przyszłość fotografowania

Click here to load reader

Post on 07-Apr-2016

241 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aparaty odczytujące emocje fotografa, urządzenia pozwalające na ciągłe rejestrowanie obrazów bez angażowania użytkownika i zdjęcia stymulujące węch, słuch i dotyk to główne rozwiązania, które w nadchodzących latach mogą zrewolucjonizować branżę fotograficzną. Takie wnioski płyną z raportu „Przyszłość fotografowania” przygotowanego przez Future Laboratory na zlecenie firmy Nikon.

TRANSCRIPT

 • : : PRZYSZO FOTOGRAFOWANIA

  RAPORT PRZYGOTOWANY NA ZLECENIE:

 • Prezes Zarzdu : Trevor HardyGwny dyrektor kreatywny : Chris SandersonRedaktor naczelny : Martin RaymondGwny dyrektor strategiczny : Tom SavigarDyrektorzy dziau konsultacyjnego : Claire Hobson and Letesia Gibson

  Dyrektor dziau operacyjnego : Nicole ClemensStarsi konsultanci sieci Futures : Laura Fry, Rachele SimmsKierownik dziau kwantyfikacji : Sara GalnAnalityk danych kwantyfikacyjnych : Stephanie ClaphamKonsultanci sieci Futures : Arabella James, Maxwell McBride Peterson, Ellie Osborne, Karli-Jade Fontiverio-Hylton, Darcy SummertonDyrektor artystyczny : Joanna TulejKonsultant kreatywny : Lucinda ChuaKierownik ksigowoci : Rhianna Cohen

  Dyrektor kreatywny : Kirsty MinnsPlanista produkcji : Karen SargantRedaktor produkcji : Ian GillStarszy projektant : Joanna ZawadzkaModszy projektant : Jonathan CoxTechnicy artystyczni : Neil Rees, Anne Lander

  The Future Laboratory :26 Elder Street, Londyn E1 6BT, Wielka Brytania Telefon: +44 20 7791 2020Email: office@thefuturelaboratory.com

  Future Laboratory to jedna z czoowych europejskich agencji doradztwa w zakresie innowacji marki, dowiadcze konsumentw i bada trendw rynkowych. Za porednictwem swojej internetowej sieci LS:N Global, agencja codziennie, co tydzie i co miesic komunikuje si z ponad 150 firmami dziaajcymi w 14 branach zwizanych z szeroko pojtym stylem ycia. Dzia Future Poll, zajmujcy si badaniami konsumenckimi i analiz wynikw bada, pracuje z panelami gospodarstw domowych globalnie, aby odkry nowe, przysze i przynoszce zyski trendy w sposobie mylenia konsumentw. Aby uzyska szczegowe informacje o wszystkich naszych usugach, prosimy o kontakt z naszym zespoem sprzedaowym (Wielka Brytania), piszc e-mail na adres: sales@thefuturelaboratory.com lub dzwonic na numer: +44 20 7791 2020.

  thefuturelaboratory.com

  THE : FUTURE : LABORATORY PRZYSZO FOTOGRAFII

 • 2 : 3THE : FUTURE : LABORATORY

  Streszczenie : 9Angaowanie wielu zmysw : 11Integracja z nowymi technologiami : 21Codzienno wyraana liczbami : 27Metodologia : 35

 • THE : FUTURE : LABORATORY PRZYSZO FOTOGRAFII

  yjemy w wiecie ka rmicym si obrazami, w ktrym na przestrzeni ostatnich dwunastu miesicy zrobiono wicej zdj ni wszy stkich fotografii w caej naszej historii.

  David D Burstein, autor ksiki F ast Future: How the Millennial Generation is Shaping Our World

 • 4 : 5THE : FUTURE : LABORATORY

  yjemy w wiecie ka rmicym si obrazami, w ktrym na przestrzeni ostatnich dwunastu miesicy zrobiono wicej zdj ni wszy stkich fotografii w caej naszej historii.

