narodne novine Četvrtak, 6. prosinca 2012. · 2019-11-23 · Četvrtak, 6. prosinca 2012. narodne...

of 582 /582
STRANICA 2 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE ODSJEK IV PRIPREMLJENI PREHRAMBENI PROIZVODI; PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA 16 Proizvodi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vo- denih beskralješnjaka ............................................................. 110 17 Šećeri i šećerni proizvodi....................................................... 116 18 Kakao i kakao proizvodi ........................................................ 119 19 Proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi .................................................................................. 121 20 Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih di- jelova biljaka............................................................................ 125 21 Razni prehrambeni proizvodi................................................ 143 22 Pića, alkoholi i ocat ................................................................ 146 23 Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana..................................................................... 165 24 Duhan i prerađeni nadomjesci duhana................................ 170 ODSJEK V MINERALNE TVARI 25 Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement ........ 172 26 Rudače, troske i pepeli ........................................................... 177 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove desti- lacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi ......................... 179 ODSJEK VI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SRODNIH INDUSTRIJA 28 Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radio- aktivnih elemenata ili izotopa ............................................... 188 29 Organski kemijski proizvodi.................................................. 199 30 Farmaceutski proizvodi .......................................................... 224 31 Gnojiva ..................................................................................... 229 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; ki- tovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte ........ 231 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toa- letni proizvodi ......................................................................... 236 34 Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripre- mljeni voskovi, pripravci za poliranje ili ribanje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, »zubarski voskovi« te zubarski pripravci na osnovi sadre .................................. 238 35 Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzi- mi ............................................................................................. 241 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; pojedini zapaljivi pripravci .................................................... 244 37 Fotografski ili kinematografski proizvodi ............................ 245 38 Razni kemijski proizvodi ....................................................... 248 ODSJEK VII PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA 39 Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa ................... 258 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka ............................................ 270 CARINSKA TARIFA SADRŽAJ poglavlje stranica DIO I – OPĆA PRAVILA A. Opća pravila za primjenu nazivlja Carinske tarife.............. 4 B. Opća pravila za nazivlje i carine ........................................... 5 DIO II – POSEBNE ODREDBE A. Roba za određene vrste brodova, brodica i ostalih plovila te za platforme za bušenje ili pridobivanje.......................... 5 B. Civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrako- plovstvu .................................................................................... 6 C. Farmaceutski proizvodi .......................................................... 7 D. Jedinstvena stopa carine ........................................................ 7 E. Spremnici i materijal za pakiranje........................................ 8 Kratice i simboli ..................................................................... 8 Jedinice mjere ......................................................................... 8 ODSJEK I ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA 1 Žive životinje ........................................................................... 9 2 Meso i jestivi klaonički proizvodi ......................................... 12 3 Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci ........ 30 4 Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; pri- rodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, nespo- menuti niti uključeni na drugom mjestu............................. 54 5 Proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti niti uklju- čeni na drugom mjestu .......................................................... 67 ODSJEK II BILJNI PROIZVODI 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijeni i slično; reza- no cvijeće i ukrasno lišće....................................................... 68 7 Jestivo povrće, pojedini korijeni i gomolji ........................... 70 8 Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma ili dinja i lu- benica ....................................................................................... 77 9 Kava, čaj, mate-čaj i začini .................................................... 84 10 Žitarice ..................................................................................... 86 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten ....................................................................................... 89 12 Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana ............. 93 13 Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti ........... 96 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu .......................................... 97 ODSJEK III MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI 15 Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi ........................................................................... 98

Author: others

Post on 28-Jan-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 2 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ODSJEK IVPRIPREMLJENI PREHRAMBENI PROIZVODI;

  PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA

  16 Proizvodi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vo-denih beskralješnjaka ............................................................. 110

  17 Šećeri i šećerni proizvodi ....................................................... 116 18 Kakao i kakao proizvodi ........................................................ 119 19 Proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski

  proizvodi .................................................................................. 121 20 Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih di-

  jelova biljaka............................................................................ 125 21 Razni prehrambeni proizvodi................................................ 143 22 Pića, alkoholi i ocat ................................................................ 146 23 Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena

  životinjska hrana ..................................................................... 165 24 Duhan i prerađeni nadomjesci duhana ................................ 170

  ODSJEK VMINERALNE TVARI

  25 Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement ........ 172 26 Rudače, troske i pepeli ........................................................... 177 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove desti-

  lacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi ......................... 179

  ODSJEK VIPROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SRODNIH

  INDUSTRIJA 28 Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski

  spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radio-aktivnih elemenata ili izotopa ............................................... 188

  29 Organski kemijski proizvodi .................................................. 199 30 Farmaceutski proizvodi .......................................................... 224 31 Gnojiva ..................................................................................... 229 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati;

  bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; ki-tovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte ........ 231

  33 Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toa-letni proizvodi ......................................................................... 236

  34 Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripre-mljeni voskovi, pripravci za poliranje ili ribanje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, »zubarski voskovi« te zubarski pripravci na osnovi sadre .................................. 238

  35 Bjelančevinaste tvari; modifi cirani škrobovi; ljepila; enzi-mi ............................................................................................. 241

  36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; pojedini zapaljivi pripravci .................................................... 244

  37 Fotografski ili kinematografski proizvodi ............................ 245 38 Razni kemijski proizvodi ....................................................... 248

  ODSJEK VII PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH

  MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA 39 Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa ................... 258 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka ............................................ 270

  CARINSKA TARIFA

  SADRŽAJpoglavlje stranica

  DIO I – OPĆA PRAVILA A. Opća pravila za primjenu nazivlja Carinske tarife.............. 4 B. Opća pravila za nazivlje i carine ........................................... 5

  DIO II – POSEBNE ODREDBE A. Roba za određene vrste brodova, brodica i ostalih plovila

  te za platforme za bušenje ili pridobivanje .......................... 5 B. Civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrako-

  plovstvu .................................................................................... 6 C. Farmaceutski proizvodi .......................................................... 7 D. Jedinstvena stopa carine ........................................................ 7 E. Spremnici i materijal za pakiranje ........................................ 8 Kratice i simboli ..................................................................... 8 Jedinice mjere ......................................................................... 8

  ODSJEK I ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

  1 Žive životinje ........................................................................... 9 2 Meso i jestivi klaonički proizvodi ......................................... 12 3 Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci ........ 30 4 Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; pri-

  rodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, nespo-menuti niti uključeni na drugom mjestu ............................. 54

  5 Proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti niti uklju-čeni na drugom mjestu .......................................................... 67

  ODSJEK II BILJNI PROIZVODI

  6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijeni i slično; reza-no cvijeće i ukrasno lišće ....................................................... 68

  7 Jestivo povrće, pojedini korijeni i gomolji ........................... 70 8 Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma ili dinja i lu-

  benica ....................................................................................... 77 9 Kava, čaj, mate-čaj i začini .................................................... 84 10 Žitarice ..................................................................................... 86 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični

  gluten ....................................................................................... 89 12 Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi;

  industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana ............. 93 13 Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti ........... 96 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi nespomenuti

  niti uključeni na drugom mjestu .......................................... 97

  ODSJEK III MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG

  PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI

  VOSKOVI 15 Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi

  njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi ........................................................................... 98

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 3 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ODSJEK XIIOBUĆA, POKRIVALA ZA GLAVU, KIŠOBRANI,

  SUNCOBRANI, ŠTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI;

  PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE

  64 Obuća, nazuvci i slični proizvodi; njihovi dijelovi .............. 375 65 Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi ..................................... 380 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje i sjedenje, biče-

  vi, korbači i njihovi dijelovi ................................................... 381 67 Preparirano perje i paperje te proizvodi izrađeni od perja

  ili paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose ..... 382

  ODSJEK XIIIPROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA,

  BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I

  STAKLENI PROIZVODI 68 Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta,

  tinjca ili sličnih materijala ..................................................... 383 69 Keramički proizvodi ............................................................... 387 70 Staklo i stakleni proizvodi ..................................................... 390

  ODSJEK XIVPRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI

  ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA;

  KOVANI NOVAC 71 Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, ple-

  menite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih proizvoda; kova-ni novac ................................................................................... 398

  ODSJEK XVOBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA

  72 Željezo i čelik .......................................................................... 403 73 Proizvodi od željeza i čelika .................................................. 422 74 Bakar i proizvodi od bakra .................................................... 434 75 Nikal i proizvodi od nikla...................................................... 438 76 Aluminij i proizvodi od aluminija ........................................ 440 78 Olovo i proizvodi od olova .................................................... 445 79 Cink i proizvodi od cinka ...................................................... 447 80 Kositar i proizvodi od kositra ............................................... 448 81 Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od tih materijala . 449 82 Alati, nožarski proizvodi i pribor za jelo od običnih kovina;

  njihovi dijelovi od običnih kovina ........................................ 452 83 Razni proizvodi od običnih kovina ...................................... 457

  ODSJEK XVISTROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; ELEKTRIČNA

  OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA,

  NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji;

  njihovi dijelovi ........................................................................ 461 85 Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za

  snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i repro-dukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor 504

  ODSJEK VIIISIROVA KOŽA, ŠTAVLJENA KOŽA, KRZNO I

  PROIZVODI OD NJIH; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE

  TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG

  SVILCA) 41 Sirova koža (osim krzna) i štavljena koža ........................... 276 42 Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; pred-

  meti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca) ............... 281

  43 Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna................... 284

  ODSJEK IXDRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA

  PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI 44 Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen .............................. 286 45 Pluto i proizvodi od pluta ...................................................... 297 46 Proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletar-

  stvo; košarački i pletarski proizvodi ..................................... 298

  ODSJEK XCELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH

  CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR ILI KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI; PAPIR I

