windowsin virran- hallinta-asetukset...joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi...

of 28 /28
Peruskäyttäjälle.net Ohjeen versio 24.11.2020 Windowsin virran- hallinta-asetukset

Upload: others

Post on 19-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

Peruskäyttäjälle.net

Ohjeen versio 24.11.2020

Windowsin virran-hallinta-asetukset

Page 2: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 1

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kan-

sainvälinen -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa https://creativecommons.org/li-

censes/by-nc-nd/4.0/deed.fi

Voit jakaa tätä teosta, kunhan mainitset selkeästi sen alkuperäksi ja tekijäksi Peruskäyttä-

jälle.net -sivuston.

Peruskäyttäjälle.netin Creative Commons-esittely (https://peruskayttajalle.net/tie-

toja.php#cc)

Lisätietoa Creative Commonsista suomeksi (https://creativecommons.fi/)

Page 3: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 2

Sisällysluettelo 1 Johdanto .............................................................................................................................................................. 3

2 Virranhallinta-asetukset Windows 7:ssä............................................................................................. 3

2.1 Virranhallinta-asetusten avaaminen ................................................................................................. 3

2.2 Lepo- ja horrostilan asetukset .............................................................................................................. 4

2.3 Näytön asetukset ........................................................................................................................................ 8

2.4 Kannettavan näytön kirkkauden säätäminen ............................................................................. 10

2.5 Virtapainikkeiden asetukset ............................................................................................................... 12

2.6 Kannen sulkemisen asetukset ............................................................................................................ 14

2.7 Salasanan vaatimisen asetukset ........................................................................................................ 15

3 Virranhallinta-asetukset Windows 10:ssä ........................................................................................ 18

3.1 Näytön sammuttaminen ja lepotila .................................................................................................. 18

3.2 Horrostilan asetukset ............................................................................................................................. 21

3.3 Virtapainikkeiden asetukset ............................................................................................................... 23

3.4 Kannen sulkemisen asetukset ............................................................................................................ 25

4 Windows 10:n versiosta ............................................................................................................................ 27

Page 4: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 3

1 Johdanto

Windowsissa on mahdollista säätää tietokoneen virrankäyttöä. Tämä on hyödyllinen omi-

naisuus etenkin, jos käytössä on kannettava tietokone, jota käytetään akkuvirralla. On myös

tilanteita, jolloin on tarpeellista estää tietokonetta menemästä lepo- tai horrostilaan. Tällai-

nen tilanne voi olla esimerkiksi virustarkistusta suoritettaessa.

Suurinta osaa virranhallinnan asetuksista voi säätää miltä tahansa käyttäjätililtä, mutta joi-

denkin asetusten muuttamiseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet. Lisätietoa käyttä-

jätileistä löytyy tekemästäni ohjeesta Käytä tietokonetta normaalikäytössä käyttäjän oi-

keuksilla (https://peruskayttajalle.net/ohjeet/kayttajatilit.php).

Tässä ohjeessa käydään läpi virranhallinnan perustoiminnot pöytäkoneella ja kannettavalla

tietokoneella Windows 7:ssä ja Windows 10:ssä.

2 Virranhallinta-asetukset Windows 7:ssä

2.1 Virranhallinta-asetusten avaaminen

Voit muuttaa tietokoneen virranhallinta-asetuksia Windows 7:ssä seuraavasti:

1. Napsauta Käynnistä-valikon kuvaketta ja kirjoita Käynnistä-valikon hakuun sana virran.

Seuraavaksi saat listan hakusanaan virran sopivista asetuksista yms. Valitse listasta kohta

Virranhallinta-asetukset (kuva 1).

Kuva 1

Page 5: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 4

2. Avautuvassa ikkunassa pääset muuttamaan eri virranhallinta-asetuksia ikkunan vasem-

massa reunassa olevista kohdista. Ikkunasta löytyvät asetukset vaihtelevat sen mukaan,

käytätkö pöytäkonetta vai kannettavaa tietokonetta. Tarkemmat ohjeet eri asetusten muut-

tamisesta löytyvät tämän ohjeen muista luvuista.

2.2 Lepo- ja horrostilan asetukset

Windows 7:ssä tietokone on mahdollista asettaa menemään automaattisesti lepo- tai hor-

rostilaan silloin, kun tietokonetta ei käytetä. Tämä on järkevää sähkönkulutuksen ja kannet-

tavan tietokoneen akun virransäästön takia.

