peace corps global fact sheets 2010

Upload: accessible-journal-media-peace-corps-documents

Post on 05-Apr-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  1/27

  N @ L C B @ D B K Q [ M O O Q [ p 3 6 2 6

  Qmo{o dbkq{mooq{ ~oso vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn bja

  Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ[' dsle qmo Vsliokq [okqls, Qsbgjgjn, bja Gjgqgbqgto Sovlsq{*

  Qmow ~oso {ucegqqoa cw vl{q{ bja sod`okq Tl`ujqoos bkqgtgqgo{ ausgjn DW26*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  2/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Qbc`oldKljqojq{Ojtgsljeojq$Bnsgku`quso****************************************************************************************** 3Dlla[okusgqw*************************************************************************************************************** 1[eb``Ojqosvsg{oAoto`lveojq************************************************************************************* ?GjdlsebqgljbjaKleeujgkbqglj{Qokmjl`lnw************************************************************* 4WluqmAoto`lveojq***************************************************************************************************** =Oaukbqglj********************************************************************************************************************* 7QobkmgjnOjn`g{mb{bDlsognj@bjnubno-QOD@'*********************************************************** 22Mob`qm************************************************************************************************************************ 2;^bqosbja[bjgqbqgljMwngojo************************************************************************************ 2?MGT,BGA[******************************************************************************************************************* 2>^leojgjAoto`lveojq,NojaosbjaAoto`lveojq************************************************** 2=GKObjaGSKN`lcb`[ueebsw*************************************************************************************** 36Sojo~bc`oOjosnwbjaK`gebqoKmbjno********************************************************************* 33Qsbgjgjn********************************************************************************************************************* 31T3Tl`ujqoosg{e******************************************************************************************************** 34

  Jlqo9Abqbcb{oaljgjdlsebqgljnbqmosoagjojaldwobssovlsq{dls3626*

  VsovbsoacwqmoLddgkoldLtos{ob{Vslnsbeegjn$Qsbgjgjn[uvvlsq-LVBQ['

  Vbu`A*Kltosao``VobkoKlsv{Mobarubsqos{p222236qm[qsooq,J p^b{mgjnqlj,A*K*36?34p2*=66*131*=?=6p~~~*vobkoklsv{*nlt

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  3/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Ojtgsljeojq $ Bnsgku`quso

  N`lcb``w gj DW3626, ltos =,466 Tl`ujqoos{{ostoa gj b`` [okqls{ gj qmo Vobko Klsv{ gj

  ltos >6 vl{q{*

  2? voskojq ld kussojq Tl`ujqoos{ ~lsh gj qmo

  ojtgsljeojq bja bnsgku`quso {okqls{*

  Ojtgsljeojq9 N`lcb` Ltostgo~

  Qmo klj{ostbqglj ld jbqusb` so{lusko{ g{ ksukgb` ql

  kleeujgqgo{ ~o``%cogjn, o{vokgb``w gj aoto`lvgjn

  klujqsgo{ ~moso volv`o bso agsokq`w aovojaojq lj

  qmogs `lkb` ojtgsljeojq{ dls asgjhgjn ~bqos,

  duo`~lla, ls `bja dls dbsegjn* Vobko Klsv{

  Tl`ujqoos{ bso `obaos{ gj nsb{{sllq{ oddlsq{ ql vslqokq

  qmo ojtgsljeojq, gjk`uagjn vslaukgjn bja ku`qgtbqgjnqsoo{, gevsltgjn {lg`{, bja vslqokqgjn dgo`a{ dsle

  osl{glj*

  Tl`ujqoos{ ~lsh gj bja bsluja jbqgljb` vbsh{ bja

  lqmos vslqokqoa bsob{, mo`vgjn ql vslelqo

  klj{ostbqglj bja gevsltoa jbqusb` so{lusko

  ebjbnoeojq* Qmow kl``bclsbqo ~gqm {kmll`{ bja

  lqmos lsnbjgybqglj{ ql vslelqo ojtgsljeojqb`

  oaukbqglj qmslunm k`b{{o{, k`uc{, kbev{ bja

  b~bsojo{{ kbevbgnj{* Tl`ujqoos{ mo`v aoto`lv

  gjkleo nojosbqglj bkqgtgqgo{ {ukm b{ oklqlusg{e bja

  ksbdq{ qmbq ksobqo gjkojqgto{ dls klj{ostbqglj ld

  jbqusb` so{lusko{* Tl`ujqoos{ b`{l mo`v ebjbno {l`ga

  ~b{qo, vslelqo ojosnw {btgjn qokmjl`lngo{, bja mo`v

  kleeujgqgo{ babvq ql k`gebqo kmbjno*

  Ojtgsljeojq Tl`ujqoos{ ~lsh gj ljo ls elso ld qmo

  dl``l~gjn qmoebqgk bsob{9

  Ojtgsljeojqb` Oaukbqglj bja B~bsojo{{

  Dlso{qsw $ Bnsldlso{qsw

  ^b{qo Ebjbnoeojq

  ^bqos{moa Ebjbnoeojq $ Jbqusb` So{lusko

  V`bjjgjn

  Jbqusb` So{lusko Ebjbnoeojq

  l [lg`l ^bqos

  Oklqlusg{e

  Vbsh{ bja ^g`a`gdo

  Sojo~bc`o Ojosnw

  DW 3626 Ojtgsljeojq Vsliokq Cojodgkgbsgo{, cw Qwvo ld Cojodgkgbsw bja Songlj

  Songlj Gjagtgaub`{ Lsnbjgybqglj{ Kleeujgqgo{

  Bdsgkb >6,146 2,2=1 3,71?

  Ouslvo, Eoagqossbjobj, bja B{gb -OEB' ;;,;>? 77> 2,246

  Gjqos%B{gb bja Vbkgdgk Songlj 246,3== ;,=44 ?,27;

  Qlqb` 341,23; 4,61> 7,37=

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  4/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Bnsgku`quso9 N`lcb` Ltostgo~

  Bnsgku`quso g{ qmo vsgebsw okljlegk bkqgtgqw ld el{q

  ld qmo ~ls`a.{ volv`o* Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ bsob{{g{qgjn kleeujgqgo{ dlla {okusgqw oddlsq{ cw

  mo`vgjn qmoe vslauko baorubqo {uvv`go{ ld mob`qmw

  dlla dlku{gjn lj gev`oeojqgjn {u{qbgjbc`o vsbkqgko{,

  vslelqgjn qmo agtos{gdgkbqglj ld kslv{, bja

  ojklusbngjn vslaukqglj ld elso juqsgqglu{ dlla{*

  Ebjw Tl`ujqoos{ mo`v dbeg`go{ gevslto mlu{oml`a

  dlla vslaukqglj qmslunm nbsaoj{ bjavoseb%nbsaoj{

  bja vsbkqgko{ {ukm b{ klevl{qgjn* Qmow b`{l ~lsh

  ~gqm eoj bja ~leoj lj qmogs dgo`a kslv{, {eb``

  bjgeb` mu{cbjasw oddlsq{, {eb``%{kb`o dg{mosgo{,

  coohoovgjn bja mljow vslaukqglj*

  Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm qmo eoj bja ~leoj dbseos{ ld

  qmogs kleeujgqgo{ ql gaojqgdw bja vslelqo jo~ bja

  {ukko{{du` eoqmla{ ld gjksob{gjn qmo `ljn%qose

  vslaukqgtgqw ld qmogs dgo`a{ bja ~lla`bja{*

  Tl`ujqoos{ vslelqo qsoo v`bjqgjn bja bnsldlso{qsw, gj

  vbsqgku`bs, ~mgkm o}v`lgq qmo eu`qgv`o cojodgq{ ld

  qsoo{, {ukm b{ {lusko{ ld dlla, dlaaos, ebjuso, bja

  jgqslnoj* Tl`ujqoos{ mo`v volv`o eooq qmo aoebja

  dls qsoo{, cu{mo{, bja lqmos v`bjq{ qmslunm {ooa

  kl``okqglj bja {qlsbno, nsbdqgjn qokmjgruo{, bjajus{osgo{*

  Tl`ujqoos{ b{{g{q gj gevsltgjn {qlsbno ld bnsgku`qusb`

  vslaukq{* Qmow mo`v kleeujgqgo{ qsbj{dlse

  bnsgku`qusb` vslaukq{ cw baagjn tb`uo ql vslaukq{ bja

  o}qojagjn qmogs u{bcg`gqw* Qmow mo`v dbseos{ bja

  nsluv{ gevslto qmogs cu{gjo{{ {hg``{ bja dgja jo~

  ebshoq{ dls qmogs vslaukq{*

  Tl`ujqoos{ {qsojnqmoj qmo `gjh{

  coq~ooj nltosjeojq o}qoj{glj bnojq{, JNL{, bja

  so{obskm gj{qgquqglj{ bja qmo vlvu`bqglj{ qmow {osto,

  oev`lwgjn vbsqgkgvbqlsw, nsb{{sllq{ eoqmla{ qlo}qoja vsbkqgko{ {ukm b{ klevl{qgjn, osl{glj kljqsl`,

  ~bqos klj{ostbqglj bja {eb``%{kb`o gssgnbqglj*

  Bnsgku`quso Tl`ujqoos{ ~lsh gj ljo ls elso ld qmo

  dl``l~gjn qmoebqgk bsob{9

  Kslv O}qoj{glj

  Vl{q%Mbsto{q Bkqgtgqgo{

  l [qlsbnol Tb`uo%baaoa Vslko{{gjnl Ebshoq Bkko{{

  Mleo, [kmll`, bja Kleeujgqw Nbsaoj{

  Coohoovgjn

  Dso{m~bqos bja Ebsgjo Dg{mosgo{

  [eb`` Bjgeb` Mu{cbjasw

  DW 3626 Bnsgku`quso Vsliokq Cojodgkgbsgo{, cw Qwvo ld Cojodgkgbsw bja Songlj

  Songlj Gjagtgaub`{

  B{{g{qoa

  Lsnbjgybqglj{

  B{{g{qoa

  Kleeujgqgo{

  B{{g{qoa

  Bdsgkb ;=,212 ?2= 2,3;1

  Ouslvo, Eoagqossbjobj, bja B{gb -OEB' 6 6 6

  Gjqos%B{gb bja Vbkgdgk -GBV' ;4,>34 >=; 2,?2;

  Qlqb` >1,=4> 2,;62 3,>1>

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  5/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Dlla [okusgqw

  Gj DW3626, ltos =,466 Tl`ujqoos{ {ostoa gj b`` {okqls{gj ltos >6 vl{q{ bsluja qmo ~ls`a* 1,6=4 mbto

  vsgebsw b{{gnjeojq{ kljqsgcuqgjn ql dlla {okusgqw

  bja bjlqmos ;,666 gev`oeojq {okljabsw dlla

  {okusgqw vsliokq{ gj baagqglj ql qmogs vsgebsw

  b{{gnjeojq{ ~gqm Wluqm bja Oaukbqglj*

  Dg{m dbseos{ gj Ybecgb ~gqm Tl`ujqoos

  Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm bq `ob{q ljo bja {leoqgeo{ b``ld dlla {okusgqw{ dlus klso b{vokq{9 btbg`bcg`gqw,

  bkko{{, uqg`gybqglj, bja so{g`gojkw*

  Gj qmo bnsgku`quso bja ojtgsljeojq {okqls{,

  Tl`ujqoos{ bso ojnbnoa gj qmo btbg`bcg`gqw ageoj{glj{

  ld dlla {okusgqw, kljqsgcuqgjn qmslunm9 kslv bja dbse

  agtos{gdgkbqglj8 dbeg`w, kleeujgqw, bja {kmll`

  nbsaoj{8 bnsldlso{qsw bja {lg` klj{ostbqglj8 {eb``

  bjgeb` mu{cbjasw8 dbseos nsluv lsnbjgybqglj8brubku`quso, bja ebjw lqmos bkqgtgqgo{*

  Tl`ujqoos{ ~lsh lj qmo bkko{{ klevljojq ld dlla

  {okusgqw cw ksobqgjn lvvlsqujgqgo{ ql gjksob{o

  gjkleo{* Tl`ujqoos{ mo`v kllvosbqgto{ bja

  b{{lkgbqglj{ gevslto qmogs cu{gjo{{ vsbkqgko{, b{{g{q

  ~gqm egkslksoagq vslnsbe{ bja tg``bno {btgjn{ bja

  `lbj b{{lkgbqglj{, bja dbkg`gqbqo ls qobkm cu{gjo{{ bja

  dgjbjkgb` `gqosbkw ~lsh{mlv{, klus{o{, bja kbev{*

  Tl`ujqoos{ mo`v volv`o `bujkm ls o}vbja cu{gjo{{o{,

  gjk`uagjn {eb``%{kb`o bnsgcu{gjo{{ -dsugq{, tonoqbc`o{,

  bja {eb`` `gto{qlkh'* Qmow b`{l mo`v {eb`` cu{gjo{{o{

  aoto`lv ebshoq `gjhbno{, bja u{o ~oc{gqo{ bja {lkgb`

  eoagb dls vslaukq ebshoqgjn*

  Tl`ujqoos{ b`{l kljqsgcuqo ql dlla uqg`gybqglj qmslunm

  kleeujgqw mob`qm luqsobkm* Qmslunm juqsgqglj

  oaukbqglj, Tl`ujqoos{ mo`v volv`o `obsj ql vslvos`w

  u{o qmo dlla qmow vslauko ls cuw ql cug`a mob`qmgos

  duquso{* B`{l, cw mo`vgjn volv`o vsotojq kleelj

  ag{ob{o{, volv`o kbj co elso vslaukqgto ~mg`o

  oj{usgjn coqqos mbsto{q{ ls qmo bcg`gqw ql obsj

  gjkleo*

  Dlla {okusgqw ~lsh g{ ujaosqbhoj ~gqm b tbsgoqw ld

  vbsqjos{ gjk`uagjn gjagtgaub`{, dbse nsluv{, wluqm

  bja ~leoj{ nsluv{, kllvosbqgto{, `lkb` bja

  gjqosjbqgljb` JNL{, nltosjeojq{, KCL{, `lkb` bja

  jbqgljb` nltosjeojq{, _[BGA bja lqmos gjqosjbqgljb`

  lsnbjgybqglj{* Vobko Klsv{ g{ bj gjqonsb` vbsq ld qmo

  _*[* Dooa qmo Duquso gjgqgbqgto*

  Dlla [okusgqw Cojodgkgbsgo{ cw Qwvo ld Cojodgkgbsw bja Songlj

  Songlj Gjagtgaub`{ B{{g{qoa Lsnbjgybqglj{ B{{g{qoa Kleeujgqgo{ B{{g{qoa

  Bdsgkb 74;,231 26,=14 36,7>=

  Ouslvo, Eoagqossbjobj, bja B{gb -OEB' 7>,7=? >,61? >,314

  Gjqos%Beosgkb bja Vbkgdgk Songlj -GBV' 4?1,2?7 22,2>1 2?,4>2

  Qlqb` 2,>2?,34= 37,64? 1;,=7?

