verrassend vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_vrijwilligers... ·...

of 46 /46
SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE EN MANTELZORGERS Verrassend Vrijwilligersaanbod Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE, MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN MANTELZORGERS 2019 PROVINCIE ANTWERPEN

Upload: others

Post on 19-Jan-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE EN MANTELZORGERS

Verrassend VrijwilligersaanbodVerrassend Vrijwilligersaanbod

SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE, MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN MANTELZORGERS

2019

PROVINCIE ANTWERPEN

Page 2: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

We zijn verheugd en ook �er. En we hebben daar een aantal goede redenen voor.We zijn vooreerst blij dat jij deze nieuwe vakantiebrochure in de hand hebt en je de intentie hebt je te engageren als vrijwilliger in één of meerdere Samana-vakanties. Fantastisch! En nu reeds al veel dank en waardering hiervoor.

Zoals je snel zal opmerken, zijn alle Samana-vakanties 2019 in deze brochure opgenomen. Dat maakt het moge-lijk dat jij vakanties kan uitkiezen die het best bij jouw goesting en talent aansluiten, maar ook op de momenten die optimaal passen in jouw persoonlijke agenda. Dat kan een vakantie zijn van de regio waar je woont, maar even goed een vakantie van een andere regio. Want alle Samana-vakanties hebben hetzelfde DNA, dat haar�jn wordt omschreven op de bladzijde hiernaast. Overal kunnen we jouw helpende handen en luisterende oren gebruiken. Onze taal van nabijheid is overal dezelfde, van Oostende tot Hasselt.

We beseffen dat je aan deze vernieuwde én verruimde brochure even zal moeten wennen en jouw weg wat zal moeten zoeken in deze 280 vakanties die Samana jaarlijks organiseert. We hebben deze brochure zo logisch mogelijk opgebouwd en al deze vakanties gerangschikt volgens onze zes verschillende vakantietypes, opdat jij op een vlotte manier kan kiezen! Want de keuze is inderdaad aan jou om een vrijwillig engagement op te nemen daar waar je grootste passie ligt. Het geeft een �jn gevoel om op jouw enthousiasme en inzet te mogen rekenen. Vooraan deze brochure ontdek je ook het vormings- en ondersteuningsaanbod dat wij voor jou in petto hebben. Jou als vakantievrijwilliger op de beste wijze ondersteunen in het engagement dat je opneemt, daar is het ons om te doen. Het verleggen van grenzen maakt onze Samana-vakanties zo uniek, voor heel wat deelnemers let-terlijk en �guurlijk. Het doorbreken van je eigen grenzen zorgt voor een ‘whaaauw’-gevoel. Het verruimt jezelf en de wereld. We zijn ook zo �er op deze unieke en globale vrijwilligersbrochure, omdat we overtuigd zijn dat deze helpt om ook als vrijwilliger jouw grenzen te verleggen, andere vakanties te ontdekken, nieuwe contacten en verrassende ontmoetingen aan te gaan. Dichtbij en veraf. Ook de samenwerking met onbekende vrijwilligers en het smeden van bijkomende vriendschapsbanden verrijken jezelf. We kijken dus vol belangstelling uit naar jouw inschrijving. Jou zo snel als mogelijk laten weten waar we graag rekenen op jouw engagement is voor ons een belangrijke streefdoel. Frans Daels, een Vlaams arts zei ooit: “Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.” Zou hij dit bedacht hebben tijdens een Samana-vakantie? Hoe dan ook, heel veel dank en waardering dat we ook de volgende maanden op jouw motivatie en inzet mogen rekenen om al onze verrassende vakanties te realiseren. Het maakt ons, en velen anderen, buitengewoon gelukkig.

Johan TournéDirecteur Samana

Voorwoord Samen grenzen verleggen

Page 3: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Dat reizen met Samana een unieke beleving is, horen we van onze leden. Maar exact vatten wàt onze vakanties uniek maakt, is een andere klus. Zou het misschien een molecule in ons DNA kunnen zijn dat ieder van ons meedraagt in de realisatie van de vakanties (ongeacht de verschillen tussen vakantieconcepten, regio’s en persoonlijkheden)? We kunnen alvast met zekerheid zeggen welk effect een vakantie heeft voor onze vakantiegangers. Hieronder kijken we even door de bril van die vakantieganger om de vinger te leggen op dat unieke van een Samana vakantie.

Jij kiestWat is vakantie voor jou?In eigen land of liever in het buitenland? Ontspan-ning of juist grenzen ver-leggen? Met veel natuur, cultuur, rust of avontuur? In groep of individueel? Heel basic: kamperen in de vrije natuur rond het kampvuur? Of mag het wat meer zijn: culinair ge-nieten na een dagje well-ness? Zoek je de drukte van een festival of heb je liever absolute stilte?

Het maakt niet uit. De vakanties van Samana bieden het allemaal. Aan jou de keuze! Ook tijdens de vakantie kies je zelf wat je wil doen, aan welke activiteiten je deelneemt. Samana maakt de vakantie mogelijk zoals jij die wil beleven.

Zonder zorgenSamana vakanties staan voor zorg en begeleiding op maat, ongeacht je aandoening of beperking. Samana biedt aangepaste zorg en ondersteuning. Op jouw vraag, volgens jouw behoeften. Je kan steeds onbekommerd vertrekken.

Met vrijwilligersVrijwilligers (met goesting en talent) begeleiden de vakanties. Samen met jou maken ze de vakantie. Zij zorgen voor een aanbod dat vertrekt vanuit jouw wensen en verlangens. Zij luisteren naar je verhaal, bieden zorg en aandacht waar nodig.

Geen drempelsSamana werkt alle drempels weg, zodat je een zorgeloze vakantie zal beleven. Dat begint reeds bij de inschrijving: we helpen je vlot bij de administratieve pape-rassen en geven je alle nodige informatie. We verblijven doorgaans in toegankelijke hotels, die over alle noodzakelijke voorzieningen beschik-ken. En zo nodig zorgen we ervoor dat je met aangepast vervoer op je vakantiebestemming raakt. Ook de �nanciële drempel houden we, dankzij CM, zo laag mogelijk.

Wij nemen geen vakantie, wij geven vakantieMichel, vakantieverantwoordelijke bij Samana

Hoe maak jij de Samana vakanties uniek?

Page 4: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Voorwoord 2

Hoe maak jij de Samana vakanties uniek? 3

Inhoudstafel 4

Vakantietypes 6

Het vakantieaanbod van Samana is uitgebreid en zeer uiteenlopend. Om het overzicht te bewaren, zijn alle vakanties onderverdeeld in zes vakantietypes. We geven hier graag een woordje uitleg bij ieder type.

Vormingen 8

Naast ons uitgebreid vakantieaanbod, hebben we bij Samana ook een uitgebreid vormingsaanbod voor vrijwilligers uitgewerkt. Dit aanbod is gebundeld in dit overzicht. Bij de vormingen uit jouw provincie staat nog een extra woordje uitleg.

CM Zorgverblijven 16

Om vakanties voor iedereen betaalbaar én toegankelijk te maken, werkt Samana nauw samen met CM en haar zorgverblijven. Omdat deze vakanties een groot deel van ons aanbod beslaan, staan ze in dit hoofdstuk apart opgesomd.

CM Zorgverblijf Ter Duinen 16

CM Zorgverblijf Hooidonk 20

CM Zorgverblijf Spa Nivezé 22

Binnenland Ontspanningsvakanties 24

Binnenland Doelgroepvakanties 25

Binnenland Themavakanties 27

Binnenland Toeristische vakanties 27

Binnenland Bedevaarten 27

Buitenland Ontspanningsvakanties 28

Nederland 28

Duitsland 28

Spanje 28

Overige Europese bestemmingen 29

Niet-Europese bestemmingen 29

Buitenland Doelgroepvakanties 30

Nederland 30

Frankrijk 31

Spanje 31

Overige Europese bestemmingen 31

- 4 -

Inhoudstafel

Page 5: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Buitenland Themavakanties 32

Nederland 32

Duitsland 32

Spanje 33

Oostenrijk 33

Buitenland Toeristische vakanties 34

Nederland 34

Duitsland 35

Frankrijk 36

Spanje 36

Oostenrijk 37

Overige Europese bestemmingen 38

Niet-Europese bestemmingen 39

Buitenland Bedevaarten 39

Net dat tikje anders... 40

In dit hoofdstuk bundelen we een aantal themavakanties die een heel eigen karakter hebben. Ze springen er als het ware een beetje uit. Hier vind je citytrips, trektochten, ... Je vindt er zeker een vakantie die bij jouw talent past.

Fietsvakanties 40

Pretparkvakanties 40

Citytrips 40

Zeilvakanties 41

Festivalvakanties 42

Trektochten 42

Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier vind je in tweevoud in het midden van deze brochure terug. Je stuurt het ingevuld formulier terug naar het adres dat erop vermeld staat.

- 5 -

Page 6: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Met de ontspanningsvakanties probeert Samana een aanbod te bieden voor mensen die er graag even tussenuit zijn, maar niet op zoek zijn naar een druk activiteiten-programma. De activiteiten die op deze vakanties georganiseerd worden, vinden voornamelijk plaats op en rond het vakantiedomein.

Ons aanbod bestaat hier voorna-melijk uit vakanties in België, maar ook échte zonbestemmingen als Spanje en Portugal ontbreken niet in het aanbod!

Als vrijwilliger ondersteun je tij-dens deze vakanties de vakantie-gangers in de nodige zorg en help je mee in de voorbereiding van de activiteiten. Ben jij bijvoorbeeld een geboren quizmaster? Dan ben jij de gewe-zen kandidaat om te helpen met het uitwerken van de quizavond! De vakantieverantwoordelijke zorgt er op deze vakanties voor dat het programma leuk in elkaar zit en dat iedereen, vrijwilliger en deelnemer, het naar hun zin heeft.

Vaak is de zorggraad op een ont-spanningsvakantie wat hoger dan op andere Samana-vakanties, dit zorgt ervoor dat je als vrijwilliger, verpleegkundige en vakantiever-antwoordelijke wat vaker moet bijspringen in de zorg, maar ook dat je meer contact legt met de vakantieganger.

Een win-win voor iedereen!

Deze vakanties worden georga-niseerd speciaal voor mensen uit één bepaalde doelgroep. Zo willen we graag lotgenoten-contact versterken. Het aanbod hierin varieert sterk. We bieden rus-tige en actieve vakanties in België, er zijn vliegvakanties en vakanties naar het buitenland met de bus.

Ook de doelgroepen zijn uiteen-lopend: mensen met kanker, de ziekte van Parkinson, diabetes, een psychische kwetsbaarheid, blinden en slechtzienden, jonge-ren met een chronische ziekte…

Wanneer je als vrijwilliger mee-gaat met één van deze vakanties, is het belangrijk dat je openstaat voor een andere aanpak, spe-ci�ek voor de doelgroep. Iedere vakantieganger is anders, op alle vakanties, maar een vakantiegan-ger met een psychische beperking heeft soms andere ondersteuning nodig dan bijvoorbeeld iemand met Parkinson.

Heb je al ervaring met een speci-�eke doelgroep? Dan is dit natuur-lijk heel handig als vrijwilliger op deze vakanties. Heb je nog geen ervaring? Dan geven wij jou graag de kans om samen met Samana die ervaring op te doen. Je zal zien: vakantiegangers genieten ook soms van het feit dat je niet alles kan of weet!

De meeste themavakanties verschillen qua invulling eigenlijk niet zoveel van de ontspannings-vakantie, behalve natuurlijk dat de activiteiten hier rond één bepaald thema zijn opgebouwd.

Een echte creatieveling kan zeker zijn/haar ei kwijt op een creavakantie, of misschien is een vakantie rond muziek wel meer jou ding?

Er zijn echter ook sommige thema vakanties die erg verschillen van de ontspanningsvakanties. Zo zijn er avonturenvakanties, samen met U/turn, een ski vakantie, festivalvakanties, een zeilvakantie, wandelvakanties…

Bekijk steeds zeker goed of het thema jou ligt, want het is voor jou natuurlijk ook leuker om aan een vakantie deel te nemen die echt op je lijf geschreven is!

- 6 -

Vakantietypes

Ontspanningsvakantie Doelgroepvakantie Themavakantie

Page 7: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Natuurlijk kunnen toeristische vakanties niet ontbreken in het aanbod van Samana.

Dit zijn vakanties waarbij we, zo­als de naam het zegt, de toeris-tische tour op gaan. De dagen waarop we in het hotel blijven zijn schaars, want er worden uitstap­pen ingepland en we gaan hele dagen op stap. Per bestemming liggen er een viertal bezoeken vast, de andere uitstappen worden gepland door de vakantieverantwoordelijke, in samenspraak met de vrijwilligers. Sommige dagen zullen we met de volledige groep op stap gaan, andere dagen hebben vakantie­gangers misschien meer zin om in het hotel te blijven. Ook dit kan op een toeristische vakantie!

Ook op dit soort vakanties vra­gen we natuurlijk aan jou om de vakantie gangers te ondersteunen bij de zorg. Aangezien de zorg­vraag hier gemiddeld wat lager ligt, zal dit in verhouding minder zijn dan op andere vakantietypes.

Waar nodig, spring jij als vrijwil­liger bij om een rolstoel te duwen. Samen op pad gaan is deel van het toeristisch avontuur! Toeristische vakanties worden zo­wel in België als in het buitenland georganiseerd. Ongetwijfeld vind jij hier een reis naar jouw keuze!

Op bedevaart gaan is samen een reis ondernemen naar een plaats die een bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van de religie. Het is een moment om over het eigen leven na te denken, om inspiratie op te doen. Het is een unieke kans om afstand te doen van het dagelijks bestaan en tot rust en bezinning te komen. Maar bovenal is het ook een unieke gelegenheid om andere mensen te ontmoeten, om samen op deze weg te gaan.

