swimming pool polish

Download Swimming Pool Polish

Post on 12-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Basenowewymiennikiciepa

 • Basenowewymiennikiciepa

  FirmaBowmanoferujedwarodzajebasenowychwymiennikwciepa:dostosowaniazkotami(patrzstr.47)orazdostosowaniazpanelamisonecznymi/pompamiciepa(patrzstr.89).

  UywanenacaymwiecieurzdzeniafirmyBowmangwarantujniezawodnoitrwao,oferujcnastpujcewaciwoci:

  Konstrukcja z miedzioniklu, tytanu lub stali nierdzewnej.

  Szybki transfer do 1050 kW energii do basenu efektywne wykorzystania energii, a co za tym idzie,oszczdnopienidzy.

  Zintegrowane7milimetrowegniazdatermostatu(wprzypadkuwikszocimodeli)uatwiajcemonta.

  Wyjmowalnawizkaupraszczaserwisowanieurzdze.

  Kompozytowepokrywykracowezezczamispawanyminabazie rozpuszczalnikapasuj idealniedosystemururbasenowychwprzypadkuwymiennikwciepazserii5113i5114.

  Dziki agregatowi chodniczemu urzdzenia te nadaj si doskonale take do chodzenia basenww cieplejszym klimacie.

  Materiaytytanowebdcewkontakciezwodbasenowobjtes10letnigwarancjantykorozyjn.

 • Materiay odporne na korozj Urzdzenia dostpne sw wersjach z tytanu, miedzioniklu lub stali nierdzewnej, co czyni jeodpowiednimi do wszystkich rodzajw konfiguracji basenowych.

  atwewmontauModele5113i5114wyposaoneswzczkispawane na bazie rozpuszczalnika, w rozmiarach wyraonychw jednostkach imperialnych oraz metrycznych, uatwiajcepoczeniezsystememrurbasenowych.

  Bardziej wydajneDzikizastosowaniuwikszejliczbyrurgrzewczych,dajcychnamprzewagnadrozwizaniamikonkurencji,urzdzeniafirmyBowman ogrzewaj basen znacznie szybciej, co przekada si nawymierneoszczdnocipaliwa.

  atwe w konserwacji Dziki specjalnemu elementowi moliwe jestzdjciepokrywkracowychiwyjciewizkirurwceluwyczyszczenia.

  *Termostatniejestczcizestawu

 • Poniszatabelamanaceluuatwieniewyboruodpowiedniegowymiennikaciepa,prezentujcwydajno,jakmonauzyska,korzystajcznaszychurzdze,przyuwzgldnieniurnychtemperaturnawlociekotairozmiarwbasenw.Dopomiarumoliwocieksploatacyjnychwymiennikaciepaprzyjtoosignicietemperaturywodybasenowejowartoci30C.

  Przyskadaniuzamwieprosimyododawaniedonumerwczciodpowiedniegoprzyrostkaoznaczajcegomateriarury(C,SlubT).

  miedzionikiel

  Typ Pojemno

  basenu

  Basenowewymiennikiciepa

  Type

  Typ

  Pool capacity

  Pojemnobasenu

  Boiler water flow

  Natenieprzepywuwody

  w kotle

  Max. Pool waterflow

  Maksymalnenatenie

  przepywuwodyw basenie

  Heat transferCiepooddane

  Heat transferCiepooddane

  82C boilerwater

  82CTemperaturawody w kotle

  60C boilerwater

  60CTemperaturawody w kotle

  m3 m3/h l/m m3/h l/m kW kW

  5113-2 C/S/T* 80 2,4 40 10,2 170 40 22

  5113-3 C/S/T* 120 3,6 60 15,0 250 70 40

  5114-2 C/S/T* 170 5,4 90 21,0 350 100 55

  5115-2 C/S/T* 230 7,2 120 28,8 480 160 92

  5114-5 S/T* 240 7,8 130 28,8 480 200 130

  5115-5 S/T* 320 9,6 160 39,0 650 300 170

  3708-2 C 400 12,6 210 50,4 840 300 170

  3709-3 C 600 19,2 320 75,0 1250 550 310

  3711-3 C 910 28,6 475 114,0 1900 780 440

  3710-3 C 1400 44 730 175,2 2920 1050 590

  Uwaga:Wymiennikwciepazestalinierdzewnejnienaleystosowawprzypadkubasenwwyposaonychwchloratorynawodmorsklubbasenwzwodmorsk.

  stal nierdzewnatytan

 • Wylot wody w kotle

  455 caociowo455Overall

  Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie

  104 od osi do osi Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 40)Gniazdo termostatu (7 x 40)

  140 crs 140 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wylot wody w kotle

  545caociowo545Overall

  Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie

  190 od osi do osi Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 40)Gniazdo termostatu (7 x 40)

  226 crs 226 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wylot wody w kotle

  570caociowo570Overall

  Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie

  190 od osi do osi

  Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 52)Gniazdo termostatu (7 x 52)

  202 crs 202 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wylot wody w kotle

  942caociowo942Overall

  Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie

  434 od osi do osi Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 52)Gniazdo termostatu (7 x 52)

  574 crs 574 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wszystkie wymiary w mm.

 • Wylot wody w kotle

  470caociowo470Overall

  Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie190 od osi do osi

  Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie Thermostat pocket (7 x 50)Gniazdo termostatu (7 x 50)294 crs 294 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wylotwodywpanelusonecznym

  922caociowo922Overall

  Wlotwodywpanelusonecznym

  Wlot wody w basenie

  642 od osi do osi Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 50)Gniazdo termostatu (7 x 50)

  746 crs 746 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wylot wody w kotle Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie 108 od osi do osiOtworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  4 otwory x 14

  272 crs 272 od osi do osi

  120 od osi do osi

  532caociowo532Overall

  Wszystkie wymiary w mm.