  KARTON TE PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA 47 Celuloza od drva ili drugih vlaknastih celuloznih materija-

  la; papir ili karton (otpaci i ostaci) namijenjeni ponovnoj preradi ...................................................................................... 300

  48 Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili kar-tona .......................................................................................... 302

  49 Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafi čke in-dustrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti .......................... 313

  ODSJEK XITEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI

  50 Svila .......................................................................................... 317 51 Vuna, fi na ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od

  konjske dlake ........................................................................... 318 52 Pamuk ...................................................................................... 321 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od

  papirne pređe .......................................................................... 329 54 Umjetni ili sintetički fi lamenti; vrpce i slični oblici od

  umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala ....................... 331 55 Umjetna ili sintetička rezana vlakna .................................... 335 56 Vata, pust i netkani materijali; posebna pređa; konopi, uzi-

  ce i užad te proizvodi od njih ............................................... 341 57 Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači ............................... 345 58 Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni taft ing po-

  stupkom; čipke; tapiserije; pozamenterija; vez .................... 346 59 Impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili lami-

  nirani tekstilni materijali; tekstilni proizvodi prikladni za industrijsku uporabu .............................................................. 349

  60 Pleteni ili kukičani materijali ................................................ 353 61 Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani ..................... 355 62 Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ili kukičanih ...... 363 63 Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća

  i rabljeni tekstilni proizvodi; otpadne krpe ......................... 372

 • STRANICA 4 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Popis 3 Soli, esteri i hidrati INN tvari koji su oslobođe-ni carine, a koje se ne razvrstava u iste šeste-roznamenkaste HS podbrojeve kao i odgova-rajuću INN tvar .................................................. 667

  Popis 4 Popis farmaceutskih međuprodukta, tj. spoje-va koje se rabi u proizvodnji gotovih farma-ceutskih proizvoda, koji su oslobođeni carine 667

  DIO II CARINSKE KVOTEPrilog 1 EU ........................................................................ 703Prilog 2 Island ................................................................... 707Prilog 3 Norveška .............................................................. 707Prilog 4 Švicarska i Lihtenštajn ....................................... 707Prilog 5 Makedonija .......................................................... 708Prilog 6 Srbija .................................................................... 708Prilog 7 Turska .................................................................. 709Prilog 8 WTO .................................................................... 711

  DIO IOPĆA PRAVILA

  A. Opća pravila za primjenu nazivlja Carinske tarifeRazvrstavanje robe u nazivlje temelji se na sljedećim načelima:1. Nazivi odsjeka, poglavlja i potpoglavlja služe samo za lakše sna-

  laženje pri razvrstavanju. Za zakonske potrebe, razvrstavanje se vrši temeljem naziva tarifnih brojeva i odgovarajućih napomena uz odsjeke i poglavlja, te temeljem sljedećih pravila, pod uvjetom da iz naziva tarifnih brojeva ili napomena ne proizlazi drukčije.

  2. a) Pod proizvodom koji je naveden ili uključen u nazivu nekog tarifnog broja podrazumijeva se i necjelovit ili nedovršen proizvod, pod uvjetom da u stanju u kojem je podnesen ima bitne značajke cjelovitog ili dovršenog proizvoda. Pod tim se proizvodom podrazumijeva također i proizvod koji je cjelovit ili dovršen (ili proizvod koga se razvrstava kao cje-lovitog ili dovršenog primjenom ovog pravila), a podnesen je u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju.

  b) Pod pojmom materijala ili tvari koji je naveden u nazivu tarifnog broja podrazumijevaju se i mješavine ili kombina-cije tog materijala ili tvar s drugim materijalima ili tvarima. Pod proizvodom od navedenog materijala ili tvari podra-zumijeva se proizvod izrađen u cijelosti ili djelomično od tog materijala ili tvari. Proizvode koji se sastoje od više od jednog materijala ili tvari razvrstava se po odredbama općeg pravila 3.

  3. Proizvode koje bi se, primjenom općeg pravila 2 b ili zbog bilo kojeg drugog razloga, na prvi pogled moglo razvrstati u dva ili više tarifnih brojeva, razvrstava se na sljedeći način:

  a) tarifni broj koji sadrži najkonkretniji naziv robe ima pred-nost u odnosu na tarifne brojeve s općenitijim nazivom. Međutim, kada se u nazivu svakog od tih tarifnih brojeva navodi samo dio materijala ili tvari sadržanih u mješavini ili složenoj robi ili samo dio proizvoda pripremljenih u setu za pojedinačnu prodaju, te se tarifne brojeve smatra podjed-nako konkretnim u odnosu na premetnu robu, čak i kada jedan od njih sadrži potpuniji ili određeniji naziv robe;

  b) mješavine, složenu robu koja se sastoje od različitih mate-rijala ili je izrađena od različitih komponenti i proizvode pripremljene u setovima za pojedinačnu prodaju, koje se ne

  ODSJEK XVIIVOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA I PRIDRUŽENA

  TRANSPORTNA OPREMA 86 Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dije-

  lovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanič-ka) prometna signalna oprema svih vrsta ........................... 531

  87 Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi di-jelovi i pribor .......................................................................... 533

  88 Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi ..................... 546 89 Brodovi, brodice i plutajuće konstrukcije ............................ 547

  ODSJEK XVIIIOPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI;

  GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR 90 Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, is-

  pitni, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor ....................................................................... 549

  91 Satovi i njihovi dijelovi .......................................................... 562 92 Glazbala; njihovi dijelovi i pribor ......................................... 565

  ODSJEK XIXORUŽJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

  93 Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor ........................... 567

  ODSJEK XXRAZNI GOTOVI PROIZVODI

  94 Pokućstvo; oprema za krevete, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i ostala rasvjet-na tijela, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade ..................................................................... 569

  95 Igračke, društvene igre i športski rekviziti; njihovi dijelovi i pribor ..................................................................................... 573

  96 Razni gotovi proizvodi ........................................................... 577

  ODSJEK XXIUMJETNINE, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I

  ANTIKVITETI 97 Umjetnine, kolekcionarski predmeti i antikviteti ............... 582

  PRILOZI CARINSKE TARIFEDIO I POPISI FARMACEUTSKIH PROIZVODA

  NA KOJE SE PRIMJENJUJE OSLOBOĐENJE OD CARINE

  Popis 1 Popis međunarodnih nezaštićenih imena (INN), za farmaceutske tvari prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), za koje se primjenjuje oslobođenje od plaćanja carine ..... 587

  Popis 2 Popis prefi ksa i sufi ksa koji, u kombinaciji s INN nazivima iz Popisa 1, opisuju soli, estere ili hidrate INN tvari; te su soli, esteri i hidrati oslobođeni carine pod uvjetom da ih se razvr-stava u iste šesteroznamenkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuću INN tvar ............................. 661

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 5 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  osnovne stope carine, pri uvozu tih proizvoda primjenjivat će se osnovna stopa carine.

  Kada je za uvoz pojedinih poljoprivredno-prehrambenih proizvo-da pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu ugo-vorena snižena stopa carine u okviru carinske kvote, na odgova-rajućem je mjestu umjesto snižene stope carine upisana oznaka priloga Carinske tarife u kojem su navedene snižene stope carine unutar kvote kao i stope carina na uvoz količina izvan kvota.

  Znak crtice (-) u stupcu za snižene stope carine označava da za uvoz pojedinih proizvoda iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu nije ugovorena snižena stopa carine, odnosno da se primjenjuje osnovna stopa carine, neovisno o njihovom podrijetlu.

  6. Pod pojmom »pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu proda-ju«, ako nije drukčije propisano, u cijelom se nazivlju podrazu-mijeva robu koja ispunjava prva dva, a ovisno o vrsti robe i treći, od sljedećih uvjeta:

  a) da je od prodavatelja isporučena u pakiranjima namijenje-nim za prodaju krajnjem korisniku, odnosno da je se isporu-čuje krajnjem korisniku kao takvu, bez potrebe prethodnog prepakiranja. Pritom veličina takvog pojedinačnog pakira-nja nije bitna za razvrstavanje robe;

  b) da joj je namjena jasno navedena na ambalaži (na primjer, tiskana na omotu, etiketi na kanistru, uputi na ili u pakira-nju) i slično;

  c) da je, ovisno o naravi robe (na primjer, za lijekove), na am-balaži ili na uputi priloženoj uz robu naveden način uporabe.

  7. Za tumačenje sustava nazivlja primjenjuje se »Objašnjenja Har-moniziranog sustava« i »Objašnjenja kombiniranog nazivlja«.

  DIO IIPOSEBNE ODREDBE

  A. Roba za određene vrste brodova, brodica i ostalih plovila te za platforme za bušenje ili

  pridobivanje1. Nulta stopa carine primjenjuje se za robu namijenjenu ugrad-

  nji u brodove, brodice ili druga plovila iz sljedećeg popisa pri njihovoj gradnji, popravku, održavanju ili pregradnji, te robu za montažu na te brodove, brodice ili druga plovila ili za njihovo opremanje.

  2. Nulta stopa carine primjenjuje se za: a) robu namijenjenu za ugradnju u platforme za bušenje ili

  pridobivanje: 1. fi ksne iz podbroja 8430 49, koje rade unutar ili izvan terito-

  rijalnog mora Republike Hrvatske ili 2. ploveće ili uronjive iz podbroja 8905 20 pri njihovoj gradnji, popravku, održavanju ili pregradnji, te

  robu namijenjenu za opremanje tih platformi. Robu kao što je gorivo, mazivo i plin, koji su neophodni za

  rad strojeva i uređaja što nisu u neprekidnom pogonu i nisu integralni sastavni dijelovi platforme, a koje se rabi na njima za gradnju, popravak, održavanje, pregradnju ili opremanje tih platformi smatra se također kao da je namijenjena za ugradnju u platforme za bušenje ili pridobivanje.

  b) cijevi, kabele i elemente za njihovo spajanje, koji povezuju te platforme s kopnom.

  može razvrstati primjenom općeg pravila 3 a, razvrstava se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitnu značajku, ukoliko se taj kriterij može primijeniti;

  c) kada se robu ne može razvrstati primjenom općeg pravila 3 a niti 3 b, razvrstava ju se u tarifni broj koji dolazi posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koji podjednako dolaze u obzir.

