jr. hindi translator, jr. translator & sr. hindi

of 24 /24
Page No : 1 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 1 1004000010 PRAVEEN TAMOLI 9 4 2 1004000036 MEENAKSHI 6 3 1402000011 VIKAS 1 4 1402000045 ABHISHEK KUMAR AGRAWAL 0 3 5 1402000049 KASHISH ARORA 9 6 1402000084 PIYUSH KUMAR 9 7 1403000003 RAJESH KUMAR 6 8 1601000003 RADHIKA MALIK 9 4 9 1601000073 SEEMA 9 10 1601000115 NARENDER SHARMA 0 11 1601000126 SIMRAN APREJA 9 12 1601000132 SATISH KUMAR 9 3 13 1601000136 BABU LAL PAUL 6 3 14 1601000147 VINNI BHATNAGAR 9 15 1601000156 KUSAM KUMARI 1 16 1601000170 SANJAY KUMAR 1 5 17 1601000171 NISHU 6 18 1601000196 AJAY DIXIT 9 3 19 1601000229 AJIT 6 20 2002000033 ANSHU DUBEY 0 21 2002000067 PRIYADARSHAN KUMAR 1 22 2002000069 SAURABH KUMAR 9 23 2002000084 SHANU PRIYA 1 24 2002000113 VINAYAK UNIYAL 9 25 2003000041 CHANCHAL VISHWAS 1 26 2003000068 RAVI YADAV 6 27 2006000007 PRATEEK 6 28 2006000071 SACHIN KUMAR 1 29 2201000004 NEERAJ 6 30 2201000008 AJAY VERMA 9 4 31 2201000016 POOJA 1 32 2201000026 RAJNI 6 33 2201000040 SACHIN NEHRA 0 34 2201000044 SAPNA 1 35 2201000050 MUKUL DUBEY 9 36 2201000052 SHIKHA 0 37 2201000053 PRIYA 0 38 2201000060 KHUSHBOO GAUR 9 39 2201000077 HARISH KUMAR 1 40 2201000086 BINNY 0 41 2201000091 VISHAL 6 42 2201000100 SWATI GOSWAMI 6 43 2201000104 KOMAL ANAND 6 44 2201000115 PARMJEET KAUR 1 45 2201000117 KAMAL 1 46 2201000122 CYNTHIA SINGH 6 7 47 2201000142 LALIT KUMAR 6 48 2201000147 SHUBHENDRA KUMAR SINGH 9 49 2201000149 PREETI TIWARI 9 50 2201000157 SUJATA 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Upload: others

Post on 21-Oct-2021

30 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 1 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 1 1004000010 PRAVEEN TAMOLI 9 4 2 1004000036 MEENAKSHI 6 3 1402000011 VIKAS 1 4 1402000045 ABHISHEK KUMAR AGRAWAL 0 3 5 1402000049 KASHISH ARORA 9 6 1402000084 PIYUSH KUMAR 9 7 1403000003 RAJESH KUMAR 6 8 1601000003 RADHIKA MALIK 9 4 9 1601000073 SEEMA 9 10 1601000115 NARENDER SHARMA 0 11 1601000126 SIMRAN APREJA 9 12 1601000132 SATISH KUMAR 9 3 13 1601000136 BABU LAL PAUL 6 3 14 1601000147 VINNI BHATNAGAR 9 15 1601000156 KUSAM KUMARI 1 16 1601000170 SANJAY KUMAR 1 5 17 1601000171 NISHU 6 18 1601000196 AJAY DIXIT 9 3 19 1601000229 AJIT 6 20 2002000033 ANSHU DUBEY 0 21 2002000067 PRIYADARSHAN KUMAR 1 22 2002000069 SAURABH KUMAR 9 23 2002000084 SHANU PRIYA 1 24 2002000113 VINAYAK UNIYAL 9 25 2003000041 CHANCHAL VISHWAS 1 26 2003000068 RAVI YADAV 6 27 2006000007 PRATEEK 6 28 2006000071 SACHIN KUMAR 1 29 2201000004 NEERAJ 6 30 2201000008 AJAY VERMA 9 4 31 2201000016 POOJA 1 32 2201000026 RAJNI 6 33 2201000040 SACHIN NEHRA 0 34 2201000044 SAPNA 1 35 2201000050 MUKUL DUBEY 9 36 2201000052 SHIKHA 0 37 2201000053 PRIYA 0 38 2201000060 KHUSHBOO GAUR 9 39 2201000077 HARISH KUMAR 1 40 2201000086 BINNY 0 41 2201000091 VISHAL 6 42 2201000100 SWATI GOSWAMI 6 43 2201000104 KOMAL ANAND 6 44 2201000115 PARMJEET KAUR 1 45 2201000117 KAMAL 1 46 2201000122 CYNTHIA SINGH 6 7 47 2201000142 LALIT KUMAR 6 48 2201000147 SHUBHENDRA KUMAR SINGH 9 49 2201000149 PREETI TIWARI 9 50 2201000157 SUJATA 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 2: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 2 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 51 2201000163 SHABNAM BANO 0 52 2201000167 JITIN KUMAR 1 53 2201000172 SATISH 6 54 2201000179 AVINASH CHAUDHARY 6 55 2201000185 NEHA SINGH 1 56 2201000196 RAKESH PAPNAI 9 57 2201000233 JANARDAN KUMAR 1 58 2201000234 ALKA PRABHA 1 59 2201000247 PRADIP TIWARI 0 60 2201000257 SADHANA 1 61 2201000289 KARTIK VATS 9 62 2201000326 AJAY KUMAR VERMA 6 63 2201000330 SHWETANSHU SHEKHAR 0 64 2201000340 VIMAL YADAV 6 65 2201000349 NARENDER KUMAR 9 4 66 2201000350 NAMRATA NEGI 9 67 2201000355 DHIRENDRA PAL 6 68 2201000367 KOMAL SAHAY 9 69 2201000383 GUNJAN TYAGI 9 4 70 2201000394 VEENU KHATRI 9 71 2201000400 GOVIND RAI GAUTAM 1 72 2201000413 SHALU 9 73 2201000416 KRISHAN KUMAR GOSWAMI 6 74 2201000430 PANKAJ KUMAR SHARMA 0 5 75 2201000446 SURBHI SINDHU 9 4 76 2201000458 RENU BALA 6 4 77 2201000459 SONALI NARANG 9 78 2201000476 VIJETA YADAV 6 8 79 2201000485 BALJEET 9 3 80 2201000487 DEEPAK SINGH 0 81 2201000496 ARVIND KUMAR SRIVASTAVA 9 3 82 2201000497 SUNEEL PANWAR 6 83 2201000505 SONAM SINGH 0 84 2201000507 VIKAS KUMAR 0 85 2201000517 DURGESH MAURYA 6 86 2201000522 ANKIT RAI 9 87 2201000525 NEERAJ KUMAR 6 88 2201000531 VIKESH YADAV 6 89 2201000563 SHEETANSHU SHEKHAR 9 7 90 2201000566 KHUSHBOO 1 91 2201000569 MRIGAKSHI 1 92 2201000579 ROBIN MEHTA 1 93 2201000584 GEETANJALI 9 94 2201000587 SURUCHI 6 95 2201000597 SUMIT KUMAR 0 96 2201000607 NARAYAN SINGH 0 97 2201000618 MAMTA PAL 6 98 2201000631 NEELAM KUMARI 6 4 99 2201000642 PIYUSH KUMAR 6 100 2201000645 SACHIN KUMAR 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 3: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 3 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 