sinteza curs istoria psihologiei filesinteza curs istoria psihologiei autor: prof.univ.dr. grigore...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

262 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SINTEZA CURS

  ISTORIA PSIHOLOGIEI

  Autor: prof.univ.dr. Grigore NICOLA

  Titular disciplina: prof.univ.dr. Nicolae RADU

  Introducere

  Cuprinderea în planul de învăţământ a unui curs de Istoria psihologiei porneşte de la

  premisa că orice sistem de cunoştinţe, fie ele empirice sau ştiinţifice, îşi are propria istorie.

  Latura anecdotică a progresului unei arii de cunoştinţe incită în mod natural curiozitatea celui

  care se pregăteşte pentru domeniul respectiv de competenţă. Evoluţia edificării identităţii

  ştiinţei psihologice merită însă studiată din mai multe raţiuni specifice:

  Cunoscând logica internă a dezvoltării principalelor concepte, legităţi şi interpretări

  psihologice, te orientezi mai bine în mulţimea conotaţiilor diferiţilor termeni, adesea folosiţi

  în limbajul comun şi încărcaţi de conţinuturi protopsihologice.Situaţiile memorabile, acele

  „ţesături de fapte şi idei” (Şt. Odobleja) care au generat paradigmele ştiinţei psihologice,

  repre-zintă pentru student o şcoală de gândire productivă, cu elementele ei critice,

  investigative şi novatoare.

  Cunoaşterea momentelor critice în reformularea obiectului Psihologiei, a metodelor şi

  conceptelor-cheie, ne oferă tabloul dinamic al instituirii identităţii psihologiei ca ştiinţă ce se

  „auto-cunoaşte”, la care se face apel de către alte ştiinţe şi practici şi care are o imagine a

  viitoarei evoluţii. Aceasta dă studentului o măsură a maturităţii în demersul investigativ şi o

  atenţionare deopotrivă asupra risipei de efort şi a relevanţei în punerea şi abordarea

  problemelor.

  Dincolo de informaţie, Istoria psihologiei oferă cultură şi educaţie, contribuie la

  formarea spiritului profesional-comunitar: tânărul student cunoaşte personalităţi, „accentele”

 • puse de ele în evo-luţia cunoaşterii vieţii psihice, descoperirile cu efect emergent asupra

  mentalităţilor, resorturilor sociale, calităţii vieţii.

  I. GÂNDIREA PSIHOLOGICĂ PREARISTOTELICĂ.

  ARISTOTEL – FONDATORUL PSIHOLOGIEI ŞTIINŢIFICE

  . Introducere

  Conceptele şi obiectivele istoriei psihologie

  Orice sistem de cunoştinţe, fie ele empirice sau ştiinţifice, îşi are propria istorie; latura

  anecdotică a progresului unei arii de cunoştinţe incită în mod natural curiozitatea celui care se

  pregăteşte pentru domeniul respectiv de competenţă. Evoluţia edificării identităţii ştiinţei

  psihologice merită însă studiată din mai multe raţiuni specifice:

  – Cunoscând logica internă a dezvoltării principalelor concepte, legităţi şi interpretări

  psihologice, te orientezi mai bine în mulţimea conotaţiilor diferiţilor termeni, adesea folosiţi

  în limbajul comun şi încărcaţi de conţinuturi protopsihologice.

  – Situaţiile memorabile, acele „ţesături de fapte şi idei” (Şt. Odobleja) care au generat

  paradigmele ştiinţei psihologice, repre-zintă pentru student o şcoală de gândire productivă, cu

  elementele ei critice, investigative şi novatoare.

  – Cunoaşterea momentelor critice în reformularea obiectului psihologiei, a metodelor şi

  conceptelor-cheie, ne oferă tabloul dinamic al instituirii identităţii psihologiei ca ştiinţă ce se

  „auto-cunoaşte”, la care se face apel de către alte ştiinţe şi practici şi care are o imagine a

  viitoarei evoluţii. Aceasta dă studentului o măsură a maturităţii în demersul investigativ şi o

  atenţionare deopotrivă asupra risipei de efort şi a relevanţei în punerea şi abordarea

  problemelor.

  – Dincolo de informaţie, Istoria psihologiei oferă cultură şi educaţie, contribuie la

  formarea spiritului profesional-comunitar: tânărul student cunoaşte personalităţi, „accentele”

  puse de ele în evo-luţia cunoaşterii vieţii psihice, descoperirile cu efect emergent asupra

  mentalităţilor, resorturilor sociale, calităţii vieţii.

  – În nici o altă ştiinţă realitatea gândită nu este atât de direct accesibilă celui care

  gândeşte ca în cazul psihologiei. Dar din cauza impresiei situaţionale, se poate spune că în

 • istoria umanităţii au fost mai multe „psihologii” dacât „suflete”: acelaşi om, în situaţii diferite,

  a gândit „mai altfel” asupra trăirilor sale sufleteşti, combinând mai mult sau mai puţin explicit

  idei de cauzalitate, alcătuire, funcţionare, valoare, frumuseţe etc. De aceea, H.Ebbinghaus a

  afirmat maliţios la început de veac XX: „Psihologia are un lung trecut şi o scurtă istorie”.