  4. Robu koju se ne može razvrstati primjenom prethodnih pravila razvrstava se u tarifni broj robe kojoj je ona najsličnija.

  5. Pored prethodnih odredbi, primjenjuju se i sljedeća pravila u odnosu na robu koja je u njima navedena:

  a) futrole za fotografske aparate, glazbala, oružje, kutije za in-strumente za crtanje, kutije za ogrlice i slične spremnike, spremnike posebno oblikovane ili prilagođene za primanje određenog proizvoda ili seta proizvoda, prikladne za dugo-trajnu uporabu i podnesene s proizvodima za koje su nami-jenjene, razvrstava se s tim proizvodima, u koliko su vrsta koje se obično prodaje s njima. Međutim, ovo se pravilo ne primjenjuje na spremnike koji cjelini daju bitnu značajku;

  b) uzimajući u obzir odredbe općeg pravila 5 a, materijale za pakiranje i spremnike za pakiranje podnesene s robom u njima razvrstava se zajedno s tom robom, u koliko su vrsta koje se uobičajeno rabi za pakiranje takve robe. Međutim, ovu se odredbu ne primjenjuje kada su takvi materijali za pakiranje ili spremnici za pakiranje očigledno prikladni za višekratnu uporabu.

  6. Za zakonske potrebe, razvrstavanje robe u podbrojeve pojedinog tarifnog broja vrši se temeljem naziva tih podbrojeva i odgova-rajućih napomena za podbrojeve te, s nužnim izmjenama, teme-ljem prethodnih pravila, podrazumijevajući da se može uspore-đivati samo podbrojeve na istoj razini podjele. Za potrebe ovog pravila, primjenjuju se i odgovarajuće napomene uz odsjeke i poglavlja, ukoliko iz konteksta ne proizlazi drukčije.

  B. Opća pravila za nazivlje i carine1. U koliko nije drukčije propisano, odredbe o carinskoj vrijednosti

  primjenjuje se, osim za potrebe vrijednosti robe za obračun »ad valorem« carine, i za utvrđivanje vrijednosti prema kojima je određen opseg pojedinih tarifnih brojeva ili podbrojeva.

  2. Za potrebe određivanja mase na koju se obračunava carina, u slučajevima kada je za robu propisana carina po jedinici mase, kao i mase prema kojoj je određen opseg pojedinih tarifnih bro-jeva ili podbrojeva, uzet će se:

  a) u slučajevima kada se navodi »bruto masa«, ukupnu masu robe sa svim materijalima za pakiranje i spremnicima za pakiranje;

  b) u slučajevima kada se navodi »neto masa« ili samo »masa« bez pobliže odredbe, masu same robe bez materijala za pa-kiranje i bez spremnika za pakiranje bilo koje vrste.

  3. Na konzervirane proizvode iz podbrojeva 2001 10 00 i 2005 70 00,carinu po jedinici mase obračunava se na neto ocijeđenu masu proizvoda, a ne i na tekućinu i ambalažu, uz uvjet da je neto sadržaj jasno deklariran na pakiranju, odnosno na proizvođač-kim deklaracijama.

  4. U slučaju da uvozna carina koju se primjenjuje za robu nami-jenjenu posebnoj uporabi, sukladno propisima o posebnoj upo-rabi, nije niža od uvozne carine propisane u Carinskoj tarifi , predmetnu se robu razvrstava u tarifnu oznaku određenu prema posebnoj uporabi, ali ta roba ne podliježe carinskim nadzorom posebne uporabe.

  5. U slučaju da je za pojedine proizvode snižena stopa carine pri uvozu robe iz neke od zemalja, s kojima je Republika Hrvat-ska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu, viša od

 • STRANICA 6 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  2. Za svrhe prethodne točke 1. alineja 1. i 2., pod pojmom »civilni zrakoplovi« podrazumijeva se zrakoplove različite od onih koje rabe vojni ili slični organi te koji imaju vojnu ili necivilnu regi-straciju.

  3. Za svrhe prethodne točke 1. alineja 2., pod pojmom »za upora-bu u civilnim zrakoplovima« uključuje se i robu za uporabu u zemaljskim trenažerima namijenjenim za civilnu uporabu.

  4. Nulta stopa carine uvjetovana je odredbama iz odgovarajućih propisa u pogledu carinske kontrole nad uporabom te robe.

  5. Roba na koju se primjenjuje nulta stopa carine obuhvaćena je sljedećim tarifnim brojevima ili podbrojevima:

  3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408  90, 8409  10, 8411, 8412  10, 8412  21, 8412  29, 8412  31, 8412  39, 8412  80  80, 8412  90, 8413  19, 8413  20, 8413  30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426  99, 8428  10, 8428  20, 8428  33, 8428  39, 8428  90, 8443 32 10, 8471  41, 8471  49, 8471  50, 8471  60, 8471  70, 8479  90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484  90, 8501  32, 8501  52, 8501  61, 8501  62, 8501  63, 8502, 8504  10, 8504  31, 8504  32, 8504  33, 8504  40, 8504  50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517  70  15, 8517  70  19, 8518  10, 8518  21, 8518  22, 8518  29, 8518  30, 8518  40, 8518  50, 8519  81  95, 8519  89  90, 8521  10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531  80, 8539  10, 8544  30, 8801, 8802  11, 8802  12, 8802  20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002  90, 9014  10, 9014  20, 9025, 9026, 9029  20  38, 9030  10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

  U sljedećim podbrojevima, nulta stopa carine za uporabu u civilnom zrakoplovstvu može se primijeniti samo za robu navedenu u stupcu »Naziv«.

  Tarifna oznaka Naziv3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

  s montiranim priborom

  4008 29 profi lni oblici, rezani na mjeru4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

  prikladne za vođenje plinova ili tekućina

  3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

  za tehničke namjene

  4504 90, 4823 90 brtve i slični proizvodi6812 80 osim odjeće, pribora za odjeću, obuće,

  pokrivala za glavu, papira, kartona, pu-sta te brtveneg materijala od prešanih azbestnih vlakana, u pločama ili svitcima

  6813 20 na osnovi azbesta ili drugih mineralnih materijala

  7007 21 vjetrobranska stakla, neuokvirena7312 10, 7312 90 s montiranim priborom ili izrađeni kao

  gotovi proizvodi7322 90 grijala zraka i razdjelnici toplog zraka

  (isključujući dijelove za njih)7324 90 sanitarni proizvodi (isključujući dijelove

  za njih)

  Tarifna oznaka Naziv

  8901 Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila za prijevoz osoba ili robe:

  8901 10 - putnički i izletnički brodovi i slična plovila namijenje-na uglavnom za prijevoz putnika; sve vrste trajekata:

  8901 10 10 - - za plovidbu morem8901 20 - tankeri:8901 20 10 - - za plovidbu morem8901 30 - brodovi-hladnjače, osim onih iz podbroja 8901 20:8901 30 10 - - za plovidbu morem8901 90 - ostala plovila za prijevoz robe i ostala plovila za pri-

  jevoz i putnika i robe:8901 90 10 - - za plovidbu morem8902 00 Ribarski brodovi; brodovi-tvornice i ostali brodovi za

  preradu ili konzerviranje ribarskih proizvoda:8902 00 10 - za plovidbu morem8903 Jahte i ostala plovila za razonodu ili šport; čamci na

  vesla i kanui:- ostalo:

  8903 91 - - jedrilice, sa ili bez pomoćnog motora:8903 91 10 - - za plovidbu morem8903 92 - - motorna plovila, osim onih s izvanbrodskim mo-

  torom:8903 92 10 - - za plovidbu morem8904 00 Tegljači (remorkeri) i potiskivači:8904 00 10 - tegljači (remorkeri)

  - potiskivači:8904 00 91 - - za plovidbu morem8905 Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaruža-

  la, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; pluta-jući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje:

  8905 10 - plovni bageri (jaružala):8905 10 10 - - za plovidbu morem8905 90 - ostalo:8905 90 10 - - za plovidbu morem8906 Ostala plovila, uključujući ratne brodove i brodice za

  spašavanje osim čamaca na vesla:8906 10 00 - ratni brodovi

  - ostala:8906 90 10 - - za plovidbu morem

  3. Primjena nulte stope carine uvjetovana je odredbama iz odgovara-jućih propisa u pogledu carinske kontrole nad uporabom te robe.

  B. Civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrakoplovstvu

  1. Nulta stopa carine primjenjuje se za: – civilne zrakoplove, – određenu robu za uporabu u civilnim zrakoplovima te za

  ugradnju u njih tijekom proizvodnje, popravaka, održavanja, obnavljanja, prepravljanja ili prenamjene,

  – zemaljske trenažere letenja i dijelove za njih, namijenjene za civilnu uporabu.

  Ova roba je obuhvaćena tarifnim brojevima i podbrojevima na-vedenim u točki 5.