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  6/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls DW3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  [eb`` Ojqosvsg{o Aoto`lveojq

  N`lcb``w gj DW3626, ltos =,466 Tl`ujqoos{ {ostoagj b`` [okqls{ gj qmo Vobko Klsv{ gj ltos >6 Vl{q{*

  2= voskojq -2,3?3' ld kussojq Tl`ujqoos{ ~lsh gj

  {eb`` ojqosvsg{o aoto`lveojq -g*o*, cu{gjo{{,

  kleeujgqw, bja JNL lsnbjgybqgljb`

  aoto`lveojq'

  Tl`ujqoos{ mbto nsbaubqo ls ujaosnsbaubqo

  aonsoo{ bja o}vosgojko gj nltosjeojq, cu{gjo{{,

  jlq%dls%vsldgq{, lsnbjgybqgljb` aoto`lveojq,

  klevuqos {kgojko{ bja `gcosb` bsq{

  Cu{gjo{{ Aoto`lveojq

  Tl`ujqoos{ qsbgj bja batg{o ojqsovsojous{ bja

  ebjbnos{ gj cu{gjo{{ v`bjjgjn, ebshoqgjn, dgjbjkgb`

  ebjbnoeojq, vslaukq ao{gnj bja ag{qsgcuqglj, bja

  ku{qleos {ostgko* Qmow kluj{o` kllvosbqgto{, b{{g{q

  ~gqm egkslksoagq vslnsbe{ bja tg``bno {btgjn{ bja

  `lbj b{{lkgbqglj{, bja qobkm cu{gjo{{ bja dgjbjkgb`

  `gqosbkw ~lsh{mlv{, klus{o{, bja kbev{* Tl`ujqoos{

  mo`v volv`o `bujkm ls o}vbja cu{gjo{{o{, gjk`uagjn

  {eb``%{kb`o bnsgcu{gjo{{ -dsugq{, tonoqbc`o{, bja {eb``

  `gto{qlkh' bja oklqlusg{e tojquso{* Tl`ujqoos{ mo`v{eb`` cu{gjo{{o{ aoto`lv ebshoq `gjhbno{, bja u{o

  ~oc{gqo{ bja {lkgb` eoagb dls vslaukq ebshoqgjn*

  Kleeujgqw Aoto`lveojq

  Tl`ujqoos{ dlku{ lj oevl~osgjn kleeujgqgo{ ql

  baaso{{ qmogs g{{uo{ bq b `lkb` `oto` ~gqm qmogs l~j

  so{lusko{ cw dbkg`gqbqgjn kleeujgqw elcg`gybqglj,

  jooa{ b{{o{{eojq{, vsliokq ao{gnj, so{lusko

  ebjbnoeojq, eljgqlsgjn bja otb`ubqglj,joq~lshgjn, bja batlkbkw*

  Tl`ujqoos{ bso ldqoj kbqb`w{q{ dls kmbjno bja aodgjo

  qmogs vbsqgku`bs sl`o gj so{vlj{o ql qmogs ml{q

  kleeujgqgo{* Kleeujgqw aoto`lveojq vsliokq{ ebw

  ojklevb{{ b klecgjbqglj ld ag{kgv`gjo{ qmbq so{vlja

  ql `lkb` vsglsgqgo{ bja ojnbno `lkb` so{lusko{*

  JNL Lsnbjgybqgljb` Aoto`lveojq

  Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm `lkb` bja jbqgljb`

  jljnltosjeojqb` lsnbjgybqglj{ -JNL{' ql gjksob{o

  qmogs lsnbjgybqgljb` kbvbkgqw bja {u{qbgjbcg`gqw8

  ksobqo {qsbqongk bja dujagjn v`bj{8 sbg{o vuc`gk

  b~bsojo{{8 vslelqo tl`ujqoosg{e8 aoto`lv eg{{glj

  {qbqoeojq{, cw`b~{, bja lqmos JNL nltosjbjko8

  dujasbg{o8 gjksob{o qmo JNL{ luqsobkm bja gevslto

  {ostgko{*

  DW 3626 [eb`` Ojqosvsg{o Aoto`lveojq Vsliokq Cojodgkgbsgo{ Cw Songlj

  Songlj + ld Vsliokq{ + ld

  Tl`ujqoos{

  Gjagtgaub`{

  B{{g{qoa

  Lsnbjgybqglj{

  B{{g{qoa

  Kleeujgqgo{

  B{{g{qoa

  Bdsgkb 23 376 1;,721 2,444 2,>4;

  Ouslvo, Eoagqossbjobj, $ B{gb -OEB' 21 1?> 246,362 ?,3>> ?,;?2

  Gjqos%Beosgkb $ Vbkgdgk -GBV' 2> ?6? 7?,41= 3,?1; 3,?31

  N`lcb` Qlqb` 1; 2,3?3 377,>4; 7,1=4 7,4;=

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  7/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Gjdlsebqglj bja Kleeujgkbqglj{

  Qokmjl`lnwQmo N`lcb` Gjgqgbqgto

  Gjdlsebqglj bja Kleeujgkbqglj{ Qokmjl`lnw -GKQ'

  ~b{ o{qbc`g{moa b{ bj Bnojkw N`lcb` Gjgqgbqgto gj

  3666* Gj DW 3626, Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ bsluja qmo

  ~ls`a kljqgjuoa ql o}v`lso bja aoto`lv qmo

  gjqonsbqglj ld GKQ bksl{{ b`` {okqls{ bja bq b`` `oto`{ ld

  vsliokq v`bjjgjn bja gev`oeojqbqglj* Qmslunmluq DW

  3626, b qlqb` ld3?? ->> Doeb`o bja 2>= Eb`o'

  Tl`ujqoos{ {vokgdgkb``w soksugqoa ql {osto b{ GKQTl`ujqoos{ gj tbsglu{ {okqls{ {ostoa gj ;1 klujqsgo{*

  Gj baagqglj ql qmo{o GKQ Tl`ujqoos{, el{q Tl`ujqoos{

  kleo ql Vobko Klsv{ ~o``%tos{oa gj tbsglu{ u{o{ ld

  GKQ{, gjk`uagjn sbagl, tgaol, klevuqos{, Gjqosjoq bja

  elcg`o vmljo{* Qmg{ g{ otgaojkoa cw qmo dbkq qmbq

  Vl{q{ sovlsqoa ltos 1,366 Tl`ujqoos{ kljaukqgjn GKQ%

  so`bqoa bkqgtgqgo{ qmslunmluq qmo wobs* Cowlja qmogs

  Ojn`g{m `bjnubno vsldgkgojkw, qmo {oklja nojosb`

  `bjnubno ld el{q Tl`ujqoos{ g{ qmbq ld qokmjl`lnw,

  gjaooa u{gjn qokmjl`lngo{ dls gjdlsebqglj kl``okqglj,kl``bqglj bja ag{{oegjbqglj*

  Rugkh Dbkq{

  N`lcb``w, vl{q{ sovlsqoa qmbq 1,3=? Tl`ujqoos{ ~oso

  gjtl`toa gj GKQ Bkqgtgqgo{* Qmo{o bkqgtgqgo{ agsokq`w

  cojodgqoa ;,=6; lsnbjgybqglj{, bja sobkmoa 342,17=

  volv`o, mb`d ld ~mgkm ~oso ~leoj* B{ b ebilsgqw ld

  qmo{o cojodgkgbsgo{ ~oso ujaos 31 wobs{ ld bno -4=/',

  qmg{ ujaos{klso{ qmo jbqusb` gjk`gjbqglj ld qmg{

  buagojko ql oecsbko jo~ qokmjl`lngo{ bja

  oauqbgjeojq eoagb* _{gjn eb{{ eoagb, {ukm b{

  sbagl bja tgaol cslbakb{q{, Tl`ujqoos{ ~lshgjn ~gqm

  klujqosvbsq{ sovlsqoa sobkmgjn ltos 3> eg``glj

  gjagtgaub`{ ~gqm aoto`lveojq%qmoeoa eo{{bno{*

  Ksl{{%KuqqgjnGKQ{ bso gjqojaoa ql co gjqonsbqoa bksl{{ b``

  vslnsbeegjn bja qsbgjgjn bkqgtgqgo{* ^mg`o qmoso bso

  jl {qbja%b`ljo qokmjl`lnw vsliokq{, Tl`ujqoos GKQ

  bkqgtgqgo{ {uvvlsqoa aoto`lveojq lciokqgto{ gj b``

  {okqls{* Vobko Klsv{ vsliokq{ qmbq sodosojkoa GKQ bq

  qmo nlb` ls lciokqgto `oto`{ ~oso el{q kleelj`w

  dluja ~gqmgj qmsoo ebgj bsob{9

  Oaukbqglj

  Cu{gjo{{

  Kleeujgqw aoto`lveojq

  [leo ld qmo kleelj qmoeo{ bksl{{ {okqls{ gjk`uaoa,

  klevuqos `gqosbkw, klevuqos orugveojq, tgaol, sbagl,

  ?;/

  =/

  ;7/

  GKQ Tl`ujqoos{ vos Songlj

  Bdsgkb

  OEB

  GBV

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  8/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  gjqosjoq bkko{{ bja qobkmgjn gjqosjoq, {luskgjn

  klevuqos{* ^gqm qmo o}kovqglj ld tgaol bja sbagl, b``

  ld qmo kleelj qmoeo{ ~oso klevuqos so`bqoa*

  Klevuqos @gqosbkw Qmo el{q klj{g{qojq GKQ%

  {uvvlsqoa Tl`ujqoos bkqgtgqw ~b{ {uvvlsqgjn

  klujqosvbsq{ gj ao`gtosgjn cb{gk klevuqos `gqosbkw

  gj{qsukqglj b{ b dlujabqglj {hg`` -o*n*, qwvgjn, E[

  Lddgko bvv`gkbqglj{, {ukm b{ ^lsa,

  Vl~osVlgjq bja O}ko`' dls gjagtgaub`{, {kmll`{,

  cu{gjo{{o{, bja kleeujgqw lsnbjgybqglj{* 7>/ ld

  vl{q{ sovlsqgjn Tl`ujqoos GKQ bkqgtgqgo{ sovlsqoa{leo bkqgtgqw kljaukqoa cw Tl`ujqoos{ gjtl`tgjn

  klevuqos `gqosbkw*

  Qwvo{ ld GKQ Bkqgtgqgo{ Kljaukqoa cw Juecos ld Tl`ujqoos{

  Dg{kb` Wobs 3626 GKQ Gjgqgbqgto Cojodgkgbsgo{, cw Qwvo ld Cojodgkgbsw bja Songlj

  Songlj Gjagtgaub`{

  B{{g{qoa

  [ostgko Vsltgaos{

  B{{g{qoa

  Lsnbjgybqglj{

  B{{g{qoa

  Kleeujgqgo{

  B{{g{qoa

  Bdsgkb 2>;,313 4,>67 2,166 2,;;?

  Ouslvo, Eoagqossbjobj bja B{gb 37,>66 1,6;2 2,274 76;

  Gjqos%Beosgkb bja Vbkgdgk ?=,??4 ;,4?3 2,36> 2,?34

  Qlqb` 342,17= 21,;73 ;,=6; ;,>41

  6 366 166 466 =66 2666 2366

  Elcg`o Vmljo{

  Sbagl

  Lqmos

  Tgaol

  Klevuqos Gjqosjoq kljjokqgtgqw

  Klevuqos @bc {oq uv enq

  Klevuqos Orugveojq bkrug{gqglj

  Klevuqos Gjqosjoq {hg``{

  Klevuqos gqosbkw

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  9/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  6266,666366,666;66,666166,666?66,666466,666>66,666

  Bau`q{

  Wluqm -ujaos

  3?'

