godišnji plan i program osnovne glazbene škole kontesa

40
Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa Dora za školsku godinu 2019./2020. U Našicama, rujan 2019.

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Godišnji plan i program

Osnovne glazbene škole Kontesa Dora za školsku godinu 2019./2020.

U Našicama, rujan 2019.

Page 2: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

SADRŽAJ

R.BR. Stranica I. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 2 II. PODACI O ODJELIMA I BROJU UČENIKA 3 - Skupna nastava 3 - Individualna nastava 4 - Glazbena igraonica 4 - Školski glazbeni inventar 4 - Podaci o ispitima i natjecanjima 4 III. KADROVI 5 - Nenastavni kadar 6 - Nastavni kadar 6 IV. KALENDAR RADA 7 - kalendar rada u školskoj godini 2019./2020. 7 - kalendar nenastavnih i neradnih dana školske

godine 2019./2020. 8

V. ORGANIZACIJA NASTAVE 9 - godišnji fond nastavnih sati – skupna nastava 9 - tjedna norma rada učitelja i prekovremeni sati 9 VI. PROGRAM RADA 10 - program rada ravnatelja škole 10 - plan i program rada ravnatelja škole po mjesecima 12 - program rada Školskog odbora 15 - program rada razrednika 15 - program rada Učiteljskog vijeća 16 - program rada Vijeća roditelja 17 - program rada Vijeća učenika 17 - program rada povjerenstva za borbu protiv

ovisnosti 17

- program rada učitelja 18 - program rada administrativno-tehničke službe 20 VII. TABLIČNI PRIKAZI 23 VIII. GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI PO ODJELIMA 33

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

1

Page 3: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90./11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 51. Statuta Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Školski odbor na sjednici održanoj 26. rujna 2019., na prijedlog ravnateljice, donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRA RADA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. I. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Osnovni podaci o školi

Naziv škole Osnovna glazbena škola Kontesa Dora Adresa 31 500 Našice, ul. Dore Pejačević 2 Telefon/fax 031/613-547 i 611-002 Web stranica www.kontesadora.hr E-mail adresa [email protected] Matični broj 2308169 OIB 63790869358 Šifra škole 14-050-004 Županija Osječko - baranjska Grad Našice Ravnateljica Marina Kopri

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

2

Page 4: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

II. PODACI O ODJELIMA I BROJU UČENIKA U Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora školske godine 2019./2020. upisano je 144 učenika u 6 razrednih odjela. Razredni odjel Broj učenika

1.a 35 2.a 30 3.a 20 4.a 18 5.a 18 6.a 23

Nastava je organizirana 5 dana u tjednu u razdoblju od 7,00 do 21 sat. Nastava se odvija kao individualna (po instrumentima) i skupna nastava. II.I Skupna nastava

Skupna nastava organizirana je od 1. do 6. razreda kao nastava solfeggia, dok se nastava komorne glazbe, tamburaškog/puhačkog orkestra ili dječjeg pjevačkog zbora organizira za djecu od 3. do 6. razreda glazbene škole. U slučaju interesa učenika 6. razreda glazbene škole za nastavak glazbenog obrazovanja na srednjoškolskoj razini, škola mora organizirati skupnu nastavu Teorije glazbe i Izborni klavir (osim za učenike čiji je temeljni predmet klavir). Tekuće školske godine skupna nastava formirana je kako slijedi: Skupna nastava od 3. do 6. razreda glazbene škole

Broj učenika

Tamburaški orkestar 23 Puhački komorni sastav 18 Gudački komorni sastav 4 Dječji pjevački zbor 37 Tamburaški komorni sastav 9 Teorija glazbe 3 Izborni klavir 3

Voditelj dječjeg pjevačkog zbora i teorije glazbe: Luka Pavleković Voditelj orkestra: Dean Kopri Voditelj gudačkog komornog sastava: Višnja Sekula Voditelj puhačkog komornog sastava: Ivan Krajačić Voditelj tamburaškog komornog sastava: Dean Kopri

Članovi Dječjeg pjevačkog zbora i Puhačkog orkestar Po Pravilniku o opravdanju izostanka s nastave mogu dobiti odobrenje Učiteljskog vijeća o izuzeću s nastave skupnog muziciranja.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

3

Page 5: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

II.II Individualna nastava

Ukupno 144 učenika glazbene škole raspoređeno je na slijedećim temeljnim predmetima struke: Temeljni predmet struke Broj učenika Klavir 41 Violina 12 Gitara 14 Klarinet 8 Flauta 6 Saksofon 4 Harmonika 9 Tambure 45 Horna 1 Truba 3 Eufonij 1 II.III Glazbena igraonica

Glazbena igraonica organizirana je u dvije grupe 1 školski sat tjedno. Glazbenu igraonicu pohađa 14 polaznika uzrasta 1. i 2. razreda osnovne škole. Financiranje glazbene igraonice ide na teret škole. Djeca polaznici glazbene igronice ne mogu se u e-maticama prikazivati kao naši učenici. Unatoč tome, škola je i dalje iznimno zainteresirana za provođenje ovog programa jer djecu usmjerava u daljnje glazbeno obrazovanje. Djeca kroz program početničkog solfeggia ranije shvaćaju žele li se baviti glazbom te osvješćuju za koji su instrument posebno zainteresirani. Ukupno glazbenu školu pohađa 158 učenika (144 + 14 glazbene igraonice) II.IV Školski glazbeni inventar Za redovno održavanje nastave škola raspolaže slijedećim instrumentima: - 1 (jedan) koncertni klavir, 6 (šest) pianina, 1 (jedan) električni glasovira, 3 (tri) gitara, 4 (četiri) flaute, 3 (tri) bisernice, 4 (četiri) brača A, 2 (dva) brača E, 2 (dvije) bugarije E, 2 (dva) čela i 2 (dvije) berde, 19 (devetnaest) violina, 6 (šest) harmonika, 3 (tri) klarineta, 3 (tri saksofona) 1 (jedna) truba, 2 (dvije) horne, 1 (jedan) razglas, 1 (jednu) miksetu, 2 dirigentska stalka, 21 (dvadeset i jedan) notni stalak. II.V. Podaci o ispitima i natjecanjima Predmetni/razredni ispiti (akceleracija) sukladno zamolbama roditelja i odluci Učiteljskog vijeća održat će se u prosincu 2019. i svibnju/lipnju 2020. godine.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

4

Page 6: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Godišnji ispiti održat će se krajem nastavne godine za sve temeljne predmete struke (instrumente) za sve učenike, a solfeggio će polagati samo 2., 4. i 6. razredi. Podjela učeničkih svjedodžbi izvršiti će se sredinom ili krajem lipnja 2020. Prijemni ispiti za upis u školu za školsku godinu 2020./2021. održat će se u lipnju 2020. (u rujnu se organizira naknadni prijemni ispit za prijem na još nepopunjene odjele). Regionalna i državna natjecanja: OGŠ Kontesa Dora namjerava se natjecati na na 57. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – u disciplini Komorni sastavi - koje će se održati od 6. do 9. studenoga 2019. (regionalno), odnosno od 4. do 7. prosinca 2019. godine (državno). Natjecanja će se održati u Opatiji i u Zagrebu. Od 29. veljače do 8. ožujka 2020. godine održat će se 58. regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u slijedećim disciplinama: flauta, klarinet, saksofon, truba, rog, eufoniji, violina, harmonika i zbor. Državno natjecanje u istim disciplinama je na rasporedu od 30. ožujka do 4. travnja 2020. godine u Zagrebu. Osim regionalnih i državnih natjecanja, učitelji svih odjela škole naučena znanja i vještine demonstriraju na smotrama, festivalima, glazbenom tjednu i drugim manifestacijama u organizaciji drugih školskih ustanova. Planira se i četvrto po redu školsko instrumentalno natjecanje pod nazivom ''Moje notice i tri točkice''. III. KADROVI Na početku školske godine 2019./2020. u OGŠ Kontesa Dora zaposleno je ukupno 18 radnika i angažirana 2 vanjska suradnika: 15 učitelja (od kojih je 13 zaposleno temeljem ugovora o radu, 2 angažirano temeljem ugovora o djelu) i 5 nenastavnih djelatnika (ravnateljica, tajnik, dva izvršitelja na radnom mjestu računovođe škole uslijed zamjene za porodni dopust, spremačica).

Na neodređeno puno radno vrijeme zaposleni su: Daniel Kopri (učitelj tambure), Darija Vlajnić (učiteljica klavira), Ivan Krajačić (učitelj klarineta i saksofona), Kristina Brkić (učiteljica solfeggia), Nada Bošnjaković (spremačica), Dean Kopri (učitelj tambure), Martina Stošić (tajnik), Višnja Sekula (učitelj violine), Jelena Galić (voditelj računovodstva), Luka Pavleković (učitelj tambure), Katarina Makević (učitelj klavira) i Matija Medverec (dio radnog vremena na neodređeno, dio na određeno)

Na određeno puno radno vrijeme zaposleni su Marina Kopri (ravnateljica), Sanja Vazdar (učiteljica klavira), Mario Huj (učitelj gitare) i Martina Zrilić (voditelj računovodstva).

Na određeno nepuno radno vrijeme zaposleni su: Ivana Sklepić (učiteljica flaute) i Novica Todić (učitelj harmonike).

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

5

Page 7: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Vanjski suradnici su: Matija Šeremet (učitelji roga, trube i eufonija) i Romana Borš Mačak (angažirana temeljem ugovora o autorskom djelu u programu glazbene igraonice). Slijedi tablični prikaz sa popisom radnika podijeljenim u nastavni i nenastavni kadar.

