opettajan työkalupakki

of 14 /14
Opettajan työkalupakki Julie Silk Mieti, mitä voit teettää oppilailla: älä tee kaikkea itse. Tekstin kuuntelu Varaa oppilaille paperia ja värikynät / tussit. Pyydä heitä piirtämään kuulemansa esim. jokin kohta kappaleessa, tai jos kyseessä on tarina vaikka kokonaan. Anna oppilaan toimia joskus opettajana. Oppilas voi operoida CD- soitinta, tietokonetta, toinen opiskelija voi raivata kappaletta kysymällä vaikeita sanoja tai esittää kysymyksiä kappaleesta. Oppilas kuuntelee.kirjan kappaletta pätkissä kirja kiinni. Opettaja pyytää opiskelijaa kirjoittamaan kuulemansa adjektiivit, verbit, substantiivit, numeraalit jne. tai tietyllä kirjaimella alkavat sanat. Tehtävä voi vaihdella eri kuuntelukerroilla kappaleiden välillä. Voit myös pyytää osan luokasta kirjoittamaan positiiviset sanat ja toinen puoli kirjaa negatiiviset sanat. Oppilas kuuntelee tekstiä kirjat kiinni ja kirjoittaa vihkoonsa kuulemansa perusteella vaikka kolme kysymystä. Kuuntelun jälkeen opiskelijat esittävät kysymyksensä ja muut vastaavat siihen. Kysymykset voi myös kirjoittaa taululle, jolloin nähdään mitä on jo kysytty. 1

Upload: koulukinkku

Post on 22-Mar-2016

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

luokkatyöskentelyä kieltenopetus

TRANSCRIPT

Page 1: Opettajan työkalupakki

Opettajan työkalupakki

Julie Silk

Mieti, mitä voit teettää oppilailla: älä tee kaikkea itse.

Tekstin kuuntelu

Varaa oppilaille paperia ja värikynät / tussit. Pyydä heitä piirtämään kuulemansa esim. jokin kohta kappaleessa, tai jos kyseessä on tarina vaikka kokonaan.

Anna oppilaan toimia joskus opettajana.

Oppilas voi operoida CD-soitinta, tietokonetta, toinen opiskelija voi raivata kappaletta kysymällä vaikeita sanoja tai esittää kysymyksiä kappaleesta.

Oppilas kuuntelee.kirjan kappaletta pätkissä kirja kiinni. Opettaja pyytää opiskelijaa kirjoittamaan kuulemansa adjektiivit, verbit, substantiivit, numeraalit jne. tai tietyllä kirjaimella alkavat sanat.

Tehtävä voi vaihdella eri kuuntelukerroilla kappaleiden välillä. Voit myös pyytää osan luokasta kirjoittamaan positiiviset sanat ja toinen puoli kirjaa negatiiviset sanat.

Oppilas kuuntelee tekstiä kirjat kiinni ja kirjoittaa vihkoonsa kuulemansa perusteella vaikka kolme kysymystä. Kuuntelun jälkeen opiskelijat esittävät kysymyksensä ja muut vastaavat siihen. Kysymykset voi myös kirjoittaa taululle, jolloin nähdään mitä on jo kysytty.

Opiskelijat kuuntelevat tekstiä ilman kirjoja tai kirjat auki. Kuuntelun jälkeen opettaja jakaa saman tekstin, mutta muutama sana uupuu. Sivun voi myös paperin säästämiseksi heijastaa dokukameralla. Oppilaita

1

Page 2: Opettajan työkalupakki

pyydetään täydentämään puuttuvat sanat tai esim. otsikot.

Tekstin lukeminen

Pyydä oppilasta lukemaan tekstiä ääneen niin kauan kuin haluaa. Hän voi lopettaa koska tahansa ja pyytää seuraavaa oppilasta jatkamaan.

Pyydä oppilaita lukemaan tekstiä äänitteen päälle lukijaa matkien. Tulee harjoiteltua lukemaan nopeammin ja natiivin äänenpainoja jäljitellen.

Pyydä opiskelijoita lukemaan osa tekstistä sorinalukuna matkien esim. uutistenlukijaa. Pyydä heitä hetken kuluttua vaihtamaan sorinaluku mahdollisimman iloiseksi / surulliseksi / kuiskaavaksi / vihaiseksi / äänekkääksi tai äänettömäksi. Lukutapoja on ääretön määrä; eniten lukiolaiseni ovat innostuneet päästämään höyryjä ulos lukiessaan tekstiä mahdollisimman äänekkäästi.

