 1, 2, 3.

- W.A.Mozart: Drei Satze - Merz: Valse

MODERNA I SUVREMENA GLAZBA:

- J.Rodrigo: Fandango dl Ventorrillo - S. Myers: Cavatina - M. Falla: Španjolski ples br. 1

- Hindemith: Rondo

- Bartok: 3 rumunjska plesa

Voditelj komorne glazbe Pedro Ribeiro Rodrigues, prof.

Page 81: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

81

14.8. Gitarski duo 3

Angenija Đuga, prof.

1. SASTAV : Gitarski duo

UČENICI : Luka Jukić 5. r, Filip Buhiniček 6.r

2. SASTAV : Gitarski duo

UČENICI : Paola Stjepić 4. r, Laura Pisačić 5.r

CILJEVI I ZADACI

- Usklađivanje vlastite izvedbe s ostalim dionicama

- Javni nastupi

- Razvijanje sposobnosti snalaženja u partituri,čistog intoniranja,dinamike i

ritamske preciznosti

- Upoznavanje karaktera različitih stilskih razdoblja

ORGANIZACIJA NASTAVE

Nastava se održava 2x tjedno,70 sati godišnje

PLANIRANI NASTUPI

3 koncerta klase prof. A.Đuga

3 gitarističke produkcije kroz šk god 2016./2017.

Božićni koncert 21.12.2016.

Završna priredba 24.05.2017.

NATJECANJE

Zagreb Guitar Festival - veljača 2017.

PLANIRANE SKLADBE

1. SASTAV :

F.Carulli : Andantino

J.S.Bach : Menuet

A.Vivaldi ; Pjesma Putujućeg svirača

T.Ford : Pavana

A.Machado : Motivo Barroco

S.L.Weiss. Prelude

A.Đuga : Sjećanje

Page 82: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

82

R.Graf: Unser Lied

2. SASTAV :

A.Machado : br.5

E.Thorlaksson : Brisa Marina

F.Carulli : Andante

S. Dodgson-H.Quine: Cantilena

M.Giuliani op.137,No 2 : Polonaise Concertante

J.S.Bach : Musette

Voditeljica komorne glazbe

Angenija Đuga, prof.

Page 83: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

83

14.9. Nastava komorne glazbe

Na odjelu za harmoniku i pjevanje djeluje trio kojeg čine Ivona Baković (flauta),

Karlo Bukal (harmonika) i Domagoj Tupek (gitara), a svi su učenici 5. razreda

osnovne glazbene škole. Nastava komorne održava se jednom tjedno po dva

školska sata (45 min), nastavnica je Biljana Vitanović, mag. mus.

Planirani program:

G. Ph. Telemann: Sonata za flautu

A. Piazzolla (arr. B. Vitanović): Libertango

W. Richter: Tri stavka za altblokflautu, harmoniku i gitaru

H. M. A. Hauswirth: Sonatine II

H. Boll: Glazba za blokflautu, harmoniku i gitaru

Učenici će tijekom nastavne godine nastupiti na odjelnim produkcijama, malim

koncertima klase, Božićnom koncertu i ostalim nastupima u školi i van škole

prema mogućnostima. Planirana su i natjecanja: Međunarodno natjecanje

Davorin Jenko u Beogradu, Međunarodni susret harmonikaša u Puli, 8. hrvatsko

natjecanje za harmoniku.

Voditeljica komorne glazbe

Biljana Vitanović, mag.mus.

Page 84: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

84

14.10. Komorna glazba za flautu i klavir

U šk. godini 2016./2017. u predmetu skupnog muziciranja za flaute solo i flaute uz klavir ili gitaru nakana je učenice i učenike upoznati sa specifičnošću zajedničkog muziciranja. Ritam, intonacija te svjesnost zbivanja tj. protok dionica predstavlja odlučujući faktor glazbene dostatnosti (uspješnosti) na elementarnom tj. zadovoljavajućem nivou. Budući da je izbor izdanih djela razmjerno velik učenicima će se podijeliti djela određenih stilskih razdoblja te ukazati na njihove značajke. Naći će se tako plesni stavci iz razdoblja renesanse u obradi poznate flautistice koja je autor i vrijednog opusa, B. Gisler –Hase. Razdoblje klasike obilježit ćemo obradama Mozartovih stavaka iz njegovih dječjih dana. Valja napomenuti da se u ovom periodu prvog polugodišta odabiru kompozicije u kojima dionice u većem slučaju idu paralelno kako bi u što većoj mjeri izbjegli ritmičko svaštarenje. U daljem kretanju po razdobljima i stilovima predstaviti ćemo i originalna djela autora: M. Glavina, K. Cuzner - koja imaju bogatiju ritmičku strukturu, a neka od njih sadrže swing ritam. Nezaobilazan bi bio i M. Mower i njegova zbirka " Twelve bite size pieces" koja sadrži kanone, tria i kvartete, te djela J. van Beekuma, B. Holcomba i E. Harlowa - zbirka "Easy Funk".

