tuberculoza definitie. etiologe

of 40 /40
TUBERCULOZA TUBERCULOZA DEFINITIE. DEFINITIE. ETIOLOGE ETIOLOGE

Upload: niles

Post on 13-Jan-2016

98 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE. Istoric. Tuberculoza- boala infectocontagioasa Identificata la mumiile egiptene si schelete din epoca de piatra Hippocrate gaseste legatura cauzala intre ftizie-hemoptizie, si intuieste caracterul contagios evul mediu -localizare pulmonara insotita de casexie - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

TUBERCULOZATUBERCULOZADEFINITIE. DEFINITIE. ETIOLOGEETIOLOGE

Page 2: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

IstoricIstoric Tuberculoza- boala infectocontagioasaTuberculoza- boala infectocontagioasa Identificata la mumiile egiptene si schelete din Identificata la mumiile egiptene si schelete din

epoca de piatraepoca de piatra Hippocrate gaseste legatura cauzala intre ftizie-Hippocrate gaseste legatura cauzala intre ftizie-

hemoptizie, si intuieste caracterul contagioshemoptizie, si intuieste caracterul contagios evul mediu -localizare pulmonara insotita de evul mediu -localizare pulmonara insotita de

casexiecasexie Renasterea demostreaza extensia si la alte organeRenasterea demostreaza extensia si la alte organe Percival Percival Pott (1720) descrie tuberculoza osoasa Pott (1720) descrie tuberculoza osoasa

cu localizare vertebralacu localizare vertebrala Braille (1810) descriu tuberculii si evolutia spre Braille (1810) descriu tuberculii si evolutia spre

ulcerareulcerare

Page 3: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Istoric 2Istoric 2 Laennec intemeietorul metodei anatomoclinice Laennec intemeietorul metodei anatomoclinice

precizeaza caracterul leziunilor precizeaza caracterul leziunilor tuberculoase( materia tuberculoasa cenusie ,ulterior tuberculoase( materia tuberculoasa cenusie ,ulterior galbena opaca)galbena opaca)

Ranke sistematizeaza in 3 stadii evolutia Ranke sistematizeaza in 3 stadii evolutia tuberculozei: tuberculozei:

-afect primar, -afect primar,

-perioada secundara de diseminare-perioada secundara de diseminare

-perioada tertiara de ftizie-perioada tertiara de ftizie Villlemin stabileste transmisibilitatea maladiei 1865Villlemin stabileste transmisibilitatea maladiei 1865 Koch 1882 evidentiaza bacilul tuberculozei, Koch 1882 evidentiaza bacilul tuberculozei,

cultivarea lui, punctul de plecare in studiul cultivarea lui, punctul de plecare in studiul imunitatii, primul plan de profilaxieimunitatii, primul plan de profilaxie

Page 4: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Istoric 3Istoric 3 Rontgen 1896 a evidentiat “Razele X”(Rontgen 1896 a evidentiat “Razele X”(premiu Nobel premiu Nobel

1902 !)1902 !) Cl von Pirquet utilizeaza tuberculina la cutireactieCl von Pirquet utilizeaza tuberculina la cutireactie 1920 Uniunea Internationala Contra Tuberculozei la Paris1920 Uniunea Internationala Contra Tuberculozei la Paris 1921 Calmette si Guerin prepara vaccinul antituberculos 1921 Calmette si Guerin prepara vaccinul antituberculos

dupa 13 ani de cercetaredupa 13 ani de cercetare

1943:ERA MEDICANETELOR ANTITUBERCULOASE !!!1943:ERA MEDICANETELOR ANTITUBERCULOASE !!! Waksman decopera SM 1943, HIN 1952, RMP 1965Waksman decopera SM 1943, HIN 1952, RMP 1965 Babes 1887 in RomaniaBabes 1887 in Romania Ioan Cantacuzino 1926 conserva tulpina originala de BCGIoan Cantacuzino 1926 conserva tulpina originala de BCG !926 primul dispensar antituberculos la Cluj-Daniello!926 primul dispensar antituberculos la Cluj-Daniello 1942 Leon Daniello -prof titular la catedra de Ftiziologie1942 Leon Daniello -prof titular la catedra de Ftiziologie

Page 5: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

CLASIFICARE M.T - CLASIFICARE M.T - NOMENCLATURANOMENCLATURA

Ordinul ACTINOMYCETALESOrdinul ACTINOMYCETALES: structura : structura citologica si citochimica similara bacteriilor citologica si citochimica similara bacteriilor tipice; au analogii cu micetele filamentoase,tipice; au analogii cu micetele filamentoase,

4 genuri: actinomycetaceae,4 genuri: actinomycetaceae, streptomycetaceae,streptomycetaceae, actinoplanaceae,actinoplanaceae, mycobacteriaceae,mycobacteriaceae, Genul Mycobateriaceae: Genul Mycobateriaceae:

acidoacoolerezistenta, aspectul de bastonas acidoacoolerezistenta, aspectul de bastonas ( myces=ciuperca, mucegai( myces=ciuperca, mucegai

bacterion=bastonas).bacterion=bastonas).

