indicativ c 133 1982 imbinari cu sirp

Download Indicativ C 133 1982 Imbinari Cu SIRP

Post on 16-Nov-2015

229 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

standard

TRANSCRIPT

 • INS

  TR

  UC

  IUN

  I TE

  HN

  ICE

  PR

  IVIN

  D M

  BIN

  AR

  EA

  EL

  EM

  EN

  TE

  LO

  R D

  E C

  ON

  ST

  RU

  C

  II M

  ET

  AL

  ICE

  CU

  U

  RU

  BU

  RI D

  E N

  AL

  T

  RE

  ZIS

  TE

  N

  PR

  ET

  EN

  SIO

  NA

  TE

  Ind

  icat

  iv:

  C 1

  33-8

  2

  nlo

  cuiet

  e: C

  133

  -71

  Cu

  pri

  ns

  * G

  EN

  ER

  AL

  IT

  I *

  MA

  TE

  RIA

  LE

  *

  CO

  ND

  III

  TE

  HN

  ICE

  DE

  PR

  OIE

  CT

  AR

  E D

  E E

  XE

  CU

  IE U

  ZIN

  AL

  I D

  E M

  ON

  TA

  J L

  A

  AN

  TIE

  RE

  , VE

  RIF

  ICA

  RE

  A C

  AL

  IT

  II *

  RE

  CE

  P

  IILE

  FU

  RN

  ITU

  RIL

  OR

  I L

  UC

  R

  RIL

  OR

  DE

  MO

  NT

  AJ

  * V

  ER

  IFIC

  AR

  EA

  MB

  IN

  RIL

  OR

  N T

  IMP

  UL

  EX

  PL

  OA

  T

  RII

  * C

  ON

  DI

  II T

  EH

  NIC

  E P

  RIV

  IND

  PR

  OT

  EC

  IA

  I SE

  CU

  RIT

  AT

  EA

  MU

  NC

  II *

  AN

  EX

  A 1

  *

  AN

  EX

  A 2

  :Exe

  cui

  a st

  rn

  ger

  ii u

  rub

  uri

  lor,

  ver

  ific

  area

  str

  ng

  erii i

  rem

  edie

  rea

  str

  ng

  erii

  n f

  un

  cie

  de

  rezu

  ltat

  ele

  veri

  fic

  rii a

  cest

  eia

  * A

  NE

  XA

  3:E

  lem

  ente

  de

  dim

  ensi

  on

  are i

  ver

  ific

  are

  a m

  binr

  ilor

  cu

  uru

  bu

  ri d

  e n

  alt

  rez

  iste

  n

  pre

  ten

  sio

  nat

  e *

  AN

  EX

  A 4

  :Pro

  ces

  verb

  al d

  e ve

  rifi

  care

  pe

  faze

  a c

  alit

  ii ex

  ecui

  ei m

  binr

  ilor

  pri

  n

  uru

  bu

  ri d

  e n

  alt

  rez

  iste

  n

  1. G

  EN

  ER

  AL

  IT

  I

  1.1.

  Pre

  zent

  ele

  inst

  ruc

  iuni

  tehn

  ice

  se r

  efer

  la p

  roie

  ctar

  ea

  i exe

  cuta

  rea

  cu

  urub

  uri d

  e n

  alt

  rez

  iste

  n

  pret

  ensi

  onat

  e, a

  mbi

  nril

  or c

  u ec

  lise,

  la c

  onst

  ruc

  iile

  met

  alic

  e.

  Tra

  nsm

  itere

  aso

  licit

  rilor

  ntr

  eel

  emen

  tele

  mbi

  nrii

  (ecl

  isei

  com

  pone

  ntel

  eel

  emen

  telo

  rde

  cons

  trucii

  met

  alic

  eca

  rese

  mbi

  n)

  sefa

  cepr

  info

  rel

  ede

  frec

  are

  dezv

  olta

  resu

  bsa

  rcin

  in

  tre

  supr

  afe

  ele

  deco

  ntac

  tal

  eac

  esto

  r el

  emen

  te,

  n lim

  itele

  for

  elor

  de

  frec

  are

  capa

  bile

  , det

  erm

  inat

  e de

  pre

  tens

  iona

  rea u

  rubu

  rilor

  la m

  onta

  re.

  ur

  ubur

  ile s

  unt e

  xecu

  tate

  din

  oe

  l alia

  t, cu

  rez

  iste

  ne

  supe

  rioar

  e, o

  bin

  ute

  prin

  trat

  amen

  t ter

  mic

  ade

  cvat

  .

  Sup

  rafee

  le d

  e co

  ntac

  t ale

  ele

  men

  telo

  r m

  bin

  rii s

  e pr

  eluc

  reaz

  pent

  ru a

  se

  real

  iza

  coef

  icie

  ntul

  de

  frec

  are

  adop

  tat

  n ca

  lcul

  ul m

  bin

  rii.

  1.2.