Učenici : 1. sastav: Ida Sabolić, Marija Šuster,Marija M. Halužan,David Galović - klavir

2. sastav: Mirjam Miklečić, Martina Pervan i Antonija Rihtarić

Voditelj komorne glazbe Dragoslav Milošević, prof.

Page 85: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

85

14.11. Komorni sastavi puhača

Fanika Ivančić, prof.

1. KVINTET

- Helena Španić, flauta 1.s. - Ema Smojver, flauta, 1.s. - Nina Smojver, flauta, 1.s. - Barbara Domitrović, flauta i alt flauta, 6.r. - Lea Petej, bas flauta, 5.r.

PROGRAM

A.Marcello: Koncert u g-molu, 1.i 2.st

C.Debussy: Arabeska

R.Rodgers: The Sound of Music

T.Albinoni: Adagio

Božićni program

2. DUET FLAUTA I BISERNICA :

- Helena Španić, flauta, 1.s. Luka Ćurić, bisernica, 1.s. (nastavnica S.Mužak)

PROGRAM F.Giuliani: Duetto in re G.Veginy: Sonata I J.Tkalčević: Arabeska W.A.Mozart: Koncert u C-duru, 1.st.

3. SEKSTET (u suradnji s prof.S.Mužak)

Jelena Hadaš, flauta,6.r.

Magdalena Škoda,flauta,6.r.

Pratnja: kvartet tamburaša

PROGRAM: A.Vivaldi: Koncert u C-duru za 2 flaute i gudače

P.Gaubert: Divertissement Grec

E.Kronke: Deux Papillons

Voditeljica komornih sastava

Fanika Ivančić, prof.

Page 86: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

86

14.12. Komorna nastava učenika tambure

Silvija Mužak, prof.

Komornu nastavu pohađa pet učenika:

RUŽA BABIĆ, bisernica, 6.o

JOSIP HADAŠ, brač, 6.o

TOMAS BEVANDA, brač, 6.o

PETAR BRUČIĆ-PAVUK, bisernica/čelo, 1.s

LUKA ĆURIĆ, brač/bisernica, 1.s

Nastava će se održavati srijedom od 19,30 – 21 h, u A i B tjednu.

PLAN RADA:

*A. Vivaldi (obr. S. Mužak): Koncert za 2 flaute, gudače i basso continuo, op.

47/2, RV 533, I. i II. stavak

*Ph. Gaubert (obr. S. Mužak): Divertissement grec

*E. Kronke (obr. S. Mužak): Deux papillons, op. 165

**G. Veginy: Duo Nr.I (za flautu i mandolinu) Allegro gracioso; Andante;

Minuetto

**G.F. Giuliani: Duetto per flauto e mandolino Moderato; Minue

** J. Tkalčić ( obr. S. Mužak): Arabesque

** W. A. Mozart (obr. S. Mužak): Flute and harp Concerto in C major K.299, I st.

Skladbe hrvatske folklorne baštine

*program se izvodi u sekstetu (duo flauta + kvartet tambura)

** program se izvodi u duetu (bisernica i flauta)

Voditeljica komornih sastava

Silvija Mužak, prof.

Page 87: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

87

14.13. Komorni trio

Trio će raditi u sastavu:

- Marija Topić- klavir, 6.r. - Ana Brkić – flauta, 4.r. - Luka Lučić – klarinet, 6.r.

Planirane skladbe:

F. Buchtel: Rowing minstrels

F. Melius Christensen: Caprice

D. Šostakovič: Valcer br 3

Planirana gostovanja, natjecanja

Karlovac, Krško Natjecanje u Beogradu ili Požarevcu

Voditelj komornog tria Davor Polšek, prof. klarineta

14.14. Komorni sastavi

Jelena Valković, prof.