III.I. Nenastavni kadar

Ime i prezime SS Zvanje Radno mjesto 1. Marina Kopri VSS Profesor glazbe ravnateljica 2. Martina Stošić VSS Diplomirani pravnik tajnik 3. Jelena Galić SSS Ekonomist računovođa 4. Nada Bošnjaković SSS Ekonomist spremačica 5. Martina Zrilić VŠS Prvostupnik ekonomije računovođa

III.II Nastavni kadar

Ime i prezime SS Zvanje Radno mjesto 1. Daniel Kopri VSS Profesor

glazbe učitelj tambure

2. Darija Vlajnić VSS Magistra muzike

učiteljica klavira

3. Kristina Brkić VSS Magistra glazbene pedagogije

učitelj solfeggia

4. Ivan Krajačić VSS Akademski muzičar klarinetist i prof. klarineta

učitelj klarineta i saksofona

5. Dean Kopri VSS Magistar glazbene pedagogije

učitelj tambure, komorne i voditelj tamburaškog orkestra

6.

Sanja Vazdar VSS Profesor glazbene kulture

učitelj klavira

7. Mario Huj SSS Glazbenik gitarist

učitelj gitare

8. Luka Pavleković VSS Magistar glazbene pedagogije

učitelj tambure i teorije glazbe, voditelj zbora

9. Višnja Sekula VSS Magistra muzike

učitelj violine

10. Matija Medverec VSS Magistar glazbene pedagogije

učitelj tambure

11. Matija Šeremet VSS Magistar muzike

učitelj trube i roga

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

6

Page 8: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

12. Novica Todić VSS Diplomirani pravnik

učitelj harmonike

13. Romana Borš Mačak VSS Magistar muzike

učitelj u glazbenoj igraonici

14. Katarina Makević VSS Magistra muzike

učitelj klavira

15. Ivana Sklepić SSS Glazbenik flautist

učitelj flaute

IV. KALENDAR RADA

IV.I Kalendar rada u školskoj godini 2019./2020.

ZADNJA STRANICA DNEVNIKA RADA

mjesec dana 1 sat tjedno 2 sata tjedno

4 sata tjedno

rujan 16 3 6 12

listopad 21 5 9 18

studeni 20 4 8 16

prosinac 15 3 6 12

siječanj 15 3 6 12

veljača 20 4 8 16

ožujak 22 4 9 18

travanj 16 4 6 12

svibanj 20 4 8 16

lipanj 10 1 4 8

UKUPNO 175 35 70 140

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

7

Page 9: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

IV.II. Kalendar nenastavnih i neradnih dana školske godine 2019./2020.

Mjesec Broj radnih dana Nenastavni radni dani Napomene rujan 2019. 16 -

listopad 2019. 21 7. listopada Dan učitelja

studeni 2019. 20 -

prosinac 2019. 15 23. – 31. prosinca Zimski odmor učenika

siječanj 2020. 15 2.- 12. siječnja Zimski odmor učenika

veljača 2020. 20 - -

ožujak 2020. 22 - -

travanj 2020. 16 10.- 19. travnja Proljetni odmor učenika

svibanj 2020. 20 - -

lipanj 2020. 10

od 18. lipnja Ljetni odmor učenika

Ukupno 175

Državni praznici i blagdani:

8. listopada 2019. - Dan neovisnosti 1. studenoga 2019. – Svi sveti 25. prosinca 2019. – Božić 26. prosinca 2019. – Sveti Stjepan 1. siječnja 2020. – Nova Godina 6. siječnja 2020. – Sveta tri kralja 12. travnja 2020. - Uskrs 13. travnja 2019. - Uskrsni ponedjeljak 1. svibnja 2019. - Praznik rada 11. lipnja 2019. - Tijelovo 22. lipnja 2019. – Dan antifašističke borbe 25. lipnja 2019. - Dan državnosti 5. kolovoza 2020. - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 15. kolovoza 2020. - Velika Gospa

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

8

Page 10: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

V. ORGANIZACIJA NASTAVE V.I. Godišnji fond nastavnih sati – skupna nastava i posebni poslovi

SKUPNA NASTAVA FOND SATI

TJEDNI GODIŠNJI na bazi 35 tjedana

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Glazbena igraonica Solfeggio I. Solfeggio II. Solfeggio III. Solfeggio IV. Solfeggio V. Solfeggio VI. Tamburaški orkestar Dječji zbor Komorna – tamburaši Komorna - puhači Komorna - gudači Korepeticija Teorija glazbe Razredništvo Javni sat Administrator e-dnevnika Voditelj nototeke

2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 1 5 3 1 1

70 140 140 140 140 140 140 140 140 70 70

35 140 35 175 105 35 35

UKUPNO 54 1890 Tjedna norma rada učitelja i prekovremeni sati Pravilnik o tjednim obvezama odgojno – obrazovnog rada u umjetničkoj školi (''Narodne novine'' broj 103/14.) propisuje normu učitelja u glazbenim škoalma od 22 sata tjedno. Nedostatak kadra, povećanje satnice za učenike koji iz trećeg prelaze u četvrti razred i potreba pedagoškog kontinuiteta (da učitelj prati svog učenika od prvog do šestog razreda uz potrebu uzimanja barem jedog učenika prvog razreda svake školske godine) prouzročili su potrebu da učitelji budu zaduženi prekovremenim satima. Kao i svake godine, o svim prekovremenim satima obavještavamo Prosvjetnu inspekciju, iako nam to nije obveza od stupanja na snagu Zakona o radu (Narodne novine broj 94/13. i 127/17.). Kroz školsku godinu 2019./2020. još najmanje u dva navrata objavit će se natječaji za popunu radnih mjesta. Do zapošljavanja novog kadra, prekovremenim satima zaduženi su slijedeći učitelji:

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

9

Page 11: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

R.br. Ime i prezime učitelja Zaduženje prekovremenim radom Broj sati u nastavi 1. Sanja Vazdar Učitelj klavira 2,9 3. Luka Pavleković Učitelj tambure 0,56 4. Kristina Brkić Učitelj solfeggia 3 6. Dean Kopri Učitelj tambure 0,92 7. Darija Vlajnić Učitelj klavira 3,2 8. Katarina Makević Učitelj klavira 3,92 Ukupno zaduženje prekovremenim satima 2019./2020. 14,5

VI. PROGRAM RADA

1. Plan i program rada ravnatelja škole Radno vrijeme ravnatelja škole je raspoređeno u smjenama. Ponedjeljak, srijeda i petak: od 8.00 do 16.00 sati Utorak i četvrtak: od 12:00 do 20:00 sati

a) Planiranje i programiranje - koordinacija i izrada Godišnjeg plana i programa rada škole; - izrada kurikuluma škole; - izrada programa rada ravnatelja; - raspored radnih zadataka radnika škole;

b) Organizacija rada škole

- rad na stvaranju uvjeta za nesmetan rad škole (popravak, odnosno održavanje zgrade i inventara; nabavka nastavnih sredstava i pomagala i uređenje škole i okolice)

- raspored učioničkog prostora; - izvješće na početku školske godine, - kadrovska problematika, - organizacija rada učitelja, - organizacija kulturne i javne djelatnosti škole; - suradnja škole s kulturnim ustanovama, - organizacija stručnih predavanja za učitelje, - praktična predavanja za učitelje, - praćenje realizacije nastavnog plana i programa, - praćenje rada radnika škole - formiranje ispitnih povjerenstava; - organizacija cjelokupnog postupka upisa učenika u prvi razred

(upoznavanje zainteresiranih o uvjetima upisa, rokovima, organizacijom u školi te nastavnim planom i programom, formiranje povjerenstva za kvalifikacijski ispit i formiranje povjerenstva za upis)

- izvješće na kraju školske godine (realizacija godišnjeg plana i programa rada škole)

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

10

Page 12: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

c) Pedagoško – instruktivni rad - opće konzultacije s učiteljima; - posjećivanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada - analiziranje rada rada učitelja - osiguravanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja učitelja i ostalih

radnika - pomoć učiteljima na izvršavanju poslova i progama rada, - uvođenje u nastavu učitelja pripravnika i novoprimljenih učenika – - pomoć učiteljima u radu s roditeljima; - suradnja u opremanju učionica i školske nototeke/fonoteke; - pregled pedagoške dokumentacije.

d) Rad s roditeljima i učenicima - individualni razgovori s roditeljima i učenicima;

e) Suradnja sa stručnim tijelima škole - sazivanje, pripremanje i vođenje sjednica Učiteljskog vijeća; - nazočnost i rad u stručnim aktivima i razrednim vijećima (prema

potrebi i mogućnosti ) f) Administrativno – financijsko poslovanje

- kontrola i potpis učeničke dokumentacije; - kontrola i potpis pravnih akata koji su u kompetenciji ravnatelja;

g) Suradnja s institucijama prosvjetnih vlasti i društvenim organizacijama - suradnja s Uredom državne uprave, Službom za društvene djelatnosti; - suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH; - suradnja s Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje; - suradnja s Osječko – baranjskom županijsom - suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

h) Stručno usavršavanje ravnatelja - individualni rad na stručnom usavršavanju; - rad na provođenju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i

srednjem školstvu; - redovno posjećivanje specijaliziranih seminara za ravnatelje;

i) ostalo - predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada škole, školski

kurikulum, financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun - predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte - odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno zakonu o

osnovnom i srednjem školstvu - provodi odluke stručnih tijela i Školskog odbora - poduzimanje mjera propisanih zakonom zbog neizvršavanja poslova ili

zbog neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa - briga o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika škole - odgovornost za sigurnost učenika i radnika škole - nadziranje pravodobnog i točnog unošenja podataka u e-maticu

