reklame power point

of 16 /16
REKLAME

Upload: guest65920b

Post on 25-May-2015

2.216 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Her er en kort introduksjon om REKLAME

TRANSCRIPT

Page 1: Reklame Power Point

REKLAMEREKLAME

Page 2: Reklame Power Point

REKLAMEREKLAME

Hva betyr ordet “REKLAME”?

Hva betyr ordet “REKLAME”?

Page 3: Reklame Power Point

Fra latin “RECLAMARE”=

Rope igjen og igjen

Fra latin “RECLAMARE”=

Rope igjen og igjen

Page 4: Reklame Power Point

PROPAGANDAPROPAGANDA

ENSIDIG PÅVIRKNING FOR Å UTBRE EN MENING, LÆRE ELLER IDÉ

ENSIDIG PÅVIRKNING FOR Å UTBRE EN MENING, LÆRE ELLER IDÉ

Page 5: Reklame Power Point

INFORMASJONINFORMASJON

OBJEKTIVE, SAKLIGE OPPLYSNINGER OM ET PRODUKT, HOLDNINGER ELLER IDEER

(?)

OBJEKTIVE, SAKLIGE OPPLYSNINGER OM ET PRODUKT, HOLDNINGER ELLER IDEER

(?)

Page 6: Reklame Power Point

PROPAGANDA - INFORMASJON

PROPAGANDA - INFORMASJON

MENINGSPÅVIRKNING

HOLDNINGS-KAMPANJER

POLITISKE BUDSKAP

RELIGIØSE YTRINGER

MENINGSPÅVIRKNING

HOLDNINGS-KAMPANJER

POLITISKE BUDSKAP

RELIGIØSE YTRINGER

Page 7: Reklame Power Point

REKLAME

Reklame er ett av flere virkemidler i markedsføringa

Reklame er ett av flere virkemidler i markedsføringa

Page 8: Reklame Power Point

HOVEDMÅL FOR REKLAMEN: HOVEDMÅL FOR REKLAMEN:

BIDRA TIL KJØP OG

SALG

BIDRA TIL KJØP OG

SALG

Page 9: Reklame Power Point

HVOR FINNER VI REKLAME?HVOR FINNER VI REKLAME?

ALLE MASSEMEDIA

TV, RADIO, KINO, MAGASINER, AVISER, INTERNETT, PLAKATER

ALLE MASSEMEDIA

TV, RADIO, KINO, MAGASINER, AVISER, INTERNETT, PLAKATER

Page 10: Reklame Power Point

HVILKEN FORM?HVILKEN FORM?

ANNONSER, PLAKATER, SKILT, BOARDS, LØPESEDLER, BROSJYRER, KLISTREMERKER, REKLAMEAVISER, POST, e-POST, “SPOTS” PÅ TV- OG KINO, RADIO, DEKOR PÅ PLASTPOSER, T-SKJORTER, PENNER og andre varer

ANNONSER, PLAKATER, SKILT, BOARDS, LØPESEDLER, BROSJYRER, KLISTREMERKER, REKLAMEAVISER, POST, e-POST, “SPOTS” PÅ TV- OG KINO, RADIO, DEKOR PÅ PLASTPOSER, T-SKJORTER, PENNER og andre varer

Page 11: Reklame Power Point

MÅL FOR REKLAMEN: MÅL FOR REKLAMEN:

FÅ OPPMERKSOMHET

SKAPE POSTIVE HOLDNINGER

GI INFO OM FORDELER & EGENSKAPER VED PRODUKTET

BYGGE OPP MERKENAVNET

SELGE PRODUKTET

FÅ OPPMERKSOMHET

SKAPE POSTIVE HOLDNINGER

GI INFO OM FORDELER & EGENSKAPER VED PRODUKTET

BYGGE OPP MERKENAVNET

SELGE PRODUKTET

Page 12: Reklame Power Point

AIDAAIDA

??

Page 13: Reklame Power Point

A - ATTENTION

I - INTEREST

D - DESIRE

A - ACTION

A - ATTENTION

I - INTEREST

D - DESIRE

A - ACTION

AIDAAIDA

Page 14: Reklame Power Point

FRA SENDER TIL MOTTAKER

FRA SENDER TIL MOTTAKER

BUDSKAPBUDSKAP

Page 15: Reklame Power Point

SLAGORD/ “PAY-OFF”SLAGORD/ “PAY-OFF”

Page 16: Reklame Power Point

EKSEMPLER:

IKKE BARE HVITT, MEN.......…

BLENDAHVITT

DAGEN ER IKKE HELT DEN

SAMME.........UTEN VG

EKSEMPLER:

IKKE BARE HVITT, MEN.......…

BLENDAHVITT

DAGEN ER IKKE HELT DEN

SAMME.........UTEN VG

SLAGORD/ “PAY-OFF”SLAGORD/ “PAY-OFF”