Lepotila on suunniteltu etenkin pöytäkoneille. Tietokone käynnistyy lepotilasta hyvin nope-

asti ja on sen jälkeen välittömästi käyttövalmis.

Horrostila sen sijaan on suunniteltu kannettaville tietokoneille. Horrostilassa tietokone

sammutetaan ja avoinna olevat ohjelmat sekä tiedostot tallennetaan kiintolevylle. Tällöin

tietokone kuluttaa mahdollisimman vähän virtaa.

Vastaavasti tietokoneen palautuminen horrostilasta on hitaampaa. Horrostila ei ole nor-

maalisti käytössä pöytäkoneilla, mutta se on mahdollista ottaa käyttöön muuttamalla vir-

ranhallinnan lisäasetuksia.

Voit muuttaa lepotilan asetuksia Windows 7:ssä seuraavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 2.1 mukaisesti.

2. Napsauta ikkunan vasemmassa reunassa olevaa kohtaa Muuta aikaa, jolloin tietokone

siirtyy lepotilaan (kuva 2).

3. Jos käytössäsi on pöytäkone, valitse kohdan Aseta tietokone lepotilaan valikosta sopiva

aika. Esimerkissä ajaksi valitaan 15 minuuttia. Jos haluat, että tietokonetta ei mene lepoti-

laan, valitse valikosta kohta Ei koskaan. Sen jälkeen napsauta Tallenna muutokset -paini-

ketta (kuva 3).

Page 6: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 5

Kuva 2

Kuva 3

4. Jos käytössäsi on kannettava tietokone, valitse otsikoiden Akkuvirta ja Verkkovirta alta

kohdista Aseta tietokone lepotilaan sopivat ajat. Esimerkissä asetuksiksi valitaan 10 ja 15

minuuttia. Jos haluat, että tietokone ei mene lepotilaan, valitse valikoista kohta Ei koskaan.

Seuraavaksi napsauta Tallenna muutokset -painiketta (kuva 4).

Page 7: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 6

Kuva 4

Kannettavissa tietokoneissa on mahdollista valita lisäasetuksista, kuinka pian tietokone

siirtyy horrostilaan. Voit muuttaa horrostilaan menemistä seuraavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 2.1 mukaisesti.

2. Napsauta ikkunan vasemmassa reunassa olevaa kohtaa Muuta aikaa, jolloin tietokone

siirtyy lepotilaan (kuva 2, sivulla 5).

3. Napsauta linkkiä Muuta virranhallinnan lisäasetuksia (kuva 5).

4. Avautuvassa ikkunassa etsi kohta Lepotila ja napsauta kohdan edessä olevaa plusmerk-

kiä, jolloin alakohdat tulevat näkyviin (kuva 6).

5. Napsauta alakohdan Siirtymisaika horrostilaan edessä olevaa plusmerkkiä. Seuraa-

vaksi napsauta kohtaa Akkuvirta ja kirjoita kenttään sopiva minuuttimäärä, jonka jälkeen

tietokone menee horrostilaan. Esimerkissä ajaksi annetaan 20 minuuttia.

Toista sama kohdalle Verkkovirta. Lopuksi napsauta ikkunan alareunassa olevaa OK -pai-

niketta (kuva 7).

Page 8: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 7

Kuva 5

Kuva 6

Page 9: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 8

Kuva 7

2.3 Näytön asetukset

Näytön asetukset vaihtelevat suuresti pöytäkoneella ja kannettavalla tietokoneella. Pöytä-

koneella on mahdollista säätää ainoastaan aikaa siihen, milloin näyttö sammutetaan vai pi-

detäänkö näyttö koko ajan päällä.

Kannettavalla tietokoneella sen sijaan on lisäksi mahdollista valita, himmennetäänkö näyt-

töä tietyn ajan kuluttua ja säätää näytön kirkkautta. Voit muuttaa näytön asetuksia Win-

dows 7:ssä seuraavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 2.1 mukaisesti.

2. Napsauta ikkunan vasemmassa reunassa olevaa kohtaa Valitse, milloin näytöstä kat-

kaistaan virta (kuva 8).

3. Jos käytössäsi on pöytäkone, valitse kohdan Sammuta näyttö valikosta sopiva aika. Esi-

merkissä ajaksi valitaan 10 minuuttia. Jos haluat, että näyttöä ei sammuteta, valitse vali-

kosta kohta Ei koskaan. Sen jälkeen napsauta Tallenna muutokset -painiketta (kuva 9).

