osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 talous-ja rahoitusjohtaja jukka...

27
1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015

Upload: others

Post on 24-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

1

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015

TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJAJUKKA ERLUND

23.10.2015

Page 2: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

KESKEISET TAPAHTUMAT Q3

• Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla

• Rauta- ja sisustuskaupan markkinaosuus ja kannattavuus vahvistuivat edelleen

• Uusien autojen myynti jatkunut hyvänä Volkswagenin päästökohusta huolimatta

• Tase erittäin vahva, likvidit varat 858 milj. euroa

2

Page 3: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVAIHTO KASVOI Q3 +1,2 %PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN ANTTILAA

3

6 5136 804

2 2032 304

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Q1-Q3/2015Q1-Q3/2014Q3/2015Q3/2014

M€

Raportoitu liikevaihto €, sis. Anttilan

Page 4: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Q3

1 171 M€

857 M€

170 M€

Päivittäistavara-kauppa -0,6 %Rauta- ja

erikoiskauppa +4,5 %

Autokauppa -2,6 %

53 %

39 %

8 %

4

Vertailukelpoinen kehitys

Page 5: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ

5

185,3170,8

82,584,0

0

50

100

150

200

Q1-Q3/2015Q1-Q3/2014Q3/2015Q3/2014

M€

Page 6: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

TULOSKEHITYS JATKUU VAKAANALIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ

6

82,576,4

26,5

61,9

84,0

67,6

19,1

66,8

83,6

69,8

18,6

0

20

40

60

80

100

Q3/2014Q2/2014Q2/2013Q1/2013 Q3/2015Q2/2015Q1/2015Q4/2014Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014

M€

Page 7: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO KASVAA ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, LIUKUVA 12 KK

7

11,310,9

10,29,910,09,99,99,89,79,3

8,8

0

2

4

6

8

10

12

Q4/2013Q3/2013Q2/2013Q1/2013 Q3/2015Q2/2015Q1/2015Q4/2014Q3/2014Q2/2014Q1/2014

%

Page 8: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN

8

39,3

-139,3

98,682,479,9

-138,5

75,880,3

206,1

-100,5

600

200

100

0

-100

-200Q3/2015Q2/2015

541,1

Q1/2015Q4/2014Q3/2014Q2/2014Q1/2014Q4/2013Q3/2013Q2/2013Q1/2013

M€

Page 9: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

TALOUDELLINEN ASEMA

9

30.9.2015 30.9.2014

Omavaraisuusaste, % 54,2 54,2

Likvidit varat, M€ 858 503

Korollinen nettovelka, M€ -394 -3

Investoinnit, M€ 152 151

Sidotun pääoman tuotto*, % 11,3 10,0

Oman pääoman tuotto*, % 8,0 8,4

* ilman kertaluonteisia eriä, liukuva 12 kk

Page 10: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

PÄIVITTÄIS-TAVARAKAUPPA

10

Page 11: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVAIHTO

11

3 4243 494

1 1711 190

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Q1-Q3/2015Q1-Q3/2014Q3/2015Q3/2014

M€

Page 12: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ

12

123,0

161,0

44,8

60,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Q3/2014 Q1-Q3/2015Q1-Q3/2014Q3/2015

M€

Page 13: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA Q3

• Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi

ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan kannattavuus oli edelleen

hyvällä tasolla

• Suomessa päivittäistavarakaupan hintataso on laskenut

noin 1 %

• K-ryhmä vastaa kilpailuympäristössä tapahtuviin muutoksiin

sekä uudistamalla strategian mukaisesti kauppakonsepteja että

tehostamalla toimintaansa

• Kesäkuussa toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus

liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä oli -3,3 milj. euroa

• Myynti Venäjällä laski euroissa 2,5 % ja kasvoi ruplissa 42 %

• Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä

tasolla

13

Page 14: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA

14

Page 15: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVAIHTO KASVOI Q3 +4,5 %PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN ANTTILAA

15

2 5142 731

857942

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Q3/2015Q3/2014 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2015