101 2201000655 VARSHA CHOPRA 1 102 2201000668 ANJALI KUMARI 2 103 2201000670 KUMAR GAURAV 9 104 2201000675 SHIVANI CHAK 1 105 2201000688 PRIYANKA SINHA 0 106 2201000695 SONU AHLAWAT 0 107 2201000701 MANISH SHARMA 0 108 2201000706 ARADHANA VATSA 0 109 2201000713 MANISH KUMAR SHAW 6 3 110 2201000714 LALITA 1 111 2201000715 VIKASH KUMAR 0 112 2201000718 PINKY 6 113 2201000725 CHANDRAKESH 6 114 2201000746 LALITA GAUR 9 115 2201000766 SHARDA BEHL 0 116 2201000776 ANUJ KHARB 9 117 2201000779 URVASHI SHARMA 6 118 2201000781 DEVLINA DATTA 9 119 2201000790 APARNA MISHRA 9 120 2201000793 TINA CHHABRA 9 121 2201000818 DINESH KUMAR 1 122 2201000845 MUKUL PANDEY 9 3 123 2201000856 LAV BHUSHAN 1 124 2201000868 VIJAY SHARMA 0 125 2201000872 PRATIBHA 6 126 2201000887 RASHMI RANI 6 127 2201000901 VIKASH KUMAR 6 128 2201000922 PRIYA GAUR 9 129 2201000926 ARPIT DUBEY 0 130 2201000938 AKHILESH SINGH 1 131 2201000945 ANJALI CHAUHAN 6 132 2201000948 RENU KUMARI 1 133 2201000951 VIKASH TIWARI 0 134 2201000960 LAXMI RANI 1 135 2201000975 ARUN KUMAR 1 136 2201001004 PAWAN KUMAR 6 3 137 2201001010 NIRANJAN KUMAR 6 138 2201001017 NIVEDITA TIWARI 9 139 2201001018 RAGINI YADAV 6 140 2201001028 RAJAT RAWAT 9 141 2201001030 APARNA YADAV 6 142 2201001032 YADAV SAREENA VIKRAM 6 143 2201001047 RAJA SHAW 6 144 2201001051 KARISHMA SINGH 1 145 2201001071 ARUN KUMAR 2 3 146 2201001075 SACHIN KADYAN 0 147 2201001078 GARIMA 1 148 2201001083 ANIL SEHRAWAT 9 149 2201001100 POOJA KUMARI 9 150 2201001104 RENU DEVI 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 4: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 4 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 151 2201001105 POOJA 1 152 2201001106 MANU CHAUHAN 9 153 2201001119 VIJAY BHAN AZAD 9 154 2201001120 ARVIND 9 3 155 2201001128 DINESH KUMAR 0 156 2201001135 ARUN KUMAR 6 157 2201001175 DIKSHA TRIPATHI 9 158 2201001185 TARUNA PANT 0 159 2201001193 RADHESHYAM THAKUR 6 160 2201001207 LOVELY TIWARI 0 161 2201001213 BIJOYA SINGHA 6 162 2201001214 RICHA KHARKWAL 9 163 2201001216 PALAK 9 164 2201001220 RAJEEV KUMAR 1 165 2201001245 CHAMAN SINGH 1 166 2201001246 VISHAL SINGH 0 167 2201001247 NISHA 1 168 2201001268 NEERAJ TIWARI 9 3 169 2201001272 RICHA KUMARI 9 170 2201001324 MANJU RANI 9 171 2201001333 RAMAN KUMAR 6 172 2201001335 VIKASH KUMAR 6 173 2201001364 DEEPTI 0 174 2201001369 NARESH KUMAR 1 175 2201001373 MONIKA SHARMA 9 176 2201001388 SUSHMITA PAREEK 9 177 2201001390 JITENDRA KUMAR 2 178 2201001415 SACHIN YADAV 6 179 2201001416 REHANA 6 180 2201001418 DEEPAK KUMAR 9 181 2201001431 VIJAY SINGH 6 182 2201001433 PRIYANKA 9 183 2201001437 DEEPALI JAIN 9 184 2201001438 RAMAN RAWAL 6 185 2201001443 ASHISH KUMAR JAISWAL 6 186 2201001449 BIPIN KUMAR 6 187 2201001457 VANDANA KUMARI 1 188 2201001467 CHARU LATA SINGH 1 189 2201001527 AMIT BALLODA 6 190 2201001533 LUBNA ANSARI 6 191 2201001535 SUDESH KUMAR 6 192 2201001537 TARUNA 6 193 2201001539 SRINIWAS 9 3 194 2201001543 AAKANKSHA SHARMAA 9 195 2201001548 VARUN KUMAR JAINTH 1 196 2201001557 DEVESH 1 197 2201001588 ANKITA SINGH 0 198 2201001595 YASHAWANT KUMAR KESHARI 1 199 2201001597 RASHMI VATS 9 200 2201001602 BIMLESH KUMAR MISHRA 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 5: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 5 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 201 2201001620 SHIKHA NAGAR 1 202 2201001622 SANDEEP KUMAR 0 203 2201001629 TANU 6 204 2201001631 YASHIKA CHOPRA 9 205 2201001633 MONIKA MALIK 9 206 2201001654 SUMIT 1 207 2201001655 SWATI SINHA 9 208 2201001657 NEETU CHOPRA 1 209 2201001663 NISHU KUMAR 1 210 2201001687 PRIYANKA TYAGI 0 211 2201001691 POOJA 1 212 2201001699 REETU TOPPO 2 213 2201001708 SONAM PAL 6 214 2201001716 POOJA DALAL 9 215 2201001740 ALPNA TYAGI 0 216 2201001767 MEENU 0 217 2201001769 SOMYA GUPTA 9 218 2201001772 MONU KUMAR 1 219 2201001773 ASHISH DWIVEDI 0 220 2201001775 PURNIMA 1 221 2201001781 SHIKSHA 6 222 2201001803 SONAM 9 223 2201001804 NISHA 6 224 2201001819 GANESH 1 225 2201001822 KUNDAN KUMAR 9 3 226 2201001851 SAHAJ 9 227 2201001852 NISHANT SHEKHAR JHA 0 228 2201001855 SANJAY SINGH MANKOTI 0 229 2201001859 BARKHA 1 230 2201001860 DHEERAJ KUMAR 6 231 2201001867 VIMAL SINGH 0 232 2201001880 DEEPIKA 1 233 2201001893 ARUN KUMAR CHAUDHARY 6 3 234 2201001900 GEETANJALI 9 235 2201001902 DIKSHA SURI 9 236 2201001904 DIVYA KHANNA 9 237 2201001910 MANOJ KUMAR MEENA 2 238 2201001922 MANISH THAKUR 9 3 239 2201001931 DEEPIKA RATHEE 9 240 2201001946 DHIRENDER KUMAR 1 241 2201001953 PURNIMA 9 242 2201001965 JITENDAR KUMAR 6 243 2201001972 PRACHI 1 244 2201001985 NEHA CHOPRA 6 245 2201001987 KAMAL PAWAR 9 246 2201001989 RAJESH SHARMA 0 247 2201001990 SHIVANI CHAUDHARY 9 248 2201001996 VIJAYA RAJU 1 249 2201002001 DHEERAJ JHA 9 250 2201002014 SUNITI KAUSHIK 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 6: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 