Pyydä opiskelijoita tekemään juuri luetun tekstin perusteella esim. taululle True/False väittämiä, jotka käydään yhdessä läpi.

Pyydä opiskelijoita työskentelemään pareittain. Toinen lukee pätkän tekstiä, jonka toinen kääntää. Sama jatkuu vuoroja vaihtaen. Toimii myös neljän hengen ryhmissä, jossa muut auttavat vaikeiden sanojen kanssa.

Kun olette kuunnelleet kappaleen, laita paperi tai kalvo kiertämään. Pyydä pareja kirjaamaan yksi rivinumero tai kohta, jota on vaikea ymmärtää tai kääntää. Käsitelkää ongelmakohdat yhdessä (heijasta dokukameralla tai piirtoheittimillä kaikille)

Sanastotehtäviä

Kopioi käsiteltävän kappaleen sanalista kirjan perästä ja piilota korjauslakalla kaikki sanat paitsi ääntämisohje ja suomennos. Opiskelijat harjoittelevat kirjoittamaan sanan pelkän ääntämisohjeen ja merkityksen perusteella. Tulee harjoiteltua fonetiikkaa.

Pyydä opiskelijoita valitsemaan käsiteltävän kappaleen sanalistasta esim. viisi sanaa. Pyydä heitä selittämään sana toisin vihkoonsa lähdekielellä. Vaihtoehtoisesti he voivat etsiä valitsemilleen sanoille esim. antonyymin. Pyydä vapaaehtoisia kirjaamaan taululle selityksensä tai vastakohdat – muut opiskelijat arvaavat oikeat sanastossa olleet sanat.

Pyydä opiskelijoita valmistamaan käsitellyn kappaleen sanoista seuraavalle tunnille sanakoe, jossa on esim. viisi suomenkielistä ja viisi vieraskielistä sanaa. Jos he laittavat kokeenlaatijan nimen paperiin, voit varmistaa helpommin seuraavalla tunnilla koetta jakaessasi, että kokeen tekee joku muu kuin kokeen laatija. Lisäksi

2

Page 3: Opettajan työkalupakki

kokeen tekijä vie paperinsa kokeen päätyttyä tarkistettavaksi sille henkilölle, joka kokeen oli laatinut. Ideana on, että opiskelijat myös tarkistavat itse laatimansa kokeet kirjaa apuna käyttäen. Opettaja kerää kokeet lopuksi arvosanojen merkitsemistä varten. Jokaisesta täysin oikeasta sanasta ja synonyymistä yksi piste, pienestä kirjoitusvirheestä ½ pistettä ja väärästä nolla pistettä.

Jaa jokaiselle parille pieni paperinpala tai kalvonpätkä. Parit valitsevat tekstistä sanan tai sanonnan, jonka he kirjaavat paperille tai kalvolle joko ilman konsonantteja tai vokaaleita. Esim. ”A sea change”. “___ S ___ ___ C H ____ N G ____” Jokainen pari heijastaa itse oman arvoituksensa. Muut arvaavat puuttuvat konsonantit tai vokaalit (vieraalla kielellä tietenkin). Eniten oikeita sanontoja arvannut pari voittaa kisan. Opettaja tai opiskelija voi toimia pistelaskijana.

Jokainen opiskelija imitoi jonkun sanan sanastosta ja muut arvaavat. Opettaja näyttää tarvittaessa mallia.

Opiskelijat alleviivaavat tekstistä 2-4 hengen ryhmissä joko adjektiiveja, substantiiveja, verbejä, adverbeja, tiettyjä aikamuotoja, prepositioita, numeraaleja jne. Jos opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää sanakirjoja, pyydä heitä etsimään ryhmissä esim. johdannaissanoja ”adjektiivi-verbi-substantiivi”. Numeraaleja etsinyt ryhmä voi kirjoittaa kaikki tekstissä esiintyvät numerot kirjaimin. Prepositioiden käyttöä tutkinut ryhmä voi esitellä löydöksensä muille esim. verbi + prep., adjektiivi + prep. tai substantiivi + prep. Yksi ryhmä voi myös etsiä idiomeja, metaforia tai konjunktioita ym. muita tunnin aiheeseen sopivia kielioppiseikkoja