Binnen Samana ligt de focus van het bedevaartsaanbod op Lourdes. De enige stad in de wereld waar mensen met een chronische ziekte centraal staan, en niet achteraan. Dixit Annemie Struyf.We reizen naar Lourdes met het vliegtuig of met de TGV en verblijven in kwaliteitsvolle hotels met een aantal aangepaste kamers.Als vrijwilliger ga je mee samen op weg en luister je actief naar de verhalen van bedevaarders en heb je ook de kans om stil te staan bij jezelf. Ondersteun je mensen in hun zorg en maak je mogelijk dat bedevaarders in Lourdes op die plaatsen geraken waar ze zelf wensen te zijn.

Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen bij Samana ook individueel op vakantie. Ze hebben hiervoor de keuze uit een heleboel hotels die door Samana erkend zijn als toeganke­lijk voor deze doelgroep. Ondanks dat het hotel aangepast is, lukt het niet altijd om alleen op vakantie te gaan. Wanneer dit niet kan, doen ze beroep op een vrijwilliger. Die vrij­williger helpt de mensen dan bij de nodige zorg en maakt natuurlijk ook deel uit van het reisgezelschap.

Zie jij dit wel zitten? Aarzel dan niet om dit aan te geven op het inschrijvingsformulier. Van zodra de vakantieaanvragen binnen­komen, wordt je gecontacteerd met concrete vragen.

- 7 -

Toeristische vakantie Bedevaart Individuele vakantie

Page 8: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 8 -

Vormingen

Vormingen provincie Antwerpen

Organisatie regio Antwerpen

Wanneer Wat Waar

01-02-2019avond Startavond Evenementenhal de Populier

Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven23-02-2019 9 tot 16 uur Instapcursus - module 1 Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven12-03-2019 19 tot 22 uur Cursus/workshop EHBO Nog te bepalen

16-03-2019 9 tot 16 uur Instapcursus - module 2 Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven21-03-2019 9 tot 12 uur Vorming personen met een beperking Auxilia

26-03-2019 19 tot 21 uur

Hartmassage en het gebruik van de Automatische Externe De�brilator

TPC (gebouw S) Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

23-04-2019 9 tot 16 uur Instapcursus - module 1 Assist thuiszorgwinkel

Ellermanstraat 74, 2060 Antwerpen21-05-2019 9 tot 16 uur Basiscursus - module 2 Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven07-10-2019 13.30 tot 16.30 uur Cursus/workshop EHBO Nog te bepalen

23-10-2019 19 tot 21 uur

Hartmassage en het gebruik van de Automatische Externe De�brilator

TPC (gebouw S) Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

05-11-2019 10 tot 12 uur Intervisie met nieuwe vakantievrijwilligers Auxilia

15-11-2019 9 tot 16 uur Basiscursus - module 1 Assist thuiszorgwinkel

Ellermanstraat 74, 2060 Antwerpen18-11-2019 10 tot 12 uur Intervisie met nieuwe vakantievrijwilligers Auxilia

26-11-2019 9 tot 12 uur Vorming personen met een beperking Auxilia

Data nog te bepalen Vorming werken met het boekingsprogramma nog te bepalen

VERVANG MIJ

- 8 -

Vormingen

Vormingen provincie Antwerpen

Organisatie regio Antwerpen

Wanneer Wat Waar

01-02-2019avond Startavond: Feestelijke start van het nieuwe vakantiejaar Evenementenhal de Populier

Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven23-02-2019 9 tot 16 uur Instapcursus - dag 1 Zorgverblijf Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven23-04-2019 9 tot 16 uur Instapcursus - dag 1 Assist thuiszorgwinkel

Ellermanstraat 74, 2060 Antwerpen15-11-2019 9 tot 16 uur Basiscursus - dag 1 Assist thuiszorgwinkel

Ellermanstraat 74, 2060 Antwerpen

Instapcursus/Basiscursus - dag 1Deze dag wordt gegeven door enkele ervaren vrijwilligers en is bedoeld voor kandidaat- of nieuwe vakantievrijwilligers, of vrijwilligers die hun kennis willen opfrissen. Hier krijg je algemene informatie over Samana- vakanties, hoe omgaan met mensen met een chronische ziekte en ziektebeelden en over hulpmiddelen. Je krijgt er tevens een praktische workshop rolstoelrijden en verplaatsingstechnieken. Deelname aan de opleidingsmodule is gratis.

12-03-2019 19 tot 22 uur Cursus/workshop EHBO Nog te bepalen

07-10-2019 13.30 tot 16.30 uur Cursus/workshop EHBO Nog te bepalen

Cursus/workshop EHBOWat te doen bij de meest voorkomende ongelukjes op Samana-activiteiten?

16-03-2019 9 tot 16 uur Instapcursus - dag 2 Zorgverblijf Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven21-05-2019 9 tot 16 uur Basiscursus - dag 2 Zorgverblijf Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven

Instapcursus/Basiscursus - dag 2Deze dag wordt gegeven door enkele ervaren vrijwilligers en is bedoeld voor kandidaat- of nieuwe vakantievrijwilligers, of vrijwilligers die hun kennis willen opfrissen. Dit is een praktische workshop rond verzorging (wassen, eten, tilliften, tilbanden, goede houding,…). Deelname aan de opleidingsmodules is gratis.

21-03-2019 9 tot 12 uur Vorming personen met een beperking Auxilia

26-11-2019 9 tot 12 uur Vorming personen met een beperking Auxilia

Vorming personen met een beperkingToelichting verstandelijke, lichamelijke en sensoriële beperking en handvaten om hier mee om te gaan.

26-03-2019 19 tot 21 uur

Hartmassage en het gebruik van de Automatische Externe De� brilator

TPC (gebouw S) Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

23-10-2019 19 tot 21 uur

Hartmassage en het gebruik van de Automatische Externe De� brilator

TPC (gebouw S) Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

Hartmassage en het gebruik van de Automatische Externe De� brilatorJuiste procedure bij reanimatie, gebruik AED én oefenen.

05-11-2019 10 tot 12 uur Intervisie met nieuwe vakantievrijwilligers Auxilia

18-11-2019 10 tot 12 uur Intervisie met nieuwe vakantievrijwilligers Auxilia

Intervisie met nieuwe vakantievrijwilligersGeen betere leerschool dan de eigen ervaringen. Leer van elkaar uit situaties die je tegen kwam op vakanties.

Data nog te bepalen Vorming werken met het boekingsprogramma nog te bepalen

Vorming werken met het boekingsprogramma Sommige vakantievrijwilligers komen ook in aanraking met het boekingsprogramma en willen dit kunnen gebruiken. Deze vorming is er voor hen, je leert een aantal handige basisregels zodat dit vlotter en efficiënter verloopt .

Page 9: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 9 -

Vormingen

Organisatie regio Mechelen-Turnhout

Wanneer Wat Waar

17-01-2019 19.30 tot 22 uur Startvergadering verpleegkundigen en vakantieverantwoordelijken CM-Kantoor Olen

Dorp 28, 2250 Olen19-01-2019 9.30 tot 16.30 uur MeeGaDag Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven24-01-2019 19.30 tot 22 uur MeeGaAvond CM-Kantoor Nijlen

Gemeentestraat 32, 2560 Nijlen28-01-2019 19.30 tot 22 uur Binden en verbinden van vrijwilligers CC Zwaneberg

Cultuurplein 1, 2220 Heist op den Berg

16-02-2019 9 tot 17 uur Instapcursus dag 1

CM-kantoor Mechelen Noord Antwerpsesteenweg 261 2800 Mechelen

17-02-2019 9 tot 12 uur Instapcursus dag 2 Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven14-03-2019 14 tot 17 uur CM Diensen en Voordelen + Langer Thuiswonen Puurs

02-04-2019 13.30 tot 16.30 uur Levensvragen Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven03-04-2019 19.30 tot 22 uur Levensvragen CM-hoofdkantoor Turnhout, Korte

Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout

23-04-2019 13.30 tot 16.30 uur Levensvragen

CM-kantoor Mechelen Noord Antwerpsesteenweg 261 2800 Mechelen

20-05-2019 9 tot 17 uur Instapcursus dag 1 Bouwelhoeve

Stationslei 42, 2288 Bouwel21-05-2019 9 tot 12 uur Instapcursus dag 2 Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven28-05-2019 19.30 tot 22 uur Intervisie Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven07-09-2019 9 tot 17 uur Instapcursus dag 1 Beweging.net

Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout08-09-2018 9 tot 12 uur Instapcursus dag 2 Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven16-09-2019 14 tot 16 uur Positief leren benaderen van zieken De Marc/kt

Markt 1, 2330 Merksplas

19-09-2019 19 tot 21 uur Positief leren benaderen van zieken

CM-kantoor Mechelen Noord Antwerpsesteenweg 261 2800 Mechelen

23-09-2019 19 tot 21 uur Positief leren benaderen van zieken Geel

24-09-2019 14 tot 16 uur Positief leren benaderen van zieken Bouwelhoeve

Stationslei 42, 2288 Bouwel08-10-2019 19.30 tot 22 uur Wat gaat super, wat kan beter? Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven17-10-2019 19.30 tot 22u Evaluatievergadering Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven26-11-2019 9 tot 17 uur Instapcursus dag 1 VTC de Mixx

Asbroek 1H, 2230 Herselt27-11-2019 9 tot 12 uur Instapcursus dag 2 Domein Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven03-12-2019 14 tot 17 uur CM Diensten en Voordelen + Langer Thuiswonen De Marc/kt

Markt 1, 2330 Merksplas

VERVANG MIJ

- 9 -

Vormingen

Vormingen provincie Antwerpen

Organisatie regio Mechelen-Turnhout

Wanneer Wat Waar

17-01-2019 19.30 tot 22 uur Startvergadering verpleegkundigen en vakantieverantwoordelijken CM-Kantoor Olen

Dorp 28, 2250 Olen

Startvergadering verpleegkundigen en vakantieverantwoordelijkenOp deze vergadering bekijken we met de vakantieverantwoordelijken en verpleegkundigen wat er nieuw is het komende jaar met betrekking tot hun functie en wisselen we enkele nuttige tips uit. Tijdens deze avond komt ook de evaluatie van het vakantieseizoen 2018 aan bod.

19-01-2019 9.30 tot 16.30 uur MeeGaDag Zorgverblijf Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven24-01-2019 19.30 tot 22 uur MeeGaAvond CM-Kantoor Nijlen

Gemeentestraat 32, 2560 Nijlen

MeeGaDag en MeeGaAvondWe zetten het nieuwe jaar in met een ontmoetingsdag voor alle vrijwilligers waarop je toelichting krijgt over wat er dit jaar nieuw is en waar je kan deelnemen aan tal van workshops. Wie de MeeGaDag moet missen, krijgt op de MeeGaAvond een beknopte toelichting.

28-01-2019 19.30 tot 22 uur Lezing: Binden en verbinden van vrijwilligers CC Zwaneberg

Cultuurplein 1, 2220 Heist op den Berg

Lezing: Binden en verbinden van vrijwilligersWe gaan na wie de hedendaagse vrijwilliger is, wat hij doet en wat hem drijft. Waar zijn de verschillen en hoe kunnen vraag en aanbod elkaar aanvullen? We bekijken de realiteit door de bril van de vrijwilliger en vertrekken vanuit herkenbare ervaringen, soms verrassend, veelal ook verruimend.

16-02-2019 9 tot 17 uur Instapcursus dag 1

CM-kantoor Mechelen Noord Antwerpsesteenweg 261 2800 Mechelen

20-05-2019 9 tot 17 uur Instapcursus dag 1 Bouwelhoeve

Stationslei 42, 2288 Bouwel07-09-2019 9 tot 17 uur Instapcursus dag 1 Beweging.net

Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout26-11-2019 9 tot 17 uur Instapcursus dag 1 VTC de Mixx

Asbroek 1H, 2230 Herselt

Instapcursus dag 1We zetten het nieuwe jaar in met een ontmoetingsdag voor alle vrijwilligers waar je kan deelnemen aan tal van workshops.- Voorstelling Samana met toelichting van de verschillende werkingen - Hoe begeleid ik mensen met een beperkte mobiliteit? - Communicatie met aandacht voor een discrete houding van de vrijwilliger - Concrete uitleg over de vakantiewerking

17-02-2019 9 tot 12 uur Instapcursus dag 2

Zorgverblijf HooidonkLange straat 170, 2240 Zandhoven

21-05-2019 9 tot 12 uur Instapcursus dag 2

08-09-2018 9 tot 12 uur Instapcursus dag 2

27-11-2019 9 tot 12 uur Instapcursus dag 2

Instapcursus dag 2Verzorgings- en verplaatsingstechnieken.