4. Jos käytössäsi on kannettava tietokone, valitse otsikoiden Akkuvirta ja Verkkovirta alta

kohdista Himmennä näyttö ja Sammuta näyttö sopivat ajat. Esimerkissä asetuksiksi vali-

Page 10: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 9

taan näytön himmentämiseen 2 ja 5 minuuttia sekä sammumiseen 5 ja 10 minuuttia. Jos ha-

luat, että näyttöä ei sammuteta, valitse valikoista kohta Ei koskaan. Seuraavaksi napsauta

Tallenna muutokset -painiketta (kuva 10).

Kuva 8

Kuva 9

Page 11: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 10

Kuva 10

2.4 Kannettavan näytön kirkkauden säätäminen

Kannettavalla tietokoneella on mahdollista säätää näytön kirkkautta. Kirkkautta voi säätää

kahdella tapaa. Voit säätää näytön tämänhetkistä kirkkautta suoraan virranhallinta-asetus-

ten etusivulta Windows 7:ssä seuraavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 2.1 mukaisesti.

2. Ikkunan alareunassa on kohdassa Näytön kirkkaus säädin, jota hiirellä liikuttamalla

näyttöä voi himmentää tai kirkastaa. Kirkkauden säätö on portaallinen (kuva 11).

Lisäksi voit säätää näytön kirkkautta erikseen käytettäessä akkuvirtaa ja verkkovirtaa seu-

raavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 2.1 mukaisesti.

2. Napsauta ikkunan vasemmassa reunassa olevaa kohtaa Muuta aikaa, jolloin tietokone

siirtyy lepotilaan (kuva 2, sivulla 5) tai kohtaa Valitse, milloin näytöstä katkaistaan

virta (kuva 8, sivulla 9).

Page 12: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 11

Kuva 11

3. Valitse otsikoiden Akkuvirta ja Verkkovirta alta kohdista Muuta suunnitelman kirk-

kautta säädintä hiirellä liikuttamalla sopiva näytön kirkkaus. Jos kannettavaa tietokonetta

käytetään akkuvirralla, näytön himmentäminen säästää virtaa. Lopuksi napsauta Tallenna

muutokset -painiketta (kuva 12).

Kuva 12

Page 13: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 12

2.5 Virtapainikkeiden asetukset

Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-

mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen virtapainikkeiden asetuksia Windows

7:ssä seuraavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 2.1 mukaisesti.

2. Napsauta ikkunan vasemmassa reunassa olevaa kohtaa Valitse virtapainikkeiden toi-

minnot (kuva 13).

Kuva 13

3. Jos käytössäsi on pöytäkone, valitse tekstin Virta- ja lepotilapainikkeen asetukset alta vali-

koista sopivat asetukset virta- ja lepotilapainikkeille. Muista asetuksista on myös mahdol-

lista ottaa käyttöön horrostila lepotilan tai tietokoneen sammuttamisen sijaan. Sen jälkeen

napsauta Tallenna muutokset -painiketta (kuva 14).

4. Jos käytössäsi on kannettava tietokone, valitse tekstin Virta- ja lepotilapainikkeen sekä

kannen asetukset alta löytyvien otsikoiden Akkuvirta ja Verkkovirta valikoista sopivat

asetukset virta- ja lepotilapainikkeille.

Page 14: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 13

Muista asetuksista on myös mahdollista ottaa käyttöön horrostila lepotilan tai tietokoneen

sammuttamisen sijaan. Sen jälkeen napsauta Tallenna muutokset -painiketta (kuva 15).

Kuva 14

Kuva 15

Page 15: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 14

2.6 Kannen sulkemisen asetukset

Kannettavalla tietokoneella on mahdollista valita, että kun tietokoneen kansi suljetaan, tie-

tokone voidaan sammuttaa tai se voi mennä lepo- tai horrostilaan. Luonnollisesti on myös

mahdollista valita, että tietokoneen kannen sulkeminen ei aiheuta mitään toimenpiteitä.

Voit muuttaa kannettavan tietokoneen kannen sulkemisen asetuksia Windows 7:ssä seuraa-

vasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 2.1 mukaisesti.

2. Napsauta ikkunan vasemmassa reunassa olevaa kohtaa Valitse kannen sulkemistoi-

minto (kuva 16).