Trio: Magdalena Mijatović, 6. r. flauta Matija Vokić, 6. r. violončelo Lovro Borovec, 6. r. klavir Program: Georges Bizet: Minuett aus L' Arlessienne Arr. Von Paul Wetzger Henry Mancini: Baby Elephant Walk Arr. Jelena Valković Antonio Vivaldi: Il Pastor Fido, Sonata op.13. No. 2 u C duru I. Andante II. Allegro III. Sarabande IV. Allegro

Page 88: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

88

Duo: Franziska Anne Fundelić, I. s. flauta Marko Kovačić, I. s. gitara Program: Joaquin Rodrigo: Aria Antigua Mario Castelnuovo – Tedesco: Sonatina op. 205 Little Pieces for Flute and Guitar Transcripted and Adapted by Louise Moyse

izbor djela Celso Machado: Musiques Populaires Brésiliennes pour flute et guitare Duo: Vinko Jakupak, I. s. klarinet Klara Križan, I. s. klavir Program: Franz Wilhelm Ferling: 32 Rose etudes for clarinet arr.Melvin Warner

- Izbor etida Claude Debussy: 1ere Arabesque arr. Jacques Larocque Gabriel Pierna: Canzonetta Atie Bernet: Rumba speciale Planirani nastupi: Koncerti klase, produkcije, koncerti škole, gostovanja u

drugim školama, te natjecanje HDGPP-a i DugaResaFest (trio Magdalena

Mijatović, flauta, Matija Vokić, violončelo, Jakov Borovec, klavir).

Voditeljica komornih sastava

Jelena Valković, prof.

Page 89: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

89

14.15. Zbor I

- učenici 3. razreda

Renata Hrženjak, univ. bacc. paed.

OBLIK NASTAVE: grupna nastava

ORGANIZACIJA: nastava se izvodi 2x 60' tjedno po rasporedu

CILJEVI I ZADACI:

- stjecanje osnovnih vještina i znanja potrebnih za pjevanje u zboru, što će

omogućiti učeniku nastavak aktivnog muziciranja u daljnjem životu.

- razvijanje glazbenih sposobnosti i glasovnih mogućnosti svakog učenika

pojedinačno.

- razvijanje navike ''slušanja'' skupnog muziciranja i stvaranja zvučne slike

grupe pjevača kojem učenik pripada- zboru.

- upoznavanje zborske literature i skladbi različitih stilskih razdoblja i

različite tematike (svjetovne, duhove, narodne, popularne).

- učenje i čitanje notnog teksta ''a prima vista'', vokalna i ritmična točnost

pojedinca unutar grupe te zajedničko shvaćanje i interpretiranje

glazbenih fraza i melodijskih linija.

- razvijanje sposobnosti: snalaženja u notnom tekstu (dinamičke, ritamske

i melodijsko-ritamske) i izvođačkih i perceptivnih sposobnosti.

- uživanje u zajedničkom pjevanju i muziciranju.

NASTAVNI SADRŽAJI:

- upotreba vokalno- tehničkih vježbi kod upjevavanja (vježbe opuštanja i

kontrole mišića, vježbe istezanja i razgibavanja, vježbe držanja, vježbe disanja,

vježbe za spuštanje grkljana, fonacijske vježbe, artikulacijske vježbe,

intonativne vježbe).

- jednoglasne pjesme (narodne i iz umjetničke literature) uz klavirsku pratnju i a

capella.

- početak jednostavnog višeglasja- kanon.

- jednostavne dvoglasne pjesme homofonog sloga (narodne i iz umjetničke

literature) uz klavirsku pratnju i a capella (originalne ili obrađene za dječji zbor).

- božićne, fašničke i ostale prigodne pjesme.

Page 90: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

90

PLANIRANI NASTUPI: - Božićni koncert, Fašnički koncert, Završni koncert

PLANIRANE SKLADBE:

- Nek svud ljubav sja, Belgija

- Jan Holdstock: Kalipso (kanon)

- G. F. Hӓndel: Joy to the World

- O kakva to svetlost, narodna iz Međimurja

(zabilježio Vinko Žganec)

- H. Gillespie/J. Fred Coots: Santa Claus Is Comin'

to Town

- P. Gotovac: En, ten tini

- Thord Gummeson: Singing All Together arr. R.

