027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ)....

44

Upload: voliem

Post on 20-Jun-2019

267 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,
Page 2: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

CIP - Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд

027.022(497.11):025.2(082.824)321.18:929 Константин I Велики

КРИВОКУЋА, Славица, 1959- Цар Kонстантин у завичајним збиркама : каталог изложбе / [аутори каталога Славица Кривокућа, Марија Чупић]. - Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2013 (Ниш : Медивест). - 40 стр. : илустр. ; 16 cm

„Поводом 1700 година Миланског едикта“ --> колофон. - Податак о ауторкама преузет из колофона. - Тираж 100. - Регистри.

ISBN 978-86-85425-22-61. Чупић, Марија [аутор], 1960-a) Народна библиотека „Стеван Сремац“ (Ниш) - Фондови - Изложбени каталози б) Константин I Велики, римски цар (око 280-337)COBISS.SR-ID 203460620

Page 3: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

Константин Велики(око 280, Ниш – 337, Никомедија)

313. година, година доношења Миланског едикта о толеранцији, један је од најважнијих датума за историју хришћана. Хришћанима је тада дозвољено слободно исповедање вере.

*** „...Када смо ја, Константин Август, и ја Ликиније Август, срећно стигли у Милано, и када смо узели у разматрање све што је благополучно за напредак и тицало се друштва, међу осталим стварима које су нам изгледале да могу бити корисне за све у сваком погледу, ми смо одлучили, изнад свега и на првом месту, да издамо правила која осигуравају поштовање и уважавање Божанства. Одлучили смо, другим речима, да дозволимо и хришћанима и свима другима слободу избора и да следују вери коју би они желели, као и било којој божанској или небеској ствари, да би могли и ми и сви они који су под нашом влашћу добар и миран живот водити. Тако дакле, здравим и правилним расуђивањем, одлучили смо да не треба апсолутно никоме одбијати

право (слободу) да следује и изабере побожност и веру хришћана, и да сваком буде дата могућност (слобода) да промишљено приступа оној вери, коју он сам сматра да му је корисна, тако да би Божанство могло да нам испуни у свему своју заштиту и доброчинство...“

Из текста Миланског едикта

Каталог

Изложба „Цар Константин у завичајним збиркама“, организована је поводом 1700 година Миланског едикта и представља избор грађе из завичајних фондова Народне библиотеке „Стеван Сремац“. Каталог изложбе је подељен у три целине: Књиге, Некњижна грађа и Периодика и прилози у периодици. У оквиру сваке целине, библиографске јединице су сређене хронолошки, а у оквиру једне године азбучно. Каталог садржи потпуни опис јединица грађе, према међународним стандардима ISBD(M), ISBD(CR), ISBD(CP), ISBD(NBМ). Уз сваки опис стоји ID број у НИБИС-у и сигнатура, осим за јединице које су биле у поступку библиографске обраде у тренутку рада на каталогу. Каталог садржи регистар аутора и регистар наслова. Регистри су сређени азбучним редом. Наслови су наведени писмом публикације. Имена аутора су наведена ћирилицом, у фонетском облику.

1

Page 4: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

1ЗОТОВИЋ, Љубица Касноантичка некропола у Јагодин-мали у Нишу / Љубица Зотовић, Невенка Петровић. - [Ниш : Народни музеј, 1968] (Ниш : Просвета). - [19] стр. : илустр. ; 22 cm

NIBIS ID : 4082Z 60

2ЛАТКОВИЋ, Радмила Медијана / [концепција, избор изложеног материјала и текст Радмила Латковић, Слободан Дрча, Душанка Јанковић-Михалџић ; превод Мирјана Красојевић]. - Ниш : Народни музеј, 1979. - 45 стр., XXXVIIIстр. с таблама ; 26 cm

NIBIS ID : 902 Z 1364

КЊ

ИГЕ

2

Page 5: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

4ПЕТРОВИЋ, Петар Медијана : резиденција римских царева / Петар Петровић ; [превод Татјана Мандић]. - Београд : Српска академија наука и уметности : Археолошки институт ; Ниш : Народни музеј, 1994 (Београд : Tipografic). - 113 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст на срп.и енгл.јез. - Тираж 2000. - Библиографија: стр.103-109.

