godišnji plan i program rada glazbene škole zlatka grgoševića

of 106 /106
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA Školska godina 2016./2017. Zagreb, 28. rujna 2016.

Author: doanminh

Post on 01-Feb-2017

251 views

Category:

Documents


15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GLAZBENA KOLA

  ZLATKA GRGOEVIA

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

  kolska godina 2016./2017.

  Zagreb, 28. rujna 2016.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  2

  Sadraj 1. Uvod .................................................................................................................................................... 4

  3. Djelatnost kole i podruje rada .......................................................................................................... 5

  4. Uvjeti rada, prostor i oprema ............................................................................................................ 11

  5. Djelatnici ............................................................................................................................................ 13

  5.1. Nastavnici ................................................................................................................................... 14

  5.2. Ostali djelatnici ........................................................................................................................... 16

  5.3. Tjedna zaduenja nastavnika ...................................................................................................... 16

  5.4. Ostali zaposlenici ........................................................................................................................ 18

  6. Nastava .............................................................................................................................................. 19

  6.1. Kalendar radnih dana za kolsku godinu 2016./2017. ............................................................... 20

  6.2. Kalendar nastavnih dana za kolsku godinu 2016./2017. .......................................................... 21

  7. Uenici ............................................................................................................................................... 22

  7.1. Broj uenika i razrednih odjela na poetku kolske godine 2016./2017. ................................... 22

  7.2. Broj uenika po instrumentima i razredima ............................................................................... 22

  7.3. Tjedni i godinji broj sati neposrednog odgojno obrazovnog rada s uenicima po instrumentu,

  teorijskoj nastavi, skupnom muziciranju ........................................................................................... 24

  7.4. Tjedni i godinji broj sati nastave instrumenta .......................................................................... 30

  8. Godinji plan i program rada ravnateljice u k. god. 2016./2017. .................................................... 35

  9. Struna tijela kole ............................................................................................................................ 38

  9.1. Nastavniko vijee ...................................................................................................................... 38

  9.2. Razredno vijee .......................................................................................................................... 39

  9.3. Proelnici .................................................................................................................................... 41

  10. Razrednici, vijee roditelja, vijee uenika ...................................................................................... 43

  10.1. Razrednik .................................................................................................................................. 43

  10.2. Vijee roditelja .......................................................................................................................... 44

  10.3. Vijee uenika ........................................................................................................................... 45

  11. kolski odbor ................................................................................................................................... 47

  12. Ostali zaposlenici kole .................................................................................................................... 50

  12.1. Plan rada tajnice kole .............................................................................................................. 50

  12.2. Plan rada voditeljice raunovodstva kole ............................................................................... 53

  12.3. Spremaice ............................................................................................................................... 57

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  3

  13. Planovi rada odjela .......................................................................................................................... 58

  13.1. Odjel za teorijske glazbene predmete ...................................................................................... 58

  13.2. Odjel za gitaru........................................................................................................................... 59

  13.3. Odjel za gudae ........................................................................................................................ 60

  13.4. Odjel za harmoniku i pjevanje .................................................................................................. 61

  13.5. Odjel za klavir ........................................................................................................................... 63

  13.6. Odjel za puhae ........................................................................................................................ 64

  13.7. Odjel za tambure ...................................................................................................................... 69

  14. Skupno muziciranje ......................................................................................................................... 73

  14.1. Gudaki orkestar ...................................................................................................................... 73

  14.2. Harmonikaki orkestar ............................................................................................................. 74

  14.3. Puhaki orkestar ....................................................................................................................... 75

  14.4. Tamburaki orkestar ................................................................................................................. 76

  14.5. Klavirska dua ............................................................................................................................. 77

  14.6. Gitarski duo 1 ........................................................................................................................... 78

  14.7. Gitarski duo 2 i gitarski trio ...................................................................................................... 79

  14.8. Gitarski duo 3 ........................................................................................................................... 81

  14.9. Nastava komorne glazbe .......................................................................................................... 83

  14.10. Komorna glazba za flautu i klavir ............................................................................................ 84

  14.11. Komorni sastavi puhaa ......................................................................................................... 85

  14.12. Komorna nastava uenika tambure ....................................................................................... 86

  14.13. Komorni trio ........................................................................................................................... 87

  14.14. Komorni sastavi ...................................................................................................................... 87

  14.15. Zbor I....................................................................................................................................... 89

  14.16. ZBOR II .................................................................................................................................... 91

  14.17. Zbor III..................................................................................................................................... 93

  14.18. Mjeoviti zbor ......................................................................................................................... 94

  15. Plan rada s pripravnicima ................................................................................................................ 95

  16. Struno usavravanje....................................................................................................................... 98

  17. Javna i kulturna djelatnost .............................................................................................................. 99

  17.1. Natjecanja ................................................................................................................................. 99

  17.2. Produkcije, koncerti ................................................................................................................ 101

  17.3. Projekti ................................................................................................................................... 104

 • 4

  1. Uvod Gradska skuptina Grada Zagreba donijela je 16. lipnja 2016. godine Odluku o

  izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne glazbene kole Zlatka

  Grgoevia. kola je promijenila ime u Glazbena kola Zlatka Grgoevia, a

  osnovnokolsko obrazovanje dopunjeno je srednjokolskim. Od 1979. godine

  do 31.8. 2014. godine kola je bila ustrojbena jedinica Narodnog sveuilita

  Sesvete, a izdvojena je iz Narodnog sveuilita temeljem Zakona o

  umjetnikom obrazovanju.

  Godinjim planom i programom rada utvruju se njeni zadaci za odreenu

  nastavnu godinu, te nain njihova izvravanja.

  2. Osnovni podaci o koli GLAZBENA KOLA ZLATKA GRGOEVIA

  Adresa: Sesvete, Ul.Ivana Gorana Kovaia 19

  Broj i naziv pote: 10 360 ZAGREB SESVETE

  upanija: Grad Zagreb

  Matini broj ustanove: 4266498

  OIB: 54566509173

  Broj kole u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i porta: 21-114-098

  Broj telefona: 2000-382, 2059-155

  Telefax: 2059-156 e mail adresa : [email protected] Web stranica: http://gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr/

  Opina: GRAD ZAGREB

  Broj uenika : 489

  Broj odjela: 18

  Broj zaposlenika: a) nastavnici instrumenta 37

  b) nastavnici teorijskih glazbenih predmeta 6

  c) ostali djelatnici 6

  Ravnateljica: Ljerka Paali, mag. mus.

  mailto:[email protected]://gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr/

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  5

  3. Djelatnost kole i podruje rada

  Djelatnost kole je osnovno i srednje glazbeno obrazovanje.

  kola izvodi :

  - program predkolskog odgoja i obrazovanja u okviru osnovnog glazbenog

  obrazovanja u dvogodinjem trajanju

  - program osnovnog glazbenog obrazovanja u estogodinjem trajanju za

  programe: klavir, violina, violonelo, flauta, klarinet, truba, saksofon, gitara,

  harmonika, tambure

  - pripremni program srednjeg glazbenog obrazovanja u dvogodinjem trajanju

  za programe: tambure, klarinet, saksofon, truba, pjevanje, teorijski smjer

  - program srednjeg glazbenog obrazovanja u etverogodinjem trajanju za

  stjecanje srednje strune spreme za zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik

  violinist, glazbenik violonelist, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik

  klarinetist, glazbenik truba, glazbenik saksofonist, glazbenik harmonika,

  glazbenik tambura, glazbenik orgulja, glazbenik solo pjeva, glazbenik

  teorijskog smjera

  Uenici nam dolaze iz centra Sesveta i iz naselja koja pripadaju Gradskoj etvrti Sesvete (Glavnica, Adamovec, Belovar, Luan, Sesvetski Kraljevec, Morave, Soblinec i dr.) ali i iz gradova Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline i iz dijelova grada Zagreba (Dubrava).

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  6

  NASTAVNI PREDMET

  BROJ SATI U TJEDNU

  RAZRED OBVEZNI

  PREDMETI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

  TEMELJNI PREDMET STRUKE

  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)

  SOLFEGGIO 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) SKUPNO

  MUZICIRANJE 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)

  UKUPNO 4 (140) 4 (140) 6 (210) 6 (210) 6 (210) 6 (210)

  IZBORNI PREDMETI

  KLAVIR obligatno

  1 (35)

  TEORIJA GLAZBE

  1 (35)

  Korepeticija na svakih 25 uenika 1 sat u tjednu 1) Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir (izborni predmet) koji traje 30 minuta, a za zbor ili orkestar 60 minuta. 2) Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  7

  Nastavni plan za srednju glazbenu kolu GLAZBENIK INSTRUMENTALIST Tjedni broj sati

  NASTAVNI PREDMET

  R A Z R E D

  I. pr. II. pr. I. sr. II. sr. III. sr. IV. sr.

  Temeljni predmet struke 2 2 2 2 3 3

  Solfeggio 4 4 2 2 2 2

  Harmonija 2 2 1 1

  Polifonija 2 1

  Povijest glazbe 2 2 2 2

  Glazbeni oblici 1 1

  Skupno muziciranje 1 4 4 4 4 4 4

  Komorna glazba 2 2

  Glasovir obvezatno 2, 3, 4 1* 1* 1* 1*

  Glasovir fakultativno 1

  Korepeticija 5 1* 1* 1* 1* 1 1

  UKUPNO 11 12 14 14 19 18

  Napomene:

  1 Skupno muziciranje u pravilu zbor za uenike glasovira i gitare, a orkestar za uenike svih ostalih glazbala, ili u I. i II. razredu srednje glazbene kole umjesto zbora i orkestra po 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima uenici pohaaju nastavu zbora. 2 Glasovir obvezatno nemaju uenici glasovira. 3 Uenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. razredu srednje kole. 4 Uenici orgulja ue glasovir po nastavnom planu i programu za zanimanje glazbenik - teorijski smjer. 5 Korepeticija je za gudae, puhae, tamburae i udaraljkae. * - sat traje 30 minuta

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  8

  Nastavni plan za srednju glazbenu kolu GLAZBENIK - TEORIJSKI SMJER Tjedni broj sati

  NASTAVNI PREDMET

  R A Z R E D

  I. pr.

  II. pr. I. sr.

  II. sr.

  III. sr.

  IV. sr.

  Glasovir obvezatno 2* 2* 2* 2* 2 2

  Solfeggio 4 4 2 2 2 2

  Harmonija 3 3 2 2

  Polifonija 2 2

  Povijest glazbe1 2 2 2 2

  Glazbeni oblici 1 1

  Skupno muziciranje (zbor, orkestar)2 4 4 4 4 4 4

  Izborno glazbalo 1 1

  Dirigiranje 1 1

  itanje i sviranje partitura 1 1

  UKUPNO 10 10 14 15 17 16

  Napomene:

  1 U programu predmeta Povijest glazbe obrauje se i Poznavanje glazbala, Folklor i Upoznavanje glazbene literature.

  2 U pravilu zbor.

  * Sat traje 30 minuta.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  9

  Nastavni plan za srednju glazbenu kolu GLAZBENIK PJEVA Tjedni broj sati

  NASTAVNI R A Z R E D

  PREDMET I. pr. II. pr. I. sr. II. sr. III. sr. IV. sr.

