okna vesm­ru statistiky doko™n

Download Okna  vesm­ru  statistiky doko™n

Post on 08-Feb-2016

42 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Okna vesmíru statistiky dokořán. Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava. Co je to statistika?. Google – 196.10 6 odkazů (čeština), 2,88.10 9 odkazů (angličtina) Uspořádaný datový soubor (statistika přístupů na web. stránky, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Okna vesmru statistiky dokon

Okna vesmru statistiky dokonMartina LitschmannovKatedra aplikovan matematiky, FEI, VB-TU Ostrava

Co je to statistika?Google 196.106 odkaz (etina), 2,88.109 odkaz (anglitina) Uspodan datov soubor (statistika pstup na web. strnky, statistika stel na branku, statistika nehodovosti, ekonomick statistiky, ) esk statistick ad, Real Time Statistics Project

Teoretick disciplna, kter se zabv metodami sbru a analzy dat (matematick statistika vs. aplikovan statistika)

seln daj syntetizujc vlastnosti datovch soubor (etnost, prmr, rozptyl, )Pro je dobr znt (alespo) zklady statistiky?Kvantitativn vzkumHypotzaSbr datAnalza datVyhodnocen

Zdroj: technet.idnes.czInformace, informace., data! slo 5 ijeTeorieHledn pravdyPro je dobr znt (alespo) zklady statistiky?Kvantitativn vzkumHypotzaSbr datAnalza datVyhodnocen

Zdroj: technet.idnes.czInformace, informace., data! slo 5 ijeTeorieHledn pravdyZkladn pojmy ze statistick metodologie Populace (zkladn soubor) je mnoina vech prvk, kter sledujeme pi statistickm vzkumu. Je dna vtem prvk nebo vymezenm jejich spolench vlastnost. (Statistick) jednotky - prvky populace (Statistick) znaky (promnn, veliiny) kvantitativn daje, kter u vbrovho souboru sledujeme Pokus (sledovn vliv rznch faktor) vs. eten (vzkumnk je pouze pozorovatelem)

Zkladn pojmy ze statistick metodologie

vbrov etenpln eten Populace (zkladn soubor) je mnoina vech prvk, kter sledujeme pi statistickm vzkumu. Je dna vtem prvk nebo vymezenm jejich spolench vlastnost. (Statistick) jednotky - prvky populace (Statistick) znaky (promnn, veliiny) kvantitativn daje, kter u vbrovho souboru sledujeme Pokus (sledovn vliv rznch faktor) vs. eten (vzkumnk je pouze pozorovatelem)Zkladn pojmy ze statistick metodologie Reprezentativn vbr (odr strukturu populace) vs. selektivn vbr Metody vybrn prvk z populace: zmrn vbr (zaloen na expertnm stanovisku), nhodn vbr

vbrov etenExploratorn (popisn) statistikaZkladn pojmy ze statistick metodologie

vbrov etenExploratorn (popisn) statistika Popisn statistika (angl. Exploratory Data Analysis, EDA) - uspodn promnnch do nzornj formy a jejich popis nkolika mlo hodnotami, kter by obsahovaly co nejvt mnostv informac obsaench vpvodnm souboru.Zkladn pojmy ze statistick metodologie

vbrov etenExploratorn (popisn) statistikaExploratorn analza datTypy promnnchEDA pro kategoriln veliinuKategoriln veliina nominln (nem smysl uspodn)(nap. Typ S, Barva auta, Pohlav, )seln charakteristiky+ Modus (nzev nejetnj varianty)TABULKA ROZDLEN ETNOSTIVariantyxiAbsolutn etnostiniRelativn etnostipix1n1p1=n1 /nx2n2p2=n2 /nxknkpk=nk /nCelkem:n1+n2++nk=n1seln charakteristikyTABULKA ROZDLEN ETNOSTIPohlavAbsolutn etnostiRelativn etnosti[%]Mu45758,2ena32841,8Celkem:785100,0Modus = MuGrafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

mete vytvoit sloupcov graf a dodat mu zcela nov a pitaliv vzhledhttp://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/prezentace-dat-ve-sloupcovem-grafu-HA010218663.aspx Grafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

Grafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

Grafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

Grafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

Grafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

Grafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

Na co si dt pozor?

Subjektivn vnmme plochu (objem), nikoliv vku jednotlivch sloupc.

Grafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

Na co si dt pozor?zdroj dat:http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita Grafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

Na co si dt pozor?

Subjektivn vnmme plochu (objem), nikoliv vku jednotlivch sloupc.

Nadbyten nzvy grafu, legendy,

Neefektivn nuly

A na co jet?Kter z graf je sprvn?Grafick znzornnB) Vseov graf kolov graf (pie chart)

Grafick znzornnB) Vseov graf kolov graf (pie chart)

Grafick znzornnB) Vseov graf kolov graf (pie chart)

Na co si dt pozor?

AnketaJste pro naven hodinov dotace matematiky na S?

TAKHLE NE!!!29Grafick znzornnB) Vseov graf kolov graf (pie chart)

Na co si dt pozor?

Neuvdn absolutnch etnost, resp. celkovho potu respondent v blzkosti grafu

Nadbyten nzvy grafu

Krevn skupinaRh faktorCelkemRh+Rh-038745A34640B9211AB314Celkem8416100Grafick znzornnB) Vseov graf kolov graf (pie chart)

Na co si dt pozor?

Neuvdn absolutnch etnost, resp. celkovho potu respondent v blzkosti grafu

Nadbyten nzvy grafu, legendy,

Ne vdy je graf pehlednj ne tabulka

A na co jet?

