noorderlicht 2009 human conditions photography

Download Noorderlicht 2009 Human Conditions Photography

Post on 28-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noorderlicht 2009 Human Conditions Photography

TRANSCRIPT

 • Human Conditions

  Strijd is wat het leven betekenis geeft, zo wordt

  gezegd. Het is wat de vooruitgang voedt en de

  basis legt voor zelfoverwinning. Tegelijk heeft

  strijd een spoor van destructie getrokken door

  de geschiedenis. Het is een fenomeen met vele

  gezichten: het getormenteerde gezicht van de innerlijke strijd, het bloederige gezicht van oorlog, de

  lege blik van honger, armoede en onderdrukking.

  In een ambitieuze en indringende fotomanifestatie tonen vijf gastcuratoren - een unicum voor

  Noorderlicht - hun persoonlijke visie op het thema strijd. Stuart Franklin, Lauren Heinz, Simon

  Njami, Marc Prst en Bas Vroege nemen ons mee naar conflictgebieden en leveren commentaar

  op de ontwikkelingen in de voorhoede van de gengageerde, verhalende documentairefotografie.

  Maar wel met een krachtige rode draad: de strijd die verborgen blijft voor het oog van de wereld. Zo

  zet Noorderlicht de spotlight uitdrukkelijk op de voetnoten bij de wereldgeschiedenis.

  Met fotos die je soms in je gezicht slaan en soms onder je huid kruipen, maakt de manifestatie van

  2009 duidelijk dat ook de ongeziene strijd een verhaal is dat verteld moet worden.

  It has been said that conflict is what gives life its meaning. It is what

  feeds progress and lays the foundations for self-conquest. At the

  same time conflict has left a trail of destruction through history. It is a

  phenomenon with many faces: the tormented face of inner conflict, the

  bloody face of war, the empty gaze of hunger, poverty and oppression.

  In an ambitious and probing photo event five guest curators a

  first for Noorderlicht reveal their personal vision on the theme of

  conflict. Stuart Franklin, Lauren Heinz, Simon Njami, Marc Prst

  and Bas Vroege take us with them to conflict areas, and provide their

  commentary on developments in the vanguard of engaged, narrative

  documentary photography. But there is a strong thread running through

  all of this: conflict that remains hidden from the eyes of the world.

  As a result, Noorderlicht turns the spotlight expressly on footnotes in

  world history. With photographs which sometimes hit you in the face,

  and sometimes get under your skin, the 2009 event makes it clear that

  unseen conflict is also a story that must be told.

  Noorderlicht International Photofestival 2009

  Groningen 6 September - 4 October

  Press Release | Persbericht

  Opening 5 September 17:00 (invitation only)

  Abid Katib

 • Mohammed Abed

  Fadi Adwan

  Ali Ali

  Ashraf Amra

  Eyad Baba

  Khalil Hamra

  Mahmud Hams

  Abid Katib

  Said Katib

  Hatem Moussa

  Mohammed Saber

  The recent Israeli occupation of the Gaza Strip lasted

  twenty-two days. Throughout that time it was difficult for

  outsiders to get a picture of the situation. The international

  press was refused permission to enter the region, so that

  reporting fell entirely to local newsmen. Especially for

  Noorderlicht, Magnum chairman Stuart Franklin travelled to

  Gaza and interviewed Palestinian photographers. Point of

  No Return shows their work: raw photojournalism that was

  done under the most trying circumstances conceivable and

  assumed a function in the resistance against efforts to wipe

  out a nation. Without reservations, Franklin takes a stand

  for the victims and against the disproportionate violence of

  one of the worlds best equipped armies. His is an intense

  and heart-rending contribution.

  Tweentwintig dagen duurde de recente Isralische belegering

  van de Gazastrook. Al die tijd konden buitenstaanders

  maar moeilijk een beeld krijgen van de situatie. De

  internationale pers was de toegang tot het gebied ontzegd,

  zodat de verslaggeving volledig in handen kwam van

  lokale nieuwsmakers. Magnum-voorzitter Stuart Franklin

  reisde speciaal voor Noorderlicht naar Gaza en interviewde

  Palestijnse fotografen. Point of No Return toont hn werk:

  rauwe fotojournalistiek die onder de zwaarst denkbare

  omstandigheden tot stand kwam en die een functie kreeg in

  het verzet tegen het wegvagen van een natie. Franklin neemt

  zonder voorbehoud stelling vr de onderliggende partij en

  tgen het disproportioneel geweld van een van s werelds best

  toegeruste legers. Een intense, hartverscheurende bijdrage.

  Stuart Franklin London Point of No Return

  Fadi Adwan Eyad Baba

  Hatem M

  oussa

  Made possible with the help of AFP, AP, EPA and Getty Images

 • Lurdes Basoli (ES)

  Vincent Delbrouck (BE)

  Linda Forsell (SE)

  Seba Kurtis (GB)

  Wayne Liu (US)

  Adam Patterson (GB)

  Is the classic form of documentary photography our best

  guarantee of getting a truthful picture of conflict situations?