  Solo pjevanje 2 2 2 2 3 3

  Solfeggio 4 4 2 2 2 2

  Harmonija 2 2 1 1

  Polifonija 2 1

  Povijest glazbe 2 2 2 2

  Glazbeni oblici 1 1

  Zbor 1 4 4 4 4 4

  Komorna glazba 2 2

  Glasovir obvezatno 1* 1* 1* 1* 1*

  Korepeticija 1* 1* 1* 1* 1 1

  Talijanski jezik 2

  Njemaki jezik 2

  UKUPNO 9 14 14 14 19 18

  Napomene:

  1 uenici solo pjevanja u I. pripremnom razredu ukljuuju se u zbor tek u drugom polugoditu.

  U I. i II. razredu srednje glazbene kole mogue umjesto zbora po 1 sat komorne glazbe. * sat traje 30 minuta

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  10

  ZAJEDNIKI OPEOBRAZOVNI DIO Tjedni broj sati

  NASTAVNI PREDMET I. r. II. r. III. r. IV. r.

  Hrvatski jezik 4 4 3 3

  Strani jezik (I.) 3 3 3 3

  Strani jezik (II.) 2 2 2 2

  Latinski jezik 1 1 - -

  Likovna umjetnost 1 1 1 1

  Psihologija - - 2 -

  Filozofija - - - 2

  Povijest 2 2 1 1

  Zemljopis 1 1 - -

  Etika / Vjeronauk 1 1 1 1

  Informatika pismenost 1 1 1 1

  Matematika 2 2 2 2

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2

  UKUPNI ZAJEDNIKI DIO 20 20 18 18

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  11

  4. Uvjeti rada, prostor i oprema kola djeluje u namjenski ureenom prostoru u Ulici Ivana Gorana Kovaia 19 od 1984. godine, u prostoru u Bjelovarskoj 48b (prostor unajmljen od strane Grada) od 2013. godine, te od ove kolske godine u prostoru Gimnazije Sesvete u Bistrikoj 7.

  Nastavni proces se odvija u 2 turnusa i meuturnusu, u 6 radnih dana u tjednu.

  U Ulici Ivana Gorana Kovaia 19 imamo 12 uionica, tajnitvo i zbornicu. Kako nemamo dovoljno prostorija, u tajnitvu je radni prostor za voditeljicu raunovodstva i ravnateljicu, to nije primjereno, te je uskoro potrebno rijeiti taj problem. Prostor je tijekom godina preureivan. kolske godine 2007./2008. ureen je ulazni hodnik kole i uionica solfeggia, koja ujedno slui i kao koncertna dvorana kole. kolske godine 2008./2009. ureeni su sanitarni vorovi za uenike i uitelje, 5 uionica individualne nastave, uionica za skupnu nastavu, zbornica i tajnitvo. kolske godine 2009./2010. ureeno je jo 5 uionica individualne nastave. Promijenjeni su krovni prozori, rasvjetna tijela, pod u hodniku, polakirani parketi. kolske godine 2010./2011. obojen je hodnik i uionica za grupnu nastavu, te su promijenjena ulazna vrata u kolu. Kompletno ureenje kole financirano je iz vlastitih sredstava. U srpnju i kolovozu ove 2016. godine napravljena je zvukoizolacija izmeu prostorija s desne strane hodnika u potkrovlju Ul.I.G.Kovaia 19, dodano je 5 novih klima ureaja, te su sve uionice, hodnik, stubite, tajnitvo i zbornica obojani. Sve je financirano iz vlastitih sredstava.

  Od kolske godine 2013./2014. koristimo prostor u Bjelovarskoj 48b (na katu iznad Super Konzuma), najam plaa Grad Zagreb, a opremljen je sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje. Prostor ima 7 uionica za individualnu nastavu, jednu za nastavu solfeggia i malu dvoranu za skupno muziciranje (zbor i orkestar) i odravanje koncerata, a esto se tu odravaju i struna vijea AZOO.

  Svake kolske godine postaje sve vei problem izrada rasporeda, iz razloga to je veina djece u osnovnoj koli samo u jutarnjem turnusu, pa u glazbenu kolu dolaze samo u popodnevnom. Sve je vea potreba za odravanjem nastave samo u popodnevnom turnusu, to znai da bi uskoro svatko od nastavnika trebao imati svoju uionicu za nastavu. Pokrenuli smo inicijativu za rjeavanje problema prostora kole, koji bi trebao biti na jednoj adresi. Nadamo se podrci Gradske etvrti Sesvete, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Grada Zagreba.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  12

  Svake kolske godine prema planu odjela nabavljaju se instrumenti, tako da kola raspolae s ovim instrumentarijem :

  Instrument Komada Instrument Komada

  PIANINO 23 GITARA 20

  KLAVIR 4 EL. PIANINO

  YAMAHA

  2

  FLAUTA C 26 EL. PIANINO

  KAWAI

  3

  BAS FLAUTA 1 BISERNICA 24

  ALT

  KLARINET

  1 TAMBURAKO

  ELO

  3

  KLARINET B

  ES

  10

  1

  SAKSOFON

  ALT

  TENOR

  3

  3

  1

  BAS

  KLARINET

  1 D BUGARIJA 2

  HARMONIKA 17 BRA 20

  VIOLINA 32 ELOVI 4

  VIOLONELO 9 BERDE 2

  UKUPNO 212

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  13

  5. Djelatnici U Glazbenoj koli Zlatka Grgoevia rade 43 nastavnika. Svi su zaposleni na puno radno vrijeme, osim nastavnice solo pjevanja, nastavnice povijesti glazbe i nastavnice talijanskog jezika. Nema vanjskih suradnika. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta podnijeli smo zahtjev za odobrenjem prekovremenih sati, te zahtjeve za odobrenjem radnih mjesta:

  - Nastavnik/ca tambure radnog vremena na neodreeno

  - Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta radnog vremena na neodreeno

  - Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta puno radno vrijeme na neodreeno

  - Nastavnik/ca klavira puno radno vrijeme na neodreeno

  - Nastavnik/ca povijesti glazbe 4 sata u nastavi

  - Nastavnik/ca solo pjevanja 6 sati u nastavi

  - Nastavnik/ca talijanskog jezika 2 sata u nastavi

  - Spremaica radnog vremena na neodreeno

  Sesvete, kao najvea gradska etvrt Grada Zagreba, ima velik broj stanovnika (100 000), osim samog centra naselja nama gravitiraju i okolna naselja : Soblinec, Adamovec, Belovar, Morave, Luan, Sesvetska sela, Sesvetski Kraljevec, Sesvetska Sopnica, Sesvetska Selnica, Jelkovec, Brestje, Rugvica, Vugrovec, Kaina, Jelkovec, Glavnica. Postoji velik interes za predkolskim glazbenim obrazovanjem, velik nam broj djece dolazi svake godine na prijamni ispit u 1. razred osnovne kole, a zbog ogranienog broja upisa i ove godine smo odbili 100 djece. kola je postala prepoznatljiva po kvalitetnim animacijskim koncertima u osnovnim kolama Sesveta, zajednikim koncertima s drugim glazbenim kolama, sudjelovanjem na brojnim natjecanjima gdje nai uenici osvajaju brojne nagrade. Prole kolske godine Oskara znanja dobila je uenica flaute Franziska Anne Fundeli, prof.Jelena Valkovi i prof.Margareta Goleni.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  14

  5.1. Nastavnici

  R.BR. IME I PREZIME GODINE STAA

  STR. SPR.

  RADNO MJESTO nastavnik/ica

  1. ANA GLASNOVI (zamjena za SENKU APA)

  2 VSS klavira

  2. OZREN ORKOVI 6 VSS trube

  3. NIKOLA DOMJANI 2 VSS klavira

  4. ANGENIJA UGA 11 VSS gitare

  5. ROBERTA GLAVA 25 VSS flaute

  6. MARGARETA GOLENI 16 VSS klavira

  7. IGOR GRGURI 23 VSS klavira

  8. FANIKA IVANI 18 VSS flaute

  9. IVAN JAVORA 7 VSS teor. gl. predmeta

  10. MISLAV SVIBEN (zamjena za ravnateljicu)

  0 univ. bacc.mus.

  harmonike

  11. VALENTINA KASAJI 2 VSS harmonike

  12. BRANKA KATULI-KRUHAK 36 SSS gitare

  13. LOVRO KOVAEVI 11 VSS violonela

  14. LJUDMILA KOZIG 26 VSS violine

  15. NENAD DAN KOZIG 25 VSS tambure

  16. DEJAN PETRINI (zamjena za ANTONIJU LISIAK HOA)

  1

  VS

  klavira

  17. DANIELA MARJANOVI 32 VSS klavira

  18. ANA MATOKOVI-DABI 38 VSS teor. gl. predmeta

  19. IVA MATOEVI 13 VSS klavira

  20. MARINA MIJATOVI 17 VSS klavira

  21. DRAGOSLAV MILOEVI 25 VSS flaute i tambure

  22. SILVIJA MUAK 26 VSS tambure

  23. ZRINKA MUEK 4 VSS klavira

  24. ALEKSANDRA NA 9 VSS gitare

  25. IVAN PAVI 2 VSS saksofona

  26. JAKOV PAVI 37 VS gitare

  27. ANTONIJA POLJUHA 21 VSS teor. gl. predmeta

  28. DAVOR POLEK 26 VSS klarineta

  29. MARTIN POTONIK 8 VSS klarineta

  30. RENATA HRENJAK (zamjena za Martu Lonar)

  0 univ. bacc. paed.

  teor. gl. predmeta

  31. PEDRO RIBEIRO RODRIGUES 6 VSS gitare

  32. ANDREJA SEME MODRI 14 VSS klavira

  33. MATEJA ARLIJA 3 VSS flaute

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  15

  34. IVANKA EBREK 8 VSS tambure

  35. KLARA IMII 4 VSS teor. gl. predmeta i tambure

  36. JELENA VALKOVI 11 VSS flaute

  37. BRANIMIR VEDRINA 13 VSS violine

  38. IVANA ULJEVI 6 VSS violine

  39. BILJANA VITANOVI 2 VSS harmonike

  40. ZORISLAV FRANIKOVI 14 VSS klavira

  41. IDA KANI 0 VSS solo pjevanja

  42. TANJA HALUAN 1 VSS povijesti glazbe

  43. NATALIJA GLAVAK HORVATI

  VSS talijanskog jezika

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  16

  5.2. Ostali djelatnici

  R.BR.

  IME I PREZIME

  GODINE STAA

  STR. SPR.

  RADNO MJESTO

  1. LJERKA PAALI 31 VSS ravnateljica

  2. MIRICA MATOIC 21 VS tajnica

  3. IVANA BERGER (zamjena za Ruicu Zeljko)

  0 VS voditeljica raunovodstva

  4. DUBRAVKA PONGRAC 21 SSS spremaica

  5. NIKOLINA KELEMINOVI 2 SSS spremaica

  5.3. Tjedna zaduenja nastavnika

  IME I PREZIME

  NEP

  OSR

  .OD

  G

  OB

  R. R

  AD

  O.R

  . R

  AZR

  EDN

  IK

  PR

  O

  ELN

  .