  Wluqm Aoto`lveojq

  Wluqm aoto`lveojq g{ b {qbja%b`ljo vsliokq bsob, ~gqm2= vsliokq{ ~ls`a~gao* Wluqm aoto`lveojq g{ b`{l b

  n`lcb` bnojkw gjgqgbqgto gj ~mgkm Tl`ujqoos{ gj b``

  {okqls{ {ooh ql vslelqo vl{gqgto wluqm aoto`lveojq*

  Ognmq voskojq -?>6' ld b`` kussojq Tl`ujqoos{ ~lshgj 2= {qbja%b`ljo wluqm aoto`lveojq vsliokq{*

  Bkklsagjn ql qmo 3626 Tl`ujqoos [ustow, ?;voskojq ld so{vljaojq{ -3,>7; Tl`ujqoos{'

  gjagkbqoa qmbq ~lshgjn ~gqm wluqm g{ qmo ljo ld

  qmo vsgebsw bkqgtgqgo{ ld qmogs ~lsh b{{gnjeojq*

  Tl`ujqoos{ gj b`` {okqls{ sobkmoa ltos 2*>?eg``glj wlujn volv`o ujaos qmo bno ld 3? gj qmogs

  ~lsh gj 36268 bkklujqgjn dls 4> voskojq ld b``

  Vobko Klsv{ cojodgkgbsgo{*

  Tl`ujqoos{ gj qmo wluqm aoto`lveojq {okqls ~lsh gj

  {kmll`{, qmo kleeujgqw, kbev{ bja k`uc{* Tl`ujqoos{

  ~lsh ~gqm wluqm gj kmb``ojngjn kgskue{qbjko{, gjk`uagjn

  qml{o `gtgjn gj gj{qgquqglj{, lsvmbjoa bja tu`josbc`o

  auo ql MGTBGA[, ls luq%ld%{kmll` wlujn volv`o*

  Tl`ujqoos{ gj b`` {okqls{ cug`a lj wluqm b{{oq{ gj

  bkqgtgqgo{ qmbq baaso{{ qmo dl``l~gjn qmoeo{9

  Aoto`lvgjn Mob`qmw @gdo{qw`o{ bja Vsovbsgjn dls Dbeg`w

  @gdo9 Kleelj bkqgtgqgo{ gjk`uao `gdo {hg``{ qsbgjgjn,

  mob`qm bja juqsgqglj oaukbqglj, MGTBGA[ vsotojqglj

  bja b~bsojo{{, {kmll` bja kleeujgqw nbsaojgjn, bsq{,

  {vlsq{ bja soksobqglj* El{q bkqgtgqgo{ gjtl`to vos{ljb`

  aoto`lveojq qmbq gjksob{o{ {o`d%~lsqm ld wlujn volv`o

  bja oevl~os{ qmoe ql ~lsh ql~bsa{ duquso vos{ljb`

  nlb`{*

  Kgtgk Ojnbnoeojq $ Tl`ujqoosg{e9 Tl`ujqoos{ mo`velcg`gyo wlujn volv`o ql gevslto qmogs kleeujgqgo{*

  Ebjw bkqgtgqgo{ u{o {ostgko `obsjgjn bvvslbkmo{* Lqmos{

  gjtl`to ojtgsljeojqb` {qo~bsa{mgv ls u{o kbev{ b{ b

  tomgk`o dls `obaos{mgv qsbgjgjn* [leo Tl`ujqoos{ bja

  qmogs vbsqjos{ ~lsh ql batlkbqo dls muebj bja

  kmg`asoj{ sgnmq{, oja aleo{qgk tgl`ojko bja kmg`a

  bcu{o, bjqg%qsbddgkhgjn gj vos{lj{, bja ql sbg{o

  b~bsojo{{ bcluq volv`o ~gqm ag{bcg`gqgo{*

  Qbc`o 2* Qlqb` Vsliokq Cojodgkgbsgo{ cw [okqls bja Bno

  Vsovbsbqglj dls qmo ^ls`a ld ^lsh9 Bkqgtgqgo{ ujaos

  qmg{ qmoeo gjk`uao GKQ%so`bqoa bkqgtgqgo{ dls oaukbqglj

  ls oev`lweojq, oaukbqgljb` ojmbjkoeojq qmslunm

  quqlsgjn, `gqosbkw bja soeoagbqglj* [hg``{ aoto`lveojq

  b`{l lkkus{ gj oev`lwbcg`gqw ls ojqsovsojousgb` qsbgjgjn*

  Tl`ujqoos{ gj {leo vsliokq{ {uvvlsq qokmjgkb` qsbgjgjn

  ql vsovbso wlujn volv`o dls duquso `gto`gmlla{*

  DW 3626 wluqm vsliokq cojodgkgbsgo{ cw songlj

  Songlj Juecos

  Vsliokq{

  Juecos

  VKT{

  Gjagtgaub`{ B{{g{qoa Lsnbjgybqglj{

  B{{g{qoa

  Kleeujgqgo{

  B{{g{qoaEoj ^leoj Clw{ Ngs`{

  OEB = 341 1,;?1 =,=47 ;4,33? ;7,347 3,>7; ;,332

  GBV 26 ;64 4,4=> 22,1>4 1=,?3= ?;,=32 3,1=1 3,==7

  Qlqb` 2= ?>6 22,612 36,;1? =1,>?; 7;,676 ?,3>> 4,226

  Bdsgkb alo{ jlq mbto bjw {qbja%b`ljo wluqm aoto`lveojq vsliokq{, cuq ;3 kussojq vsliokq{ gjagkbqo b {qsljn wluqm dlku{

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  10/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls DW3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Oaukbqglj

  Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ ^lsh gj Oaukbqglj

  Gj DW3626, bvvsl}gebqo`w 3,13> Tl`ujqoos{

  {ostoa gj ?? Vsliokq{ gj ?6 Vl{q{ bsluja qmo

  ~ls`a* Gj baagqglj, 7= Vobko Klsv{ So{vlj{o

  Tl`ujqoos{ ~lshoa lj bkqgtgqgo{ k`l{o`w

  so`bqoa ql qmg{ {okqls* N`lcb``w gj DW3626,

  ltos =,466 Tl`ujqoos{ {ostoa gj b`` [okqls{ gj

  qmo Vobko Klsv{ gj ltos >6 Vl{q{*

  Oaukbqglj Tl`ujqoos{ sovso{ojq ;1 voskojq ld

  qmo qlqb` Tl`ujqoos vlvu`bqglj*

  Tl`ujqoos{ mbto aonsoo{ bja o}vosgojko gjvsgebsw oaukbqglj, qobkmos qsbgjgjn,

  {okljabsw oaukbqglj, {vokgb` oaukbqglj,

  ebqm, {kgojko, bja Ojn`g{m*

  Oaukbqglj9 Ltostgo~

  Oaukbqglj Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm `lkb` qobkmos{ ql

  qobkm ebqm, {kgojko, Ojn`g{m b{ b dlsognj `bjnubno

  -QOD@', gjdlsebqglj bja kleeujgkbqglj qokmjl`lngo{

  -GKQ', {vokgb` oaukbqglj, bja gqosbkwjueosbkw* Qmow

  ~lsh b{ qobkmos{ ls qobe%qobkmos{ gj vsgebsw ls

  {okljabsw {kmll`{ bja b{ qobkmos qsbgjos{ gjujgtos{gqgo{ ls qobkmos%qsbgjgjn kojqos{* Tl`ujqoos{

  ~lsh ~gqm qobkmos{ ql gevslto vbsqgkgvbqlsw qobkmgjn

  eoqmlal`lngo{, k`b{{slle ebjbnoeojq, buqmojqgk

  b{{o{{eojq{, vbsojqb` gjtl`toeojq, bja nojaos

  orugqw gj qmo k`b{{slle* Qmo soruo{q dls Ojn`g{m

  qobkmos{ g{ kljqgjub``w gjksob{gjn b{ qobkmos{ bja

  {quaojq{ {qsgto ql eooq qmo aoebja{ gj b klevoqgqgto

  ~ls`a* Orub``w gevlsqbjq, g{ qmo ~lsh Tl`ujqoos{

  vsltgao ql vsovbso {quaojq{ bja oaukbqls{ ql qmgjh

  ksgqgkb``w bja ql u{o qokmjl`lnw ql eooq bkbaoegk bja

  oev`lweojq jooa{ gj qmo n`lcb` kleeujgqw*

  Ql eooq qmo jooa{ ld qmo nlb`{ ld Oaukbqglj Dls B``

  -ODB' gj aoto`lvgjn klujqsgo{, Vobko Klsv{ qsbgj{

  Tl`ujqoos{ bja `lkb` qobkmos{ gj ujgtos{gqgo{, songljb`

  oaukbqglj kojqos{ bja gj soelqo bsob{* Gj Ngs`{

  Oaukbqglj, Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm {kmll`{ bja

  kleeujgqw eoecos{ ql gjksob{o bkko{{ bjasoqojqglj dls ngs`{ qmslunm {vokgb` vslnsbe{*

  Tl`ujqoos{ elao` agddosojqgbqoa gj{qsukqglj {l b``

  `obsjos{ bso ojnbnoa bq bj bvvslvsgbqo `oto` bja qmow

  ~lsh ~gqm {vokgb` oaukbqglj vslnsbe{ gj ebjw

  klujqsgo{ ql csgjn jo~ lvvlsqujgqgo{ ql kmg`asoj bja

  bau`q{ ~gqm {vokgb` jooa{*

  Songljb` Agddosojko{

  Qmoso bso kosqbgj nojosb` agddosojko{ gj qmo abw%ql%

  abw o}vosgojko{ ld Oaukbqglj Tl`ujqoos{ bsluja qmo~ls`a auo ql qmo ~bw {kmll`gjn mb{ aoto`lvoa gj qmo

  agddosojq songlj{ Bdsgkb8 Ouslvo, Eoagqossbjobj bja

  B{gb -OEB', ls Gjqos%Beosgkb bja Vbkgdgk -GBV'*

  Gj Bdsgkb bja qmo Vbkgdgk, ebjw Tl`ujqoos{ bso gj qmo

  k`b{{slle agsokq`w qobkmgjn Ojn`g{m, Ebqmoebqgk{,

  [kgojko bjals GKQ auo ql b {mlsqbno ld qobkmos{,

  o{vokgb``w gj susb` bsob{* Ql {uvvlsq qobkmos{ gj

  baagjn elso gjqosbkqgto {quaojq%kojqosoa qobkmgjn

  {qsbqongo{, Tl`ujqoos{ kljaukq gj%{ostgko qsbgjgjn{

  ~gqm bja dls qmogs kl``obnuo{* Qmoso bso b do~kleeujgqw%cb{oa oaukbqglj vsliokq{ ~moso

  Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm gj bja luq%ld%{kmll` wluqm ls

  {uvvlsq qobkmos{ gj b k`u{qos ld {kmll`{* Qmoso bso

  b`{l b do~ v`bko{ ~moso Tl`ujqoos{ qobkm bq qmo `lkb`

  qobkmos qsbgjgjn kl``ono*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  11/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls DW3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Gj OEB klujqsgo{, `lkb` qobkmos{ qoja ql co elso

  rub`gdgoa ~gqm batbjkoa aonsoo{ bja qobkmgjn

  kosqgdgkbqglj{* Tl`ujqoos{ gj OEB klujqsgo{ bso ldqoj

  gj kl%qobkmos ls qobe%qobkmgjn sl`o{, bja u{ub``w lj`wgj QOD@ k`b{{slle{* Qmow {mbso k`b{{slle

  so{vlj{gcg`gqgo{ ~gqm bj o}vosgojkoa `lkb` qobkmos,

  vsltgagjn b jbqgto Ojn`g{m%{vobhos bja ojsgkmeojq

  bkqgtgqgo{ ql qmo kussgku`ue b{ ~o`` b{ ksobqgjn jo~

  bja o}kgqgjn bdqos%{kmll` lvqglj{* Lj`w Tl`ujqoos{

  ~gqm qobkmgjn kosqgdgkbqglj bja {uc{qbjqgb` vsgls

  qobkmgjn o}vosgojko bso vuq gj qmo sl`o ld qobkmos

  qsbgjgjn, el{q ldqoj bq qmo ujgtos{gqw `oto`*

  Gj @bqgj Beosgkb bja qmo Kbsgccobj, dls qmo el{q vbsq,

  qmoso g{ jlq {l eukm b {mlsqbno ld qobkmos{, cuq b`bkh ld rub`gdgoa qobkmos{* Ebjw qobkmos{ mbto jl

  elso qmbj b mgnm {kmll` agv`leb, o{vokgb``w gj qmo

  susb` bsob{* Wlujnos qobkmos{ bso o{vokgb``w obnos dls

  elso gj%{ostgko oaukbqglj bja ~o`kleo qsbgjgjn

  lvvlsqujgqgo{* [leo vl{q{ mbto sobkmoa bnsooeojq{

  ~gqm Egjg{qsgo{ ld Oaukbqglj ql b``l~ qobkmos{ ql

  sokogto ksoagq ql~bsa {b`bsw gjksob{o{ dls

  vbsqgkgvbqgjn gj Tl`ujqoos%gjgqgbqoa qsbgjgjn{*

  Tl`ujqoos{ gj qmo GBV songlj ~lsh gj qobkmgjn Ojn`g{m,

  GKQ dls Oaukbqglj, [vokgb` Oaukbqglj,

  Obs`w Kmg`amlla Oaukbqglj, bja o{vokgb``w dls qmo

  Ojn`g{m%{vobhgjn Kbsgccobj klujqsgo{,

  @gqosbkwJueosbkw*

  Qobkmgjn Ojn`g{m b{ b Dlsognj @bjnubno

  Qobkmgjn Ojn`g{m b{ b Dlsognj ls [oklja @bjnubno

  -QOD@QO[@' ~b{ b nsl~gjn bsob dls qmo Vobko Klsv{ gj

  3626* Gjaljo{gb, [belb, Kl{qb Sgkb, bja Kl`lecgb b``

  baaoa jo~ QOD@ Oaukbqglj vsliokq{ `b{q wobs*

  Gjaljo{gb bja Kl`lecgb {qbsqoa jo~ vl{q{ ~gqm QOD@

  b{ qmogs dgs{q dlku{* B`` bsluja qmo n`lco, Tl`ujqoos{

  qobkm kljtos{bqgljb` Ojn`g{m, Ojn`g{m b{ b dlsognj

  `bjnubno, ls kljqojq%cb{oa Ojn`g{m gj vsgebsw, egaa`o,

  bja mgnm {kmll`{ qmslunm qobe ls kl%qobkmgjn ~gqm bMl{q Klujqsw Qobkmos, ls al agsokq gj{qsukqglj gj qmogs

  l~j k`b{{slle* Tl`ujqoos{ qobkm Ojn`g{m b{ b tomgk`o

  dls vos{ljb` bja vsldo{{gljb` aoto`lveojq beljn

  {quaojq{ bja qobkmos{*

  Qmo QOD@ Klso Kussgku`ue

  Qmo QOD@ Klso Kussgku`ue g{ b {qbjabsagyoa qsbgjgjn

  vslnsbe ao{gnjoa ql mo`v jo~ Tl`ujqoos{ ~gqm `gqq`o

  ls jl `bjnubno qobkmgjn hjl~`oano ls o}vosgojko

  cokleo {uddgkgojq`w oddokqgto OD@ qobkmos{* Gq

  vsltgao{ b cb{o gj nojosb` qobkmgjn {hg``{ bja

  hjl~`oano, Ojn`g{m qobkmgjn {hg``{ bja hjl~`oano,

  bja so`bqglj{mgv cug`agjn beljn qobkmos{* Cokbu{o

  otosw Vobko Klsv{ vl{q mb{ agddosojq qobkmgjn

  kljqo}q{, QOD@ Klso Kussgku`ue {o{{glj{ ~g`` b`~bw{

  co qbunmq qmslunm qmo `oj{ ld `lkb` jooa{ bja

  kljagqglj{, bja co {uvv`oeojqoa ~gqm klujqsw

  {vokgdgk gjdlsebqglj* Qmo Klso Kussgku`ue vsltgao{ b

  {l`ga vsbkqgkue ~gqm lvvlsqujgqgo{ dls vsbkqgko

  qobkmgjn bja voos lc{ostbqglj*

  Oaukbqglj Vsliokq Cojodgkgbsgo{+ ld

  Vsliokq{

  + ld

  Tl`ujqoos{

  Eb`o{

  bclto 31

  Doeb`o{

  bclto 31

  Eb`o{

  2?%31

  Doeb`o{

  2?%31

  Eb`o{

  ujaos 2?