  Not per se, says Foto8 editor Lauren Heinz in Closing In.

  She selected work that appears to undercut accepted truths,

  which through new ways of working offers an emotionally

  charged perspective on conflict areas. Adam Patterson

  worked intensively with gang members in Brixton, South

  London, while Lurdes Basoli made an intimate report on the

  everyday violence in the favelas of Caracas. Seba Kurtis

  once an illegal himself is concerned with the lot of illegal

  immigrants. Near the Canary Islands, where many African

  boat refugees have drowned, he threw his own photos into

  the sea, in order to present only the images that survived.

  Combining the personal with the universal in this way does

  not result in pure registration but we feel the passion and

  rage of the makers.

  Is de klassieke documentairefotografie onze beste garantie voor een

  waarheidsgetrouw beeld van conflictsituaties? Niet per se, betoogt

  Foto8-redacteur Lauren Heinz in Closing In. Ze selecteerde werk

  dat geaccepteerde waarheden lijkt te ondergraven, middels nieuwe

  manieren van werken die een emotioneel geladen perspectief bieden

  op conflictgebieden. Adam Patterson werkte intensief samen met

  een bendelid in Brixton, Zuid-Londen, terwijl Lurdes Basoli een

  intiem verslag maakte van het alledaagse geweld in de favelas van

  Caracas. Seba Kurtis, zelf ooit illegaal, trekt zich het lot aan van

  illegale immigranten. Bij de Canarische Eilanden, waar vele Afrikaanse

  bootvluchtelingen verdronken, wierp hij eigen fotos in zee, om slechts

  de beelden die overleefden te presenteren. Door het persoonlijke met

  het universele te combineren wordt zo niet louter geregistreerd, maar

  voelen we de passie en de woede van de makers.

  Lauren Heinz London Closing In

  Seba Kurtis Vincent Delbrouck

  Linda Forsell

 • In Ordinary Pain Simon Njami, founder of the cultural journal

  Revue Noir and director of the Bamako photography festival,

  takes a stand against the transitory media landscape. In the

  media, he argues, there is no time for analysis, and too little

  attention for drama that is less sexy visually. Njami shows the

  conflict and suffering that occurs off in the wings of the world

  stage. The confrontational portraits of Laurence Leblanc, Aida

  Muhuneh, Jodie Bieber and others carry us along from Cuba

  to the refugee camps of Africa, from Tibet to the townships of

  Soweto. In this way Ordinary Pain tells the stories of ordinary

  people who have sought to build a dignified existence under

  difficult circumstances.

  Jodi Bieber (ZA)

  Marie-Ange Bordas (FR/BR)

  Viviane Dalles (FR)

  David Damoison (MQ)

  Anabel Guerrero (VE)

  Laurence Leblanc (FR)

  Mwanzo Lawrence Millinga (TZ)

  Aida Muluneh (ET)

  Andrew Tshabangu (ZA)

  Simon Njami, oprichter van cultuurtijdschrift Revue Noire en directeur van

  het Bamako photographyfestival, neemt met Ordinary Pain stelling tegen

  het vluchtige medialandschap. In de media, betoogt hij, is er geen tijd voor

  analyse, en te weinig aandacht voor drama dat visueel minder sexy is.

  Njami laat zien hoe er gestreden en geleden wordt achter de coulissen van

  het wereldtoneel. De confronterende portretten van onder meer Laurence

  Leblanc, Aida Muluneh en Jodie Bieber voeren ons mee van Cuba naar de

  vluchtelingenkampen van Afrika, van Tibet naar de townships van Soweto.

  Zo verhaalt Ordinary Pain van gewone mensen die onder moeilijke

  omstandigheden een menswaardig bestaan proberen op te bouwen.

  David Damoison Jodi Bieber Anabel Guerrero

  Simon Njami Paris Ordinary Pain

 • Freelance curator Marc Prst stelde in samenwerking

  met het Franse fotoagentschap Agence VU een

  tentoonstelling samen waarin de strijd van het individu

  binnen een afwijzende maatschappij centraal staat. De

  strijd om te assimileren door zelf te veranderen, de

  strijd om de maatschappij tot acceptatie te bewegen,

  en de vlucht in roesmiddelen, zelfdestructie of luxe

  wanneer de energie of het geloof in verandering

  ontbreekt. Prst putte uit de rijke collectie van Agence

  VU en schept zo een genuanceerd, afgewogen beeld

  van de manier waarop mensen omgaan met de

  verwachtingen van de maatschappij.

  Massimo Berruti (IT)

  Lorenzo Castore (IT)

  Michael Grieve (GB)

  Steeve Iuncker (CH)

  Kosuke Okahara (FR)

  Arja Hyytiinen (FR/DE)

  Pieter ten Hoopen (SE)

  In collaboration with the French photo bureau

  Agence VU, freelance curator Marc Prst

  assembl

Recommended

View more >