6 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 251 2201002018 RITVIKA RAJAT 1 252 2201002031 RUBY BALA 1 253 2201002038 PALKI CHAHAL 9 254 2201002042 DEEPALI 9 255 2201002051 NEHA PANWAR 9 256 2201002053 PRERNA JYOTWAL 1 257 2201002056 RACHNA MISHRA 9 258 2201002061 BABITA 1 259 2201002064 SUSHIL KUMAR GUPTA 6 260 2201002068 VEENA KUMARI 9 261 2201002069 PAYAL SINHA 9 262 2201002070 NIKITA KHATRI 9 263 2201002085 KANWAL KUMAR 1 264 2201002096 LAKHAN RAM MEENA 2 265 2201002100 SHIVASISH TRIPATHI 9 266 2201002105 RAJ KUMAR 6 267 2201002109 RANJIT KUMAR 6 268 2201002112 VANDANA 6 269 2201002114 KUMARI ANSHU 9 270 2201002142 SANDEEP KUMAR SHARMA 0 3 271 2201002174 GAURAV BHATIA 9 272 2201002181 VIDYANAND SHARMA 6 273 2201002187 MAMTA 1 274 2201002191 NIRAJ SINGH 9 275 2201002193 ANKIT SHARMA 9 276 2201002207 ROHIT 0 277 2201002222 RAHUL PANWAR 6 278 2201002240 SUNIL KUMAR 6 3 279 2201002246 MANISH PAL 6 280 2201002250 NITIN KUMAR GUPTA 0 281 2201002267 PRANAY KUMAR SINGH 6 3 282 2201002268 JEET SINGH 1 283 2201002286 DURVESH KUMAR SINGH 9 3 284 2201002320 MEENAKSHI DIXIT 9 285 2201002338 URVASHI 1 286 2201002342 GIRDHARI THAKUR 0 287 2401000035 VIPIN NAVAL 1 288 2401000038 NEHJYOTI VERMA 6 289 2401000063 ALKA KUMAWAT 6 290 2401000072 DIVYA MANDEEWAL 6 291 2404000031 MITESH CHAUDHARY 6 292 2404000051 BALDEV SINGH 6 293 2404000054 SUMAN CHOUDHARY 6 294 2404000060 POONAM 6 295 2404000088 NIRAJ VERMA 6 296 2404000096 PRIYA SWARANKAR 6 297 2404000102 JYOTI 6 298 2404000127 MUKESH KUMAR 6 299 2405000030 ANCHAL RUHELA 6 300 2405000046 SANDEEP KUMAR KUMHAR 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 7: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 7 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 301 2405000068 PRIYA MEENA 2 302 2405000088 SHIVANGI SHREEMAL 6 303 2405000097 SUNIL KUMAR YADAV 6 304 2405000098 PRANAY GUPTA 9 305 2405000131 RASHMI CHOUDHARY 0 306 2405000138 DINESH KUMAWAT 6 307 2405000154 ROSHAN LAL MEENA 2 308 2405000172 DEEPAK KUMAR KHANDELWAL 0 309 2405000173 PHANINDRA KUMAWAT 6 310 2405000203 MANISHA MEENA 2 311 2405000228 AMARDEEP SHARMA 9 312 2405000244 SONIYA SAIN 6 313 2405000263 MUKESH KUMAR KUMAWAT 6 4 314 2405000265 NEETU JEENER 6 315 2405000266 SEEMA DEVI 6 316 2405000282 YOGENDER SINGH 6 317 2405000290 VIPUL MEENA 2 318 2405000291 SOURABH BHARDWAJ 9 319 2405000296 ANIL PANCHAL 6 320 2405000299 SUBHASH MEENA 2 321 2405000307 BHARAT SINGH 6 3 322 2405000314 NEELAM SHARMA 0 323 2405000336 MANISH KUMAR NAMA 6 324 2405000343 JAI SINGH MEENA 2 325 2405000351 HEMRAJ MEENA 2 326 2405000366 MONIKA 1 327 2405000379 SUNIL KUMAR MEENA 2 328 2405000394 SOMDATT YADAV 6 329 2405000432 ANAND SINGH YADAV 6 330 2405000446 MANISHA MEENA 2 331 2405000459 ADITYA 9 332 2405000480 AKSHYA KULHARI 6 333 2405000481 SURESH CHANDRA SHARMA 0 334 2405000484 RISHI RAJ GOTHWAL 1 335 2405000507 MAHESH CHANDRA PRAJAPAT 6 336 2405000509 SANKALP 2 337 2405000531 SATYA PRAKASH TAILOR 6 338 2405000532 ANKIT SHARMA 9 339 2405000542 POOJA SHARMA 0 340 2405000547 RAHUL KUMAR 1 4 341 2405000573 ANSHU SHARMA 0 342 2405000621 YOGESH SHARMA 9 343 2405000622 HARI NARAYAN MEENA 2 344 2405000637 ANUJ SINGH CHAUHAN 0 345 2405000638 VIJAYRAJ PRAJAPAT 6 346 2405000656 JEETENDRA SAINI 6 347 2405000678 ROHIT YADAV 6 348 2405000691 MEGHA RATHOD 9 349 2405000694 SAKSHI SHARMA 9 350 2405000702 SMIT SHARMA 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 8: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 8 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 351 2405000739 ANKIT KUMAR 6 352 2405000748 RAMAN KUMAR BHATIA 1 353 2405000783 GEETA BAI MEENA 2 354 2405000807 MITALI VERMA 6 355 2405000825 NIKHIL PAREEK 9 356 2405000835 SURESH KUMAR BIJARNIYA 6 357 2405000855 RAJKUMARI VAISHNAV 6 358 2405000868 KAILASH SHARMA 9 359 2405000875 AKSHIT ROHILLA 6 360 2405000881 JITAN THAKUR 9 361 2405000889 KAMNA RAJPUT 6 362 2405000893 SHAHID KHAN 6 363 2405000910 JAYSHREE KHATRI 6 364 2405000915 VINESH KUMAR MEENA 2 365 2405000917 VIKAS 6 366 2405000919 DISHA MEHTA 9 367 2405000931 POOJA KHANDAL 0 368 2405000933 RAJANI SAINI 6 369 2405000937 ARCHANA MEENA 2 370 2405000939 PHOOL CHAND BUNKAR 1 371 2405000948 SHUBHAM KUMAR SONI 6 372 2405000949 NEHA CHOUDHARY 6 373 2405000956 KANCHAN CHOPRA 1 374 2405000957 SWATI VERMA 6 375 2406000001 RAKSHA BHATI 9 376 2406000006 POOJA GURJAR 6 377 2406000010 RAM NATH JOGI 6 378 2406000018 SAPNA RAJPUROHIT 9 379 2406000020 CHANCHAL JANGID 6 380 2406000021 MANOJ KUMAR JANGID 6 381 2406000055 SUKHDEV GOYAL 6 382 2406000091 JHABAR MAL NAYAK 1 4 383 2409000010 KHEM RAJ GADRI 6 384 2409000015 DEEPTI KUMARI 1 385 2409000039 SHARVAN KUMAR 6 3 386 2409000064 SACHIN HOODA 9 387 2411000011 MAMTA SAINI 6 388 2411000024 HOSIYAR SINGH PALAWAT 6 389 2411000053 CHANDRA BHAN 6 390 2411000054 SUPRIYA MEENA 2 391 2411000059 KARAN SEWDA 6 392 2411000073 MANISH KUMAR JANGIR 6 393 2411000085 SUNIL KUMAR 