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 7 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv9109 10 širine ili promjera ne većeg od 50 mm9401 10 nepresvučena kožom9405 10, 9405 60 od plastične mase ili od običnih kovina9405 92, 9405 99 za proizvode iz podbroja 9405  10 ili

  9405  60, od plastične mase ili od obič-nih kovina

  C. Farmaceutski proizvodi1. Oslobođenje od plaćanja carine primjenjuje se za sljedeće vrste

  farmaceutskih proizvoda, navedene u prilozima Carinske tarife, dijelu I:

  1) farmaceutske tvari obuhvaćene CAS brojem (registarskim bro-jem iz međunarodnog registra kemikalija) i međunarodnim nezaštićenim imenima (INN), navedene u Popisu 1;

  2) soli, estere i hidrate INN-a, čiji je naziv kombinacija INN-a iz Popisa 1 s prefi ksom ili sufi ksom iz Popisa 2, pod uvjetom da ih se razvrstava u iste šesteroznamenkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuću INN tvar;

  3) soli, estere i hidrate INN-a navedene u Popisu 3, koje se ne raz-vrstava u iste šesteroznamenkaste HS podbrojeve kao i odgova-rajuću INN tvar;

  4) farmaceutske međuprodukte, tj. spojeve koje se rabi u proizvod-nji gotovih farmaceutskih proizvoda, a obuhvaćene su CAS bro-jevima i kemijskim imenima, navedene u Popisu 4.

  2. Posebni slučajevi:1) INN nazivi obuhvaćaju samo one tvari koje su navedene na po-

  pisima preporučenih i predloženih INN tvari, objavljenim od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Kada je broj tvari koje su obuhvaćene INN nazivom manji od onog koji je obuhvaćen CAS brojem, predmet oslobođenja od carine su samo one tvari obuhvaćene INN nazivom;

  2) kada se proizvod iz Popisa 1 ili Popisa 4 može identifi cirati CAS brojem koji odgovara specifi čnom izomeru, predmet oslobođe-nja od carine je samo taj izomer;

  3) dvostruki derivati (soli, esteri i hidrati) INN tvari, koje se može identifi cirati kombinacijom INN naziva iz Popisa 1 s prefi ksom ili sufi ksom iz Priloga 4, predmet su oslobođenja od carine pod uvjetom da ih se razvrstava u iste šesteroznamenkaste HS pod-brojeve kao i odgovarajuću INN tvar:

  primjer: alanin metil ester, hidroklorid;4) ako je neka INN tvar iz Popisa 1 sol (ili ester), niti jedna druga

  sol (ili ester) kiseline koja odgovara INN nazivu ne može biti predmet oslobođenja od carine:

  primjer: kalijev okspreonat (INN): oslobođen carine natrijev okspreonat: nije oslobođen carine.

  D. Jedinstvena stopa carine1. Carina po jedinstvenoj stopi od 10% ad valorem naplaćuje se

  na robu sadržanu u: – pošiljkama koje šalju fi zičke osobe iz inozemstva fi zičkim

  osobama u Republici Hrvatskoj, ili – osobnoj prtljazi putnika, pod uvjetom da takav uvoz nije komercijalne naravi. Jedinstvena stopa carine od 10% može se primijeniti na nekomer-

  cijalnu robu u pošiljkama ili osobnoj prtljazi putnika čija stvarna vrijednost ne prelazi 5000 kuna po pošiljci ili po putniku.

  Jedinstvena stopa carine ne primjenjuje se na robu koja podlije-že plaćanju posebnih poreza.

  Tarifna oznaka Naziv7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

  s montiranim priborom, prikladne za vođenje plinova ili tekućina

  8108 90 cijevi s montiranim priborom, prikladne za vođenje plinova ili tekućina

  8415 90 za uređaje za klimatizaciju iz podbroja 8415 81, 8415 82 ili 8415 83

  8419 90 za izmjenjivače topline8479 89 hidropneumatski akumulatori; me-

  hanički pokretači povratnika potiska; posebno dizajnirane toaletne jedinice; ovlaživači i odvlaživači zraka; neelek-trični servo mehanizmi; neelektrični pokretači motora; pneumatski pokretači turbomlaznih motora, turbopropelernih motora i drugih plinskih turbina; nee-lektrični brisači vjetrobrana; neelektrič-ni regulatori propelera

  8501 20, 8501 40 snage veće od 735  W, ali ne veće od 150 kW

  8501 31 snage veće od 735  W, istosmjerni gene-ratori

  8501 33 motori snage ne veće od 150  kW i ge-neratori

  8501 34 generatori, snage veće od 375 kW8501 51 snage veće od 735 W8501 53 snage ne veće od 150 kW8516 80 sklopljeni isključivo pomoću jednostav-

  nog izoliranog dijela i električnih pri-ključaka, koje se rabi za odmrzavanje ili odleđivanje

  8517 69 31, 8517 69 39 za radiotelefoniju ili radiotelegrafi ju8517 12, 8517 61, 8517 62, 6517 69 90

  radiotelegrafski ili radiotelefonski aparati

  8522 90 sklopovi ili podsklopovi koji se sastoje od dvaju ili više međusobno pričvršće-nih ili sastavljenih dijelova, za aparate iz podbroja 8520 90

  8529 90 sklopovi ili podsklopovi koji se sastoje od dvaju ili više međusobno pričvršće-nih ili sastavljenih dijelova, za aparate iz tarifnog broja 8526

  8543 70 90 registratori leta, električni sinkronizatori i transduseri, uređaji za odmrzavanje i odmagljivanje s električnim otpornicima

  8543 90 sklopovi ili podsklopovi koji se sastoje od dvaju ili više međusobno pričvršće-nih ili sastavljenih dijelova, za registra-tore leta

  8803 90 90 uključujući jedrilice9014 90 za instrumente iz podbrojeva 9014  10 i

  9014 209020 00 isključujući dijelove9029 10 električna ili elektronička brojila okretaja9029 90 za brojila okretaja, pokazivače brzine i

  tahometre9031 90 iz podbroja 9031 80

 • STRANICA 8 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Euratom Europska agencija za atomsku energijuINN Međunarodno nevlasničko (nezaštićeno) ime (In-

  ternational Nonproprietary Name)INNM dopunjeno Međunarodno nevlasničko (nezašti-

  ćeno) ime (International Nonproprietary Name Modifi ed)

  ISO Međunarodna organizacija za normizaciju (Inter-national Organisation for Standardisation)

  Kbit 1024 bitakg/br kilograma brutokg/net kilograma netokg/net om kilograma ocijeđene neto mase100 kg/net mas

  sto kilograma neto suhe mase

  max najviše, maksimalnoMbit 1,048.576 bitaMFN carina prema načelu najpovlaštenije nacije (Most

  Favoured Nation)min najmanje, minimalnoml/g mililitara po gramuRON (IOB) ispitni oktanski brojsl slobodno, primjenjuje se nulta stopa carine

  JEDINICE MJEREće broj ćelijag gramgi F/S gram fi silnog izotopak karat (1 metrički karat = 2 x 10-4 kg)kg kilogramkg C5H14ClNO kilogram kolin kloridakg H2O2 kilogram vodikovog peroksidakg K2O kilogram kalijevog oksidakg KOH kilogram kalijevog hidroksidakg met.am. kilogram metilaminakg N kilogram dušikakg NaOH kilogram natrijevog hidroksidakg/net om kilogram neto ocijeđene masekg P2O5 kilogram difosfornog pentoksidakg 90% st kilogram 90% suhe tvarikg U kilogram uranakom broj komada100 kom sto komada1000 kom tisuću komada1000 kWh tisuću kilovat satil litra1000 l tisuću litaral alk. 100% litra čistog (100%) alkoholam metarm2 četvorni (kvadratni) metarm3 kubični metar1000 m3 tisuću kubičnih metarant nosivost u tonama1par broj pariTJ teradžul (terajoule) (bruto kalorijska vrijednost)

  1 Nosivost u tonama (nt) znači nosivost plovila izražena u tonama, bez uklju-čenih brodskih zaliha (gorivo, pogonska sredstva, hrana itd.). Ukrcane osobe (posada i putnici) i njihova prtljaga se također isključuje.

  2. Pod uvozom nekomercijalne naravi podrazumijevaju se: a) u slučaju robe sadržane u pošiljkama koje šalju fi zičke os-

  obe iz inozemstva fi zičkim osobama u Republici Hrvatskoj, pošiljke:

  – koje su povremene naravi, – koje sadrže robu isključivo namijenjenu osobnoj uporabi

  primatelja ili njegove obitelji, a koja po svojoj vrsti i količini ukazuju da se ne radi o komercijalnom uvozu,

  – koje pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja; b) u slučaju robe sadržane u osobnoj prtljazi putnika, uvoz koji: – je povremene prirode, te – se sastoje isključivo od robe za osobnu uporabu putnika ili

  njegove obitelji, ili robe namijenjene za poklon; vrsta i ko-ličina takve robe ne smije po ničemu ukazivati da se radi o uvozu komercijalne naravi.

  3. Jedinstvena stopa neće se primijeniti na robu uvezenu pod uvje-tima iz stavaka 1. i 2. ove Uredbe ako putnik ili primatelj pošiljke zahtijeva da se uvozna carina na robu obračuna po stopi koja je za nju propisana. U tom će se slučaju, uz uvažavanje odredaba o oslobođenju od plaćanja carine propisanih Carinskim zakonom i Uredbom o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, za svu robu odnosno za cijelu pošiljku obra-čunati uvozna carina po propisanoj stopi.

  Za svrhe prvog odlomka stavka 3., pod pojmom »uvozna ca-rina« podrazumijeva se carinu, druga davanja koja se plaćaju pri uvozu robe, a imaju isti učinak kao i sama carina te uvozna davanja uvedena u okviru poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda.

