handleiding gebruik kik-i - van brug software · handleiding gebruik kik-i kik levering 6 januari...

of 25 /25
Sportlaan 2h, 8181 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, [email protected] HANDLEIDING GEBRUIK KIK-I NIS Notarieel Informatie Systeem

Author: others

Post on 23-Aug-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Sportlaan 2h, 8181 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, [email protected]

HANDLEIDING GEBRUIK KIK-I

NIS

Notarieel Informatie Systeem

Page 2: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

2 januari ’18

Copyright by Van Brug Software 2001 – 2018 Heerde

Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronica of op welke andere wijze ook en evenmin in een

retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Brug Software. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden noch de auteur, noch Van Brug Software enige aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door eventuele fouten

en/of onvolkomenheden in dit document.

Voor vragen of opmerkingen betreffende deze of ander documentatie gaarne contact opnemen met:

Van Brug Software

Kantooradres: Sportlaan 2h, 8181 BE Heerde Postadres: Postbus 123, 8180 AC Heerde

Tel.: (0578) 69 36 46 Fax: (0578) 69 33 76 E-mail: [email protected]

Web: www.vanbrug.nl

Page 3: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Inleiding

januari ’18 3

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

1.1 Modellen 5

2 KIK levering 6

2.1 Opstarten KIK 6

2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie 6

2.1.2 Starten KIK via eigen model (PTP of handboek) 6

2.2 KIK akte van levering maken 6

2.2.1 Tabblad Ondertekening 6

2.2.2 Tabblad Kopers/Verkopers 7

2.2.3 Tabblad Registergoed 12

2.2.4 Tabblad Koopsom/WvG 13

2.2.5 Tabblad Erfdienstbaarheden 13

2.2.6 Tabblad Kwalitatieve verplichtingen 14

2.2.7 Tabblad Formulieren 14

3 Inschrijving koopovereenkomst 16

3.1 Tabblad Koopsom en overig opties 16

3.2 Tijdstip 16

4 Akte van verdeling 17

4.1 Eigen model verdeling 17

5 KIK hypotheek 18

5.1 Maken KIK hypotheek 18

5.1.1 Tabblad Ondertekening 18

5.1.2 Tabblad Partijen 18

5.1.3 Tabblad Registergoederen 19

5.1.4 Tabblad Formulieren 19

6 Bijzonderheden 21

6.1 KIK macro starten 21

6.2 Ontkikken KIK akte 21

6.3 Controle huisnummer 21

6.4 Lettertype 21

6.5 Vacant kantoor 21

7 Bijlage A: (on)mogelijkheden KIK binnen NIS 22

7.1 Inleiding Van Brug Software 22

7.2 Mededeling Kadaster in KIK start document 22

7.3 Wel mogelijk met KIK 23

7.4 Nog niet mogelijk met KIK 24

Page 4: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Inleiding

4 januari ’18

Page 5: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Inleiding

januari ’18 5

1 INLEIDING

Indien u met KIK gaat werken, is het aan te raden om op de dag van passeren de tekst van de akte nogmaals op te bouwen, zodat u deze later kunt gebruiken om bijvoorbeeld extra afschriften te maken. Indien u dit niet doet, heeft u kans, dat u wijzigingen tussen het moment van akte maken en akte passeren niet in het document heeft staan. Later opnieuw opbouwen van het document is dan, in verband met waarschijnlijke adreswijzigingen van partijen, ook mogelijk problematisch. Meer informatie over het opbouwen van de documenten vindt u in paragraaf 2.2 in deze handleiding.

1.1 Modellen

De volgende modellen zijn via KIK voor u beschikbaar:

- Akte van levering - Akte van verdeling - Inschrijving koopovereenkomst - De volgende hypotheken (in de atp hypotheken met KIK in de naam):

• ABN AMRO Bank (Stater) modellen: ▪ ABN AMRO Bank (AAB) ▪ Florius; ▪ MoneYou;

• Aegon, versie juni 2016 (KIK)

• BLG Wonen versie 01-01-2017 (KIK

• ING bank • Munt (KIK)

• Obvion

• Particuliere hypotheek • Rabobank

• RegioBank versie 01-01-2017 (KIK)

• SNS Bank versie 01-01-2017 (KIK)

Page 6: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

6 januari ’18

2 KIK LEVERING

2.1 Opstarten KIK

2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Om KIK te starten, start u eerst de PTP module op door in de menubalk van de zaak te klikken op [PTP]. Links onder in het hoofdscherm van PTP opent u het uitrolvenster en kiest u voor [ketenintegratie].

Wanneer u klikt op [ketenintegratie] krijgt u een overzicht van de beschikbare modellen in beeld. Uw applicatiebeheerder kan desgewenst onder het model [akte van levering (leeg)] de tekst van uw eigen platte tekstmodel plaatsen. Het kantoormodel is het oude KNB model en het model KNB is het huidige KNB model.

Nadat u een model heeft gekozen, klikt u op [Vragenlijst].