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

11

Page 13: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

2. Plan i program rada ravnatelja škole po mjesecima

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA Predviđeno Predviđeno

SADRŽAJ RADA vrijeme vrijeme u

ostvarivanja satima

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 200

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 30

1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 5

1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 10

1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 10

1.5. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 20

1.6. Izrada zaduženja učitelja VI – VIII 25

1.7. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 10

1.8. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 20

1.9.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 10

1.10.Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 10

1.11.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 10

1.12.Ostali poslovi IX – VIII 40

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 400

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija

rada izborne nastave, razrada kompletne organizacije rada Škole). IX – VIII 30

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 5

2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 20

2.4. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 30

2.5. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 30

2.6.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 10

2.7.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX – VI 20

2.8.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 10

2.9.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 10

2.10.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V-IX 20

2.11. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I-VI 40

2.12. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I i VIII 50

2.13. Ostali poslovi 125

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

12

Page 14: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

SADRŽAJ RADA

Predviđeno vrijeme

ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 200

3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 50

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 25

3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima IX – VI 20

i pripravnicima

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 10

3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 10

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 25

3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 20

3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 20

3.9. Ostali poslovi IX – VIII 20

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 100

4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX – VIII 50

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX – VIII 20

4.3. Ostali poslovi IX – VIII 30

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA I RODITELJIMA 250

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima IX – VIII 35

5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX – VI 20

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 10

5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 70

5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 10

5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 30

5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX – VI 40

5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja IX – VIII 25

5.9. Ostali poslovi IX – VIII 30

6. ADMINISTRATIVNO – PRAVNI I RAČUNOVODSTVENI 180

POSLOVI

6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 35

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX – VIII 5

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 5

6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 10

6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 5

6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 10

6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX – VIII 30

6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 5

6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 5

6.10 Organizacija i provedba inventure XII 5

6.11. Poslovi vezani uz e-matice VI 30

6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi VI 35

6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VI. . VII 20

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

13

Page 15: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Predviđeno Predviđeno

SADRŽAJ RADA vrijeme vrijeme u

ostvarivanja satima

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 130

130

7.1 Predstavljanje škole IX-VIII 10

7.2 Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta IX -VIII 5

7.3 Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX -VIII 10

7.4. Suradnja s Hrvatskim tamburaškim savezom IX -VIII 10

7.5 Suradnja s Hrvatskim društvom glazbenih i plesnih pedagoga IX -VIII 10

7.6 Suradnja s Uredom državne uprave IX -VIII 10

7.7 Suradnja s Osječko – baranjskom županijom IX -VIII 20

7.8 Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje IX -VIII 10

7.9 Suradnja s Župnim uredom IX -VIII 5

7

7.10 Suradnja s drugim osnovnim i srednjim školama IX -VIII 10

7.11 Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama i institucijama IX -VIII 20

7.12 Suradnja s udrugama IX -VIII 10

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 160

2.1. Stručno usavršavanje u organizaciji MZOS-a, HUROŠ-a i AZOO-a 50

2.2. Plenumi Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga VIII – IX 30

2.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova VI – IX 20

8.4 Praćenje stručne literature IX – VI 30

8.5 Ostala stručna usavršavanja IX – VIII 30

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 108

9.1 Vođenje evidencija i dokumentacije 35 35

9.2 Ostali nepredviđeni poslovi 73

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1752

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

14

Page 16: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Program rada Školskog odbora za školsku godinu 2019./2020.

R.br. Sadržaj rada Vrijeme Izvršitelji 1. Informacije na početku školske

godine Donošenje Školskog kurikuluma za

šk.god.2019./2020.

9./19. Predsjednik ŠO, Ravnatelj, tajnik, računovođa

2. Donošenje godišnjeg plana i programa te izvještaja za

prethodnu školsku godinu

9./19. Predsjednik ŠO, ravnatelj, tajnik

3 .

Odluka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2019.

9./19. Ravnatelj, računovođa

4. Donošenje financijskog plana za 2019.

12./19. Školski odbor, ravnatelj, računovođa

5. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019.

01./20. Ravnatelj, računovođa

6. Izmjene i dopune Statuta OGŠ Kontesa Dora uslijed izmjena i

dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi

02.-03./20. Ravnatelj, tajnik, školski odbor

7. Odluka o visini iznosa participacije za školsku godinu 2020./2021.

04./20. Školski odbor, ravnatelj

8. Razmatranje izvještaja ravnatelja o radu i poslovanju škole u šk.god.

2019./2020.

06./20. Školski odbor ravnatelj

9. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa

Cijela školska godina

Školski odbor, ravnatelj

10. Razmatranje aktualne problematike i rješavanje tekućih

pitanja

Cijela školska godina

Školski odbor, tavnatelj

11. Donošenje općih akata Cijela školska godina

Školski odbor, ravnatelj, tajnik

Planirano je 6 sjednica Školskog odbora u tekućoj školskoj godini.

Program rada razrednika za školsku godinu 2019./2020. 1. Organizacija nastave 2. Vođenje administracije 3. Rješavanje učeničke problematike 4. Nadzor nad redovitim pohađanjem nastave 5. Rješavanje tekuće problematike 6. Održavanje roditeljskih sastanaka 7. Održavanje konzultacija i individualno informiranje roditelja 8. Organizirano prisustvovanje s razredom na koncertima i glazbenim

manifestacijama

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

15

Page 17: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Sve navedene poslove razrednici obavljaju kontinuirano tijekom školske godine, te program rada razrednika nije potrebno razrađivati po mjesecima, s obzirom da se sva zaduženja obavljaju svaki tjedan i svaki mjesec za trajanja školske godine.

Program rada Učiteljskog vijeća za školsku godinu 2019./2020.

R. br.

Teme Nositelji teme i vrijeme realizacije

Sudionici

1. Organizacija rada na početku školske godine

Ravnateljica, učitelji Rujan 2019.

Svi članovi Vijeća

2. Osvrt na Dan škole Ravnateljica Rujan 2019.

Svi članovi Vijeća

3. Podjela novoupisanih učenika, utvrđivanje satnice i rasporeda zaduženja

Ravnateljica Rujan 2019.

Svi članovi vijeća

4. Vođenje pedagoške dokumentacije i stručno usavršavanje kao stalna potreba

Ravnateljica Listopad 2019.

Svi članovi vijeća

5. Izvješće sa Plenuma ravnatelja HDGPP-a

Ravnateljica Studeni 2019.

Svi članovi vijeća

6. Evidentiranje učenika za 57. i 58. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

Učitelji, pročelnici, ravnateljica Studeni 2019.

Svi članovi vijeća

7. Utvrđivanje uspjeha na kraju 1. polugodišta, na kraju nastavne godine i na natjecanjima

Ravnatelj, učitelji prosinac 2019., lipanj 2020.

Svi članovi vijeća

8. Organizacija događanja uz obilježavanje godišnjice smrti Dore Pejačević

Ravnatelj, učitelji Siječanj, veljača i ožujak 2020.

Svi članovi vijeća

9. Cjelovita analiza ostvarenja godišnjeg plana i programa

Ravnateljica, pročelnici i učitelji Lipanj 2020.

Svi članovi vijeća

Planirano je 8 sjednica Učiteljskog vijeća u školskoj godini 2019./2020.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

16

Page 18: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Program rada Vijeća roditelja za školsku godinu 2019./2020.

R. br.

Teme Nositelji teme i vrijeme realizacije

Sudionici

1. Školski kurikulum i Godišnji plan i program

Ravnateljica, Rujan 2019.

Svi članovi Vijeća

2. Iznos participacije i najam instrumenata za slijedeću školsku godinu

Ravnateljica, Ožujak/travanj 2019.

Svi članovi Vijeća

Planirane su dvije sjednice Vijeća roditelja u školskoj godini 2019./2020.

Program rada Vijeća učenika za školsku godinu 2019./2020.

R. br.

Teme Nositelji teme i vrijeme realizacije

Sudionici

1. Izbor predsjednika Vijeća učenika

Ravnateljica, listopad 2019.

Svi članovi Vijeća

2. Iznos participacije i najam instrumenata za slijedeću školsku godinu

Ravnateljica, ožujak/travanj 2020.