  E. Spremnici i materijal za pakiranjeNa spremnike i materijal za pakiranje (ambalažu) obuhvaćene op-ćim pravilima 5a i 5b, koje se pušta u slobodan promet istodobno s robom koja je u njima ili je s njima, podnesena, primjenjuju se sljedeće odredbe:1. Ako se spremnike i materijal za pakiranje razvrstava zajedno s

  robom u skladu s odredbama općeg pravila 5: a) carini ih se po istoj stopi kao robu: – ako se radi o robi na koju se plaća carinu po vrijednosti (ad

  valorem), ili – ako ih treba uključiti u masu robe na koju se obračunava

  carinu po masi; b) pušta ih se uz nultu stopu carine: – ako je roba oslobođena plaćanja carine, ili – ako se na robu plaća carinu na drugi način osim po masi ili

  po vrijednosti robe, ili – ako masa tih spremnika i materijala za pakiranje ne treba

  biti uključena u masu robe na koju se obračunava carina po masi.

  2. Ako spremnici i materijal za pakiranje prema odredbama iz stavka 1a i 1b sadrže ili su podneseni s robom iz više tarifnih stavaka, masu i vrijednost tih spremnika i materijala za pakira-nje treba, za svrhe određivanje mase robe na koju se obračunava carina po masi ili carinske vrijednosti robe, podijeliti na svu robu, proporcionalno prema masi ili vrijednosti te robe.

  KRATICE I SIMBOLI- u stupcu »snižena stopa carine«: primjenjuje se

  osnovnu stopu carineb boca€, EUR euro valutaex. eksplicitno, upravo ono što je navedeno

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 9 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ODSJEK IŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

  Napomene1. U ovom se odsjeku, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, pod imenima pojedinih rodova ili vrsta životinja podrazumijeva i mla-

  dunčad tih rodova ili vrsta.2. U cijelom se nazivlju, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, pod pojmom »suhi« proizvodi podrazumijeva i proizvode koji su

  dehidrirani, evaporirani ili liofi lizirani.

  POGLAVLJE 1ŽIVE ŽIVOTINJE

  Napomena1. U ovo se poglavlje razvrstava sve žive životinje, osim: a) riba i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka iz tarifnog broja 0301, 0306, 0307 ili 0308; b) kultura mikroorganizama i ostalih proizvoda iz tarifnog broja 3002; i c) životinja iz tarifnog broja 9508.

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a iHe

  rcego

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

                     0101 Živi konji, magarci, mazge i mule: - konji: 0101 21 00 - - čistokrvne rasplodne životinje kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 29 - - ostali: 0101 29 10 - - - za klanje kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 29 90 - - - ostali kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 30 00 - magarci kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 90 00 - ostalo kom. sl - - - - - - - - - - - - 0102 Žive životinje vrste goveda: - goveda: 0102 21 - - čistokrvne rasplodne životinje: 0102 21 10 - - - junice (ženska goveda koja se

  nikada nisu telila)kom. sl - - - - - - - - - - - -

  0102 21 30 - - - krave kom. sl - - - - - - - - - - - - 0102 21 90 - - - ostale kom. sl - - - - - - - - - - - - 0102 29 - - ostala: Prilog 1 Prilog 6 0102 29 05 - - - pod-roda Bibos ili pod-roda

  Poephaguskom. 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  - - - ostala: 0102 29 10 - - - - mase ne veće od 80 kg kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 6 - - - - - - mase veće od 80 kg, ali ne

  veće od 160 kg:

  0102 29 21 - - - - - za klanje kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 6 - - 0102 29 29 - - - - - ostala kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 6 - - - - - - mase veće od 160 kg, ali ne

  veće od 300 kg:

  0102 29 41 - - - - - za klanje kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 6 - - 0102 29 49 - - - - - ostala kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 6 - - - - - - mase veće od 300 kg: - - - - - junice (ženska goveda koja

  se nikada nisu telila):

  0102 29 51 - - - - - - za klanje kom. 5 + 24,4 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0102 29 59 - - - - - - ostale kom. 5 + 24,4 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  - - - - - krave: 0102 29 61 - - - - - - za klanje kom. 7 + 42,2 €/100

  kg Max 42 sl Prilog

  1- - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

 • STRANICA 10 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a iHe

  rcego

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0102 29 69 - - - - - - ostale kom. 3 + 25,0 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  - - - - - ostala: 0102 29 91 - - - - - - za klanje: 0102 29 91 10 - - - - - - - junci, mase ne veće od

  450 kgkom. 5 + 24,4 €/100

  kg Max 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0102 29 91 20 - - - - - - - volovi kom. 5 + 24,4 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0102 29 91 30 - - - - - - - bikovi kom. 3 + 25,0 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0102 29 91 90 - - - - - - - ostala kom. 5 + 25,0 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0102 29 99 - - - - - - ostala: 0102 29 99 10 - - - - - - - junci, mase ne veće od

  450 kgkom. 5 + 24,4 €/100

  kg Max 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0102 29 99 20 - - - - - - - volovi kom. 5 + 24,4 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0102 29 99 30 - - - - - - - bikovi kom. 3 + 25,0 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0102 29 99 90 - - - - - - - ostala kom. 5 + 25,0 €/100 kg Max 20

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  - bivoli: 0102 31 00 - - čistokrvne rasplodne životinje kom. sl - - - - - - - - - - - - 0102 39 - - ostali: Prilog 1 0102 39 10 - - - domaće vrste: 0102 39 10 10 - - - - mase ne veće od 300 kg kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0102 39 10 20 - - - - mase veće od 300 kg kom. 5 + 25,0 €/100

  kg Max 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  0102 39 90 - - - ostali kom. 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0102 90 - ostale: Prilog 1 0102 90 20 - - čistokrvne rasplodne životinje kom. sl - - - - - - - - - - - - - - ostale: 0102 90 91 - - - domaće vrste: 0102 90 91 10 - - - - mase ne veće od 300 kg kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0102 90 91 20 - - - - mase veće od 300 kg kom. 5 + 25,0 €/100

  kg Max 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  0102 90 99 - - - ostale kom. 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0103 Žive svinje: 0103 10 00 - čistokrvne rasplodne životinje kom. sl - - - - - - - - - - - - - ostale: 0103 91 - - mase manje od 50 kg: Prilog 1 0103 91 10 - - - domaće vrste: 0103 91 10 10 - - - - za rasplod kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0103 91 10 90 - - - - ostale kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0103 91 90 - - - ostale kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0103 92 - - mase 50 kg ili veće: Prilog 1 Prilog 6 - - - domaće vrste: 0103 92 11 - - - - svinje, koje su se barem

  jednom oprasile, mase ne manje od 160 kg:

  0103 92 11 10 - - - - - za rasplod kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 6 - - 0103 92 11 20 - - - - - mesnate, za klanje kom. 3 + 20,0 €/100

  kg Max 15 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0103 92 11 30 - - - - - masne, za klanje kom. 5 + 15,0 €/100 kg Max 15

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0103 92 11 90 - - - - - ostale kom. 5 + 24,0 €/100 kg Max 15

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0103 92 19 - - - - ostale: 0103 92 19 10 - - - - - za rasplod kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 6 - - 0103 92 19 20 - - - - - mesnate, za klanje kom. 3 + 20,0 €/100

  kg Max 15 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 11 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a iHe

  rcego

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0103 92 19 30 - - - - - masne, za klanje kom. 5 + 15,0 €/100 kg Max 15

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0103 92 19 90 - - - - - ostale kom. 5 + 24,0 €/100 kg Max 15

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0103 92 90 - - - ostale kom. 5 + 24,0 €/100 kg Max 15

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0104 Žive ovce i koze: Prilog 1 0104 10 - ovce: 0104 10 10 - - čistokrvne rasplodne životinje kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - - - ostale: 0104 10 30 - - - janjad (starosti do jedne

  godine)kom. 5 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  0104 10 80 - - - ostale kom. 5 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0104 20 - koze: 0104 20 10 - - čistokrvne rasplodne životinje kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0104 20 90 - - ostale kom. 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0105 Živa domaća perad vrste Gallus

  domesticus, patke, guske, pure i biserke:

  - mase ne veće od 185 g: 0105 11 - - kokoši vrste Gallus domesticus: - - - djedovski i roditeljski ženski

  pilići:

  0105 11 11 - - - - za nesilice kom. sl - - - - - - - - - - - - 0105 11 19 - - - - ostali kom. sl - - - - - - - - - - - - - - - ostale: 0105 11 91 - - - - za nesilice kom. 25 - - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0105 11 99 - - - - ostale: 0105 11 99 10 - - - - - djedovski i roditeljski muški

  pilićikom. sl - - - - - - - - - - - -

  0105 11 99 90 - - - - - ostale kom. 25 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0105 12 00 - - pure: 0105 12 00 10 - - - za rasplod kom. sl - - - - - - - - - - - - 0105 12 00 90 - - - ostale kom. 15 7,5 - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0105 13 00 - - patke: 0105 13 00 10 - - - za rasplod kom. sl - - - - - - - - - - - - 0105 13 00 90 - - - ostale kom. 5 sl - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0105 14 00 - - guske: 0105 14 00 10 - - - za rasplod kom. sl - - - - - - - - - - - - 0105 14 00 90 - - - ostale kom. 5 sl - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0105 15 00 - - biserke kom. 5 sl - - - sl sl sl sl sl sl sl - - ostala: 0105 94 00 - - kokoši vrste Gallus domesticus: Prilog 6 - - - mase ne veće od 2000 g: 0105 94 00 10 - - - - djedovske i roditeljske pilenke

  i pjetlićikom. sl - - - - - - - - - Prilog 6 - -

  0105 94 00 30 - - - - pilenke lake linije kom. 10 + 0,7 €/100 kom Max 35

  5 + 0,4 €/100 kom Max 17,5

  - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0105 94 00 40 - - - - izlučene kokoši lake linije kom. 30 15 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0105 94 00 49 - - - - ostale kom. 33 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - - - - mase veće od 2000 g: 0105 94 00 50 - - - - brojleri teške linije kom. 35 - - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0105 94 00 60 - - - - ostale kom. 30 - - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0105 99 - - ostala: 0105 99 10 - - - patke: 0105 99 10 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - - - - - - - 0105 99 10 90 - - - - ostale kom. 23 - - - - sl sl sl sl sl sl sl -