6 394 2411000090 NEHA PAREEK 9 395 2411000120 MANISHA KUMARI 6 396 3001000023 ARVIND KUMAR YADAV 6 4 397 3001000025 NISHCHAY RATHOR 6 398 3001000072 SHRADDHA VERMA 6 399 3001000133 KM BRAJESH 1 400 3001000172 ASHWANI KUMAR KUVIND 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 9: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 9 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 401 3001000205 PRAVEEN KUMAR 1 402 3001000277 PRATAP SINGH 6 4 403 3003000001 NIKITA SINGH 9 404 3003000010 RAJEEV KUMAR TRIPATHI 9 3 405 3003000014 DEEPA SINGH 0 406 3003000018 ASHISH PANDEY 0 407 3003000020 ATUL KUMAR MISHRA 9 408 3003000023 PANKAJ YADAV 6 409 3003000026 SHIV POOJAN YADAV 6 410 3003000031 SRIKANT SINGH 9 411 3003000032 PRATIK SINGH 9 4 412 3003000050 PRADUMNA YADAV 6 413 3003000053 RATNESH KUMAR 1 414 3003000063 DHIRENDRA PRATAP SINGH 9 7 415 3003000075 SUBHAM KUMAR JAYASAWAL 6 416 3003000080 UPLAKSHYA YADAV 6 417 3003000084 JAVED AKHTAR 6 418 3003000086 VISHWAS CHANDRA PRAJAPATI 6 419 3003000090 AMAR SINGH 6 420 3003000094 PUNEET KUMAR SHARMA 0 421 3003000102 TULSI DAS YADAV 6 422 3003000111 PRABODH VERMA 6 423 3003000116 LAVLESH KUMAR MISHRA 0 424 3003000130 AYUSHI PANDEY 9 425 3003000140 SHIV SAHAB YADAV 6 426 3003000142 RANJANA DEVI 1 427 3003000154 ABHISHEK PRATAP SINGH 0 428 3003000158 NIDHI GAUTAM 1 429 3003000159 DIWAKAR SHUKLA 9 430 3003000161 VISHAL TRIPATHI 0 431 3003000169 NEELU YADAV 6 432 3003000187 JITENDRA KUMAR SINGH 6 433 3003000189 SHIV LAL YADAV 6 4 434 3003000193 SHIVAM SINGH 9 435 3003000196 HINA NAZ 6 436 3003000197 DIWAKAR MISHRA 0 437 3003000215 KRIPA SHANKAR 1 4 438 3003000238 RAJESH SINGH 0 439 3003000239 SUSHIL KUMAR 6 440 3003000246 SUMIT GUPTA 0 441 3003000263 SHAILESH SHARMA 6 442 3003000286 DEEPAK KUMAR 6 443 3003000305 VANDANA BHARTIYA 1 444 3003000313 AKASH SINGH 0 445 3003000326 SHALINI 9 446 3003000328 AMIT SINGH 0 447 3003000329 SATYAWAN DWIVEDI 0 448 3003000339 KESARI NANDAN 0 449 3003000355 YOGENDRA SINGH 0 450 3003000359 SUNIL NEHRA 6 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 10: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 10 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 451 3003000400 KULDEEP PANDEY 0 452 3003000414 SANT LAL 6 453 3003000428 JYOTI GAUD 6 454 3003000440 RAJESH KUMAR SHARMA 9 3 455 3003000441 ABHA SINGH 6 456 3005000029 SHIVENDRA KUMAR MISHRA 9 4 457 3005000035 RITESH KUMAR 6 4 458 3005000049 MOH KASIF RAZA 0 459 3005000120 GAURAV SINGH 6 460 3005000129 KM PREETI MAHESHWARI 9 461 3005000135 SANJAY KUMAR MATHUR 6 3 462 3005000176 LALIT KUMAR 6 4 463 3005000201 MANISH GANDHI 6 464 3009000014 DEEPAK PAL 6 465 3009000022 GEETANJALI SHARMA 6 466 3009000023 DEVANSH AWASTHI 9 467 3009000028 GAURAV SHAKYA 6 468 3009000032 NIKHIL SHARMA 9 469 3009000088 SHILOO SINGH 0 470 3009000116 RAHUL YADAV 6 471 3009000121 NISHA GANGWAR 6 472 3009000127 PRATEEK MISHRA 9 473 3009000129 SHUBHAM PANDEY 9 474 3009000152 PRANAV 9 475 3009000179 SARASWATI VISHWAKARMA 6 476 3009000187 SAURABH KANODIA 1 477 3009000189 SUDHANSHU SHARMA 6 478 3009000220 YASHI SRIVASTAVA 9 479 3009000229 RAKESH KUMAR SONI 6 480 3009000230 AKHILESH KUMAR 6 481 3009000237 ADITI SHUKLA 9 482 3009000241 NAMAN CHANDAN 0 483 3009000246 ANUPMA PANDEY 0 484 3009000252 ABHISHEK KUMAR SHUKLA 0 485 3010000018 KAMAL SINGH VERMA 6 486 3010000040 RADHA TIWARI 9 4 487 3010000059 RAM ANUJ 6 488 3010000063 POONAM DEVI 6 489 3010000068 PRIYANKA TRIVEDI 9 490 3010000069 VIPIN KUMAR SINGH 6 491 3010000088 PRASHANT KUMAR VISHWAKARMA 6 492 3010000090 SANJAY TIWARI 0 493 3010000092 NIDHI SINGH 0 494 3010000103 PRIYANKA GAUTAM 1 495 3010000146 PRASHANT KUMAR 1 496 3010000150 ASHISH KUMAR SINGH 0 497 3010000169 VIVEK KUMAR SINGH 9 498 3010000189 ASHOK KUMAR SINGH 0 499 3010000209 NEHA YADAV 6 500 3010000214 ARUN KUMAR JAISWAL 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 11: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 11 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 501 3010000258 ARPITA SINGH 9 502 3010000262 SNEH LATA NAGAR 6 503 3010000330 PARUL RASTOGI 6 504 3010000350 LUCKY SINGH 9 505 3010000395 SHUBHAM RAI 0 506 3010000400 SUDHIR KUMAR MISHRA 0 507 3010000421 SANTRAJ KUSHWAHA 6 508 3010000425 ASHISH TIWARI 9 3 509 3010000428 EKTA GUPTA 6 510 3010000430 SHAILY SHUKLA 0 511 3010000452 BIBEK KESHARI 9 512 3010000473 PRAGYA MAURYA 6 513 3010000563 ANNU BAJPAI 9 514 3010000570 ABHISHEK VERMA 6 515 3010000578 RAJNEESH KUMAR 0 516 3010000605 SUNIL 6 517 3010000618 SHIV PRAKASH VERMA 6 518 3011000069 ANUJ UPADHYAY 6 519 3011000153 PIUS SHARMA 9 3 4 520 3011000171 BHAWANA SINGH 6 521 3013000004 PRAVIN KUMAR PATEL 6 522 3013000021 RITU 6 523 3013000031 ASHOK KUMAR 1 524 3013000038 ANJANA PATHAK 0 525 3013000048 GIRJESH KUMAR YADAV 6 4 526 3013000071 KM.PRIYA 6 527 3013000079 POOJA OJHA 9 5 528 3013000110 AMIT KUMAR 0 529 3013000113 ROHIT KUMAR JAISWAL 6 530 3013000120 SABHAJEET