  Doeb`o{

  ujaos 2?

  + ld

  Lsn{*

  + ld

  Klee*

  Bdsgkb 3; 2,=43 ;;,==6 ;3,4;= 47,7?7 41,7?3 ;=,2=6 ;>,??2 ;,?2; >,;=3

  OEB 36 3,;=3 24,=2> 12,?36 1>,=66 44,3;= 17,724 ?=,1?2 ?,>=3 4,144

  GBV 23 426 >,>64 23,617 26,273 22,>24 32,224 3;,;43 2,4?6 3,??4

  Qlqb`{ ?? 1,=?1 ?=,16; =4,36> 23>,7?2 213,764 267,323 227,;41 26,71? 24,161

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  12/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Qobkmgjn Ojn`g{m b{ b Dlsognj @bjnubno -QOD@'

  Dsle gq{ gjkovqglj, Vobko Klsv{ dgs{q Tl`ujqoos{ ~oso

  qobkmos{* Qlabw qmoso bso 3,13> Oaukbqglj Tl`ujqoos{

  gj ?6 klujqsgo{ ~lshgjn ~gqmgj ?? Oaukbqglj Vsliokq{*

  QOD@ -Qobkmgjn Ojn`g{m b{ b Dlsognj @bjnubno'

  Vslnsbe{ o}g{q gj ltos mb`d ld qmo{o klujqsgo{,

  bkklujqgjn dls bj o{qgebqoa 46%>6 voskojq ld qmo

  Oaukbqglj Tl`ujqoos{* QOD@ g{ qmo Vobko Klsv{

  `bsno{q nsl~qm bsob, ~gqm 23 baagqgljb` klujqsgo{

  soruo{qgjn QOD@ vslnsbe{ gj qmo jo}q kluv`o wobs{*

  Nsl~qm gj QOD@

  Vobko Klsv{ QOD@ vslnsbe{ bso asgtoj cw qmo mgnm`w

  so{vlj{gto oddlsq{ ld ml{q%klujqsw nltosjeojq{ ql

  eooq sbvga`w o{kb`bqgjn aoebja{ dls Ojn`g{m

  vsldgkgojkw* Qmo songlj klj{g{qgjn ld Ouslvo, qmo

  Eoagqossbjobj, bja B{gb -OEB' mb{ qmo `bsno{q

  kussojq juecos ld QOD@ Tl`ujqoos{, elso qmbj 2,666

  gj 3626, bja mb{ b {qsljn mg{qlsw ld QOD@ oaukbqglj*

  _hsbgjo mb{ qmo `bsno{q juecos ld Vobko Klsv{

  Tl`ujqoos{, k`l{o ql ;66 ld qmoe ~lshgjn gj qmo QOD@vslnsbe b`ljo*

  Gjqos%Beosgkb bja Vbkgdgk Songlj -GBV' g{ qmo `bsno{q

  kussojq nsl~qm bsob, ~gqm Vobko Klsv{ vl{q{ gj

  {ukm klujqsgo{ b{ Vbjbeb, Kl{qb Sgkb, bja O` [b`tbals

  soruo{qgjn jo~ QOD@ vslnsbe{ ls so%dlku{gjn o}g{qgjn

  ljo{* Sokojq`w GBV baaoa b QOD@ Songljb` Batg{ls

  ~ml g{ cb{oa luq ld Kl{qb Sgkb bja {uvvlsq{ jo~ bja

  o}g{qgjn Ojn`g{m oaukbqglj vsliokq{*

  Bdsgkb mb{ {qsljn Oaukbqglj {okqls{* Gq g{ qmo songlj

  ~gqm qmo nsobqo{q juecos ld Kljqojq%Cb{oa QOD@

  Vslnsbe{, ~moso QOD@ ebw co qbunmq gj b kljqo}q ld

  ebqmoebqgk{, {kgojko -kmoeg{qsw, cgl`lnw, vmw{gk{',

  ojtgsljeojqb` oaukbqglj ls cu{gjo{{* Qmo S~bjabj

  Egjg{qsw ld Oaukbqglj mb{ bjjlujkoa bj becgqglu{

  v`bj ql {~gqkm gq{ ojqgso oaukbqglj {w{qoe ql Ojn`g{m*Vobko Klsv{ Oqmglvgb mb{ {gnjoa b !; eg``glj

  bnsooeojq ~gqm _[BGA ql kltos 2=6 QOD@ Tl`ujqoos{

  ltos b dgto wobs vosgla*

  Tl`ujqoos v`bkoeojq{ bja so{vlj{gcg`gqgo{*

  Tl`ujqoos{ ~gqm qobkmgjn kosqgdgkbqglj bja batbjkoa

  aonsoo{ ldqoj al qobkmos qsbgjgjn bja ebw co v`bkoa

  bq jbqgljb` qobkmos{ kl``ono{, Egjg{qsw ld Oaukbqglj

  lddgko{ ls tlkbqgljb` kl``ono{*

  El{q Vobko Klsv{ QOD@ Tl`ujqoos{ qobkm bq qmo

  {okljabsw {kmll` `oto`, b`qmlunm obkm wobs elso

  soruo{q{ kleo dsle klujqsgo{ ~g{mgjn ql {qbsq Ojn`g{m

  bq qmo o`oeojqbsw {kmll` `oto`* Qmo{o Tl`ujqoos{

  qoja ql co nojosb`g{q{ ~gqm b CB gj bjw ag{kgv`gjo v`u{

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  13/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  baagqgljb` Ojn`g{m, ~ls`a `bjnubno, ls `gqosbkw

  quqlsgjn o}vosgojko* Gj qmo k`b{{slle, Tl`ujqoos{

  mbto b Klujqosvbsq Qobkmos ~ml ~lsh{ ~gqm qmoe,

  ldqoj gj b Kl%Qobkmgjn ls Qobe%Qobkmgjn dsbeo~lsh*Tl`ujqoos{ csgjn ebjw kleeujgkbqgto bkqgtgqgo{ ql

  QOD@ k`b{{slle{, gjgqgbqo Ojn`g{m k`uc{ bja {ueeos

  kbev{, aoto`lv qobkmos ~lsh{mlv{, bja ojmbjko

  qobkmos{ kljdgaojko ql {vobh Ojn`g{m bja ql qsw jo~

  eoqmlal`lngo{*

  Ebqosgb`{ aoto`lveojq*

  Vobko Klsv{ mb{ vslaukoa QOD@ ebqosgb`{ ltos qmo

  wobs{ qmbq mbto cooj bja kljqgjuo ql co u{oa cwTl`ujqoos{ bsluja qmo ~ls`a* Kussojq`w, Vobko Klsv{

  g{ aoto`lvgjn b Qobkm Ojn`g{m Vsotojq BGA[

  kussgku`ue, cb{oa lj b {ukko{{du` kljqojq%cb{oa QOD@

  kussgku`ue gj u{o gj Kbeosllj {gjko qmo 2776{* Vl{q{

  bso obnos ql sokogto jo~ ebqosgb`{ bja QOD@

  nugabjko* Vobko Klsv{ g{ b`{l aoto`lvgjn b

  vslvsgoqbsw QOD@ kussgku`ue klj{g{qgjn ld elso qmbj

  16 {o{{glj v`bj{*

  [u{qbgjbc`o aoto`lveojq gj b

  kljqo}q ld n`lcb` dsgoja{mgv*

  Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ `gto gj susb` tg``bno{, songljb`

  ebshoq ql~j{ bja ksl~aoa kgqgo{, b{ jognmcls{ ql qmo

  volv`o qmow {osto* Qmow `obsj b lkb` `bjnubno bja

  qsbagqgljb` bja kljqoevlsbsw ku`quso ausgjn qmogs 3>%

  eljqm kleegqeojq* Gj baagqglj ql qmogs QOD@

  b{{gnjeojq, Tl`ujqoos{ kleeujgqw vsliokq{ ebw

  dlku{ lj ngs`{ oaukbqglj, MGTBGA[ ls eb`bsgb

  vsotojqglj, wluqm `obaos{mgv, ls ~lsh ~gqm

  ebsngjb`gyoa vlvu`bqglj{*

  Vobko Klsv{ kussojq`w ~lsh{ gj >4 klujqsgo{* 3622

  ebsh{ qmo bnojkw{ ?6qm Bjjgtos{bsw* Qmoso bso ltos366,666 Soqusjoa Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{

  ~ls`a~gao*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  14/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Mob`qm

  Rugkh Dbkq{Bvvsl}gebqo`w 31 voskojq ld Tl`ujqoos{ {ostgjn

  ~ls`a~gao ~lsh gj qmo bsob ld vuc`gk mob`qm* Gj dg{kb`

  wobs 3626, 2,>>6 Tl`ujqoos{ {ostgjn gj 14 klujqsgo{

  bja b qlqb` ld ?2 mob`qm vsliokq{, mo`voa ltos

  2,336,666 gjagtgaub`{* Gj baagqglj, {g} Vobko Klsv{

  So{vlj{o Tl`ujqoos{ ~lshoa lj bkqgtgqgo{ k`l{o`w

  so`bqoa ql qmg{ {okqls* N`lcb``w gj 3626, Vobko Klsv{

  mba ltos =,466 Tl`ujqoos{ bja qsbgjoo{ {ostgjn gj >6

  Vl{q{*

  [uvvlsq ql N`lcb` Gjgqgbqgto{

  Gj 3626, Mob`qm Tl`ujqoos{ kljqgjuoa ql kl``bclsbqo

  ~gqm how vbsqjos{ lj ebils mob`qm gjgqgbqgto{,

  gjk`uagjn qmo Vso{gaojq{ Oeosnojkw V`bj dls BGA[

  So`god -VODVBS' bja qmo Vso{gaojq{ Eb`bsgb Gjgqgbqgto

  -VEG'* Gj baagqglj, {otosb` Vobko Klsv{ vl{q{

  vbsqgkgvbqoa gj _[ bnojkw klujqsw qobe{ ql ag{ku{{

  bja aoto`lv klujqsw v`bj{ dls qmo N`lcb` Mob`qm

  Gjgqgbqgto -NMG'* Tl`ujqoos{ bksl{{ b juecos ld

  {okqls{ bso b`{l {uvvlsqgjn N`lcb` B``gbjko dls K`objKllh{qlto{*

  ^mbq Tl`ujqoos{ Al

  Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ bksl{{ qmo ~ls`a {uvvlsq b

  tbsgoqw ld agddosojq qwvo{ ld mob`qm bkqgtgqgo{* Qmo{o

  gjk`uao ebqosjb` bja kmg`a mob`qm, juqsgqglj

  vslelqglj bja sombcg`gqbqglj, dbeg`w v`bjjgjn,

  bal`o{kojq {o}ub` bja sovslaukqgto mob`qm, eb`o

  gjtl`toeojq, {uvvlsq dls lsvmbj{ bja tu`josbc`o

  kmg`asoj bja volv`o `gtgjn ~gqm MGTBGA[, tokqls

  kljqsl`, ojtgsljeojqb` mob`qm, ~bqos bja {bjgqbqglj,

  {uvvlsq dls mob`qmw `gtgjn, bja qmo vsotojqglj bja

  ebjbnoeojq ld jlj kleeujgkbc`o ag{ob{o{*

  Tl`ujqoos kljqsgcuqglj{ ql gevsltoa mob`qm gjk`uaoqmo dl``l~gjn9

  gjksob{gjn hjl~`oano bja vslelqgjn {lkgb`

  bja combtgls kmbjno qmslunm k`b{{slle

  oaukbqglj, kbev{, kleeujgqw nsluv

  {o{{glj{, vbqgojq oaukbqglj, eusb`

  klevoqgqglj{, qmobqos vosdlsebjko{, sbagl,

  qo`otg{glj, vuvvoq {ml~{8

  cug`agjn bja {qsojnqmojgjn qmo qokmjgkb`

  kbvbkgqw ld kleeujgqw eoecos{, qsbagqgljb`

  {ostgko vsltgaos{ , mob`qm ~lshos{, bja

  kleeujgqw cb{oa lsnbjgybqglj{8

  {qsojnqmojgjn `gjhbno{ coq~ooj

  kleeujgqgo{, lsnbjgybqglj{ bja mob`qm

  dbkg`gqgo{8 bja

  mo`vgjn dbeg`go{ bja kleeujgqgo{ ql bkrugso

  bja ebgjqbgj orugveojq bja {qsukquso{ qmbq

  soauko ag{ob{o qsbj{eg{{glj*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  15/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Eb`bsgb9B{ b so{u`q ld qmo ujgtos{b` coa%joq