Svi članovi Vijeća

PREVENTIVNI PROGRAMI Preventivni programi u cilju preveniranja zlouporabe opojnih droga i drugih oblika ovisnosti, vandalizma i vršnjačkog nasilja, seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, nasilja u obitelji, elektroničkog nasilja te upoznavanja djece s opasnostima od oružja provode se u svim redovitim školama našeg upisnog područja, tako da iste programe nema potrebe provoditi unutar glazbene škole. Program rada Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti Školsko povjerenstvo za borbu protiv ovisnosti u sastavu ravnateljice Marine Kopri, učiteljice solfeggia Kristine Brkić i učiteljice klavira Sanje Vazdar, a u koordinaciji sa županijskim povjerenstvom protiv ovisnosti (droga, alkohol, pušenje) kroz razne vidove aktivnosti ukazivati učenicima škole na ovu problematiku. Škola će poduzeti sve mjere glede sigurnosti učenika i njihove imovine za vrijeme boravka u školi.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

17

Page 19: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

2. Program rada učitelja

a) Poslovi koji traju čitavu godinu u kontinuitetu:

- redovito održavanje nastave - upoznavanje s učenicima upisanim u 1. razred; - popis učenika; - prikupljanje i sređivanje dokumentacije o učenicima; - unošenje podataka u e-imenik, e-dnevnik, matičnu knjigu i registar; - česta komunikacija s grupom i pojedincem radi što većeg broja podataka o

učenicima u cilju stjecanja potpune slike o pojedincu; - rad na pozitivnoj afirmaciji i uspješnoj identifikaciji učenika; - rad na kanaliziranju posebnosti uočenih kod učenika u pozitivnom smjeru

(bez pokušaja šablonziranja); - kontinuirano individualno stručno usavršavanje za pravilan psihološki

pristup učeniku i što veći stupanj razumjevanja pojedinih etapa rasta i razvoja učenika;

- permanentno praćenje razultata u učenju i oblika ponašanja pojedinaca u odnosima učenik-učenik, učenik-učitelj, učenik-okolina;

- redovito praćenje izostajanja učenika i pravovremeno reagiranje u skladu s pravilnikom škole u izvješćivanju roditelja;

- upoznavanje Učiteljskog te razrednog vijeća s problemima pojedinog učenika;

- kontinuirana suradnja s roditeljima u prevenciji ili saniranju poremećaja u ponašanju učenika;

- organiziranje izvanučioničke nastave – posjete glazbenim i kazališnim kućama

b) Suradnja sa stručnim tijelima škole i drugim stručnim službama

- rad u Učiteljskom vijeću: specifični problemi razrednog odjela i pojedinca; - rad u razrednom vijeću - rad u stručnim aktivima škole

c) Administrativni poslovi - vođenje razredne dokumentacije: e-imenik, e-dnevnik, zapisnici sa sjednica

Učiteljskog vijeća, zapisnici roditeljskih sastanaka, informacije za roditelje; - vođenje matične knjige; - vođenje potrebne dokumentacije o učenicima kojima se izriču pedagoške

mjere uz redovito opravdavanje i ne opravdavanje izostanaka; - administrativne obveze prema tajništvu i ravnatelju; - ispisivanje svedodžbi; - ispisivanje pohvalnica; - vođenje dokumentacije o predmetnim/razrednim/popravnim ispitima; - unos podataka o učenicima u e-maticu.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

18

Page 20: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

d) Permanentno stručno usavršavanje učitelja/ nastavnika

Učitelji imaju obvezu tijekom rujna 2019. god. izraditi planove i programe individualnog permanentnog usavršavanja za tekuću školsku godinu.

Planirano je kolektivno usavršavanje u školi koje se provodi na dvije razine i to u stručnim aktivima i na razini Učiteljskog vijeća škole dok se isto usavršavanje izvan škole provodi na regionalnim i državnim seminarima i savjetovanjima u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje. Individualnim planom stručnog usavršavanja planira se i praćenje stručne literature, časopisa i ostale pedagoške literature. Ravnatelj će obavljati uvid u ostvarenje ovog plana i programa stručnog usavršavanja učitelja tijekom nastavne godine i na kraju školske godine. Pod permanentnim usavršavanjem smatra se:

- pohađanje stručnih seminara, u organizaciji škole, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskog društva tamburaških pedagoga i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga;

- sudjelovanje na stručnim vijećima; - sudjelovanje na smotrama, natjecanjima, koncertima te drugim javnim

priredbama; - praćenje i proučavanje stručne literature; - vježbanje i učenje za sjecanje stručnih kvalifikacija, dokvalifikacija ili

prekvalifikacija; - održavanje javnih satova: svaki učitelj održava javne satove tijekom školske

godine, satovi su u funkciji unapređenja pedagoško metodičkih saznanja, motiviranja i druženja u klasama i odjelima, provjera trenutnih sposobnosti učenika, veoma je važna motivacija roditelja kroz sudjelovanje u javnim satovima;

- učitelji su dužni u sklopu četrdesetsatnog radnog vremena prisustvovati koncertima i priredbama u i izvan organizacije škole, pratiti glazbena događanja u gradu, županiji i državi prema osobnim afinitetima te o bitnim karakteristikama i zapažanjima informirati učitelje;

- učitelji su dužni pratiti i proučavati stručnu literaturu i specijalizirana notna izdanja radi osobnog usavršavanja i informiranja kolega;

- učitelji su dužni upoznati se s notnim tekstom kojeg predaju i tumače te ga vježbati kao dio priprema za nastavni sat;

- nadalje, učitelji imaju obvezu pripremati se za polaganje stručnih ispita ili kvalifikacija za rad propisanih Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu;

- učitelji su dužni stručno se usavršavati kroz suradnju sa sustručnjacima iz

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

19

Page 21: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

drugih glazbenih škola e) Uvođenje učitelja pripravnika i stručni ispit

Svi radnici koji zasnivaju radni odnos kao pripravnici uvode se u nastavni proces i rad u školi. Posebna briga se posvećuje njihovom pedagoško-psihološkom obrazovanju. Nakon uspješno odrađenog pripravničkog staža škola prijavljuje pripravnika za polaganje stručnog ispita. Školske godine 2019./2020. nemamo planirano zasnivanje pripravničkog staža, osim u slučaju zapošljavanja pripravnika po natječajima koje redovito objavljujemo. XV. Program rada administarstivno – tehničke službe Administrativno tehnička služba sastoji se od tajnika, voditelja računovodstva i spremačice.

a) Tajnik škole Tajnik škole obavlja slijedeće poslove:

– normativno-pravne poslove (izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja i odluke te prati i provodi propise)

– kadrovske poslove (obavlja poslove vezane za zasnivanje i prestanak radnog odnosa, vodi evidencije radnika, vrši prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji nadležnima službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izrađuje rješenja o korištenju godišnjeg odmora radnika i o tome vodi kontrolu, vodi ostale evidencije radnika),

– opće i administrativno-analitičke poslove (radi sa strankama, surađuje s tijelima upravljanja i radnim tijelima škole te s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Upravnim odjelom za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica,

– sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju školskog odbora,

– vodi evidenciju o radnom vremenu administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika,

– obavlja i dodatne poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Budući da OGŠ Kontesa Dora nema zaposlenog administarstvivnog referenta, tajnik obavlja i slijedeće poslove:

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

20

Page 22: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

-vodi evidenciju podataka o učenicima i priprema različite potvrde na temelju tih evidencija,

-obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkim maticama,

-arhivira podatke o učenicima i radnicima,

-ažurira podatke o radnicima,

-izdaje javne isprave,

-obavlja poslove vezane uz unos podataka o radnicima u elektroničkim maticama (eMatica, CARNet, Registar zaposlenih u javnim službama),

-priprema podatke vezano uz vanjsko vrednovanje,

-prima i razvrstava poštu te

-obavlja i druge poslove po nalaogu ravnatelja sukladno propisima.

b) Voditelj računovodstva

Za radno mjesto voditelja računovodstva utvrđuje se slijedeći opis poslova:

– organizira i vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi,

– u suradnji s ravnateljem, izrađuje prijedlog financijskog plana po programima i izvorima financiranja te prati njihovo izvršavanje,

– vodi poslovne knjige u skladu s propisima,

– kontrolira obračune i isplate putnih naloga,

– sastavlja godišnje i periodične financijske te statističke izvještaje,

– priprema operativna izvješća i analize za školski odbor i ravnatelja škole te za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– priprema godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti,

– surađuje s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima,

– usklađuje stanja s poslovnim partnerima,

– obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC),

– obavlja i dodatne računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– obavlja i ostale računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

21

Page 23: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Budući da OGŠ Kontesa Dora nema zaposlenog računovodstvenog referenta, voditelj računovodstva obavljai slijedeće poslove:

-obračunava isplate i naknade plaća u skladu s posebnim propisima,

-obračunava isplate po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima,

-obračunava isplate članovima povjerenstava,

-evidentira i izrađuje ulazne i izlazne fakture,

-radi blagajničke poslove te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa.

C) Spremačica

Spremačica obavlja slijedeće poslove:

– čišćenje i održavanje prilaza i ulaza u školu, školskih učionica, kabineta, radionica, sanitarnih čvorova, hodnika, stubišta drugih prostorija škole te školskog bazena i vanjskog okoliša,

– čišćenje i održavanje vrata, namještaja, sagova, prozorskih i ostalih stakala, a prema potrebi spremač obavlja i poslove dežurstva i dostavljača te druge poslove po nalogu ravnatelja škole, sukladno propisima.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

22

Page 24: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

NA

STAV

NI P

LAN

O

SNO

VN

E G

LAZB

ENE

ŠKO

LE

škol

ska

godi

na 2

019.

/202

0.

G

lazb

ena

igra

onic

a

2

nast

avna

sata

tjed

no u

dvi

je sk

upin

e

OSN

OV

NA

ŠK

OL

A

RA

ZR

ED

N

asta

vni p

redm

et

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tem

eljn

i pre

dmet

* 2

(30')

2 (30

') 2

(30')

2 2

2 So

lfegg

io

2 2

2 2

2 2

Skup

no m

uzic

iranj

e**

2 2

2 2

Obv

ezni

kla

vir (

izb.

)***

1 (30

') Te

orija

gla

zbe

1

Kor

epet

icija

na

svak

ih 2

5 uč

enik

a

1 sa

t tje

dno

*

Nas

tavn

i sat

traj

e 30

min

uta,

a o

d 4.

razr

eda

45 m

inut

a za

sve

inst

rum

ente

**

Sku

pno

muz

icira

nje

u gl

azbe

noj š

koli

održ

ava

se k

ao n

asta

va z

bora

, ork

estra

ili k

omor

ne g

lazb

e. S

at sk

upno

g m

uzic

iranj

a tra

je 6

0 m

inut

a (k

omor

na

glaz

ba o

drža

va se

dva

put

a tje

dno

po 4

5 m

inut

a). U

čeni

ci ta

mbu

re i

puha

čkih

inst

rum

enat

a po

hađa

ju n

asta

vu o

rkes

tra il

i kom

orne

gla

zbe.