Page 6: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

CLASIFICARE M.T - CLASIFICARE M.T - NOMENCLATURANOMENCLATURA

CLASIFICARE: CLASIFICARE: 1. dupa patogenitate:1. dupa patogenitate: -patogene exclusiv pt om: M leprae -patogene exclusiv pt om: M leprae -patogene ptr.om, animale si pasari: -patogene ptr.om, animale si pasari:

Complexul M.t.( hominis, bovis,africanum), Complexul M.t.( hominis, bovis,africanum), -oportuniste majore: kansasii, avium, -oportuniste majore: kansasii, avium,

xenopi, scrofulaceum, xenopi, scrofulaceum, -oportuniste minore: ranae, chelonei, -oportuniste minore: ranae, chelonei,

terrae, terrae, -saprofite: gordonae, flavescens, phei, -saprofite: gordonae, flavescens, phei,

smegmatis. smegmatis.

Page 7: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

CLASIFICARE M.T - CLASIFICARE M.T - NOMENCLATURANOMENCLATURA

2. dupa viteza de crestere (dezvoltare de colonii):2. dupa viteza de crestere (dezvoltare de colonii): -cu crestere lenta: -cu crestere lenta: strictstrict patogenepatogene-compl.M.t,-compl.M.t, -M.leprae,-M.leprae, grupul fotocromogene-grupul fotocromogene-

kansasii, marinum, simiae, kansasii, marinum, simiae, africanum, africanum,

grupul scotocromogene-grupul scotocromogene- scrofulaceum, szulgai, gordonae,scrofulaceum, szulgai, gordonae,

grupul necromogene-grupul necromogene-comp.avium comp.avium intracel, intracel, ulcerans, xenopi, ulcerans, xenopi,

-cu crestere rapida: grI-necromogene (fortuitum, -cu crestere rapida: grI-necromogene (fortuitum, chelonei),chelonei),

gr.II-termofile ( smegmatis, phei),gr.II-termofile ( smegmatis, phei), gr.III-scotocromogene ( flavescens),gr.III-scotocromogene ( flavescens), gr. IV-aletele ( vacae). gr. IV-aletele ( vacae).

Page 8: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

MORFOLOGIA MORFOLOGIA MICROSCOPICAMICROSCOPICA

MICROSCOPUL OPTIC:MICROSCOPUL OPTIC: -acido-alcoolorezistenta-acido-alcoolorezistenta - bastonase drepte sau incurbate cu capete rotunjite,- bastonase drepte sau incurbate cu capete rotunjite, - lungime: 1-5- lungime: 1-5μμ,, - grosime: 0,2-0,4- grosime: 0,2-0,4μμ,, - necapsulate, nesporulate,imobili- necapsulate, nesporulate,imobili - dispozitia in gramezi( un plus de rezistenta) sau - dispozitia in gramezi( un plus de rezistenta) sau

filamentefilamente MICROSCOPUL ELECTRONIC:MICROSCOPUL ELECTRONIC: Perete celular tristratificatPerete celular tristratificat Dublat pe fata interna de m.celulara,Dublat pe fata interna de m.celulara, MembranaMembranainvaginatii citoplasmatice cu rol de invaginatii citoplasmatice cu rol de

mitocondrii ( mezosomi),mitocondrii ( mezosomi), Citoplasma: structura nucleara: AND, granulatii, Citoplasma: structura nucleara: AND, granulatii,

vacuole, incluzii citoplasmatice. vacuole, incluzii citoplasmatice.

Page 9: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DEZVOLTAREA PE MEDII DEZVOLTAREA PE MEDII DE CULTURADE CULTURA

PARAZITISM OBLIGATORIU:PARAZITISM OBLIGATORIU: indiv.Genului indiv.Genului M,M,

Cultivarea M. se face pe medii artificiale Cultivarea M. se face pe medii artificiale speciale: Löwenstein Jensen,speciale: Löwenstein Jensen,

Compozitie: saruri minerale, glicerina Compozitie: saruri minerale, glicerina (sursa de C), asparagina, clorura de (sursa de C), asparagina, clorura de amoniu ( sursa de N), ou, amidon ( fecula amoniu ( sursa de N), ou, amidon ( fecula de cartof), verde malachit ( indicator de de cartof), verde malachit ( indicator de pH),pH),