Hrženjak

- B. Bjelinski: Dok se tiho budi dan

Napomena: Nastavni plan i program je podložan promjenama i prilagođava se

karakteru skupine s obzirom na njihovu različitu dob, različite intelektualne i

mentalne zrelosti te specifičnosti glasovnih mogućnosti. Program je sastavljen

od različitih skladbi klasične i popularne literature te izvorne narodne glazbe

kojeg učenici usvajaju uz pomoć nastavnice zbora. Pojedine skladbe će se

izvesti na školskim produkcijama, koncertima i javnim nastupima, a ostale se

koriste u svrhu razvijanja dječjeg glasa.

VREDNOVANJE UČENIKOVA POSTIGNUĆA:

Učenik ne polaže ispit i ne ocjenjuje se, već se njegov razvoj i rad prati tijekom

nastavne godine na nastavnim sadržajima te na obvezatnim javnim nastupima

sa skupinom- dječjim zborom.

Voditeljica zbora

Renata Hrženjak, uni. bacc. paed.

Page 91: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

91

14.16. ZBOR II

učenici 4.5.6. razreda

Renata Hrženjak, univ. bacc. paed.

OBLIK NASTAVE : grupna nastava

ORGANIZACIJA : nastava se izvodi 2 x 60' tjedno po rasporedu

CILJEVI I ZADACI:

- stjecanje osnovnih vještina i znanja potrebnih za pjevanje u zboru, što

će omogućiti učeniku nastavak aktivnog muziciranja u daljnjem životu.

- razvijanje glazbenih sposobnosti i glasovnih mogućnosti svakog učenika

pojedinačno.

- razvijanje navike ''slušanja'' skupnog muziciranja i stvaranja zvučne slike

grupe pjevača kojem učenik pripada- zboru.

- upoznavanje zborske literature i skladbi različitih stilskih razdoblja i

različite tematike (svjetovne, duhove, narodne, popularne).

- učenje i čitanje notnog teksta ''a prima vista'', vokalna i ritmična točnost

pojedinca unutar grupe te zajedničko shvaćanje i interpretiranje

glazbenih fraza i melodijskih linija.

- razvijanje sposobnosti snalaženja u notnom tekstu (dinamičke, ritamske

i melodijsko-ritamske) i razvijanje izvođačkih i perceptivnih sposobnosti.

- uživanje u zajedničkom pjevanju i muziciranju.

NASTAVNI SADRŽAJI:

- upotreba vokalno- tehničkih vježbi kod upjevavanja (vježbe opuštanja i

kontrole mišića, vježbe istezanja i razgibavanja, vježbe držanja, vježbe disanja,

vježbe za spuštanje grkljana, fonacijske vježbe, artikulacijske vježbe,

intonativne vježbe)

- jednoglasne i dvoglasne pjesme (narodne i iz umjetničke literature) uz

klavirsku pratnju i a capella

- početak jednostavnog višeglasja- kanon

- jednostavne troglasne pjesme homofonog sloga (narodne i iz umjetničke

Page 92: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

92

literature) uz klavirsku pratnju i a capella (originalne ili obrađene za dječji zbor)

- božićne, fašničke i ostale prigodne pjesme

PLANIRANI NASTUPI : - Božićni koncert, Fašnički koncert, Završni koncert

PLANIRANE SKLADBE:

- Thord Gummeson: Samba Brazil (kanon)

- Elton John arr. L. Lukačević prir. R.Hrženjak:

Božična zvijezda

- J. Francis Wade: Adeste fideles

- B. Bjelinski: Čiča miča

- Ivan pl. Zajc: Lastavicam

- Sve ptičice iz gore arr. Lj.Stipišić, narodna iz

Metkovića

- Naranča arr. Deniza Gjini, narodna

- A. Gergorić: Pjesma mira

Napomena: Nastavni plan i program je podložan promjenama i prilagođava se

karakteru skupine s obzirom na njihovu različitu dob, različite intelektualne i

mentalne zrelosti te specifičnosti glasovnih mogućnosti. Program je sastavljen

od različitih skladbi klasične i popularne literature te izvorne narodne glazbe

kojeg učenici usvajaju uz pomoć nastavnice zbora. Pojedine skladbe će se

izvesti na školskim produkcijama, koncertima i javnim nastupima, a ostale se

koriste u svrhu razvijanja dječjeg glasa.