YADAV 6 531 3013000128 KAMALESH KUMAR MOURYA 6 532 3013000129 AKANKSHA MISHRA 0 533 3013000131 SHASHI PRAKASH RAI 0 534 3013000135 PRABHAT RANJAN 1 535 3013000145 MANISH KUMAR YADAV 9 3 536 3013000147 BHASKAR DWIVEDI 0 537 3013000149 MANU MANJUSHA 9 538 3013000156 OMPRAKASH SINGH YADAV 6 4 539 3013000159 DIVYA SHARMA 0 540 3013000161 AKSHAY BHASKAR BAJPEI 9 541 3013000167 SHUBHAM SINGH 9 542 3013000168 VINAY KUMAR YADAV 6 543 3013000172 JITENDRA KUMAR SINGH 6 544 3013000178 AVINASH KUMAR SINGH 0 545 3013000208 PRIYANKA YADAV 6 546 3013000218 SAUMYA SINGH 9 547 3013000242 PRATIMA SINGH 0 548 3013000251 BHANUPRATAP GUPTA 6 549 3013000262 KM SHEELA 6 550 3013000282 PRAGATI OJHA 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 12: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 12 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 551 3013000295 VIVEK KUMAR SINGH 0 552 3013000326 AMIT KUMAR MAURYA 6 553 3013000344 PRITHVI SHARAN RAUSARIA 0 554 3013000370 SHIV SHARAN 0 555 3013000396 PRIYA GUPTA 0 556 3013000410 JAY PRAKASH GUPTA 6 557 3013000417 HANSRAJ YADAV 6 558 3013000430 MAYANK TRIPATHI 9 559 3013000441 AMIT KUMAR MISHRA 0 560 3013000475 AMARJEET SINGH 0 561 3013000481 ABHISHEK KUMAR CHAUBEY 0 562 3201000002 CHAITANYA KIRTI 6 563 3201000007 AANCHAL SURBHI 6 564 3201000008 NITESH KUMAR PATEL 6 565 3201000027 MAHABIR LOHAR 1 566 3201000058 AMAN KUMAR 0 567 3201000065 SMRITI JHA 0 568 3201000077 RAVI KUMAR GUPTA 6 569 3201000095 KRISHNANAND CHOURASIA 6 570 3201000107 ANJALI KUMARI 6 571 3206000014 ANNI KUMARI 0 572 3206000033 NAGENDRA KUMAR 6 4 573 3206000058 SONU KUMAR 6 574 3206000062 SUNITA KUMARI 6 575 3206000082 JYOTI 6 576 3206000084 ABHISHEK RANJAN 6 577 3206000112 ABHINAV KUMAR 0 578 3206000143 ANEESH KUMAR 6 579 3206000146 AMIT SAURAV 6 580 3206000159 RAHUL KUMAR ROY 0 581 3206000162 ASHISH KUMAR 9 582 3206000168 MENKA KUMARI 6 583 3206000182 RAJAN KUMAR 9 584 3206000214 AMAN KUMAR 2 585 3206000226 IMRAN KHAN 6 586 3206000249 NIDHI KUMAR JHA 9 587 3206000254 DEEPAK KUMAR 6 588 3206000317 GAURAV KUMAR 0 589 3206000329 RAVI PRAKASH 6 590 3206000339 MUKUL KUMAR 2 591 3206000341 AVDHESH KUMAR SUMAN 1 592 3206000367 GOVIND KUMAR ROY 0 593 3206000385 RITU KUMAR PANDEY 0 594 3206000413 SHIV SHANKAR 6 595 3206000453 ABHAY VIVEK 6 596 3206000463 MANJEET KUMAR 0 597 3206000488 KESHAW KUMAR 0 598 3206000491 PRITI KUMARI 0 599 3206000549 GAURAV KUMAR 6 600 3206000550 INDRA BHOOSHAN KUMAR 6 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 13: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 13 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 601 3206000568 GAURAV KUMAR 0 602 4205000003 DEEPA ORAON 2 603 4205000027 DHIRENDRA KUMAR 6 604 4205000030 ANIL KUMAR VERMA 6 605 4205000054 ANIL KUMAR RANA 6 606 4205000091 VICKY SHARMA 2 607 4205000096 PRABHAT CHOURASIA 9 608 4205000097 DEEPAK KUMAR SONI 6 609 4205000111 ARPAN SURIN 2 610 4205000147 NEELANJAN 9 611 4205000150 POONAM KUMARI 1 612 4205000196 PRIYA RAY 0 613 4205000198 RUPESH KUMAR NAYAK 6 614 4205000202 SWATI KUMARI 6 615 4205000209 NITIKESH KUMAR 6 616 4205000212 KUMARI SHIKHA NANBETIYA 1 617 4205000219 MONA RANI 6 618 4205000240 ASHISH KUMAR 6 619 4205000252 BADAL KUMAR ANAND 1 620 4205000261 DINESH PRASAD VERMA 6 621 4205000264 DURLABH DAS 9 4 622 4205000268 ANSHU ANGIRA 9 623 4205000278 SUNNY KUMAR 6 624 4205000284 RUPA KUMARI 2 625 4205000287 SUSHANT KUMAR MANDAL 9 4 626 4205000321 SUPRIYA KUMARI 9 627 4205000334 MUKESH KUMAR 6 628 4205000335 RAHUL ROY 9 629 4205000337 RAHUL PRASAD 6 630 4205000340 SUMIT KUMAR PANDEY 9 631 4205000343 NISHA KACHHAP 2 632 4205000347 NILKANTH SAW 6 633 4205000350 MANOJ KUMAR 1 634 4205000358 NITISH KUMAR SINGH 9 635 4205000385 LILESH KUMAR PRAJAPATI 6 636 4205000386 MAHENDRA KUMAR 6 637 4410000026 VIDYA VERMA 6 638 4410000027 DINESH KUMAR SHAW 6 639 4410000031 LAKHI SHAW 6 640 4410000032 KABITA RANA 1 641 4410000041 AMARDEEP SHAW 6 642 4410000044 SUMAN KUMAR SHAW 6 643 4410000049 NIRAJ KUMAR SHAW 6 644 4410000050 SARITA SHAW 6 645 4410000059 PUSHPANJALI CHOUDHARY 1 646 4410000062 POOJA KUMARI SHAW 6 647 4410000065 SUCHITRA SHARMA 1 648 4410000067 RAJESH RAO 6 649 4410000095 PRETI SHAW 6 650 4410000105 BITTU SHAW 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 14: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 14 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 651 4410000113 AMIT KR SHAW 6 652 4410000116 PREM KUMAR SHARMA 6 653 4410000117 RINKI SHAW 6 654 4410000119 NIRMA KUMARI GUPTA 9 655 4410000120 NISHA KUMARI SHAW 6 656 4410000126 MAMTA KUMARI SHARMA 1 657 4410000132 PUNAM SONKAR 1 658 4410000143 RABI SHAW 6 659 4410000158 DHANANJAY KUMAR SHUKLA 9 660 4410000159 CHANDAN KUMAR SHARMA 6 661 4410000165 RUPA SHAW 6 662 4410000173 ROMA KUMARI SHAW 6 663 4410000180 SARITA GUPTA 6 664 4410000182 MAISHAR JAHAN 6 665 4410000193 PRIYANKA SINGH 6 666 4410000194 SUMIT KUMAR SINGH 9 667 