  ag{qsgcuqglj kbevbgnj gjgqgbqoa cw qmo Vobko

  Klsv{, qmo nltosjeojq ld [ojonb` bja qmo

  Vso{gaojq{ Eb`bsgb Gjgqgbqgto balvqoa qmo Vobko

  Klsv{ ag{qsgcuqglj bvvslbkm bja {uvvlsqoa 3626

  ujgtos{b` kltosbno oddlsq{ gj qmo dlus songlj{ ld

  [ojonb` ~gqm qmo mgnmo{q vsotb`ojko ld eb`bsgb*

  Aoelj{qsbqgjn So{u`q{

  Nugjob lse Osbagkbqglj9 Gj Ibjubsw 3622, qmo

  nltosjeojq ldNmbjb bja qmo Kojqos dls Ag{ob{o

  Kljqsl` bjjlujkoa qmbq Nmbjb mb{ dgjb``w kljruosoa

  Nugjob ~lse ag{ob{o* Qmo _*[* Vobko Klsv{ b{{g{qoa

  qmo klujqsw.{ Nugjob ^lse Osbagkbqglj Vslnsbe cw

  vsltgagjn mob`qm oaukbqglj bja {lkgb` elcg`gybqglj bq

  qmo tg``bno `oto`* So{u`q{ dsle ljo ag{qsgkq ~moso

  Tl`ujqoos{ ~lshoa bso gjagkbqoa gj qmo kmbsq co`l~*

  Eb`bsgb Kljqsl`9 Gj [ojonb`, qmo Egjg{qsw ld Mob`qm

  sovlsqoa b asbebqgk aoksob{o dsle 16 voskojq ql >

  voskojq gj kmg`asoj ujaos dgto eb`bsgb kb{o{ coq~ooj

  3662 bja 366>* Vobko Klsv{ mb{

  cooj v`bwgjn bj gj{qsueojqb` sl`o gj b tg``bno%cw%

  tg``bno dl``l~ uv kbevbgnj ql oj{uso kljqgjuoa

  {ukko{{*

  Gjdbjq bja Wlujn Kmg`a Juqsgqglj9 [gjko 3663, Vobko

  Klsv{ Tl`ujqoos{ {ostgjn gj Bdsgkb mbto cooj

  gev`oeojqgjn qmo Vl{gqgto AotgbjkoMobsqm Juqsgqglj

  Elao`, bgeoa bq baaso{{gjn eb`juqsgqglj beljn

  kmg`asoj bja kmbjngjn gjdbjq bja wlujn kmg`a

  juqsgqgljb` vsbkqgko{*

  Juqsgqgljb` sombcg`gqbqglj so{u`q{ kl``okqoa cw Vobko

  Klsv{ gj Eb`g,Cushgjb Db{l bja Nugjob sotob` qmbq

  lj btosbno, 13voskojq ld kmg`asoj nbgj bq `ob{q 366

  nsbe{ ausgjn qmo 23 abw Mobsqm vosgla* Bq ljo eljqm

  dsle qmo gjgqgb` {qbsq abqo, 44 voskojq ld kmg`asoj

  nbgjoa bq `ob{q 366 nsbe{8 ~gqm qmo btosbno ~ognmq

  nbgj cogjn 11= nsbe{*

  Mob`qm Tl`ujqoos gj @gcosgb, 3667

  Dg{kb` Wobs 3626 Mob`qm Vsliokq Cojodgkgbsgo{, cw Qwvo ld Cojodgkgbsw bja Songlj

  Songlj Gjagtgaub`{B{{g{qoa

  [ostgko Vsltgaos{B{{g{qoa

  Lsnbjgybqglj{B{{g{qoa

  Kleeujgqgo{B{{g{qoa

  Bdsgkb =26,467 27,?4? 4,47? 2?,6;4

  Ouslvo, Eoagqossbjobj bja B{gb 1=,167 3,=?1 >>2 >;?

  Gjqos%Beosgkb bja Vbkgdgk ;42,17> 32,;>3 ;,7=3 4,112

  Qlqb` 2,336,?2? 1;,>72 22,11= 33,323

  6

  ?66

  2666

  2?66

  3666

  366; 3661 366? 3664 366> 366=

  Nugjob ^lse Kb{o{ gj Jh~bjqb

  Ag{qsgkq, Nmbjb 366;%366=

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  16/27

  D B K Q [ M O O Q 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Bdqos 2? Wobs{ ld [uvvlsq ql Susb` ^bqos gj qmo

  Alegjgkbj Sovuc`gk Gj 3626, b Tl`ujqoos

  {w{qoebqgkb``w tg{gqoa 16 ~bqos kleegqqoo{

  dlseoa ls {qsojnqmojoa ~gqm Tl`ujqoos

  b{{g{qbjko, ;? ld ~mle vbsqgkgvbqoa gj b eooqgjnld ~bqos kleegqqoo{* B`` ld qmo ;? ~bqos {w{qoe{

  bso ~lshgjn, mbto dujkqgljgjn kleegqqoo{, bja

  bso kl``okqgjn qbsgdd{* [otosb` mbto sovbgsoa qmogs

  {w{qoe{ ~gqm qmogs l~j duja{*

  ^bqos, [bjgqbqglj bja Mwngojo Vslelqglj

  Rugkh Dbkq{Bvvsl}gebqo`w 31 voskojq ld Tl`ujqoos{ {ostgjn ~ls`a~gao

  ~lsh gj qmo bsob ld vuc`gk mob`qm* Gj dg{kb` wobs 3626, qmo Vobko

  Klsv{ baaso{{oa ~bqos bja {bjgqbqglj qmslunm9

  ?2 mob`qm vsliokq{8 tgsqub``w b`` ld ~mgkm gjk`uao

  vslelqglj ld gevsltoa mwngojo ~gqmgj qmogs lciokqgto{*

  Bvvsl}gebqo`w 2,=66 Tl`ujqoos{ {ostoa gj qmo{o

  vsliokq{*

  23 vsliokq{ qmbq gjk`uao ~bqos bja {bjgqbqglj

  gjdsb{qsukquso ~gqmgj qmogs lciokqgto{8 bvvsl}gebqo`w

  ;?4 Tl`ujqoos{ {ostoa gj qmo{o vsliokq{*

  Kleeujgqw {ostgko bkqgtgqgo{8 bq `ob{q 266 Tl`ujqoos{,

  bksl{{ b tbsgoqw ld vsliokq{, gj kl``bclsbqglj ~gqm qmogs

  kleeujgqgo{, aoto`lvoa bkqgtgqgo{ qmbq baaso{{ ~bqos

  bja {bjgqbqglj gjdsb{qsukquso*

  Vslelqgjn gevsltoa mwngojo mbcgq{

  Tl`ujqoos{ bksl{{ b`` songlj{ vslelqoa kmbjno{ gj mwngojo

  mbcgq{, gjk`uagjn vslvos mlu{oml`a ~bqos {qlsbno, mlu{oml`a

  ~bqos qsobqeojq, bau`q bja kmg`a doko{ ag{vl{b`, bja mbja~b{mgjn ~gqm {lbv* Tl`ujqoos{ ojqmu{gb{qgkb``w vbsqgkgvbqoa gj N`lcb` Mbja~b{mgjn Abw -Lkqlcos 2?qm'*

  Tl`ujqoos{ vbsqgku`bs`w qbsnoqoa ~leoj, ~ml bso qmo qsbagqgljb` dlla vsovbsos{ bja kmg`a kbsongtos{, b{ ~o`` b{

  kmg`asoj, ql mo`v qmoe o{qbc`g{m gjnsbgjoa mbcgq{* Tl`ujqoos{ babvq vsltoj eoqmlal`lngo{ dls mwngojo

  vslelqglj, {ukm b{ qml{o vslelqoa cw qmo _jgqoa Jbqglj{ bja qmo ^ls`a Cbjh, sod`okqgjn qmo o}qoj{gto so{obskm

  qmbq mb{ cooj kljaukqoa gj qmg{ bsob*

  Dbkg`gqbqgjn gevsltoa ebjbnoeojq,

  lvosbqglj bja ebgjqojbjko

  Tl`ujqoos{ mo`voa cug`a kleeujgqgo{ kbvbkgqw ql

  ebjbno ~bqos{moa{ bja ~bqos kleegqqoo{, gjk`uagjn

  dgjbjkgb` ebjbnoeojq* Tl`ujqoos{ b`{l mo`voa cug`a

  qokmjgkb` {hg``{ gj bsob{ gjk`uagjn ~bqos{moa ebvvgjn,

  ~bqos {w{qoe lvosbqglj bja ebgjqojbjko, bja ~bqos

  {w{qoe sovbgs*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  17/27

  D B K Q [ M O O Q 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Dbkg`gqbqgjn {gev`o {w{qoe v`bjjgjn bja

  klj{qsukqglj

  Tl`ujqoos{ mo`voa kleeujgqgo{ ql v`bj bja

  gev`oeojq ld ~bqos bja {bjgqbqglj gjdsb{qsukquso

  vsliokq{, dls {kmll`{ bja dls kleeujgqgo{, el{q ldqoj

  qml{o {eb`` kleeujgqgo{ ~ml{o gjdsb{qsukquso jooa{

  bso jlq cogjn eoq cw lqmos{ auo ql so{lusko

  `gegqbqglj{* Tl`ujqoos{ dbkg`gqbqoa qmo dgjbjkgjn bja

  klj{qsukqglj ls sovbgs ld kleeujgqw bja {kmll`

  nsbtgqw%d`l~ ~bqos {w{qoe{, sbgj~bqos kbqkmeojq

  {w{qoe{, ~o``{, {lbh b~bw vgq{ bja `bqsgjo{* Qmow b`{l

  qsbgjoa `lkb` eb{lj{ gj qokmjgruo{ gjk`uagjn

  dosslkoeojq qbjh klj{qsukqglj*

  ^ml Cojodgqqoa Dsle qmo ^lsh ld Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ bja ^moso

  Qmg{ qbc`o {ueebsgyo{ qmo cojodgkgbsgo{ ld Vobko Klsv{ Tl`ujqoos ~lsh ~gqm kleeujgqgo{*

  Qmg{ qbc`o `g{q{ qmo klujqsgo{ ~moso lus mob`qm bja ~bqos{bjgqbqglj vsliokq{ ~oso bkqgto gj 3626*

  Songlj

  Cojodgkgbsgo{ ~gqm

  gevsltoa {bjgqbqglj

  bkko{{

  Cojodgkgbsgo{ ~gqm

  gevsltoa {bdo

  ~bqos bkko{{

  Vbsqgkgvbjq{ oaukbqoa

  lj gevsltoa mwngojo Qlqb` Cojodgkgbsgo{

  Bdsgkb ;6,166 74,;66 =26,466 7;>,;66

  Ouslvo, Egaa`o Ob{q,

  Jlsqm Bdsgkb bja B{gb 1,=66 ;7,366 1=,166 73,166Beosgkb{ bja

  qmo Vbkgdgk 26,766 ;>,?66 ;42,?66 167,766

  QLQB@ 14,266 2>;,666 2,336,?66 2,1;7,466

  Songlj B`` mob`qm vsliokq{ mob`qm vsliokq{ gjk`uagjn ~bqos,{bjgqbqglj gjdsb{qsukquso

  Bdsgkb

  Cojgj, Clq{~bjb, Cushgjb Db{l, Kbeosllj, Oqmglvgb, Nmbjb, Nugjob, Hojwb, @o{lqml,

  Ebabnb{kbs, Eb`b~g, Eb`g, Elybecgruo, Jbegcgb, Jgnos, S~bjab, [ojonb`, [luqm

  Bdsgkb, [~byg`bja, Qbjybjgb, Qmo Nbecgb, Qlnl, _nbjab, Ybecgb

  Ob{qosj Ouslvo,

  Egaa`o Ob{q, Jlsqm

  Bdsgkb bja B{gb

  B`cbjgb, Bseojgb, Hwsnwy Sovuc`gk, El`altb, Eljnl`gb, Elslkkl, Qusheojg{qbj

  Beosgkb{ bja qmo

  Vbkgdgk

  Co`gyo, Alegjgkbj Sovuc`gk, Okubals, O` [b`tbals, Dgig, Nubqoeb`b, Nuwbjb, Mljausb{,

  Ibebgkb, Jgkbsbnub, Vbjbeb, Vbsbnubw, Vosu,[usgjbeo, Tbjubqu

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  18/27

  D B K Q [ M O O Q 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb b{ ld [ovqoecos ;6, 36268 Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld BGA[ So`god -LBS'

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  MGTBGA[ N`lcb` [ueebsw

  Kleelj Vslnsbeegjn Qmoeo{[gjko 3661, Vobko Klsv{ mb{ cooj bj bkqgto vbsqjos gj

  qmo Vso{gaojq{ Oeosnojkw V`bj dls BGA[ So`god

  -VOVDBS', qmo `bsno{q gjqosjbqgljb` mob`qm gjgqgbqgto ql

  dgnmq b {gjn`o ag{ob{o* B{ ld [ovqoecos ;6, 3626,

  Vobko Klsv{ sokogtoa VOVDBS duja{ qlqb`gjn

  bvvsl}gebqo`w !=7*2 eg``glj ql o}vbja bja

  {qsojnqmoj qmo bnojkw{ MGT,BGA[ gjqostojqglj{ gj ?6

  ltos{ob{ vl{q{*

  Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ gj 46 klujqsgo{ so{vlja ql

  qmo ovgaoegk cw gjqonsbqgjn MGT vsliokq{ gjql qmogs

  ~lsh* Qmow lsnbjgyo b sbjno ld bkqgtgqgo{ {ukm b{

  qsbgjgjn kleeujgqgo{ gj `l~%`bcls bnsgku`qusb`

  qokmjgruo{ ql gevslto qmo juqsgqglj ld volv`o `gtgjn

  ~gqm MGTBGA[ -V@^B', o{qbc`g{mgjn gjkleo%

  nojosbqgjn bkqgtgqgo{ dls lsvmbj{ bja tu`josbc`o

  kmg`asoj -LTK', qsbgjgjn kbsongtos{ ql gevslto kbso

  dls V@^B bja LTK, gjqonsbqgjn MGTBGA[ kljqojq gjql

  oaukbqglj b`ljn{gao `gdo {hg``{ qsbgjgjn* Tl`ujqoos{

  gjksob{gjn`w ojnbno eoj bja clw{ ql vslelqo nojaos

  orugqw, soauko MGT tu`josbcg`gqw, bja cug`a mob`qmwdbeg`go{ bja kleeujgqgo{*

  El{q Tl`ujqoos{ ~lsh gj vsotojqglj oaukbqglj ~gqm

  qmo nojosb` vlvu`bqglj, cuq gj ;6 vl{q{ qmow b`{l

  sobkm vlvu`bqglj{ ojnbnoa gj mgnm%sg{h combtgls{,

  {ukm b{ asun u{os{ ls kleeoskgb` {o} ~lshos{*

  Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm qsbagqgljb` bja jlj%qsbagqgljb`