Page 10: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 10 -

Vormingen

Vormingen provincie Limburg

Wanneer Wat Waar

28-02-2019 9.30 tot 16 uur Crea doedag

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

28-02-2019 18.30 tot 21.30 uur Vertellen met plezier voor senioren

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

14-03-2019 18.30 tot 21.30 uur Vorming rond mentale beperking

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

26-03-2019 18.30 tot 21.30 uur Maaltijdgebeuren bij dementie

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

28-03-2019 18.30 tot 21.30 uur Grenzen in de zorg

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

16-04-2019 18.30 tot 21.00 uur EHBO deel 1

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

18-04-2019 18.30 tot 21.00 uur EHBO deel 2

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

23-04-2019 18.30 tot 21.30 uur Vorming materiaalverantwoordelijke Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt25-04-2019 18.30 tot 21.30 uur Vorming rond wellness Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt21-05-2019 18.30 tot 21.30 uur Vorming verzorgingstechnieken WGK Genk

Welzijnscampus 25, 3600 Genk23-05-2019 18.30 tot 21.30 uur Vorming verplaatsingstechnieken WGK Genk

Welzijnscampus 25, 3600 Genk10-09-2019 9.30 tot 16 uur Crea doedag Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt24-10-2019 18.30 tot 21.30 uur Terugkommoment voor nieuwe medewerkers Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt07-11-2019 18.30 tot 21.30 uur Intervisiemoment voor meters en peters Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt19-11-2019 9.30 tot 12 uur Aan tafel met VPK Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt19-11-2019 13.30 tot 16 uur Aan tafel met VPK Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt26-11-2019 09.30 tot 16 uur Vorming verzorgings- en verplaatsingstechnieken WGK Genk

Welzijnscampus 25, 3600 GenkVERVANG MIJ

- 10 -

Vormingen

Organisatie regio Mechelen-Turnhout

Wanneer Wat Waar

14-03-2019 14 tot 17 uur CM Diensten en Voordelen + Langer Thuiswonen Puurs

03-12-2019 14 tot 17 uur CM Diensten en Voordelen + Langer Thuiswonen De Marc/kt

Markt 1, 2330 Merksplas

CM Diensten en Voordelen + Langer ThuiswonenIn 2019 verandert er heel wat aan de CM-diensten en -voordelen. We spitsen ons speci� ek toe op de diensten en voordelen die relevant zijn voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers. Ook het aanbod van verschillende thuiszorgdiensten waarop CM-leden beroep kunnen doen komen aan bod. Zo leren we de mogelijkheden kennen die ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

02-04-2019 13.30 tot 16.30 uur Levensvragen Zorgverblijf Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven03-04-2019 19.30 tot 22 uur Levensvragen CM-hoofdkantoor Turnhout, Korte

Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout

23-04-2019 13.30 tot 16.30 uur Levensvragen

CM-kantoor Mechelen Noord Antwerpsesteenweg 261 2800 Mechelen

LevensvragenDrie mensen die geconfronteerd worden met ziekte en mantelzorg vertellen ons wat zij hebben meegemaakt en hoe dat hun kijk op het leven heeft veranderd. Stuk voor stuk zijn het mensen die ondanks hun lijden toch zin zijn bljven zoeken en geven aan hun eigen leven en dat van anderen. Hun verhalen inspireren en troosten.

28-05-2019 19.30 tot 22 uur Wat gaat super, wat kan beter?

Intervisiemoment voor vakantievrijwilligers en -verantwoordelijkenZorgverblijf HooidonkLange straat 170, 2240 Zandhoven08-10-2019

19.30 tot 22 uur16-09-2019 14 tot 16 uur Positief leren benaderen van zieke personen De Marc/kt

Markt 1, 2330 Merksplas

19-09-2019 19 tot 21 uur Positief leren benaderen van zieke personen

CM-kantoor Mechelen Noord Antwerpsesteenweg 261 2800 Mechelen

23-09-2019 19 tot 21 uur Positief leren benaderen van zieke personen Geel

24-09-2019 14 tot 16 uur Positief leren benaderen van zieke personen Bouwelhoeve

Stationslei 42, 2288 Bouwel

Positief leren benaderen van zieke personenAls je een zieke positief benadert, komt dat ten goede aan hoe de persoon zich voelt. Kleine veranderingen in jouw houding als vrijwilliger kunnen een kwetsbaar iemand met andere woorden veerkrachtiger maken.

17-10-2019 19.30 tot 22u Evaluatievergadering Zorgverblijf Hooidonk

Lange straat 170, 2240 Zandhoven

EvaluatievergaderingEvaluatie van de voorbije vakantieperiode door vakantieverantwoordelijken en verpleegkundigen. We staan enerzijds stil bij wat er algemeen beter kan en bekijken anderzijds waarin jij jezelf nog kan versterken.

Voor de vormingen van provincie Antwerpen kan je terecht optel. 03 221 95 70 of tel. 014 40 34 84e-mail [email protected] of [email protected]

Interesse? Inschrijven?

Page 11: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 11 -

Vormingen

Vormingen provincie Oost-Vlaanderen

Organisatie regio Midden-Vlaanderen

Wanneer Wat Waar

22-03 tot 24-03-2019 start vrijdagavond Opleidingsweekend voor nieuwe vakantiemedewerkers Nieuwpoort

26-10-2019 (deel 1) 16-11-2019 (deel 2) telkens 9.30 tot 17 uur

Opleidingsmodules nieuwe vakantiemedewerkers Gent

19-10-2019 of 20-10-2019 Samana vormingsdag Nog te bepalen

Data nog te bepalen Vorming werken met het boekingsprogramma en Excel Nog te bepalen

09-03-2019 volledige zaterdag Omgaan met psyschische kwetsbaarheid Nog te bepalen

19-10-2019 volledige zaterdag Omgaan met psychische kwetsbaarheid Nog te bepalen

Organisatie regio Waas en Dender

Wanneer Wat Waar02-03-2019 9.30 uur Vormingsvoormiddag met workshops Dendermonde

11-03-2019 14 uur Cursus verzorgings- en verplaatsingstechnieken Dendermonde

18-03-2019 14 uur Cursus verzorgings- en verplaatsingstechnieken Dendermonde

21-03-2019 19.30 uur Startvergadering verantwoordelijken en verpleegkundigen Sint-Niklaas

25-03-2019 14 uur Cursus verzorgings- en verplaatsingstechnieken Dendermonde

30-03-2019 9.30 uur Inspiratiemarkt Elversele

23-05-2019 14 uur Welkommoment Dendermonde

23-05-2019 19.30 uur Welkommoment Sint-Niklaas

19-10-2019 9 uur Evaluatiedag verantwoordelijken en verpleegkundigen Dendermonde

07-12-2019 9.30 uur Ontmoetings- en ondersteuningsdag vakanties ElverseleVERVANG MIJ

- 11 -

Vormingen

Vormingen provincie Limburg

Wanneer Wat Waar

28-02-20199.30 tot 16 uur Crea doedag

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

28-02-201918.30 tot 21.30 uur Vertellen met plezier voor senioren

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

14-03-201918.30 tot 21.30 uur Vorming rond mentale beperking

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

26-03-201918.30 tot 21.30 uur Maaltijdgebeuren bij dementie

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

28-03-201918.30 tot 21.30 uur Grenzen in de zorg

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

16-04-201918.30 tot 21.00 uur EHBO deel 1

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

18-04-201918.30 tot 21.00 uur EHBO deel 2

Kasteel Engelhof Hengelhofdreef 2 3530 Houthalen-Helchteren

23-04-201918.30 tot 21.30 uur Vorming materiaalverantwoordelijke Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt25-04-201918.30 tot 21.30 uur Vorming rond wellness Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt21-05-201918.30 tot 21.30 uur Vorming verzorgingstechnieken WGK Genk

Welzijnscampus 25, 3600 Genk23-05-201918.30 tot 21.30 uur Vorming verplaatsingstechnieken WGK Genk

Welzijnscampus 25, 3600 Genk10-09-20199.30 tot 16 uur Crea doedag Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt24-10-201918.30 tot 21.30 uur Terugkommoment voor nieuwe medewerkers Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt07-11-201918.30 tot 21.30 uur Intervisiemoment voor meters en peters Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt19-11-20199.30 tot 12 uur Aan tafel met VPK Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt19-11-201913.30 tot 16 uur Aan tafel met VPK Hoofdkantoor CM

Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt26-11-201909.30 tot 16 uur Vorming verzorgings- en verplaatsingstechnieken WGK Genk

Welzijnscampus 25, 3600 Genk

Voor de vormingen van provincie Limburg kan je terecht optel. 011 280 250e-mail [email protected]

Interesse? Inschrijven?

Page 12: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 12 -

Vormingen

Vormingen provincie Vlaams-Brabant

Organisatie regio Leuven en Sint-Michielsbond

Wanneer Wat Waar

02-02-2019 9 tot 17 uur Cursusdag Handige Medewerker UCLL (Campus Gasthuisberg)

Herestraat 49, 3000 Leuven16-03-2019 13 tot 19 uur Cursusdag Handige Medewerker CM Thuiszorgwinkel Meise

Wilgenlaan 1, 1860 Wolvertem29-03-2019 13.30 tot 17 uur Creabeurs Hoofdzetel CM Leuven

Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo3-04-2019 20 uur De meter-peter als coach: praktijktips Hoofdzetel CM Leuven

Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

27-04-2019 10 tot 12 uur Incontinentie en verzorging

Admininstratief Centrum CM Sint-Michielsbond Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel

20-06-201918 tot 20 uur Omgaan met personen met een verstandelijke beperking Hoofdzetel CM Leuven

Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

VERVANG MIJ

- 12 -

Vormingen

Vormingen provincie Oost-Vlaanderen

Organisatie regio Midden-Vlaanderen

Wanneer Wat Waar

15-03 tot 17-03-2019start vrijdagavond Opleidingsweekend voor nieuwe vakantiemedewerkers Nieuwpoort

26-10-2019 (deel 1) 16-11-2019 (deel 2)telkens 9.30 tot 17 uur

Opleidingsmodules nieuwe vakantiemedewerkers Gent

19-10-2019 of 20-10-2019 Samana vormingsdag Nog te bepalen

Data nog te bepalen Vorming werken met het boekingsprogramma en Excel Nog te bepalen

09-03-2019 volledige zaterdag Omgaan met psyschische kwetsbaarheid Nog te bepalen

19-10-2019 volledige zaterdag Omgaan met psychische kwetsbaarheid Nog te bepalen

Organisatie regio Waas en Dender

Wanneer Wat Waar02-03-2019 9.30 uur Vormingsvoormiddag met workshops Dendermonde

11-03-201914 uur Cursus verzorgings- en verplaatsingstechnieken Dendermonde

18-03-2019 14 uur Cursus verzorgings- en verplaatsingstechnieken Dendermonde

21-03-2019 19.30 uur Startvergadering verantwoordelijken en verpleegkundigen Sint-Niklaas

25-03-2019 14 uur Cursus verzorgings- en verplaatsingstechnieken Dendermonde

30-03-2019 9.30 uur Inspiratiemarkt Elversele

23-05-2019 14 uur Welkommoment Dendermonde

23-05-2019 19.30 uur Welkommoment Sint-Niklaas

19-10-2019 9 uur Evaluatiedag verantwoordelijken en verpleegkundigen Dendermonde

07-12-2019 9.30 uur Ontmoetings- en ondersteuningsdag vakanties Elversele

Vormingen provincie Vlaams-Brabant

Organisatie regio Leuven en Sint-Michielsbond

Wanneer Wat Waar

02-02-2019 9 tot 17 uur Cursusdag Handige Medewerker UCLL (Campus Gasthuisberg)

Herestraat 49, 3000 Leuven16-03-2019 13 tot 19 uur Cursusdag Handige Medewerker CM Thuiszorgwinkel Meise

Wilgenlaan 1, 1860 Wolvertem29-03-2019 13.30 tot 17 uur Creabeurs Hoofdzetel CM Leuven

Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo3-04-2019 20 uur De meter-peter als coach: praktijktips Hoofdzetel CM Leuven

Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

27-04-2019 10 tot 12 uur Incontinentie en verzorging

Admininstratief Centrum CM Sint-MichielsbondHaachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel

20-06-201918 tot 20 uur Omgaan met personen met een verstandelijke beperking Hoofdzetel CM Leuven

Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

Page 13: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 13 -

Vormingen

Vormingen provincie West-Vlaanderen

Wanneer Wat Waar

03-12-2018 19 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Kortrijk

04-12-2018 19 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Ieper

08-12-2018 9.15 uur Introductie vrijwilligerswerk vakantie Nieuwpoort

08-12-2018 10 uur Hef- en tiltechnieken Nieuwpoort

08 -12-2018 12 uur Vaardig rijden met rolstoelen Nieuwpoort

08-12-2018 14 uur Eerste hulp bij ongevallen Nieuwpoort

13-12-2018 19.30 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Roeselare

02-02-2019 8.30 uur Introductiedag voor nieuwe vakantievrijwilligers Roeselare

09-03-2019 9.30-16 uur Vorming voor verantwoordelijken vakanties Nieuwpoort

11-03-2019 14 uur Verzorging voor gevorderden + hef- en tiltechnieken Gits

20-03-2019 19.30 uur Samana-vakanties van de toekomst Oostende

30-03-2019 9 uur Inlevend luisteren (voor alle vrijwilligers) Kortrijk

11-05-2019 10 uur Verzorging voor beginners Kortrijk

11-05-2019 10 uur Verzorging voor gevorderden Kortrijk

11-05-2019 13 uur Hef -en tiltechnieken Kortrijk

11-05-2019 14.30 uur Vaardig rijden met rolstoelen Kortrijk

28-05-2019 18.30 uur Vaardig rijden met rolstoelen + Zingeving op vakantie Gits

05-11-2019 14 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Oostende

05-11-2019 19.30 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Diksmuide

28-11-2019 19.30 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Roeselare

Voorjaar 2019 Coaching van vrijwilligers RoeselareVERVANG MIJ

- 13 -

Vormingen

Vormingen provincie West-Vlaanderen

Wanneer Wat Waar

03-12-201819 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Kortrijk

04-12-201819 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Ieper

08-12-20189.15 uur Introductie vrijwilligerswerk vakantie Nieuwpoort

08-12-201810 uur Hef- en tiltechnieken Nieuwpoort

08 -12-201812 uur Vaardig rijden met rolstoelen Nieuwpoort

08-12-201814 uur Eerste hulp bij ongevallen Nieuwpoort

13-12-201819.30 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Roeselare

02-02-20198.30 uur Introductiedag voor nieuwe vakantievrijwilligers Roeselare

09-03-20199.30-16 uur Vorming voor verantwoordelijken vakanties Nieuwpoort

11-03-201914 uur Verzorging voor gevorderden + hef- en tiltechnieken Gits

20-03-201919.30 uur Samana-vakanties van de toekomst Oostende

30-03-20199 uur Inlevend luisteren (voor alle vrijwilligers) Kortrijk

11-05-201910 uur Verzorging voor beginners Kortrijk

11-05-201910 uur Verzorging voor gevorderden Kortrijk

11-05-201913 uur Hef -en tiltechnieken Kortrijk

11-05-201914.30 uur Vaardig rijden met rolstoelen Kortrijk

28-05-201918.30 uur Vaardig rijden met rolstoelen + Zingeving op vakantie Gits

05-11-201914 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Oostende

05-11-201919.30 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Diksmuide

28-11-201919.30 uur Infomoment voor nieuwe vakantievrijwilligers Roeselare

Voor de vormingen van provincie Oost-Vlaanderen kan je terecht optel. 09 267 53 53 of 03 760 38 50e-mail [email protected] of [email protected]

Voor de vormingen van provincie Vlaams-Brabant kan je terecht optel. 016 35 95 13 of 02 240 85 10e-mail [email protected] of [email protected]

Voor de vormingen van provincie West-Vlaanderen kan je terecht optel. 050 44 03 95 of 059 55 26 17 of 051 26 53 56 of 056 52 63 32e-mail [email protected] of [email protected] of

[email protected] of [email protected]

Interesse? Inschrijven?