Uče

nici

svih

os

talih

odj

ela

poha

đaju

nas

tavu

zbo

ra il

i kom

orne

gla

zbe

(uče

nici

odj

ela

viol

ine)

. **

* K

lavi

r je

obve

zan

za u

čeni

ke k

oji ć

e na

stav

iti šk

olov

anje

u sr

ednj

oj g

lazb

enoj

škol

i. K

ao i

teor

ija g

lazb

e, to

je iz

born

i pre

dmet

u tr

ajan

ju o

d 30

m

inut

a

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

23

Page 25: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

FOND NASTVANIH SATI - TJEDNO I GODIŠNJE

INDIVIDUALNA, SKUPNA NASTAVA I POSEBNI POSLOVI

A) INDIVIDUALNA NASTAVA

RB NASTAVNI PREDMET FOND SATI TJEDNI GODIŠNJI

1. KLAVIR 69,02 2415,7 2. VIOLINA 18,56 649,6 3. GITARA 21,88 765,8 4. FLAUTA 9,96 348,6 5. KLARINET 11,92 417,2 6. SAKSOFON 5,96 208,6 7. HARMONIKA 13,92 487,2 8. TAMBURE 72,32 2531,2 9 TRUBA 5,32 186,2

10. ROG 2 70 11. EUFONIJ 1,32 46,2

A / UKUPNO 232,18 8126,3

B) SKUPNA NASTAVA

RB NASTAVNI PREDMET FOND SATI

TJEDNI GODIŠNJI 1. SOLFEGGIO 24 840 2. ZBOR 4 140 3. ORKESTAR 4 140 4. KOMORNA NASTAVA 5 175 5. TEORIJA GLAZBE 1 35 6. RAZREDNIŠTVO 5 175 7. JAVNI NASTUPI 3 105 8. KOREPETICIJA 4 140 9. GLAZBENA IGRAONICA 2 70

B / UKUPNO 52 1820 C) POSEBNI POSLOVI RB POSEBNI POSLOVI FOND SATI

TJEDNI GODIŠNJI 1. SINDIKALNI POVJERENIK 2 70 2. PROČELNIŠTVO 2 70 3. ODRŽAVANJE INSTRUMENATA 1 35 4. VODITELJ NOTOTEKE 1 35 5. ADMINISTRATOR E-DNEVNIKA 1 35

C / UKUPNO 7 245 UKUPNO A+B+C 291,18 10191,3

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

24

Page 26: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

PLANIRANI GODIŠNJI FOND SATI

I. II. III. IV. V. VI.

Klavir 184,80 462,00 369,60 630,00 420,00 349,30 2.415,70

Violina 231,00 46,20 92,40 0,00 210,00 70,00 649,60

Gitara 277,20 138,60 0,00 140,00 70,00 140,00 765,80

Flauta 0,00 138,60 0,00 70,00 140,00 0,00 348,60

Klarinet 46,20 46,20 184,80 70,00 70,00 0,00 417,20

Saksofon 0,00 92,40 46,20 0,00 70,00 0,00 208,60

Harmonika 138,60 92,40 46,20 70,00 0,00 140,00 487,20

Tambure 693,00 323,40 184,80 210,00 210,00 910,00 2.531,20

Truba 0,00 46,20 0,00 70,00 70,00 0,00 186,20

Eufonij 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20

Horna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 A UKUPNO 1.617,00 1.386,00 924,00 1.260,00 1.260,00 1.679,30 8.126,30 Solfeggio 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 840,00

Zbor 140,00

Orkestar 140,00

Komorna 175,00

Korepeticija 140,00

Teorija glazbe 35,00

Razredništvo 175,00

Javi sat 105,00 Solfeggio poč. A, B 70,00 B UKUPNO 1.820,00 A+B UKUPNO 9.946,30 Pročelništvo 70,00

Admin e-dnevnika 35,00

Voditelj nototeke 35,00

Sind. povj. 70,00

Održavanje inst. 35,00 C UKUPNO 245,00 A+B+C UKUPNO 10.191,30

D.Kopri - 1 sat, D. Vlajnić - 1 sat

Ivan Krajačić - 2 sata

Daniel Kopri - 1 sat

Matija Medverec - 1 sat

Ivana Sklepić - 1 sat

Dean Kopri - 4 sata

Razred

Dean Kopri-2 sata, Ivan Krajačić-2 sata, Višnja Sekula-1 sat

Katarina Makević - 4 sata

Romana Borš Mačak - 2 sata

Luka Pavleković - 1 sat

K. Brkić,D.Vlajnić,L.Pavleković,D.Kopri, V. Sekula

S.Vazdar, M. Medverec, V. Sekula

Predmet Ukupno sati

Luka Pavleković - 4 sata

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

25

Page 27: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

UPI

SAN

I UČ

ENIC

I I P

LAN

IRA

NI S

ATI

NA

STA

VE20

19./2

020.

TJED

NO

I G

OD

IŠN

JESV

E

POJE

DIN

NA

NA

STA

VA

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.Kl

avir

45,

2818

4,80

1013

,20

462,

008

10,5

636

9,60

918

,00

630,

006

12,0

042

0,00

49,

3234

9,30

4169

,02

2415

,70

Viol

ina

56,

6023

1,00

11,

3246

,20

22,

6492

,40

00,

000,

003

6,00

210,

001

2,00

70,0

012

18,5

664

9,60

Gita

ra6

7,92

277,

203

3,96

138,

600

0,00

0,00

24,

0014

0,00

12,

0070

,00

24,

0014

0,00

1421

,88

765,

80Fl

auta

00,

000,

003

3,96

138,

600

0,00

0,00

12,

0070

,00

24,

0014

0,00

00,

000,

006

9,96

348,

60Kl

arin

et1

1,32

46,2

01

1,32

46,2

04

5,28

184,

801

2,00

70,0

01

2,00

70,0

00

0,00

0,00

811

,92

417,

20Sa

ksof

on0

0,00

0,00

22,

6492

,40

11,

3246

,20

00,

000,

001

2,00

70,0

00

0,00

0,00

45,

9620

8,60

Har

mon

ika

33,

9613

8,60

22,

6492

,40

11,

3246

,20

12,

0070

,00

00,

000,

002

4,00

140,

009

13,9

248

7,20

Tam

bure

1519

,80

693,

007

9,24

323,

404

5,28

184,

803

6,00

210,

003

6,00

210,

0013

26,0

091

0,00

4572

,32

2531

,20

Eufo

nij

11,

3246

,20

00,

000,

000

0,00

0,00

00,

000,

000

0,00

0,00

00,

000,

001

1,32

46,2

0Tr

uba

00,

000,

001

1,32

46,2

00

0,00

0,00

12,

0070

,00

12,

0070

,00

00,

000,

003

5,32

186,

20H

orna

00,

000,

000

0,00

0,00

00,

000,

000

0,00

0,00

00,

000,

001

2,00

70,0

01

2,00

70,0

0U

KUPN

O35

46,2

016

17,0

030

39,6

013

86,0

020

26,4

092

4,00

1836

,00

1260

,00

1836

,00

1260

,00

2347

,32

1679

,30

144

232,

1881

26,3

0

144

učen

ika

u 11

odj

ela

OG

Š Ko

ntes

a D

ora

14 u

čeni

ka u

Gla

zben

oj ig

raon

ici

Uku

pno

158

učen

ika

Tem

eljn

i pr

edm

etuč

.

I. ra

zred sati

uč.

sati

II. ra

zred

III. R

azre

dIV

. Raz

red

V. ra

zred

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

VI. R

azre

dU

KUPN

O

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

26

Page 28: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

UPI

SAN

I UČ

ENIC

I I P

LAN

IRA

NI S

ATI

NA

STA

VETJ

EDN

O I

GO

DIŠ

NJE

SKU

PNA

NA

STA

VA

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.So

lfegg

io35

4,00

140,

0030

4,00

140,

0020

4,00

140,

0018

4,00

140,

0018

4,00

140,

0023

4,00

140,

0014

424

,00

840,

00Po

č.so

lf.14

2,00

70,0

00

0,00

0,00

00,

000,

000

0,00

0,00

00,

000,

000

0,00

0,00

142,

0070

,00

Zbor

4,00

140,

00O

rkes

tar t

amb.

4,00

140,

00Ko

mor

ni p

uhač

ki2,

0070

,00

Kom

orni

gud

ački

1,00

35,0

0Ko

mor

ni ta

mbu

re2,

0070

,00

Teor

ija g

lazb

e1,

0035

,00

Raz

redn

ištv

o5,

0017

5,00

Javn

i sat

3,00

105,

00Ko

repe

ticija

4,00

140,

00U

KU

PNO

496,

0021

0,00

304,

0014

0,00

204,

0014

0,00

184,

0014

0,00

184,

0014

0,00

234,

0014

0,00

158

52,0

018

20,0

0

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

VI. R

azre

d

uč.

sati

uč.

IV. R

azre

dU

KUPN

Osa

tiV.

razr

edTe

mel

jni

pred

met

I. ra

zred

II. ra

zred

III. R

azre

d

uč.

sati

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

27

Page 29: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

PLA

NIR

AN

I SA

TI

POSE

BN

I PO

SLO

VI

70 35

TJ.

POSE

BNI P

OSL

.

Dar

ija V

lajn

ić, D

anie

l Kop

ri

Ivan

Kra

jači

ć

291,

18

245

2 2 1 7

9.94

6,30

10.1

91,3

0

70 70 35 245

35

GO

D.