Medii sintetice: Youmans, Sula, Dubos,Medii sintetice: Youmans, Sula, Dubos, Conditii de dezvoltare: Conditii de dezvoltare: T=37,5-38°C, T=37,5-38°C,

pH=7-7,5, aerobioza obligatoriu,pH=7-7,5, aerobioza obligatoriu,

Page 10: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DEZVOLTAREA PE MEDII DEZVOLTAREA PE MEDII DE CULTURADE CULTURA

Cresterea: lenta ( durata de viata a unei Cresterea: lenta ( durata de viata a unei generatii=18-24 h),generatii=18-24 h),

Primele microcolonii punctiforme: 10-15 Primele microcolonii punctiforme: 10-15 zile, maturarea dupa 3-4 saptamani (tipul zile, maturarea dupa 3-4 saptamani (tipul bovin dupa 2 luni),bovin dupa 2 luni),

Aspectul coloniilor: IDENTIFICAREA Aspectul coloniilor: IDENTIFICAREA MYCOBACTERIEI,MYCOBACTERIEI,

M.t.hominis: colonii, proeminete, verucoase, M.t.hominis: colonii, proeminete, verucoase, uscate, rugoase ( tip uscate, rugoase ( tip RR= rough), culoare = rough), culoare galbuie, dezvoltarea este galbuie, dezvoltarea este eugonicaeugonica pe toata pe toata suprafata mediului ,suprafata mediului ,

Page 11: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DEZVOLTAREA PE MEDII DEZVOLTAREA PE MEDII DE CULTURADE CULTURA

M.t.bovis: M.t.bovis: coloniile sunt netede, plate, culoare coloniile sunt netede, plate, culoare albicioasa, aspect cremos ( tip albicioasa, aspect cremos ( tip SS- smouth), - smouth), cresterea mai putin luxurianta ( caracter cresterea mai putin luxurianta ( caracter disgonicdisgonic), lent in 2 luni.), lent in 2 luni.

M.t.hominis sub actiunea medicamentelor M.t.hominis sub actiunea medicamentelor antituberculoase: aspect disgonic,antituberculoase: aspect disgonic,

Din cultura maturaDin cultura maturafortiu ( col. Z-N): prezenta fortiu ( col. Z-N): prezenta cord factorcord factor asigura dispunerea in forma de asigura dispunerea in forma de benzi serpuitoare ( substratul virulentei)benzi serpuitoare ( substratul virulentei)

Absenta cord factor: M.t.bovis, hominis ( tratat Absenta cord factor: M.t.bovis, hominis ( tratat cu medic) cu medic) dispunere in gramezi compactedispunere in gramezi compacte

Page 12: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

STRUCTURA STRUCTURA BIOCHIMICABIOCHIMICA

80-85%: apa, 15-20% reziduu uscat,80-85%: apa, 15-20% reziduu uscat, Saruri minerale, substante organice: Saruri minerale, substante organice:

lipide ( 30-40%), proteine, glucide,lipide ( 30-40%), proteine, glucide, Lipide: -Lipide: -caracterul .hidrofob al peretelui caracterul .hidrofob al peretelui

celular,celular, -fixeaza colorantii greu colorantii( -fixeaza colorantii greu colorantii(

fuxina fenicata, fluorcromii),fuxina fenicata, fluorcromii), -acidoalcoolorezistenta la acizi, -acidoalcoolorezistenta la acizi,

eteri, acetona, (in special prin ac eteri, acetona, (in special prin ac micolic),micolic),

-etc.-etc.

Page 13: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

STRUCTURA STRUCTURA ANTIGENICAANTIGENICA ANTIGENE PASIVE incapabile sa produca Ac, ANTIGENE PASIVE incapabile sa produca Ac,

dar actioneaza specific cu Acdar actioneaza specific cu Ac Proteinele: reprezentantul tuberculina,Proteinele: reprezentantul tuberculina, IDR: dg. Infectiei tuberculoase,IDR: dg. Infectiei tuberculoase, Este netoxica ptr. Org. animal neinfectat,Este netoxica ptr. Org. animal neinfectat, Produce hipersensibilitate de tip intarziat la Produce hipersensibilitate de tip intarziat la

org. alergizate sp. Prin M.bacilare,org. alergizate sp. Prin M.bacilare, Glucidele: legate de prot, lipide, ac.nucleici,Glucidele: legate de prot, lipide, ac.nucleici, Enzime: amilaze, transaminaze, ureaze, Enzime: amilaze, transaminaze, ureaze,

fosfolipaze, lipaze, catalaze.fosfolipaze, lipaze, catalaze. ANTIGENE ADEVARATE produc Ac in vivo si ANTIGENE ADEVARATE produc Ac in vivo si

reproduc leziuni anatomopatologicereproduc leziuni anatomopatologice

Page 14: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

REZISTENTA LA AG.FIZICI, REZISTENTA LA AG.FIZICI, CHIMICICHIMICI Rezistenta deosebita: lipide ( hidrofobia), Rezistenta deosebita: lipide ( hidrofobia),