Page 14: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 14 -

Vormingen

Vormingen Nationaal Secretariaat

Wanneer Wat Waar

04-02 tot 05-02-2019 Heropfrissingscursus CM Zorgverblijf Hooidonk

18-02 tot 19-02-2019 Heropfrissingscursus CM Zorgverblijf Hooidonk

HeropfrissingscursusJaarlijks organiseert Samana een heropfrissingscursus voor verpleegkundigen. In deze cursus krijg je op vier dagen een opfrissing van een aantal belangrijke thema’s op onze vakanties. Je kan als verpleegkundige kiezen om één of meerdere dagen te volgen, afhankelijk van het onderwerp dat jou interesseert. Een uitgebreide planning per dag en onderwerp kan je opvragen bij de beroepskrachten van jou regio.

23-02 tot 24-02-2019 Vormingsweekend nieuwe Vakantieverantwoordelijken CM Zorgverblijf Hooidonk

14-03-2019 Vormingsdag verpleegkundigen Hotel Beveren

O moeder, waarom leven wij…?

Voel je je aangesproken door deze en andere zingevings-vragen? Maak je je graag nuttig voor anderen?

Dan ben jij de ‘zingever’ die wij zoeken!

OPLEIDING ZINGEVERSMet de opleiding zingevers bieden wij jou een opleiding van 3 dagen waarin we stil staan bij wat zingeving voor jou is en wat je kan doen om je zinvol voor anderen in te zetten.

WANNEER?• 14 maart, 4 april, 9 mei 2019• 26 september, 17 oktober, 14 november 2019

Goesting? Zin om mee te doen aan deze opleiding? Dan nodigen we je uit voor een ‘goestinggesprek’. Een gesprek waarin we samen bekijken wat jij wilt doen op het vlak van zingeving en welke mogelijkheden er in de regio zijn.

Neem snel contact op met [email protected] of 02 246 47 76.

Na de opleiding gaan we op zoek naar wat jij als vrijwilliger in Samana met het geleerde wilt doen.

Page 15: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 15 -

VormingenVAN TANDARTSBEZOEK TOT SKIREISWe doen veel voor jouw gezondheid

En daarom verandert CM van ziekenfonds naar gezondheidsfonds.Ontdek wat we allemaal doen voor jouw gezondheid op cm.be/gezondheidsfonds

Advertentie A4_Imago 2018_v2.indd 1 23/10/18 07:33

Page 16: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 16 -

CM Zorgverblijf Ter Duinen, Nieuwpoort

CM Zorgverblijven Ter Duinen

Ontspanningsvakanties

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

22-03 tot 29-03-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

10-05 tot 17-05-2019 Antwerpen, RMT 74 CM-gebouw Mechelen

26-05 tot 31-05-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

14-06 tot 21-06-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

28-06 tot 05-07-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

19-07 tot 26-07-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

02-08 tot 09-08-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

06-09 tot 13-09-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

20-09 tot 27-09-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

11-10 tot 18-10-2019 Antwerpen, RMT 54 CM-gebouw Mechelen

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

15-03 tot 22-03-2019 Limburg 54 Hasselt

26-05 tot 31-05-2019 Limburg 54 Hasselt

21-06 tot 28-06-2019 Limburg 54 Hasselt

26-07 tot 02-08-2019 Limburg 54 Hasselt

23-08 tot 30-08-2019 Limburg 54 Hasselt

20-09 tot 27-09-2019 Limburg 54 Hasselt

03-04 tot 10-04-2020! Limburg 54 Hasselt

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

12-04 tot 19-04-2019 Midden-Vlaanderen 54 Gentbrugge + Sint Niklaas

19-04 tot 26-04-2019 Midden-Vlaanderen 54 Gentbrugge + Sint Niklaas

17-05 tot 24-05-2019 Waas en Dender 54 Gentbrugge + Sint Niklaas

02-08 tot 09-08-2019 Midden-Vlaanderen 54 Gentbrugge + Sint Niklaas

16-08 tot 23-08-2019 Waas en Dender 54 Gentbrugge + Sint Niklaas

13-09 tot 20-09-2019 Waas en Dender 54 Gentbrugge + Sint Niklaas

18-10 tot 25-10-2019 Midden-Vlaanderen 64 Gentbrugge + Sint Niklaas

22-11 tot 29-11-2019 Waas en Dender 54 Gentbrugge + Sint Niklaas

Page 17: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 17 -

CM Zorgverblijven Ter Duinen

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

22-03 tot 29-03-2019 Sint-Michielsbond 54 Wolvertem, Dilbeek

03-05 tot 10-05-2019 Sint-Michielsbond 54 Tervuren, Overijse, Zaventem

31-05 tot 07-06-2019 Sint-Michielsbond 54 Wolvertem, Dilbeek

02-07 tot 09-07-2019 Leuven 54 Kessel-Lo - Tienen

16-08 tot 23-08-2019 Leuven 54 Kessel-Lo - Tienen

04-10 tot 11-10-2019 Leuven 108 Kessel-Lo - Tienen

15-11 tot 22-11-2019 Sint-Michielsbond 54 Wolvertem, Dilbeek

13-03 tot 20-03-2020! Sint-Michielsbond 54 Wolvertem, Dilbeek

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

01-03 tot 08-03-2019 Zuid-West-Vlaanderen 54 Ieper, Kortrijk

29-03 tot 05-04-2019 Roeselare-Tielt 54 Roeselare,Tielt

05-04 tot 12-04-2019 Brugge 54 Brugge

31-05 tot 07-06-2019 Zuid-West-Vlaanderen 54 Ieper, Kortrijk

09-08 tot 16-08-2019 Roeselare-Tielt 54 Roeselare,Tielt

30-08 tot 06-09-2019 Roeselare-Tielt 54 Roeselare,Tielt

25-10 tot 01-11-2019 Brugge 54 Brugge

08-11 tot 15-11-2019 Zuid-West-Vlaanderen 64 Ieper, Kortrijk

06-03 tot 13-03-2020! Zuid-West-Vlaanderen 54 Ieper, Kortrijk

- 17 -

Page 18: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

CM Zorgverblijf Ter Duinen, Nieuwpoort

- 18 -

Doelgroepvakanties

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Doelgroep Opstapplaatsen

26-07 tot 02-08-2019 Limburg Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking 54 Hasselt

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Doelgroep Opstapplaatsen

04-03 tot 08-03-2019 West-Vlaanderen Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt 54 n.v.t.

11-03 tot 15-03-2019 West-Vlaanderen Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt 54 n.v.t.

19-07 tot 26-07-2019 West-Vlaanderen Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking 54 Roeselare

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Doelgroep Opstapplaatsen

01-07 tot 05-07-2019 Nationaal Secretariaat Personen met kanker 35 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

Financiele info Samana probeert haar reizen voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk te maken, ook op �nancieel vlak. Daarom zijn bijna alle reizen gratis voor vrijwilligers. Bij sommige reizen zal je toch een bijdrage moeten betalen.

Voor reizen met een afstand minder dan 350 km van Brussel tot de bestemming:Als vrijwilliger ga je gratis mee.

Voor reizen met een afstand tussen 350 en 750 km van Brussel tot de bestemming:Als vrijwilliger vragen we jou om een kleine bijdrage te doen, om de prijs voor de deelnemer niet té hoog te laten oplopen. Na bevestiging voor deze reis, ontvang je een factuur.Vakantieverantwoordelijken, verpleegkundigen of artsen gaan gratis mee.

Voor reizen met een afstand verder dan 750 km van Brussel tot de bestemming:Ook voor deze reizen betaal je als vrijwilliger een bijdrage. Vakantieverantwoordelijken en verpleegkundigen betalen de helft van de vrijwilligersprijs. Als arts ga je op deze reis gratis mee.

Het is mogelijk dat je een verplaatsing moet doen voor een voorbereidende vergadering, voor aankomst en vertrek naar het vakantieverblijf, enz. ... Samana betaalt jou de verplaatsingskosten terug van alle verplaatsingen boven 50 km (enkele reis). Verplaatsingen met de wagen aan 0,25 €/km, verplaatsingen met het openbaar vervoer aan de reële kost.Vakantieverantwoordelijken en de verpleegkundigen krijgen alle verplaatsingen die in opdracht van een vakantie gereden zijn, terugbetaald.

Creatip Dromenvanger

CM Zorgverblijven Ter Duinen

Page 19: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 19 -

Themavakanties

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

13-12 tot 20-12-2019 Limburg Kerstweek 108 Hasselt

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

17-06 tot 21-06-2019 Nationaal Secretariaat Eutonie voor mantelzorgers 20 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

29-11 tot 06-12-2019 Nationaal Secretariaat Kaarten, bridge en gezelschapsspelen 35 Brugge, Gentbrugge, Berchem,

Hasselt, Leuven

20-12 tot 27-12-2019 Nationaal Secretariaat Kerst 54 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

27-12 tot 03-01-2020 Nationaal Secretariaat Nieuwjaar 108 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

Wat heb je nodig? • Kleurprenten voor volwassenen op wit papier• Aquarelpotloden, of andere, maar test eerst of

de olijfolie de kleuren niet laat uitlopen. • Olijfolie, of eender welke andere olie• Scharen• Lijm• Aluminium deksels met losse bovenkant of waarvan de

bovenkant al is uitgesneden• Watjes• Touw

Hoe ga je te werk? • Kies een kleurplaat en kleur deze met kleurtjes naar keuze. • Gebruik het watje om de olie aan te brengen op de kleurplaat. Zorg ervoor dat alles

bedekt is. Heb je teveel olie? Gebruik dan wat keukenrol om het op te drogen. • Laat de kleurplaat 5 minuten drogen.• Teken een cirkel op de kleurplaat ter grote van de deksel en knip deze uit. • Doe wat lijm aan de binnenkant van de deksel en plaats de kleurplaat erin.• Draai het touw rond de deksel en maak een knoopje om het op z’n plaats te houden.

Hou wat touw over aan de bovenkant, zodat je je dromenvanger kan ophangen!

Creatip Dromenvanger

bron

: ww

w.1

00di

rect

ions

.com

CM Zorgverblijven Ter Duinen

Page 20: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 20 -

CM Zorgverblijf Hooidonk, Zandhoven

Ontspanningsvakanties

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

15-03 tot 22-03-2019 Antwerpen, RMT 45 eigen vervoer

02-08 tot 09-08-2019 Antwerpen, RMT 35 eigen vervoer

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

06-12 tot 13-12-2019 Limburg 45 Hasselt

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

14-06 tot 21-06-2019 Waas en Dender 60 Gentbrugge + Sint Niklaas

27-09 tot 04-10-2019 Waas en Dender 60 Gentbrugge + Sint Niklaas

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

10-05 tot 17-05-2019 Roeselare-Tielt 60 Roeselare,Tielt

07-06 tot 14-06-2019 Brugge 40 Brugge

12-07 tot 19-07-2019 Oostende 60 Oostende, Diksmuide, Veurne

16-08 tot 23-08-2019 Zuid-West-Vlaanderen 60 Ieper, Kortrijk

Doelgroepvakanties

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Doelgroep Opstapplaatsen

29-03 tot 31-03-2019 Antwerpen, RMT i.s.m. Bliss-stichting

Blissers van 4 tot 64 jaar en hun familie 60 eigen vervoer

08-11 tot 15-11-2019 Antwerpen, RMT Personen met een verstandelijke beperking 35 eigen vervoer

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Doelgroep Opstapplaatsen

26-07 tot 02-08-2019 Midden-Vlaanderen Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking 60 Gentbrugge (extra opstap-

plaatsen i.f.v. inschrijvingen)

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Doelgroep Opstapplaatsen

11-03 tot 15-03-2019 Nationaal Secretariaat Personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem,

Hasselt, Leuven

26-04 tot 03-05-2019 Nationaal Secretariaat Personen met de ziekte van Parkinson 35 Brugge, Gentbrugge, Berchem,

Hasselt, Leuven

22-07 tot 26-07-2019 Nationaal Secretariaat Personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem,

Hasselt, Leuven

25-11 tot 29-11-2019 Nationaal Secretariaat Personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking - Verwen 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem,

Hasselt, Leuven

CM Zorgverblijven Hooidonk

Page 21: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 21 -

Themavakanties

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

28-06 tot 05-07-2019 Antwerpen, RMT Rust 40 eigen vervoer

20-12 tot 27-12-2019 Antwerpen, RMT Kerstweek 60 eigen vervoer

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

20-10 tot 25-10-2019 Midden-Vlaanderen Prikkelvakantie 60 Gentbrugge + Sint Niklaas

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

17-05 tot 24-05-2019 Roeselare-Tielt De lentegeuren en -kleuren van de Kempen 60 Roeselare,Tielt

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

19-04 tot 26-04-2019 Nationaal Secretariaat Pasen 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

21-06 tot 28-06-2019 Nationaal Secretariaat Verwen 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

05-07 tot 12-07-2019 Nationaal Secretariaat Aquarel 25 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

30-08 tot 04-09-2019 Nationaal Secretariaat Voel je "Thuis" in Hooidonk 45 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

13-09 tot 20-09-2019 Nationaal Secretariaat Verwen 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

11-10 tot 18-10-2019 Nationaal Secretariaat Aquarel 25 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

14-10 tot 18-10-2019 Nationaal Secretariaat Muziek 35 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

18-11 tot 22-11-2019 Nationaal Secretariaat Poëzie 25 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

18-11 tot 21-11-2019 Nationaal Secretariaat Eutonie 20 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

29-11 tot 06-12-2019 Nationaal Secretariaat Glühwein 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

13-12 tot 20-12-2019 Nationaal Secretariaat Op weg naar Kerst 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

27-12 tot 03-01-2020 Nationaal Secretariaat Nieuwjaar 60 Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

CM Zorgverblijven Hooidonk

- 21 -

Page 22: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Spa, stad van waterSpa is misschien wel de meest bekende stad van de Ardennen, al is het alleen maar vanwe-ge het bruisende mineraalwater dat hier vandaan komt en overal in Europa wordt verkocht. ‘Water’ vormt bijna vanzelfsprekend de rode draad in een bezoek aan deze stad. Spa is van oudsher een kuuroord en een van de oudste toeristische bestemmingen van België. Enkele tips:

• Zeven bronnen zijn nog toegankelijk voor het publiek. Zet zeker de Bronnen-wandeling van Source Géronstère op je programma, een ideale gelegenheid om dit mirakel van de natuur beter te leren kennen.