IME

ITEL

JABR

OJ

SATI

TJ

EDN

OBR

OJ

SATI

GO

DIŠ

NJE

9.94

6,30

284,

18

70

UK

UPN

O

2 2 1 7

proč

elni

štvo

sind

. pov

jere

nik

održ

.inst

rum

ent.

Dan

iel K

opri

vod.

noto

teke

TJED

NA

ZAD

UŽE

NJA

PO

JED

INAČ

NO

+ S

KUPN

O (P

LAN

IRAN

O)

SVE

UKU

PNO

GO

DIŠ

NJE

PO

JED

INAČ

NA

+ SK

UPN

A N

ASTA

VA G

OD

.(PLA

NIR

ANO

)TJ

EDN

A U

KUPN

A ZA

DU

ŽEN

JA (P

OJE

DIN

AČN

A +

SKU

PNO

) + P

OSE

BNI P

OSL

OVI

SVE

UKU

PNO

GO

DIŠ

NJE

(PO

JED

INAČ

NA

+ SK

UPN

A N

ASTA

VA) +

PO

SEBN

I PO

SLO

VI

232,

18+5

281

26,3

+182

028

4,18

+79.

946,

3+24

5

135

Ivan

a Sk

lepi

ć1

35

adm

in e

-dne

vnik

Mat

ija M

edve

rec

135

1

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

28

Page 30: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

OG

Š KO

NTE

SA D

OR

ATj

edna

zad

užen

ja u

čite

lja š

k.go

d. 2

019.

/202

0.

učen

ika

sati

učen

ika

sati

učen

ika

sati

učen

ika

sati

učen

ika

sati

učen

ika

sati

učen

ika

sati

Klav

ir1

1,32

33,

395

6,6

12

36

12

1421

,88

Izbo

rni k

lavi

r1,

321,

32R

azre

dniš

tvo

1Pr

očel

ništ

vo1

11,

323

3,39

56,

61

23

61

3,32

1425

,23,

2

Klav

ir2

2,64

33,

962

2,64

48

12

24

1423

,24

Izbr

oni k

lavi

r0,

660,

66Ja

vni s

at1

22,

643

3,96

22,

644

81

22

4,66

1424

,92,

9

Klav

ir1

1,32

45,

281

1,32

48

24

12

1321

,92

Kore

petic

ija4

11,

324

5,28

11,

324

82

41

213

25,9

23,

9269

,02

10,0

2

Viol

ina

56,

61

1,32

22,

640

03

61

212

18,5

6Ko

mor

na1

Javn

i sat

1R

azre

dniš

tvo

121

,56

Gita

ra6

7,92

33,

960

02

41

22

414

21,8

86

7,92

33,

960

02

41

22

414

21,8

8

Flau

ta0

03

3,96

00

12

24

00

69,

96Vo

dite

lj no

tote

ke1

00

33,

960

01

22

40

06

10,9

6

Klar

inet

11,

321

1,32

45,

281

21

20

08

11,9

2Sa

ksof

on0

02

2,64

11,

320

01

20

04

5,96

Kom

orna

2Si

nd. P

ovje

reni

k2

11,

323

3,96

56,

61

22

40

012

21,8

8

5.r.

6.r.

Kata

rina

Mak

ević

UK

UPN

O

UK

UPN

O

UKU

PNO

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

Sanj

a Va

zdar

Dar

ija V

lajn

UK

UPN

O

UK

UPN

O: K

LAVI

RSK

I OD

JEL

Višn

ja S

ekul

a

UK

UPN

O

UK

UPN

O

Mar

io H

uj

Ivan

a Sk

lepi

ć

UK

UPN

OIv

an K

raja

čić

UK

UPN

O

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

29

Page 31: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Trub

a0

01

1,32

00

12

12

00

35,

32Eu

foni

j1

1,32

00

00

00

00

00

11,

32H

orna

00

00

00

00

00

12

12

11,

321

1,32

00

12

12

12

58,

6436

,48

Har

mon

ika

33,

962

2,64

11,

321

20

02

49

13,9

23

3,96

22,

641

1,32

12

00

24

913

,92

Tam

bure

33,

960

00

01

21

26

1211

19,9

6O

drža

v.in

stru

m.

1 13

3,96

00

00

12

12

612

1121

,96

Tam

bure

45,

283

3,96

11,

321

20

02

411

16,5

6Zb

or4

Teor

ija g

lazb

e1

Raz

redn

ištv

o1

45,

283

3,96

11,

321

20

02

411

22,5

60,

56

Tam

bure

33,

962

2,64

11,

321

21

22

410

15,9

2Ko

mor

na2

Tam

b. O

rkes

tar

4R

azre

dniš

tvo

13

3,96

22,

641

1,32

12

12

24

1022

,92

0,92

Tam

bure

56,

62

2,64

22,

640

01

23

613

19,8

8Ad

min

e-d

nevn

ika

1Ja

vni s

at1

UK

UPN

O21

,88

72,3

21,

48

Solfe

ggio

354

304

204

184

184

234

144

243

Raz

redn

ištv

o1

UK

UPN

O35

430

420

418

418

423

414

425

Kris

tina

Brki

ć

UK

UPN

O

Dea

n Ko

pri

Dan

iel K

opri

UK

UPN

O: O

DJE

L TA

MB

UR

E

Pro

čeln

ištv

o

Luka

Pav

leko

vić

UK

UPN

O

UK

UPN

OM

atija

Med

vere

c

UK

UPN

O

UK

UPN

OU

KU

PNO

: PU

HA

ČK

I OD

JEL

Mat

ija Š

erem

et

Nov

ica

Todi

ć

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

30

Page 32: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

I.II.

III.

IV.

V.VI

.1.

Darij

a Vl

ajni

ć46

,20

138,

6023

1,00

70,0

021

0,00

116,

2081

2,00

Proč

.35+

Razr

.35

882

2.Sa

nja

Vazd

ar92

,40

138,

6092

,40

280,

0070

,00

163,

1083

6,50

Javn

i sat

35

871,

53.

Kata

rina

Mak

ević

46,2

018

4,80

46,2

028

0,00

140,

0070

,00

767,

20Ko

repe

ticija

140

907,

24.

Višn

ja S

ekul

a23

1,00

46,2

092

,40

0,00

210,

0070

,00

649,

60Ko

m.3

5+Ra

zred

.35+

Javn

i s.3

575

4,6

5.M

ario

Huj

277,

2013

8,60

0,00

140,

0070

,00

140,

0076

5,80

-

765,

86.

Ivan

a Sk

lepi

ć0,

0013

8,60

0,00

70,0

014

0,00

0,00

348,

60Vo

dite

lj no

tote

ke 3

538

3,6

7.Iv

an K

raja

čić

46,2

013

8,60

231,

0070

,00

140,

000,

0062

5,80

kom

.70+

sind.

pov

7076

5,8

8.N

ovic

a To

dić

138,

6092

,40

46,2

070

,00

0,00

140,

0048

7,20

-

487,

29.

Dani

el K

opri

138,

600,

000,

0070

,00

70,0

042

0,00

698,

60Pr

oč.3

5+od

rž.3

576

8,6

10.

Dean

Kop

ri13

8,60

92,4

046

,20

70,0

070

,00

140,

0055

7,20

Kom

.70+

Ork

.140

+raz

r.35

802,

211

.Lu

ka P

avle

kovi

ć18

4,80

138,

6046

,20

70,0

00,

0014

0,00

579,

60Zb

or 1

40+T

eor.g

l.35+

Razr

.35

789,

612

.M

atija

Med

vere

c23

1,00

92,4

092

,40

0,00

70,0

021

0,00

695,

80Ad

min

.35+

Javn

i nas

tupi

35

765,

813

.M

atija

Šer

emet

46,2

046

,20

0,00

70,0

070

,00

70,0

030

2,40

-

302,

414

.Kr

istin

a Br

kić

140

140

140

140

140

140

840

Razr

edni

štvo

35

875

15.

Rom

ana

Borš

Mač

ak70

70

-70

UKU

PNO

1827

,00

1526

,00

1064

,00

1400

,00

1400

,00

1819

,30

9036

,30

1155

1019

1,3

Uku

pno

godi

šnje

za

duže

nje

nast

avni

ka

PLAN

IRAN

I GO

DIŠN

JI FO

ND

SATI

RBN

asta

vnik

Zadu

ženj

e u

nast

avi

Ost

ala

zadu

ženj

a (p

oseb

ni

posl

ovi,

skup

no m

uzic

iranj

e,

kore

petic

ija, t

eorij

a gl

azbe

,razr

edni

štvo

)

Uku

pno

zadu

ženj

e u

nast

avi

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

31

Page 33: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

OSN

OVN

A G

LAZB

ENA

ŠKO

LA K

ON

TESA

DO

RA

ŠIFR

A ŠK

OLE

14

-0

50

-0

04

ŠKO

LSKA

GO

DIN

A 20

19./2

020.

