maksymalne wsp³‚czynniki przenikania ciep‚a

Download Maksymalne wsp³‚czynniki przenikania ciep‚a

Post on 01-Nov-2015

2.018 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • zewl Itrznych wg ,LLs ' lSOw pO

  NormaPrzepis

  Typ przegrodySciana

  zewnttznaStrop

  StropodachStrop nadpiwnic Okno

  l-t l-W(m'K)l l-W(m'K)l l-W(m'K)l fw(m'K)lPolska

  PN.64 1.16 0.87 1.16 nloPN.74 1.16 0,70 1,16 n/oPN.E2 0,75 0.4s 1.00 2.60PN.91 0.55* 0.30 0.60 2,60

  Dz.U.7,502 0"30 0,30 0,60 2,60Zalcan 02 0,25 a,2a 0.33 1.30

  Tablica 1. Maksymaln wspczynniki przenikania ciepa dla przegrdisw nolskich

  ,Iloczyn waciwej pojemnoci cieplnej i gstoci powietrza; w obliczeniachprzyjmuje si C:0,34 Wh(m,K) t2]o Bezotworw i wspornikw

  Tab lica 2 . Zstawienie maksymalnych warto ci wsptczynnikw przenikani aciepta k [W/m2K] dla przegrd budowlanych na podstawie rnych normdla miasta Pazuania.

  Rodzaj przegrodyzewntrznej

  NormaPH-57/8-

  02405PN-64/B-03404*

  PN-74/B-03404

  PN-82/B-02020**

  PN-91/8-02020

  Wspczynnik k max [Wm, K]Sciano zewntrzna 1 .16 1 .16 1 .16 0.75 0.55Stropodach 0.87 0.3'l 0.70 0.45 0.30 -Strop nad nieogrzanoiwnica

  1 ,16 1 ,16 1 ,16 1,00 0,60

  Strop pod poddaszem 1,05 1 .16 0.93 0.40 0.30Ckno skrzvnkowe 2.90 2.90 2.80 2.60 2.60ckno zespolon 3,50 3.50 2.90 2.60 2.00Drzwi zewntrzne 3.50 3.50 2.90 2.50 3.00

  * Norma PN.64B-03404 dlaprzegrd budowlanych w obiektach istniejcych, wktrych wykonywano nowe ut zdzenia centralne go o grzew an i a, dopuszczaaniezalenie od streff klimatycznej nastpujce maksymalne wielkoci wspczynnikak: ciany zewntrzne k: 1,51 wm2K, stropodachy k: 1,16 Wm2 K, dla pozostaychprzegrd wedfug stanu istniej cego.

  ** w normie PN-82/B-02020 wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczcerednieso wsoczvnnika ke dla budvnku.

 • Rys.

  -30oc

  -20

  0

  6.5. Wykres czstotliwoci

  t50 200 250

  z.ewntrznych w

  5A fiO

  temperatur

  350 365 dobg

  roku

View more