• Je blijft bij het thema ‘water’, door een bezoekje te brengen aan het meer van Warfaaz. Dit is een klein stuwmeer net buiten Spa bij het dorpje Nivezé. Leuk om te weten: aan de oevers van het meer bevindt zich een grote eetgelegenheid.

© Office du Tourisme de Jalhay Sart

- 22 -

CM Zorgverblijf Spa Nivezé, Spa

Ontspanningsvakanties

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

17-05 tot 24-05-2019 Antwerpen, RMT 75 CM-gebouw Mechelen

04-10 tot 11-10-2019 Antwerpen, RMT 45 CM-gebouw Mechelen

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

23-08 tot 30-08-2019 Oostende 85 Oostende, Diksmuide, Veurne

ORGANISATIE MRB

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

31-05 tot 07-06-2019 MRB 68 worden bepaald a.h.v. inschrijvingen

Doelgroepvakanties

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Doelgroep Opstapplaatsen

02-08 tot 09-08-2019 Midden-Vlaanderen Personen met een matige tot diepe verstandelijke beperking - Snoezel 85 Gentbrugge (extra opstap-

plaatsen i.f.v. inschrijvingen)

CM Zorgverblijven Spa Nivezé

Page 23: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

© Office du Tourisme de Jalhay Sart

- 23 -

Themavakanties

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

06-10 tot 11-10-2019 Limburg Crea 45 Hasselt

11-10 tot 18-10-2019 Limburg Verwen 30 Hasselt

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

14-10 tot 18-10-2019 Leuven Crea-Midweek 30 Wolvertem - Kessel-Lo - Tienen

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Thema Opstapplaatsen

21-06 tot 28-06-2019 Roeselare-Tielt Laat je op en top verwennen 45 Roeselare,Tielt

Toeristische vakanties

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

13-09 tot 20-09-2019 Antwerpen, RMT 40 CM-gebouw Mechelen

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

30-08 tot 06-09-2019 Midden-Vlaanderen 45 Gentbrugge

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

26-04 tot 03-05-2019 Sint-Michielsbond 85 Gooik, Huizingen

20-09 tot 27-09-2019 Leuven 45 Kessel-Lo - Tienen

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Opstapplaatsen

28-06 tot 05-07-2019 Zuid-West-Vlaanderen 45 Ieper, Kortrijk

27-09 tot 04-10-2019 Brugge 45 Brugge

CM Zorgverblijven Spa Nivezé

Page 24: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 24 -

Binnenland

Ontspanningsvakanties

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

17-05 tot 24-05-2019 Antwerpen, RMT Nieuwpoort Hotel Cosmopolite 50 CM-gebouw Mechelen

07-06 tot 14-06-2019 Antwerpen, RMT Oostende - Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen 45 CM-gebouw Mechelen

14-06 tot 21-06-2019 Antwerpen, RMT Oostende Royal Astrid 50 CM-gebouw Mechelen

14-06 tot 21-06-2019 Antwerpen, RMT Oostduinkerke Ter Helme 50 CM-gebouw Mechelen

13-09 tot 20-09-2019 Antwerpen, RMT Middelkerke Middelpunt 50 CM-gebouw Mechelen

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

17-05 tot 24-05-2019 Limburg Oostende Hotel Royal Astrid 45 Hasselt

28-06 tot 05-07-2019 Limburg Oostende - Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen 45 Hasselt

05-07 tot 12-07-2019 Limburg Nieuwpoort Hotel Cosmopolite 45 Hasselt

12-07 tot 19-07-2019 Limburg Middelkerke Middelpunt 45 Hasselt

16-08 tot 23-08-2019 Limburg Oostende Hotel Royal Astrid 45 Hasselt

30-08 tot 06-09-2019 Limburg Nieuwpoort Hotel Cosmopolite 45 Hasselt

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

10-05 tot 17-05-2019 Waas en Dender Nieuwpoort Hotel Cosmopolite 50 Gentbrugge + Sint Niklaas

01-06 tot 08-06-2019 Midden-Vlaanderen Nieuwpoort Hotel Sandeshoved 80 Gentbrugge + Sint Niklaas

05-07 tot 12-07-2019 Midden-Vlaanderen Oostende Hotel Royal Astrid 54 Gentbrugge + Sint Niklaas

05-07 tot 12-07-2019 Waas en Dender Nieuwpoort Hotel Sandeshoved 50 Gentbrugge + Sint Niklaas

23-08 tot 30-08-2019 Waas en Dender Zuienkerke Polderwind 40 Gentbrugge + Sint Niklaas

20-09 tot 27-09-2019 Waas en Dender Middelkerke Middelpunt 50 Gentbrugge + Sint Niklaas

21-09 tot 28-09-2019 Midden-Vlaanderen Nieuwpoort Hotel Sandeshoved 100 Gentbrugge + Sint Niklaas

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

24-05 tot 31-05-2019 Leuven Zuienkerke Polderwind 45 Kessel-Lo - Tienen

14-06 tot 20-06-2019 Leuven Middelkerke Middelpunt 45 Kessel-Lo - Tienen

09-08 tot 16-08-2019 Sint-Michielsbond Middelkerke ‘t Middelpunt 45 Steenokkerzeel, Dilbeek

06-09 tot 13-09-2019 Sint-Michielsbond Zuienkerke Polderwind 45 Haren, Wolvertem, Huizingen

13-09 tot 20-09-2019 Leuven Oostende Royal Astrid 45 Kessel-Lo - Tienen

27-09 tot 04-10-2019 Sint-Michielsbond Middelkerke ‘t Middelpunt 45 Londerzeel, Wolvertem

- 24 -

Page 25: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 25 -

Binnenland

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

07-10 tot 11-10-2019 Roeselare-Tielt Middelkerke Vakantieverblijf Middelpunt 45 Roeselare,Tielt

ORGANISATIE MRB

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

03-05 tot 10-05-2019 MRB Nieuwpoort Hotel Cosmopolite 50 worden bepaald

a.h.v. inschrijvingen

28-06 tot 05-07-2019 MRB Nieuwpoort Hotel Cosmopolite 90 worden bepaald

a.h.v. inschrijvingen

20-09 tot 27-09-2019 MRB Nieuwpoort Hotel Cosmopolite 90 worden bepaald

a.h.v. inschrijvingen

Doelgroepvakanties

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen

31-05 tot 07-06-2019 Antwerpen, RMT

Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking zonder mobiliteitsproblematiek

Oostende - Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen 45 CM-gebouw

Mechelen

28-06 tot 05-07-2019 Antwerpen, RMT

Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt

OostendeHotel Royal Astrid 25 CM-gebouw

Mechelen

03-08 tot 10-08-2019 Antwerpen, RMT

Personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking

MaasmechelenVakantiehuis Fabiola 62 CM-gebouw

Mechelen

20-09 tot 27-09-2019 Antwerpen, RMT

Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt

Oostduinkerke Ter Helme 50 CM-gebouw

Mechelen

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen

05-07 tot 12-07-2019 LimburgPersonen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Nieuwpoort Hotel Sandeshoved 45 Hasselt

19-07 tot 26-07-2019 Limburg Mantelzorger en de per-soon voor wie je zorgt

Zuienkerke Domein Polderwind 45 Hasselt

16-08 tot 23-08-2019 LimburgPersonen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Middelkerke Middelpunt 45 Hasselt

30-08 tot 06-09-2019 Limburg Personen met COPD en hun partner of begeleider

Oostende - Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen 20 Hasselt

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen

02-08 tot 09-08-2019 Waas en Dender

Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt

Middelkerke Middelpunt 40 Gentbrugge +

Sint Niklaas

09-08 tot 16-08-2019 Midden-Vlaanderen

Toeristische jongerenvakantie

Houffalize Vayamundo Houffalize 45 Gentbrugge

25-10 tot 01-11-2019 Midden-Vlaanderen

Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Zuierkerke Domein polderwind 60

Gentbrugge (extra opstapplaatsen i.f.v. inschrijvingen)

- 25 -

Page 26: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 26 -

Binnenland

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen

05-07 tot 12-07-2019 Sint-Michielsbond

Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Hamont-Achel De Dielis 26 Zellik

13-07 tot 20-07-2019 LeuvenPersonen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Maldegem Die Loyale 55 Kessel-Lo - Tienen

02-08 tot 09-08-2019 Sint-Michielsbond

Personen met een matige tot diepe verstandelijke beperking

Everbeek De Kleppe 30 Wolvertem

17-09 tot 21-09-2019 Sint-Michielsbond

Jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking

Beringen Hoeve Genemeer 25 Haren, Kessel-Lo

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen

20-07 tot 28-07-2019 West-Vlaanderen

Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Hingene ‘t laathof Hingene 40 Brugge, Kortrijk,

Roeselare

20-07 tot 27-07-2019 West-Vlaanderen

Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Maldegem Die Loyale 50 Roeselare

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen

25-03 tot 29-03-2019Nat. Secretariaat i.s.m. Kom op tegen Kanker

Vrouwen met kanker Oostduinkerke Domein Westhoek 20

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

22-04 tot 26-04-2019 Nationaal Secretariaat

Personen met een ver-standelijke beperking

NIeuwpoort Hotel Cosmopolite 50

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

29-04 tot 03-05-2019 Nationaal Secretariaat Personen met diabetes Nieuwpoort

Hotel Cosmopolite 15Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

13-05 tot 17-05-2019Nat. Secretariaat i.s.m. Kom op tegen Kanker

Personen met kanker Nieuwpoort Hotel Sandeshoved 65

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

03-06 tot 07-06-2019 Nationaal Secretariaat

Voor koppels waarvan één of beide partner(s) een chronische ziekte of beperking heeft (hebben)

Velm Hotel L’O De Vie 8

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

21-06 tot 28-06-2019Nationaal Secretariaat i.s.m. Vebes

Personen die slechtziend of blind zijn

Oostende Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen

180Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

24-06 tot 28-06-2019 Nationaal Secretariaat Personen met diabetes Nieuwpoort

Hotel Cosmopolite 15Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

15-07 tot 22-07-2019 Nationaal Secretariaat Gezinnen Blankenberge

Duinse Polders 40Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

09-09 tot 13-09-2019Nat. Secretariaat i.s.m. Kom op tegen Kanker

Personen met kanker Nieuwpoort Hotel Sandeshoved 65

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

13-09 tot 20-09-2019Nationaal Secretariaat i.s.m. Vebes

Personen die slechtziend of blind zijn

Leuven Hostel De Blauwput 20

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

Page 27: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Niets moest, moeten is thuisgebleven.vakantieganger tandemvakantie 2017

- 27 -

Binnenland

Bedevaarten

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

13-05 tot 17-05-2019 Midden-Vlaanderen Beauraing Maison de l’acceuil 30 Gentbrugge

Toeristische vakanties

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

21-06 tot 28-06-2019 Midden-Vlaanderen Zuienkerke Domein Polderwind 45 Gentbrugge

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

26-04 tot 03-05-2019 Leuven Nieuwpoort Hotel Cosmopolite 35 Kessel-Lo - Tienen

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen

19-07 tot 26-07-2019 Zuid-West-Vlaanderen Oostende Ostend Hotel 45 Ieper, Kortrijk

26-07 tot 02-08-2019 Zuid-West-Vlaanderen Oostende Ostend Hotel 45 Ieper, Kortrijk

Themavakanties

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

DatumOrganiserende regio

Thema Locatie Opstapplaatsen

17-06 tot 21-06-2019 Nationaal Secretariaat Zingeving Nieuwpoort

Hotel Cosmopolite 20Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

21-08 tot 26-08-2019 Nationaal Secretariaat Wandelvakantie Hasselt

Hostel H 20Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

04-11 tot 08-11-2019 Nationaal Secretariaat

100% West-Vlaams winterarrangement

Middelkerke Middelpunt 40

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

Page 28: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 28 -

Buitenland

Ontspanningsvakanties SPANJE

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

08-10 tot 15-10-2019 Antwerpen, RMT Gran CanariaHotel de Abora Continental 44 CM-gebouw Mechelen 210