  KN

  JIN

  ICA

  ZBIR

  KA

  GLA

  ZBA

  LA

  SIN

  DIK

  .

  PO

  VJE

  REN

  .

  NA

  STA

  VN

  IK

  PR

  IPR

  AV

  N.

  UK

  UP

  NO

  PO

  SL.K

  OJI

  PR

  OIZ

  L. IZ

  NO

  OR

  UK

  UP

  NO

  SATI

  IZN

  AD

  NO

  RM

  E

  ODJEL ZA KLAVIR

  A.SEME

  MODRI

  22 22 18 40 4

  D.PETRINI

  (zamjena

  A.L.HOA)

  22 22 18 40 3

  M.GOLENI 22 22 18 40 1,67

  M. MIJATOVI 20 2 22 18 40 4,67

  D. MARJANOVI 22 22 18 40 3,33

  N. DOMJANI 20 2 22 18 40 2,67

  I. GRGURI 20 2 22 18 40 4,33

  I. MATOEVI 21 1 22 18 40 3

  A.GLASNOVI (ZAMJENA S.APA)

  21 1 22 18 40 2,33

  Z. MUEK 22 22 18 40 4

  Z.FRANIKOVI 20 2 22 18 40 0,33

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  17

  ODJEL ZA HARMONIKU I PJEVANJE

  B. VITANOVI 20 1 1 22 18 40 2,67

  MISLAV SVIBEN

  (zamjena) 20 2 2 22 18 40 0,67

  V. KASAJI 21 1 22 18 40 3

  IDA KANI 6 6 5 11

  ODJEL ZA GITARU

  A. NA 22 22 18 40 4

  A. UGA 21 1 22 18 40 3

  B. KATULI

  KRUHAK

  22 22 18 40 4

  J. PAVI 22 22 18 40 3,33

  P. RIBEIRO

  RODRIGUES

  22 22 18 40 3,67

  ODJEL ZA PUHAE

  J. VALKOVI 22 22 18 40 4,33

  R. GLAVA 17 2 3 22 18 40 3,67

  M. ARLIJA 21 1 22 18 40 3

  F. IVANI 19 1 2 22 18 40 3,67

  D. MILOEVI 22 22 18 40 2,67

  M. POTONIK 22 22 18 40 4

  D. POLEK 22 22 18 40 2,67

  I. PAVI 22 22 18 40 2,67

  O. ORKOVI 21 1 22 18 40 3,33

  ODJEL ZA GUDAE

  LJ. KOZIG 21 1 22 18 40 3,67

  I.ULJEVI 20 1 1 22 18 40 2,67

  B. VEDRINA 21 1 22 18 40 3

  L. KOVAEVI 20 2 22 18 40 3,33

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  18

  ODJEL ZA TAMBURE

  N.D. KOZIG 20 1 1 22 18 40 1,33

  I. EBREK 22 22 18 40 4

  S. MUAK 21 1 22 18 40 4,33

  K. IMII 22 22 18 40 4,67

  ODJEL ZA TEORIJSKE PREDMETE

  A.MATOKOVI

  DABI

  22 22 18 40 3

  A. POLJUHA 21 1 22 18 40 5

  I. JAVORA 22 22 18 40 0

  R.HRENJAK 22 22 18 40 0

  TANJA

  HALUAN

  4

  4 3 7 0

  N.GLAVAK

  HORVATI

  2

  2 2 4 0

  UKUPNO 121,67

  5.4. Ostali zaposlenici

  Ravnateljica Ljerka Paali 40 sati

  Tajnica Mirica Matoic 40 sati

  Voditeljica raunovodstva Ivana Berger 40 sati

  Spremaica Dubravka Pongrac 40 sati

  Spremaica Nikolina Keleminovi 40 sati

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  19

  6. Nastava

  Poetak nastavne godine : 5. rujna 2016.

  Zavretak nastavne godine : 14. lipnja 2017.

  NASTAVA JE PODIJELJENA U DVA POLUGODITA: 1. POLUGODITE TRAJE OD: 5. RUJNA 2016. DO 23. PROSINCA 2016. 2. POLUGODITE TRAJE OD: 12. SIJENJA 2017. DO 14. LIPNJA 2017.

  ODMORI UENIKA:

  Zimski odmor uenika poinje 27. prosinca 2016. godine, a zavrava 11. sijenja 2017. godine.

  Proljetni odmor uenika poinje 13. travnja 2017.godine, a zavrava 21. travnja 2017. godine.

  Ljetni odmor uenika poinje: 16. lipnja 2017. godine.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  20

  6.1. Kalendar radnih dana za kolsku godinu 2016./2017.

  mjesec b

  roj d

  ana

  Sub

  ota

  Ned

  jelja

  blagdani i neradni dani

  godinji odmor

  radni

  dani

  broj

  radnih

  sati

  rujan 2016. 30 4 4 20 160

  listopad 2016. 31 5 5 ( 8. listopada) 21 168

  studeni 2016. 30 4 4 1 (1. studeni) 21 168

  prosinac 2016. 31 5 4 1 (25. i 26. prosinca) 17 136

  sijeanj 2017. 31 5 5 1 (1. i. 6. sijenja) 14 112

  veljaa 2017. 28 4 4 20 160

  oujak 2017. 31 4 4 23 184

  travanj 2017. 30 5 5 1 (16. i 17. Uskrs) 12 96

  svibanj 2017. 31 4 4 1 ( 1.svibnja) 22 176

  lipanj 2017. 30 4 4 1 (15. lipnja Tijelovo) 10 80

  srpanj 2017. 31 4 4

  kolovoz 2017. 31 5 5 2 (5. i 15. kolovoz) 31. kolovoza

  zavretak k. god.

  UKUPNO : 365 53 52 180 1440

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  21

  6.2. Kalendar nastavnih dana za kolsku godinu 2016./2017.

  mjesec

  broj nastavnih

  dana

  napomena

  rujan 2016. 20 Poetak nastavne godine 05. rujna

  listopad 2016. 21 Nenastavni dan 31.listopada

  studeni 2016. 21

  prosinac 2016. 17 Zavretak I. polugodita (23. prosinca)

  Poetak zimskog odmora za uenike (27. prosinca)

  sijeanj 2017. 14 Zavretak zimskog odmora za uenike (11. sijenja)

  Poetak II. polugodita (12. sijenja)

  veljaa 2017. 20

  oujak 2017. 23

  travanj 2017. 12 Poetak proljetnog odmora za uenike (13.travnja)

  Zavretak proljetnog odmora za uenike (21.travnja)

  svibanj 2017. 22 01. svibnja Praznik rada

  Dan kole (24. svibnja)

  lipanj 2017. 10 Zavretak nastavne godine (14. lipnja)

  Poetak ljetnog odmora za uenike (19. lipnja)

  srpanj 2017. -

  kolovoz 2017. -

  UKUPNO : 180 36 nastavnih tjedana

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  22

  7. Uenici

  7.1. Broj uenika i razrednih odjela na poetku kolske godine 2016./2017.

  Broj uenika po razredima Broj razrednih odjela Ukupno

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  1.pr

  1.s

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  SRED

  NJA

  K

  OLA

  Bro

  j ue

  nik

  a

  Bro

  j r. o

  dje

  la

  105 85 78 78 63 60 4+16 3 3 3 3 2 2 2 489 18

  7.2. Broj uenika po instrumentima i razredima

  INSTRUMENT

  RAZREDI

  1. 2. 3. 4. 5. 6. UKUPNO

  KLAVIR 31 23 22 30 16 15 137

  VIOLINA 6 9 4 11 8 4 42

  VIOLONELO 4 3 3 2 / 1 13

  GITARA 15 6 13 12 12 11 69

  FLAUTA 12 13 9 6 9 10 59

  KLARINET 6 7 4 2 3 7 29

  TRUBA 3 2 2 2 2 1 12

  SAKSOFON 4 1 6 4 / 1 16

  TAMBURE 14 13 7 6 6 5 51

  HARMONIKA 10 8 8 3 7 5 41

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  23

  UKUPNO 105 85 78 78 63 60 469

  SREDNJA KOLA

  PROGRAM 1.PRIPR. 1.S

  KLAVIR 2

  FLAUTA 5

  HARMONIKA 1

  GITARA 3

  KLARINET 1

  TAMBURE 2

  TEORIJSKI 1 2

  PJEVANJE 3

  UKUPNO 4 16

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  24

  7.3. Tjedni i godinji broj sati neposrednog odgojno obrazovnog rada s

  uenicima po instrumentu, teorijskoj nastavi, skupnom muziciranju

  KLAVIR

  Razred

  Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 31 41,33 1446,67

  II. 23 30,67 1073,33

  III. 22 29,33 1026,67

  IV. 30 60 2100

  V. 16 32 1120

  VI. 15 30 1050

  UKUPNO 137 223,33 7816,67

  VIOLINA

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 6 8 280

  II. 9 12 420

  III. 4 5,33 186,67

  IV. 11 22 770

  V. 8 16 560

  VI 4 8 280

  UKUPNO 42 71,33 2496,67

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  25

  VIOLONELO

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 4 5,33 186,67

  II. 3 4 140

  III. 3 4 140

  IV. 2 4 140

  V. / /

  VI. 1 2 70

  UKUPNO: 13 19,33 676,67

  GITARA

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 15 20 700

  II. 6 8 280

  III. 13 17,33 606,67

  IV. 12 24 840

  V. 12 24 840

  VI. 11 22 770

  UKUPNO 69 115,33 4036,67

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  26

  FLAUTA

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 12 16 560

  II. 13 17,33 606,67

  III. 9 12 420

  IV. 6 12 420

  V. 9 18 630

  VI. 10 20 700

  UKUPNO 58 95,33 3336,67

  KLARINET

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 6 8 280

  II. 7 9,33 326,67

  III. 4 5,33 186,67

  IV. 2 4 140

  V. 3 6 210

  VI. 7 14 490

  UKUPNO 29 46,67 1633,33

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  27

  TRUBA

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 3 4 140

  II. 2 2,67 93,33

  III. 2 2,67 93,33

  IV. 2 4 140

  V. 2 4 140

  VI. 1 2 70

  UKUPNO 12 19,33 676,67

  SAKSOFON

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 4 5,33 186,67

  II. 1 1,33 46,67

  III. 6 8 280

  IV. 4 8 280

  V. /

  VI. 1 2 70

  UKUPNO 16 24,67 863,33

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  28

  HARMONIKA

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 10 13,33 466,67

  II. 8 10,67 373,33

  III. 8 10,67 373,33

  IV. 3 6 210

  V. 7 14 490

  VI. 5 10 350

  UKUPNO 41 64,67 2263,33

  TAMBURE

  Razred Uenici

  ukupno

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  I. 14 18,67 653,33

  II. 13 17,33 606,67

  III. 7 9,33 326,67

  IV. 6 12 420

  V. 6 12 420

  VI. 5 10 350

  UKUPNO 51 79,33 2776,67

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  29

  PROGRAM

  SREDNJA KOLA

  1.PRIPR. 1.S TJEDNO GODINJE

  KLAVIR 2 4 140

  FLAUTA 5 10 350

  HARMONIKA 1 2 70

  GITARA 3 6 210

  KLARINET 1 2 70

  TAMBURE 2 4 140

  TEORIJSKI

  (klav.obv.)