VREDNOVANJE UČENIKOVA POSTIGNUĆA:

Učenik ne polaže ispit i ne ocjenjuje se, već se njegov razvoj i rad prati tijekom

nastavne godine na nastavnim sadržajima te na obvezatnim javnim nastupima

sa skupinom- dječjim zborom.

Voditeljica zbora

Renata Hrženjak, uni. bacc. paed.

Page 93: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

93

14.17. Zbor III

Oblik nastave: - grupna nastava Organizacija: - nastava dječjeg zbora: 2 x 60' tjedno Zadaća: razvijati glazbene sposobnosti učenika, ljubav prema zborskome pjevanju, razvijati izvođačke i perceptivne sposobnosti učenika - pjevača

Planirani nastupi:

- Božićni koncert - Fašnički koncert - Završni koncert

Literatura: Sakralna i svjetovna (umjetnička i pučka) glazba iz razdoblja renesanse, (baroka), klasike, romantizma i xx. stoljeća.

Program rada:

Početkom školske godine zborovi se upoznaju s planom rada i počinju čitanje jednostavnijih kompozicija - jednoglasni primjeri i kanoni kako bi stekli najbolju moguću vokalnu tehniku, kao i tehniku disanja.

Kada određene kompozicije – Miksolidijski kanon, J.S.Bach : Menuet, B.Klarić: Mur Bur de Dor, budu otpjevane zadovoljavajućim tonom, zborovi počinju rad na programu za Božićni koncert:

- Anonimni autor: Agnus Dei - Z.Špoljar: Božićna zvona - American spiritual arr.D.Moore: Born, born in the Betlehem

Fašnički koncert:

1. Z.Grgošević: Maškare

2. Đ.Manojlović: Fašnički su ludi dani

Završni koncert:

1. W.Hanna/J.Barbera/H.Curtin: The Flinstones

2. C.Orff: Kanon

Voditeljica zbora Klara Šimičić, prof.

Page 94: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

94

14.18. Mješoviti zbor

Ivan Javora, prof. Nastavu mješovitog zbora pohađaju učenici od IV. razreda osnovne do 1. razreda srednje škole.

Osnovni ciljevi:

- stjecanje umijeća pjevanja u zboru te razvijanje navike zajedničkog stvaranja zvučne slike s drugim glazbenicima

- upoznavanje zborske literature i upoznavanje različitih stilskih razdoblja kroz kompozicije priređenih zborsko četveroglasje

- upoznavanje s načinima muziciranja u ansamblu i osobitostima kod takvog pjevanja: čitanje notnog teksta ''a prima vista'', ritmična točnost pojedinca i unutar grupe, zajedničko shvaćanje i interpretiranje glazbenih fraza i melodijskih linija

- razvijanje sposobnosti snalaženja, dinamike i ritamske preciznosti javni nastupi, uspješne izvedbe na javnim nastupima najbolja su motivacija za učenje i vježbanje

ORGANIZACIJA NASTAVE Nastava se održava dva puta tjedno: ponedjeljkom i četvrtkom u 19.30 i traje dva školska sata na adresi Bistrička 7, u prostorijama Opće gimnazije Sesvete.

PLANIRANI NASTUPI

- Božićni koncert škole - Završni koncert škole - Koncert u okviru Dana Grgoševića - Koncert s temom glazbe iz medija u suradnji s drugim školskim odjelima - Natjecanje dječjih zborova Vallis aurea cantat PLANIRANE SKLADBE Josip Runjanin: Lijepa naša Luca Marentio: Amatemi ben mio Luca Marenzio: O dolce anima mia Pepper Choplin: Birthday in a manger Kanadska božićna himna: Huron carol Emil Cossetto: Popevka Ivan Lukačić: Ex ore infantium John Siegler i Jason Paige: Pokemon theme

Voditelj zbora

Ivan Javora, prof.