Kuva 16

3. Valitse tekstin Virta- ja lepotilapainikkeiden asetukset alta löytyvien otsikoiden Akkuvirta

ja Verkkovirta kohdista Kun suljen kannen valikoista sopivat asetukset. Asetuksista löy-

tyvät vaihtoehdot lepo- ja horrostilalle, tietokoneen sammuttamiselle ja sille, ettei tietoko-

neen kannen sulkeminen aiheuta mitään toimenpiteitä. Sen jälkeen napsauta Tallenna

muutokset -painiketta (kuva 17).

Page 16: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 15

Kuva 17

2.7 Salasanan vaatimisen asetukset

Virranhallinnan asetuksista voi säätää sitä, kysyykö tietokone käyttäjätilin salasanaa käyn-

nistyessään lepo- tai horrostilasta. Erityisesti kannettavalla tietokoneella on tietotur-

vasyistä aiheellista ottaa salasanan kysyminen käyttöön, jos kannettavaa kuljettaa muka-

naan.

Luonnollisesti tämän asetuksen käyttäminen vaatii, että käyttäjätilille tai -tileille on asetettu

salasana.

Lisätietoa käyttäjätileistä löytyy tekemästäni ohjeesta Käytä tietokonetta normaalikäytössä

käyttäjän oikeuksilla (https://peruskayttajalle.net/ohjeet/kayttajatilit.php).

Voit muuttaa tietokoneen lepo- tai horrostilasta palautumisen salasanan vaatimisen asetuk-

sia Windows 7:ssä seuraavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 2.1 mukaisesti.

Page 17: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 16

2. Napsauta ikkunan vasemmassa reunassa olevaa kohtaa Kysy salasana järjestelmän ak-

tivoituessa (kuva 18).

Kuva 18

3. Jos olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjän oikeuksin, näkyy tekstin Salasanasuojaus tie-

tokoneen aktivoituessa alla linkki Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen. Täl-

löin napsauta kyseistä linkkiä (kuva 19). Jos olet kirjautuneena Windowsiin järjestelmän-

valvojan oikeuksin, ei linkkiä näy.

4 Jos olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjän oikeuksilla, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä

järjestelmänvalvojan salasanaa. Tällöin anna salasana ja napsauta Kyllä -painiketta.

Jos olet kirjautuneena järjestelmänvalvojana, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä, sallitaanko

ohjelman Virranhallinta-asetusten ohjauspaneeli toimia vai ei. Tällöin napsauta Käyttäjäti-

lien valvonnan ikkunassa Kyllä -painiketta.

5. Seuraavaksi valitse tekstin Salasanasuojaus tietokoneen aktivoituessa alta jompikumpi

vaihtoehto (suosittelen valitsemaan vaihtoehdon Vaadi salasana, jos sitä ei ole jo valittu).

Sen jälkeen napsauta Tallenna muutokset -painiketta (kuva 20).

Page 18: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 17

Kuva 19

Kuva 20

Page 19: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 18

3 Virranhallinta-asetukset Windows 10:ssä

3.1 Näytön sammuttaminen ja lepotila

Voit muuttaa tietokoneen virranhallinta-asetuksia Windows 10:ssä seuraavasti:

1. Windows 10:n versiosta riippuen ikkunan vasemmassa alareunassa, Aloitusvalikon oike-

alla puolella on joko hakutoiminnon suurennuslasi tai ”laatikko” hakua varten. Tarvittaessa

napsauta suurennuslasia. Kirjoita joko suurennuslasista avautuvaan hakukenttään tai ole-

massa olevaan hakukenttään siinä olevan tekstin tilalle hakuun teksti virran.

Seuraavaksi saat listan hakuun virran sopivista kohteista. Valitse listasta kohta Virran ja

lepotilan asetukset. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 21).

Kuva 21

2. Avautuvassa ikkunassa voit muuttaa joitakin perustason virranhallinta-asetuksia. Ikku-

nan oikeasta reunasta otsikon Virta ja lepotila alta löytyvät asetukset vaihtelevat sen mu-

kaan, käytätkö pöytäkonetta vai kannettavaa tietokonetta. Kohdassa Näyttö voit valita,

minkä ajan kuluttua näyttö sammutetaan (kuva 22).