Hyödynnä radiosta tuttua “väärä vastaus” kilpailua. Jos kysyt kappaleesta sisältökysymyksiä, pyydä oppilaita vastaamaan tarkoituksella väärin vieraalla kielellä. Esim. ”When did Edgar return home?” Oikea vastaus olisi kirjan mukaan at 3 a.m. joten opiskelijan pitäisi vastata esim. ”never, at noon, in the evening”…

Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan vihkoon tekstistä kolmen sanan ryhmiä, joista yksi ei kuulu joukkoon. Muut arvaavat, mikä sana on kyseessä ja joku toinen voi perustella oikeaa vastausta.

Jos opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tietokoneita, pyydä heitä laatimaan sanastosta oma ristikkonsa (esim. discovery learning crossword puzzle creator). Kerää ristikot ja anna oppilaiden

3

Page 4: Opettajan työkalupakki

tehdä toistensa ristikoita seuraavalla tunnilla sanaston kertauksena.

Jos käytössänne on tietokoneet, pyydä opiskelijoita valitsemaan tekstistä kolme suosikkisanaansa. Esim. kaunein sana, parhaalta kuulostava sana, opiskelijalle merkityksellisin sana. Pyydä opiskelijaa seuraavaksi etsimään nettisanakirjasta suosikkisanan sisältämän idiomin. Lopuksi löydökset voidaan esitellä muulle luokalle tai parit voivat kertoa valitsemistaan sanoista toisilleen. Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan vastaukset esim. tyhjälle Word lomakkeelle opettajan tietokoneelle (heijastetaan samalla muille). Kun riittävä määrä sanontoja on kerätty, opettaja tallettaa asiakirjan ja monistaa sen halutessaan muille. Asiakirjasta tulee persoonallisempi, jos suosikkisanojen kohdalle merkitään niiden kirjoittaja.

Pyydä opiskelijoita valitsemaan tekstistä kolme sanaa. Pyydä heitä määrittelemään sana kertomalla 1) miltä se maistuu 2) kertomaan miltä se tuoksuu 3) miltä se kuulostaa 4) mistä se on tehty. Työpari tai muut arvaavat kyseisen sanan.

Pyydä opiskelijoita toistamaan puolet sanaston sanoista perässäsi. Sitten vaihdetaan osia ja sinä toistat opiskelijoiden perässä!

Opiskelijat lukevat uuden kappaleen sanoja kolmen-neljän hengen ryhmissä sana kerrallaan myötäpäivään. Sanat voidaan lukea näin myös ilman suomennoksia.

Ennen uuden kappaleen aloitusta voit kertoa luokalle seuraavaksi käsiteltävän aihepiirin. Pyydä oppilaita tulemaan kirjoittamaan taululle aiheeseen liittyviä sanoja ”aivomyrskyn” tapaan.

Pyydä opiskelijoita piirtämään vihkon sivuun pystysuuntainen halkaisija. Pyydä heitä tutustumaan uuden kappaleen sanoihin ja laittamaan toiselle puolelle vaikeat sanat / helpot sanat, positiiviset / negatiiviset, abstraktit / konkreettiset jne.

Keskeiset fraasit

Huomioithan, että opiskelijasi tekee monissa kielissä samantyyppiset fraasihaut aina samalla tavalla eli ne heijastetaan luokalle ja poimitaan tekstistä. Yritä keksiä uusia työtapoja!

Esim. ota käsiteltävistä fraaseista yksi värillinen pahvikopio. Leikkaa ne erikseen ja jaa jokaiselle parille omansa satunnaisessa järjestyksessä. Tarkistakaa ne numerojärjestyksessä siten, että pari lukee oman fraasinsa ja kertoo muille miltä riviltä se löytyy tekstistä. Jos ryhmä on iso, tee samalla tavalla key:lle. Tehtävää vaikeuttaa, jos fraaseista ja key:stä on leikattu pois numerot. Oppilas lukee ensin oman vieraskielisen fraasinsa ja muut kuuntelevat tarkkaan. Se opiskelija, jolla on vastaava kohta suomeksi lukee lappunsa ja kertoo, mistä fraasi tekstissä löytyy.

Ota opiskeltavista fraaseista värikopio, jonka oppilaat liimaavat

4

Page 5: Opettajan työkalupakki

vihkoonsa. Oikeat fraasit kirjoitetaan vihkossa olevaan paperiin perinteisen alleviivauksen sijaan.