Om een akte te maken, vult u eerst de vragenlijst in. Na het invullen van de vragenlijst kunt u de akte naar Word exporteren door te klikken op [Akte maken]. Indien u de invulling wilt stopzetten, klikt u op [Einde]. Als u de volgende keer de vragenlijst weer opent, zijn reeds ingevulde antwoorden onthouden. U kunt op een later tijdstip de vragenlijst weer oproepen en verder gaan met invullen.

2.1.2 Starten KIK via e igen model (PTP of handboek)

Indien uw modelbeheerder uw eigen kantoormodellen binnen de PTP of het handboek heeft aangepast, kunt u op de normale manier naar de modellen gaan. Als er een KIK model beschikbaar is, dan zal bij de PTP als u kiest voor modellen een extra knop [KIK-modellen] beschikbaar zijn. Als u hier op klikt, krijgt u een overzicht van de modellen, die geschikt zijn om via de ketenintegratie in te schrijven. U kunt verder de akte maken zoals u gewend bent, via de knop [Model(len) invullen].

2.2 KIK akte van levering maken

Nadat de akte naar Word is geëxporteerd, zal, indien u de akte via een van de ketenintegratie modellen heeft gemaakt, automatisch de KIK macro worden gestart. Hierin zullen de meeste gegevens al zijn ingevuld. Voorwaarde hiervoor is uiteraard wel, dat u de cliënt- en zaakkaart goed heeft ingevuld én de recherches, inclusief het aanpassen van de registergoedgegevens, zijn uitgevoerd via KIK-R. Als u de akte op een andere manier heeft gemaakt, moet de macro de eerste keer ook handmatig worden gestart.

U loopt vervolgens de verschillende tabbladen door om de gegevens te controleren en waar nodig vult u deze aan. Aan de hand van de gegevens, die u in de vragenlijst heeft ingevuld en de gegevens, die u via de KIK macro invult, zal de akte later worden gemaakt. De KIK macro kan altijd binnen Word opnieuw worden opgeroepen.

2.2.1 Tabblad Onderteke ning

Op het eerste tabblad staan de gegevens betreffende de notaris en de passeerdatum. U vult hier ook de eventuele waarnemer in. De ondertekenaar is degene, die de akte passeert. De verklaarder is degene, die de stukken indient. In de huidige versie van de macro staat onderaan het stylesheet nummer vermeld en ook een link om naar de handleidingenpagina te gaan.

Page 7: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

januari ’18 7

2.2.2 Tabblad Kopers/Verkopers

Op het tweede tabblad [Kopers/Verkopers] vindt u de gegevens van de bij de akte betrokken partijen. U kunt hier de partijen, die in de akte vermeld moeten worden, aanvinken.

2.2.2.1 GEGEVENS WIJZIGEN

Ook kunnen een aantal afwijkende gegevens worden ingevoerd door in de KIK macro met de rechtermuisknop op een partij te klikken. Het gaat hier om de velden voornamen, voorvoegsel, achternaam en geboorteplaats. In NIS kunnen bepaalde diakritische tekens (nog) niet worden opgenomen. Door middel van deze optie kunnen de genoemde velden, die afwijkende diakritische tekens bevatten, nu toch in een KIK akte worden opgenomen. U selecteert hiervoor de naam van de betreffende partij met uw rechtermuisknop.

Vervolgens kiest u voor [Wijzig getoonde naam].

Page 8: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

8 januari ’18

U vult de te wijzigen gegevens in en kiest voor [Opslaan]:

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de betreffende KIK-akte en worden niet aangepast op de kaart van de partij in de Zakenadministratie.

2.2.2.2 PARTNERGEGEVENS WEL OF NIET OPNEMEN

In de comparitie worden bij een alleen optredende comparant niet standaard de partnergegevens opgenomen. Indien dit toch gewenst is, kan hiervoor in de KIK macro op het partijentabblad een vinkje worden aangezet bij de optie [Partnergegevens opnemen voor cliënt, die alleen compareert].

Page 9: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

januari ’18 9

2.2.2.3 DIVERSE HOEDANIGHEDEN/ROLLEN

U heeft diverse rollen die u kunt toekennen aan de partijen.

• verkoper/koper

• gevolmachtigd koper/verkoper • alleen gevolmachtigde

• bewindvoerder

• curator

Bij de rollen koper/verkoper of hypotheeknemer/hypotheekgever hoeft u vervolgens geen keuze te maken bij de optie [Namens partijen]. Voor de andere rollen moet hier wel een keuze gemaakt worden.

2.2.2.4 VOLGORDE PARTIJEN/ROLLEN

De te kiezen volgorde is van groot belang bij bepaalde rollen:

2.2.2.4.1 KANTOORMEDEWERKER

Page 10: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

10 januari ’18

• Als een kantoormedewerker optreedt voor één van de partijen, dan moeten de partijen die zelf komen tekenen eerst worden genoemd. Dit kan onder [Volgorde] worden ingevuld, dus 1 en bijvoorbeeld 2 (bij meer dan 1 partij). De partij, waarvoor de kantoormedewerker optreedt staat in dit voorbeeld dan op 2 en kan dus nooit op 1 staan.

Ook moet bij de [Volmacht kantoormedewerker] de partij geselecteerd worden, waar de kantoormedewerker voor optreedt bij [Gevolmachtigde voor].