4410000204 NIRAJ JAISWAL 9 668 4410000207 PUJA RAJBHAR 1 669 4410000213 JYOTI KUMARI VERMA 6 670 4410000217 SUKRITI KUMARI 6 671 4410000219 MOHINI KUMARI 6 672 4410000231 E DEORAJ REDDY 9 673 4410000235 RENU CHOUDHARY 1 674 4410000236 KUNDAN SHAW 2 675 4410000238 SAGAR SHAW 6 676 4410000245 PUJA SHAW 1 677 4410000249 PINTU KR SHAW 6 678 4410000251 SUMIT SINGH 6 679 4410000253 NISHA KUMARI 9 680 4410000258 RAHUL SHAW 6 681 4410000260 PRIYA SHAW 6 682 4410000265 ANIL KUMAR CHOUDHARY 1 683 4410000268 ANSU JAISWAL 6 684 4410000273 MADHU YADAV 6 685 4410000276 GUDDI SHAW 6 686 4410000278 ROHIT KUMAR SHAW 1 687 4410000280 AMIT KUMAR SHAW GOND 2 688 4410000287 DIPAK KUMAR SHAW 6 689 4410000289 ANURAG SHAW 6 690 4410000290 BINITA KUMARI SHAW 6 691 4410000295 LAKHI SHAW 6 692 4410000301 PUNAM PASI 1 693 4410000302 SUMAN SHAW 6 694 4410000313 KRITI SINGH 9 695 4410000323 SUMAN KUMARI 1 696 4410000332 SWETA PRASAD 6 697 4410000337 MANJAY SHAW 9 4 698 4410000347 MILAN PRASAD SAH 1 7 699 4410000361 ARADHANA SHAW 6 700 4410000370 ABHISHEK SHAW 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 15: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 15 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 701 4410000373 KRISHNA KUMARI GUPTA 9 702 4410000378 GOURAV SAHA 9 703 4410000384 SAGAR KUMAR 6 704 4410000388 PURNIMA KUMARI ROY 6 705 4410000392 SANDHYA SHAW 6 706 4410000395 SURENDRA SHARMA 6 707 4410000396 JAVED IQBAL 6 708 4410000398 JAVED FIROZ 6 709 4410000400 KISHAN KR DAS 6 710 4410000403 SALINI JAISWAL 6 711 4410000404 NANDANI SHAW 6 712 4410000412 PANKAJ SHARMA 6 713 4410000417 SUNIL SHAW 6 714 4410000422 SAHZADA AHMAD 6 715 4410000423 MD FAZIL ANSARI 6 716 4410000424 NEHA SHARMA 6 717 4410000426 RAJU KUMAR CHOUDHARY 1 718 4410000430 AJAY KUMAR SHARMA 1 719 4410000434 HEMANT KUMAR YADAV 6 720 4410000438 PUJA SHAW 6 721 4410000440 ANITA CHOUDHARY 1 722 4410000442 POOJA SHAW 6 723 4410000445 AJAY KUMAR SHAW 6 724 4410000457 SUMAN RAM 1 725 4410000466 PRIYANKA SHARMA 9 726 4410000469 SUBHANKAR RAM 6 727 4410000471 RAJESH CHOUDHARY 1 4 728 4410000475 SUMAN SHAW 6 729 4410000477 PRIYANKA DAS 1 730 4410000488 PUJA SHARMA 6 731 4410000503 SHUBHAM RASTOGI 6 732 4410000509 NIDHI JAISWAL 6 733 4410000514 PIUMITA PARUI 0 734 4410000516 ANKITA SHAMBHAWI VERMA 6 735 4410000519 BANDANA TIWARI 0 736 4410000528 BHARATI MALAKAR 6 737 4410000529 SHALU SINGH 6 738 4410000533 NEHA SHAW 6 739 4410000535 NEHA SHAW 6 740 4410000540 MAUSAMI GUPTA 9 741 4410000542 PRIYANKA SAH 1 742 4410000565 ARCHANA TIGGA 2 743 4410000566 PRIYANKA GUPTA 6 744 4410000567 KHUSHBOO NIDHI 9 745 4410000570 ABHISHEK KUMAR 6 746 4410000571 SWATI SHARMA 2 747 4410000574 RAJAT GUPTA 9 748 4410000581 RAHUL KR SHAW 6 749 4410000583 ANITA DAS 6 750 4410000584 RAHUL KUMAR SHAH 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 16: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 16 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 751 4410000589 SHAMBHU CHOUDHARY 1 752 4410000593 DEVASHISH DAS 6 753 4410000597 PUJA SHARMA 1 754 4410000599 PUJA SHAW 6 755 4410000600 EKTA SHAW 6 756 4410000603 ABHISEKH KR SHAW 6 757 4410000612 KAJAL GOSWAMI 6 758 4410000615 SWAGATA JANA 9 759 4410000623 RAJDEEP CHOUDHARY 1 760 4410000632 PRIYA SHAW 6 761 4410000638 ANUPAMA SHAW 6 762 4410000647 DIBYA BHARTI SHAW 6 763 4410000649 PRIYA SHAW 6 764 4410000652 PRITI KUMARI 6 765 4410000658 MOUSUMI GOPE 6 766 4410000661 EKTA KUMARI 1 767 4410000671 PRIYA SHAW 6 768 4410000673 SNEHA PANDEY 9 769 4410000677 PRITY SHAW 6 770 4410000679 RUBY RAJAK 1 771 4410000695 GAURAV SHARMA 9 772 4410000698 SUSHMITA RAJAK 1 773 4410000710 PRAGYA RAI 9 774 4410000716 ADITI SINGH 0 775 4410000717 PUJA KUMARI SHAW 9 776 4410000720 PRIYANKA SHAW 6 777 4410000724 DEEPASREE DAS 6 778 4410000731 MASUKI AKHTAR 9 779 4410000741 KAMINI GUPTA 6 780 4410000746 SETHU KUMAR TANTI 1 781 4410000747 SUNNY KANT SHAW 6 782 4410000748 LAKSHMI KUMARI 6 783 4410000751 RAJKUMAR 6 784 4410000752 MADHAVI MISHRA 9 785 4410000765 BANNU SHAW 6 786 4410000778 AJIT KUMAR THAKUR 9 787 4410000784 SIMMY SHAW 6 788 4410000788 PUJA YADAV 6 789 4410000797 PUJA KUMARI CHOUDHARY 1 790 4410000804 SANGITA SHAW 6 791 4410000806 SANJANA KUMARI GOND 2 792 4410000818 PUNAM YADAV 6 793 4410000821 RAHUL SHAW 6 794 4410000825 VIJYETA SHAW GUPTA 9 795 4410000830 SNEHA SHAW 6 796 4410000833 CHANDANI SHAW 6 797 4410000843 SAGARIKA GUPTA 9 798 4410000844 NIHARIKA GUPTA 9 799 4410000849 ARUN KUMAR SHAW 6 800 4410000853 ABHISHEK KUMAR PRASAD 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 17: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 17 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 801 4410000859 MANISHA DAS 6 802 4410000863 PUJA SHAW 2 803 4410000865 RUMPA KUMHAR 6 804 4410000866 JYOTI SINGH 6 805 4410000873 NITI ROY 9 806 4410000876 NEHA SHAW 6 807 4410000884 RANJAN SHAW 6 808 4410000886 AMIT KUMAR MALI 1 809 4410000888 