  {ostgko vsltgaos{, gjk`uagjn voos oaukbqls{* Qmow b`{l

  u{oa gjdlsebqglj qokmjl`lnw bja eb{{ eoagb ql

  sobkm jobs`w 3*= eg``glj gjagtgaub`{*

  Jlqbc`o Bkqgtgqgo{ $ Vsleg{gjn Vsbkqgko{

  Tl`ujqoos{ ~lsh gj 1? mob`qm vsliokq{, baaso{{gjn MGT

  bja how vuc`gk mob`qm g{{uo{ {ukm b{ eb`bsgb,

  qucosku`l{g{ bja ebqosjb` $ kmg`a mob`qm* Tl`ujqoos{

  gj Cushgjb Db{l ~lsh ~gqm qsbagqgljb` mob`os{* Gj

  Okubals bja Dgig qmow ~lsh gj k`gjgk{ bja mob`qm

  kojqos{* Bnsgku`quso bjaojtgsljeojq Tl`ujqoos{

  kljaukq MGT b~bsojo{{ kbevbgnj{ qbsnoqgjn dbseos{,

  bja, gj Qbjybjgb, [luqmBdsgkb bja Elybecgruo

  vsltgao cgl%gjqoj{gto nbsaojgjn qsbgjgjn dls V@^Bbja LTK* [eb`` cu{gjo{{ aoto`lveojq Tl`ujqoos{

  ~lsh ~gqm bddokqoa vlvu`bqglj{ lj gjkleo nojosbqgjn

  bkqgtgqgo{, cug`a qmo ebjbnoeojq kbvbkgqw ld

  MGTBGA[%dlku{oa lsnbjgybqglj{, bja mo`v cu{gjo{{o{

  ql ksobqo MGT ~lshv`bko vslnsbe{* Gj [~byg`bja,

  Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm kmg`a%mobaoa mlu{oml`a{ bja

  kljaukq vl{gqgto%`gtgjn ~lsh{mlv{* Oaukbqglj

  Tl`ujqoos{, `gho qml{o gj Nolsngb, ~lsh jlq lj`w ~gqm

  qobkmos{, cuq b`{l ml{q wluqm kbev{ k`uc{ ql vsltgao

  MGTBGA[ oaukbqglj ql gj%{kmll` bja luq%ld%{kmll`

  wluqm*

  3626 Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn So{u`q{ cw Songlj

  Bdsgkb OEB GBV Qlqb`

  + Tl`ujqoos{{ Gjtl`toa gj MGTBGA[ Bkqgtgqgo{ 2,113 ;;7 44; 3,111

  + Cojodgkgbsgo{ Sobkmoa 1?3,6=1 47,141 =7,>44 422,;21

  + [ostgko Vsltgaos{ Qsbgjoa 3?,?6; ?,7?6 4,?1? ;>,77=

  + Lsnbjgybqglj{ B{{g{qoa 1,227 2,627 2,737 >,64>

  + Kleeujgqgo{ B{{g{qoa 4,1=7 3,;>? 7=? 2=,>17

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  19/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls DW3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  ^GANBA

  Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ ^lsh ^leoj gj

  Aoto`lveojqNojaos bja Aoto`lveojq

  Gj DW26, ld qmo 41 vl{q{ sovlsqgjn, >? voskojq

  kljdgseoa mbtgjn b ^GANBA kleegqqoo*

  Qmo{o kleegqqoo{ bso qwvgkb``w suj cw

  Tl`ujqoos{ ~gqm qmo {uvvlsq ld b {qbdd eoecos*

  Ognmqw {g} voskojq ld vl{q{ qmbq {ucegqqoa

  sovlsq{ u{o qmo Vbsqgkgvbqlsw Bjb`w{g{ dls

  Kleeujgqw Bkqglj -VBKB' bvvslbkm, bja el{q

  vl{q{ klecgjo VBKB ~gqm Nojaos Bjb`w{g{*

  Elso qmbj mb`dld vl{q{ ~gqm b NBA kleegqqoo

  sovlsq u{gjn Tl`ujqoos kleegqqoo eoecos{ ql

  vso{ojq gjdlsebqglj sonbsagjn ^GANBA,

  Nojaos bja Wluqm Aoto`lveojq -NWA' bjals

  bj Bjqg%Qsbddgkhgjn gj Vos{lj{ -B%QGV' ql

  Tl`ujqoos{ ausgjn Vso%[ostgko Qsbgjgjn -V[Q'

  bja Gj%[ostgko Qsbgjgjn{ -G[Q'*

  ^GA,NBA9 Ltostgo~

  Qmo Vobko Klsv{ Bkq ~b{ elagdgoa gj 27>1 ql gjk`uao

  `bjnubno qmbq ebjabqoa qmo vslelqglj ld

  vslnsbe{, vsliokq{, bja bkqgtgqgo{ ~mgkm qoja qlgjqonsbqo ~leoj gjql qmo jbqgljb` okljlegk{ ld

  aoto`lvgjn klujqsgo{, qmu{ gevsltgjn qmogs {qbqu{

  bja b{{g{qgjn qmo qlqb` aoto`lveojq oddlsq* Vobko

  Klsv{ {qbdd, Tl`ujqoos{, bja qmogs ml{q%klujqsw

  klujqosvbsq{ mbto `ljn cooj kleegqqoa ql

  gjklsvlsbqgjn b nojaos%{oj{gqgto bvvslbkm ql b``

  b{vokq{ ld vslnsbeegjn bja qsbgjgjn* Qmg{ mb{

  so{u`qoa gj elso oddokqgto vslnsbeegjn qmbqbaaso{{o{ qmo nojaos%{vokgdgk jooa{ ld b`` eoecos{

  ld qmo kleeujgqgo{ gj ~mgkm Tl`ujqoos{ ~lsh*

  Tl`ujqoos{ bja qmogs ml{q klujqsw klujqosvbsq{ qllh

  nojaos sl`o{ gjql bkklujq ~moj v`bjjgjn bja

  gev`oeojqgjn vsliokq{* Qmg{ nojaos%{oj{gqgto

  bvvslbkm so{u`qoa gj bkqgtgqgo{ qmbq elso oddokqgto`w

  baaso{{oa qmo jooa{ ld b`` eoecos{ gj qmo

  kleeujgqgo{ ~moso Tl`ujqoos{ ~lsh*

  Ngs`{ bja Clw{Kbev{

  Ljo ld qmo el{q dsoruojq`w gjgqgbqoa bkqgtgqgo{ gj

  3626 ~b{ wluqm kbev{* Bq {leo vl{q{, Kbev N@L^

  -Ngs`{ @obagjn Lus ^ls`a' bja Kbev QLCO -Qobkmgjn

  lus Clw{ O}ko``ojko%ls {leo tbsgbqglj' bso qmo

  mgnm`gnmq ld ^GANBA bkqgtgqgo{* Elso qmbj q~l

  qmgsa{ ld vl{q{ sovlsqoa {leo qwvo ld kbev dls

  wluqm, gjk`uagjn clqm ngs`{ bja clw{ oevl~oseojq

  kbev{, bja kbev{ dlku{gjn lj {vlsq{ bja mob`qmw

  `gdo{qw`o{, MGTBGA[ vsotojqglj bja {o} oaukbqglj,

  qmo ojtgsljeojq, cu{gjo{{ oaukbqglj, `obaos{mgv,

  nlb`%{oqqgjn, csobhgjn al~j jonbqgto nojaos

  {qosolqwvo{, vsotojqgjn nojaos%cb{oa tgl`ojko, bja

  kleeujgqw cug`agjn* Tl`ujqoos{ ~lsh ~gqm JNL{,

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  20/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls DW3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  qobkmos{ ls lqmos lsnbjgybqglj{ ql kl%dbkg`gqbqo

  {o{{glj{ bja b{{g{q baegjg{qsbqgto`w ql oj{uso

  {u{qbgjbcg`gqw* Tl`ujqoos{ mbto `obsjoa qmbq kbev{

  bso el{q oddokqgto ~moj qmo kbevos{ soqusj ql qmogs

  kleeujgqgo{ bjals {kmll`{ ql soksobqo bkqgtgqgo{

  bjals o{qbc`g{m k`uc{ dls qmogs voos{* Vbsq ld qmo

  kbev vslnsbe vsltgao{ `o{{lj{ lj ml~ ql csgjn

  qmo{o eo{{bno{ cbkh mleo*

  ^lshgjn ~gqm Eoj b{ Vbsqjos{

  Tl`ujqoos{ mbto lsnbjgyoa qsbgjgjn{ lj eb`o

  `obaos{mgv qmbq dlku{o{ lj eoj b{ vbsqjos{ bja

  combtgls kmbjno* [leo Vl{q{ ~lsh ~gqm eoj {l

  qmbq qmow kbj batbjko ~leoj{ gjk`u{glj gj vsliokq{

  bja okljlegk lvvlsqujgqgo{, b{ gj Eb`b~g bja

  Ybecgb, ~moso Tl`ujqoos{ vslelqo kl``bclsbqglj

  coq~ooj ~leoj bja eoj gj aokg{glj ebhgjn {l

  qmbq ~leoj kbj ojnbno gj gjkleo nojosbqglj

  bkqgtgqgo{ {ukm b{ dg{mgjn bja coo hoovgjn,

  qsbagqgljb``w eb`o alebgj{* Hojwb, @o{lqml bja

  Qlnl sovlsqoa qmbq qmow ~oso u{gjn qmo Eoj b{

  Vbsqjos{ ebqosgb`{ ao{gnjoa cw OjnojaosMob`qm qmbq

  vslelqo{ mob`qmw so`bqglj{mgv{ bja `gdo{qw`o{ cw

  ~lshgjn ~gqm eoj ql vslelqo nojaos orugqw*

  Oaukbqglj

  Jgjoqw voskojq ld vl{q{ ~gqm oaukbqglj vslnsbe{sovlsqoa qmbq Tl`ujqoos{ ao{gnjoa ebqosgb`{ bja

  `o{{lj{ dls Ojn`g{m `bjnubno

  oaukbqglj gj qmo k`b{{slle bjals Ojn`g{m k`uc{

  qmbq dlku{oa lj nojaos qlvgk{ -muebj qsbddgkhgjn,

  nojaos sl`o{ gj {lkgoqw, `obaos{mgv, aleo{qgktgl`ojko, MGTBGA[' bja nojaos vos{vokqgto{ -orugqw

  gj qmo k`b{{slle, nojaos b~bsojo{{ bja nojaos

  {oj{gqgto `bjnubno* Tl`ujqoos{ vsltgao mleo~lsh

  bja bdqos {kmll` k`uc{ ql mo`v ngs` {quaojq{ gevslto

  qmogs {quaw {hg``{ bja ~lsh ~gqm kleeujgqgo{ ql

  vslelqo Ngs`{ Oaukbqglj bja Oevl~oseojq

  -Cojgj, Clq{~bjb, Kbeosllj, Kbvo Tosao, Eb`g,

  Eb`b~g, Jgnos, Qlnl, _nbjab bja Ybecgb'*

  Ojtgsljeojq

  Ebjw Tl`ujqoos{ qllh qmo lvvlsqujgqw ql gjqonsbqonojaos orugqw eo{{bno{ gjql qmogs ojtgsljeojqb`

  vslnsbe{* Gj Elslkkl, Tl`ujqoos{ gjqslaukoa

  nojaos orugqbc`o u{o bja vslvos ebjbnoeojq ld

  so{lusko{* Gj Vbjbeb, Tl`ujqoos{ ag{ku{{oa qmo

  gevlsqbjko ld kleeujgqw eoecos{ mbtgjn orub`

  sl`o{ gj qmo kbso ld qmo ojtgsljeojq*

  ^GANBA Vsliokq Cojodgkgbsgo{

  Gjagtgaub`{ B{{g{qoa [ostgko Vsltgaos{

  Songlj

  Doe

  b`o{

  lto

  s31

  Eb

  `o{

  lto

  s31

  Doe

  b`o{

  2?ql31

  Eb

  `o{

  2?ql31

  Doe

  b`o{

  uja

  os2?

  Eb

  `o{

  uja

  os2?

  Doe

  b`o{

  lto

  s31

  Eb

  `o{

  lto

  s31

  Doe

  b`o{

  Eb

  `o{

  2?ql31

  Doe

  b`o{

  Eb

  `o{

  uja

  os2?

  Bdsgkb 3?,7=? ?1,113 ;1,22= ;7,>4; 32,??1 3?,22? 3,>=> 1,42= =?2 2,;6> ;?; 411

  OEB 4,71; 2>,6?3 2?,724 3>,3?? =,=4> 7,311 2,?23 2,7?4 >;6 772 2>2 ;23

  GBV =,62> 36,2?? 4,;?6 23,>;; 4,=21 7,>31 2,64? 3,176 ;7; ?7> 4; 2?>

  Qlqb`{ 16,71? 72,417 ?4,;=1 >7,>?2 ;>,3;? 1,6=; ?,;41 7,641 2,7>1 3,=7? ?=> 2,22;

  Btosbno 2;,41= ;6,??6 2=,>7? 34,?=1 23,123 21,471 2,>== ;,632 4?= 74? 27> ;>2

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  21/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  GKO bja GSK N`lcb` [ueebsw

  N`lcb` Ltostgo~

  Gjdlsebqglj Kl``okqglj bja O}kmbjno -GKO' ebjbno{

  qmo {o`okqglj, bkrug{gqglj bja ag{qsgcuqglj ld qsbgjgjn

  vuc`gkbqglj{ ql Tl`ujqoos{8 kllsagjbqo{ qmo

  aoto`lveojq ld baagqgljb` vuc`gkbqglj{ ql dg`` ujgruo

  Vobko Klsv{ qsbgjgjn jooa{8 bja {uvvlsq{ b joq~lsh

  ld Gjdlsebqglj So{lusko Kojqos{ -GSK{' bq vl{q{

  ~ls`a~gao*

  GKO Vuc`gkbqglj{ _{oa bq V[Q{ bja G[Q{

  GKO vslauko{ qmo how vuc`gkbqglj{ u{oa cw b`` vl{q{ bq

  V[Q -vso%{ostgko qsbgjgjn' bja G[Q -gj%{ostgko qsbgjgjn'

  qsbgjgjn otojq{* Qmo qlv qoj GKO vuc`gkbqglj{ gj

  DW3626, sbjhoa cw qmo voskojq ld vl{q{ ~ml gjagkbqoa

  qmow u{oa qmo vuc`gkbqglj{ gj ogqmos V[Q ls G[Q

  qsbgjgjn ~oso b{ dl``l~{9

  Qmo GKO Kbqb`ln g{ qmo vsgebsw tomgk`o dls Gjdlsebqglj

  Kl``okqglj bja O}kmbjno -GKO' ql vslelqo bja

  ag{qsgcuqo qsbgjgjn cllh{, KA%SLE{, bja lqmos

  so{lusko{ ql Tl`ujqoos{ bja {qbdd gj qmo dgo`a* Qmo GKO

  Kbqb`ln gjk`uao{ clqm vuc`gkbqglj{ vslaukoa cw

  Vobko Klsv{ GKO, b{ ~o`` b{ vuskmb{oa kleeoskgb`

  vuc`gkbqglj{* [qbqg{qgk{ dls qmo ag{qsgcuqglj ldGKO

  Kbqb`ln vuc`gkbqglj{ gj DW3626 bso b{ dl``l~{9

  Juecos ld soruo{q{ dsle vl{q{9 1?1

  Baiu{qoa juecos ldGKO Kbqb`ln vuc`gkbqglj{

  ag{qsgcuqoa ql vl{q{9 ;1,76>

  GKO ag{qsgcuqo{ vuc`gkbqglj{ gj vsgjq bja agngqb`

  dlsebq{* B`qmlunm vsgjq g{ {qg`` qmo vsodossoa dlsebq

  dls qmo ebilsgqw ld vl{q{, agngqb` dlsebq vsodosojko{bso {mgdqgjn ~gqm qmo kmbjngjn qokmjl`lngo{ dsle