POD

ACI O

UPI

SU U

ČEN

IKA

NA

POČ

ETK

U Š

KO

LSK

E G

OD

INE

OU

Š/P-

1

UKUPNO

Od toga ponavljači

UKUPNO

Od toga ponavljači

UKUPNO

Od toga ponavljači

UKUPNO

Od toga ponavljači

UKUPNO

Od toga ponavljači

UKUPNO

Od toga ponavljači

UKUPNO

Od toga ponavljači

UKUPNO

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

311.

klav

ir4

04

04

610

04

48

01

89

00

66

01

34

014

2741

00

00

2.vi

olin

a0

55

00

11

00

22

00

00

00

33

01

01

11

1112

10

00

3.gi

tara

24

60

21

30

00

00

02

20

01

10

11

20

59

140

00

04.

flaut

a0

00

00

33

00

00

00

11

00

22

00

00

00

66

00

00

5.kl

arin

et0

11

01

01

02

24

01

01

00

11

00

00

04

48

00

00

6.sa

ksof

on0

00

00

22

01

01

00

00

00

11

00

00

01

34

00

00

7.ha

rmon

ika

30

30

20

20

10

10

10

10

00

00

20

20

90

90

00

08.

tam

bure

69

150

43

70

22

40

03

30

12

30

76

133

2025

453

00

09.

rog

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

10

10

10

10

00

010

.tru

ba0

00

01

01

00

00

01

01

01

01

00

00

03

03

00

00

11.e

ufon

iji1

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

01

00

00

1619

350

1416

300

1010

200

414

180

216

180

1310

234

5985

144

40

00

410

140

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

020

2949

014

1630

010

1020

04

1418

02

1618

013

1023

463

9515

84

00

0U

KUPN

O

UKU

PNO

UPI

SAN

O

ENIK

A O

D I.

- VI

. R

AZR

EDA

PRO

DU

ŽEN

O

ŠKO

LOVA

NJE

Redni broj

TEM

ELJN

I PR

EDM

ET

(GLA

ZBAL

O)

BRO

J U

ČEN

IKA

PO R

AZR

EDIM

A

UK

UPN

O

I. ra

zred

II. ra

zred

III. r

azre

dIV

: raz

red

V. ra

zred

VI. R

azre

d

Gl.

Igra

onic

a

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

32

Page 34: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

UPI

SAN

O-P

LAN

IRAN

O tj

edno

, god

išnj

e-na

stav

nici

PLAN

IRAN

OPO

JED

INAČ

NA

NAS

TAVA

I

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.

D.V

lajn

ić1

1,32

46,2

03

3,96

138,

605

6,60

231,

001

2,00

70,0

03

6,00

210,

001

3,32

116,

2014

23,2

081

2,00

S.Va

zdar

22,

6492

,40

33,

9613

8,60

22,

6492

,40

48,

0028

0,00

12,

0070

,00

24,

6616

3,10

1423

,90

836,

50K.

Mak

ević

11,

3246

,20

45,

2818

4,80

11,

3246

,20

48,

0028

0,00

24,

0014

0,00

12,

0070

,00

1321

,92

767,

20V.

Sek

ula

56,

6023

1,00

11,

3246

,20

22,

6492

,40

00,

000,

003

6,00

210,

001

2,00

70,0

012

18,5

664

9,60

M.H

uj6

7,92

277,

203

3,96

138,

600

0,00

0,00

24,

0014

0,00

12,

0070

,00

24,

0014

0,00

1421

,88

765,

80I.

Skle

pić

00,

000,

003

3,96

138,

600

0,00

0,00

12,

0070

,00

24,

0014

0,00

00,

000,

006

9,96

348,

60I.K

raja

čić

11,

3246

,20

33,

9613

8,60

56,

6023

1,00

12,

0070

,00

24,

0014

0,00

00,

000,

0012

17,8

862

5,80

M.Š

erem

et1

1,32

46,2

01

1,32

46,2

00

0,00

0,00

12,

0070

,00

12,

0070

,00

12,

0070

,00

58,

6430

2,40

N.T

odić

33,

9613

8,60

22,

6492

,40

11,

3246

,20

12,

0070

,00

00,

000,

002

4,00

140,

009

13,9

248

7,20

D.K

.Kop

ri3

3,96

138,

602

2,64

92,4

01

1,32

46,2

01

2,00

70,0

01

2,00

70,0

02

4,00

140,

0010

15,9

255

7,20

L.Pa

vlek

ović

45,

2818

4,80

33,

9613

8,60

11,

3246

,20

12,

0070

,00

00,

000,

002

4,00

140,

0011

16,5

657

9,60

D.K

opri

33,

9613

8,60

00,

000,

000

0,00

0,00

12,

0070

,00

12,

0070

,00

612

,00

420,

0011

19,9

669

8,60

M.M

edve

rec

56,

6023

1,00

22,

6492

,40

22,

6492

,40

00,

000,

001

2,00

70,0

03

6,00

210,

0013

19,8

869

5,80

UK

UPN

O35

46,2

016

17,0

030

39,6

013

86,0

020

26,4

092

4,00

1836

,00

1260

,00

1836

,00

1260

,00

2347

,98

1679

,30

144

232,

1881

26,3

0* U

sat

nicu

6. r

azre

da u

broj

ena

je i

nast

ava

Izbo

rnog

kla

vira

za

tri u

čeni

ka (k

od u

čite

ljica

S. V

azda

r (1)

i D

. Vla

jnić

(2))

Tem

eljn

i pr

edm

et /

učite

ljuč

.

I. ra

zred sa

tiuč

.sa

tiII.

razr

edIII

. Raz

red

IV. R

azre

dV.

razr

ed

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

VI. R

azre

dU

KUPN

O

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

33

Page 35: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

KLA

VIR

, TAM

BU

RE,

PU

HAČ

I -tje

dno,

god

išnj

e

PLAN

IRAN

OPO

JED

INAČ

NA

NAS

TAVA

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.tj.

god.

tj.go

d.D

arija

Vla

jnić

11,

3246

,20

33,

9613

8,60

56,

6023

1,00

12,

0070

,00

36,

0021

0,00

13,

3211

6,20

1423

,20

812,

00Sa

nja

Vazd

ar2

2,64

92,4

03

3,96

138,

602

2,64

92,4

04

8,00

280,

001

2,00

70,0

02

4,66

163,

1014

23,9

083

6,50

Kata

rina

Mak

ević

11,

3246

,20

45,

2818

4,80

11,

3246

,20

48,

0028

0,00

24,

0014

0,00

12,

0070

,00

1321

,92

767,

20U

KU

PNO

KLA

VIR

I4

5,28

184,

8010

13,2

046

2,00

810

,56

369,

609

18,0

063

0,00

612

,00

420,

004

9,98

349,

3041

69,0

224

15,7

0

Dea

n Ko

pri

33,

9613

8,60

22,

6492

,40

11,

3246

,20

12,

0070

,00

12,

0070

,00

24,

0014

0,00

1015

,92

557,

20Lu

ka P

avle

kovi

ć4

5,28

184,

803

3,96

138,

601

1,32

46,2

01

2,00

70,0

00

0,00

0,00

24,

0014

0,00

1116

,56

579,

60D

anie

l Kop

ri3

3,96

138,

600

0,00

0,00

00,

000,

001

2,00

70,0

01

2,00

70,0

06

12,0

042

0,00

1119

,96

698,

60M

atija

Med

vere

c5

6,60

231,

002

2,64

92,4

02

2,64

92,4

00

0,00

0,00

12,

0070

,00

36,

0021

0,00

1319

,88

695,

80U

KU

PNO

TAM

BU

R15

19,8

069

3,00

79,

2432

3,40

45,

2818

4,80

36,

0021

0,00

36,

0021

0,00

1326

,00

910,

0045

72,3

225

31,2

0I.

Skle

pić

-flau

ta0

0,00

0,00

33,

9613

8,60

00,

000,

001

2,00

70,0

02

4,00

140,

000

0,00

0,00

69,

9634

8,60

I.Kra

jači

ć-kl

arin

et1

1,32

46,2

01

1,32

46,2

04

5,28

184,

801

2,00

70,0

01

2,00

70,0

00

0,00

0,00

811

,92

417,

20I.K

raja

čić-

saks

ofon

00,

000,

002

2,64

92,4

01

1,32

46,2

00

0,00

0,00

12,

0070

,00

00,

000,

004

5,96

208,

60U

KU

PNO

drv

eni

11,

3246

,20

67,

9227

7,20

56,

6023

1,00

24,

0014

0,00

48,

0028

0,00

00,

000,

0018

27,8

497

4,40

M. Š

erem

et-tr

uba

00,

000,

001

1,32

46,2

00

0,00

0,00

12,

0070

,00

12,

0070

,00

00,

000,

003

5,32

186,

20M

. Šer

emet

- eu

foni

j1

1,32

46,2

00

0,00

0,00

00,

000,

000

0,00

0,00

00,

000,

000

0,00

0,00

11,

3246

,20

M. Š

erem

et -h

orna

00,

000,

000

0,00

0,00

00,

000,

000

0,00

0,00

00,

000,

001

2,00

70,0

01

2,00

70,0

0

UK

UPN

O li

men

i1

1,32

46,2

01

1,32

46,2

00

0,00

0,00

12,

0070

,00

12,

0070

,00

12,

0070

,00

58,

6430

2,40

UK

UPN

O P

UH

AČI

2336

,48

1276

,8* D

odan

a sa

tnic

a u

6. ra

zred

u od

jela

kla

vira

kod

Dar

ije V

lajn

ić i

Sanj

e Va

zdar

zbo

g na

stav

e iz

born

og k

lavi

ra k

oju

poha

đaju

tri u

čeni

ka

uč.

sati

uč.

sati

VI. R

azre

dU

KUPN

O

uč.

sati

uč.

sati

uč.

sati

Tem

eljn

i pre

dmet

uč.