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

18-06 tot 25-06-2019 Limburg Gran Canaria Hotel de Abora Continental 35 Hasselt 220

21-09 tot 28-09-2019 Limburg Reus Hotel Belvedere 40 Hasselt 155

Ontspanningsvakanties DUITSLAND

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

14-06 tot 21-06-2019 LimburgBad Peterstal Gesundheidshotel Das Bad Peterstal

45 Hasselt 75

13-07 tot 20-07-2019 Limburg Trier Schroeders Stadtwaldhotel 45 Hasselt gratis

09-08 tot 16-08-2019 LimburgBad Peterstal Gesundheidshotel Das Bad Peterstal

45 Hasselt 75

Ontspanningsvakanties NEDERLAND

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

07-06 tot 14-06-2019 Limburg De Rijp De Rijper eilanden 45 Hasselt gratis

07-06 tot 14-06-2019 Limburg Egmond aan zee Hotel Zuiderduin 35 Hasselt gratis

08-06 tot 15-06-2019 Limburg Doorn Groepshotel Nieuw Hydepark 30 Hasselt gratis

13-06 tot 20-06-2019 Limburg Oostkapelle Strandhotel Bos en Duin 20 Hasselt gratis

22-06 tot 29-06-2019 Limburg Ermelo Hotel Dennenheul 30 Hasselt gratis

29-06 tot 06-07-2019 Limburg Wezep Huize Ijsselvliedt 45 Hasselt gratis

27-07 tot 03-08-2019 Limburg Mechelen Groepshotel De Heerenhof 45 Hasselt gratis

13-09 tot 20-09-2019 Limburg Beekbergen Parc Spelderholt 45 Hasselt gratis

12-10 tot 19-10-2019 Limburg Lunteren Groepshotel Bosgoed 30 Hasselt gratis

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

23-06 tot 30-06-2019 Leuven Egmond aan zee Hotel Zuiderduin 35 Kessel-Lo - Tienen gratis

Page 29: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 29 -

Buitenland

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

11-06 tot 18-06-2019 Waas en Dender Gran Canaria Hotel de Arbora Continental 40 Sint-Niklaas 210

06-10 tot 13-10-2019 Midden-Vlaanderen Alicante Alicante Diamant Beach 52 Gentbrugge 210

06-10 tot 13-10-2019 Midden-Vlaanderen Mallorca Hotel Condesa de la Bahia 52 Gentbrugge 205

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

20-05 tot 27-05-2019 Leuven Calpe Diamante Beach 30 n.v.t. 180

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

27-03 tot 03-04-2019 Oostende Benidorm Hotel Meliá Benidorm 35 Oostende 190

07-05 tot 14-05-2019 Roeselare-Tielt Calpe Hotel Diamante Beach 40 Roeselare,Tielt 200

16-10 tot 23-10-2019 Roeselare-Tielt Playa del Ingles Hotel Eugenia Victoria 40 Roeselare,Tielt 245

Ontspanningsvakanties OVERIGE EUROPESE BESTEMMINGEN

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

22-05 tot 29-05-2019 LimburgMontenegro Budva Hotel Iberostar Bellevue

35 Hasselt 190

28-09 tot 05-10-2019 LimburgPortugal Algarve Hotel Be Live Family

40 Hasselt 220

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

14-05 tot 21-05-2019 Midden-Vlaanderen

Portugal Algarve Hotel Be Live Familiy Palmairas Village

52 Gentbrugge 225

31-05 tot 07-06-2019 Midden-VlaanderenGriekenland Kos Hotel Kipriotis Village

50 Gentbrugge 260

21-09 tot 28-09-2019 Waas en DenderGriekenland Kreta Apollonia Beach Resort & Spa

40 Sint-Niklaas 200

Ontspanningsvakanties NIET-EUROPESE BESTEMMINGEN

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

11-10 tot 18-10-2019 Waas en DenderTurkije Side Trendy Aspendos Beach

40 Sint-Niklaas 200

- 29 -

Page 30: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 30 -

Buitenland

Doelgroepvakanties NEDERLAND

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

15-06 tot 22-06-2019 Antwerpen, RMT

Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt

LuyksgestelDe Postelhoef 54 CM-gebouw

Mechelen gratis

16-08 tot 23-08-2019 Antwerpen, RMT Gezinnen Arcen

In de Vlinderkes 12 eigen vervoer gratis

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

17-05 tot 24-05-2019 Limburg Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt

De Rijp De Rijper eilanden 45 Hasselt gratis

09-08 tot 16-08-2019 Limburg

Personen met een chronische ziekte of lichamelijke beper-king die zelf het programma kunnen samenstellen

Den Haag Holiday Inn Express The Hague

30 Hasselt gratis

14-09 tot 21-09-2019 Limburg Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt

Lemele Imminkhoeve Landhuis

54 Hasselt gratis

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

24-05 tot 31-05-2019 Midden-Vlaanderen

Personen met een lichte verstandelijke beperking

Gentbrugge (extra opstapplaatsen i.f.v. inschrijvingen)

39 Oostakker + Nader te bepalen gratis

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

04-05 tot 11-05-2019 Leuven Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt

Luyksgestel De Postelhoef 30 Kessel-Lo - Tienen gratis

22-07 tot 29-07-2019 Leuven Personen die slechtziend of blind zijn

Havelte Marinushoeve 24 eigen vervoer gratis

21-09 tot 28-09-2019 Sint-Michielsbond

Mantelzorger en de persoon voor wie je zorgt

Luyksgestel De Postelhoef 30 Haren, Kessel-Lo gratis

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

10-05 tot 17-05-2019 Nationaal Secretariaat

Personen met een psychi-sche kwetsbaarheid

Beekbergen Hotel Spelderholt 30

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

gratis

16-08 tot 23-08-2019Nationaal Secretariaat i.s.m. Vebes

Personen die slechtziend of blind zijn

Beekbergen Hotel Spelderholt 45

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

gratis

27-09 tot 04-10-2019 Nationaal Secretariaat

Personen met de ziekte van Parkinson

Beekbergen Hotel Spelderholt 35

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

gratis

Page 31: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Het was een supermooie reis, wat vermoeiend, maar zo de moeite waard.De groep was ook heel tof en de begeleiding en verzorging super goed!

vakantieganger groepsreis Tolo 2018

- 31 -

Buitenland

Doelgroepvakanties FRANKRIJK

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

30-06 tot 07-07-2019 Antwerpen, RMT Gezinnen

Saint-Georges-d’Orléron L’Accolade

40 CM-gebouw Mechelen 200

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

23-09 tot 30-09-2019 Nationaal Secretariaat

Personen met een psychische kwetsbaarheid

Elzas Hotel Au Riesling 40

Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

125

Doelgroepvakanties SPANJE

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

30-04 tot 07-05-2019Nationaal Secretariaat i.s.m. Vebes

Personen die slechtziend of blind zijn

Mallorca Hotel Condesa de la Bahia

52 n.v.t. 200

12-05 tot19-05-2019Nationaal Secretariaat i.s.m. Vebes

Personen die slechtziend of blind zijn

Mallorca Hotel Condesa de la Bahia

52 n.v.t. 200

Doelgroepvakanties OVERIGE EUROPESE BESTEMMINGEN

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

30-05 tot 02-06-2019 Midden-Vlaanderen

Toeristisch jongerenweekend

Groot-Brittannië Londen The Double Tree by Hilton London Greenwich

45 Gentbrugge 55

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

DatumOrganiserende regio

Doelgroep Locatie Opstapplaatsen €

24-05 tot 31-05-2019 Nationaal Secretariaat

Personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Griekenland Kos Kipriotis Village

20 n.v.t. 240

Page 32: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Buitenland

- 32 -

Themavakanties NEDERLAND

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

DatumOrganiserende regio

Thema Locatie Opstapplaatsen €

16-08 tot 23-08-2019 Antwerpen, RMT Een huiselijke vakantie Arcen

In de Vlinderkes 12 eigen vervoer gratis

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

DatumOrganiserende regio

Thema Locatie Opstapplaatsen €

02-08 tot 09-08-2019 Leuven Zingevingsvakantie De Lutte t Keampke 26 Kessel-Lo - Tienen gratis

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

DatumOrganiserende regio

Thema Locatie Opstapplaatsen €

26-08 tot 30-08-2019 Brugge Creavakantie Bergeijk De Putse Hoeve 25 Brugge gratis

Themavakanties DUITSLAND

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

DatumOrganiserende regio

Thema Locatie Opstapplaatsen €

09-12 tot 13-12-2019 Limburg KerstshoppenTrier Schroeders Stadtwaldhotel

30 Hasselt gratis

Page 33: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 33 -

Buitenland

Themavakanties SPANJE

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

DatumOrganiserende regio

Thema Locatie Opstapplaatsen €

26-09 tot 29-04-2019 Nationaal Secretariaat Voetbal Barcelona

MICs Sant Jordi 15Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

140

Themavakanties OOSTENRIJK

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

DatumOrganiserende regio

Thema Locatie Opstapplaatsen €

16-03 tot 23-03-2019 Nationaal Secretariaat Skivakantie Lofer

Hotel St. Hubertus 60Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

140

- 33 -

Page 34: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 34 -

Buitenland

Toeristische vakanties NEDERLAND

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

02-06 tot 07-06-2019 Antwerpen, RMT Oost-Vlieland Hotel Seeduyn 35 CM-gebouw

Mechelen gratis

13-07 tot 20-07-2019 Antwerpen, RMT Mechelen De Heerenhof 45 CM-gebouw

Mechelen gratis

10-08 tot 17-08-2019 Antwerpen, RMT Lemele Vakantiecentrum Imminkhoeve 50 CM-gebouw

Mechelen gratis

28-09 tot 05-10-2019 Antwerpen, RMT Ermelo Hotel Dennenheul 45 CM-gebouw

Mechelen gratis

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

04-05 tot 11-05-2019 Midden-Vlaanderen Wezep Huize Ijsselvliedt 45 Gentbrugge gratis

31-05 tot 07-06-2019 Waas en Dender Beekbergen Spelderholt 45 Sint-Niklaas gratis

06-07 tot 13-07-2019 Waas en Dender Mechelen De Heerenhof 50 Sint-Niklaas gratis

19-07 tot 26-07-2019 Waas en Dender Rijs Hotel Gaasterland 50 Sint-Niklaas gratis

27-07 tot 03-08-2019 Waas en Dender Luyksgestel De Postelhoef 50 Nader te bepalen gratis

03-08 tot 10-08-2019 Waas en Dender Wezep Huize IJsselvliedt 45 Gentbrugge +

Sint Niklaas gratis

07-09 tot 14-09-2019 Midden-Vlaanderen Ermelo Dennenheul 45 Gentbrugge gratis

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

08-06 tot 15-06-2019 Sint-Michielsbond Doorn Nieuw Hydepark 45 Alsemberg, Haren gratis

14-09 tot 21-09-2019 Sint-Michielsbond Luyksgestel De Postelhoef 65 Gooik, Huizingen gratis

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

24-03 tot 31-03-2019 Brugge Diever Landhotel Diever (voor -65 jarigen) 32 Brugge gratis

20-04 tot 27-04-2019 Oostende Wezep Huize Ijsselvliedt 47 Oostende, Diksmuide gratis

07-06 tot 14-06-2019 Zuid-West-Vlaanderen Rijs Hotel Gaasterland 46 Ieper, Kortrijk gratis

22-06 tot 29-06-2019 Brugge Wezep Huize Ijsselvliedt 45 Brugge gratis

06-07 tot 13-07-2019 Brugge Lunteren Het Bosgoed 45 Brugge gratis

20-07 tot 27-07-2019 Roeselare-Tielt Luykgestel Hotel De Postelhoef 50 Roeselare,Tielt gratis

23-09 tot 27-09-2019 Oostende Valkenburg Hotel Schaepkens St-Fyt 45 Oostende, Diksmuide gratis

Page 35: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Tip Meldingsplicht vrijwilligerswerkAls je een vervangingsinkomen krijgt van de RVA, het ziekenfonds of je een lee�oon ontvangt, heb je meldingsplicht wanneer je vrijwilligerswerk wilt doen.

• Krijg je een uitkering van de RVA? Vul dan het formulier C45B (www.vlaanderenvrijwilligt.be) in en laat dit door Samana ondertekenen. Nadat je het ingediend hebt bij de RVA, mag je meteen starten met vrijwil-ligerswerk. De RVA heeft maximaal 12 dagen om te reageren en te laten weten of je taken verdergezet, stopgezet of aangepast moeten worden.

• Wanneer je een lee�oon van het OCMW ontvangt, moet je je dossierbeheerder op de hoogte brengen. Indien hij/zij akkoord geeft, mag je mee op vakantie.

• Mensen met een uitkering van het ziekenfonds moeten eerst een akkoord én een schriftelijke toelating krijgen van de adviserend arts. Het is dus niet voldoende om een briefje van je huisdokter in te dienen.