  KA%SLE ql al~j`lbagjn, _[C asgto{ bja lqmos

  lvqglj{* Ebjw vl{q{ b`{l gjagkbqo b jooa ql mbto

  vuc`gkbqglj{ btbg`bc`o gj b`` dlsebq{, ql kltos b``

  otojqub`gqgo{, gjk`uagjn ujso`gbc`o o`okqsgkgqw ls kl{q`w

  bja {`l~ Gjqosjoq bkko{{*

  GKO kl``bclsbqo{ ~gqm {vokgb`g{q{ gj

  lqmos lddgko{ ql aoto`lv bja

  uvabqo ebqosgb`{ qmbq {uvvlsq

  vslnsbeegjn bja qsbgjgjn bq vl{q{*

  Ausgjn DW3626, GKO sotg{oa lsuvabqoa {otoj qgq`o{, gjk`uagjn

  SO621H [mbsgjn Vsleg{gjn Vsbkqgko{, b KA%SLE ~gqm

  ltos 246 GKO vuc`gkbqglj{ jl~ gj du``%qo}q VAD dlsebq*

  Qmo{o KA%SLE{ bso cogjn ag{qsgcuqoa ql b``

  Tl`ujqoos{*

  DW3667

  DW3626

  41/

  ?=/

  3?/

  2=/

  22/

  3;/

  Dlsebq Vsodosojko{ dls GKO

  Vuc gkbqglj{, DW3667 % DW3626

  Vsgjq KA%SLE Al~j`lbaLqmos

  2 VBKB Gaob cllh E66=4 7>*6/

  3 Ku`quso Ebqqos{ Q66=> 71*6/

  ;Sl`o{ ld qmo Tl`ujqoos gj

  Aoto`lveojqQ666? 72*6/

  1 @gdo [hg``{ Ebjub` E664; =7*4/

  ?Jlj%Dlseb` Oaukbqglj

  Ebjub`E6613 ==*2/

  4

  Jo~ Vsliokq Ao{gnj bja

  Ebjbnoeojq Qsbgjgjn

  Ebjub`

  Q626> =4*4/

  >K`b{{slle Ebjbnoeojq

  Gaob CllhE66== >7*2/

  =Ml{q Dbeg`go{ Ebqqos9 Qmo

  Mleo {qbw Ebjub`Q6264 >4*2/

  7^lshgjn ~gqm Wluqm9

  Bvvslbkmo{ dls Tl`ujqoos{E664> >;*2/

  26

  Tl`ujqoos Lj%nlgjn

  @bjnubno @obsjgjn

  Ebjub`

  E6641 >2*4/

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  22/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Gjdlsebqglj So{lusko Kojqos{ -GSK{'

  Gjdlsebqglj So{lusko Kojqos{ -GSK{' bja GSK

  ebjbnos{ nsobq`w cojodgq Vobko Klsv{ vl{q{ cwvsltgagjn bkko{{ ql mgnm%rub`gqw gjdlsebqglj

  so{lusko{ qmbq {uvvlsq qmo ~lsh ld Tl`ujqoos{ bja

  {qbdd*

  ^mg`o jobs`w b`` vl{q{ mbto bj GSK, qmo GSK ebw tbsw

  dsle b do~ cllh{mo`to{ gj b {qbdd lddgko, ql b

  klev`oqo `gcsbsw ~gqm b kl``okqglj ld GKO bja lqmos

  cllh{, b{ ~o`` b{ ~lsh{vbko bja klevuqos{ ~gqm

  Gjqosjoq bkko{{* El{q vl{q{ bso jlq bc`o ql duja bdu``%qgeo GSK ebjbnos cuq ao{gnjbqo b {qbdd vos{lj

  ~ml ml`a{ bjlqmos vl{gqglj ldqoj Vslnsbe

  B{{g{qbjq, O}okuqgto B{{g{qbjq, ls @bjnubno bja Ksl{{%

  Ku`qusb` Dbkg`gqbqls ql qbho lj qmo auqgo{ ld GSK

  ebjbnoeojq gj baagqglj ql lqmos so{vlj{gcg`gqgo{*

  Ql b{{g{q ~gqm GSK vsliokq{, ebjw GSK ebjbnos{

  o{qbc`g{m bj GSK Kleegqqoo ld Tl`ujqoos{* Bj bkqgto

  GSK Kleegqqoo oj{uso{ qmbq Tl`ujqoos{ bso ojnbnoa

  gj ebgjqbgjgjn bj GSK qmbq eooq{ qmogs gjdlsebqglj

  jooa{* Bj GSK ebjbnos ls qmo GSK Kleegqqoo kbjb`{l vslelqo qmo GSK bja GKO so{lusko{ bq V[Q, G[Q,

  bja lqmos qsbgjgjn otojq{, b{ ~o`` b{ qmslunm oebg`

  bjjlujkoeojq{ bja jo~{`oqqos{* [leo GSK{ b`{l u{o

  qokmjl`lngo{ {ukm b{ [mbsoVlgjq, ~ghg{, ls gjqosjb`

  ~oc{gqo{ ql {mbso gjdlsebqglj so{lusko{ bja

  vuc`gkbqglj{ ~gqm Tl`ujqoos{ bja {qbdd*

  Gjdlsebqglj Kl``okqglj $ O}kmbjno -GKO' {qbdd

  {uvvlsq{ Gjdlsebqglj So{lusko Kojqos{ -GSK{' ~gqm

  so{lusko{, nugabjko, bja clqm lj%{gqo bja ag{qbjko

  qsbgjgjn* B kl``okqglj ld ebjub`{ bja qgv {mooq{ bso

  ebgjqbgjoa lj bj gjqosjb` dg`o%{mbsgjn {vbko

  aoagkbqoa ql GSK ebjbnoeojq* Ausgjn DW3626, GKO

  dbkg`gqbqoa ljo lj%{gqo ~lsh{mlv bja {uvvlsqoa bj

  GSK ebjbnos gj dbkg`gqbqgjn bjlqmos* GKO b`{l

  aoto`lvoa bja kljaukqoa Ao~ow Aokgeb` qsbgjgjn

  {o{{glj{ ~mgkm ~oso lddosoa tgb ^ocO}* B qlqb` ld 3>

  vl{q{ bqqojaoa bq `ob{q ljo ld qmo{o {o{{glj{*

  GKO ~o`kleo{ qmo lvvlsqujgqw ql {uvvlsq qmo

  Gjdlsebqglj So{lusko Kojqos{ b{ qmow kljqgjuo ql

  vsltgao tb`ubc`o gjdlsebqglj {ostgko{ ql Tl`ujqoos{

  bja {qbdd gj qmo dgo`a*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  23/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Sojo~bc`o Ojosnw bja K`gebqo Kmbjno

  Rugkh Dbkq{Tl`ujqoos{ bso vslelqgjn sojo~bc`o ojosnw bja

  baaso{{gjn k`gebqo kmbjno cw9

  [ostgjn ~ls`a~gao gj qmo bsob{ ld

  ojtgsljeojq ls bnsgku`quso -2,64= gj dg{kb` wobs 3626'*

  Qmogs ~lsh mb{ b {gnjgdgkbjq gevbkq lj sbg{gjn

  b~bsojo{{ ld ojtgsljeojqb` g{{uo{ bja gj kmbjngjn

  combtgls{ qmbq ldqoj bso agsokq`w so`bqoa ql k`gebqo

  egqgnbqglj bja babvqbqglj*

  [oohgjn lvvlsqujgqgo{ ql ~lsh ~gqm

  kleeujgqgo{ ql9 2' gjksob{o kleeujgqgo{ b~bsojo{{

  ld sojo~bc`o ojosnw, k`gebqo egqgnbqglj bja k`gebqo

  babvqbqglj8 3' ojmbjko qmo btbg`bcg`gqw ld cu{gjo{{o{

  bja egksl%dgjbjkgjn ql {uvvlsq sojo~bc`o ojosnw

  qokmjl`lngo{8 bja, ;' {uvvlsq kleeujgqw%`oa

  sojo~bc`o ojosnw, k`gebqo egqgnbqglj bja k`gebqo

  babvqbqglj vsliokq{ ujaos Vobko Klsv{ Ojosnw bja

  K`gebqo Vbsqjos{mgv ld qmo Beosgkb{ {uvvlsqoa cw qmo

  _*[* [qbqo Aovbsqeojq* Qmoso bso o`otoj klujqsgo{

  -2,??; Tl`ujqoos{ gj dg{kb` wobs 3626' qmbq bso

  vbsqgkgvbqgjn gj qmg{ gjgqgbqgto*

  Ojnbngjn gj ojtgsljeojqb` oaukbqgljbkqgtgqgo{ bja lqmos {okljabsw bkqgtgqgo{ so`bqoa ql

  sojo~bc`o ojosnw bja k`gebqo kmbjno, gjk`uagjn

  Tl`ujqoos{ gj ltos 36 klujqsgo{, vsgebsg`w gj @bqgj

  Beosgkb bja Bdsgkb, ~ml bso vslelqgjn qmo u{o ld

  duo`%oddgkgojq kllh{qlto{*

  Ojtgsljeojqb` Oaukbqglj

  B{ ojtgsljeojqb` b~bsojo{{ mb{ gjksob{oa gj clqm

  qmo _*[ bja gj klujqsgo{ ~moso Vobko Klsv{ ~lsh{,

  qmoso mb{ cooj b so`bqoa gjksob{o gj clqm qmo {uvv`w

  ld Tl`ujqoos{ elqgtbqoa ql ~lsh gj qmg{ bsob bja

  aoebja dsle klujqsgo{ qmbq soklnjgyo qmo sg{h{

  b{{lkgbqoa ~gqm k`gebqo kmbjno bja qmo tgqb` sl`o qmo

  ojtgsljeojq v`bw{ gj aoto`lveojq* Tl`ujqoos{ sbg{o

  b~bsojo{{ bcluq gjksob{oa sg{h{ vl{oa cw k`gebqo

  kmbjno, gjk`uagjn mussgkbjo{, {ob `oto` sg{o, aslunmq{,

  bja {vsoba ld ag{ob{o* Qmow oaukbqo volv`o lj qmo{kgojko comgja k`gebqo kmbjno, b{ ~o`` b{ bvvslvsgbqo

  bja vsbkqgkb` eob{uso{ qmbq kleeujgqgo{, ql~j{, bja

  nltosjeojq{ kbj qbho ql babvq ql kmbjno bja

  egqgnbqo duquso kmbjno* Qmo{o bso o{{ojqgb` dgs{q

  {qov{ dls gjgqgbqgjn k`gebqo egqgnbqglj bja babvqbqglj

  bkqgtgqgo{ bq qmo lkb` `oto` bja cowlja* Tl`ujqoos{

  ~lsh ~gqm qobkmos{, {quaojq{, kleeujgqw nsluv{ bja

  JNL{ ql kljaukq oaukbqglj bja luqsobkm bkqgtgqgo{*

  Jbqusb` So{lusko{ Ebjbnoeojq

  bja K`gebqo Babvqbqglj

  Tl`ujqoos ~lsh ~gqm kleeujgqgo{ bja dbseos{ gj qmo

  dl``l~gjn bsob{ so`bqoa ql jbqusb` so{lusko{

  ebjbnoeojq bja k`gebqo babvqbqglj9

  Qsoo V`bjqgjn bja Sodlso{qbqglj* Tl`ujqoos{ ~lsh

  ~gqm `lkb` kleeujgqgo{ ql v`bjq qsoo{, bja dl{qos

  jbqusb` sonojosbqglj* Qmow qsbgj kleeujgqgo{,

  {quaojq{, bja dbse dbeg`go{ ql o{qbc`g{m qsoo jus{osgo{bja v`bjq qsoo{ lj dbse{, gj ql~j{, bja gj kleeujb`

  bsob{* Qmow ~lsh ~gqm vslqokqoa bsob ebjbnos{ bja

  `lkb` nltosjeojq{ ql sodlso{q aonsbaoa `bja{ bja

  mo`v kleeujgqgo{ agtos{gdw qmogs gjkleo qmslunm qsoo

  vslaukq{*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  24/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls 3626*

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  [lg` bja ^bqos Klj{ostbqglj , Kslv Agtos{gdgkbqglj*