 • STRANICA 12 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a iHe

  rcego

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0105 99 20 - - - guske: 0105 99 20 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - - - - - - - 0105 99 20 90 - - - - ostale kom. 23 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0105 99 30 - - - pure: 0105 99 30 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - - - - - - - 0105 99 30 90 - - - - ostale kom. 35 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0105 99 50 - - - biserke: 0105 99 50 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - - - - - - - 0105 99 50 90 - - - - ostale kom. 23 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0106 Ostale žive životinje: - sisavci: 0106 11 00 - - primati kom. 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0106 12 00 - - kitovi, dupini i pliskavice

  (sisavci iz reda Cetacea); morske krave i moronji (sisavci iz reda Sirenia); tuljani, morski lavovi i morževi (sisavci iz podreda Pinnipedia)

  kom. 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  0106 13 00 - - deve i ostale vrste iz porodice Camelidae

  kom. 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  0106 14 - - kunići i zečevi: 0106 14 10 - - - domaći kunići kom. sl - - - - - - - - - - - - 0106 14 90 - - - ostali kg 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0106 19 00 - - ostali: 0106 19 00 10 - - - psi i mačke kg sl - - - - - - - - - - - - 0106 19 00 90 - - - ostali kg 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0106 20 00 - gmazovi (uključujući zmije i

  kornjače)kom. 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  - ptice: 0106 31 00 - - ptice grabljivice kom. sl - - - - - - - - - - - - 0106 32 00 - - psitako-vrste (uključujući pa-

  pige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)

  kom. sl - - - - - - - - - - - -

  0106 33 00 - - nojevi; emui (Dromaius nova-ehollandiae)

  kom. sl - - - - - - - - - - - -

  0106 39 - - ostale: 0106 39 10 - - - golubovi kom. sl - - - - - - - - - - - - 0106 39 80 - - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - - kukci: 0106 41 00 - - pčele kg 10 sl - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0106 49 00 - - ostali kg 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0106 90 00 - ostale: 0106 90 00 20 - - žabe kg sl - - - - - - - - - - - - 0106 90 00 90 - - ostale kg 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  POGLAVLJE 2MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI

  Napomena1. Iz ovog se poglavlja isključuje: a) proizvode vrsta opisanih u tarifnim brojevima 0201 do 0208 ili 0210, neuporabljive za ljudsku prehranu; b) životinjska crijeva, mjehure ili želuce (tarifni broj 0504) ili životinjsku krv (tarifni broj 0511 ili 3002); c) masti životinjskog podrijetla, osim proizvoda iz tarifnog broja 0209 (poglavlje 15).

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 13 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  2. »prsa s donjim dijelom plećke«, za svrhe podbroja 0202 30 50: donji dio prednje četvrtine koji se sastoji od trbušnog i vršnog (gornjeg) dijela.

  B) Proizvodi obuhvaćeni dodatnim napomenama 1 A pod a do g uz ovo poglavlje mogu biti isporučeni sa ili bez kralježnice.

  C) Kod određivanja cijelih ili rezanih rebara navedenih u do-datnoj napomeni 1 A, uzima se u obzir samo ona rebra koja se drže za kralježnicu. Ako je kralježnica odstranjena, uzima se u obzir samo cijela ili rezana rebra koja bi se inače izrav-no držala za kralježnicu.

  2. A) Sljedeći pojmovi imaju ova značenja: a) »trupovi i polovice«, za svrhe podbrojeva 0203 11 10 i 0203

  21 10: zaklane svinje u obliku trupova domaćih svinja koji su iskrvareni i bez grudnih i trbušnih organa i s kojih su odstranjene čekinje i papci. Polovice se dobiva od cijelih trupova rasijecanjem po sredini svakog vratnog, prsnog, slabinskog i križnog kralješka, kroz ili uzduž prsne kosti i zdjelice. Ti trupovi i polovice mogu biti sa ili bez glave, donjih dijelova nogu, sala, bubrega, repa ili ošita. Polovice mogu biti sa ili bez leđne moždine, mozga ili jezika. Tru-povi i polovice odraslih ženki mogu biti sa ili bez vimena (mliječnih žlijezdi);

  b) »šunke« (butovi), za svrhe podbrojeva 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31: zadnji dio polovice, s kostima, sa ili bez donjih dijelova nogu, koljenice, kože ili potkožne masnoće;

  Šunka (but) se odvaja od ostatka polovice tako da uključuje najviše zadnji slabinski kralježak;

  c) »prednji dijelovi«, za svrhe podbrojeva 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60: prednji dio polovice bez glave, sa ili bez čeljusti, s kostima, sa ili bez prednjih nogu, koljenice, kože ili potkožne masnoće.

  Prednji se dio odvaja od ostale polovice tako da uključuje najviše peti leđni kralježak.

  Gornji dio prednjeg dijela (leđa), neovisno sadrži li lopatič-nu kost s pričvršćenim mišićima (greben vrata u svježem ili vratni dio u soljenom stanju) ili ne, smatra se dijelom leđa kada je odrezan od donjeg (trbušnog) dijela prednjeg dijela rezom odmah ispod kralježnice;

  d) »plećke«, za svrhe podbrojeva 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39: donji dio prednjeg dijela, neovisno sadrži li lopatičnu kost s pričvršćenim mišićima ili ne, s kostima, sa ili bez donjih dijelova nogu, koljenice, kože ili potkožne masnoće.

  Lopatičnu kost s pričvršćenim mišićima, podnesenu poseb-no, razvrstava se u ovaj podbroj kao dio plećke;

  e) »leđa«, za svrhe podbrojeva 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70: gornji dio polovice koji se proteže od prvog vratnog kralješka do zadnjeg repnog kralješka, s kostima, sa ili bez fi lea, lopatične kosti, potkožne masnoće ili kože.

  Leđa se od donjeg dijela polovice odvaja rezom odmah is-pod kralježnice.

  f ) »prsa s potrbušinom«, za svrhe podbrojeva 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19: donji dio polovice smješten između šunke (buta) i plećke, obično poznat kao »potrbušina«, sa ili bez kosti, ali s kožom i potkožnom masnoćom;

  Dodatne napomene1. A) Sljedeći pojmovi imaju ova značenja: a) »trupovi, od životinja vrste goveda«, za svrhe podbrojeva

  0201 10 i 0202 10: cijeli trupovi zaklanih i iskrvarenih živo-tinja, bez grudnih i trbušnih organa i oguljeni, s glavom ili bez glave, s donjim dijelovima nogu ili bez njih te s drugim jestivim klaoničkim proizvodima ili bez njih. Kada se trupo-vi uvoze bez glava, one moraju biti odvojene od trupa kod atlanto-okcipitalnog zgloba (između prvog i drugog vratnog kralješka). Kada se uvoze trupovi bez donjih dijelova nogu, oni moraju biti odvojeni od trupa kod karpo-metakarpalnih ili tarzo-metatarzalnih zglobova; »trup« treba uključivati prednji dio trupa sa svim kostima, vrat i plećku te imati više od 10 pari rebara;

  b) »polovice, od životinja vrste goveda«, za svrhe podbro-jeva 0201 10 i 0202 10: komadi dobiveni simetričnim ra-sijecanjem cijelog trupa kroz sredinu svih vratnih, prsnih, slabinskih i križnih kralježaka te kroz sredinu prsne kosti i zdjelice; »polovica« treba uključivati prednji dio polovica sa svim kostima, vrat i plećku te imati više od 10 rebara;

  c) »kompenzirane četvrtine«, za svrhe podbrojeva 0201 20 20 i 0202 20 10: dijelovi koji se sastoje iz:

  – prednje četvrtine sa svim kostima, vratom i plećkom, odrezane kod desetog rebra; stražnje četvrtine sa svim kostima, butom i leđima, odrezane kod trećeg rebra, ili

  – prednje četvrtine sa svim kostima, vratom i plećkom, odrezane kod petog rebra, sa cijelom potrbušinom i pr-sima; stražnje četvrtine sa svim kostima, butom i leđi-ma, odrezane kod osmog rebra.