• Treedt de kantoormedewerker op namens alle partijen dan moeten er geen partijen geselecteerd worden bij de [Volmacht kantoormedewerker] bij [Gevolmachtigde voor].

2.2.2.4.2 GEVOLMACHTIGD KOPER/VERKOPER OF GEVOLMACHTIGD HYPOTHEEKGEVER

Een gevolmachtigd koper/verkoper of gevolmachtigd hypotheekgever (dus de tweede optie) compareert voor zichzelf “partij x” en voor de partij, die hem/haar als gevolmachtigde heeft gekozen “partij y”.

Bij deze keuzemogelijkheid moet deze partij bij [Volgorde] op positie 1 staan.

• Selecteer via [Selectie] de partijen; • Geef bij partijen de juiste rol aan, dus: [gevolmachtigd koper/verkoper of gevolmachtigd

hypotheekgever] ;

• Selecteer bij [Namens partijen] voor de gevolmachtigd koper/verkoper of gevolmachtigd hypotheekgever “partij x”, de partij, waarvoor wordt opgetreden;

• Vul de juiste [Volgorde] in. Dit moet altijd 1 zijn bij de gevolmachtigd koper/verkoper of gevolmachtigd hypotheekgever.

2.2.2.4.3 ALLEEN GEVOLMACHTIGDE OF CURATOR/BEWINDVOERDER

Indien een partij, “partij x” wordt vertegenwoordigd door een via één van de rollen: [alleen gevolmachtigde], [bewindvoerder] of [curator], “partij y” voer dan de volgende stappen uit:

• Selecteer via [Selectie] beide partijen;

• Geef bij “partij y” de juiste rol aan, dus: [alleen gevolmachtigde], [bewindvoerder] of [curator] ; • Selecteer bij “partij y”, onder [Namens partijen], de partij waarvoor wordt opgetreden, dus in dit

geval “partij x”;

• Vul de juiste [Volgorde] in. In verband met beperking van het stylesheet van het Kadaster is het niet mogelijk dat de partij, die vertegenwoordigd wordt, “partij x” in dit voorbeeld, de volgorde nummer 1 kan krijgen.

Page 11: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

januari ’18 11

2.2.2.5 RECHTSPERSONEN

Indien een rechtspersoon (RP) als partij is betrokken, wordt een extra venster getoond waar u de vertegenwoordiger kunt selecteren. Om de vertegenwoordiger in beeld te krijgen, dient u de regel van de RP te selecteren.

Bij de [Soort vertegenwoordiging] bij de [Vertegenwoordiger] heeft u de keuze uit diverse opties, zoals:

• bestuurder

• burgemeester

• directeur • gevolmachtigde

• vertegenwoordiger

• zelfstandig bevoegd bestuurder

• zelfstandig bevoegd directeur

Page 12: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

12 januari ’18

2.2.2.6 DIVERSEN

2.2.2.6.1 TOEKOMSTIG ADRES

Ook kunt u op dit tabblad aanvinken of de toekomstige adressen wel of niet moeten worden opgenomen in de akte. Let op! De kadaster stylesheet staat niet toe, dat bij gekoppelde partijen met hetzelfde adres, dan maar bij één partij een toekomstig adres wordt opgenomen.

2.2.2.6.2 KVK NUMMER

Voor alle verkrijgende rechtspersonen wordt het KvK nummer opgenomen in de KIK-akten.

2.2.2.6.3 VERKRIJGING IN BREUKDELEN

Het is ook mogelijk om kopers in afwijkende breukdelen te laten verkrijgen (bijv. 1/3 en 2/3). Deze verdeling geeft u aan bij [Verdeling]:

Let op! er vindt geen controle plaats of de breukdelen samen 1 zijn, deze controle ligt bij de behandelaar.

2.2.3 Tabblad Registergoed

Op het tabblad [Registergoed] ziet u een overzicht van de registergoederen, die u via KIK-R aan de zaak heeft toegevoegd. U kunt hierin geen wijzigingen aanbrengen. Eventuele wijzigingen moeten via KIK-R worden aangebracht. Hiervoor dient u te klikken op [Start KIK-R].

Indien een perceel wordt gerechercheerd waaraan een voorlopige kadastrale grens is toegekend dan wordt dit automatisch aangevinkt op het tabblad omschrijving (na de keuze voor wijzigen/inzien) van

Page 13: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

januari ’18 13

het betreffende perceel. De kolom VKG in de KIK-I macro is vanaf versie 2016-Q3 alleen informatief, hier kan het vinkje niet meer aan of uit worden gezet

Indien er meerdere percelen worden opgenomen, kunt u hier de volgorde van de op te nemen percelen in de KIK-akte aangeven onder de optie [Volgorde].

Indien een appartement wordt overgedragen en er sprake is van een aandeel in het reservefonds, dan kan hier ook het bedrag worden ingevuld.

2.2.3.1 ERFPACHTGEGEVENS

Het is mogelijk om de verplichte erfpachtgegevens op te nemen in het stylesheet deel van de akte.