- 35 -

Buitenland

Toeristische vakanties DUITSLAND

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

17-05 tot 24-05-2019 Antwerpen, RMT Helferskirchen Hotel Alte Viehweide 45 CM-gebouw

Mechelen gratis

10-08 tot 17-08-2019 Antwerpen, RMT Sauerland Heinrich Lübke Haus 48 CM-gebouw

Mechelen gratis

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

26-04 tot 03-05-2019 Midden-Vlaanderen Neuerburg Hotel Euvea 45 Gentbrugge gratis

23-06 tot 30-06-2019 Midden-Vlaanderen Cuxhaven Duenenhof Ferienhotel 45 Gentbrugge 105

12-07 tot 19-07-2019 Midden-Vlaanderen Bad Peterstal - Griesbach Gesundheitshotel Das Bad Peterstal 45 Gentbrugge 85

16-08 tot 23-08-2019 Waas en Dender Bad Peterstal - Griesbach Gesundheitshotel Das Bad Peterstal 45 Sint-Niklaas 85

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

19-07 tot 26-07-2019 Leuven Bad Peterstal - Griesbach Gesundheitshotel Das Bad Peterstal 45 Kessel-Lo - Tienen 80

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

10-05 tot 17-05-2019 Oostende Bad Peterstal - Griesbach Gesundheitshotel Das Bad Peterstal 46 Oostende, Diksmuide 80

17-05 tot 24-05-2019 Brugge Bad Peterstal - Griesbach Gesundheitshotel Das Bad Peterstal 45 Brugge 85

30-06 tot 07-07-2019 Zuid-West-Vlaanderen Unterharmersbach Hotel Eckwaldblick 47 Ieper, Kortrijk 60

14-07 tot 21-07-2019 Zuid-West-Vlaanderen Bad Sassendorf Maritim Hotel Schnitterhof 46 Ieper, Kortrijk gratis

Page 36: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 36 -

Buitenland

Toeristische vakanties FRANKRIJK

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

06-09 tot 13-09-2019 Limburg Bagnoles-de-l’Orne B’o Resort 45 Hasselt 100

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

02-06 tot 07-06-2019 Midden-Vlaanderen Hon�eur Hotel Antares 45 Gentbrugge 80

04-08 tot 11-08-2019 Midden-Vlaanderen La Ferté Imbault Hotel Club Vacanciel 45 Gentbrugge 90

15-09 tot 22-09-2019 Midden-Vlaanderen Saint Malo Ibis Saint Malo 45 Gentbrugge 85

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

23-09 tot 27-09-2019 Leuven Normandië Ibis Bayeux 16 Kessel-Lo - Tienen 45

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

16-06 tot 23-06-2019 Zuid-West-Vlaanderen Bagnoles-de-l'Orne B’O Resort 45 Ieper, Kortrijk 90

06-07 tot 13-07-2019 Roeselare-Tielt Le Bonhomme Hotel de la Poste 45 Roeselare,Tielt 85

31-08 tot 07-09-2019 Roeselare-Tielt Bagnoles-de-l’Orne B’O Resort 45 Roeselare,Tielt 90

Toeristische vakanties SPANJE

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

20-05 tot 24-05-2019 Limburg Valencia Ilunion Aqua 30 Hasselt 185

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

17-09 tot 24-09-2019 Sint-Michielsbond TenerifeHotel Jacaranda 30 n.v.t. 230

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

16-10 tot 23-10-2019 Oostende TorremolinosHotel Pueblo Camino Real 35 Oostende 215

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

02-05 tot 08-05-2019 Nationaal Secretariaat ValenciaHotel Ilunion Aqua 30 n.v.t. 260

Page 37: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Tip Verre ReizenOpgelet! Voor reizen buiten Europa, heb je een internationaal paspoort en in sommige gevallen een visum nodig.

Dit internationaal paspoort kan je aanvragen bij de gemeente. Prijzen hiervan verschillen, maar zijn minimaal €71. Vraag je paspoort tijdig aan, want in een spoedprocedure (binnen de 10 dagen) wordt de prijs verdubbeld.

Twijfel je of je een paspoort of visum nodig hebt? Vraag dit dan zeker even na bij de collega’s van jouw regio.

- 37 -

Buitenland

Toeristische vakanties OOSTENRIJK

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

01-06 tot 08-06-2019 Antwerpen, RMT Ehrwald Hotel Sonnespitze 45 CM-gebouw

Mechelen gratis

14-09 tot 21-09-2019 Antwerpen, RMT Treffen Hotel EDUcare 45 CM-gebouw

Mechelen gratis

15-09 tot 22-09-2019 Antwerpen, RMT Kirchberg Hotel Bräuwirt 45 CM-gebouw

Mechelen 180

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

23-06 tot 30-06-2019 Leuven See / Paznaun Hotel Mallaun 16 Kessel-Lo - Tienen 190

03-08 tot 10-08-2019 Leuven Kirchberg Hotel Bräuwirt 45 Kessel-Lo - Tienen 190

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

26-07 tot 04-08-2019 Oostende Kirchberg Hotel Bräuwirt 45 Oostende, Diksmuide 240

17-08 tot 25-08-2019 Zuid-West-Vlaanderen Kirchberg Hotel Bräuwirt 45 Ieper, Kortrijk 215

Page 38: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 38 -

Buitenland

Toeristische vakanties OVERIGE EUROPESE BESTEMMINGEN

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

22-06 tot 29-06-2019 Antwerpen, RMTItalië Verbania Il Chiostro

45 CM-gebouw Mechelen 195

24-08 tot 31-08-2019 Antwerpen, RMTItalië Verbania Il Chiostro

35 CM-gebouw Mechelen 190

07-05 tot 17-05-2019 Antwerpen, RMTGriekenland Tolo Hotel John & George

20 CM-gebouw Mechelen 170

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

04-08 tot 11-08-2019 LimburgDenemarken Korsor Musholm

42 Hasselt 285

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

14-09 tot 21-09-2019 Midden-VlaanderenItalië Toscane I Girasoli

45 Gentbrugge 285

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

20-05 tot 27-05-2019 LeuvenIerland Zuidwesten van Ierland meerdere hotels

26 eigen vervoer tot luchthaven 325

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

29-06 tot 07-07-2019 Nationaal SecretariaatSlovenië Cerkno Hotel Cerkno

55Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

185

05-07 tot 13-07-2019 Nationaal Secretariaat Griekenland Villa Sevasti 35 n.v.t. 255

24-10 tot 31-10-2019 Nationaal Secretariaat Roemenië Verschillende hotels 20 n.v.t. 275

Page 39: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 39 -

Buitenland

Toeristische vakanties NIET-EUROPESE BESTEMMINGEN

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

03-10 tot 10-10-2019 Antwerpen, RMTMarokko Marrakech Kenzi Club Agdal Medina

20 CM-gebouw Mechelen 195

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

06-05 tot 17-05-2019 Nationaal SecretariaatZuid-Afrika Kruger Park Beyond the Boma Guesthouse

10 n.v.t. 460

Bedevaarten

BEDEVAART MET VLIEGTUIG

Datum Organiserende regio LocatieVertrekplaatsvliegtuig

Opstapplaatsen €

12-05 tot 17-05-2019 Limburg, Leuven Frankrijk Lourdes Maastricht

Kinrooi, Hasselt, Kessel-Lo, Tienen, Aarschot, Betekom, Keerbergen, Hasselt

165

17-05 tot 21-05-2019 Limburg Frankrijk Lourdes Maastricht Lummen, Gruitrode, Opglabbeek,

Hasselt 150

05-06 tot 09-06-2019 Antwerpen Frankrijk Lourdes Brussel verschillende opstapplaatsen

in Vlaanderen 150

09-06 tot 13-06-2019 Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

Frankrijk Lourdes Brussel

Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare, Oostakker, Erpe-Mere, Oudenaarde, Dendermonde, Sint-Niklaas, Haren

150

BEDEVAART MET TREIN

Datum Organiserende regio LocatieVertrekplaatstrein

Opstapplaatsen €

15-07 tot 20-07-2019 Antwerpen Frankrijk Lourdes Tourcoing verschillende opstapplaatsen

in Vlaanderen 160

17-08 tot 23-08-2019 Oost-Vlaanderen Frankrijk Lourdes Tourcoing

Lede, Oostakker, Erpe-Mere, Oudenaarde, Dendermonde, Sint-Niklaas, Haren, Eeklo, Zandhoven, Aalst, Zaffelare, Asse, Aalter

175

14-09 tot 19-09-2019 West-Vlaanderen Frankrijk Lourdes Tourcoing

Brugge, Oostende, Diksmuide, Veurne, Roeselare, Tielt, Torhout, Kortrijk, Ieper

160

Page 40: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Net dat tikje anders ...

- 40 -

FIETSVAKANTIES

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

29-06 tot 05-07-2019 Antwerpen, RMTNederlandWaddeneilanden Westcord Hotels

15 CM-gebouw Mechelen gratis

ORGANISATIE PROVINCIE LIMBURG

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

24-08 tot 31-08-2019 LimburgDuitsland Neuerburg Hotel Euvea

30 Hasselt gratis

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

05-08 tot 09-08-2019 Sint-MichielsbondBelgië Brasschaat Bielebale

24 Haren gratis

PRETPARKVAKANTIES

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

18-09 tot 20-09-2019 LeuvenNederland Kaatsheuvel Vakantiepark Bosrijk

20 Kessel-Lo - Turnhout station gratis

CITYTRIPS

ORGANISATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

21-04 tot 25-04-2019 Antwerpen, RMTGroot-Brittannië Londen Hotel Double Tree

45 CM-gebouw Mechelen 70

ORGANISATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

22-09 tot 29-09-2019 Waas en DenderSpanje BarcelonaMICs Sant Jordi

22 Sint-Niklaas 215

ORGANISATIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - VOOR -65 JARIGEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

01-05 tot 05-05-2019 BruggeDuitsland Münster Hotel Haus vom Guten Hirten

18 Brugge gratis

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT - VOOR -65 JARIGEN

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

04-10 tot 07-10-2019 Nationaal SecretariaatGroot-Brittannië Londen Travelodge Central Southwark Hotel

20 n.v.t. 45

Page 41: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

- 41 -

FESTIVALVAKANTIES

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

01-08 tot 05-08-2019 Nationaal SecretariaatBelgië Dranouter Festivalsite

10Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

gratis

15-08 tot 19-08-2019 Nationaal SecretariaatBelgië Pukkelpop Festivalsite

10Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

gratis

TREKTOCHTEN

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

april 2019 Nationaal Secretariaati.s.m. U/Turn

Marokko Verschillende regio’s 20 n.v.t. 495

mei 2019 Nationaal Secretariaati.s.m. U/Turn

Spanje Tenerife 20 n.v.t. 535

10-06 tot 17-06-2019

Nationaal Secretariaati.s.m. Resett vzw voor volwassenen met ADHD of ASS

Marokko Hoge Atlas 10 n.v.t. 375

24-06 tot 30-06-2019 Nationaal Secretariaati.s.m. U/Turn

Spanje Pyreneeën Provincie Huesca

20 n.v.t. 525

23-07 tot 30-07-2019 Nationaal Secretariaati.s.m. U/Turn

Zweden Zuidwesten 20 n.v.t. 560

oktober 2019 Nationaal Secretariaati.s.m. U/Turn

Zuid-Afrika Regio Johannesburg 20 n.v.t. 1010

07-10 tot 17-10-2019 Nationaal SecretariaatSpanje Galicië Santiago de Compostella

20 n.v.t. 125

ZEILVAKANTIES

ORGANISATIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

23-08 tot 30-08-2019 LeuvenBelgië Mol Zilvermeer Mol

36 eigen vervoer gratis

ORGANISATIE NATIONAAL SECRETARIAAT

Datum Organiserende regio Locatie Opstapplaatsen €

17-08 tot 23-08-2019 Nationaal SecretariaatNederland Enkhuizen Tweemastklipper Lutgardina

20Brugge, Gentbrugge, Berchem, Hasselt, Leuven

gratis

Voor ieder talent een vakantieBen je een sportief type, dat graag de bergen in trekt? Of kies je eerder voor de �ets, want je dagelijkse rit van 70 km kan je niet missen? Haal jij je hart steeds op tijdens een indrukwekkend optreden op een festival-weide? Of dwaal je liever rond in een stad om elk hoekje en kantje te ontdekken?Ben je gek op water, vanop een zeilboot of liever vanop een dolle pretparkattractie?

Kortom, ben je op zoek naar ‘net dat tikje anders’? Dan vind jij hier, als teamplayer en met jouw bijzonder talent, zeker een vakantie die jou helemaal ligt.

Page 42: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

HET ADRES VAN EEN AFDELING IN JE BUURT? KIJK OP WWW.SAMANA.BE

Meer weten? Stuur je ingevulde infostrook naar Samana, PB 40, 1031 Brussel of [email protected] Naam en voornaam: .................................................................................................................................................................................................Adres: .................................................................................................................................................................................................................................Postcode: ............................................ Plaats: ..........................................................................................................................................................

Ja! Ik maak graag kennis met Samana. Ik ontvang graag:❑ de voorstellingsfolder van Samana❑ de brochure Ontdek je kracht ... aanbod 2019

SAMANA IS EEN VERENIGING DIE DE WEERBAARHEID VAN MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE OF ZORGBEHOEFTE EN HUN MANTELZORGERS VERSTERKT. SAMEN MET DUIZENDEN VRIJWILLIGERS BIEDT SAMANA EEN WAAIER VAN ACTIVITEITEN AAN OM HEN OPNIEUW LATEN DEELNEMEN AAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN, WAARBIJ WORDT UITGEGAAN VAN DE GELIJKWAARDIGHEID TUSSEN ALLE BETROKKENEN.

PLAATSELIJK AANBOD

Vlaanderen telt meer dan 1000 plaatselijke Samana-afdelingen. Deze organiseren heel wat activiteiten voor personen met een chronische ziekte of zorgbehoefte. Ontmoetingen, crea-momenten, uitstappen, vorming… Contact en uitwisseling met lotgenoten en wederzijdse ondersteuning in het leven met een chronische ziekte staan centraal.

Met huisbezoeken proberen de Samana-afdelingen vereenzaming tegen te gaan. Enthousiaste vrijwilligers maken de werking van Samana mogelijk.

ONTDEK JE KRACHT ...