gruparea in gramezi, invelis organic ( saliva), gruparea in gramezi, invelis organic ( saliva), Rezistenta la frig: - 180°C, rezistenta la uscaciune,Rezistenta la frig: - 180°C, rezistenta la uscaciune, DISTRUGERE:DISTRUGERE: 1. UV:1. UV: componenta UV a luminii albe mor in 10 componenta UV a luminii albe mor in 10

minmin 2. caldura umeda:2. caldura umeda: fierbere, autoclavare ( timp fierbere, autoclavare ( timp

raportat la gradul de infectare), 2 min prin raportat la gradul de infectare), 2 min prin fierbere, fierbere,

3. substante antiseptice:3. substante antiseptice: formol la 50 grade, formol la 50 grade, cloramina 5-10%, lizol, detergenti cationici, cloramina 5-10%, lizol, detergenti cationici, clorura de var20%,clorura de var20%,

4. medicamente antituberculoase4. medicamente antituberculoase ( bactericide ). ( bactericide ).

Page 15: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGICBACTERIOLOGIC

PRODUSUL PATOLOGIC: PRODUSUL PATOLOGIC: 1. EXPECTORATIA1. EXPECTORATIA( sputa, saliva):( sputa, saliva): A. RA. Recoltarea corectaecoltarea corecta: recipiente speciale, : recipiente speciale,

identitate,identitate, Dimineata, a jeun, inainte de mancare, toaleta, Dimineata, a jeun, inainte de mancare, toaleta,

inainte de inceperea tratamentuluiinainte de inceperea tratamentului Spontan:Spontan: tusetuse provocare a tusei: aerosoli, spalatura provocare a tusei: aerosoli, spalatura

bronsica, bronsica, iritatia faringe, ef.fizic cu iritatia faringe, ef.fizic cu glota inchisa,glota inchisa,

Dirijat:Dirijat: endoscopie bronsica, sondaj gastric endoscopie bronsica, sondaj gastric matinal,matinal,

Se recolteaza cel putin 3 esantioane din produsul Se recolteaza cel putin 3 esantioane din produsul patologic ( 10-12), in zile consecutiv,patologic ( 10-12), in zile consecutiv,

Page 16: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Produsul patologicProdusul patologic

2.Urina de dimineata2.Urina de dimineata 3.Sperma sau sange menstrual sau 3.Sperma sau sange menstrual sau

sange bioptic dupa chiuretajsange bioptic dupa chiuretaj 4.Lichid pleural4.Lichid pleural 5.LCR5.LCR 6. Aspirat de maduva osoasa6. Aspirat de maduva osoasa 7. Lichid ascitic, pericardic7. Lichid ascitic, pericardic 8. Fragmente de peritoneu, intestin , 8. Fragmente de peritoneu, intestin ,

ganglioniganglioni

Page 17: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGICBACTERIOLOGIC

2. Transportul si 2. Transportul si prelucrarea: prelucrarea: cat mai rapid cat mai rapid ( pastrare la +4°C, max.5 zile, transport in ( pastrare la +4°C, max.5 zile, transport in cutii spaciale-lemn, metal) in laboratoare cutii spaciale-lemn, metal) in laboratoare dotate in acest sens,dotate in acest sens,

Decontaminare cu fosfat trisodic15%, Decontaminare cu fosfat trisodic15%, antibiotice cu spectru largantibiotice cu spectru larg

EVIDENTIEREA M.T. SE FACE PRIN: EVIDENTIEREA M.T. SE FACE PRIN: metode clasice (ex.M direct, dezvoltarea pe metode clasice (ex.M direct, dezvoltarea pe mediile de cultura, inocularea la animalul mediile de cultura, inocularea la animalul de laborator), metode moderne de de laborator), metode moderne de evidentiere a M.t.evidentiere a M.t.

Page 18: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGICBACTERIOLOGIC EXAMENUL MICROSCOPIC DIRECT:EXAMENUL MICROSCOPIC DIRECT:

Metoda simpla, rapida, ieftina, usor repetabila,fara Metoda simpla, rapida, ieftina, usor repetabila,fara aparatura sofisticata si personal superspecializataparatura sofisticata si personal superspecializat

DESCOPARA RAPID MARII ELIMINATORI DE B: DESCOPARA RAPID MARII ELIMINATORI DE B: criterii ptr. Inceperea traatmentului, izolarea criterii ptr. Inceperea traatmentului, izolarea bolnavului,bolnavului,