Het is verplicht om bij jaarlijkse erfpacht het bedrag verplicht op te nemen en bij de opties [tijdelijk] en [eeuwig afgekocht] mag het bedrag op 0,00 blijven staan. In het geval van meerdere percelen met erfpacht dan kan dat alleen indien alle voorwaarden voor deze percelen (zowel looptijd als data) gelijk zijn. Het is verplicht om bij jaarlijkse erfpacht het bedrag verplicht op te nemen en bij de opties [tijdelijk] en [eeuwig afgekocht] mag het bedrag op 0,00 blijven staan.

2.2.4 Tabblad Koopsom/WvG

Op het tabblad [Koopsom/WvG] worden een aantal gegevens, die voor het vaste deel van de akte nodig zijn weergegeven. Deze gegevens staan, indien u ze in de vragenlijst heeft ingevuld, op het scherm vermeld. Desgewenst kunnen de gegevens hier worden aangepast en/of aangevuld.

Ook kan bij de koopsom een BTW bedrag of een bedrag aan roerende zaken worden opgenomen (en en is niet mogelijk).

U kunt hier ook de omschrijving van de koopovereenkomst aangeven. U heeft hiervoor 3 opties:

• Koopovereenkomst • Koopcontract

• Koopakte

Indien op een perceel een WvG aanwijzing ligt dan vinkt u aan, dat de WvG van toepassing is, zodat dit bij het stuk, dat later naar het kadaster gaat goed in de betreffende verklaring vermeld zal worden.

Ook kunt u hier aangeven of de koopovereenkomst aan de akte wordt gehecht.

Op dit tabblad is tevens de mogelijkheid om bij de levering te kiezen om in het vaste deel van de akte op te nemen, dat het energieprestatiecertificaat is overhandigd (let op! indien deze optie ook in het vrije deel van uw akte staat dan is het nodig om uw akte/vragenlijst aan te (laten) passen).

2.2.5 Tabblad Erfdienstbaarheden

Op het tabblad [Erfdienstbaarheden] heeft u de mogelijkheid tot het vestigen van erfdienstbaarheden.

U kunt aangeven ten behoeve en/of ten laste van welk perceel het is en via de knop [Selecteer tekstblok erfdienstbaarheden] kunt u de gewenste erfdienstbaarheden toevoegen.

• Let op! In de tekstblokken voor erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen kan wel met (gedeeltelijke) opgemaakte tekst worden gewerkt. Hierbij is van belang, dat in het betreffende

Page 14: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

14 januari ’18

document geen paginanummering wordt opgenomen. Ook kan niet met automatische opsommingstekens worden gewerkt. Paginanummering dan wel automatische opsommingstekens kunnen tot vervuiling van het xml bestand leiden met mogelijk uitval tot gevolg.

2.2.6 Tabblad Kwal i tatieve verpl ichtingen

Op het tabblad [Kwal. verpl.] kunt u, indien gewenst, de kwalitatieve verplichtingen opnemen, die gevestigd moeten worden bij deze akte. U kunt via de knop [Selecteer tekstblok kwalitatieve verplichtingen] het tekstblok met de kwalitatieve verplichtingen toevoegen en u kunt aangeven ten laste van welk perceel en onderaan kunt u nog aangeven of deze ten behoeve van koper of verkoper worden gevestigd.

• Let op! In de tekstblokken voor erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen kan wel met (gedeeltelijke) opgemaakte tekst worden gewerkt. Hierbij is van belang, dat in het betreffende document geen paginanummering wordt opgenomen. Ook kan niet met automatische opsommingstekens worden gewerkt. Paginanummering dan wel automatische opsommingstekens kunnen tot vervuiling van het xml bestand leiden met mogelijk uitval tot gevolg.

2.2.7 Tabblad Formul ieren

Op het tabblad [Formulieren] maakt u tot slot de keuze, welk document u wilt produceren.

U heeft nu de beschikking over meerdere opties bij het [Stuk keuze] namelijk:

• Tekst akte

• Minuut

• Kadaster electronisch

U kiest de eerste keer voor de optie [Tekst akte]. Hiermee wordt het stylesheet gedeelte van de akte opgebouwd en boven het vrije deel van de akte geplaatst. De knop [Kadaster electronisch blijft in dit

Page 15: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK levering

januari ’18 15

geval lichtgrijs. Hiervoor kan niet gekozen worden als er nog geen akte is gemaakt met [Tekst akte] of [Minuut].

Voor het passeren kiest u, indien de eerste keer voor Tekst akte is gekozen, voor de optie [Minuut]. Het stylesheet gedeelte van de akte wordt opnieuw opgebouwd, zodat u er zeker van bent, dat eventuele wijzigingen in de gegevens van de Kaartenbak of in de vragenlijst ook in de akte worden meegenomen.

Met de optie [Minuut] wordt direct het xml bestand klaargezet waarmee het kadasterstuk wordt opgebouwd. Dit xml bestand wordt onder de map [Documenten] in een map [KIK-I] geplaatst.

De optie [Kadaster electronisch] kiest u na passeren van de akte. Hiermee worden de pdf en het xml bestand, die naar het Kadaster moeten worden verstuurd klaargezet. Het kadasterstuk wordt klaargezet met het xml bestand, dat is gegenereerd bij de optie [Minuut], zodat u er zeker van bent, dat de gepasseerde akte en het stuk, dat naar het Kadaster gaat gelijkluidend zijn.