Esimerkissä käytössä on kannettava tietokone, jolloin ikkunasta löytyvät verkkovirran ja

akkuvirran asetukset. Voit muuttaa näytön sammuttamiseen kuluvaa aikaa valitsemalla

akku- tai verkkovirran valikosta sopivan vaihtoehdon minuuteissa (kuva 23).

Page 20: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 19

Kuva 22

Kuva 23

3. Kohdassa Lepotila voit valita, minkä ajan kuluttua tietokone menee lepotilaan (kuva 24).

Voit estää lepotilaan menemisen valitsemalla valikosta kohdan Ei koskaan.

Page 21: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 20

Kuva 24

4. Windows 10:ssä tietokone on mahdollista asettaa menemään automaattisesti lepo- tai

horrostilaan silloin, kun tietokonetta ei käytetä. Tämä on järkevää sähkönkulutuksen ja kan-

nettavan tietokoneen akun virransäästön takia.

Lepotila on suunniteltu etenkin pöytäkoneille. Tietokone käynnistyy lepotilasta hyvin nope-

asti ja on sen jälkeen välittömästi käyttövalmis.

Horrostila sen sijaan on suunniteltu kannettaville tietokoneille. Horrostilassa tietokone

sammutetaan ja avoinna olevat ohjelmat sekä tiedostot tallennetaan kiintolevylle. Tällöin

tietokone kuluttaa mahdollisimman vähän virtaa. Vastaavasti tietokoneen palautuminen

horrostilasta on hitaampaa.

Horrostila ei ole normaalisti käytössä pöytäkoneilla, mutta se on mahdollista ottaa käyttöön

muuttamalla virranhallinnan lisäasetuksia. Horrostilan asetusten muuttamista kannetta-

vassa tietokoneessa on käsitelty luvussa 3.2, sivulla 21.

Esimerkissä käytössä on kannettava tietokone, jolloin ikkunasta löytyvät verkkovirran ja

akkuvirran asetukset. Voit muuttaa lepotilaan siirtymiseen kuluvaa aikaa valitsemalla akku-

tai verkkovirran valikosta sopivan vaihtoehdon minuuteissa samoin kuin näytön kohdalla

kuvassa 23.

Page 22: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 21

3.2 Horrostilan asetukset

Voit muuttaa kannettavan tietokoneen virranhallinta-asetuksia Windows 10:ssä seuraa-

vasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 3.1 kohdan 1 mukaisesti (sivulla 18).

2. Avautuvassa ikkunassa napsauta kohdassa Lisäasetukset linkkiä Virran lisäasetukset

(kuva 25). Ikkunan koosta riippuen linkki voi olla ikkunan alareunassa tai oikeassa yläreu-

nassa.

Kuva 25

3. Avautuvassa Virranhallinta-asetukset -ikkunassa napsauta vasemmassa reunassa koh-

taa Muuta aikaa, jolloin tietokone siirtyy lepotilaan (kuva 26).

Kuva 26

4. Seuraavaksi napsauta linkkiä Muuta virranhallinnan lisäasetuksia (kuva 27).

Page 23: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 22

Kuva 27

5. Avautuvassa ikkunassa etsi kohta Lepotila ja napsauta kohdan edessä olevaa plusmerk-

kiä, jolloin alakohdat tulevat näkyviin (kuva 28).

Kuva 28

6. Napsauta alakohdan Siirtymisaika horrostilaan edessä olevaa plusmerkkiä. Seuraa-

vaksi napsauta kohtaa Akkuvirta ja kirjoita kenttään sopiva minuuttimäärä, jonka jälkeen

Page 24: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 23

tietokone menee horrostilaan. Esimerkissä ajaksi annetaan 60 minuuttia. Toista sama koh-

dalle Verkkovirta. Lopuksi napsauta ikkunan alareunassa OK -painiketta (kuva 29).

Kuva 29

3.3 Virtapainikkeiden asetukset

Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-

mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen virtapainikkeiden asetuksia Windows

10:ssä seuraavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 3.1 kohdan 1 mukaisesti (sivulla 18).

2. Avautuvassa ikkunassa napsauta kohdassa Lisäasetukset linkkiä Virran lisäasetukset

(kuva 30). Ikkunan koosta riippuen linkki voi olla ikkunan alareunassa tai oikeassa yläreu-

nassa.

Kuva 30

Page 25: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 24

3. Avautuvassa Virranhallinta-asetukset -ikkunassa napsauta vasemmassa reunassa koh-

taa Valitse virtapainikkeiden toiminnot (kuva 31).