Page 95: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

95

15. Plan rada s pripravnicima

SVRHA PROGRAMA PRIPRAVNIČKOG STAŽA:

Uvođenje i osposobljavanje kandidata za samostalni odgojno-obrazovni rad i

priprema za polaganje stručnog ispita

KOMISIJA ZA PRAĆENJE:

- MENTORI - PSIHOLOGINJA - RAVNATELJICA

1. Upoznavanje s djelatnostima i organizacijom rada Glazbene Škole Zlatka

Grgoševića

1.1 povijest i razvitak Škole 1.2 odgojno-obrazovna postignuća Škole 1.3 obilazak Škole i upoznavanje njenih organizacijskih i funkcionalnih posebnosti 1.4 Ustav Republike Hrvatske 1.5 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 1.6 Pravilnici proizašli iz Zakona 1.7 Statut škole 1.8 Pravilnici proizašli iz Statuta 1.9 Godišnji plan i program rada GŠ Zlatka Grgoševića 1.10 Stručna tijela Škole 1.11 Obveze i prava nastavnika

RUJAN 2016.

2. UPOZNAVANJE I VOĐENJE ŠKOLSKE DOKUMENTACIJE

2.1 Matična knjiga 2.2 Registar 2.3 Razredni imenici 2.4 Priručni imenici i dnevnici rada 2.5 Učenička svjedodžba

Page 96: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

96

LISTOPAD 2016.

3. IZRADA PLANOVA I PROGRAMA

3.1 izrada godišnjeg plana i programa Škole 3.2 izrada mjesečnog plana i programa 3.3 izrada tjednog plana 3.4 izrada dnevnih priprema za odgojno-obrazovni rad

PROSINAC 2016.

4. ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA

4.1. redovna, dopunska, dodatna te izborna nastava 4.2. analiza odgojno-obrazovnog rada

1. praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika 2. javna i kulturna djelatnost škole 3. upotreba nastavnih pomagala, udžbenika i stručne literature

VELJAČA 2017.

5. POSLOVI RAZREDNIKA

5.1. neposredan odgojno-obrazovni rad s učenikom 5.2. rad u stručnim tijelima Škole 5.3. rad sa stručnim timom 5.4. administrativni poslovi razrednika

OŽUJAK 2017.

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE

6.1. rad na individualnom stručnom usavršavanju nastavnika 6.2. sudjelovanje na stručnim seminarima, aktivima i savjetovanjima 6.3. sudjelovanje u radu stručnih vijeća

Page 97: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

97

TRAVANJ I SVIBANJ 2017.

7. PROGRAM UVOĐENJA PRIPRAVNIKA

Prisustvovanje pripravnice satima mentora

7.11 pripravnica u dogovoru sa mentorom prisustvuje njegovim satima harmonike u svim razredima – 30 sati tijekom stažiranja

7.12 sudjeluje u obradi, vježbanju i provjeri nastavnog gradiva 7.13 prisustvuje drugim oblicima rada: dodatnoj nastavi, javnoj i

kulturnoj djelatnosti mentorovih učenika, vodi pismenu evidenciju o prisustvovanju satima nastave mentora (PROTOKOL)

7.1 prisustvovanje mentora satima pripravnika 7.21 mentor prisustvuje nastavi koju izvodi pripravnica u njegovoj

matičnoj ustanovi – 10 sati tijekom stažiranja 7.22 vodi evidenciju o praćenju naputcima pripravnice (protokol) 7.23 analizira i ocjenjuje ostvarenje odgojno-obrazovnog procesa

pripravnice

KONTINUIRANO TIJEKOM STAŽIRANJA

8. RAD KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRIPRAVNIKA

TIJEKOM PRIPRAVNIČKOG STAŽA

8.1 komisija za praćenje nastavnika pripravnika/ice prisustvovati će 2-4 sata tijekom pripravničkog staža nastavnim satima pripravnika i o tome načiniti zapisnik

8.2 po završetku pripravničkog staža Komisija će dostaviti pismeno izvješće Agenciji za odgoj i obrazovanje u vrijeme prijavljivanja pripravnice za polaganje stručnog ispita.

Pripravnice su Iva Ledenko, prof. oboe i Dora Maganić, prof. violine.

Page 98: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

98

16. Stručno usavršavanje Tijekom školske godine 2016./2017. nastavnici će sudjelovati na stručnim

vijećima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, na seminarima u

organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, HDGPP-a i drugih

stručnih organizacija. Također ćemo u našoj školi organizirati seminare za

nastavnike i učenike :

- harmonike : prof. Ivan Šverko, Muzička akademija u Puli

- klavira : prof. Jasna Reba i prof. Danijel Detoni, Zagreb

- flaute : prof. Ana Kralj i prof. Vlatka Taborsky

- klarineta : prof.