  Fac

  obie

  ctul

  prez

  ente

  lor

  inst

  ruc

  iuni

  tehn

  ice,

  mbi

  nril

  eel

  emen

  telo

  rde

  cons

  trucii

  met

  alic

  edi

  ndo

  men

  iul

  cons

  trucii

  lor

  civi

  lei

  indu

  stria

  lefo

  losi

  ten

  med

  iide

  agre

  sivi

  tate

  pn

  la3,

  conf

  orm

  ST

  AS

  1012

  8-75

  "Pro

  tec

  iaco

  ntra

  co

  rozi

  unii

  a co

  nstr

  ucii

  lor

  supr

  ater

  ane

  din

  oel

  ".

  Pre

  vede

  rile

  inst

  ruc

  iuni

  lor

  se p

  ot a

  dopt

  a al

  tor

  tipur

  i de

  cons

  trucii

  , alto

  r te

  hnol

  ogii

  de p

  relu

  crar

  e a

  supr

  afe

  elor

  i a

  ltor

  clas

  e de

  agr

  esiv

  itate

  , pe

  baz

  de

  expe

  rimen

  tri.

  [top]

  2. M

  AT

  ER

  IAL

  E

  Ele

  men

  tele

  mb

  inr

  ii

  2.1.

  Ele

  men

  tele

  mbi

  nrii

  pot

  fiex

  ecut

  ate

  cula

  min

  ate

  deo

  elm

  arca

  :O

  L37

  ,O

  L52

  ,O

  CS

  44,

  OC

  S52

  ,O

  CS

  55,

  OC

  S58

  ,R

  CA

  37,

  RC

  A52

  iR

  CB

  52,

  conf

  orm

  ST

  AS

  500/

  1-78

  ,"Oe

  luri

  deuz

  gene

  ral

  pent

  ruco

  nstr

  ucii

  .C

  ondi

  tehn

  ice

  gene

  rale

  ",S

  TA

  S50

  0/2-

  80,

  "Oe

  luri

  deuz

  gene

  ral

  pent

  ruco

  nstr

  ucii

  rezi

  sten

  tela

  coro

  ziun

  eat

  mos

  feric.

  Mr

  ci"i

  ST

  AS

  9021

  -80

  "Tab

  lede

  oel

  pent

  ruco

  nstr

  ucii

  met

  alic

  esu

  date

  ,di

  no

  elcu

  gran

  ula

  iefin.

  Con

  diii

  te

  hnic

  e de

  cal

  itate

  ".

 • tehn

  ice

  de c

  alita

  te".

  Pre

  zent

  ele

  inst

  ruc

  iuni

  tehn

  ice

  con

  in p

  aram

  etri

  tehn

  ici

  i teh

  nolo

  gici

  de

  proi

  ecta

  re

  i de

  exec

  uie

  pen

  tru

  elem

  ente

  le m

  bin

  rii d

  in O

  L 37

  , OL

  44, O

  CS

  44,

  OL

  52, O

  CS

  55,

  OC

  S 5

  8.

  2.2.

  Pen

  tru

  elem

  ente

  lem

  bin

  riidi

  nla

  min

  ate

  deo

  elde

  alte

  mr

  ci,

  para

  met

  riite

  hnic

  ii

  tehn

  olog

  ici

  depr

  oiec

  tarei

  deex

  ecu

  iese

  vor

  stab

  ilinu

  mai

  peba

  zde

  expe

  rimen

  tri,

  fiepr

  inco

  mpl

  etar

  eapr

  ezen

  telo

  rin

  stru

  ciu

  ni

  tehn

  ice,

  fie

  prin

  pro

  iect

  ele

  cons

  trucii

  lor

  met

  alic

  e re

  spec

  tive.

  2.3.

  Gro

  sim

  ea m

  inim

  a ta

  blel

  or c

  are

  se m

  bin

  est

  e de

  4 m

  m.

  Org

  anel

  e d

  e as

  amb

  lare

  2.4.

  urub

  urile

  den

  alt

  rezi

  sten

  pot

  fidi

  ngr

  upa

  deca

  ract

  eris

  tici

  mec

  anic

  e8.

  8sa

  u10

  .9.

  Ele

  sevo

  rex

  ecut

  aco

  nfor

  mS

  TA

  S87

  96/0

  -77i

  8796

  /1-8

  0"O

  rgan

  ede

  asam

  blar

  ede

  nal

  tre

  zist

  en

  ,fo

  losi

  tepr

  inpr

  eten

  sion

  are

  la

  mbi

  nare

  a st

  ruct

  urilo

  r di

  n o

  el. C

  ondiii

  tehn

  ice

  gene

  rale

  de

  calit

  ate"

  i r

  espe

  ctiv

  "

  urub

  uri I

  .P. D

  imen

  siun

  i".

  2.5.

  Piu

  liel

  e vo

  r fi

  afer

  ente

  ur

  ubur

  ilor

  de n

  alt

  rez

  iste

  n

  grup

  a 8.

  8 sa

  u re

  spec

  tiv 1

  0.9,

  dup

  caz.

  Ele

  se

  vor

  exec

  uta

  conf

  orm

  ST

  AS

  879

  6/0-

  77

  i 879

  6/2-

  80 "

  Org

  ane

  de a

  sam

  blar

  e de

  nal

  t r

  ezis

  ten,

  folo

  site

  prin

  pre

  tens

  iona

  re la

  mbi

  nare

  a st

  ruct

  urilo

  r di