  Un asemenea specific al ştiinţelor psihologice, de a fi în continuu „asistate” şi presate de

  fondul experienţial personal, impune un efort special pentru stăpânirea complexităţii

  obiectului de studiu prin definirea corectă a conceptelor în perspectiva bine-precizată a

  obiectului psihologiei. Psihologul însuşi are nevoie de un echilibru intern pentru a rezista

  „primei impresii” şi a nu rătăci în speculaţii convenabile sau „de efect”. În „scurta sa istorie”

  (calificată astfel de Ebbinghaus, evident, pe criteriul metodei experimentale), psihologia a

  cunoscut regretabile denaturări prin impactul cu ideologia, deşi de-a lungul secolelor s-a aflat

  în fruntea ştiinţelor care au vizat demnitatea, puterea şi frumuseţea umană. Frământată de

  acest ideal, psihologia şi-a reformulat problemele, obiectivele, conceptele, aceasta fiind şi

  efect al schimbărilor intervenite în raportul omului cu lumea şi cu istoria socială.

  În jurul conceptului de „identitate” şi a definiţiei lui P.Janet („personalitatea este un

  individ care-şi alcătuieşte povestea mentală a propriei vieţi”) s-a înfiripat treptat reprezentarea

  despre un paralelism între istoria psihologiei şi istoria psihologică a personalităţii. În ambele

  cazuri, analiza operează cu concepte ca: evenimente şi structură experienţială, proiecte şi

  programe, ţeluri, teme centrale ale vieţii, puncte cardinale, crize etc. În cazul unei ştiinţe,

  evenimentele marcante sunt forumurile (conferinţe, simpozioane, congrese), dar şi editările de

  cărţi şi reviste, descoperirea unui fenomen sau regularităţi (prin observare, experiment sau

  procesare intelectivă de diferite tipuri). Şi într-un caz şi în celălalt, relevanţă similară au

  fondul motivaţional, imaginea viitorului, câmpuri problematice, tactici şi stra-tegii de problem

  solving, cunoştinţe centrale sau explicite şi cunoştinţe periferice sau implicite, potenţial

  receptiv de stocare, creaţie şi interpretare a trecutului.

  Un criteriu major al similitudinii este însuşi indicatorul maturi-zării: valorificarea

  trecutului în noi contexte problematice, acţionale şi conceptual-interpretative. O ştiinţă matură

  apelează frecvent la acest potenţial benefic.

  De obicei, când se vorbeşte despre trecutul psihologiei se încear-că o jenă în legătură cu

  naşterea ei greoaie şi prea târzie în sânul gândirii filosofice. Secolul „nostru”, ce doar s-a

  încheiat, a spulberat însă asocierea tinereţii unei ştiinţe cu imaturitatea şi a imprimat o valoare

  emergentă interdisciplinarităţii. În această nouă perspectivă, apelul la perioade vechi ale

  gândirii integraliste, intuitive, imagerial-metaforice nu ne apare decât ca o veritabilă şcoală de

 • gândire pro-ductivă. De altfel, nu-şi exprima Claude Bernard, părintele medicinii

  experimentale, convingerea că va veni ziua în care fiziologul, poetul şi filosoful vor vorbi

  aceeaşi limbă şi se vor înţelege între ei?

  În perioadele de început, asemenea unitate a existat, iar dacă demersul era preponderent

  intuitiv şi globalist, acesta era, spre avan-tajul nostru, un izvor de inspiraţie mereu proaspăt,

  ieşit din adâncuri. Fondul conceptual pare, evident, redus ca elaborare ştiinţifică, dar patosul

  său provocativ-productiv a fost dovedit de-a lungul veacurilor. Întorcându-se la aceleaşi

  izvoare, gânditori din epoci diferite, cu modelele conceptuale respective, au redescoperit alte

  semnificaţii. „Tablourile” sunt altele, precum surprizele întâlnite de aceeaşi per-soană într-o

  zonă de vegetaţie, dacă revine în momente succesive – ca elev, student, cercetător şi savant în

  botanică.

  Deşi nu este deloc un specific al domeniului nostru, faţă de alte ştiinţe şi nici chiar în

  raport cu artele, trebuie consemnat, mai ales cu titlu de „introducere”, că psihologia nu

  întotdeauna va fi, este şi a fost ştiinţifică. Aşa cum arhitecţii zic că domeniul lor a trecut prin

  trei faze, fiind, succesiv, practic-utilitar, artistic şi estetic, aşa şi concep-tualizarea psihologică

  poate fi întâlnită în diverse momente sub trei ipostaze: practic-rezolutivă, ca exegeză-

  comentariu şi ca ştiinţific-para-digmatic-explicativă. Dacă păstrăm inspirata distincţie a lui

  Ebbinghaus de la începutul acestui veac, am putea spune că primele două stadii ţin de ceea ce

  el n