Tee perinteinen fraasihaku väärinpäin: näytä ensin key ja pyydä opiskelijoita etsimään oikea kohta tekstistä.

Heijasta fraasit ja pyydä opiskelijoita alleviivaamaan oikeat kohdat samalla kun kuuntelette tekstiä: haastavampaa…

Kuunnelkaa teksti pätkissä ja pyydä opiskelijoita kääntämään fraasit omin sanoin parilleen sitä mukaa kun niitä esiintyy. Opettaja tarvitsee tähän oman lunttinsa.

Monista toiselle parille key ja toiselle fraasit kahdelle eriväriselle pahville (käytä klemmareita, että niput pysyvät yhdessä, mutta muista sekoittaa fraasien järjestys). Leikkaa fraasit irralleen toisistaan ja ilman numeroita. Opiskelijat kokoavat palapelin pareittain pulpetilleen ja etsivät samat kohdat tekstistä. Kerää pahvitslipit pois ja käytä uudelleen. P.S. koska leikkaamiseen ja nikkaroimiseen menee aikaa, teetä pahviliput etukäteen laiskanläksyyn jäävällä peruskoululaisella tai jatkuvasti myöhästelevällä opiskelijalla.

Kielioppi

Pyydä opiskelijoita etsimään aiheena oleva kielioppi käsiteltävästä kappaleesta. Voit jakaa oppilaat 2-4 hengen ryhmiin

ja jakaa tekstin pienempiin pätkiin ryhmien kesken. Esim. relatiivipronominit, aikamuodot, konjunktiot jne.

Pyydä opiskelijoita piirtämään opiskeltavasta asiasta miellekartta tai jäsennelty avainsanaluettelo värikkäälle paperille tai pahville. Jokainen saa valita mielivärinsä itse. Toimii hyvin esim. oikeinkirjoitussäännöissä.

Pyydä opiskelijoita tekemään ”opetuskalvonsa” opiskeltavasta kielioppiaiheesta itse. Kesto noin 15-20 minuuttia. Jokainen pari saa seuraavaksi opettaa asian muille. Esimerkkilauseiden pitää olla eri kuin kirjassa.

Tein usean vuoden ajan itse sopivat kielioppi PowerPointit. Kerran unohdin PP:t kotiin ja pyysin opiskelijoita tekemään infinitiivistä omat PP-diansa pareittain. Ne olivat tuhat kertaa komeampia kuin omani ja uskon, että opiskeltava asia meni myös tuhat kertaa paremmin perille opiskelijoiden opettaessa samat asiat muulle luokalle. Joku esitti epäilyksensä, että ”mitä järkee – kaikillehan tulee samanlaiset esitykset…” niin ei ole vielä koskaan käynyt!

5

Page 6: Opettajan työkalupakki

Laita pulpetit rinkiin. Jos opiskeltava kielioppiasia sisältää monta kohtaa, numeroi ne ja jaa jokaiselle opiskelijalle ko. osa opiskeltavaksi. Anna muutama minuutti aikaa sisäistää asia esimerkkeineen. Sulkekaa kirjat ja aloittakaa. Ensimmäinen oppilas selittää oman kohtansa omin sanoin. Jos ryhmä ei ole kovin suuri tai käsiteltävä asia soveltuu siihen, seuraava oppilas voi toistaa sen, mitä ensimmäinen oppilas

sanoi (pääpiirteittäin) ja lisätä siihen vielä oman kohtansa. Seuraava oppilas toistaa taas edelliset jne. Viimeinen oppilas joutuu tietenkin kovimmalle yrittäessään muistaa kaiken edellä sanotun. Sopii esim. fraasiverbien tai artikkeleiden käyttöön.

Anna opiskelijoiden tehdä opiskelevasta asiasta lunttilappu (noin 15-20 minuuttia). Sopii hyvin

esim. ehtolauseisiin. Pidä lyhyt koe opitusta, jossa opiskelijat saavat käyttää lunttilappuaan. Toimii hyvin, koska suurin osa ei tarvitse lunttia lainkaan! Se tuo kuitenkin turvaa ja toivottavasti parantaa osaamista kokeessa.