M€

Raportoitu liikevaihto €, sis. Anttilan

Page 16: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI EDELLEEN Q3

16

56,1

-3,3

35,8

20,6

-20

0

20

40

60

Q1-Q3/2015Q1-Q3/2014Q3/2015Q3/2014

M€

Page 17: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA Q3

• Rauta- ja sisustuskauppa

• Markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Suomessa, Norjassa,

Baltiassa ja Venäjällä

• Liikevoitto parantunut kymmenen kvartaalia peräkkäin

• Liikevaihto ja kannattavuus vahvistuivat maatalous- ja konekaupassa

• Vapaa-ajankaupassa Budget Sportin myynti kasvoi selvästi

• Askon myynnin kehitys +8 %

17

Page 18: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

AUTOKAUPPA

18

Page 19: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVAIHTO

19

571592

170175

0

200

400

600

Q3/2015Q3/2014 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2015

M€

Page 20: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ

20

22,323,8

6,06,3

0

10

20

30

Q3/2015Q3/2014 Q1-Q3/2015Q1-Q3/2014

M€

Page 21: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

AUTOKAUPPA Q3

• Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla haastavasta markkinatilanteesta

huolimatta

• Volkswagen Groupin dieselpäästökohu

• Tapaus ei koske EU6-normin mukaisella dieselmoottorilla varustettuja

autoja, eikä bensiinimoottorilla varustettuja autoja

• Tapaus koskee Suomessa noin 50 000 VV-Auto Groupin maahantuomaa

autoa

• Autojen korjaus Suomessa voidaan aloittaa, kun teknisten ratkaisujen

hyväksyntä on saatu Saksan viranomaiselta (KBA) ja Trafilta

21

Page 22: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

TILAUSKANTA OLI SYYSKUUN LOPUSSA EDELLISVUOTTA KORKEAMMALLA TASOLLA

22

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

70000

1/1

3

02

/13

03

/13

04

/13

05

/13

06

/13

07

/13

08

/13

09

/13

10

/13

11

/13

12

/13

01

/14

02

/14

03

/14

04

/14

05

/14

06

/14

07

/14

08

/14

09

/14

10

/14

11

/14

12

/14

1/1

5

2/1

5

3/1

5

4/1

5

5/1

5

6/1

5

7/1

5

8/1

5

9/1

5

Asiakastilauskanta (kpl) Rullaava keskiarvo 12kk (kpl)

Page 23: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

MARKKINA-TILANNE JA NÄKYMÄT

23

Page 24: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1/0

0

7/0

0

1/0

1

7/0

1

1/0

2

7/0

2

1/0

3

7/0

3

1/0

4

7/0

4

1/0

5

7/0

5

1/0

6

7/0

6

1/0

7

7/0

7

1/0

8

7/0

8

1/0

9

7/0

9

1/1

0

7/1

0

1/1

1

7/1

1

1/1

2

7/1

2

1/1

3

7/1

3

1/1

4

7/1

4

1/1

5

7/1

5

Odotus omasta taloudesta

Odotus, 2000-luvun ka.

KULUTTAJIEN LUOTTAMUS SUOMESSA

24

odotukset omasta taloudesta seuraavan 12 kk:n kuluttua

Lähde: Tilastokeskus

Page 25: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSALIUKUVA 12 KK

25

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,01/2

01

3

2/2

01

3

3/2

01

3

4/2

01

3

5/2

01

3

6/2

01

3

7/2

01

3

8/2

01

3

9/2

01

3

10

/20

13

11

/20

13

12

/20

13

1/2

01

4

2/2

01

4

3/2

01

4

4/2

01

4

5/2

01

4

6/2

01

4

7/2

01

4

8/2

01

4

9/2

01

4

10

/20

14

11

/20

14

12

/20

14

1/2

01

5

2/2

01

5

3/2

01

5

4/2

01

5

5/2

01

5

6/2

01

5

7/2

01

5

8/2

01

5

viim

eis

in k

k

% (

liu

ku

va 1

2 k

k)

Viro

Liettua

Ruotsi

Norja

Latvia

Suomi

Lähde: Eurostat, ei sis. moottoriajoneuvoja ja polttoaineita

Viimeisin

kuukausi

Page 26: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

26

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2015-9/2016) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2014-9/2015).

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman laskusta johtuen kaupan alan kehityksen ennakoidaan pysyvän kaikilla tavara-aloilla heikkona, mitä julkisen talouden tasapainottamiseksi tehtävät toimenpiteet voivat edelleen vaikeuttaa. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rauta- ja sisustuskaupassa markkinakehityksen ennakoidaan pysyvän heikkona. Myös autokaupassa näkymät ovat epävarmat. Ulkomaiden osalta Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima sekä näkymät ovat heikentyneet edelleen. Sen sijaan Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolta vastaavan edeltävän 12 kuukauden liikevoittotasoa.

Page 27: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS-JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.10.2015 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 • Toimenpiteet päivittäistavarakaupan