  Prednje i stražnje četvrtine koji čine »kompenzirane četvrtine« moraju biti podnesene carini istodobno i u jednakom broju, a ukupna masa prednjih četvrtina mora biti jednaka masi stra-žnjih četvrtina; međutim, dozvoljena je razlika u masi dvaju di-jelova pošiljke, uz uvjet da ona ne prelazi 5% mase težeg dijela (prednjih ili stražnjih četvrtina);

  d) »neraskomadane prednje četvrtine«, za svrhe podbrojeva 0201 20 30 i 0202 20 30: prednji dio trupa sa svim kostima, vratom i plećkom, s najmanje četiri a najviše 10 pari rebara (prvih četiri pari rebara moraju biti cijela, ostala mogu biti rezana), sa ili bez potrbušine;

  e) »raskomadane prednje četvrtine«, za svrhe podbrojeva 0201 20 30 i 0202 20 30: prednji dio polovice sa svim kosti-ma, vratom i plećkom, s najmanje četiri a najviše 10 rebara (prva četiri rebra moraju biti cijela, ostala mogu biti rezana), sa ili bez potrbušine;

  f ) »neraskomadane stražnje četvrtine«, za svrhe podbrojeva 0201 20 50 i 0202 20 50: stražnji dio trupa sa svim kostima, butom i leđima, uključujući fi le, s najmanje tri para cijelih ili rezanih rebara, sa ili bez koljenice, te sa ili bez potrbušine;

  g) »raskomadane stražnje četvrtine«, za svrhe podbrojeva 0201 20 50 i 0202 20 50: stražnji dio polovice sa svim ko-stima, butom i leđima, uključujući fi le, s najmanje tri cijela ili rezana rebra, sa ili bez koljenice, te sa ili bez potrbušine;

  h) 1. »crop« i »vrat s potplečkom (»chuck« and »blade«), za svrhe podbroja 0202 30 50: leđni dio prednje četvr-tine, uključujući gornji dio plećke, dobiven iz prednje četvrtine s najmanje četiri rebra a najviše 10 rebara rav-nim rezom od točke gdje se prvo rebro dotiče prvog pr-snog segmenta do točke dodira ošita s desetim rebrom;

 • STRANICA 14 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  b) »polovice«, za svrhe podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51: proizvodi dobiveni si-metričnim rasijecanjem trupa kroz sredinu svakog vratnog, prsnog, slabinskog i križnog kralješka te kroz sredinu prsne kosti i spoja stidnih kosti (simfi ze);

  c) »skraćene prednje četvrtine«, za svrhe podbrojeva 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53: prednji dio trupa, sa ili bez prsa, uključujući sve kosti te plećku, vrat i srednji dio vrata, odrezan pod pravim kutom na kralježnicu, s najmanje pet a najviše sedam pari cijelih ili rezanih rebara;

  d) »skraćena prednja četvrtina«, za svrhe podbrojeva 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53: prednji dio polovice, sa ili bez prsa, uključujući sve kosti te plećku, vrat i srednji dio vrata, odrezan pod pravim kutom na kralježnicu, s naj-manje pet a najviše sedam pari cijelih ili rezanih rebara;

  e) »slabine i/ili podslabine (karei i/ili fi lei)«, za svrhe pod-brojeva 0204 22 30, 0204 42 30, 0204  50  15 i 0204 50 55: preostali dio trupa nakon što su odstranjene noge i skraćene prednje četvrtine, sa ili bez bubrega; slabine, u slučaju kada su odvojene od podslabine, moraju uključivati najmanje pet leđnih kralježaka; podslabine, u slučaju kada su odvojene od slabina, moraju uključivati najmanje pet pari cijelih ili rezanih rebara;

  f ) »slabina i/ili podslabina (kare i/ili fi le)«, za svrhe podbro-jeva 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55: preo-stali dio polovice nakon što su odstranjene noge i skraćena prednja četvrtina, s bubrezima ili bez njih; slabina, u slučaju kada je odvojena od podslabine, mora uključivati najmanje pet leđnih kralježaka; podslabina, u slučaju kada je odvojena od slabine, mora uključivati najmanje pet cijelih ili rezanih rebara;

  g) »noge«, za svrhe podbrojeva 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59: zadnji dio trupa koji sadrži sve kosti i noge, odrezan pod pravim kutom na kralježnicu kod šestog leđnog kralješka, odmah ispod crijevne kosti ili kod četvrtog križnog kralješka kroz prednji dio crijevne kosti do spoja stidnih kosti (simfi ze);

  h) »noge«, za svrhe podbrojeva 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59: zadnji dio polovice koji sadrži sve kosti i nogu, odrezan pod pravim kutom na kralježnicu kod šestog leđnog kralješka, odmah ispod crijevne kosti ili kod četvrtog križnog kralješka kroz prednji dio crijevne kosti do spoja stidnih kosti (simfi ze);

  B) Kod određivanja broja cijelih ili rezanih rebara navedenih u odlomku 3 A, uzima se u obzir samo ona koja se drže za kralježnicu.

  4. Sljedeći pojmovi imaju ova značenja: a) »komadi peradi s kostima«, za svrhe podbrojeva 0207 13

  20 do 0207 13 60, 0207 14 20 do 0207 14 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 27 20 do 0207 27 70, 0207 44 21 do 0207 44 61 i 0207  45 21 do 0207 45 61, 0207 54 21 do 0207 54 61, 0207 55 21 do 0207 55 61 i 0207 60 21 do 0207 60 61: navedeni komadi sa svim kostima.

  Komade peradi navedene pod a, s djelomično odstranjenim kostima, razvrstava se u podbroj 0207  13  70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 i 0207 60 81;

  g) »bacon« polovice, za svrhe podbroja 0210 19 10: svinjska polovica bez glave, očnih jabučica, čeljusti, nogu, repa, pot-kožne masnoće, bubrega, fi lea, lopatične kosti, prsne kosti, kralježnice, zdjelične kosti i ošita;

  h) »spencers«, za svrhe podbroja 0210 19 10: »bacon« polovica bez šunke, sa ili bez kosti;

  ij) »skraćene (¾) polovice«, za svrhe podbroja 0210 19 20: »bacon« polovica bez prednjeg dijela, sa ili bez kosti;

  k) »srednji dio (»middles«)«, za svrhe podbroja 0210 19 20: »bacon« polovica bez šunke i prednjeg dijela, sa ili bez kosti;

  U ovaj se podbroj također uključuje komade od srednjih dijelova koji se sastoje od tkiva leđa i prsa s potrbušinom u prirodnom omjeru za cjelokupni srednji dio.

  B) Dijelove komada defi niranih u odlomku 2 A pod f razvrstava se u iste podbrojeve samo ako sadrže kožu i potkožnu ma-snoću.

  Ako su dijelovi iz podbrojeva 0210 11 11 i 0210 11 19 te 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 dobiveni od »bacon« polovice iz kojih su kosti navedene u odlomku 2 A pod  g već izvađene, linije rezanja moraju slijediti one defi nirane u odlom-cima 2 A pod b, c i d; u svakom slučaju, ovi komadi ili dijelovi od njih trebaju sadržavati kosti;

  C) U podbrojeve 0206 49 00 i 0210 99 49 uključuje se, posebice, glave i polovice glava domaćih svinja, sa ili bez mozga, očnih jabučica ili jezika, kao i njihove dijelove.

  Glava se odvaja od ostatka polovice kako slijedi: – ravnim rezom paralelno s lubanjom, ili – rezom paralelnim s lubanjom do razine oči pa koso do

  čela glave, s tim da čeljust ostane pripojena za polovicu. Očne jabučice, rila i uši, kao i meso pričvršćeno uz glavu, na-

  ročito uz zadnji dio, smatra se dijelom glave. Međutim, komade mesa bez kosti od prednjeg dijela (podvaljke, čeljusti ili podvaljci s čeljustima), podnesene posebno, razvrstava se u podbroj 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ili 0210 19 81, ovisno o slučaju.

  D) Za svrhe podbrojeva 0209 10 11 i 0209 10 19, »potkožna svinjska masnoća« je masno tkivo koje se nalazi ispod kože svinja i prianja uz nju, neovisno o dijelu trupa s kojeg dolazi; u svakom je slučaju, masa masnog tkiva veća je od mase kože.

  U navedene se podbrojeve također razvrstava i potkožnu svinjsku masnoću s koje je odstranjena koža.

  E) Za svrhe podbrojeva 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 i 0210 19 60 do 0210 19 89, »osušenim ili dimljenim« sma-tra se proizvode kod kojih je omjer između vode i bjelanče-vina u mesu (sadržaj dušika x 6,25) jednak ili manji od 2,8. Sadržaj dušika se određuje po ISO metodi 937-1978

  3. A) Za svrhe tarifnog broja 0204, sljedeći pojmovi imaju ova značenja:

  a) »trupovi«, za svrhe podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51: cijeli trupovi zaklanih i iskrvarenih životinja, bez grudnih i trbušnih organa i ogulje-ni, koje se uvozi sa ili bez glava, sa ili bez nogu te sa ili bez drugih jestivih klaoničkih proizvoda. Kada se trupove uvozi bez glava, one moraju biti odvojene od trupa kod atlanto-okcipitalnog zgloba. Kada ih se uvozi bez nogu, one moraju biti odrezane kod karpo-metakarpalnih ili tarzo-metatarzal-nih zglobova;

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 15 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a iHe

  rcego

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo0201 Meso od životinja vrste goveda,

  svježe ili rashlađeno: Prilog 8 Prilog 1 Prilog 6

  0201 10 00 - trupovi i polovice: 0201 10 00 10 - - teletina kg 5 + 40,0 €/100

  kg Max 10 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 10 00 20 - - junetina kg 8 + 102,0 €/100 kg Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 10 00 30 - - govedina kg 8 + 78,0 €/100 kg Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 10 00 90 - - ostalo kg 8 + 78,0 €/100 kg Max 40

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 - ostali komadi s kostima: 0201 20 20 - - kompenzirane četvrtine: 0201 20 20 10 - - - teletina kg 5 + 40,0 €/100

  kg Max 10 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 20 20 - - - junetina kg 8 + 68,0 €/100 kg Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 20 30 - - - govedina kg 8 + 65,0 €/100 kg Max 39

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 20 90 - - - ostale kg 8 + 70,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  h) »pureće noge, osim purećih bataka«, za svrhe podbrojeva 0207 26 70 i 0207 27 70: komadi puretine koji se sastoje od bedrene kosti (femura) s pripadajućim mišićima ili od bedrene kosti (femura), lisne kosti (fi bule) i koljenične kosti (tibie), s pripadajućim mišićima. Potrebna su dva reza na zglobu;

  ij) »guščji i pačji paltoi«, za svrhe podbrojeva 0207 44 71 i 0207 45 710207 54 71 i 0207 55 71: guske i patke, potpuno očišće-ne od perja, bez glava ili nogu, s odstranjenim kostima trupa (prsnom kosti, rebrima, kralježnicom i križnom kosti), ali s bedrenom kosti (femurom), koljeničnom kosti (tibijom) i nad-laktičnom kosti.