  1 2 4 140

  PJEVANJE 3 6 210

  UKUPNO 4 16 38 1330

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  30

  7.4. Tjedni i godinji broj sati nastave instrumenta

  (od I. do VI. razreda)

  Instrument broj uenika Tjedno nastava Godinje nastava

  KLAVIR 137 223,33 7816,67

  VIOLINA 42 71,33 2496,67

  VIOLONELO 13 19,33 676,67

  GITARA 69 115,33 4036,67

  FLAUTA 59 95,33 3336,67

  KLARINET 29 46,67 1633,33

  TRUBA 12 19,33 676,67

  SAKSOFON 16 24,67 863,33

  HARMONIKA 41 64,67 2263,33

  TAMBURE 51 79,33 2776,67

  UKUPNO

  INSTRUMENT

  469

  759,33

  26576,67

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  31

  SOLFEGGIO

  RAZRED BROJ

  UENIKA

  BROJ

  GRUPA

  TJEDNO

  NASTAVA

  GODINJE

  NASTAVA

  I. 105 7 14 490

  II. 85 6 12 420

  III. 78 6 12 420

  IV. 78 6 12 420

  V. 63 4 8 280

  VI 60 4 8 280

  1.PRIPR. 4 1 4 140

  1.S 16 2 4 140

  UKUPNO: 489 36 72 2590

  TEORIJA GLAZBE

  RAZRED BROJ

  UENIKA

  BROJ

  GRUPA

  TJEDNO

  NASTAVA

  GODINJE

  NASTAVA

  VI. 20 2 2 70

  HARMONIJA

  RAZRED BROJ

  UENIKA

  BROJ

  GRUPA

  TJEDNO

  NASTAVA

  GODINJE

  NASTAVA

  1.S 16 3 7 245

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  32

  KOLSKA KNJINICA I ZBIRKA GLAZBALA

  RAZRED BROJ

  UENIKA

  Tjedno

  nastava

  Godinje

  nastava

  Knjinica i

  zbirka

  glazbala

  I.-VI.

  1.S

  489

  4

  140

  SKUPNO MUZICIRANJE

  ORKESTAR Tjedno nastava Godinje nastava

  TAMBURAKI ORKESTAR 2,67 93,33

  GUDAKI ORKESTAR 2,67 93,33

  PUHAKI ORKESTAR 2,67 93,33

  HARMONIKAKI

  ORKESTAR

  2,67 93,33

  ZBOR 4 grupe 12 420

  UKUPNO 22,67 793,33

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  33

  KOMORNA GLAZBA

  ANSAMBL Tjedno nastava Godinje nastava

  PUHAKI (4 grupe) 8 280

  GITARA (3 grupe) 5 175

  KLAVIRSKA DUA 2 70

  TAMBURA 2 70

  HARMONIKA 2 70

  UKUPNO 19 665

  TALIJANSKI JEZIK

  1.PRIPR. Tjedno nastava Godinje nastava

  PJEVAI 2 70

  POVIJEST GLAZBE

  1.S.. Tjedno nastava Godinje nastava

  2 GRUPE 4 140

  FAKULTATIVNA NASTAVA- SUVREMENA GLAZBA

  1.S.. Tjedno nastava Godinje nastava

  1 GRUPA 1 35

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  34

  KOREPETICIJA

  Tjedno nastava Godinje nastava

  INSTRUMENT 797,33 27906,67

  TEORIJSKI PREDMETI 83 2905

  K. KNJINICA, ZBIRKA

  INSTRUMENATA

  4 140

  SKUPNO MUZICIRANJE

  (ZBOR, ORKESTAR)

  22,67 793,33

  KOMORNA GLAZBA 17 595

  KOREPETICIJA 20,33 711,67

  TALIJANSKI JEZIK 2 70

  POVIJEST GLAZBE 4 140

  FAKULTATIVNA

  NASTAVA

  1 35

  UKUPNO 953,33 33366,67

  BROJ UENIKA Tjedno nastava Godinje nastava

  O 226 12 420

  S 8+3 8,33 291,67

  UKUPNO 20,33 711,67

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  35

  8. Godinji plan i program rada ravnateljice u k. god.

  2016./2017.

  VRSTA POSLA SADRAJ TJED.

  1. Poslovi voenja Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  - organizacija nastave

  - izrada prijedloga programa rada kole, rasporeda rada nastavnika

  - organizacija i koordiniranje javnih nastupa u organizaciji kole

  - praenje zakonskih propisa

  10

  2. Poslovi izrade i realizacije Godinjeg plana i programa rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  - planiranje i izrada Godinjeg plana i programa kole

  - izrada izvjea o realizaciji plana i programa

  2

  3. Poslovi izrade Godinjeg financijskog plana Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  - izrada godinjeg plana nabave za potrebe kole u suradnji s voditeljicom raunovodstva

  - praenje kretanja priliva i utroka financijskih sredstava

  2

  4. Poslovi organiziranja i usklaivanja procesa rada

  - posjete satovima nastave radi uvida u organizaciju nastavnog sata

  - individualni rad s uiteljima

  - organizacija zamjena nastave u sluaju sprijeenosti uitelja

  - nadziranje i pregled pedagoke dokumentacije nastavnika i kole

  - rad s pripravnicima

  14

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  36

  - praenje pripreme javnih nastupa u organizaciji nastavnika (produkcije, koncerti, javni nastupi izvan kole)

  - suradnja s roditeljima i uenicima

  5. Poslovi organizacije i provedbe upisa i prijamnih ispita

  - planiranje, organiziranje i prisustvovanje prijamnim ispitima i upisima u kolu

  2

  6. Poslovi izrade nastavnih planova i programa

  - planiranje i izrada nastavnih planova i programa

  2

  7. Poslovi organizacije i provedbe godinjih i zavrnih ispita

  - planiranje, organiziranje i prisustvovanje prijevremenim, godinjim i zavrnim ispitima

  2

  8. Rad u strunim organima i organima upravljanja

  - pomo predsjednici kolskog odbora u pripremanju sjednica

  - pripremanje i voenje sjednica Nastavnikog vijea

  - suradnja s razrednicima i proelnicima

  2

  9. Ostali poslovi i radni zadaci Suradnja s drugim glazbenim kolama, lokalnom zajednicom, Gradskim uredom za obrazovanje, Ministarstvom, Agencijom za odgoj i obrazovanje

  4

  UKUPNO

  40

  Ravnateljica radi 2024 sata godinje realiziranih u 253 radna dana.

  Ostali poslovi ravnateljice su :

  - prisustvo satima nastave nastavnika tijekom kolske godine, pregled

  pedagoke dokumentacije

  - suradnja s osnovnim kolama u okolici, kulturnim institucijama, te

  glazbenim kolama

  - praenje rada nastavnika pripravnika i pomo tijekom pripravnikog staa

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  37

  - pripremanje i voenje svih sjednica Nastavnikog vijea i sastanaka

  proelnika

  - sazivanje i voenje konstituirajue sjednice Vijea roditelja, te Vijea

  uenika

  - briga o izvrenju Plana i programa rada kole

  - briga o provoenju odluka kolskog odbora i drugih tijela

  - suradnja s roditeljima

  - briga o nabavi instrumenata, notnog materijala, udbenika i ostalih

  nastavnih pomagala

  - organizacija koncerata u glazbenoj koli (boini, zavrni) i na gostovanjima

  u drugim kolama

  - sudjelovanje na seminarima za ravnatelje kola, kao i na seminarima za

  nastavnike harmonike

  Ravnateljica Glazbene kole

  Zlatka Grgoevia

  Ljerka Paali, mag.mus.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  38

  9. Struna tijela kole

  9.1. Nastavniko vijee

  Plan i program rada Nastavnikog vijea Glazbene kole Zlatka Grgoevia, u

  k.god.2016./2017.

  Nastavniko vijee ine nastavnici, struni suradnici i ravnatelj kole.

  Nastavniko vijee:

  - obavlja poslove u svezi s izvoenjem nastavnog plana i programa, potrebama i

  interesima uenika, te promicanjem struno-pedagokog rada kole

  - na prijedlog ravnatelja ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine

  - na prijedlog ravnatelja predlae imenovanje razrednika i voditelje smjena

  - predlae struno usavravanje nastavnika i strunih suradnika

  - sudjeluje, u dogovoru s ravnateljem u osnivanju strunih odjela i imenovanju njihovih voditelja (proelnika strunih odjela)

  - odreuje lanove povjerenstva za polaganje svih ispita koji se polau pred povjerenstvom

  - odreuje termine odravanja popravnih ispita - odreuje sadraj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te nain i rokove

  polaganja ispita - utvruje trajanje dopunskog rada po nastavnim predmetima - odluuje o priznavanju inozemnih kolskih kvalifikacija radi nastavka

  obrazovanja, - utvruje uvjete, nain i postupak obrazovanja uenika koji imaju status

  kategoriziranog sportaa darovitih uenika u umjetnikim programima te uenika koji se pripremaju za meunarodna natjecanja

  - donosi konanu odluku o ocjeni iz vladanja uenika - donosi odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj koli uenika prvog

  razreda, odnosno odluku o prelasku uenika u drugu kolu uenika prvog razreda koja provodi isti obrazovni program

  - donosi odluku o upisu uenika koji je prekinuo srednje obrazovanje - donosi prijedlog o ukljuivanju uenika u pripremnu ili dopunsku nastavu

  hrvatskoga jezika - imenuje i razrjeuje dva lana kolskog odbora iz reda nastavnika i strunih

  suradnika - izrie pedagoke mjere za koje je ovlateno

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  39

  - predlae primjereni program srednjeg obrazovanja za uenika s tekoama u razvoju

  - na prijedlog nadlenog lijenika kole specijaliste kolske medicine, donosi odluku o oslobaanju od pohaanja odreenog nastavnog predmeta ili odreene aktivnosti ako bi to sudjelovanje tetilo zdravlju uenika

  - daje prijedloge kolskom odboru i ravnatelju za unapreivanje organizacije rada i djelatnosti te uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada

  - donosi stajalite u postupku izbora i imenovanja ravnatelja - raspravlja o etikom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne

  djelatnosti u koli i Kunom redu prije njihova donoenja obavlja druge poslove utvrene propisima i opim aktima Planiramo odrati 8 sjednica NV-a.

  9.2. Razredno vijee

  Plan rada Razrednih vijea Glazbene kole Zlatka Grgoevia u

  k.god.2016./2017.

