schamper 135

Download Schamper 135

Post on 08-Apr-2016

228 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

9 oktober 1981

TRANSCRIPT

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 7e jaargang

  Verantwoordelijk Uitgever: Rik Van Nuffel

  Hoofdredakteur: Frank Goetmaeckers

  Redaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 Gent ASLK 0 0 1 - 0 4 8 1 2 6 0 - 2 2

  135we zijn er weer !

  Moe maar tevreden kwamen we te-rug. Ziedaar de resultaten :- de redactie brengt eerst en vooral een dubbelnummer (maar dat wist u al).

  - binnenlandse en buitenlandse politiek krijgen een eigen plaatsje op de tweede

  een Speciale pemtegreerde Redactie werd daartoe in het leven geroepen ( S.G.R. 1 en S.G.R.2).

  Zelfs een SGR3 behoort tot de mogelijk-heden.

  - een buitenlands correspondentienet strekt zich uit tot in de U.S.A.,Zweden en Syri.

  Over enkel weken verwachten we de eerste bijdragen.

  - nieuwe scholen (hallo hiko)- wekelijks verwaardigen zich twee deskundigen een toneelrubriek af te scheiden.

  - wekelijks ook interviews op de tweede pagina, van zeer hoog nivo, dicteert men mij hier. Deze week echter niet, omdat we weveel artikels hadden.

  - nieuwe abonnementen zijn nu ver-krijgbaar, zolang de voorraad strekt.

  - een nieuwtje met een lekker illegaal kantje, naar het schijnt heeft radio toestel kontact opgenomen en zullen

  ze eerlang vanuit schamper studenten-nieuws de lucht insturen. Meer infor-matie volgt, als wij het zelf weten.

  Allerbelangrijkst ! Wie artikels heeft kan die altijd bij ons kwijt. Redac-tievergadering zoals vanouds maandag-

  avond om 7u. Op het eerste verdiep, de rechtse trap. St.Pietersnieuwstraat 45. Tot dan.

  De schamperredactie trok zich tijdens de zomermaanden (iedereen erdoor, jawel !) terug voor een deugddoende vacantie. Een heilzaam kamp in de Vlaamse Ardennen.

  iDe redactie maakt zich klaar

  voor het ochtendwasje (fotol)

  waarbij de hoofdredacteur zich dik maakte nadat de vijfde in lijn voor zijn

  functie te laat kwam op het appel (foto 2)|

  gk - '

  PW1

  I re d a k tio n e e l

  VERKOZEN, DE GOEDENEN DAN ? EN DE SLECHTEN

  Op het einde van vorig academiejaar werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor al-le raden. Lezers zullen zich nog herinne-ren wat een bitsige polemiek zich in dit schampertje afspeelde tussen W S (tegen deelname van studenten aan raad van beheer) en de andere vertegenwoordigers. De W S stuurde geen enkele kandidaat, en riep de studenten op tot boycot. Het resultaat was een compromis van zeldzame schoonheid : de linkerzijde kreeg haar zin want meer dan de helft van de studenten gingen niet stemmen, of stemden gewoon ongeldig of blanco. De studentenbevolking heeft zich dus duidelijk uitgesproken tgen de raad van beheer.

  Langs de andere'kant kreeg de rechterzijde haar zin want hun vertegenwoordigers kwa-men er zowieso in, ook al was het omdat er slichts n kandidaat in die of gene faculteit kwam.Daartussenin zweefde de nogal eigenaardige visie van Pat Viaene. Hij stelde zich kan-didaat en werd al meteen (als enige van de

  als enige van de psycho. kandidaat en was op die manier al meteen zeker van zijn ze-tel. Maar... hij zal nooit gaan, om aan te ftonen hoe idioot het kiessysteem eigenlijk was. Tja, ingewikkeld, maar wij doen het uit de doeken op pagina drie.

  De vrije radio's hebben en harde tijd achter de rug. Tijdens de zomermaanden

  volgde de ene razzia oo de andere, wat niet verhinderde dat (vooral in de week-ends) een echte wildgroei zich in de ether afspeelde.

  Er zijn twee groepen vrije radio's in Gent. De populaire Jacques-met-de-klak- radio, op zijn plat gents en met veel Luv en Dollydots.En dan is er nog, een beetje eenzaam, radio toestel. De enige die contact met ons heeft opgenomen, en zich specifiek op jonger volk wil richten dat meer verstand heeft van muziek. Dat werd ons al meteen duidelijk na enkele uren luisteren op 100 Mhz.

  Radio Toestel is te beluisteren van 17u tot een stuk in de

  nacht. Meer over vrije radio's op de laatste pagina.

  het omenOm de vier jaar, nt zoals de Olympische spelen, vergast de unief zichzelf met een rectoraatsoverdracht. Net zoals op de Spelen komt de crme zichzelf eta-leren. Een gesloten clubje inner crowd, duur in deze crisistijd, maar leuk, joh!

  Schamper staat voor niets, en waar we niet kunnen gaan, daar kruipen we.Kortom, we kregen een kaart en vertrok-ken vanuit de brug, stoetsgewijs, netjes

  twee aan twee, de hoofdredacteur op kop. Te voet, zoals het hoort, ook al zagen we de ex-vice-rector Van Looy met zijn mercedes 280 S (nummerplaat KA498, wint een jaarabonnement ) uit het rectoraat naar de aula rijden. Zoet was onze wraak toen we hem inhaalden en nog voor de eminentie in de aula aankwamen.

  'Ja, er is een beetje ambiance,'zei n van de genodigden. Een groep studenten stond met spandoeken alvast te proteste-ren.