  David D Burstein, autor ksiki F ast Future: How the Millennial Generation is Shaping Our World

 • ROZKADWKA:OBRAZ AUTORSTWA BRANDS2LIFE NA ZLECENIE FIRMY NIKON

 • THE : FUTURE : LABORATORY PRZYSZO FOTOGRAFII

  Wierz, e w przyszoci moliwo rejestrowania obrazw pozostanie nadrzdn wartoci w firmie Nikon. Bdziemy dy do tego, aby... uatwi ludziom utrwalanie w ten sposb wszystkich najwaniejszych chwil.Tad Nakayama, Wiceprezes firmy Nikon

 • 8 : 9THE : FUTURE : LABORATORY

  Streszczenie

  Celem niniejszego raportu jest zbadanie i opisanie przyszoci fotografii w nadchodzcych dziesicioleciach, z uwzgldnieniem dynamicznie zmieniajcych si warunkw spoecznych, kulturowych oraz technologicznych, ktre sprawiaj, e ludzie w inny sposb rejestruj, udostpniaj i wykorzystuj obrazy.

  W trosce o rzetelno wnioskw firma Future Laboratory przeprowadzia badania i rozmowy z wieloma ekspertami, w tym z najwaniejszymi pracownikami firmy Nikon, wykadowcami, naukowcami, autorami opracowa oraz analitykami. Oto kilka najwaniejszych trendw uwzgldnionych w raporcie:

  Obrazy angaujce wszystkie zmysy

  Fotografowanie ewoluuje poza warstw wizualn i zaczyna angaowa wiele zmysw jednoczenie.

  Wyobramy sobie sytuacj, w ktrej osoba przegldajca zdjcia syszy brzmienie i czuje, z jakiego materiau jest zrobiony sfotografowany obiekt. Zapach emitowany przez urzdzenie pozwoli uchwyci i przekaza dodatkowe wraenia. Na kocu pojawiaj si porady, co zje i co wypi, aby poczu si dokadnie tak, jak w chwili utrwalonej na zdjciu, wcznie z towarzyszcymi jej emocjami.

  Kojca moc obrazu

  Ronie zapotrzebowanie na rozwizania umoliwiajce odtworzenie wizi z otaczajcym nas wiatem, ktry staje si coraz bardziej nam obcy. ycie nabiera coraz wikszego tempa, przez co chtniej szukamy stymulacji wizualnej, pozwalajcej odpry si i zapewniajcej poczucie bezpieczestwa.

  Najwaniejsze stanie si waciwe zaprezentowanie treci i wykorzystanie obrazw jako pomocy w odzyskaniu energii, ktra jest potrzebna, aby stawi czoa wyzwaniom codziennoci. Pojawi si moliwoci wykorzystania technologii wizualnych w opiece zdrowotnej w celu umierzania blu u pacjentw. Korzystny wpyw obrazw na zdrowie bdzie powszechnie wykorzystywany w domu i w pracy.

  Rejestrowanie na bieco

  Dla przyszych fotografw kluczowa bdzie moliwo dokumentowania na bieco informacji zarejestrowanych na zdjciach. Ju dzi pojawia si zapotrzebowanie na wszechstronne, elastyczne rozwizania, ktre umoliwiaj bezustanne fotografowanie z punktu widzenia uytkownika. W przyszoci pojawi si lekkie urzdzenia o niewielkich rozmiarach, ktre bd dbay o to, aby uytkownik nie przegapi kluczowych chwil i mg rejestrowa je bez uywania rk.

  Aparaty kontekstowe

  Rozwizania technologiczne nowej generacji w zakresie produkcji matryc wiatoczuych pozwol rwnie w przyszoci na analizowanie przez aparat zewntrznej atmosfery (owietlenia, dwikw, temperatury itd.) i zestawienie jej z emocjami, ktre uytkownik chce uwidoczni na zdjciu.

  Dziki uwzgldnieniu kontekstu, urzdzenia do fotografowania bd dostosowyway si do sytuacji, wzmacniajc niektre barwy oraz korygujc odcienie, ekspozycj i poziom kontrastu w celu uzyskania oraz uwypuklenia na obrazie emocji zgodnie z zamierzeniem uytkownika.

  Analiza wizualna

  Bogactwo rejestrowanych danych wizualnych umoliwi rwnie przeprowadzenie analizy osobowoci a nawet symulacji bezporedniego kontaktu w przypadku osb widocznych na zdjciach.

  Mona zaryzykowa twierdzenie, i w nadchodzcych czasach reputacja zyska na znaczeniu, przez co nasz wygld zewntrzny bdzie analizowany na wiele sposobw. Wyobramy sobie, e spotykamy atrakcyjn osob w barze. Robimy jej zdjcie i uywamy oprogramowania do rozpoznawania twarzy, aby dowiedzie si kim jest, skd pochodzi, z kim si spotykaa wczeniej, jakie zdjcia zrobia na wakacjach, czym si interesuje, gdzie pracuje itd.