• Let op! Alle kadasterstukken krijgen Arial 11 als lettertype. Dit is omdat sommige lettertypes een ‘tekstvergelijkingsfout’ bij controle van de akte door het kadaster geven.

In het veld [Kenmerk] kunt u een kenmerk invullen, dat u boven aan de akte wilt zien. Standaard wordt hier het lange zaaknummer ingevuld; u kunt dit echter zelf wijzigen. Bij [Titel] kunt u een kop boven de akte laten plaatsen; hier heeft u keuze uit een aantal opties.

Eén van de voordelen van KIK is, dat bij elk document dat gemaakt wordt, of het nu de eerste keer de tekst alleen is of dat het de minuutakte betreft, het stylesheet deel van de akte volledig opnieuw wordt opgebouwd met de gegevens zoals die in de kaartenbak zijn ingevoerd. Wanneer u uw kaart goed bijhoudt, en wijzigingen gelijk doorvoert, heeft u dus altijd een document met daarin de meest recente gegevens. Het stylesheet gedeelte van de akte is tegen overschrijven beveiligd. Op de beveiliging van de akte is geen wachtwoord gezet. U kunt de beveiliging eenvoudig opheffen door in het stylesheet deel van de akte proberen te typen en daarna te klikken op [beveiliging stoppen].

Houdt u er rekening mee, dat wijzigingen die u in het stylesheet deel maakt verloren gaan bij het opnieuw opbouwen van het document! Doe dus geen inhoudelijke wijzigingen in het stylesheet deel van de akte, deze zullen niet worden bewaard als u de akte opnieuw opbouwt.

Op het moment, dat u een keuze heeft gemaakt en er bijvoorbeeld nog legitimatiegegevens ontbreken komt in de akte een melding *NIET BEKEND* op de plek, waar gegevens horen te staan. Indien een datum niet is ingevuld, vult het systeem hier een sterretje in.

Page 16: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Inschrijving koopovereenkomst

16 januari ’18

3 INSCHRIJVING KOOPOVEREENKOMST

U kunt een KIK inschrijving koopovereenkomst samenstellen via Word. Voer de volgende stappen uit:

• U dient als eerste een nieuw (leeg) Word document aan te maken.

• Kies via het tabblad [Kadaster] in Word voor [Inschrijving koopovereenkomst]. • Als u deze aanklikt, krijgt u de melding [Huidig document is geen KIK document. Nieuw document

maken?]. Kies [Ja].

• Vervolgens kunt u het betreffende zaaknummer invoeren en klikt u op [Zoeken]. De zaakgegevens worden nu gezocht en verschijnen in het scherm. U kunt als dit de juiste zaakgegevens zijn, klikken op [Toepassen] en daarna kan via de gebruikelijke manier de tabbladen worden doorlopen om de koopovereenkomst te maken.

3.1 Tabblad Koopsom en overig opties

Op het tabblad [Koopsom en overige opties] vult u de koopsom in, de datum van de koopovereenkomst en de datum van levering.

Daarna moeten er een aantal keuzeblokken worden ingevuld:

• [Bedenktijd als bedoeld in artikel 7:2 lid 2]

• [Toestemming inschrijving koopovereenkomst blijkt uit] • [Inschrijving namens]. Deze vraag heeft betrekking op het tekstblok [Onder Verzoek tot

inschrijving] om aan te geven namens wie er wordt ingeschreven.

• Ook geeft u aan of een afschrift of uittreksel van de koopovereenkomst aan de akte wordt gehecht

Vervolgens klikt u op [OK] en wordt de koopovereenkomst samengesteld. Tussendoor dient alleen de koopovereenkomst te worden opgeslagen, voordat de koopovereenkomst op het scherm verschijnt.

3.2 Tijdstip

In de registerverklaring wordt het tijdstip ook in het Word document vermeld na het maken van de koopovereenkomst, indien dit op het eerste tabblad is ingevuld. U kunt de akte op deze manier eenvoudiger aan een aktekaart koppelen

Page 17: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Akte van verdeling

januari ’18 17

4 AKTE VAN VERDELING

De akte van verdeling is gebaseerd op het KNB model. Net als de leveringsmodellen is ook dit model qua vraagstelling niet aan te passen. Tekstuele wijzigingen zijn wel mogelijk rechtstreeks in het Word model zelf.

U start de akte van verdeling op via de optie [Ketenintegratie]. In de vragenlijst kunt u kiezen voor de soort verdeling. De vragen, die bij de betreffende verdel ing horen, dienen ingevuld te zijn, anders krijgt u hiervan een melding bij het samenstellen van de KIK-akte.

Er is voor de akte van verdeling op het tabblad [Gegevens verdeling] een extra mogelijkheid gecreëerd om aan te gegeven of partijen tijdens huwelijk ook gehuwd/geregistreerd waren op huwelijksvoorwaarden.

U kunt tevens aangeven of er gesproken wordt over een [echtscheidingsconvenant] of over een [overeenkomst]. Dit kan worden aangegeven op het tabblad [Gegevens verdeling]. Als u een vinkje plaatst bij [Partijen hebben een echtscheidingsconvenant] dan wordt er in de akte gesproken over een convenant. Staat dit vinkje niet aan, dan wordt er gesproken over een overeenkomst.