  5. a) Nekuhano svježe začinjeno meso razvrstava se u poglavlje 16. »Začinjeno meso« je nekuhano meso začinjeno bilo dubinski ili po cijeloj površini proizvoda, začinima koje se može vidjeti prostim okom ili jasno osjetiti okusom;

  b) Proizvode iz tarifnog broja 0210 kojima su začini dodani za vrijeme postupka pripreme razvrstava se u ovaj tarifni broj pod uvjetom da dodatak začina ne mijenja njihove značajke.

  6. Za svrhe podbrojeva 0210 11 do 0210 93, pod pojmom »meso i jestivi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri«, podrazu-mijeva se meso i jestive klaoničke proizvode koji su duboko i homogeno impregnirani solju u svim dijelovima, s masenim udjelom soli 1,2% ili većim, pod uvjetom da im takvo soljenje osigurava dugotrajno konzerviranje. Za svrhe podbroja 0210 99, pod pojmom »meso i jestivi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri«, podrazumijeva se meso i jestive klaoničke proizvode koji su duboko i homogeno impregnirani solju u svim dijelovi-ma, s masenim udjelom soli 1,2% ili većim.

  b) »polovice«, za svrhe podbrojeva 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21,, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 i 0207 60 21: polovice trupova peradi dobivene uzdužnim rezom po sredini kralježnice i prsne kosti;

  c) »četvrtine«, za svrhe podbrojeva 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207  45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 i 0207 60 21: nožne četvrtine ili prsne četvrtine dobivene poprečnim rezom polovice;

  d) »cijela krila, sa ili bez vrhova«, za svrhe podbrojeva 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 i 0207 60 31: komadi peradi koji se sastoje od nadlaktične kosti, zglobova i podlaktičnih kosti, zajedno s pripadajućim mišićima. Vrh, uključujući kosti zapešća, može ili ne mora biti odstranjen. Rezovi trebaju biti načinjeni na zglobovima;

  e) »prsa«, za svrhe podbrojeva 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 i 0207 60 51: komadi peradi koji se sastoje od prsne kosti i rebara raspoređenih na obje strane, zajedno s pripadajućim mišićima;

  f ) »noge«, za svrhe podbrojeva 0207 13 60, 0702 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 i 0207 60 61: komadi peradi koji se sastoje od bedrene kosti (femura), lisne kosti (fi bule) i koljenične kosti (tibie), zajedno s pripadajućim miši-ćima. Potrebna su dva reza na zglobovima;

  g) »pureći bataci«, za svrhe podbrojeva 0207 26 60 i 0207 27 60: komadi puretine koji se sastoje od koljenične kosti (tibie) i lisne kosti (fi bule), zajedno s pripadajućim mišićima. Potrebna su dva reza na zglobovima;

 • STRANICA 16 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a iHe

  rcego

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0201 20 30 - - neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine:

  0201 20 30 10 - - - teletina kg 5 + 40,0 €/100 kg Max 10

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 30 20 - - - junetina kg 8 + 68,0 €/100 kg Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 30 30 - - - govedina kg 8 + 65,0 €/100 kg Max 39

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 30 90 - - - ostale kg 8 + 70,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 50 - - neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine:

  0201 20 50 10 - - - teletina kg 5 + 40,0 €/100 kg Max 10

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 50 20 - - - junetina kg 8 + 92,2 €/100 kg Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 50 30 - - - govedina kg 8 + 70,0 €/100 kg Max 39

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 50 90 - - - ostale kg 8 + 70,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 90 - - ostali: 0201 20 90 10 - - - teletina kg 5 + 40,0 €/100

  kg Max 10 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 90 20 - - - junetina kg 8 + 102,0 €/100 kg Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 90 30 - - - govedina kg 8 + 80,0 €/100 kg Max 39

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 20 90 90 - - - ostali kg 8 + 70,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0201 30 00 - bez kostiju: Prilog 8 0201 30 00 10 - - teletina kg 28 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0201 30 00 90 - - ostalo kg 30 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 Meso od životinja vrste goveda,

  smrznuto: Prilog 8 Prilog 1 Prilog 6

  0202 10 00 - trupovi i polovice: 0202 10 00 10 - - teletina kg 32 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 10 00 20 - - junetina kg 8 + 72,2 €/100

  kg Max 38 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 10 00 30 - - govedina kg 8 + 58,4 €/100 kg Max 38

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 10 00 90 - - ostalo kg 8 + 68,8 €/100 kg Max 38

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 - ostali komadi s kostima: 0202 20 10 - - kompenzirane četvrtine: 0202 20 10 10 - - - teletina kg 35 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 20 10 20 - - - junetina kg 8 + 47,7 €/100

  kg Max 38 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 17 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a iHe

  rcego

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0202 20 10 30 - - - govedina kg 8 + 40,5 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 10 90 - - - ostale kg 8 + 46,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 30 - - neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine:

  0202 20 30 10 - - - teletina kg 35 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 20 30 20 - - - junetina kg 8 + 51,6 €/100

  kg Max 38 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 30 30 - - - govedina kg 8 + 41,8 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 30 90 - - - ostale kg 8 + 46,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 50 - - neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine:

  0202 20 50 10 - - - teletina kg 35 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 20 50 20 - - - junetina kg 8 + 65,0 €/100

  kg Max 38 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 50 30 - - - govedina kg 8 + 45,0 €/100 kg Max 34

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 50 90 - - - ostale kg 8 + 46,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 90 - - ostali: 0202 20 90 10 - - - teletina kg 35 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 20 90 20 - - - junetina kg 8 + 71,2 €/100

  kg Max 38 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 90 30 - - - govedina kg 8 + 50,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 20 90 90 - - - ostali kg 8 + 46,0 €/100 kg Max 35

  Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 30 - bez kostiju: Prilog 8 0202 30 10 - - prednje četvrtine, cijele ili rasko-

  madane u najviše pet komada, svaka u jednom bloku; »kompenzirane« četvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadrži prednju četvrtinu, cijelu ili raskomadanu u najviše pet komada, a drugi dio zadnju četvrtinu, isklju-čujući fi le, u jednom komadu:

  0202 30 10 10 - - - teletina kg 25 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 30 10 20 - - - govedina kg 5 + 24,0 €/100

  kg Max 15 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 30 10 90 - - - ostale kg 20 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 30 50 - - »crop«, vrat s potplećkom

  (»chuck and blade«) i prsa s donjim dijelom plećke:

  0202 30 50 10 - - - teletina kg 20 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 30 50 20 - - - govedina kg 5 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 30 50 90 - - - ostalo kg 20 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

 • STRANICA 18 – BROJ 135 ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a iHe

  rcego

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0202 30 90 - - ostalo: 0202 30 90 10 - - - teletina kg 20 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0202 30 90 20 - - - govedina kg 4 + 20,0 €/100

  kg Max 20 Prilog 8

  Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl -

  0202 30 90 90 - - - ostalo kg 20 Prilog 8 Prilog 1 - - - sl sl sl sl sl Prilog 6 sl - 0203 Svinjsko meso, svježe, rashlađeno

  ili smrznuto: Prilog 1 Prilog 6

  - svježe ili rashlađeno: 0203 11 - - trupovi i polovice: 0203 11 10 - - - od domaćih svinja: 0203 11 10 10 - - - - oguljene polovice, bez

  masnoćekg 10 + 51,1 €/100

  kg Max 35 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 11 10 20 - - - - polovice EU obrade kg 10 + 33,5 €/100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 11 10 90 - - - - ostalo kg 10 + 43,8 €/100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 11 90 - - - ostalo kg 10 + 43,8 €/100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 12 - - šunke, plećke i komadi od njih, s kostima:

  - - - od domaćih svinja: 0203 12 11 - - - - šunke i komadi od njih kg 10 + 46,0 €/100

  kg Max 33 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 12 19 - - - - plećke i komadi od njih: 0203 12 19 10 - - - - - plećke bez masnoće kg 10 + 45,0 €/100

  kg Max 33 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 12 19 90 - - - - - ostalo kg 10 + 38,0 €/100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 12 90 - - - ostalo kg 10 + 37,0 €/100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 - - ostalo: - - - od domaćih svinja: 0203 19 11 - - - - prednji dijelovi i komadi

  od njihkg 8 + 48,9 €/100

  kg Max 35 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 13 - - - - leđa i komadi od njih, s kostima:

  0203 19 13 10 - - - - - kare bez masnoće kg 10 + 64,4 €/100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 13 20 - - - - - kare s kožom i masnoćom kg 10 + 55,7 €/100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 13 30 - - - - - vrat bez masnoće kg 35 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl - 0203 19 13 90 - - - - - ostalo kg 8 + 48,9 €/100

  kg Max 35 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 15 - - - - prsa s potrbušinom (potrbuši-na) i njeni komadi

  kg 35 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  - - - - ostalo: 0203 19 55 - - - - - bez kostiju: 0203 19 55 10 - - - - - - butovi; plećke kg 35 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl - 0203 19 55 20 - - - - - - obresci kg 10 + 41,3 €/100

  kg Max 35 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 55 90 - - - - - - ostalo kg 8 + 48,9 €/100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 59 - - - - - ostalo: 0203 19 59 20 - - - - - - slanina prošarana mesom,

  osim one iz podbroja 0203 19 15kg 35 Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 59 90 - - - - - - ostalo kg 8 + 48,9 €/100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

  0203 19 90 - - - ostalo kg 8 + 48,9 €/100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - sl sl sl - sl Prilog 6 sl -

 • ČETVRTAK, 6. PROSINCA 2012. BROJ 135 – STRANICA 19 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i