sadržaj tehničke specifikacije taf tsi: komunikacija i ... · pdf filetehničkoj...

of 19 /19
Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i zakonske obveze željezničkih prijevoznika / upravitelja infrastrukturom Tim za telematiku ERA-e Rim, 7. i 8. lipnja 2016. 4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Upload: dangliem

Post on 10-Feb-2018

226 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i zakonske obveze željezničkih prijevoznika / upravitelja infrastrukturom

Tim za telematiku ERA-e

Rim, 7. i 8. lipnja 2016.

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i

Hrvatska)

Page 2: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

Uredba o TAF TSI-ju:

komunikacija između željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukturom

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 3: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1305/2014 od 11. prosinca 2014. o

tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav

telematskih aplikacija za teretni promet željezničkog sustava u

Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 62/2006

Uredba Komisije (EU) br. 1305/2014: TSI TAF

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 4: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

Proces TAF TSI-ja

Teretni listPlan

putovanja vagona

Dodjela trasa

Priprema vlaka

Prognoza vožnje vlaka

Kretanje vagona

Nakon putovanja

-Vagonski tereti

-Razrješenje

vagona

-Cijena i

tranzitno

vrijeme

-Stanje i

lokacija

vagona

-Otvoren

pristup

-Sve na

jednom

mjestu

-Sastav

vlaka-Vožnja

vlaka

-Prekid

prometa

-Poboljšanj

e kvalitete i

produktivn

osti

TAF TSI izdan u Službenom listu EU-a: UREDBA KOMISIJE (EU)

br. 1305/2014

-Predviđeno

vrijeme

dolaska

(ETA)

-Predviđeno

vrijeme

razmjene

(ETI)

Planiranje… Rad... Poslije...

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 5: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

› Upravitelji infrastrukturom i željeznički prijevoznici, Gestionnaires d'infrastructures et entreprises ferroviaires, ali i operateri u intermodalnom prijevozu…

› a čak i korisnici u prometu robe (otpremnici, pošiljatelji robe, prijevoznici itd.)

Tko?

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 6: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – komunikacija između ŽP-a i UI-a

Razmjena podataka (proces i protokol) između željezničkogprijevoznika (ŽP) i upravitelja infrastrukturom (IU):

• Zahtjev za trasu

• Priprema vlaka

• Prognoza vožnje vlaka

• Informacije o prekidu prometa

• Razmjena podataka radi

poboljšanja kvalitete

ŽP 1 ŽP 2 ŽP N

………..

……

UI 1 UI 2 UI 3 UI N

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 7: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – EU 1305/2014 -> proces?

› 4.2.4. Prognoza vožnje vlaka (ERA-TD-100 – Prilog A.5 –http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/TAF-TSI.aspx )

› Poruke:

Poruka o prognozi vožnje vlaka Poruka o informacijama o vožnji vlaka Poruka o razlogu kašnjenja vlaka

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 8: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – EU 1305/2014 -> proces?

› 4.2.5. Informacije o prekidu prometa: Kad ŽP sazna za prekidprometa tijekom vožnje vlaka za koju je nadležan, mora bezodgode obavijestiti dotičnog UI-ja.

› Ako je vožnja vlaka prekinuta, upravitelj infrastrukture šaljeporuku „Vožnja vlaka prekinuta“ onom ŽP-u koji je ugovorio trasui sljedećem susjednom UI-ju koji je uključen u vožnju vlaka.

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 9: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

› Povećani željeznički kapacitet ->

› Zamjena ručnog rada i podrške ->

Bolje upravljanje incidentima (prekid prometa).

Poboljšanje u terminalnim operacijama kao što su manevriranje iintermodalne operacije.

Smanjenje operativnih troškova.

Očekivane koristi za UI-je!

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 10: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

› Dugoročna ušteda.

› U osoblju: zamjena ručnog rada, elektronička komunikacija iautomatizirani procesi, dostupnost registara.

› Učinkovitiji procesi:

sastav vlakova može se planirati unaprijed

smanjuje se vrijeme gubitka bez pokrića u radu,

uštede u radnom vremenu jer se elektronički dokumenti unose samo jednom-> poboljšanje valjanosti i kvalitete podataka.

Očekivane koristi za ŽP-e!

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 11: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

Hvala! Хвала вам! Teşekkür ederim! Ačiū! Vielen Dank!

TIM ZA TELEMATIKU ERA-e

: [email protected]

[email protected]

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 12: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona
Page 13: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

Pomoćne stranice prezentacije

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 14: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – EU 1305/2014 -> proces?

› 4.2.4. Prognoza vožnje vlaka (ERA-TD-100 – Prilog A.5 –http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/TAF-TSI.aspx )

› 2 scenarija:

Scenarij A: vlak dolazi do točke primopredaje između UI-ja 1 i susjednog UI-ja 2

Scenarij B: vlak dolazi do točke razmjene između ŽP-a 1 isljedećeg ŽP-a 2 (samo scenarij B)

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 15: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – EU 1305/2014 -> proces?

Scenarij A: vlak dolazi do točke primopredaje između UI-ja 1 isusjednog UI-ja 2

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 16: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – EU 1305/2014 -> proces?

Scenarij B: vlak dolazi do točke razmjene između ŽP-a 1 i sljedećeg ŽP-a2

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 17: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – EU 1305/2014 -> proces?

› 4.2.2. Zahtjev za trasu (ERA-TD-100 – Prilog A.5 –http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/TAF-TSI.aspx )

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 18: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – EU 1305/2014 -> proces?

› 4.2.2. Zahtjev za trasu (otkaz trase) (ERA-TD-100 – Prilog A.5 –http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/TAF-TSI.aspx )

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)

Page 19: Sadržaj tehničke specifikacije TAF TSI: komunikacija i ... · PDF filetehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav ... -Vagonski tereti -Razrješenje vagona

TAF TSI – EU 1305/2014 -> proces?

› 4.2.3. Priprema vlaka (ERA-TD-100 – Prilog A.5 –http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/TAF-TSI.aspx )

4. regionalna radionica o tehničkoj specifikaciji TAF TSI Europske agencije za željeznice (ERA) (Italija, Slovenija i Hrvatska)