4.1 Eigen model verdeling

Het is mogelijk om, net als bij de akte van levering, een eigen kantoormodel te koppelen binnen de PTP. Uw modelbeheerder kan dit doen op dezelfde wijze als bij de akte van levering. Meer informatie hierover kan uw modelbeheerder vinden in de handleiding KIK-R+I beheer.

Page 18: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK hypotheek

18 januari ’18

5 KIK HYPOTHEEK

5.1 Maken KIK hypotheek

Om de hypotheek via KIK te kunnen maken start u de PTP hypotheken en selecteert u het KIK model dat u wilt gaan maken. In dit voorbeeld gaan we uit van de Rabobank akte. Indien u geen PTP hypotheken abonnement heeft afgesloten dan zult u een verkorte vragenlijst krijgen en zult u het vrije deel van de akte handmatig moeten aanpassen. In de verdere uitleg gaan we er van uit dat u een abonnement op de hypotheken heeft.

Nadat u de akte heeft geselecteerd, staat standaard een vinkje aan bij [Invullen als KIK-akte] en heeft u net als bij alle andere PTP hypotheken de keuze om de vragenlijst interactief of via de vragenlijst in te vullen.

Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld en heeft gekozen voor [Akte maken] wordt het vrije deel van de hypotheekakte naar Word geëxporteerd en wordt net als bij de leveringsakte via KIK de macro automatisch gestart.

5.1.1 Tabblad Ondertekening

Op het eerste tabblad vult u de gegevens van de notaris of eventuele waarnemer in. Net als bij de levering dient u na passeren, voordat u het kadasterstuk gaat klaarmaken het tijdstip van passeren in te vullen. Onderaan net als bij de levering de link naar de handleiding, het versie nummer en het stylesheet nummer.

5.1.2 Tabblad Parti jen

Op het tweede tabblad staan de aan de zaak gekoppelde hypotheekgevers (kopers).

U kunt hier de partijen, die in de akte vermeld moeten worden, aanvinken.

Alle bijzonderheden, de volgorde, de hoedanigheid van de partijen en de overige belangrijke punten staan uitgelegd in paragrafen 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 en 2.2.2.4..

5.1.2.1 HYPOTHEEKNEMER

U dient er rekening mee te houden dat de cliëntenkaarten van de banken volledig ingevuld dienen te zijn, u zult anders geen akte kunnen maken.

Ook dient u bij het veld [Statutaire naam] de volledige tenaamstelling van de bank te vermelden, indien deze afwijkt van de zoeknaam van de bank.

Voor bijzonderheden betreffende de rechtspersonen verwijzen wij u naar paragraaf 2.2.2.5.

5.1.2.2 ING KIK HYPOTHEEK

Bij de ING Bank KIK hypotheek dienen bij de vorm maatwerkhypotheek 3 partijen ingevuld te worden; de bank, een verzekeraar en een stichting. Als de partijen geselecteerd zijn, dan dient u in het kopje [Volgorde] de juiste volgorde van de partijen in te vullen (bank nummer 1, verzekeraar nummer 2 en stichting nummer 3).

5.1.2.3 AEGON HYPOTHEEK

Bij de Aegon KIK hypotheek is het verplicht om het offertenummer in te vullen. Dit offertenummer wordt ingevuld op het laatste tabblad [Formulieren] bij [Offertenummer].

Page 19: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK hypotheek

januari ’18 19

5.1.3 Tabblad Registergoederen

Op dit derde tabblad ziet u de aan de zaak gekoppelde registergoederen via KIK-R en kunt u indien nodig KIK-R opstarten.

Ook is het mogelijk om percelen, die ontstaan zijn middels VKG (voorlopige kadastrale grenzen) over te dragen of te verhypothekeren.

Indien een perceel wordt gerechercheerd waaraan een voorlopige kadastrale grens is toegekend dan wordt dit automatisch aangevinkt op het tabblad omschrijving (na de keuze voor wijzigen/inzien) van het betreffende perceel. De kolom VKG in de KIK-I macro is vanaf versie 2016-Q3 alleen informatief, hier kan het vinkje niet meer aan of uit worden gezet

5.1.3.1 OVERBRUGGING

In de KIK hypotheken is, waar de modelakte dit ondersteunt, de optie voor een overbruggingshypotheek opgenomen. In de vragenlijst van de te maken hypotheek is hiervoor een vraag opgenomen. Ook moet op het tabblad [Registergoederen] bij het betreffende perceel een extra vinkje in de kolom [Overbrugging] worden gezet.

5.1.4 Tabblad Formul ieren

Op het laatste tabblad formulieren kunt u een keuze maken uit het soort document dat u wilt gaan maken. Voor een uitgebreidere omschrijving hiervan kunt u hoofdstuk 2.2.7 raadplegen, de werking bij de hypotheken is in grote lijnen hetzelfde als bij de leveringen.

Page 20: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I KIK hypotheek

20 januari ’18

• Let op: Alle kadasterstukken krijgen Arial 11 als lettertype. Dit is omdat sommige lettertypes een ‘tekstvergelijkingsfout’ bij controle van de akte door het kadaster geven.