2 grafy jet chyb

100% skldan pruhov grafGrafick znzornnB) Vseov graf kolov graf (pie chart)

Na co si dt pozor?

Neuvdn absolutnch etnost, resp. celkovho potu respondent v blzkosti grafu

Nadbyten nzvy grafu, legendy,

Ne vdy je graf pehlednj ne tabulka

Jedin vc je hor ne vseov graf nkolik nebo dokonce mnoho vseovch grafVan BelleKategoriln promnn ordinln (m smysl uspodn)(nap. mra nezamstnanosti (nzk, stedn, vysok), dosaen vzdln, )seln charakteristikyTABULKA ROZDLEN ETNOSTIVariantyxiAbsolutn etnostiniRelativn etnostipiKumulativn etnostimiKumulativn relativn etnostiFix1n1p1=n1/nn1p1x2n2p2=n2/nn1+n2p1+p2xknkpk=nk/nn1+n2++nk=np1+p2++pk=1Celkem:n1+n2++nk=n1--------+ ModusSeazen podle velikostiseln charakteristikyTABULKA ROZDLEN ETNOSTIMra nezamstnanostiAbsolutn etnostiRelativn etnosti [%)Kumulativn etnostiKumulativn relativn etnosti[%)nzk2713,62713,6stedn14673,717387,4vysok2512,6198100,0Celkem:198100,0Modus = stednGrafick znzornnSloupcov graf (bar chart)

B) Vseov graf kolov graf (pie chart)

EDA pro numerick dataseln charakteristikyMry polohyMry variability

Mry polohyAritmetick prmr

Na co si dt pozor?

Harmonick prmr (promnn vyjadujc as na jednotku vkonu, pomrn sla) Geometrick prmr (tempa rstu) Ven prmr Prmrovn dat na cirkulrn kle

Prmr nen rezistentn vi odlehlm pozorovnm!

Circular Statistics Toolbox Kvantily100p %-n kvantil xp oddluje 100p% mench hodnot od zbytku souboru

(100p% hodnot datovho souboru je mench ne toto slo.)Vznan kvantilyKvartilyDoln kvartil x0,25Medin x0,5 Horn kvartil x0,75

Decily x0,1; x0,2; ... ; x0,9

Percentily x0,01; x0,02; ; x0,99

Minimum xmin a Maximum xmaxInterkvartilov rozpt

Uit: nap. pi identifikaci odlehlch pozorovnIdentifikace odlehlch pozorovnMetoda vnitnch hradeb

Doln mez vnitnch hradebHorn mez vnitnch hradebIdentifikace extrmnch pozorovnMetoda vnjch hradeb

Doln mez vnjch hradebHorn mez vnjch hradebPkladV pedloench datech identifikujte odlehl pozorovn:MN [%]8,77,86,86,87,89,715,76,84,96,8MN [%]4,96,86,86,86,87,87,88,79,715,7MN0,5=7,3MN0,25=6,8MN0,75=8,7IQR=MN0,75-MN0,25=1,9Vnitn hradby:Doln mez: 6,8-2,85=3,95 Horn mez: 8,7+2,85=11,55

1,5.IQR=2,85PkladV pedloench datech identifikujte odlehl pozorovn:MN [%]4,96,86,86,86,87,87,88,79,715,7MN0,5=7,3MN0,25=6,8MN0,75=8,7IQR=MN0,75-MN0,25=1,9Vnitn hradby:Doln mez: 6,8-2,85=3,95 Horn mez: 8,7+2,85=11,55

1,5.IQR=2,85PkladV pedloench datech identifikujte odlehl pozorovn:MN [%]4,96,86,86,86,87,87,88,79,715,7MN0,5=7,3MN0,25=6,8MN0,75=8,7IQR=MN0,75-MN0,25=1,9Vnitn hradby:Doln mez: 6,8-2,85=3,95 Horn mez: 8,7+2,85=11,55

1,5.IQR=2,85PkladV pedloench datech identifikujte odlehl pozorovn:Mry variabilityVbrov rozptyl

Na co si dt pozor?

Rozmr rozptylu charakteristiky je druhou mocninou rozmru promnn.Vbrov smrodatn odchylka

Empirick pravidlo 6 sigma

k10,68220,95430,998

Varian koeficient

(Smrodatn odchylka v procentech aritmetickho prmru) m ni var. koeficient, tm homogennj soubor.

Vx > 50% zna siln rozptlen soubor.Pro potebujeme bezrozmrnou mru variability?Umouje srovnn variability promnnch, kter maj rzn jednotky.Grafick znzornn num. promnnA.) Krabicov graf (Box plot)

Grafick znzornn num. promnnB.) Histogram

Na co si dt pozor?Grafick znzornn num. promnnB.) Histogram

Grafick znzornn num. promnnB.) Histogram

Na co si dt pozor?MS Excel 2007, funkce HistogramVpoetn applet Exploran analza (excel, projekt MI21) Souvislost mezi selnmi charakteristikami a grafyJava applet Vbrov charakteristiky projekt MI21OdkazyLitschmannov, M. (2011), vod do statistiky, skripta - pilotn verze

Interstat sylabus popisn statistiky (nedokoneno)

Jak nevytvet grafy (anglicky) The Evil Tutors Guide

Real Time Statistics Project

Circular Statistics Toolbox (Matlab)

A jsme tm na konci

Jet otzka pro KOMAM CUP!Volme-li odpov na tuto otzku nhodn, jak je ance, e odpovme sprvn?A) 25%B) 50%C) 0%D) 25%

A to u je opravdu konec!

Dkuji za pozornost