HRISHIKESH KUMAR SINGH 9 810 4410000893 PURBA CHAKRABORTY 9 811 4410000907 SAGARIKA MITRA 9 812 4410000908 HONEY JHA 9 813 4410000944 GANGA SAHA 1 814 4410000945 RAJNI DAS 1 815 4410000946 ROHIT KUMAR SHAW 2 816 4410000951 SNEHA SINGH 6 817 4410000952 SONU KUMAR 6 818 4410000957 DEEPA SHAW 6 819 4410000966 PRITI PRAKASH SHAW 6 820 4410000967 NEHA PATWA 6 821 4410000969 ANJALI DAS 1 822 4410000971 VISHAL KUMAR SHAW 6 823 4410000981 MD. NAZIR HUSSAIN 6 824 4410000987 VISHAL RAM 6 825 4410000993 MANOJ KUMAR DAS 1 826 4410001000 AKASH SRIWASTAV 9 827 4410001009 VISHAL SHAW 6 828 4410001010 PRATIVA KESHARI 9 829 4410001015 PRIYANKA SHAW 9 830 4410001020 AMIT KR SINGH 6 831 4410001022 NEHA RAM 1 832 4410001026 KHUSHBU SHAW 6 833 4410001028 SURAJ SHAW 6 834 4410001051 POOJA CHOUDHARY 9 835 4410001052 ABHILASHA TIWARI 9 836 4410001056 PINKY TIWARI 9 837 4410001059 GUDDI MALI 6 838 4410001060 MANJU SINGH 6 839 4410001061 RANJIT SINGH 9 840 4410001066 ASHUTOSH KUMAR PRASAD 1 841 4410001072 ITIKA KUMARI SHAW 6 842 4410001087 NILU KUMARI THAKUR 6 843 4410001088 GUNGUN JAISWAL 9 844 4410001093 NITU KUMARI PRASAD 1 845 4410001097 ANJALI SHAW 6 846 4410001112 SAMYA SINGH 9 847 4410001115 SHRAMANA SADHU 9 848 4410001122 PRITAM KAYAL 1 849 4410001123 SHALINI KESHARI 9 850 4410001128 NIDHI PRASAD 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 18: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 18 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 851 4410001129 DIVYANSHU SINGH 9 4 852 4410001131 SUDHANSHU KUMAR 9 3 853 4410001135 SHIV KUMAR BALMIKI 1 854 4410001138 SUBHADRA KUMARI 1 855 4410001144 VIJAY KUMAR DAS 1 856 4410001153 SANGITA CHOUDHURY 1 857 4410001164 SUNIL KUMAR SHAW 6 858 4410001168 NEHA KASHYAP 1 859 4410001180 MANISH KUMAR SHAW 6 860 4410001183 SUMITA KUMARI 6 861 4410001186 KAVITA SINGH 2 862 4410001189 SWETA SHARMA 6 863 4410001193 SANTOSH SHAW 6 864 4410001201 ANJALI CHOUDHARY 1 865 4410001202 SONI JAISWAL 9 866 4410001203 PRIYANKA YADAV 6 867 4410001204 PRAVEEN KR DAS 1 868 4410001206 POONAM SHAW 6 869 4410001207 SONAM SHAW 6 870 4410001218 NANDINI SHAW 6 871 4410001230 PRIYANKA SHAW 6 872 4410001232 SUJATA KUMARI SHAW 6 873 4410001244 DIPA SHAW 6 874 4410001262 LAXMI LAHIRI 2 875 4410001277 PUJA CHOWDHARY 1 876 4410001281 ADITI PRASAD 1 877 4410001292 SONAM UPADHYAY 9 878 4410001293 KM PRIYANKA 2 879 4410001298 RAJANI SHAW 6 880 4410001308 PUSHPA SHAW 6 881 4410001312 SIMA KUMARI 1 882 4410001316 TINKU KUMAR SHARMA 1 883 4410001325 GUDIYA YADAV 6 884 4410001329 SANDHYA GUPTA 6 885 4410001344 WAJID NAUSHAD 6 886 4410001345 MANISHA SHAW 6 887 4410001348 MALVIKA SHARMA 6 888 4410001351 MAHENDRA PRATAP SINGH 6 889 4410001359 ANAND GUPTA 6 890 4410001361 AKASH CHOUDHARY 1 891 4410001369 OMPRAKASH PRASAD 6 892 4410001377 ROHIT PRASAD SONAR 6 893 4410001387 PRIYANKA SHAW 6 894 4410001416 NISHA SHAW 6 895 4410001419 BHARATI KM MAHATO 1 896 4410001430 PUJA ROUTH 9 897 4410001445 KISHAN KUMAR DAS 1 898 4410001446 PUJA SHAW 2 899 4410001455 JITENDRA KUMAR SHAW 6 900 4410001462 SANTOSH KUMAR RAM 1 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 19: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 19 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 901 4410001463 SHYAM KUMAR DAS 1 902 4410001467 RINKU SHAW 6 903 4410001469 ROHIT SHAW 6 904 4410001474 RAVI KUMAR SHAW 6 905 4410001479 ANAND SHAW 6 906 4410001480 SHASHI BHUSHAN GUPTA 6 907 4410001495 VARSHA SHAH 6 908 4410001503 AJAY SHAW 6 909 4410001507 LOHIT KUMAR GUPTA 6 910 4410001512 PRITI SHAW 6 911 4604000041 RICHA MISHRA 9 912 4604000110 ARCHANA MOHANTY 0 913 4604000113 AJAY KUMAR MANDANGI 2 3 914 4604000149 RAHUL SHAW 6 915 5105000003 BINITA BARUA 1 916 5105000018 SONI KUMARI BELDAR 1 917 5105000047 DINESH KUMAR JANGIR 6 918 5105000055 AMIT KUMAR SHAW 2 919 5105000059 NAVIN KUMAR 9 3 920 5105000066 LAXMI KUMARI 1 921 5105000067 SOM NATH RAJAK 1 922 5105000105 HARSHRAJ SOLANKI 9 4 923 5105000108 BANDAN KUMAR 9 3 924 5401000004 BIKASH SRIWASTAV 9 925 5401000006 ALARICIA THABAH 2 926 5401000011 BARUN SHAW 6 927 5401000012 SHAILESH KUMAR YADAV 6 928 5601000014 BABU LAL MEENA 2 929 6001000008 SHIVANK TYAGI 9 930 6001000017 KARUNA ARORA 0 931 6001000038 NANSI PRASAD 6 932 6001000051 BIMLESH BAGHEL 6 933 6001000053 SAKSHI SHARMA 0 934 6001000072 JITESH PATLE 6 5 935 6001000079 RAJUL DUBEY 9 936 6001000097 SHRUTI SHARMA 9 937 6001000104 PRIYANKA DHOTE 6 938 6001000122 SANTOSH KUMAR 2 3 939 6001000123 SACHIN CHOUBEY 9 3 940 6001000124 ASHWANI SINGH CHOUHAN 0 941 6001000168 POOJA RATHOR 0 942 6001000169 MANISHA BAI MEENA 2 943 6001000186 NIKHLESH SONI 6 944 6001000190 BINOD KUMAR SAH 6 3 945 6001000206 HARSHITA SHUKLA 0 946 6001000208 DEVINA CHOUKSEY 6 947 6001000223 MANALI WADHARIA 9 948 6005000030 INDRANI GOSWAMI 9 949 6005000032 VARSHA GUPTA 0 950 6005000046 POOJA GUPTA 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 