  Razredno vijee ine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

  Razredno vijee:

  - skrbi o odgoju i obrazovanju uenika u razrednom odjelu - skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i kolskog kurikuluma - odluuje o upuivanju uenika na predmetni ili razredni ispit - utvruje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika - utvruje raspored kolskih i domaih zadaa - utvruje, u sluaju izbivanja ili sprijeenosti nastavnika odreenog nastavnog

  predmeta, zakljunu ocjenu uenika na prijedlog nastavnika ili strunog suradnika kojega je odredio ravnatelj

  - predlae izlete razrednog odjela - surauje s Vijeem uenika - surauje s Vijeem roditelja - surauje s roditeljima i skrbnicima uenika - raspravlja o etikom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne

  djelatnosti u koli i kunom redu prije njihova donoenja - izrie pedagoku mjeru za koju je ovlaten obavlja druge poslove odreene propisima i opim aktima kole.

  Planiramo odrati 3 sjednice Razrednog vijea s prikazom uspjeha uenika G

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  40

  izostanaka i vladanja te realizacije Plana i programa uenika Glazbene kole

  Zlatka Grgoevia:

  a) po instrumentu

  b) po solfeggiu

  c) po skupnom muziciranju

  d) opi uspjeh po razredu ( I.-VI r.), 1.pripremni i 1.r.srednje kole

  e) opi uspjeh kole

  Plan poslova razrednitva - iskazano u satima k. 2016./2017. god. ( 18 nastavnika )

  Razredi Tjedno Godinje

  I . VI. (16 odjela)

  1.pripremni, 1.S

  16

  2

  630

  OSTALI POSLOVI

  RAZREDNITVA

  18 630

  UKUPNO POSLOVI

  RAZREDNITVA

  36 1260

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  41

  9.3. Proelnici

  Mjeseno e se odravati sastanci proelnika odjela radi rjeavanja tekue

  problematike i pripreme svih dogaanja u koli i izvan nje.

  PROELNICI :

  ODJEL ZA KLAVIR MARINA MIJATOVI, PROF.

  ODJEL ZA HARMONIKU I

  PJEVANJE BILJANA VITANOVI, PROF.

  ODJEL ZA PUHAE ROBERTA GLAVA, PROF.

  ODJEL ZA GITARU ANGENIJA UGA, PROF.

  ODJEL ZA TAMBURE SILVIJA MUAK, PROF.

  ODJEL ZA GUDAE BRANIMIR VEDRINA, PROF.

  ODJEL ZA TEORIJSKE

  GLAZBENE PREDMETE ANTONIJA POLJUHA, PROF.

  ZADUENJA PROELNIKA:

  ODJEL TJEDNO

  SATI

  GODINJE

  SATI

  Odjel za gudae 1 35

  Odjel za teorijske

  predmete

  1 35

  Odjel za klavir 2 70

  Odjel za harmoniku i

  pjevanje

  1 35

  Odjel za puhae 2 70

  Odjel za gitaru 1 35

  Odjel za tambure 1 35

  UKUPNO 9 315

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  42

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  43

  10. Razrednici, vijee roditelja, vijee uenika

  10.1. Razrednik

  Razrednik:

  Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je struni voditelj razrednog

  odjela i Razrednog vijea.

  Razrednik:

  - skrbi o redovitom pohaanju nastave i izvravanju drugih obveza uenika, - skrbi o ostvarivanju godinjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu - ispunjava i potpisuje svjedodbe i druge isprave svog razrednog odjela - predlae Razrednom vijeu utvrivanje opeg uspjeha uenika - predlae Razrednom vijeu ocjenu iz vladanja uenika - poziva na razgovor u kolu roditelja koji ne skrbi o uenikovom redovitom

  izvravanju kolskih obveza - saziva sjednice Razrednog vijea i predsjedava im - podnosi izvjee o radu Razrednog vijea Nastavnikom vijeu i ravnatelju

  kole - izvjeuje uenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim

  rezultatima uenika razrednog odjela u uenju i vladanju - izrie pedagoku mjeru za koju je ovlaten - priopuje ueniku opi uspjeh - skrbi o redovitom ocjenjivanju uenika iz nastavnih predmeta - pomae uenicima u rjeavanju kolskih i drugih problema - obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel Planiramo odrati 36 roditeljskih sastanaka tijekom kolske godine.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  44

  10.2. Vijee roditelja

  Vijee roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja uenika svakog razrednog odjela.

  Roditelji uenika svakog razrednog odjela na poetku kolske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela izmeu sebe biraju jednog predstavnika u Vijee roditelja.

  Vijee roditelja bira se za tekuu kolsku godinu.

  Vijee roditelja raspravlja o pitanjima znaajnim za ivot i rad kole te:

  - daje miljenje o prijedlogu kolskog kurikuluma i godinjeg plana i programa rada Uiteljskom vijeu odnosno ravnatelju

  - raspravlja o izvjeima ravnatelja o realizaciji kolskog kurikuluma, godinjeg plana i programa rada kole

  - razmatra pritube roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom - imenuje i razrjeuje jednog lana kolskog odbora iz reda roditelja - predlae mjere za unapreivanje odgojno-obrazovnog rada - daje miljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih

  i kulturnih sadraja kole - daje miljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljanjem uvjeta rada u

  koli - daje miljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim poloajem uenika

  i pruanjem odgovarajue pomoi - donosi stajalite u postupku izbora i imenovanja ravnatelja - raspravlja o etikom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne

  djelatnosti u koli i Kunom redu prije njihova donoenja

  Planiramo odrati 3 sjednice Vijea roditelja u ovoj kolskoj godini.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  45

  10.3. Vijee uenika

  Vijee uenika ine predstavnici svakog razrednog odjela.

  Vijee uenika:

  - priprema i daje prijedloge tijelima kole o pitanjima vanim za uenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju

  - predlae osnivanje uenikih klubova i udruga - daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija - predlae mjere poboljanja uvjeta rada u koli - pomae uenicima u izvrenju kolskih i izvankolskih

  obveza - skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zatiti uenika - predlae ravnatelju, Nastavnikom vijeu i kolskom

  odboru mjere za promicanje prava i interesa uenika - predlae kandidate za Savjet mladih Grada Zagreba - raspravlja o Etikom kodeksu neposrednih nositelja

  odgojno-obrazovne djelatnosti u koli i Kunom redu prije njihova donoenja

  - obavlja druge poslove odreene statutom i drugim opim aktima

  Ove kolske godine planiramo odrati 3 sjednice Vijea uenika.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  46

  REDNI BROJ

  RAZRED ODJEL BROJ UENIKA

  RAZREDNIK VIJEE RODITELJA

  VIJEE UENIKA

  1. 1. A ZA KLAVIR

  31

  IVA MATOEVI KATARINA JUKI

  DENIS SADOVI

  2. 1. B ZA GUDAE ZA PUHAE

  10 25

  IVANA ULJEVI KATARINA STIPANOVI

  MARTA STIPANOVI

  3. 1. C ZA GITARU ZA HARMONIKU ZA TAMBURU

  15 10 14

  MISLAV SVIBEN TOMISLAV MEDVED

  IVAN BONUS zamjenik

  4. 2. A ZA KLAVIR ZA HARMONIKU

  23 8

  MISLAV SVIBEN MIRJANA RADI

  LUKA KRII

  5. 2.B ZA GUDAE ZA TAMBURU

  12 13

  LJUDMILA KOZIG

  SLAVKO DRNETI

  IVAN RINGL

  6. 2. C ZA PUHAE ZA GITARU

  23 6

  FANIKA IVANI MARTINA GRANI

  NIKOLA ANCI

  7. 3. A ZA KLAVIR ZA GUDAE

  22 7

  NIKOLA DOMJANI

  SLAVICA IVKOVI

  DAVID GALOVI

  8. 3. B ZA GITARU ZA TAMBURU ZA HARMONIKU

  13 7 8

  NIKOLA DOMJANI

  INES PLA EGA zamjenica

  BORNA KRALJ

  9. 3. C ZA PUHAE

  21 OZREN ORKOVI

  ANTO EEGOVI

  MAGARETA STOI

  10. 4. A ZA KLAVIR 30 BILJANA VITANOVI

  GABRIELLA FUNDELI

  NINA SENTE

  11. 4. B. ZA GUDAE ZA TAMBURU ZA HARMONIKU

  13 6 3

  NENAD DAN KOZIG

  ELJKA ZOVKO predsjednica

  LUKA POLOVANEC

  12. 4.C ZA PUHAE ZA GITARU

  14 12

  ANA GLASNOVI

  MORENA PLA

  PETAR ALAMUN

  13. 5. A. ZA KLAVIR ZA GITARU ZA HARMONIKU

  16 12 7

  MATEJA ARLIJA ADRIJANA BARBARI PEVEK

  EVA JURKA IVANI

  14. 5. B. ZA PUHAE ZA TAMBURU ZA GUDAE

  14 6 8

  LOVRO KOVAEVI

  SANDRA PERVAN

  PETRA RUPI

  15. 6. A. ZA KLAVIR ZA GUDAI ZA TAMBURU

  15 5 5

  VALENTINA KASAJI

  DENIS GODEC RUA BABI

  16. 6. B. ZA GITARU ZA HARMONIKU ZA PUHAE

  11 5

  19

  LOVRO KOVAEVI

  IVANA HEGEDU

  DARIA BEVANDA

  17. 1.PRIPR. 4 IVAN JAVORA DENIS MUREHAJI

  MARIO MUREHAJI

  18. 1.S 16 IVAN JAVORA MILENA JAKUPAK

  LUKA URI predsj.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  47

  11. kolski odbor

  PLAN RADA ZA KOLSKU GODINU 2016./2017.

  kolski odbor upravlja kolom. kolski odbor ima sedam lanova od kojih su tri lana zaposlenici kole, jedan lan iz vijea roditelja i tri lana koje imenuje osniva. kolski odbor imenuje ravnatelja kole uz prethodnu suglasnost ministra nadlenog za obrazovanje.

  kolski odbor:

  1. razrjeuje ravnatelja kole

  2. donosi: - Statut na prijedlog ravnatelja kole i uz prethodnu suglasnost Gradske

  skuptine Grada Zagreba - Poslovnik o radu kolskog odbora - Kuni red - Etiki kodeks - kolski kurikulum na prijedlog Nastavnikog vijea i ravnatelja kole - godinji plan i program rada na prijedlog ravnatelja kole i nadzire njegovo

  izvravanje - financijski plan, polugodinji i godinji obraun, na prijedlog ravnatelja kole - druge ope akte kole na prijedlog ravnatelja 3. odluuje uz suglasnost Osnivaa :

  - o stjecanju,optereivanju ili otuivanju nekretnina; - o stjecanju,optereivanju ili otuivanju pokretne imovine pojedinana

  vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a - o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih

  sredstava i ostale pokretne imovine pojedinana vrijednost koja prelazi 70.000,00 kuna bez PDVa

  - koritenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda; - o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i

  prostora - o dugoronom zaduivanju i davanju jamstva za kreditno zaduivanje; - o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaanja kojima vrijednost

  prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  48

  4. odluuje:

  - zahtjevima radnika za zatitu prava iz radnog odnosa - o upuivanju radnika na ovlatenu prosudbu radne sposobnosti na prijedlog

  ravnatelja - o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih

  sredstava i ostale pokretne imovine pojedinana vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDVa

  - o optereivanju ili otuivanju pokretne imovine kole vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a

  - o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaanja kojima vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a

  - uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivaa - u drugom stupnju o aktima koje kola donosi na temelju javnih ovlasti ako

  zakonom, podzakonskim aktom ili statutom nije odreeno drugo nadleno tijelo

  5. predlae Osnivau:

  - promjenu djelatnosti - donoenje drugih odluka u vezi s osnivakim pravima

  6. razmatra:

  - rezultate obrazovnog rada - prijedloge Vijea roditelja - predstavke i prijedloge graana u vezi s radom kole

  7. daje:

  - Osnivau i ravnatelju prijedloge i miljenja o pitanjima vanim za rad i sigurnost u koli; - ravnatelju kole prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u koli

  kolski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrene zakonom i statutom. U kolskoj godini 2016./2017. planiramo odrati 8 (osam) sjednica kolskog odbora, ali po potrebi i vie.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  49

  lanovi kolskog odbora su : Ana Matokovi Dabi predsjednica Igor Grguri zamjenik predsjednice Martin Potonik Anto Eegovi Ivan Juki Nevenka Grbavac Domagoj Brlei

  Predsjednica kolskog odbora:

  Ana Matokovi-Dabi, prof.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  50

  12. Ostali zaposlenici kole

  12.1. Plan rada tajnice kole

  Mj. Sadraj rada

  IX. Poslovi vezani za poetak kolske godine: ispisivanje prevodnica, evidencija u matinim

  knjigama uenika, prijepis svjedodbi.

  Nabavka potrebnog nastavnog materijala i pedagoke dokumentacije.

  Statistiki podaci na kraju kolske godine.

  Poslovi vezani za kadrovsku problematiku ( odjava radnika koji su otili u mirovinu, izrada

  rjeenja, odluka i ugovora, prijava-odjava radnika).

  Suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i port glede prijave radnika koji su

  postali tehnoloki viak, odnosno popuna upranjenih radnih mjesta s radnicima koji su

  prijavljeni kao tehnoloki viak u svojim kolama.

  Izrada Programa rjeavanja radnika koji su proglaeni tehnolokim vikom.

  Suradnja sa Zavodom za zapoljavanje glede prijave i odjave radnika.

  Izdavanje raznih potvrda uenicima i roditeljima.

  Tekui administrativni poslovi

  Suradnja s HZMO-om glede prijave i odjave radnika.

  Suradnja s HZZO-om glede prijave i odjave radnika.

  Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanje i porta vezano za kadrovsku problematiku.

  Poslovi vezani za promjene na print listi glede poetka nove kolske godine i novih zaduenja.

  Izrada rjeenja o zaduenju odgojno-obrazovnih radnika u okviru 40-satnog radnog vremena.

  Poslovi vezani za izradu Godinjeg plana i programa rada kole.

  Izrada osobnog plana rada za tekuu kolsku godinu.

  X. Izrada statistikih podataka na poetku kolske godine.

  Izdavanje raznih potvrda uenicima i roditeljima.

  Tekui administrativni poslovi.

  Objava oglasa za upranjena radna mjesta u javnom glasilu i preko Zavoda za zapoljavanje.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  51

  Poslovi vezani za primanje novih radnika ( sreivanje dokumentacije).

  Rad na E-matici.

  XI. Objave natjeaja.

  Izdavanje raznih potvrda uenicima i roditeljima.

  Tekui administrativni poslovi.

  Zaprimanje molbi i obavljanje poslova koji slijede nakon izbora radnika po natjeaju.

  Kontrola izvrenja poslova glede istoe kole.

  XII. Razni administrativni poslovi vezani za prvo obrazovno razdoblje.

  Sreivanje kolske pismohrane na kraju kalendarske godine.

  Razni poslovi vezani za kraj kalendarske godine.

  Poslovi vezani uz primjenu, izradu Statuta i drugih pravilnika kole.

  Pripremni poslovi na kraju kalendarske godine.

  Zakljuivanje i otvaranje novih poslovnih knjiga.

  I. Poslovi vezani za poetak novog obrazovnog razdoblja.

  Nabavke potrebnog materijala za pospremanje i ienje kolskog prostora za vrijeme

  praznika, kao i nabavka potrebnog nastavnog materijala za poetak novog obrazovnog

  razdoblja.

  Kontinuirano praenje novih zakonskih propisa i primjena istih (Zakon o radu).

  Tekui administrativni poslovi.

  II. Izrada novih normativnih akata.

  Izrada novih Rjeenja i Ugovora vezanih za nove zakonske propise i primjenu novih zakonskih

  propisa.

  Razni administrativni poslovi vezani za tekue poslovanje kole.

  III. Pripremni poslovi za kraj kolske godine.

  Razni administrativni poslovi vezani za tekue poslovanje kole.

  IV./V. Primjena podataka za godinji izvjetaj.

  Nabavka potrebnih obrazaca za kraj kolske / nastavne godine.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  52

  VI. Izrada rjeenja za godinje odmore radnika kole.

  Izrada odluka za koritenje godinjeg odmora za tekuu godinu.

  Narudba pedagoke dokumentacije za novu kolsku godinu.

  Sreivanje arhive i dokumentacije prije odlaska na godinji odmor.

  Razni administrativni poslovi vezani za tekue poslovanje kole.

  VII. Poslovi vezani za kraj nastavne godine ( razni izvjetaji i dopisi).

  Suradnja s nastavnicima pri ispisivanju pedagoke dokumentacije.

  Razni administrativni poslovi vezani za tekue poslovanje kole.

  Godinji odmor.

  VIII. Poslovi vezani za polaganje popravnih ispita.

  Pripremni poslovi vezani za poetak nove kolske godine.

  Razni administrativni poslovi vezani za tekue poslovanje kole.

  Poslovi tajnice koji se obavljaju permanentno tokom cijele kolske godine:

  - pripremanje, zavoenje, razvoenje, arhiviranje i otpremanje pote, izrada dopisa i poslovno dopisivanje

  - daktilografski poslovi - Poslovi na stroju za fotokopiranje - Rad sa strankama, roditeljima i uenicima - Praenje rada tehnike slube kole - Informiranje nastavnika - Praenje zakonskih propisa i primjena istih - Struno usavravanje - Sve vrste komunikacija s uenicima, roditeljima uenika,

  izdavanje potvrda i uvjerenja - Narudba osnovnih sredstava, sitnog inventara i potronog

  materijala - Ostali povremeni poslovi vezani za djelatnost kole

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  53

  12.2. Plan rada voditeljice raunovodstva kole

  POSLOVI PLANIRANJA

  1. Izrada financijskih planova

  a) Prijedlog financijskog plana za trogodinje

  razdoblje,prema izvorima financiranja, a prema uputama i

  makro pokazateljima Ministarstva financija

  b) Financijski plan na razini financijske godine, prema

  izvorima financiranja

  c) Rebalans godinjeg financijskog plana prema dinamici

  prihoda i rashoda

  d) Operativni mjeseni planovi

  e) Tromjeseni financijski planovi

  f) Plan nabave

  g) Plan potrebnih sredstava za smjenski rad, prekovremeni

  rad, rad po prilagoenom programu, dvokratni rad, rad

  subotom, rad u kombinaciji

  h) Plan potrebnih sredstava za jubilarne nagrade i prijevoz

  na posao i s posla

  godinje

  godinje

  godinje, prema potrebi

  godinje

  godinje

  godinje

  godinje, prema potrebi

  godinje, mjeseno, prema

  potrebi

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  54

  KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

  2. Knjienje poslovnih promjena slijedom vremenskog nastanka i na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, te kontrola istih ( ulaznih i izlaznih rauna; knjiga blagajne, uplatnica i isplatnica; obraun plaa i naknada,ugovora o djelu; prometa iro-rauna;provoenja kompen. bolovanja HZZO-MZOS)

  svakodnevno

  3. Voenje pomonih knjiga a) voenje knjige ulaznih rauna b) voenje knjige izlaznih rauna c) dugotrajne financijske imovine po vrsti,koliini

  i vrijednosti d) kratkotrajne nefinancijske imovine ( sitni

  inventar ) po vrsti, koliini i vrijednosti e) voenje ostalih pomonih knjiga

  4. Sastavljanje godinjih i periodinih financijskih izvjetaja

  a) Bilance

  b) Izvjetaja o prihodima, rashodima, primicima i izdacima ( prema izvoru financiranja )

  c) Izvjetaj o vlastitim prihodima i rashodima

  d) Izvjetaj o obvezama

  e) Biljeke

  f) Promjene u vrijednosti imovine i obveza

  g) Izvjetaj o financiranjima iznad minimalnog standarda ( decentralizirano financiranje materijalnih rashoda )

  svakodnevno

  Financijska izvjea sastavljaju se

  za razdoblja tijekom godine kao i

  za fiskalnu godinu. Rokovi

  dostave: 10.04.,10.07.,10.09.

  tekue godine, te 15.02. za

  godinje izvjee prethodne

  godine.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  55

  5.Najava materijalnih trokova

  6.Izrada mjesenih zahtjeva za dodjelu sredstava za rashode

  (gradski proraun )

  do 15. u mjesecu

  15. i 25. u mjesecu, iznimno i 5.

  u mjesecu kad se sastavljaju

  financijska izvjea za odreeno

  razdoblje

  7. Pripremanje popisa imovine, obveza, potraivanja, te

  evidentiranje promjena na temelju izvjetaja lanova popisnog

  povjerenstva

  8.Zakljuivanje i uvezivanje poslovnih knjiga

  mjeseno, godinje

  prosinac tekue godine

  FINANCIJSKI POSLOVI

  9.Obraun i isplata plae i ostalih naknada

  a) plaa

  b) bolovanje na teret poslodavca

  c) smjenskog rada, prekovremenog rada,

  dvokratnog rada,

  d) bolovanje preko 42 dana

  obraun, popunjavanje zahtjeva prema MZO, isplata

  izrada obrasca ER-1 (estomjeseni prosjek) i zahtjeva za refundaciju od HZZO-a

  e) naknade za troak prijevoza na posao i s

  posla

  Obraun i isplata vri se dva puta mjeseno (

  plae i naknade ).

  Rok za dostavu u Regos je 5. i 15. u mjesecu.