Controlul sterilitatiiexpectoratieiControlul sterilitatiiexpectoratiei Metode: coloratia Ziehln Neelsen ( fuxina fenicata la Metode: coloratia Ziehln Neelsen ( fuxina fenicata la

cald, flurocromi la rece),cald, flurocromi la rece), Sensibilitatea metodei creste prin: Sensibilitatea metodei creste prin: concentrareaconcentrarea

produsului patologic ( centrifugare, flotatie), produsului patologic ( centrifugare, flotatie), omogenizareomogenizare ( fluidificare cu NaOH), ( fluidificare cu NaOH),

Limite: sensibilitateLimite: sensibilitate (nr. mare de bacili 5.000- (nr. mare de bacili 5.000-10.000pe ml ),10.000pe ml ),

Nu ofera inf. asupra viabilitatii bacililor, identitatii, Nu ofera inf. asupra viabilitatii bacililor, identitatii, sensibiltatii la medic.antitub, Interpretarea sensibiltatii la medic.antitub, Interpretarea rezultatelor.rezultatelor.

Page 19: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Examenul microscopicExamenul microscopic Se bazeaza pe proprietatea comuna tuturor Se bazeaza pe proprietatea comuna tuturor

speciilor de mycobacterium-speciilor de mycobacterium-acidoalcoolorezistentaacidoalcoolorezistenta

In celula patrund greu coloranti ( se folosesc In celula patrund greu coloranti ( se folosesc mordanti sau caldura), dar odata intrati pot fi mordanti sau caldura), dar odata intrati pot fi greu de extra cu ajutorul acizilor, alcoolului si greu de extra cu ajutorul acizilor, alcoolului si a altor substante de decolorarea altor substante de decolorare

BAAR este o rezistenta la decolorareBAAR este o rezistenta la decolorare persista si la cadavrele de bacilipersista si la cadavrele de bacili Poate disparea prin procese enzimatice, Poate disparea prin procese enzimatice,

tratamente tuberculostatice, UVtratamente tuberculostatice, UV

Page 20: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

METODA ZIEHL-METODA ZIEHL-NEELSENNEELSEN

Colorarea la cald a frotiului cu fuxina Colorarea la cald a frotiului cu fuxina fenicatafenicata

Decolorare cu solutie alcoolica de acid Decolorare cu solutie alcoolica de acid clorhidricclorhidric

Recolorare cu sol de albastru de Recolorare cu sol de albastru de metilen(verde malachit, acid picric)metilen(verde malachit, acid picric)

Bacili rosii, subtiri, incurbati pe fond Bacili rosii, subtiri, incurbati pe fond albastru (verde sau galben)albastru (verde sau galben)

Tehnica Margineanu coloreaza la rece coloreaza la rece folosind xilol amestecat cu fuxina fenicatafolosind xilol amestecat cu fuxina fenicata

Page 21: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Tehnica cu auramina-Tehnica cu auramina-rodaminarodamina

Examenul microscopic in lumina fluorescentaExamenul microscopic in lumina fluorescenta Colorare la rece cu ajutorul fluorocromilor Colorare la rece cu ajutorul fluorocromilor

( auramina sau rodamina)( auramina sau rodamina) Decolorare cu solutie alcoolica de acid clorhidricDecolorare cu solutie alcoolica de acid clorhidric Recolorare cu permmmanganat de potasiu Recolorare cu permmmanganat de potasiu

pentru diminuarea fluorescentei nespecifecepentru diminuarea fluorescentei nespecifece Examinare cu obiectiv uscat, la microscop dotat Examinare cu obiectiv uscat, la microscop dotat

cu examinare pentru fluorescenta la care se cu examinare pentru fluorescenta la care se anexeaza sursa UV, in camera intunecataanexeaza sursa UV, in camera intunecata

Page 22: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Examinarea frotiurilorExaminarea frotiurilor

La coloratiile obisnuite obiectiv de 100x si La coloratiile obisnuite obiectiv de 100x si un ocular de 10x, in imersie cu ulei de un ocular de 10x, in imersie cu ulei de cedrucedru

Rezultatul examinariise exprima Rezultatul examinariise exprima cantitativ9Nr de bacili pe 300, 100 sau 25 cantitativ9Nr de bacili pe 300, 100 sau 25 de campuri microscopice examinatede campuri microscopice examinate

BAAR/100 campuri-1-9 BAAR/100 camp BAAR/100 campuri-1-9 BAAR/100 camp BAAR 1+ -10-99b/100 campBAAR 1+ -10-99b/100 camp BAAR2+ -1-10b/100campBAAR2+ -1-10b/100camp BAAR3+ >10b/100 campuriBAAR3+ >10b/100 campuri

Page 23: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Examinarea frotiurilorExaminarea frotiurilor In fluorescenta permite evidentierea bacililor cu In fluorescenta permite evidentierea bacililor cu

un obiectiv slab maritor(25), cu obiectiv de 20x si un obiectiv slab maritor(25), cu obiectiv de 20x si ocular de 10x, iar campul microscopului acopera ocular de 10x, iar campul microscopului acopera o suprafata mai mare de aproape 16x, ceea ce o suprafata mai mare de aproape 16x, ceea ce scurteaza timpul de examinarescurteaza timpul de examinare

