hustler fastrak bedieningshandleiding · pdf file informatie te verstrekken wanneer u...

Click here to load reader

Post on 10-Jul-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 605596CE REV B

  Hustler® FasTrak® Bedieningshandleiding

  200 South Ridge Road Hesston, Kansas

  67062

 • REV B 605596CE

  Versie handleiding

  Deze handleiding is een vertaling van de oorspronkelijke (Engelse) instructies.

  Bevoegd vertegenwoordiger van Hustler Turf Equipment

  Southern Machinery LTD Downings South, Prosperous NAAS Co. Kildare IRL --- Tel : +353 45 86 0031 www.southernmachinery.ie Email: [email protected]

 • 605596CE toc-1 REV B

  Inhoudsopgave Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

  Aan de nieuwe eigenaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Gebruik van deze handleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Registratie van garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Model- en serienummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Onderdelen en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

  Veiligheidsvoorzorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Veilige werkpraktijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Voorzorgsmaatregelen voor service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Veiligheids- en instructiestickers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

  Bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Veilige werkpraktijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Veiligheidsstartvergrendelingsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 De motor starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 De motor afzettene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 De maaier verplaatsen met afgeslagen motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 ROPS (Roll Over Protective Structure). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Bediening van de maaier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 Afstellen van dekmaaihoogte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Anti-bultafsnijwielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9

  Onderhoud en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Veilige onderhoudspraktijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Service - inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Aanhaalwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Banden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Smering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Elektrisch systeem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Hydraulisch systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Brandstofsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Filter brandstofverdampingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 Motorolie en filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 Motorluchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Algemeen onderhoud van motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Riemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Klippeknivene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 De stoel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7 Stuurbedieningshendels afstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

 • REV B toc-2 605596CE

  Foutopsporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

  Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

  Productliteratuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

  Technische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1

 • 605596CE 1-1 REV B

  ALGEMENE INFORMATIE Deze handleiding kan worden gebruikt voor de volgende

  Hustler® Turf Equipment-productlijnen: Hustler® FasTrak® 48/54/60

  Aan de nieuwe eigenaar Hustler® FasTrak® maaiers zijn ontworpen voor gebruik als

  zitmaaier, ze mogen uitsluitend worden gebruikt om te maaien. Eigenaars en bestuurders van Hustler® maaiers moeten

  deze handleiding zorgvuldig doorlezen. Deze bevat namelijk bedienings- en onderhoudsinformatie die ertoe zal bijdragen dat uw maaier jarenlang op betrouwbare wijze dienst zal doen.

  De motorhandleiding, die is meegeleverd in het pakket van de eigenaar, bevat informatie over de motor die in deze han- dleiding niet herhaald wordt.

  Tot de verantwoordelijkheden van de eigenaar behoort onder andere, maar niet uitsluitend, ervoor zorgen dat de bestuur- ders en technici:

  • de motorhandleiding doorlezen en begrijpen voordat zij proberen de motor te bedienen of repareren.

  • de gebruikershandleiding van de maaier en stickers doorlezen en begrijpen voordat zij proberen deze machine te gebruiken.

  • bevoegde en fysiek bekwame personen zijn die goed zijn opgeleid in de bediening en het onderhoud van deze machine. Voordat zij deze machine mogen bedi- enen of onderhouden, moeten zij vertrouwd zijn met de veilige bediening ervan, de bedieningselementen en stickers.

  • weten dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van andere personen in hun nabijheid. Vergeet niet dat de bestuurder verant- woordelijk is voor ongevallen van of gevaren voor andere mensen of hun eigendommen.

  BELANGRIJK: Als eigenaar/gebruiker kunt u ongevallen voorkomen. U bent verantwoordelijk voor ongevallen of letsel aan uzelf of andere personen of voor materiële schade.

  Laat nooit kinderen of ongetrainde personen de machine bedienen of onderhouden. Plaatselijke voorschriften kunnen de leeftijd van de bestuurder beperken.

  Raadpleeg voor uitvoerigere informatie over onderhoud en aanpassingen de desbetreffende algemene onderhoudshan- dleiding voor uw machine. Raadpleeg het hoofdstuk Pro- ductliteratuur in deze handleiding voor informatie over het bestellen van deze handleiding.

  Gebruik van deze handleiding BELANGRIJK: Eventuele onderhoudswerkzaamheden

  waarvoor de veiligheidskappen moeten worden verwijderd, moeten worden uitgevoerd door een ervaren onderhoud- stechnicus.

  Deze handleiding bevat algemene bedieningsinformatie alsmede elementaire afstellings- en onderhoudsinformatie. Aangezien de gebruiksomstandigheden aanzienlijk verschil- len, kunnen niet alle omstandigheden afzonderlijk worden behandeld. Via training en ervaring dienen bestuurders veilige werkpraktijken te ontwikkelen die geschikt zijn voor de meeste omstandigheden.

  De in deze handleiding gebruikte richtingen, bijvoorbeeld RECHTS of LINKS, verwijzen naar de richtingen wanneer u op de maaier zit en vooruit kijkt, tenzij anders vermeld.

  Hoewel de gebruikte foto's en afbeeldingen actueel waren op het moment van afdrukken, kan uw maaier enigszins in detail afwijken door daaropvolgende productiewijzigingen. Hustler® Turf Equipment Inc. behoudt zich het recht voor om de machine zonder kennisgeving naar eigen oordeel te her- ontwerpen en te wijzigen. Als een wijziging is aangebracht aan uw machine die niet is weergegeven in deze handleiding, dient u uw Hustler®-dealer te raadplegen voor actuele infor- matie. Registratie van garantie

  Voor het activeren van uw garantiebeleid moet de maaier binnen tien (10) dagen na de datum van aankoop door uw dealer bij Hustler® Turf Equipment, Inc. worden geregistreerd. Het wordt aanbevolen contact op te nemen met uw dealer om te controleren of de maaier daadwerkelijk is geregistreerd.

  BELANGRIJK: De maaier en elk hulpstuk dat een model- en serie-identificatienummerplaat heeft moet worden gereg- istreerd bij Hustler® Turf Equipment, Inc.

  Elke onbevoegde modificatie, wijziging of gebruik van niet- goedgekeurde hulpstukken maakt de garantie ongeldig en ontslaat Hustler® Turf Equipment Inc. van elke verplichting die voortvloeit uit het daaropvolgende gebruik van deze machine. Gebruik geen hulpstukken die niet zijn goedgekeurd door Hustler® Turf Equipment, Inc. Model- en serienummer

  De serie-identificatieplaat, direct rechts van het bestuur- dersplatform en vóór de ROPS, bevat het model- en serienum- mer van de maaier.

  Deze nummers moeten worden geregistreerd bij Hustler® Turf Equipment, Inc.

 • REV B 1-