Käytä Harwardin metodia kieliopin opiskelussa. Kerro seuraavan tunnin aihe ja pyydä oppilaita valmistelemaan asia erilliselle paperille tai vihkoon. Pyydä seuraavalla tunnilla oppilaita kirjoittamaan taululle säännön tai esimerkin vuorotellen yksi kerrallaan, mielellään kirjat kiinni.

Writing

Kuunneltuanne kappaleen pyydä opiskelijoita kirjoittamaan lyhyesti vihkoon, mitä kappaleen päähenkilöille kuuluu tai tapahtuu 10 / 30 / 50 vuotta myöhemmin.

Kotiaine: käsiteltyänne kappaleen jostakin tietystä aiheesta, pyydä oppilaita miettimään eri aineenotsikoita aiheesta. Pyydä heitä kirjoittamaan ehdotuksiaan taululle ja opiskelijat valitsevat niistä jonkun. Pyydä paperin säästämiseksi opiskelijoita lähettämään aineet sähköpostitse.

6

Page 7: Opettajan työkalupakki

Voit maalata virheelliset kohdat ja pyytää opiskelijoita miettimään mikä niissä on vikana. He voivat sitten palauttaa aineet korjattuna takaisin.

Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan lyhyt uutinen käsitellystä aiheesta kuvien kera. Julkaiskaa artikkeleista esim. verkkolehti.

Opiskelijat pitävät usein esitelmiä, jotka häviävät esityksen jälkeen. Kootkaa esitykset verkkoon (huom. anna opiskelijoiden hoitaa koko projekti alusta loppuun!)

Istumajärjestykset

Kirjoita taululle tasaisin välein

A-C D-F G-I J-LM-O P-R S-U V-Ö

Pyydä oppilaita kirjoittamaan taululle oikean kirjaimen alle esim. äidin tyttönimi / siskon tai veljen etunimi / oma toinen etunimi / tms. Yhdistä lähimpänä olevat nimet uudeksi pariksi istumaan vierekkäin. Saman voi tehdä esim. syntymäpäivän mukaan. Lähekkäin syntyneet tulevat yllättävän usein hyvin toimeen keskenään!

Pyydä oppilaita laittamaan luokan ovella jonkun

omistamansa esineen ojentamaasi kassiin. Jaa esineet kassista pulpeteille, ja jokainen menee istumaan siihen, mistä omansa löytää. Tämän saman voi tehdä vaikka opiskelijoiden kengillä.

Vaihda istumajärjestystä usein. Nopea tapa on pyytää toinen pareista seisomaan (esim. vasemmalla puolella istuvat), keräämään tavaransa ja etsimään uuden parin.

Pyydä käymään parikeskustelu ei vierustoverin vaan esim. opiskelijan takana istuvan henkilön kanssa.

Joskus on mukavampi vaihtaa keskusteluasentoa siten, että pulpetit käännetään toisiaan vasten ”kasvokkain” kuitenkin niin, että taululle on helppo katsoa.

Nimenhuuto

Aloita aakkosjärjestyksessä mutta lopusta alkaenAnna opiskelijan merkitä poissaolijatTee nimenhuuto tunnin lopussa (älä tee asioita aina samassa järjestyksessä)

Checking homework

Yritä vaihdella kotitehtävien tarkistustapaa mahdollisimman paljon

7

Page 8: Opettajan työkalupakki

Pyydä oppilaita kirjoittamaan vastaukset vapaaehtoisessa järjestyksessä taululle valmiiksi piirrettyyn ruudukkoon (sikin sokin kirjoitettuja vastauksia ei tarvitse etsiä taululta)

Pyydä oppilasta kirjoittamaan lause nro 1 ja valitsemaan samalla seuraavan lauseen kirjoittaja jne.

Anna opiskelijan toimia opettajana tarkistamassa tehtäviä – tehtävä voidaan myös laittaa puoliksi kahden opiskelijan kesken

Opiskelijat vertaavat vastauksiaan 2-4 hengen ryhmissä ja korjaavat toisiaan.

Näytä vastaukset suoraan (ei tietenkään kaikista, mutta yhdestä)

Jos aikaa on niukalti, jaa oikeat vastaukset erillisellä paperilla

Jos oppilaat työskentelevät itsenäisesti, voit varata luokkaan paikan, josta oikeat vastaukset voi tarkistaa.