Bacili portocalii stralucitori pe fond intunnecatBacili portocalii stralucitori pe fond intunnecat Examinarea frotiului 1-2 min permite Examinarea frotiului 1-2 min permite

parcurggerea a 30 de campuri, ce coincide cu parcurggerea a 30 de campuri, ce coincide cu examinarea a cel putin 300 de camopuri la M cu examinarea a cel putin 300 de camopuri la M cu imersieimersie

Rezultate 0 BAAR/30 camp negativRezultate 0 BAAR/30 camp negativ 1-5 bacili se noteza nr exact1-5 bacili se noteza nr exact Se imparte nr de BAAR la 10Se imparte nr de BAAR la 10

Page 24: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE
Page 25: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE
Page 26: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Cauze de eroare fals Cauze de eroare fals pozitivepozitive

-particule alimentare, precipitate, -particule alimentare, precipitate, zgarieturizgarieturi

-precipitate de coloranti, granule de -precipitate de coloranti, granule de polen in sputapolen in sputa

- spori de Bacillus subtilis, nocardia, - spori de Bacillus subtilis, nocardia, alte micabacterii saprofitealte micabacterii saprofite

-transferul de pe o lama pozitiva pe -transferul de pe o lama pozitiva pe una negativa la colorare, saubacili una negativa la colorare, saubacili aderenti in uleiul de cedruaderenti in uleiul de cedru

Page 27: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Erori fals negativeErori fals negative

Recoltare incorecta a expectoratie ( saliva)Recoltare incorecta a expectoratie ( saliva) Expunerea directa la soare a produsului Expunerea directa la soare a produsului

patologic sau dupa mai mult de o patologic sau dupa mai mult de o saptamanasaptamana

Fixarea necorespunzatoare a frotiuluiFixarea necorespunzatoare a frotiului Supraincalzirea sau contact insuficient cu Supraincalzirea sau contact insuficient cu

fuxinafuxina Citirea prea rapida sau superficiala a Citirea prea rapida sau superficiala a

lamelor( sau daltonismul examinatorului)lamelor( sau daltonismul examinatorului)

Page 28: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Dezvoltarea pe medii de Dezvoltarea pe medii de culturacultura

Mycobacteriile sunt pretentioase, necesitand medii Mycobacteriile sunt pretentioase, necesitand medii speciale complexe, aerobioza obligatorie, temperatura speciale complexe, aerobioza obligatorie, temperatura optima de 37 grade si au dezvoltare lentaoptima de 37 grade si au dezvoltare lenta

Sursa de carbon( hidrocarbonate ca glucoza, glicerol)Sursa de carbon( hidrocarbonate ca glucoza, glicerol) Sursa de azot ( aminoacizi ca asparaginina, sau acidul Sursa de azot ( aminoacizi ca asparaginina, sau acidul

glutamic, sau oua ser sau bulion de carne)glutamic, sau oua ser sau bulion de carne) Ioni esentiali (Fierul si magneziu)Ioni esentiali (Fierul si magneziu) Verde malachit ca indicator de ph , bactericid si Verde malachit ca indicator de ph , bactericid si

colorare de mediu facand mai vizibile coloniile de Mcolorare de mediu facand mai vizibile coloniile de M Mediu solid Lovenstein JensenMediu solid Lovenstein Jensen Medii lichide Youmans, dubos, MiddlebrookMedii lichide Youmans, dubos, Middlebrook

Page 29: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGICBACTERIOLOGIC

EXAMINAREA PRIN CULTURI.EXAMINAREA PRIN CULTURI. Insamantarea produsului patologic pe mediul de Insamantarea produsului patologic pe mediul de

cultura,cultura, Incubare la 37°C,Incubare la 37°C, Citirea tuburilor la 3-7-14 -21-30-45-60Citirea tuburilor la 3-7-14 -21-30-45-60 Aspectul coloniilor mature: identificarea tipului Aspectul coloniilor mature: identificarea tipului

( tipizarea coloniei),( tipizarea coloniei), Avantaje: sensibilitate Avantaje: sensibilitate ( produse paucibacilare ce ( produse paucibacilare ce

contin 10-100 bacili),contin 10-100 bacili), Procedeu selectiv de confirmare al dg. etiologic M.t,Procedeu selectiv de confirmare al dg. etiologic M.t, Viabilitatea bacililor, identificarea b, sensibilitatea Viabilitatea bacililor, identificarea b, sensibilitatea