Page 21: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Bijzonderheden

januari ’18 21

6 BIJZONDERHEDEN

6.1 KIK macro starten

U kunt de KIK macro (opnieuw) oproepen door in Office 2007 het lint Kadaster (helemaal rechts bovenaan) actief te maken en vervolgens te klikken op bijv. Levering. In Office 2003 kunt u op bijv. de knop Levering klikken die in de menubalk staat.

6.2 Ontkikken KIK akte

Een KIK akte kan ook worden ‘ontkikt’. In Office 2007/2010 is hiervoor een extra knop [Ontkik akte] beschikbaar onder het tabblad [Kadaster]. In Office 2003 is er een knop [Ontkik Document] beschikbaar.

6.3 Controle huisnummer

Aangezien het stylesheet van het Kadaster niet alle soorten invullingen van het huisnummerveld accepteert is hiervoor een controle ingebouwd, waardoor uitval voorkomen kan worden. Een dergelijke waarschuwing kan bijv. zijn: [Huisnummer in adres is geen nummer!] (huisnummer a13ab).

Het kadaster accepteert alleen adressen (zowel in de comparitie als in de omschrijving van het registergoed) indien de huisletter maximaal één karakter bevat en de huisnummer toevoeging maximaal vier. Hiervoor is controle functionaliteit ingebouwd.

6.4 Lettertype

Het is gebleken dat niet alle lettertypes in Word even goed werken. Bij onder meer Verdana worden niet alle afwijkende tekens goed in de akte weergegeven. Indien u dit ook ervaart dan is het mogelijk het lettertype voor de KIK aktes via de Applicatie Manager aan te passen. U kunt hiervoor desgewenst contact met onze afdeling Support opnemen.

6.5 Vacant kantoor

Wanneer op uw kantoor een vacant protocol wordt waargenomen dan dient hiervoor binnen de basisgegevens een en ander te worden ingericht. Uw applicatiebeheerder kan hiervoor meer informatie in de handleiding KIK-R+I beheer vinden. Als dit op de juiste manier is ingericht dan kunt u bij het maken van een KIK akte op het eerste tabblad van de macro de gedefungeerde notaris selecteren. In de akte komen dan automatisch de juiste gegevens van de waarnemend notaris te staan. U kunt (nog) geen waarnemer van de waarnemer van het vacante protocol selecteren, dit wordt nog niet ondersteund.

Page 22: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Bijlage A: (on)mogelijkheden KIK binnen NIS

22 januari ’18

7 BIJLAGE A: (ON)MOGELIJKHEDEN KIK BINNEN NIS

7.1 Inleiding Van Brug Software

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de (on)mogelijkheden van KIK-I binnen de software van Van Brug Software (versie 2016-Q1-02). In dit hoofdstuk is integraal het KIK start document van het Kadaster opgenomen met daarin doorgehaald de opties die thans nog niet worden ondersteund. Waar verderop wordt gesproken over ‘wel mogelijk met KIK’ en ‘niet mogelijk met KIK’ worden de huidige (on)mogelijkheden van het Kadaster bedoeld. Aan de inhoud van dit hoofdstuk kunnen geen rechten worden ontleend.

7.2 Mededeling Kadaster in KIK start document

In het KIK start document van het Kadaster staat woordel ijk:

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De hier beschreven mogelijkheden betreffen de mogelijkheden zoals geboden door het Kadaster per mei 2014. De specifieke (on)mogelijkheden kunnen per softwareleverancier verschillen. Uw softwareleverancier is van de door het Kadaster geboden mogelijkheden op de hoogte.

Vragen over dit document kunt u stellen aan het KIK/VKG-team.

Binnen het KIK-programma wordt voortdurend gewerkt aan het uitbreiden van het aantal KIK-modellen en de mogelijkheden binnen deze KIK-modellen.

Uw wensen met betrekking tot toe te voegen functionaliteit kunt u doorgeven aan/via het KIK/VKG-team via [email protected] of telefonisch: 088 - 183 5500.

Page 23: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Bijlage A: (on)mogelijkheden KIK binnen NIS

januari ’18 23

7.3 Wel mogeli jk met KIK

De nieuwe mogelijkheden die vanaf mei 2014 door het Kadaster worden aangeboden zijn in blauw weergegeven.

Algemeen

Registergoederen en zakelijke rechten m.b.t. één of meerdere percelen/(onder)appartementsrechten:

• Eigendom;

• Eigendom belast met (meerdere) (eeuwigdurend) recht(en) van erfpacht; • Eigendom belast met (meerdere) recht(en) van opstal, opstal nutsvoorzieningen of opstal

leidingen;

• Eigendom belast met (meerdere) zakelijk(e) recht(en) als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht;

• Eigendom belast met (meerdere) recht(en) van vruchtgebruik; • Eigendom belast met (meerdere) recht(en) van gebruik en bewoning;

• Erfpacht op opstal of opstal op erfpacht (alleen bij percelen);

• (Eeuwigdurend) recht van (onder)erfpacht; • Recht van (onder)opstal.