Pyydä opiskelijoita viittaamaan esim. 45 minuuttia tunnista ja viimeisen puolen tunnin aikana kuka tahansa voi huudella vastauksia (piristää ihmeesti sellaisia, jotka eivät koskaan viittaa)

Kysy satunnaisesti keneltä tahansa. Ota j o k a i s e e n oppilaaseen henkilökohtainen kontakti ainakin kerran tunnin aikana. Jos opiskelija ei tiedä vastausta, yritä helpottaa niin paljon kuin voit antamalla runsaasti vihjeitä. Viimeinen keino on valita kahdesta vaihtoehdosta toinen. ”Onko kyse menneestä vai tulevasta?” Tärkeintä on, että oppilasta kannustetaan vastaamaan, mutta pitää osata perääntyä myös niin, ettei kumpikaan menetä kasvojaan. Voit keventää tunnelmaa sanomalla että sana alkaa a:lla, sillä on neljä pyörää ja…Voit myös antaa tarkan rivinumeron, mistä vastaus löytyy. On tärkeää, ettei ”emmä tiä” kulttuuri valtaa tunteja. Jos jokainen tietää, ettei ole pakko vastata, opettaja saa käydä yksitoikkoista yksinpuhelua muutaman opiskelijan kanssa. Vastausten lypsäminen on mielestäni sallittua, mutta ei painostavasti.

Tuntisuunnitelmat

Pyydä oppilasta laatimaan seuraavaksi tunniksi tuntisuunnitelma, jossa annat esim. käsiteltävän tunnin aiheen. Toteuta paras ja hauskin tuntisuunnitelma!

8

Page 9: Opettajan työkalupakki

Älä koskaan mene tunnille ilman mietittyä tuntisuunnitelmaa. Perustele valitsemasi tehtävät itsellesi ja ennen kaikkea oppilaille. Oppilaat vaistoavat ja huomaavat äkkiä, jos tunnille lähtee samoja rutiineja noudattaen. Mitä enemmän näet vaivaa oppilaittesi eteen, sitä isomman kiitoksen saat työstäsi.

Tekstin raivaus

Jaa opiskeltava teksti sopiviin aihekokonaisuuksiin. Pyydä opiskelijoita tekemään ko. osiosta juliste. Voit pyytää oppilaita hankkimaan aiheeseen sopivia kuvia esim. lehdistä etukäteen. Jos pääsette tietokoneluokkaan, oppilaat voivat etsiä aiheeseen liittyvää lisätietoa (esim. civil rights movement). Pyydä opiskelijoita ripustamaan julisteet seinille itse ennen tunnin päättymistä.

Pyydä opiskelijoita tekemään kappaleen aiheesta filmi, valokuvanäyttely, webbisivut,

näytelmä tai nettijulkaisu (www.issuu.com). Opiskelijat ovat hyvin innokkaita käyttämään myös omia välineitään, joten ei haittaa, vaikka koulullasi ei ole tarjota sopivaa välineistöä.

Pyydä opiskelijoita tekemään kappaleesta sisältö- tai tietokilpailukysymyksiä esim. 2-4 hengen ryhmissä. Vaihtakaa kysymysnippu ryhmien kesken, ettei kukaan vastaa omiin kysymyksiin. Laittakaa ne väärin päin pinoon pulpetille. Toinen kysyy ja vierustoveri vastaa, muuten kysymys luiskahtaa helposti “emmä tätä tiedä” pinoon. Jos vierustoveri ei tiedä, muut voivat vastata. Lunastamalla lapun saa pisteen. Eniten lappuja kahminut voittaa.

9

Page 10: Opettajan työkalupakki

Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan kappaleesta lyhyt tiivistelmä / miellekartta vihkoon joko suomeksi tai lähdekielellä. Kun se on valmis, tärkeimmät kohdat referoidaan parille tasaisesti vuorotellen.

Pyydä opiskelijoita tutustumaan työkirjan kappaletta koskeviin sisältökysymyksiin ennen kuin kuuntelette tai luette kappaleen.

Pyydä opiskelijoita tiivistämään kappaleen sisältö muutama avainlause kerrallaan. Kumpikin kirjoittaa toisensa lauseet ylös (sanelu)

Ennen seuraavan aihepiirin käsittelyä voit pyytää opiskelijoita lähettämään sähköpostilla vinkin jostakin laulusta, joka liittyy siihen. Teetä laulusta esim. ”puuttuva sana” worksheet.

10