20: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 20 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 951 6005000088 ANKIT KULSHRESTHA 9 952 6006000148 POOJA BAGORA 9 953 6007000002 GITA VISHWAKARMA 6 954 6007000006 SHALINI SHARMA 6 955 6007000047 SHAILENDRA KUMAR 6 956 6007000064 RATNESH JAIN 9 957 6007000093 SHAILESH KUMAR SAHU 6 958 6007000117 ASHUTOSH DUBEY 9 959 6007000121 ARPIT SHRIVASTAVA 9 960 6007000123 ZAFAR RIZVI 9 961 6007000130 JAYSHRI GUPTA 9 962 6202000030 ABHISHEK YADAV 6 963 6204000031 RAVINDRA JHARIYA 1 964 6204000033 ROOPESH KUMAR TEMBHARE 6 3 965 6204000045 RAVI SHANKAR 6 4 966 6204000062 PRAVIN KUMAR TIWARI 9 967 6204000064 HIMANSHU YADU 6 968 6204000070 SHARUKH KHAN 9 969 6204000079 PUSHPA 6 4 970 6204000092 SHALINI BOSE 9 971 6204000102 UDAY KUMAR SONI 6 972 6204000106 ANUBHAV PATERIYA 9 973 6204000107 RAJ KUMAR CHANDRA 1 974 6206000032 RAHUL DEV VERMA 6 975 6206000046 GOVIND TAMRAKAR 6 976 6206000047 ABHA THAKUR 6 977 6206000059 RUPESH KUMAR SAHU 6 978 7001700005 SAMEER 9 979 7001700011 RAJEEV RANJAN 9 3 980 7001700012 SUPRIYA KUMARI 6 981 7001700033 PRAGYA KUMARI 9 982 7001700102 MANISHA 1 983 7001700131 AMAN KUMAR 6 984 7001700149 NIKITA YADAV 6 985 7201700041 MOHARIR NIKHIL GAJANAN 9 986 7204700001 TEJASWINI PANDURANG PAWAR 9 7 987 7204700004 RAJESH MISHRA 9 5 988 7204700013 MAHENDER SINGH 6 3 989 7204700024 SAYED TABASSUM NAJMUDDIN 6 990 7204700027 RAGINI GOSWAMI 9 991 7204700050 AMAN RAJ 9 992 7204700066 PRIYA SHAW 9 993 7204700081 PAWAN KUMAR 6 994 7204700103 SUKANYA DUTTA 9 995 7204700113 ANIL KUMAR 6 3 996 7204700152 RAJA SHATRUNJAY 6 3 997 7204700158 SANJEEV KUMAR 6 3 998 7205700052 RAKESH PRASAD BARMAN 6 999 7205700085 POTPOSE CHETAN CHARAN 1 1000 7205700104 HARISHANKAR TIWARY 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 21: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 21 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 1001 7205700125 OM PRAKASH SHIVHARE 6 1002 7207700004 RAJEEV KUMAR 6 1003 7207700020 VICKY KUMAR 6 1004 7208700060 VEDSHREE TANAJI NIGALE 2 1005 7208700080 ROUSHAN KUMAR 0 1006 7208700094 CHANDA SINGH 9 1007 7208700123 PRIYANKA YADAV 6 1008 7208700163 POONAM DEVI 6 1009 7208700181 MANITA 6 1010 8008000038 AAKRITI HAYARAN 9 1011 8008000098 PAVANI PETHAKAMSETTY 6 1012 8008000215 ABHISHEK KUMAR PRAKASH 9 3 1013 8201000006 ABHISHEK YADAV 6 1014 8201000011 NARENDRA KUMAR 1 1015 8201000013 KUNDAN KUMAR ROUTH 1 1016 8201000023 VIPIN KUMAR 6 1017 8201000034 ANIL KUMAR 1 1018 8201000039 VIVEK SHAW 6 1019 8201000047 SANDEEP 6 1020 8201000070 SANDEEP KUMAR 6 1021 8201000086 NARESH KUMAR GUPTA 9 3 1022 8601000089 SANJAY RAVIDAS 1 1023 8601000121 SANNA GOUTHAM KUMAR 1 7 1024 8601000171 SWATI VINA LAKRA 2 1025 8601000263 AMAN SHARMA 6 1026 8601000297 BHUKYA BRIJITHA 2 1027 9001000031 DHANANJAI KUMAR RAO 1 1028 9001000037 VARSHA SHAH 2 1029 9001000065 SANDEEP KUMAR 6 3 1030 9001000070 ABHISHEK GUPTA 6 1031 9001000077 AASMEEN MALIK 6 1032 9001000078 PANKAJ YADAV 6 1033 9001000081 VIKRAM 9 1034 9001000084 DHARM VEER CHAUHAN 6 1035 9001000087 SATISH KUMAR YADAV 6 1036 9001000105 UMESH KUMAR PRAJAPATI 6 1037 9001000107 DIKSHA 9 1038 9001000111 ANIL CHOUDHARY 1 1039 9001000113 BHOMA RAM 6 3 1040 9204000007 RIJIN RAJ M K 6 1041 9204000012 AKHILA R 1 1042 9204000019 SHAMILA ABDUL SHUKKOOR 6 1043 9204000029 SANGEETHA JOSHI 6 1044 9204000045 AISWARIA LAKSHMY 9 1045 9204000075 SANTOSH KUMAR JHA 9 3 1046 9204000120 ROSHITHA RADHAKRISHNAN 6 1047 9204000131 ASHWATHY VIJAYAN 6 1048 9204000134 APARNA P 6 1049 9204000174 NIKHILA R 1 1050 9204000195 SARAH SYSIL 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 22: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

Page No : 22 JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI TRANSLATOR EXAM., 2020 LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION ( IN ROLL NO. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 1051 9204000197 ATHIRA P 6 1052 9204000198 SONITHA S SARAF 9 1053 9204000202 RESHMA K 6 1054 9204000223 RAJESWARY G 9 1055 9204000241 CHRISTLIN MARY THOMAS 9 1056 9204000250 SNEHA SURESH 6 1057 9204000256 CHITRA CHANDRAN 6 1058 9204000274 MINI P G 6 7 1059 9204000304 DEEPTHI J PANICKER 6 1060 9204000306 SAKIYYA P U 6 1061 9211000021 SHAHNAZ KABEER 6 1062 9211000024 SANOJ P R 6 4 1063 9211000035 VIJAYA LEKSHMI S 1 1064 9211000040 MAHIMA. G. K. 9 1065 9211000042 SHAMBHU S NAIR 9 4 1066 9211000063 VISHNU S P 9 1067 9211000078 KASTHURI S L 6 1068 9211000080 S APARNA SARASWATHI 9 1069 9211000084 NEHA JAISWAL 6 1070 9211000101 POOJA PRASANNAN 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY :- 1 = SC, 2 = ST, 3 = EX-SERVICEMEN, 4 = OH, 5 = HH, 6 = OBC, 7 = VH, 8 = PWD-OTHERS, 9 = UR, 0 = EWS

Page 23: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI

********************************* * * * THE LAST PAGE * * * *********************************

Page 24: JR. HINDI TRANSLATOR, JR. TRANSLATOR & SR. HINDI