En combinaties van bovengenoemde rechten

• Een onverdeeld aandeel in een perceel/appartementsrecht; • Onbekend onverdeeld aandeel bij een mandelig perceel/appartementsrecht;

• Eén of meerdere percelen zonder huisnummers/plaatselijke aanduiding/plaatselijk niet nader aangeduid;

• Eén of meerdere percelen met voorlopige kadastrale grenzen (ook als het betreft: doorlevering, aaneengesloten geheel, reeds in rekening gebrachte verificatiekosten);

• Een notaris kan in de aanhef en equivalentverklaring optreden als: toegevoegd notaris, waarnemer van een vacant kantoor of waarnemer van een met verlof afwezige notaris.

Mogelijkheden comparitie

• Comparant betreft een niet-ingezetene; • Eén of meerdere gevolmachtigden treden op voor de hele partij of voor één of meerdere

natuurlijke personen binnen de partij.

Natuurlijk persoon (n.p.):

• Één n.p. die zelfstandig optreedt;

• Twee n.p.'s met een gezamenlijke burgerlijke staat en verschillend of gezamenlijk woonadres, met optioneel één van de keuzes:

- Één of meerdere gevolmachtigden die optreden namens één persoon; - Één persoon die namens zichzelf en namens de ander optreedt.

• Twee of meer n.p.'s zonder affectieve relatie en met een verschillend of gezamenlijk woonadres, met optioneel de keuzes:

- één of meerdere gevolmachtigden die optreden namens één of meerdere personen; - één persoon die namens zichzelf en namens de ander(en) optreedt.

• Eén of meerdere n.p.'s kunnen in verschillende hoedanigheden handelen, als: mondeling/schriftelijk gevolmachtigde, curator, bewindvoerder.

Page 24: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Bijlage A: (on)mogelijkheden KIK binnen NIS

24 januari ’18

Niet-natuurlijk persoon (n.n.p.):

• Eén of meerdere n.p.'s of n.n.p.'s handelend (al dan niet in privé) namens één of meerdere n.n.p.’s (incl. vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap);

• Eén of meerdere n.p.'s of n.n.p.'s kunnen in verschillende hoedanigheden handelen, als: mondeling/schriftelijk gevolmachtigde, directeur, bestuurder, burgemeester, rechtsgeldig vertegenwoordiger curator, bewindvoerder, vennoten, maten.

Levering en andere rechtshandelingen (Hypotheken 4):

• Akte van levering van A naar B, al dan niet met vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichting;

• Registerverklaring koopovereenkomst; • Akte van verdeling tussen echtgenoten, geregistreerd partners, samenwoners;

Hypotheken 3:

• Hypotheekakten (optioneel: incl. overbruggingshypotheek) t.b.v. ABN AMRO (incl. Florius & MoneYou), Aegon (NIS update Q2-2016), BLG Wonen, ING, Obvion, Rabobank, RegioBank (NIS update Q2-2016), SNS bank;

• Particuliere hypotheek (optioneel: incl. overbruggingshypotheek);

7.4 Nog niet mogeli jk met KIK

Algemeen

• Rechtsfeiten in het tweede (niet-kadaster) deel;

• Comparitie waarin de erfgenamen van een overledene (kadastraal gerechtigde) optreden; • Comparitie met een ‘rol’ of functie 'executeur' of 'commissaris van de koning';

• Niet-notariële stukken, zoals rechterlijke uitspraken, beslagen en instellingen rechtsvordering;

• Registergoed betreft gedeeltelijk perceel, tenzij gebruik is gemaakt van Voorlopige Kadastrale Grenzen (Splits);

• Verbeterakten (rectificatie, clerical error, aanvullende akte).

Hypotheken 4:

• Uitgifte erfpacht, erfpachtconversie, vestiging opstal en vestiging vruchtgebruik;

• Akte inhoudende uitsluitend vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichting of bestemming mandeligheid (wel mogelijk in combinatie met een akte van levering);

• Akte van veiling/vaststelling veilingsvoorwaarden;

• Verklaring van erfrecht of executele/ verklaring van verjaring;

• Afgifte legaat; • Akte van schenking of ruiling;

• (Wijziging, onder-)splitsing in appartementsrechten;

• Akte bevat einde recht van gebruik en bewoning, vermenging/tenietgaan recht van erfpacht; • Koop is o.b.v. mondelinge koopovereenkomst.

• Afwijkende aandelen voor kopers in geval een bestuurder van een rechtspersoon ook in privé optreedt.

Hypotheken 3:

• Hypotheekakten van andere banken dan hiervoor (wel mogelijk met KIK) vermeld;

Page 25: Handleiding gebruik KIK-I - Van Brug Software · Handleiding gebruik KIK-I KIK levering 6 januari ’18 2 KIK LEVERING 2.1 Opstarten KIK 2.1.1 Starten KIK via PTP ketenintegratie

Handleiding gebruik KIK-I Bijlage A: (on)mogelijkheden KIK binnen NIS

januari ’18 25

• Rangwisseling, cessie en bijverband; • Doorhaling beslag en doorhaling/ afstand van een gedeelte van de hoofdsom/ de schuldeiser of

één van de schuldenaren.