I. ra

zred sati

uč.

sati

II. ra

zred

III. R

azre

dIV

. Raz

red

V. ra

zred

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

34

Page 36: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

PLAN NASTAVE PREDMETA SOLFEGGIO U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

1. RAZRED NASTAVNE CJELINE Obrade: NOTNO CRTOVLJE, G-KLJUČ, NOTNE VRIJEDNOSTI I PAUZE, GLAZBENA ABECEDA, SOLMIZACIJA, MJERE (2/4, 3/4, 4/4), RITAM, osminska pauza i nota, oznake i znakovi, predtakt, znakovi za produženje trajanje tona, F-KLJUČ. LJESTVICA, C-DUR, sinkopa, predznaci, G-DUR, F-DUR. DIKTATI: melodijski, ritamski i melodijsko-ritamski u zadanim tonalitetima, snalaženje u notnom sustavu. Pjevanje zadanih melodijskih i melodijsko-ritamskih te izvođenje ritamskih primjera. VJEŽBE, STVARALAČKI RAD, SLUŠANJE GLAZBE, PISMENE I USMENE PROVJERE ZNANJA, ŠKOLSKE ZADAĆE (u svakom polugodištu). OBRADA I PJEVANJE SKLADBI, GLAZBENI ANIMIRANI FILMOVI. Nastavna sredstva i pomagala: ploča, pijanino, Cd-player, Dvd-player Literatura: Udžbenik za 1.r. solfeggia za osnovne gl. škole (I.Golčić)

2. RAZRED NASTAVNE CJELINE Obrade: C-DUR, vrijednost nota i pauza u četvrtinskoj mjeri, a-MOL, kanon, INTERVALI, OSMINSKA MJERA, G-DUR, tetrakordi, e-MOL, predtakt, uzmah, POLOVINSKA MJERA, F-DUR, oznake tempa, dinamike te načina izvođenja, d-MOL. VJEŽBE: intervali, snalaženje u G i F-ključu, mjere, tempo, dinamika, primjeri iz glazbene literature. DIKTATI: ritamski, melodijski i melodijsko-ritamski u zadanim tonalitetima, snalaženje u notnom sustavu. Pjevanje zadanih melodijskih i melodijsko-ritamskih te izvođenje ritamskih primjera.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

35

Page 37: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

STVARALAČKI RAD, SLUŠANJE GLAZBE, PISMENE I USMENE PROVJERE ZNANJA, ŠKOLSKE ZADAĆE (u svakom polugodištu). OBRADA I PJEVANJE SKLADBI, GLAZBENI ANIMIRANI FILMOVI. Nastavna sredstva i pomagala: ploča, pijanino, Cd-player, Dvd-player Literatura: Udžbenik za 2.r. solfeggia za osnovne glazbene škole (I.Golčić)

3. RAZRED

NASTAVNE CJELINE Obrade: INTONACIJA: C,G, F-DUR, a, e i d-MOL, ritam, sinkopa, TRIOLA, predtakt i uzmah; TEORIJA: ponavljanje ljestvica i bilježenje nota. MJERE: 4/8, 4/2, 6/8, oznake tempa, dinamike te načina izvođenja, predznaci, INTERVALI, D-DUR, KVINTAKORDI (durski i molski), h-MOL, B-DUR, TRANSPOZICIJA, TRANSKRIPCIJA, g-MOL, A-DUR, fis- MOL. DIKTATI: ritamski, melodijski i melodijsko-ritamski, snalaženje u notnom sustavu. Pjevanje zadanih melodijskih i melodijsko-ritamskih primjera te izvođenje ritamskih primjera. VJEŽBE: slušno prepoznavanje i zapisivanje intervala, kvintakorda (durskog i molskog). STVARALAČKI RAD, SLUŠANJE GLAZBE, PISMENE I USMENE PROVJERE ZNANJA, ŠKOLSKE ZADAĆE (u svakom polugodištu). OBRADA I PJEVANJE SKLADBI, GLAZBENI ANIMIRANI FILMOVI. Nastavna sredstva i pomagala: ploča, pijanino, Cd-player, Dvd-player Literatura: Udžbenik za 3.razred solfeggia za osnovne glazbene škole (I.Golčić)

4. RAZRED NASTAVNE CJELINE

Ponavljanje gradiva: C,G,D,A,B,F-DUR, a,e,h,fis,g i d-MOL, TRANSKRIPCIJA I TRANSPOZICIJA. Obrade: MJERE: 6/8, 9/8 i 12/8, KVINTNI KRUG, tetrakordi, sinkopa, Es-DUR, INTERVALI I OBRATI, KVINTAKORDI (SMANJENI I POVEĆANI), c-MOL, ALTERACIJA,

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

36

Page 38: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

oznake tempa i dinamike, E-DUR, taktiranje, DVOGLASJE, cis-MOL, As-DUR, f-MOL. GLAZBENI OBLICI (motiv, fraza, period, glazbena rečenica). DIKTATI: ritamski, melodijski, melodijsko-ritamski u zadanim tonalitetima, snalaženje u notnom sustavu. Pjevanje zadanih melodijskih i melodijsko-ritamskih te izvođenje ritamskih primjera. VJEŽBE: slušanje, prepoznavanje i zapisivanje inervala, kvintakorada. STVARALAČKI RAD, SLUŠANJE GLAZBE, PISMENE I USMENE PROVJERE ZNANJA, ŠKOLSKE ZADAĆE (u svakom polugodištu). OBRADA I PJEVANJE SKLADBI, GLAZBENI ANIMIRANI FILMOVI. Nastavna sredstva i pomagala: ploča, pijanino, Cd-player, Dvd-player Literatura: Udžbenik za 4.razred solfeggia za osnovne glazbene škole (I. Golčić)

5. RAZRED NASTAVNE CJELINE Obrade: H-DUR, MJERE (5/8, 7/8, 5/4, 7/4), intervali, kvintakordi, OBRATI KVINTAKORDA, gis-MOL, MNOGOSTRANOST KVINTAKORDA, DOMINANTNI SEPTAKORD. Ponavljanje gradiva, Des-DUR, MODULACIJA, GLAZBENI OBLICI, b-MOL, Fis-DUR, dis-MOL. DIKTATI: ritamski, melodijski, melodijsko-ritamski u zadanim tonalitetima, snalaženje u notnom sustavu. Pjevanje zadanih melodijskih i melodijsko-ritamskih te izvođenje ritamskih primjera. VJEŽBE: slušanje, prepoznavanje i zapisivanje intervala, kvintakorada i obrata, dominantnog septakorda. STVARALAČKI RAD, SLUŠANJE GLAZBE, PISMENE I USMENE PROVJERE ZNANJA, ŠKOLSKE ZADAĆE (u svakom polugodištu). OBRADA I PJEVANJE SKLADBI, GLAZBENI ANIMIRANI FILMOVI. Nastavna sredstva i pomagala: ploča, pijanino, Cd-player, Dvd-player Literatura: Udžbenik za 5.razred solfeggia za osnovne glazbene škole (I. Golčić)

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

37

Page 39: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

6. RAZRED NASTAVNE CJELINE Ponavljanje gradiva: H-dur, gis-mol, Fis-dur, dis-mol; Obrade: Ges-DUR, kvintakordi i obrati, es-MOL, ENHARMONIJA, kanon, dvoglasje, glazbeni oblici, Cis-DUR, DOMINANTNI SEPTAKORD I OBRATI, ais-MOL, dinamika, tempo i agogika, MNOGOSTRANOST TONOVA I AKORADA, modulacija, Ces-DUR, as-MOL. DIKTATI: ritamski, melodijski, melodijsko-ritamski u zadanim tonalitetima, snalaženje u notnom sustavu. Pjevanje zadanih melodijskih i melodijsko-ritamskih te izvođenje ritamskih primjera. VJEŽBE: slušanje, prepoznavanje i zapisivanje intervala, kvintakorada i obrata, septakorada i obrata. STVARALAČKI RAD, SLUŠANJE GLAZBE, PISMENE I USMENE PROVJERE ZNANJA, ŠKOLSKE ZADAĆE (u svakom polugodištu). OBRADA I PJEVANJE SKLADBI, GLAZBENI ANIMIRANI FILMOVI. Nastavna sredstva i pomagala: ploča, pijanino, Cd-player, Dvd-player Literatura: Udžbenik za 6. razred solfeggia za osnovne glazbene škole (I.Golčić)

PLAN AKTIVNOSTI I RADA S UČENICIMA OD 1. - 6. RAZREDA NASTAVNOG PREDMETA SOLFEGGIO U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./ 2020.

Upoznati učenike s predmetom i radom na nastavi solfeggia. Razvijati osjećaj za ritam i melodiju. Razvijati ljubav prema glazbi. Razvijati učeničke sposobnosti slušanja, prepoznavanja, ponavljanja i zapisivanja ritma, melodije, intervala, akorda i obrata. Učenje primjera iz glazbene literature te popijevki i raznih skladbi. Razvijati i njegovati svijest i ljubav prema tradicijskoj glazbi.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

38

Page 40: Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole Kontesa

Slušanje glazbenih djela prikladno uzrastu učenika u osnovnoj glazbenoj školi. Gledanje animiranih glazbenih filmova, glazbenih filmova, koncerata, mjuzikla. Odlazak s učenicima u kazalište, na koncerte te razne kulturno-umjetničke događaje. Poticati učenike da redovito pohađaju koncerte i svojih kolega učenika, a ne samo kad sami nastupaju. Također potaknuti učenike nastupiti ili nazočiti koncertima humanitarnog karaktera. Razvijati glazbenu kritičku svijest svakog učenika kao i glazbeno stvaralaštvo i kreativnost. Obilježavati značajnije datume povezane uz Osnovnu glazbenu školu Kontesa Dora (npr. Dan škole, Dorin rođendan, obljetnica smrti Dore Pejačević, Memorijal). Kristina Brkić, mag. mus.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020

39