  Zahtjevi se dostavljaju do 5. odnosno do 20. u

  mjesecu.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  56

  f) jubilarnih nagrada, otpremnina, pomoi

  g) godinjih odmora ( tromjeseni prosjek)

  h) obraun i isplata ostalih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora

  10. Obraun i isplata ugovora o djelu

  11. Sastavljanje mjesenih ID i IDD obrazaca, godinjih ID-1 obrasca, potvrda za sve isplaene dohotke po ugovorima o djelu za poreznu upravu

  12. Voenje poreznih kartica zaposlenika. Ispostavljanje godinjeg IP obrasca za zaposlenike

  13. Ispunjavanje potvrda o plai za zaposlenike, poreznih kartica za tekuu i prole godine

  14. Plaanje obveza i usklaivanje s dobavljaima

  15. Izrada izlaznih faktura i praenje naplate potraivanja

  16. Financijski poslovi vezani uz rad sindikalne podrunice.

  prema potrebi

  do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, u

  sijenju za proteklu godinu

  sijeanj, rok za predaju Poreznoj upravi 31.01.

  prema potrebi

  prema potrebi

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  57

  nastanak potraivanja po potrebi

  OSTALI POSLOVI

  17.Kontakti s Ministarstvom, Gradom , FIN-om,

  Poreznom upravom, HZZO-om, REGOS-om,

  Zavodom za mirovinsko osiguranje, Bankom (

  osobni kontakti, elektronska pota, dostava

  obrazaca, naloga, plae, financijskih izvjea i

  sl.)

  18.Praenje zakonskih propisa posredstvom

  literature i seminara ( struno usavravanje ),

  internetskih stranica

  19. Ostali poslovi na zahtjev ravnatelja,

  ministarstva, upanije,Grada, a vezani za

  raunovodstvene poslove ( izvjea ravnatelju,

  kolskom odboru, ministarstvu, upaniji i dr.)

  20. Fiskalna odgovornost

  prema potrebi

  prema potrebi

  prema potrebi

  prema potrebi

  12.3. Spremaice

  kola ima 2 spremaice. Jedna spremaica je zaduena s 40 sati radnog

  vremena na poslovima ienja u prostorijama potkrovlja na adresi Ivana

  Gorana Kovaia 19, a druga spremaica s 40 sati radnog vremena na poslovima

  ienja u prostorijama na adresi Bjelovarska 48 b.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  58

  13. Planovi rada odjela

  13.1. Odjel za teorijske glazbene predmete

  U kolskoj godini 2016./2017. nastavu solfeggia polazi 469 uenika osnovne i 20

  uenika srednje kole, podijeljenih u 36 grupa :

  1. razred 105 uenika u 7 grupa

  2. razred 85 uenika u 6 grupa

  3. razred 78 uenika u 6 grupa

  4. razred 78 uenik u 6 grupa

  5. razred 63 uenika u 4 grupe

  6. razred 60 uenika u 4 grupe

  1. pripr. 4 uenika 1 grupa

  1. s 16 uenika 2 grupe

  Uenici 6. razreda pohaaju prema vlastitom izboru izbornu nastavu TEORIJE

  GLAZBE.

  S uenicima koji namjeravaju nastaviti glazbeno kolovanje u srednjoj glazbenoj

  koli i koji se pripremaju za natjecanje redovno e se raditi i na DODATNOJ

  NASTAVI SOLFEGGIA. Prema potrebi e se organizirati i DOPUNSKA NASTAVA

  SOLFEGGIA za uenike kojima je potrebna pomo u svladavanju nastavnog

  gradiva. Nastavu e izvoditi 5 nastavnika:

  Ana Matokovi Dabi, prof.

  Antonija Poljuha, prof.

  Renata Hrenjak, un.bacc.pead.

  Klara imii, prof.

  Ivan Javora, prof.

  Nastavu povijesti glazbe izvodit e Tanja Haluan, prof.

  U kolskoj godini 2016./2017. planira se struno usavravanje nastavnika na

  seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog drutva

  teoretiara i Hrvatskog drutva glazbenih i plesnih pedagoga, a nastavnici e se

  redovito usavravati i na strunim vijeima prema pozivima voditelja strunih

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  59

  vijea za Grad Zagreb. Planira se posjet Hrvatskom narodnom kazalitu s viim

  razredima (4.5.6.) na operu Ero s onoga svijeta.

  U okviru Dana Grgoevia planiramo odrati radionicu s uenicima na kojoj

  emo pribliiti ivot i rad Zlatka Grgoevia, ije ime nosi naa kola, te

  natjecanje u kvizu znanja iz solfeggia.

  Proelnica Odjela za teorijske glazbene predmete

  Antonija Poljuha, prof.

  13.2. Odjel za gitaru

  Ove kolske godine nastavnici gitare (Jakov Pavi, Angenija uga, Aleksandra

  Na, Pedro Ribeiro Rodrigues i Branka Katuli-Kruhak) odrat e svaki po 2

  koncerta klase, te zajedno 3 produkcije odjela. Uenici I. razreda nastupat e na

  kraju kolske godine na koncertu koji e biti njihov zavrni nastup. Takoer,

  uenici gitare nastupat e na zajednikim koncertima kole (Boini koncert,

  Zavrni koncert). Uenici e imati priliku nastupati na posebno dogovorenim

  nastupima kroz k. god. U Zagrebu e se odrati ciklus gitaristikih koncerata

  Guitarra viva na kojima e nastupati poznati svjetski gitaristi. To je prilika da

  uenici upoznaju umjetnike iz cijeloga svijeta. Kroz k .godinu 2016./2017.

  planiran je odlazak na mnogobrojna natjecanja unutar i izvan Hrvatske.Uz

  regionalno i dravno natjecanje HDGPP, nai uenici natjecat e se u

  organizaciji ZGF, na Dnevima kitare u Krkom (Slovenija) i Anna Amalia

  Competition (Weimar). U Zagrebu e se odrati ciklus gitaristikih koncerata

  Guitara Viva , gdje e uenici nae kole imati priliku uti svjetski poznate

  gitariste. U veljai 2017. god.planiran je 3. po redu Zagreb Guitar Festival koji

  obuhvaa natjecanje gitarista,mnogobrojne radionice i koncerte eminentnih

  umjetnika.Uenici gitare sudjelovat e na majstorskim radionicama i prisvajati

  znanja vrhunskih gitarista . Nastavnici Odjela za gitaru sudjelovat e na

  seminaru HUGIP (Hrvatko udruenje gitarskih pedagoga),koji je organiziran u

  svrhu strunog usavravanja.

  Proelnica Odjela za gitaru

  Angenija uga, prof.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  60

  13.3. Odjel za gudae

  Organizacija nastave:

  Nastavu violine i v.cella pohaaju uenici od 1. do 6. razreda. Nastava se

  odrava individualno i vode ju tri profesora violine i jedan profesor v.cella. Od

  1. do 3. razreda nastavni sat traje 30 min., dva puta tjedno, a od 4. do 6.

  razreda dva puta po 45 min. Na odjelu takoer djeluje i gudaki orkestar kojeg

  pohaaju uenici od 3. do 6. razreda kojeg vodi prof. Lovro Kovaevi, ujedno i

  prof. v.cella. Isto tako na odjelu uz gud. orkestar organiziramo nastavu

  komorne glazbe. Uz spomenutog prof. L. Kovaevia na odjelu su jo tri prof.

  violine: Ivana uljevi, Branimir Vedrina i Ljudmila Kozig.

  Ciljevi i zadaci:

  - stjecanje vjetina itanja notnog pisma i glazbenih oznaka - razvijanje osjeaja za glazbenu frazu, dinamiku, agogiku i ritam - razvijanje osjeaja lijepog tona i istog intoniranja bazirajui se na sluanje i

  prepoznavanje visine odreenog tona od najranijih poetaka - razvijanje tehnikih vjetina (motorika lijeve ruke i kombinacije poteza gudala) - upoznavanje violinistike i elistike literature (preporuka je upoznavanje

  hrvatskih narodnih pjesama prilagoenih za izvedbu ve od niih razreda!) - upoznavanje i interpretacija razliitih stilskih razdoblja

  Planirani nastupi, produkcije, natjecanja, seminari:

  - produkcije gudakog odjela (tri godinje, jedna moe biti i mjeovita, suradnja s kolegama s drugih odjela)

  - roditeljski sastanci (tri u tijeku k. god.) - nastupi na Boinom koncertu i drugim znaajnijim priredbama - natjecanja : kandidati

  violina: Marija Babi, 2.r.; Vito Sremec, 4.r.; Lovro Berkovi,3.r.; Matija okac, 6.r.; Ena Milanovi, 6.r. v.cello: Matija Voki,6.r.; Magdalena Deni, 3.r.

  - sudjelovanje na drugim meunarodnim violinistikim i elistikim natjecanjima:

  - 3.Meunarodno violinistiko natjecanje Poreki tirando con pizzicato trokovi: cca. 5000,00 kn

  - Meunarodno natjecanje Bistriki zvukolik trokovi: cca. 3500,00 kn

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  61

  - 6. meunarodno violinistiko natjecanje Fantast Beej trokovi: cca.1000 kn UKUPNO: 18000 kn

  - struno vijee violonelista u Poreu (predvieni trokovi cca. 1.850 kn)

  - priredbe i koncerti u suradnji s drugim odjelima kole - gostovanja uenika drugih glazbenih kola na naim koncertima kao i naih

  uenika na njihovim kolskim priredbama i produkcijama - sudjelovanje uenika i profesora nae kole na seminarima u organizaciji

  HDGPP-a i Agencije za odgoj i obrazovanje

  Struno usavravanje profesora:

  - sudjelovanje na strunim vijeima(Agencija za odgoj i obrazovanje) - seminari za profesore u organizaciji drugih gl.kola(predvieni trokovi

  cca.3.000 kuna) - koncertna djelatnost (prof. sudjeluju na koncertu uenika a individualno

  nastupaju u komornim sastavima,orkestrima, salonskim orkestrima itd.)

  Nabava notnih materijala,instrumenata i literature za violinu i v.cello:

  - poetnice za violinu i v.cello - sonate, koncerti i druge skladbe - partiture za gud. orkestar i komorne sastave

  Nabava instrumenata po veliinama (od do 4/4) i gudala, cca.10000 kn

  UKUPNI TROKOVI : cca. 31000 kn

  Plan produkcija i godinjih ispita

  Prvo polugodite:

  I. produkcija: 26.11.2016.

  Drugo polugodite:

  II. produkcija: 05.04.2017.

  III. produkcija: 17.05.2017. u 19.30 (odjel za gudae i gosti)

  Proelnik Odjela za gudae

  Branimir Vedrina, prof.

  13.4. Odjel za harmoniku i pjevanje

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  62

  Nastavu harmonike pohaa 42 uenika od 1.r. osnovne do 1. r.srednje kole. Nastava je organizirana 2 puta tjedno po 1 nastavni sat u trajanju od 30 min. (1.-3.razred), odnosno 45 min. (4. osnovne 1. srednje) - individualno. Nastavu solo-pjevanja pohaaju 3 uenika 1. pripremnog razreda.

  Nastavnici harmonike su:

  Mislav Sviben, univ. bacc. mus. Valentina Kasaji, mag.mus. Biljana Vitanovi, mag.mus. Ljerka Paali, prof.mentor

  Nastavnica solo-pjevanja je Ida Kani.

  Na odjelu za harmoniku i pjevanje djeluje i harmonikaki orkestar u koji su ukljueni uenici od 3. razreda, nastava se odrava 2 sata tjedno po 60 min. Voditeljica orkestra je Valentina Kasaji, mag. mus. Nastavnica Biljana Vitanovi vodi trio kojeg ine Ivona Bakovi (flauta), Karlo Bukal (harmonika) i Domagoj Tupek (gitara).