(ABG),(ABG), Dezavantaje: metoda laborioasa, costisitoare, latenta Dezavantaje: metoda laborioasa, costisitoare, latenta

rezultatelor de 2 luni,rezultatelor de 2 luni,

Page 30: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Micobacterii atipiceMicobacterii atipice Fotocromogene Fotocromogene nu se pigmenteaza la intuneric, nu se pigmenteaza la intuneric,

la lumina determinand aparitia pigmentului la lumina determinand aparitia pigmentului galbengalben

ScotocromogeniScotocromogeni au colonii colorate in au colonii colorate in portocaliu atat la intuneric cat si la luminaportocaliu atat la intuneric cat si la lumina

NefotocromogeniNefotocromogeni absenta pigmentarii sau absenta pigmentarii sau pigment gri sau crem neinfluentat de luminapigment gri sau crem neinfluentat de lumina

Micobacterii cu crestere rapida Micobacterii cu crestere rapida se dezvoltase dezvolta in in 2-5 zile2-5 zile

Testul catalazei pozitiveTestul catalazei pozitive si testul Konno negativsi testul Konno negativ

Page 31: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE
Page 32: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Interpretarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor la culturila culturi

Absenta coloniilor - negativAbsenta coloniilor - negativ Mai putin de 30 de col -Nr Mai putin de 30 de col -Nr

exact/tubexact/tub 30-100 coloni- cultura 1+30-100 coloni- cultura 1+ >100 colonii izolate -2+>100 colonii izolate -2+ Colonii confluente- 3+Colonii confluente- 3+ Colonii de suprainfectie - cultura Colonii de suprainfectie - cultura

suprainfectatasuprainfectata

Page 33: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Testarea sensibilitatii la Testarea sensibilitatii la tuberculostaticetuberculostatice

Metode directe- insamantarea Metode directe- insamantarea produselor patologice pe medii de produselor patologice pe medii de cultura ce contin diferite cultura ce contin diferite concentratii de tuberculostatice,concentratii de tuberculostatice,

Metode indirecte-Din cultura pura Metode indirecte-Din cultura pura izolata se inoculeaza pe tuburi cu izolata se inoculeaza pe tuburi cu tuberculostatice,tuberculostatice,

Page 34: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

Avantajele si dezavantajele Avantajele si dezavantajele insamantarii prin culturiinsamantarii prin culturi

AVANTAJE AVANTAJE Mult mai sensibila decat microscopi 10 bacili/ml Mult mai sensibila decat microscopi 10 bacili/ml

sputa)sputa) depisteaza asimptomaticidepisteaza asimptomatici diferentierea de cadavrele de bacilidiferentierea de cadavrele de bacili identificarea tipului de mycobacteriiidentificarea tipului de mycobacterii prin inglobbarea tuberculostaticelor testarea prin inglobbarea tuberculostaticelor testarea

sensibilitatiisensibilitatii DEZAVANNTAJEDEZAVANNTAJEccostisitoareccostisitoare rezultate finale peste 60 de zile (pentru rezultate finale peste 60 de zile (pentru

medii solide).medii solide).

Page 35: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTIC POZITIVDIAGNOSTIC POZITIV

METODE MODERNE DE DETECTIE A M.T.METODE MODERNE DE DETECTIE A M.T. 1. 1. Detectia rapida a diviziuniiDetectia rapida a diviziunii (BACTEC): (BACTEC): Principiu: masurarea CO2 marcat cu carbon radioactiv Principiu: masurarea CO2 marcat cu carbon radioactiv

(14 C), eliberat in timpul multiplicarii in cultura lichida (14 C), eliberat in timpul multiplicarii in cultura lichida ( sursa de C este ac. Palmitic marcat cu 14 ),( sursa de C este ac. Palmitic marcat cu 14 ),

Metoda este sensibila ( detectarea unor cant. Minime de Metoda este sensibila ( detectarea unor cant. Minime de 14C, in timp scurt 10-21-28 zile.14C, in timp scurt 10-21-28 zile.

MB Bact Utilizeaza mediile lichide si un sistem MB Bact Utilizeaza mediile lichide si un sistem computerizat de citire pe principii colorimetrice, computerizat de citire pe principii colorimetrice, ceea ce permite obbtinerea mai rapida a ceea ce permite obbtinerea mai rapida a rezultatelorrezultatelor

Page 36: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGICBACTERIOLOGIC

INOCULAREA LA ANIM. DE INOCULAREA LA ANIM. DE LABORATOR:LABORATOR:Metoda sensibila, inocularea prod.patol. Metoda sensibila, inocularea prod.patol. la animale de experienta ( cobai, iepure),la animale de experienta ( cobai, iepure),Metoda laborioasa, costisitoare,Metoda laborioasa, costisitoare,Metoda de alternativa: nesigura la Metoda de alternativa: nesigura la bolnavii tratati, utilizata in situatii de bolnavii tratati, utilizata in situatii de exceptie ( Tub. extrapulmonara)exceptie ( Tub. extrapulmonara)Pentru cercetarePentru cercetare

Page 37: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE
Page 38: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGICBACTERIOLOGIC 2. 2. NAP-testNAP-test..