Een verandering in je gezondheidssituatie zet je wereld op zijn kop. Je krijgt heel wat te verwerken en zit met een massa vragen. Samana weet wat je doormaakt. Uit ervaring. Samana leert je omgaan met die ingrijpende veranderingen in je leven. Want je bent dan misschien wel ziek, je bent niet uitgeteld. Je kan best nog voor jezelf zorgen, alleen heb je daar bijvoorbeeld niet meer evenveel energie voor als vroeger. Door jouw speci� eke kennis en vaardigheden te ontwikkelen, ontdek je nieuwe kracht in jezelf en verhogen we je weerbaarheid. Het aanbod bestaat uit vier pijlers: cursussen, informatiesessies, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Ons aanbod is steeds aangepast aan de noden van chronisch zieke mensen. Het contact met lotgenoten biedt een grote meerwaarde.

SAMANA MAGAZINE, MET ZORG GESCHREVEN

Samana Magazine biedt informatie over de brede leefwereld van personen met een ziekte en mantelzorgers. Je krijgt nieuws over de regelgeving voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers en maakt kennis met het ruime aanbod van Sa-mana. Samana Magazine reikt je tal van tips en hulpmiddelen aan om je te helpen omgaan met je ziek-zijn. Bekende en minder bekende mensen komen aan het woord. Onderwerpen als aangepaste vrijetijdsbesteding, toerisme, mode, gezonde voeding… passeren de revue. Jaarlijks verschijnen er tien nummers.

Afgifteka

ntoor: Turnhout / Erkenningsnumm

er: P 309958

/ Periodiciteit: m

aa

ndelijks

#16

Nummer 16 • augustus 2018

Afgifteka

ntoor: Turnhout / Erkenningsnumm

er: P 309958

/ Periodiciteit: m

aa

ndelijks

Ex-actrice en jeugdcoach Ann Ceurvels“Waarom een etiketje plakken een goede zaak kan zijn.”

VLAAMSE PIJNLIGA

De Vlaamse Pijnliga, een initiatief van Samana en een aantal patiëntengroepen, neemt het op voor mensen met chronische pijn. De liga heeft als doelstellingen:

- informeren- lotgenotencontact stimuleren- de samenleving sensibiliseren rond leven met chronische pijn- belangenbehartiging

Lid worden van de Vlaamse Pijnliga kost 10 euro. Als lid ontvang je tien maal per jaar het infotijdschrift ‘Prikkel’ dat samen verstuurd wordt met Samana Magazine. Je kan deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de aangesloten patiëntenorganisaties of door de Vlaamse Pijnliga. In maart en oktober mag je gratis naar de provinciale themadagen van de Vlaamse Pijnliga.

❑ een proefabonnement op Samana Magazine❑ meer informatie rond de Vlaamse Pijnliga

INFO

STRO

OK

MANTELZORG

Mantelzorgers zorgen voor een persoon met een chronische ziekte of zorg-behoefte uit hun directe omgeving: een partner, (één van) de ouders, een kind, een buur… Samana is erkend als vereniging voor mantelzorgers. Als mantelzorgvereniging heeft Samana vier doelstellingen:- informeren- waarderen en erkennen- belangenbehartiging- kansen bieden om op adem te komen.

Samana publiceert over mantelzorg, en organiseert samenkomsten, activiteiten, vakanties. Jaarlijks zetten we de mantelzorger in de bloemetjes op de Dag van de Mantelzorg. Surf zeker ook naar www.ma-zo.be. Een online netwerk dat mantelzorgers kracht geeft.

Is boodschappen doen een hele klus geworden? Contacteer dan de Samana Boodschappenlijn. Je boodschappen worden door een vrijwilliger aan huis gebracht. We beantwoorden al jouw vragen op 0800 95 001 (bereikbaar op weekdagen van 10 tot 12 uur). Alle info op www.samana.be/boodschappenlijn.

SamanaBoodschappenlijn

0800 95 001www.samana.be/boodschappenlijn

Iedere werkdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur luistert een vrijwilliger aan de Mantelzorgtelefoon naar mantelzorgers die hun verhaal eens kwijt willen.

Praten over pijn? Bel de Pijnlijn op 078 159 160. Iedere werkdag bereikbaarvan 10 tot 12 uur en

van 13 tot 16 uur.

Adv_Werkingsuitzichten_f4.indd Alle pagina's 29/10/18 13:26

Page 43: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

HET ADRES VAN EEN AFDELING IN JE BUURT? KIJK OP WWW.SAMANA.BE

Meer weten? Stuur je ingevulde infostrook naar Samana, PB 40, 1031 Brussel of [email protected] Naam en voornaam: .................................................................................................................................................................................................Adres: .................................................................................................................................................................................................................................Postcode: ............................................ Plaats: ..........................................................................................................................................................

Ja! Ik maak graag kennis met Samana. Ik ontvang graag:❑ de voorstellingsfolder van Samana❑ de brochure Ontdek je kracht ... aanbod 2019

SAMANA IS EEN VERENIGING DIE DE WEERBAARHEID VAN MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE OF ZORGBEHOEFTE EN HUN MANTELZORGERS VERSTERKT. SAMEN MET DUIZENDEN VRIJWILLIGERS BIEDT SAMANA EEN WAAIER VAN ACTIVITEITEN AAN OM HEN OPNIEUW LATEN DEELNEMEN AAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN, WAARBIJ WORDT UITGEGAAN VAN DE GELIJKWAARDIGHEID TUSSEN ALLE BETROKKENEN.

PLAATSELIJK AANBOD

Vlaanderen telt meer dan 1000 plaatselijke Samana-afdelingen. Deze organiseren heel wat activiteiten voor personen met een chronische ziekte of zorgbehoefte. Ontmoetingen, crea-momenten, uitstappen, vorming… Contact en uitwisseling met lotgenoten en wederzijdse ondersteuning in het leven met een chronische ziekte staan centraal.

Met huisbezoeken proberen de Samana-afdelingen vereenzaming tegen te gaan. Enthousiaste vrijwilligers maken de werking van Samana mogelijk.

ONTDEK JE KRACHT ...

Een verandering in je gezondheidssituatie zet je wereld op zijn kop. Je krijgt heel wat te verwerken en zit met een massa vragen. Samana weet wat je doormaakt. Uit ervaring. Samana leert je omgaan met die ingrijpende veranderingen in je leven. Want je bent dan misschien wel ziek, je bent niet uitgeteld. Je kan best nog voor jezelf zorgen, alleen heb je daar bijvoorbeeld niet meer evenveel energie voor als vroeger. Door jouw speci� eke kennis en vaardigheden te ontwikkelen, ontdek je nieuwe kracht in jezelf en verhogen we je weerbaarheid. Het aanbod bestaat uit vier pijlers: cursussen, informatiesessies, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Ons aanbod is steeds aangepast aan de noden van chronisch zieke mensen. Het contact met lotgenoten biedt een grote meerwaarde.

SAMANA MAGAZINE, MET ZORG GESCHREVEN

Samana Magazine biedt informatie over de brede leefwereld van personen met een ziekte en mantelzorgers. Je krijgt nieuws over de regelgeving voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers en maakt kennis met het ruime aanbod van Sa-mana. Samana Magazine reikt je tal van tips en hulpmiddelen aan om je te helpen omgaan met je ziek-zijn. Bekende en minder bekende mensen komen aan het woord. Onderwerpen als aangepaste vrijetijdsbesteding, toerisme, mode, gezonde voeding… passeren de revue. Jaarlijks verschijnen er tien nummers.

Afgifteka

ntoor: Turnhout / Erkenningsnumm

er: P 309958

/ Periodiciteit: m

aa

ndelijks

#16

Nummer 16 • augustus 2018

Afgifteka

ntoor: Turnhout / Erkenningsnumm

er: P 309958

/ Periodiciteit: m

aa

ndelijks

Ex-actrice en jeugdcoach Ann Ceurvels“Waarom een etiketje plakken een goede zaak kan zijn.”

VLAAMSE PIJNLIGA

De Vlaamse Pijnliga, een initiatief van Samana en een aantal patiëntengroepen, neemt het op voor mensen met chronische pijn. De liga heeft als doelstellingen:

- informeren- lotgenotencontact stimuleren- de samenleving sensibiliseren rond leven met chronische pijn- belangenbehartiging

Lid worden van de Vlaamse Pijnliga kost 10 euro. Als lid ontvang je tien maal per jaar het infotijdschrift ‘Prikkel’ dat samen verstuurd wordt met Samana Magazine. Je kan deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de aangesloten patiëntenorganisaties of door de Vlaamse Pijnliga. In maart en oktober mag je gratis naar de provinciale themadagen van de Vlaamse Pijnliga.

❑ een proefabonnement op Samana Magazine❑ meer informatie rond de Vlaamse Pijnliga

INFO

STRO

OK

MANTELZORG

Mantelzorgers zorgen voor een persoon met een chronische ziekte of zorg-behoefte uit hun directe omgeving: een partner, (één van) de ouders, een kind, een buur… Samana is erkend als vereniging voor mantelzorgers. Als mantelzorgvereniging heeft Samana vier doelstellingen:- informeren- waarderen en erkennen- belangenbehartiging- kansen bieden om op adem te komen.

Samana publiceert over mantelzorg, en organiseert samenkomsten, activiteiten, vakanties. Jaarlijks zetten we de mantelzorger in de bloemetjes op de Dag van de Mantelzorg. Surf zeker ook naar www.ma-zo.be. Een online netwerk dat mantelzorgers kracht geeft.

Is boodschappen doen een hele klus geworden? Contacteer dan de Samana Boodschappenlijn. Je boodschappen worden door een vrijwilliger aan huis gebracht. We beantwoorden al jouw vragen op 0800 95 001 (bereikbaar op weekdagen van 10 tot 12 uur). Alle info op www.samana.be/boodschappenlijn.

SamanaBoodschappenlijn

0800 95 001www.samana.be/boodschappenlijn

Iedere werkdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur luistert een vrijwilliger aan de Mantelzorgtelefoon naar mantelzorgers die hun verhaal eens kwijt willen.

Praten over pijn? Bel de Pijnlijn op 078 159 160. Iedere werkdag bereikbaarvan 10 tot 12 uur en

van 13 tot 16 uur.

Adv_Werkingsuitzichten_f4.indd Alle pagina's 29/10/18 13:26

Page 44: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Dan hebben we jou nodig!

Nog plaats in jouw kar?

Meer info? Interesse?

www.samana.be/boodschappenlijnof stuur een e-mail naar [email protected]

Breng jij graag iets mee voor iemand uit de buurt, die dit zelf niet meer kan? De Samana Boodschappenlijn helpt mensen voor wie boodschappen doen wegens ziekte of beperking een hele klus is geworden. Zij kunnen bellen naar de Samana Boodschappenlijn. Hun boodschappen worden aan huis gebracht door iemand van de Colruyt klanten. Door jou?

De Samana Boodschappenlijn is ondersteund door Apporto en de Colruyt Group.

17_045_AfficheA3_SamBoodsch_f3.indd 1 24/04/18 16:03

Ret

ou

rad

res:

Sam

ana

Vak

antie

s, H

aach

tses

teen

weg

579

, PB

40,

103

1 B

russ

el

Page 45: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

CO

NTA

CTNaam regio

adresadrestel. fax

Aanvraag tot inschrijvingvakantie of bedevaart 2019

VRIJWILLIGERS

Naam: ..................................................................................................................................................................................

Voornaam: ...........................................................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................................................................

GSM: ....................................................................................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer (verplicht in te vullen indien ziekenfondsklever ontbreekt): ................................................................

1. Vakanties

Ik stel mij kandidaat voor de volgende vakantie(s) en / of bedevaart(en) in volgorde van voorkeur:

Naam vakantie Periode Graag samen op vakantie met

1 van / tot / /

2 van / tot / /

3 van / tot / /

4 van / tot / /

5 van / tot / /

6 van / tot / /

7 van / tot / /

8 van / tot / /

NIEUW Online inschrijven mogelijk op www.samana.be

CO

NTA

CT

Samana regio AntwerpenMolenbergstraat 22000 Antwerpentel. 03 221 95 70 Samana regio Mechelen - TurnhoutKorte Begijnenstraat 222300 Turnhouttel. 014 40 34 89

Page 46: Verrassend Vrijwilligersaanbod 2019samana-antwerpen.be/images/downloads/19_Vrijwilligers... · 2019. 1. 16. · Verrassend Vrijwilligersaanbod SAMANA VERRASSENDE VAKANTIES VOOR MENSEN

Mogen we jou, indien noodzakelijk, contacteren voor:

Andere groepsreizen? Ja Nee

Individuele vakanties? Ja Nee

Vakanties voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Ja Nee

Vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking? Ja Nee

Ga je voor het eerst mee op een Samana-vakantie?

Laat ons dan weten of je één van onderstaande beroepen uitoefent, of hebt uitgeoefend.

Dokter Verpleegkundige Zorgkundige Kinesist

2. Opmerkingen

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

3. Engagementsverklaring

Ik ga akkoord met het nastreven van het DNA van Samana, zoals eerder in deze brochure vermeld, tijdens mijn

deelname aan de vakanties en verklaar voldoende �t en gezond te zijn om de taken die nodig zijn voor de vakanties,

uit te voeren.* Ja Nee

Ik geef Samana toestemming om tijdens vakanties foto’s te maken en deze foto’s eventueel te verspreiden via

eigen communicatiekanalen.* Ja Nee

Ik geef toestemming aan Samana om de contactgegevens die bij CM gekend zijn te gebruiken om ook binnen Samana

mijn gegevens actueel te houden.* Ja Nee

De gevraagde persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten

en publicaties. Ze worden in geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens

die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. Zonder

jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden geschrapt

wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.

Handtekening:

* Wanneer je deze velden niet invult, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de engagemenstverklaring.

Om een betere dienstverlening te voorzien, streven we ernaar in 2019 de

eerste selecties van vrijwilligers ten laatste eind januari te doen.

Bezorg ons je inschrijving zo spoedig mogelijk!