- gitare : prof.Dejan Ivanović

Učenici i nastavnici će aktivno ili pasivno sudjelovati na seminarima i zimskim

školama, koje organiziraju stručne udruge (Clavis, Pučišća i dr.).

Sudjelovat ćemo na seminarima koje uz proslavu 15. godina Centra izvrsnosti u

Opatiji organizira HDGPP.

U listopadu 2016. bit ćemo domaćini 12. Dana teorije glazbe (stručna

predavanja,promocije, radionice, igraonice) u organizaciji Hrvatskog društva

glazbenih teoretičara.

Page 99: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

99

17. Javna i kulturna djelatnost U šk. God.2016./2017. u okviru javne djelatnosti planiramo održati 33

produkcije odjela, 27 koncerata odjela, koncert profesora, 10-ak animacijskih

koncerata u osnovnim školama, 5 koncerata na gostovanju, kratke koncerte u

okviru programa Knjižnice grada Zagreba u Sesvetama.

17.1. Natjecanja

54. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa- županijsko, državno KOMORNI

SASTAVI studeni, prosinac 2016.

55. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa- županijsko i državno– gitara,

tambura, solfeggio veljača, ožujak 2017.

Međunarodno natjecanje „Anna Amalia“, Weimar, Njemačka (gitara)

Međunarodno natjecanje „Enrico Mercatali“ - gitara CONCORSO GORIZIA-

ITALIJA, svibanj 2017.

Natjecanje „Bistrički zvukolik“, svibanj 2017.

Koroško klavirsko tekmovanje Radlje ob Dravi, svibanj 2017.

Međunarodno violinističko natjecanje „Porečki tirando con pizzicato“,

svibanj 2017.

Međunarodno natjecanje „Dnevi kitare Krško“, travanj 2017.

Natjecanje komornih sastava – gitara Krško, svibanj 2017.

8. hrvatsko natjecanje za harmoniku Daruvar, svibanj 2017.

Natjecanje mladih glazbenika „Sonus op.3“

tambure,teorijski pr. veljača 2017.

4. međunarodno natjecanje tamburaša – solisti i tamburaški orkestri, Požega,

travanj 2017.

Page 100: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

100

Natjecanje klarinetista „Stevan Mokranjac“ - u Požarevcu ili Subotici, solisti,

komorni sastavi, travanj 2017.

Natjecanje „DugaResaFest“, puhači, svibanj 2017.

Međunarodno natjecanje „Davorin Jenko“ Beograd – puhači, veljača 2017.

Međunarodno natjecanje „Woodwind & Brass“ – puhači, ožujak 2017.

Međunarodni susret harmonikaša Pula – natjecanje solista i harmonikaških

orkestara, travanj 2017.

Međuškolsko natjecanje „Mladi Padovec“ Novi Marof - puhači, tambure

veljača 2017.

24.Međunar.natjecanje „Dinu Lipatti“ Bukurešt, Franziska A.Fundelić, flauta

Međunarodno natjecanje „Eufonijafest“ Novi Sad, puhači, tambure

svibanj 2017.

Međunarodno natjecanje „Flauta Aurea“ Zagreb, puhači, svibanj 2017.

Zagreb Guitar festival, veljača 2017.

9.međunarodno natjecanje za soliste i komorne sastave „Svirel“, Slovenija

tambure, ožujak, travanj 2017.

Međunarodno natjecanje „Ohridski biseri“, puhači, harmonika, lipanj 2017.

Međunarodno natjecanje „Fantast“ Bečej

tambure, klavir, harmonika

Page 101: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

101

17.2. Produkcije, koncerti

19.10. – komorni sastavi

16.11. – odjel za puhače

– odjel za gudače

23.11. – odjel za klavir- Večer etida

- odjel za harmoniku

30.11 – odjel za gitaru

03.12. – odjel za klavir

(sviramo ljestvice)

07.12. – odjel za tambure

– odjel za puhače

14.12. – odjel za klavir (2x)

- odjel za harmoniku

(sviramo ljestvice i etide)

25.01 – odjel za klavir, harmoniku i gitaru

(prosviravanje natjecatelja)

25.01 – odjel za puhače, gudače, tambure

(prosviravanje natjecatelja)

01.02. – odjel za puhače, gudače, tambure

(prosviravanje natjecatelja)

01.02. – odjel za klavir, harmoniku i gitaru

(prosviravanje natjecatelja)