Principiu: NAP: nitro Principiu: NAP: nitro αα acetil amino acetil amino ββ hidroxipropiofenon) inhiba dezvcltarea M.t. h. si b. hidroxipropiofenon) inhiba dezvcltarea M.t. h. si b. dar nu si pe cele atipice,dar nu si pe cele atipice,

Dg.# cu M.atipice ( in 5 zile).Dg.# cu M.atipice ( in 5 zile). 3. 3. Cromatografia ac. MicoliciCromatografia ac. Micolici.. Principiu: determinarea. profilului ac.micolici ( sunt Principiu: determinarea. profilului ac.micolici ( sunt

specifici cant. Si calit. fiecarei specii ai g. My),specifici cant. Si calit. fiecarei specii ai g. My), Identificarea in 24 h, doar M.t. in cultura pura.Identificarea in 24 h, doar M.t. in cultura pura. 4. 4. Sonde geneticeSonde genetice.. Principiu: separarea lant de AND sub act. Caldurii,Principiu: separarea lant de AND sub act. Caldurii, Fiecare lant, la temp. Fiecare lant, la temp. se reasociaza ( hibrideaza) se reasociaza ( hibrideaza)

specific cu lantul specific, fiecare secventa specific cu lantul specific, fiecare secventa nucleotidica cu secventa nucleotidica complementara,nucleotidica cu secventa nucleotidica complementara,

Sonde genetice: secvente nucleotidice artificialeSonde genetice: secvente nucleotidice artificialese se hibrideaza cu secv. Complementara,hibrideaza cu secv. Complementara,

Sondele permit in cateva ore identificarea col. M.t,Sondele permit in cateva ore identificarea col. M.t, Un singur produs patologic.Un singur produs patologic.

Page 39: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGICBACTERIOLOGIC

5. 5. Detectarea ac. tuberculostearicDetectarea ac. tuberculostearic.. Pricinpiu:prin cromatografie gazoasa Pricinpiu:prin cromatografie gazoasa

( spectrofotometrie de masa),( spectrofotometrie de masa), Ac. Micolic este prezent la toate M.t,Ac. Micolic este prezent la toate M.t, Evidentierea ac. Tuberculostearic indica o Evidentierea ac. Tuberculostearic indica o

infectie tuberculoasa,infectie tuberculoasa, Metoda este sensibila, dar necesita un volum Metoda este sensibila, dar necesita un volum

mare de munca si costisitoare.mare de munca si costisitoare. 6. 6. Serodiagnosticul in detectarea antigenelor Serodiagnosticul in detectarea antigenelor

M.t.M.t. Principiu: RFC, hemaglutinarea, hemagregarea, Principiu: RFC, hemaglutinarea, hemagregarea,

precipitarea si difuziunea in gel, precipitarea si difuziunea in gel, imunofluorescenta, ELISA,imunofluorescenta, ELISA,

Antic. Monoclonali si antig.recombinate,Antic. Monoclonali si antig.recombinate, Se apreciaza gradul de activitate a tuberculozei.Se apreciaza gradul de activitate a tuberculozei.

Page 40: TUBERCULOZA DEFINITIE. ETIOLOGE

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGICBACTERIOLOGIC

7. 7. amplificarea genomica prin reactia de amplificarea genomica prin reactia de polimerizare in lant ( PCR).polimerizare in lant ( PCR).

Principiu: AND polimeraza respons. de replicarea Principiu: AND polimeraza respons. de replicarea AND e capabila sa copieze in vitro secv. Sp. Ale AND e capabila sa copieze in vitro secv. Sp. Ale AND cu cond. De a dispune de tipare, ele insele AND cu cond. De a dispune de tipare, ele insele specifice,specifice,

Utilizarea AND polimeraza sp-Taq polimeraza a Utilizarea AND polimeraza sp-Taq polimeraza a carei termoresistenta ii confera rezistenta la carei termoresistenta ii confera rezistenta la temperaturi inalte se poate amplifica pana la temperaturi inalte se poate amplifica pana la 1.000.000 X secventa de AND pe care dorim sa-l 1.000.000 X secventa de AND pe care dorim sa-l detectam,detectam,

Metoda: este laborioasa, costisitoare, prea sensibila Metoda: este laborioasa, costisitoare, prea sensibila ( uneori se inregistreaza o amplificare nespecifica ( uneori se inregistreaza o amplificare nespecifica sau contaminarea prod. Patol. De catre AND sau contaminarea prod. Patol. De catre AND exogen).exogen).