  Binnen zag men mij meer aan voor een gids dan voor een reporter. Ook een ma-nier om abonnementen te verkwanselen dacht ik, maar dat was pas achteraf.

  Dan gaat alles plots vlug, en spannend ! 3.44 u Van Espen doet zijn intrede.3.48 u Taghon passeert !Boven troepen de studenten samen, met das zelfs, mooi, het lijken wel examens. Vanuit onze persplaatsen krijgen we zicht op collega's journalisten. 'Wie bent u ?' vraagt er n aan mij. Beschei-den stel ik mij voor als reporter van

  schamper en haal maar al mijn abonnement inschrijvingen boven.

  'Schamper, studentenweekblad van de RUG, hier', zeg ik. 'Standaard' stelt hij zich voor.

  De ambassadeurs van Egypte, Maleisi en Suriname komen kleurrijk binnen en be-grijpen van de plechtigheid geen iota.

  Personaliteiten lopen te hoop. Onze goeie ouwe ex-1 minister Wilfried, procureur-generaal van het hof van beroep, voorzitters van de executieven, de VVS-ers, de hoogleraars en de andere hoogwaardigheidsbekleders worden ver-welkomt .

  Dan, ramp, moest de uittredende rectoi Hoste een witte plak bont die over zijn schouder hing, afnemen en de nieuwe rector Cottenie de schouderband opspelder

  als symbool voor zijn rector-zijn.De zaal hield de adem in toen Hoste het bont niet los kreeg.

  Fen slecht voorteken ? Weet Cottenie waar hij aan begint ? Gelooft hij in tekens van hierboven ? Is hij gelovig ? Bijgelovig ? Of gewoon bijziend ?De toekomst zal het uitwijzen.

  Om n na zes werd het academiejaar plechtig geopend,schijnt het. Ik ben een

  beetje ingedommeld ('k had zelf het aca-

  demiejaar de avond daarvoor 'plechtig' geopend, en dat was een beetje uitge-lopen) .

  De opening wordt besloten door een uitvoering van het Vaderlands Lied en de Vlaamse Leeuw door het strijkkwar-tet Werthen (anim et tres dcid).

  3 3 (3 (3 (3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

  INHOUDopeningacademiejaar : wij waren er er> schreven neder op frontpagina.

  vacantiesfeer : de redactie is weer samen, toch leuk de vriendjes terug te vinden, een verslag op pag 1.

  verkiezingen : uitslagen van vorige studentenverkiezingen : pag 1 en 3

  vrije radio's : eerder vogelvrij dan vrij : pag 1 en 8.

  atoomexplosies in gent : pagina 2 als voorbereiding op de betoging te brussel, zeer binnenkort.

  politiek : een nieuwe rubriek opge-deeld in binnenland en buitenland. Voor wie geen kranten leest en toch een beetje wil bijblijven : wekelijks op de twee pagina .

  Deze week : binnenland : de struike-lende regering, en buitenland : de Kerk in Polen.

  wat is schamper : dat mocht ook al eens gezegd worden : pag 3, de schach-tenschamper.

  toneel : opnieuw een nieuwe rubriek verzorgd door tbneelfreaks met een giftige pen. Derde pagina.

  voorbehoedsmiddelen : jawel, we zijn er weer zoals elk jaar. De enige pos-ter die boven het bed verdient gehan-gen te worden. Paginas 4 en 5.

  democratisering : zit in het slop. Steeds minder beurs-studenten komen naar Gent. Pagina 6 'prof zoon wordt prof'.

  inschrijvingsgeld : 10.000 frank ?Nee, veel meer ! Pagina 6 rechts boven.

  eten wordt duurder : sommige dingen toch : een uitleg op pagina 6.

  ministers voor de rechtbank studenten daagden de ministers voor de rechtbank omdat de beurzen veel te laat uitbe-taald werden. Pagina zes : 'beurs'.

  pour brandt uit : een verslag en een voorstel tot steun, pagina zeven.

  acties in gent ? : dat zit er dik in. Er staat veel op het spel : pag 7.

  werkzoekend ? : ook daar hebben we een oplossing voor : vlug pag 7

  schamper : geeft ook nog abonnementen aan zijn abonnees : pag 7 .

  lezersbrieven : nog maar ons eerste nummer dit jaar en al boze lezers-brieven. Dat belooft, pag.8

  agenda : traditiegetrouw op laatste pagina.

  overlijdensbericht : pagina 8.

  volgende week

  Bewapeningswedloop : wie is er eigenlijk begonnen ?

  Interview : tradioneel op pag 2.

  Alles wordt duurder : homes, restos en nog lijken de bezuinigingen niet te volstaan : een rampenplan.

  Oproep tot alle studentenorganisaties: sla nu eindelijk de handen eens in elkaar.

  Komt C.Raar terug ?Komt Knobby terug ?

  Komt Rik S. terug ?Komt 'film' terug ?

  Dit en nog veel meer : volgende week in...

 • FFSSSSSSST BOEM VUURWERK O O O O O HOP DE KOORNMARKT

  Oe gevaren van een atoomexplosie worden door sommige politici en mili-tairen geminimaliseerd. Iseenatoom- ontploffing werkelijk niet zo erg 7

  Woont u in Oost-V.aanderen ? Laten we dan eens nagaan wat er zou gebeuren als een waterstofbom van 1 megaton zou ontploffen

  boven het centrum van Gent, nl boven de Koornmarkt op een hoogte van 2450 meter.

  Allereerst is er een withete lichtflits die -sneller dan de ogen kunnen knipoeren- het netvlies verschroeit van al wie op tientallen km. afstand toevallig in de richting van de explosie zou kijken.

  De reusachtige vuurbol met een hitte van 10 milj