Kuva 31

4. Jos käytössäsi on pöytäkone, valitse tekstin Virta- ja lepotilapainikkeen asetukset alta vali-

koista sopivat asetukset virta- ja lepotilapainikkeille. Muista asetuksista on myös mahdol-

lista ottaa käyttöön horrostila lepotilan tai tietokoneen sammuttamisen sijaan. Sen jälkeen

napsauta Tallenna muutokset -painiketta (kuva 32).

Kuva 32

5. Jos käytössäsi on kannettava tietokone, valitse tekstin Virta- ja lepotilapainikkeen sekä

kannen asetukset alta löytyvien otsikoiden Akkuvirta ja Verkkovirta valikoista sopivat

asetukset virta- ja lepotilapainikkeille.

Muista asetuksista on myös mahdollista ottaa käyttöön horrostila lepotilan tai tietokoneen

sammuttamisen sijaan. Sen jälkeen napsauta Tallenna muutokset -painiketta (kuva 33).

Page 26: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 25

Kuva 33

3.4 Kannen sulkemisen asetukset

Kannettavalla tietokoneella on mahdollista valita, että kun tietokoneen kansi suljetaan, tie-

tokone voidaan sammuttaa tai se voi mennä lepo- tai horrostilaan. Luonnollisesti on myös

mahdollista valita, että tietokoneen kannen sulkeminen ei aiheuta mitään toimenpiteitä.

Voit muuttaa kannettavan tietokoneen kannen sulkemisen asetuksia Windows 10:ssä seu-

raavasti:

1. Avaa virranhallinta-asetukset luvun 3.1 kohdan 1 mukaisesti (sivulla 18).

2. Avautuvassa ikkunassa napsauta kohdassa Lisäasetukset linkkiä Virran lisäasetukset

(kuva 34). Ikkunan koosta riippuen linkki voi olla ikkunan alareunassa tai oikeassa yläreu-

nassa.

Kuva 34

Page 27: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 26

3. Avautuvassa Virranhallinta-asetukset -ikkunassa napsauta vasemmassa reunassa koh-

taa Valitse kannen sulkemistoiminto (kuva 35).

Kuva 35

4. Valitse tekstin Virta- ja lepotilapainikkeen sekä kannen asetukset alta löytyvien otsikoiden

Akkuvirta ja Verkkovirta kohdan Kun suljen kannen valikoista sopivat asetukset. Ase-

tuksista löytyvät vaihtoehdot lepo- ja horrostilalle, tietokoneen sammuttamiselle ja sille,

ettei tietokoneen kannen sulkeminen aiheuta mitään toimenpiteitä.

Sen jälkeen napsauta Tallenna muutokset -painiketta (kuva 36).

Kuva 36

Page 28: Windowsin virran- hallinta-asetukset...Joistakin tietokoneista löytyy virtapainikkeen lisäksi painike, jolla tietokoneen saa mene-mään lepo- tai horrostilaan. Voit muuttaa tietokoneen

© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-

EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä 27

4 Windows 10:n versiosta

Windows 10:een julkaistaan kaksi suurta ominaisuuspäivitystä vuodessa. Näiden päivitys-

ten myötä Windows 10:n ulkoasuun ja toimintoihin tulee usein muutoksia. Siksi tämä ohje

saattaa poiketa siitä, miltä Windows 10 ja sen toiminnot näyttävät omalla tietokoneellasi.

Tämä ohje on tehty tai tämä ohje on päivitetty Windows 10:n lokakuun 2020 ominaisuus-

päivityksen (versionumero 20H2) mukaan. Peruskäyttäjälle.netin Ohjeet -sivulta löytyy

aina uusin tieto siitä, mitä Windows 10:n versiota ohjeiden tekemiseen on käytetty:

https://peruskayttajalle.net/ohjeet.php#a

Jos et ole varma, mitä Windows 10:n versiota käytät, olen tehnyt ohjeen Tarkista Windows

10:n versio (https://peruskayttajalle.net/ohjeet/w10_versio.php).

Jos et ole varma, mitä Windowsin versiota ylipäätään käytät, Linkkejä -sivulta löytyy linkki

asian tarkistamiseen (https://peruskayttajalle.net/linkkeja.php#perustiedot).

Tietoa Peruskäyttäjälle.netin ohjeiden vanhoista versioista löytyy Tietoja -sivulta:

https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#versiot