  K`gebqo kmbjno ~g`` kbu{o gjksob{oa tbsgbcg`gqw gj sbgjotojq{ {ukm b{ d`llagjn bja aslunmq{* Tl`ujqoos{

  mo`v kleeujgqgo{ ql babvq ql qmo{o kmbjno{ cw

  ~lshgjn ~gqm `lkb` kleeujgqw eoecos{ -dbseos{,

  {quaojq{, bja lqmos{' ql vslelqo `gto bja aoba

  dojko{ ls cbssgos{, klj{ostbqglj qg``bno, kljqlus

  v`bjqgjn, bja qossbkgjn bja kltos kslv{ ql soauko {lg`

  `l{{* Tl`ujqoos{ b`{l vslelqo sbgj~bqos kbqkmeojq{

  bja so{ostlgs{ bja gevsltoa gssgnbqglj {w{qoe{*

  Tl`ujqoos{ b`{l mo`v kleeujgqgo{ agtos{gdw kslv

  cb{o{, vslelqgjn b`qosjbqgto bja jbqgto kslv{ qmbq

  bso coqqos babvqoa ql k`gebqo tbsgbqglj{*

  Ojtgsljeojqb` V`bjjgjn bja Klb{qb` Ebjbnoeojq*

  K`gebqo kmbjno g{ b`sobaw gevbkqgjn kleeujgqgo{,

  vbsqgku`bs`w qml{o b`ljn klb{q`gjo{ ~moso gq g{

  bddokqgjn qmo {ustgtb` ld klsb` sood okl{w{qoe{ bja qmo

  dsoruojkw bja gjqoj{gqw ld jbqusb` ag{b{qos{*

  Tl`ujqoos{ mo`v nltosjeojq{ bja `lkb` kleeujgqgo{

  nbqmos abqb lj qmo kussojq {qbqo ld qmogs

  ojtgsljeojq, b{ ~o`` b{ tu`josbcg`gqgo{, qmslunm

  NV[NG[, soelqo {oj{gjn, bja lqmos `bja u{o

  ebvvgjn gjgqgbqgto{* Tl`ujqoos{ {uvvlsq jbqusb`

  ag{b{qos vsovbsoajo{{ v`bjjgjn, bja ebjbnoeojq, b{

  ~o`` b{ klb{qb` v`bjjgjn bja ebjbnoeojq, ~mgkm kbj

  gjk`uao klb{qb` ~oq`bja vslqokqglj, ebjnslto

  ebjbnoeojq, ebsgjo vslqokqoa bsob{, {mlso`gjo

  {qbcg`gybqglj, bja sood bja dg{mosgo{ ebjbnoeojq*

  Duo`%Oddgkgojq Kllhgjn

  Gj [ovqoecos ld 3626, [oksoqbsw ld [qbqo Mg``bsw

  K`gjqlj bjjlujkoa qmo o{qbc`g{meojq ld qmo N`lcb`

  B``gbjko dls K`obj Kllh{qlto{, b vuc`gk%vsgtbqo

  vbsqjos{mgv `oa cw qmo _jgqoa Jbqglj{ Dlujabqglj

  qmbq ~g`` ~lsh ql~bsa qmo nlb` ld 266 eg``glj mleo{

  balvqgjn jo~ k`obj {qlto{ bja duo`{ cw 3636* Qmg{

  b``gbjko bge{ ql soauko o}vl{uso ql gjalls bgs

  vl``uqbjq{ cw ~leoj bja kmg`asoj o}vl{oa ql {elho

  dsle lvoj dgso{ ls l`a bja gjoddgkgojq {qlto{ gj {eb``

  hgqkmoj{ bja vlls`w tojqg`bqoa mlu{o{, bja qmo 3

  eg``glj aobqm{ vos wobs o{qgebqoa qmbq qmg{ o}vl{uso

  kbu{o{* Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ bso kljqsgcuqgjn ql

  qmg{ gjgqgbqgto cw oaukbqglj bja vslelqglj ld

  bddlsabc`o lvqglj{ ld gevsltoa oddgkgojkw {qlto{ bja

  ltoj{ dls `l~%gjkleo dbeg`go{, b{ ~o`` b{ b`qosjbqgto{

  ql ~lla%cusjgjn {qlto{, {ukm b{ {l`bs ltoj{ bja

  cglnb{*

  Lqmos Sojo~bc`o Ojosnw

  Qokmjl`lngo{

  Tl`ujqoos{ mbto dbkg`gqbqoa bkko{{ ql sojo~bc`o ojosnw,

  el{q ldqoj {l`bs -vmlql%tl`qbgk', cuq b`{l mwasl%o`okqsgk,

  dls vl~osgjn {kmll` klevuqos{, `gnmqgjn kleeujgqw

  kojqos{, kleeujgqw qlusg{e kojqos{, {eb`` cu{gjo{{o{,

  bja mleo{* Qmslunm gq{ vbsqgkgvbqglj gj qmo Ojosnw bja

  K`gebqo Vbsqjos{mgv ld qmo Beosgkb{, Vobko Klsv{ g{

  cug`agjn gq{ qokmjgkb` o}vosqg{o gj qmg{ bsob bja

  ojklusbngjn gjjltbqglj ld vsleg{o dls kleeujgqgo{ `o{{

  aovojaojq lj dl{{g` duo`{*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  25/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  Tl`ujqoos Qsbgjgjn

  Ltostgo~Vobko Klsv{ Tl`ujqoos{ kleegq ql 3> eljqm{ ld

  {ostgko, bvvsl}gebqo`w qmsoo eljqm{ ld ~mgkm g{

  qsbgjgjn* ^mg`o qmo `ljno{q qsbgjgjn otojq lkkus{

  ~moj Tl`ujqoos{ dgs{q bssgto gj klujqsw, qmow

  vbsqgkgvbqo gj b juecos ld baagqgljb` qsbgjgjn bja

  vsldo{{gljb` aoto`lveojq lvvlsqujgqgo{ ausgjn qmogs

  {ostgko* Vobko Klsv{ u{o{ b klevoqojkw%cb{oa

  qsbgjgjn bvvslbkm qmslunmluq qmg{ kljqgjuue ld

  `obsjgjn qmbq {uvvlsq{ qsbgjoo{ dsle bssgtb` gj qmo

  klujqsw ld {ostgko, ql qmogs aovbsquso*

  Kljqgjuue ld @obsjgjn

  Vso%[ostgko Qsbgjgjn -V[Q' g{ qmo dgs{q otojq ~gqmgj qmg{

  kljqgjuue ld `obsjgjn bja oj{uso{ qmbq Tl`ujqoos{

  bso orugvvoa ~gqm qmo hjl~`oano, {hg``{, bja

  bqqgquao{ ql oddokqgto`w vosdlse qmogs ilc{* Vso%{ostgko

  qsbgjgjn g{ kljaukqoa gj qmo klujqsw ld {ostgko cw

  Vobko Klsv{ {qbdd, el{q ld ~mle bso `lkb``w mgsoa

  qsbgjos{* Qmo `ojnqm ld vso%{ostgko qsbgjgjn tbsgo{,

  u{ub``w sbjngjn dsle = ql 23 ~ooh{, aovojagjn lj qmo

  klevoqojkgo{ sorugsoa dls qmo b{{gnjeojq*

  Vobko Klsv{ {qbdd eob{uso bkmgotoeojq ld `obsjgjnbja aoqosegjo gd qsbgjoo{ mbto {ukko{{du``w bkmgotoa

  klevoqojkgo{, gjk`uagjn `bjnubno {qbjabsa{, dls

  {~obsgjn%gj b{ b Vobko Klsv{ Tl`ujqoos* Lj btosbno,

  7 luq ld 26 qsbgjoo{ bso {~lsj%gj b{ Tl`ujqoos{*

  Tl`ujqoos{ b`{l vbsqgkgvbqo gj Gj%[ostgko Qsbgjgjn -G[Q'

  otojq{ ql dusqmos aoto`lv qmogs {hg``{ ausgjn qmogs

  {ostgko* B do~ eljqm{ vsgls ql qmo oja ld {ostgko, b

  K`l{o ld [ostgko -KL[' otojq ngto{ Tl`ujqoos{ b

  kmbjko ql sod`okq lj qmogs {ostgko bja v`bj jo}q {qov{*

  Kleeujgqw%Cb{oa Qsbgjgjn

  Gjqonsbqgjn gjql qmo kleeujgqw g{ ljo ld qmo klso

  klevoqojkgo{ Tl`ujqoos{ {qsgto ql bkmgoto clqm gj

  V[Q bja ausgjn qmo dgs{q {otosb` eljqm{ ld {ostgko*

  [ukko{{du` {u{qbgjbc`o aoto`lveojq ~lsh g{ cb{oa lj

  qmo so`bqglj{mgv{ Tl`ujqoos{ cug`a cw so{vokqdu``w

  gjqonsbqgjn gjql qmo ml{q klujqsw kleeujgqw bja

  ku`quso*

  Qsbgjoo{ bso vsovbsoa dls qmg{ qmslunm b mleo%{qbw

  o}vosgojko, ~mgkm ldqoj sorugso{ qsbgjoo{ ql `gto ~gqm

  ml{q dbeg`go{ ausgjn V[Q* Gjqonsbqglj gjql qmo

  kleeujgqw dl{qos{ `bjnubno bja ksl{{%ku`qusb`

  `obsjgjn bja oj{uso{ Tl`ujqoos{ mob`qm, {bdoqw, bja

  {okusgqw*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  26/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Vsovbsoa cw qmo Lddgko ld Ltos{ob{ Vslnsbeegjn $ Qsbgjgjn [uvvlsq -LVBQ['

  Vbu` A* Kltosao`` Vobko Klsv{ Mobarubsqos{ p 2222 36qm [qsooq, J^ p ^b{mgjnqlj, A*K* 36?34 p 2*=66*131*=?=6 p ~~~*vobkoklsv{*nlt

  @bjnubno @obsjgjn

  Qmo bcg`gqw ql kleeujgkbqo gj qmo ml{q klujqsw`bjnubno g{ ksgqgkb` ql cogjn bj oddokqgto Vobko Klsv{

  Tl`ujqoos* [l cb{gk g{ qmg{ vsokovq qmbq gq g{ {vo``oa

  luq gj qmo Vobko Klsv{ Bkq9

  Jl vos{lj {mb`` co b{{gnjoa ql auqw b{ b Tl`ujqoos

  ujaos qmg{ Bkq gj bjw dlsognj klujqsw ls bsob uj`o{{ bq

  qmo qgeo ld {ukm b{{gnjeojq mo -ls {mo' vl{{o{{o{

  {ukm sob{ljbc`o vsldgkgojkw b{ mg{ -ls mos'

  b{{gnjeojq sorugso{ gj {vobhgjn qmo `bjnubno ld qmo

  klujqsw ls bsob ql ~mgkm mo -ls {mo' g{ b{{gnjoa*

  Gj 3626, Vobko Klsv{ qsbgjoa Tl`ujqoos{ ql

  {vobh 2=> ag{qgjkq `bjnubno{*

  Qokmjgkb` [hg``{

  Aovojagjn lj qmo vsliokq ql ~mgkm Tl`ujqoos{ bso

  b{{gnjoa, Tl`ujqoos{ sokogto qokmjgkb` qsbgjgjn ql

  vsovbso qmoe dls ~lsh gj b vbsqgku`bs {okqls9

  Bnsgku`qusoOjtgsljeojq

  Cu{gjo{{

  Oaukbqglj

  Mob`qm

  Wluqm

  Tl`ujqoos{ `obsj ml~ ql kljaukq b vbsqgkgvbqlsw

  kleeujgqw jooa{ b{{o{{eojq bja qmoj ~lsh gj

  kllvosbqglj ~gqm qmogs kleeujgqw vbsqjos{ ql eooq

  qml{o jooa{*

  Tl`ujqoos Mob`qm $ [bdoqw Qsbgjgjn

  Vobko Klsv{ vsltgao{ qsbgjgjn ql oj{uso Tl`ujqoos{bso mob`qmw bja {bdo ausgjn qmogs {ostgko* Tl`ujqoos{

  `obsj bcluq ml~ ql ebgjqbgj qmogs vos{ljb` mob`qm

  bja ~o``%cogjn gj qmo kljqo}q ld qmo ml{q klujqsw*

  Qmow b`{l `obsj bcluq {bdoqw kljkosj{ml~ ql

  egjgegyo sg{h, so{vlja bvvslvsgbqo`w ql b kljkosj,

  bja sobkm luq dls {uvvlsq*

  Qsbgjgjn Bvvslbkm

  Vobko Klsv{ qsbgjgjn g{ ao{gnjoa bja ao`gtosoa ~gqmgj

  qmo dsbeo~lsh ld qmo Qsbgjgjn Ao{gnj bja Otb`ubqglj[w{qoe* Qmg{ dsbeo~lsh kb``{ dls b qmlslunm

  {w{qoebqgk bjb`w{g{ bja gaojqgdgkbqglj ld klso bja

  vsliokq%{vokgdgk qsbgjgjn jooa{, bja qmo ao{gnj bja

  ao`gtosw ld gjqonsbqoa qsbgjgjn qmslunmluq qmo 3>

  eljqm{ ld {ostgko*

  Vobko Klsv{ qsbgjgjn gjklsvlsbqo{ ~gao`w bkkovqoa

  vsgjkgv`o{ ld bau`q `obsjgjn bja g{ {qsukqusoa bsluja

  qmo O}vosgojqgb` @obsjgjn Kwk`o* [ukko{{du` qsbgjgjn

  so{u`q{ gj klevoqojko gj tbsglu{ qokmjgkb`, `gjnug{qgk,

  ksl{{%ku`qusb`, mob`qm, bja {bdoqw bja {okusgqw bsob{*

 • 8/2/2019 Peace Corps Global Fact Sheets 2010

  27/27

  D B K Q [ M O O Q D W 3 6 2 2

  Jlqo9 Abqb cb{oa lj gjdlsebqglj nbqmosoa gj oja%ld%wobs sovlsq{ dls DW3626*

  V a c qm Lddg d L V g $ Q g g [ q -LVBQ['

  T3 Tl`ujqoosg{e

  Gj 3626, 3; Vobko Klsv{ vl{q{ sovlsqoa sokogtgjnsoruo{q{ dsle ml{q klujqsw bnojkgo{, gjk`uagjn

  nltosjeojq egjg{qsgo{, JNL{ ls lqmos vbsqjos{ dls

  Vobko Klsv{ b{{g{qbjko gj {uvvlsqgjn ls `bujkmgjn

  qmogs l~j tl`ujqoos vslnsbe{*

  ;3 vl{q{ sovlsqoa ojnbngjn gj {leo {lsq ldtl`ujqoosg{e%{uvvlsqgjn bkqgtgqgo{*

  Tl`ujqoos{ ~lshoa ~gqm ltos 2*>? eg``glj wlujnvolv`o ujaos qmo bno ld 3?* Gj baagqglj, qmow

  qsbgjoa ltos 1?,666wlujn volv`o b{ {ostgko

  vsltgaos{, ls b{ dbkg`gqbqls{ ld kmbjno*

  ?3 voskojq ld Tl`ujqoos{ gjagkbqoa qmbq qmogs ~lshelcg`gyo{ ml{q klujqsw jbqgljb`{ ql tl`ujqoos*

  ^mbq g{ T3