stratejik ortakl ı ktan model ortakl ığa: türkiye-abd ekonomik İlişkileri

of 24 /24
LOGO

Upload: toya

Post on 05-Jan-2016

45 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri. Ömer ZARPLI. 1. 2. 3. Sunum Planı. Türkiye-ABD E konomik İ li ş kilerin in Ge ç mi ş i. Türkiye-ABD E konomik İ li ş kilerin in Bugünü. İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Tespit ve Öneriler. 1980 Öncesi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Page 2: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Stratejik Ortaklıktan Model Ortaklığa:

Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

Ömer ZARPLI

Page 3: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Sunum Planı

Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerinin Geçmişi1

Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerinin Bugünü

İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Tespit ve Öneriler

2

3

Page 4: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

1980 Öncesi

Güvenlik odaklı ilişkiler

Page 5: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Türkiyenin aldığı geniş ekonomik ve askeri yardımlara ve yakın askeri ilişkilere rağmen, iki ülke arasındaki ilk ekonomik işbirliği anlaşması ancak 1980`lerde imzalanmıştır

Page 6: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

1980 Sonrası

Tohumları 24 Ocak kararlarıyla atılan ekonomik liberalleşme ile birlikte Türkiyenin ticaret hacminde yaşanan patlama

Page 7: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

1,5 6 1119

3557

82

190

299

0

50

100

150

200

250

300

350

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1970-2010 Arası Türkiyenin Dış Ticaret Hacmi (Milyar $)

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

Page 8: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Zenginleştirilmiş Ortaklık (Enhanced Partnership)

1995 yılında Türkiyenin Amerika tarafından büyüyen en büyük on ekonomisi arasında gösterilmesi ve bunun ikili ekonomik ilişkilere olumlu etkisi

Page 9: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

İkili Ticaret VerileriYıl İthalat

(1000 Dolar) İthalat

Değişim % İhracat

(1000 Dolar)İhracat

Değişim%

Hacim (1000 Dolar)

Denge (1000

Dolar)

2000 3.911.022 27,0 3.135.163 28,7 7.046.185 -775.860

2001 3.261.298 -16,6 3.125.771 -0,3 6.387.069 -135.527

2002 3.099.099 -5,0 3.356.126 7,4 6.455.225 257.026

2003 3.495.770 12,8 3.751.552 11,8 7.247.322 255.781

2004 4.745.195 35,7 4.860.041 29,5 9.605.235 114.846

2005 5.375.548 13,3 4.910.715 1,0 10.286.263 -464.832

2006 6.260.873 16,5 5.060.854 3,1 11.321.727 -1.200.019

2007 8.166.068 30,4 4.170.688 -17,6 12.336.756 -3.995.380

2008 11.975.929 46,7 4.299.941 3,1 16.275.870 -7.675.988

2009 8.575.737 -28,4 3.222.821 -25,0 11.798.558 -5.352.916

2010 12.318.394 43,6 3.769.260 17,0 16.087.654 -8.549.134

Kaynak: ABD Census Bureau

Page 10: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Azalan İkili Ekonomik Önem

Page 11: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

ABD’nin Türkiye İhracatındaki Payı

Page 12: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

ABD Dış Ticaretinde Türkiyenin Yeri (2009)

ABD İthalatı (Türkiye 48. Sıradadır)

ABD İhracatı (Türkiye 28. Sıradadır)

Page 13: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

ABD’nin Artan İthalatı

Kaynak: TUİK

Page 14: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Türkiyedeki Yabancı Yatırımlar (Milyar $)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Page 15: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Batı Avrupa ve ABD Yatırımları (2009) (Milyon $)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Page 16: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

ABD’nin Türkiye İçin Önemi

2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye için Amerikan pazarı çok önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Türkiye bu hedefleri gerçekleştirmek için Amerikan pastasından daha büyük bir pay almak durumundadır.

Page 17: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Temel Sorunlar

Page 18: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

İhracatın emek-yoğun ürünlerden oluşması.

Bu alanda ABD piyasasındaki ana rakiplerin Çin ve Hindistan gibi ülkeler olması.

Özellikle işçilik maliyetleri göreceli yüksek olan Türkiyenin bu ülkelerle rekabette zorlanması.

Page 19: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Korumacı Tedbirlerin Türk İhracatına Olumsuz Etkisi

Page 20: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Fikri Mülkiyet Hakları

Türkiyedeki Fikri Mülkiyet Hakları Amerikanın istediği şekilde korunamamaktadır. Buna rağmen son dönemlerde Türkiyenin FMH konusunda gösterdiği gelişim ABD tarafından takdir görmektedir. Bu çerçevede Türkiye, ABD’nin her yıl hazırladığı ve dünyadaki FMH durumlarını gösteren “Special 301” Raporunda 2008 yılında “öncelikli izleme” listesinden “izleme” listesine terfi etmiştir. Ama ABD bu konuda Türkiyeden daha fazlasını beklemektedir.

Page 21: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Hükümetler Düzeyinde Ticari ve Yatırım İşbirliği

Page 22: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

İlişkilerin Geleceği

Page 23: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Öneriler

Page 24: Stratejik Ortakl ı ktan Model Ortakl ığa: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri

LOGO

Teşekkürler...

Ömer ZARPLI