unbelievable but true

of 11 /11
IMPOSSIBLE ! IMPOSSIBLE ! ! ONGELOOFLIJK MAAR WAAR ! ! ONGELOOFLIJK MAAR WAAR ! GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER WAS RIGHT WHEN HE GAVE THE ORDER TO MAKE AS MANY FILMS AND PHOTOGRAPHS Generaal Dwight D. Eisenhower had het bij het rechte eind toen hij bevel gaf om zo vele filmopnames en foto’s te maken

Author: jeany-jansen

Post on 16-Apr-2017

297 views

Category:

Art & Photos


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Unbelievable but true

¡ IT SEEMS IMPOSSIBLE ¡ IT SEEMS IMPOSSIBLE !!

! ONGELOOFLIJK MAAR WAAR !! ONGELOOFLIJK MAAR WAAR !

GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER WAS RIGHT WHEN HE GAVE THE ORDER TO MAKE AS MANY FILMS AND PHOTOGRAPHSGeneraal Dwight D. Eisenhower had het bij het rechte eind toen hij bevel gaf om zo vele filmopnames en foto’s te maken

Page 2: Unbelievable but true

TOOK PLACE EXACTLY AS PLANNED BY THE NAZIS NEARLY SIXTY YRS AGO…gebeurde precies zoals gepland door de nazi’s, zestig jaar geleden ...

THE THE HOLOCAUSTHOLOCAUST

Page 3: Unbelievable but true

It is a historical fact to remember that, when the Supreme Comander of the Allied Forces, Gral. DWIGHT D. EISENHOWER found the victims of the concentration camps, ordered to have as many photographs taken, and had the german population of the surrounding cities taken to the concentration camps to see the HORROR, and in some cases had them bury the dead.Het is een historisch te herinneren feit, dat, toen de opperste bevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight D. Eisenhower, de slachtoffers van de concentratiekampen vond, hij bevel gaf om veel foto’s te maken en dat hij de duitse bevolking van de omliggende steden naar de concentratiekampen liet komen opdat zij de VERSCHRIKKING zouden zien, en dat hij deze, in sommige gevallen, de doden liet begraven.

Page 4: Unbelievable but true

AND THE REASON FOR THIS ? HE EXPLAINED IT THIS WAY; ``TO COLLECT AS MUCH PROVE, FILMS, TESTIMONIES, BECAUSE THE DAY WILL COME WHEN SOME ‘SON OF A BITCH’ WILL SAY THAT THIS NEVER HAPPENED´´En de reden hiervoor? Hij gaf er volgende uitleg voor: ‘ Om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, zoals filmopnames en verklaringen, omdat de dag zou komen dat één of andere ‘klootzak’ zou gaan zeggen dat dit nooit gebeurde’

Page 5: Unbelievable but true

‘ALL THAT IS NEEDED FOR EVIL TO SUCCEED IS, THAT DECENT HUMAN BEINGS DO NOTHING’. (Edmund Burke) ‘Het enige dat nodig is om het kwade te laten zegevieren, is dat fatsoenlijke menselijke wezens er niets tegen ondernemen’.(Edmond Burke)

Page 6: Unbelievable but true

RECENTLY ‘THE UNITED KINGDOM’ ERASED THE HOLOCAUST FROM THE BRITISH SCHOOL CURRICULUM BECAUSE IT OFFENDED ‘THE MUSLIM POPULATION BELIEFS’ THAT THE HOLOCAUST NEVER TOOK PLACE. YES, THE UNITED KINGDOM.Onlangs schrapte Het Verenigd Koninkrijk ‘De Holocaust’ uit het Brits schoolprogramma omdat het het geloof van de moslimbevolking beledigde; de holocaust zou namelijk nooit plaatsgevonden hebben. Jawel, Het Verenigd Koninkrijk.

Page 7: Unbelievable but true

THIS IS AN INTIMIDATING OMEN CONCERNING THE FEAR THAT IS AFFECTING THE WORLD, AND EACH COUNTRY IS ALLOWING ITSELF TO BE CARRIED AWAY TOO EASILY.

Dit is een beangstigend voorteken van de wijze waarop de wereld aangetast wordt door vrees, en hoe ieder land kan toelaten hierin gemakkelijk meegesleept te worden.

MORE THAN 60 YRS HAVE PASSED SINCE THE END OF W.W. II.Meer dan 60 jaar zijn voorbij sinds het einde van Wereldoorlog II.

Page 8: Unbelievable but true

THIS EMAIL IS BEING THIS EMAIL IS BEING SENT AS A REMINDER SENT AS A REMINDER FOR ALL HUMANITY, IN FOR ALL HUMANITY, IN MEMORY OF 6 MILLION MEMORY OF 6 MILLION JEWS, 20 MILLION JEWS, 20 MILLION RUSSIANS, 10 MILLION RUSSIANS, 10 MILLION CHRISTIANS, PRIESTS, CHRISTIANS, PRIESTS, MURDERED, MURDERED, SLAUGHTERED, RAPED, SLAUGHTERED, RAPED, BURNT, HUMILIATED, IN BURNT, HUMILIATED, IN THE MEANTIME THE MEANTIME GERMANY AND RUSSIA GERMANY AND RUSSIA HAD OTHER HAD OTHER PRIORITIES.... PRIORITIES.... Deze mail is gericht aan de hele mensheid, ter nagedachtenis van de 6

miljoen Joden, de 20 miljoen Russen, de 10 miljoen christenen en priesters, die vermoord, afgeslacht, verkracht, verbrand en vernederd werden terwijl Duitsland en Rusland ondertussen andere prioriteiten hadden...

Page 9: Unbelievable but true

NOW, COUNTRIES SUCH AS IRAN AMONGST OTHER, DECLARE THAT ‘THE HOLOCAUST IS A MYTH’. IT IS NOW more then ever IMPERATIVE TO REMIND THE WORLD NEVER TO FORGET. Er zijn nu landen, zoals Iran ondermeer, die verklaren dat de holocaust een mythe is.Het is NU , meer dan ooit, noodzakelijk de wereld er aan te herinneren nooit te vergeten

THE PURPOSE OF THIS EMAIL IS TO HAVE AT LEAST 40.000.000 PEOPLE AROUND THE WORLD SAY THEY HAVE READ IT.

Het doel van deze email is minstens 40.000.000 personen over de ganse wereld te bereiken zodat zij verder vertellen dat ze hem gelezen hebben.

Page 10: Unbelievable but true

BE IT ONE OR MORE IN THIS ‘WORLD-WIDE EMAIL CHAIN’ HELP SPREAD THIS EMAIL ALL OVER THE WORLD. PLS TRANSLATE IF NECESSARY !!!!

Neem deel aan deze WERELDWIJDE KETTINGMAIL. Help hem verspreiden over de hele wereld. Vertaal hem indien nodig !!!

Page 11: Unbelievable but true

DO NOT ERASE IT.....YOU WILL ONLY SPEND 1 MINUTE OF YOUR TIME SENDING

IT.

Verwijder deze email niet.....Het zal slechts 1 minuut van uw tijd vergen om hem door te sturen.