 • NA TEJ STRONIE:SZKICE DLA NIKE HYPERFEEL PROJEKT: FIELD

 • Angaowanie wielu zmysw : 11

  THE : FUTURE : LABORATORY

 • THE : FUTURE : LABORATORY PRZYSZO FOTOGRAFII

  Ludzie zawsze bd godni nowych, zaskakujcych, stymulujcych treci, zarwno filmowych, audio, jak i wizualnych. To zawsze bdzie si napdow pozwalajc odkry nowe, zaskakujce sposoby oddziaywania na ludzkie zmysy.Matt Pyke, zaoyciel i dyrektor kreatywny studia sztuki i projektowania cyfrowego Universal Everything

  Zaawansowane technologie wzbogac sposb, w jaki ludzie odbieraj otaczajcy ich wiat od zakupw i randek po wycieczki, medytacj oraz sport.

  Zaczlimy ju prace nad tworzeniem obrazw, ktre pozwalaj na signicie do ekranu i dotknicie zarejestrowanych obiektw, jednak zachowuj si one w sposb nierealistyczny powiedzia Matt Pyke, zaoyciel i dyrektor kreatywny studia Universal Everything, zajmujcego si opracowywaniem i tworzeniem materiaw cyfrowych.

  Tego typu wzbogacone doznania wizualne sprawi, e utworzone obrazy stan si czym wyjtkowym i zaskakujcym. Na przykad dziki zaawansowanym technologiom dotykowym i dwikowym obraz przedstawiajcy powierzchni z czarnego marmuru bdzie w dotyku przypomina chodny jedwab, a filmowi, na ktrym zarejestrowano pole wysokich traw, bd towarzyszyy podmuchy jesiennego wiatru.

  Dostpne w przyszoci usprawnienia technologiczne, takie jak implanty oczu (produkowane ju przez firm Google), pozwol na wzbogacenie obserwowanego obrazu oraz zmian postrzegania kolorw, materiaw i szczegw wizualnych.

  NA TEJ STRONIE:TECHNOLOGIA OCULUS RIFT, FILM 3D 360 STOPNI ZERO POINT PUNKT ZERO, AUTOR: CONDITION ONE

 • 12 : 13THE : FUTURE : LABORATORY

  Obrazy angaujce wszystkie zmysy

  Fotografowanie ewoluuje poza warstw wizualn i zaczyna angaowa wiele zmysw jednoczenie, w tym wch, such, smak i dotyk.

  Wyobramy sobie sytuacj, w ktrej osoba przegldajca zdjcia syszy jak brzmi gwny obiekt i poczuje, z jakiego materiau jest zrobiony. Zapach emitowany przez urzdzenie pozwoli na uwzgldnienie i przekazanie dodatkowych wrae. Na kocu s natomiast wywietlane porady, co zje i co wypi, aby w moliwie najwikszym stopniu sta si czci chwili utrwalonej na zdjciu i poczu zwizane z ni emocje.

  Ludzie przyzwyczaili si do nowinek towarzyszcych nowym technologiom, jednak moim zdaniem dymy bardziej w stron moliwoci opowiadania historii z wykorzystaniem emocji, ktre dziaaj na zmysy powiedzia Matt Pyke. Uytkownicy faktycznie skaniaj si ku bardziej instynktownym formom wizualnym, a w poszukiwaniu gbszych uczu oraz emocji badaj swoje odczucia, stopie komfortu i zdolno skupienia uwagi.

  Rozwizania angaujce zmysy za pomoc technologii uzupeniajcych stan si powszechne. Wedug raportu opublikowanego przez firm

  Markets and Markets rynek rozwiza typu rzeczywisto wzbogacona (Augmented Reality, AR) oraz rzeczywisto wirtualna (Virtual Reality, VR) bdzie si rozwija. Wskanik zoonej stopy wzrostu rocznego wzronie o 15,18% w okresie od 2013 do 2018 r. i osignie warto 1,06 miliarda USD. Ograniczone wykorzystanie rozwiza AR i VR ustpi miejsca zawartoci w wiecie rzeczywistym dziki rewolucyjnym technologiom, takim jak Oculus Rift. Dziki temu dowiadczenia bd bardziej osobiste i intymne, a to z kolei bdzie miao ogromny wpyw na inne obszary ycia.

  Ju teraz spdzamy wicej czasu przed ek