08.02. – odjel za gudače

08.02. – odjel za puhače

Page 102: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

102

15.02. – odjel za tambure

22.02. – odjel za klavir (2x)

01.03. – odjel za puhače

–odjel za gudače

- odjel za tambure

01.03. – odjel za gitaru

- odjel za harmoniku

- odjel za klavir

15.03. – odjel za gitaru

15.03. – prosviravanje natjecatelja

(svi odjeli)

22.03. – odjel za harmoniku

05.04. – odjel za gudače

12.04. – odjel za tambure

26.04. – odjel za klavir

26.04. - odjel za gitaru

10.05. - odjel za puhače

06.12. – Ususret sv. Nikoli

20.12. – Božićni koncert

21.12. – Božićni koncert

27.02. – Sviramo pod maskama

28.02. - Sviramo pod maskama

Page 103: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

103

08.03. – Večer J.S.Bacha

travanj – Koncert u gradu

Sv.Ivan Zelina

03.05. – Večer romantičnih skladbi

Page 104: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

104

17.3. Projekti

22.10.2016. Koncert Danijela Detonija - klavir

„DANI GRGOŠEVIĆA“

Od 17. svibnja do 03. lipnja

17.5. - radionice – odjel za teorijske gl.pr.

Kviz iz solfeggia

18.5. - koncert prvašića odjela za klavir

18.5. - koncert prvašića odjela za tambure i

odjela za gudače

19.5. - koncert prvašića odjela za harmoniku i

odjela za gitaru

19.5. - koncert prvašića odjela za puhače

20.5. – Dan škole – svi odjeli

23.5. - završni koncert učenika 6. razreda

odjel za puhače, gudače, harmoniku

23.5. – završni koncert učenika 6. razreda

odjel za klavir, gitaru, tambure

31.5. – koncert profesora (u organizaciji NS „Sesvete“)

03.6. - završni koncert HGZ

Animacijski koncerti u osnovnim školama, svibanj 2017.

Seminar prof. Ivan Šverko – harmonika, Muzička akademija Pula, prosinac 2016.

Seminar prof.Jasna Reba – klavir i D.Detoni, siječanj 2017.

Odlazak učenika 4. 5. i 6.razreda na Eru s onoga svijeta u HNK Zagreb,

listopad 2016.

Odlazak učenika srednje škole na koncert 9.12. L.van Beethoven -9.simfonija,

23.2.Strauss, de Falia, Gershwin

Animacijski koncerti u osnovnim školama Sesveta, svibanj 2017.

Maksimirske jeseni – nastup tamburaša, 15.9.2015.

Page 105: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

105

Stručna vijeća za nastavnike glazbenih škola AZOO

Seminar u okviru Centra izvrsnosti za posebno nadarene učenike Opatija,

siječanj 2017.

Seminar prof.Dejan Ivanović, gitara

Seminar prof. Ana Kralj i Vlatka Taborsky, flauta

Večer Johanna Sebastiana Bacha, Karlovac, ožujak 2017.

Dani flaute u Splitu, listopad 2016.

Izbor hrvatskog predstavnika za Euroviziju Franziska A.Fundelić svibanj 2017.

Festival mladih pijanista Varaždin, travanj 2017.

Zimska škola Clavis, siječanj 2017.

Zimska škola Pučišća, siječanj 2017.

Međunarodni dan starijih osoba Dom HV 30.9.2016.

Odlazak učenika gitare na koncert „Guitarra viva“ Zagreb

Guitar festival Zagreb, veljača 2017.

Odlazak učenika na Dan otvorenih vrata Zagr. filharmonije siječanj, 2017.

Suradnja s domovima umirovljenika grada Zagreba – nastup tamburaša

Suradnja Odjela za harmoniku GŠ Z.Grgoševića i GŠ Pregrada ožujak 2017.

Zajednički koncert učenika flaute s učenicima u Rogaškoj Slatini

Zajednički koncert učenika klarineta naše škole s učenicima u Krškom

„Život je lijep“ - međugeneracijska suradnja, Slovačka, tamburaši

„HarmoniKa festival“, svjetski dan harmonike, Virovitica, Karlovac, svibanj 2017.

Odlazak učenika flaute na koncert Franziske Anne Fundelić – solistice uz

Varaždinski komorni orkestar

Page 106: Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića

2016./2017.

106