  Wylot wody w kotle Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie 236 od osi do osi

  Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie4 otwory x 18

  370 crs 370 od osi do osi

  120 od osi do osi

  704caociowo704Overall

 • Wylot wody w kotle

  724caociowo724Overall

  Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie236 od osi do osi Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  8 otworw x 18 rwno rozmieszczonych na200PCD(rednicakoapodziaowego)340 od osi do osi

  150 od osi do osi

  Wylot wody w kotle

  754caociowo754Overall

  Wlot wody w kotle

  Wlot wody w basenie

  236 od osi do osi Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  330 od osi do osi

  180 od osi do osi

  4 x M16 x 32 Otworw

  4 x M16 x 24 Otworw

  Wszystkie wymiary w mm

  KonierzedoBS4504tabela6(DIN2631)

  8 otworw x 18 rwno rozmieszczonych na 200 PCD(rednicakoapodziaowego)

 • BasenowewymiennikiciepadostosowaniazpanelamisonecznymiipompamiciepaPoniszatabelaprezentujewydajnowymianyciepauzyskiwanprzezurzdzeniafirmyBowmanprzytemperaturachwody70C,60Club45Cgenerowanychprzezpanelesonecznelubpompyciepadlarnychwielkocibasenuitemperaturzewodybasenowejwynoszcej30C.

  Type

  Typ

  Pool Capacity

  Pojemnobasenu

  Solar/Heat pump

  water flow

  Natenieprzepywuwodywpanelusonecznym/pompie

  ciepa

  Maximum pool water flow

  Maksymalnenatenieprzepywuwodywbasenie

  Heat Transfer

  Ciepooddane

  m3 m3/h l/m m3/h l/m kWHOTWATERAT70C TEMP.WODYCIEPEJ70C

  5113-3 C/S/T* 50 1,2 20 6,2 104 245113-5 C/S/T* 120 3 50 15,0 250 705114-5 C/S/T* 180 4,5 76 23,0 380 1235115-5 C/S/T* 230 5,7 96 29,0 480 176

  HOTWATERAT60C TEMP.WODYCIEPEJ60C

  5113-3 C/S/T* 50 1,2 20 6,2 104 185113-5 C/S/T* 120 3 50 15,0 250 525114-5 C/S/T* 180 4,5 76 23,0 380 915115-5 C/S/T* 230 5,7 96 29,0 480 131

  HOTWATERAT45C TEMP.WODYCIEPEJ45C

  5113-3 C/S/T* 50 1,2 20 6,2 104 95113-5 C/S/T* 120 3 50 15,0 250 255114-5 C/S/T* 180 4,5 76 23,0 380 455115-5 C/S/T* 230 5,7 96 29,0 480 64

  * Przyskadaniuzamwieprosimyododawaniedonumerwczciodpowiedniegoprzyrostkaoznaczajcegomateriarury(C,SlubT).

  C = miedzionikielS = stal nierdzewnaT = tytan

  Uwaga:Wymiennikwciepazestalinierdzewnejnienaleystosowawprzypadkubasenwwyposaonychwchloratorynawodmorsklubbasenwzwodmorsk.

 • Wylotwodywpanelusonecznym

  545caociowo545Overall

  Wlotwodywpanelusonecznym

  Wlot wody w basenie

  190 od osi do osi Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 40)Gniazdo termostatu (7 x 40)

  226 crs 226 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wylotwodywpanelusonecznym Wlotwodywpanelusonecznym

  765caociowo765Overall

  Wlot wody w basenie

  416 od osi do osi Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 40)Gniazdo termostatu (7 x 40)

  452 crs 452 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wylotwodywpanelusonecznym Wlotwodywpanelusonecznym

  942caociowo942Overall

  Wlot wody w basenie434 od osi do osi

  Otworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 52)Gniazdo termostatu (7 x 52)

  574 crs 574 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wylotwodywpanelusonecznym Wlotwodywpanelusonecznym

  922caociowo922Overall

  Wlot wody w basenie

  642 od osi do osiOtworymontaowe

  Wylot wody w basenie

  Thermostat pocket (7 x 50)Gniazdo termostatu (7 x 50)

  746 crs 746 od osi do osi

  160 od osi do osi

  Wszystkie wymiary w mm.

 • Czcizamienne

  Type

  Typ

  Plain end cover

  Pokrywakracowaprosta

  O Seals

  Piercienieuszczelniajce

  typu O

  Mountingbrackets

  Wspornikimontaowe

  Body

  Korpus

  Tube stack

  Wizkarur

  End coverscrews

  rubypokrywykracowej

  Thermostat pocketend cover

  Pokrywakracowagniazda termostatu

  Type

  Typ

  End coverassembly

  Zesppokrywykracowej

  Body

  Korpus

  Tube stack

  Wizkarur

  O Seals

  Piercienieuszczelniajce

  typu O

  Mountingbrackets

  Wspornikimontaowe

  W przypadku wymiany wizki rur naleyzaoynoweuszczelki(2naurzdzenie).

 • Montaikonserwacja

  Wszystkie basenowewymienniki ciepa firmyBowman naley instalowa zgodnie z Instrukcjmontau, obsugi i konserwacjidostpnnastronieinternetowejfirmyBowmanpodadresem www.ejbowman.co.uk.

  Natenieprzepywuwodywbasenieniewolnoprzekraczamaksymalnegonateniaprzepywuwodywbasenieokrelonegow specyfikacji.

  Temperatura robocza temperaturawodygrzewczejniemoeprzekracza200C.

  Cinienierobocze maks