  PLANOVI ZA OVU KOLSKU GODINU

  Mali koncerti klase, odjelne produkcije Boini koncert kole Animacijski koncerti u osnovnim kolama 8. Hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru 42. Meunarodni susret harmonikaa u Puli Meunarodno natjecanje Fantast, Beej Suradnja s Glazbenom kolom Pregrada Seminar v. ass. Ivan verko, mag. mus. Festivali povodom Svjetskog dana harmonike u Virovitici i Karlovcu Produkcije: 23. studenog 2016. i 22. oujka 2017. Struna usavravanja nastavnike harmonike i pjevanja

  Proelnica Odjela za harmoniku

  Biljana Vitanovi, mag.mus.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  63

  13.5. Odjel za klavir

  Nastavu klavira pohaaju uenici od 1. razreda osnovne, do 1. razreda srednje

  kole. Nastava je individualna i vodi ju 11 profesora. Nastavnici klavira su: Ana

  Glasnovi (zamjena za Senku Apa) , Nikola Domjani, Igor Grguri, Margareta

  Goleni, Dejan Petrini (zamjena za Antoniju Lisiak Hoa), Marina Mijatovi,

  Daniela Marjanovi, Iva Matoevi , Andrea Seme Modri, Zrinka Muek i

  Zorislav Franikovi.

  Osnovni ciljevi:

  a) stjecanje vjetine itanja notnog pisma i ostalih glazbenih oznaka b) razvijanje osjeaja za glazbenu frazu, dinamiku, agogiku i ritam c) upoznavanje originalnih skladbi za glasovir d) poznavanje stilskih razdoblja

  Planirani nastupi, produkcije i natjecanja, seminari

  - produkcije klavirskog odjela (minimalno etiri) - koncerti klase ( minimalno jedan u polugoditu, tri u toku kolske

  godine) - veer komorne glazbe u listopadu, veer etida u studenom - kolokvij ljestvica u studenom - sudjelovanje na Boinom i zavrnom koncertu i Danima Grgoevia - veer J.S.Bacha u oujku, veer romatinih skladbi u travnju - revija odjela za klavir u svibnju - sudjelovanje na meunarodnim pijanistikim natjecanjima - sudjelovanje na Festivalu mladih pijanista u Varadinu - seminar prof.D.Detonija i prof.J.Reba - sudjelovanje na strunim vijeima , predavanjima i seminarima u

  organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje - seminari i predavanja za profesore u organizaciji Udruge glazbenih

  pedagoga Clavis, Muzikog ateljea Zagreb i Puia Bra - ostali seminari i predavanja u organizaciji HDGPP-a i drugih strunih

  udruga

  Proelnica odjela za klavir

  Marina Mijatovi, prof.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  64

  13.6. Odjel za puhae

  Na Odjelu za puhae radi 9 nastavnika : 5 nastavnika flaute: Robeta Glava,

  Fanika Ivani, Dragoslav Miloevi, Mateja arlija i Jelena Valkovi; 2

  nastavnika klarineta: Davor Polek i Martin Potonik; nastavnik trube i orkestra:

  Ozren orkovi i nastavnik saksofona Ivan Pavi. Za ovogodinja natjecanja

  Odjel za puhae priprema se sa 29 uenika koji e se natjecati u solo

  disiplinama za flautu, klarinet, saksofon i trubu. Osim pripreme uenika za solo

  natjecanja, Odjel za puhae planira ii i na natjecanja za komorne sastave, koje

  pripremaju nastavnici Fanika Ivani, Davor Polek i Jelena Valkovi.

  Studeni

  upanijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA

  prof. Valkovi: trio (flauta,violonelo,klavir)

  prof. Ivani: duo i kvintet flauta

  Troak: kotizacija za sastav u iznosu 400,00 po sastavu

  Ukupni troak natjecanja cca 1.200,00 kuna.

  Natjecanje u Poarevcu ili Subotici

  prof. Polek, Lovro Lubina i komorni sastav

  prof. Potonik, Luka Lui(Poarevac ili Beograd), Ema Koli

  Troak: kotizacija za soliste ili trio u iznosu 400,00 + dnevnica, prijevoz i

  smjetaj za profesora u iznosu cca 1.000,00. Ukupni troak natjecanja cca

  3.690,00 kuna.

  Prosinac

  Dravno natjecanje komornih sastava u organizaciji HDGPP-a.

  Veljaa

  Meukolsko natjecanje Mladi Padovec u Novom Marofu

  prof. Glava, kandidati: Dora uri,2. razred, Sara-Vida Kovai, 5. raz.,

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  65

  Laura Hegedu i Klaudija Budim, 6. razred

  prof. Valkovi, kandidati: Lea Petej, 5. razred, Barbara Domitrovi, Magdalena

  koda, 6. r.

  prof. arlija, kandidati: Ana Hrusti, Dora Kujadin, 2. r.,Margareta Stoi, 4. r.

  prof. orkovi, kandidati: Nikola Brusek, 2. raz., Patrik Klari, 5. r. Andrej

  Hermeec, 6. r.

  Troak: kotizacija po ueniku 250,00 kuna, putni troak i dnevnica za nastavnika

  i korepetitora 400,00 kuna. Ukupni troak cca 4.850,00 kuna.

  Prijave do 31.sijenja 2017. godine.

  Meukolsko natjecanje Sonus u Krievcima

  prof. arlija, kandidati: Margareta Stoi, 4. razred i Dora Kujadin, 2. razred

  Troak: kotizacija po ueniku 250,00 kuna, putni troak i dnevnica za nastavnika

  i korepetitora 400,00 kuna. Ukupni troak cca 900,00 kuna.

  Oujak

  Meunarodno natjecanje Davorin Jenko u Beogradu

  prof. Glava, kandidati: . Marija Matkovi, 3. raz. i Noemi Majta, 6. razred

  prof. Potonik,kandidati: Marta Vidovi i Ema Koli, 2. raz. .

  prof. Ivani, kandidati: 2 komorna sastava: duo i kvintet

  prof. orkovi,kandidati: Andrej Hermeec, 6 razred

  prof. arlija, kandidati:, Ida Pla , 4.raz., Iva Barii i Dorja Hadrovi, 2.raz.

  prof. Pavi, kandidati, Petar alamun, 4. raz. i Nika Eegovi, 3. raz.

  Kotizacija za A i B kategoriju 40 E, a za C,D i E kategoriju 50 E, putni troak,

  smjetaj i dnevnica za nasstvnike i korepetitore cca 1.500,00 po nastavniku

  Ukupni troak natjecanja cca 4.030,00 za kotizaciju + 8.590,00 za putne

  trokove, ukupno cca 12.620,00 kuna.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  66

  Prijave do 31.sijenja 2017. godine.

  Meunarodno natjecanje "Woodwind & Brass" u Varadinu

  prof. Pavi, kandidati: Nika Eegovi, 3. raz., Petar alamun i Paola Rai, 4. raz.

  prof. Glava, kandidati: Dominik Dilber, Ana Martinovi i Amber uri,2. raz.,

  Marija Matkovi, 3. raz. , Noemi Majta , 6. razred

  prof. Potonik, kandidat: Ema Koli, 2. razred

  prof. arlija, kandidati: Iva Barii i Dorja Hadrovi, 2. razred

  prof.Valkovi, kandidati: Lea Petej ,5. razred, Magdalena koda, 6. razred

  Kotizacija po ueniku 40 E. Putni troak i dnevnica za nastavnike i korepetitora

  500,00.

  Ukupni troak natjecanja, za kotizacije cca 3.100,00 + dnevnice i putni trokovi

  za prof. i korepetitore cca 2.590,00, ukupno cca 5.690,00 kuna.

  Prijave do 10. veljae 2017. godine.

  24. International Jenesses music competition Dinu Lipatti u Bukutetu prof. Valkovi, kandidat: Franziska Anne Fundeli, 1. razred srednje

  Kotizacija 100 E ( 770,00 kuna) + putni trokovi i dnevnice za prof. i korepetitora

  5.000,00 . Ukupni trokovi natjecanja cca 5.770,00 kuna.

  Travanj

  Meunarodno natjecanje Daleki Akordi u Splitu

  prof. Glava, kandidati: Domagoj Dilber, Ana Martinovi i Amber uri, 2. raz.,

  prof. arlija, kandidati: Ida Pla, 4. razred

  Kotizacija po ueniku 400,00 + putni troak i dnevnica za nastavnika i

  korepetitora

  1.000,00. Ukupni troak natjecanja cca 3.300,00 kuna.

  Prijave do 1.travnja 2017. godine.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  67

  DugaResaFest u Dugoj Resi

  prof. Valkovi komorni sastav: trio

  Kotizacija za komorni sastav 300,00 + putni trokovi i dnevnica 400,00.

  Ukupni troak natjecanja cca 700,00 kuna.

  Svibanj

  Meunarodno natjecanje Flauta Aurea u Zagrebu

  prof. Valkovi, kandidati: Jelena Hada,5. raz. i Magdalena Mijatovi, 6. raz.

  prof. arlija, kandidati: Ana Brki ( Aurea Jeunesse), Ana Hrusti ( Leptirii)

  Kotizacija po ueniku 40 E - Leptiri i 60 E Flauta Jeunesse + dnevnice za

  nastavnika i korepetitora 600,00. Ukupan troak natjecanja cca 2.286,00 kuna.

  Prijave do 1.travnja 2017.

  Lipanj

  Meunarodno natjecanje Ohridski Biseri u Makedoniji, Ohrid

  prof. Polek, kandidat: Lovro Lubina, 4. razred

  prof. Valkovi, kandidati: Jelena Hada i Magdalena Mijatovi, 5. raz., Franziska

  Anne Fundeli, 1. razred srednje

  prof. arlija, kandidat: Ana Brki, 4. razred

  Kotizacija po ueniku 50 E +putni trokovi i dnevnica za uitelja i korepetitora

  3.160,00.

  Ukupni troak natjecanja cca 10.970,00 kuna.

  Seminari za uenike flaute:

  Tijekom k.god. 2016./2017. seminar e odrati profesorice Ana Kralj i Vlatka

  Taborsy. Seminar bi bio u dvorani glazbene kole, Bjelovarska 48 b, radnim

  danom, a sudjelovali bi unaprijed izabrani uenici koji se spremaju za natjecanje

  ili prijemni ispit. Troak honorara planiran je po seminaru 1.500,00 kuna, znai

  ukupno cca 3.000,00 kuna.

 • Godinji plan i program rada Glazbene kole Zlatka Grgoevia

  2016./2017.

  68

  Sudjelovanje na 4.Danima flaute u Splitu od 12. do 16. listopada na umjetnikoj

  akademiji (majstorske radinice) za prof. flaute. Troak cca 4.000,00 kuna.

  Seminari kole i struna usavravanja:

  Svi seminari i struna vijea za nastavnike flaute, klarineta, trube i saksofona u

  organizaciji