NIBIS ID : 106282Z 3200

3 РИМСКИ царски градови и палате у Србији / приредио Драгослав Срејовић ; [аутори изложбе Драгослав Срејовић, Петар Петровић] . - Београд : Српска академија наука и уметности, [1993](Београд : Публикум) . - 401 стр. : фотогр. ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности ; 73)

На корицама : Sirmium, Romuliana, Naissus. - Тираж 1000. - Библиографија: стр. 391-401.

NIBIS ID : 40364Z 3033

3

Page 6: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

5ПЕТРОВИЋ, Петар Ниш у античко доба = Niš in ancient times / Петар Петровић ; приредио Александар Јовановић. - 2. допуњено изд. - Ниш : Просвета, 1999 (Ниш : Просвета). - 214 стр., [2] пресавијена листа с геогр. картама : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Белег)

Тираж 500. - Пролог / Александар Јовановић: стр. 5-6. - Слика аутора и белешка о аутору на корицама. - Resume / translated by Joan Coddington. - Библиографија: стр. 195-200. - Регистар.

ISBN 86-7455-399-0NIBIS ID : 9472Z 4552

6РАКОЦИЈА, Миша Културна ризница Ниша = The Cultural Treasurеs of Niš / Миша Ракоција = Miša Rakocija ; [превод Златана Павловић ; фотографија Ненад Младеновић]. - 1. изд = 1st ed. - Ниш : Просвета = Niš : Pros-veta, 2001 (Ниш : Просвета ). - 135 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст упоредо на срп. и енгл. језику. - Тираж 1000. - Поводом 2000. година од рођења Исуса Христа / Епископ нишки Иринеј: стр. 5. - Библиографија: стр. [139-140].

ISBN 86-7455-460-1(брош.)NIBIS ID : 6500Z 4985

4

Page 7: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

7 ВОЈСКОВОЂА, цар, светац : избор текстова о лику и делу Константина Великог / [приредио] Небојша Озимић. - 2. допуњено изд. - Ниш : Просвета, 2002 (Ниш : Просвета). - 204 стр., [12] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Белег)

Тираж 500. - Стр. 7-8: Реч на почетку / Небојша Љ. Озимић. - Реч о ауторима: стр. 199-201. - На пресавијеном делу кор. листа слика аутора и белешка о њему. - Библиографија уз поједине радове. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 86-74455-510-1(брош.)NIBIS ID : 3934 Z 6050

8 МЕЂУНАРОДНА академија „Култ Св. цара Константина између Истока и Запада“ (2001 ; Ниш) Zbornik radova sa Međunarodne akademije „Kult Sv. cara Konstan-tina između Istoka i Zapada“, Niš, 15. decembar 2001. / [organizator] Societa Dante Alighieri, Podružnica u Nišu ; [prevod Slavica Mitić-Paolillo, Gaetano Paolillo, Isabella Meloncelli ; fotografije Vladimir Zaharjašević]. - Niš : Punta, 2003 (Niš : Punta ). - 74, 84 str., [4] str. s tablama : fotogr. ; 24 cm

Nasl. str. prištampanog prevoda: Atti del` Accademia internazionale „Il culto di San Constantino imperatore tra Oriente ed Occidente“, Niš, 15 decembre 2001 / [organizzata dal] Societa Dante Alighieri, Comi-tato di Niš. - Upor. tekst na srp. i ital. jeziku. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Str. 7: Uvod / Gaetano Paolillo. - Reč o autorima: str. 9-10. - Napomene i bibliografske beleške uz tekst.

ISBN 86-83119-63-7(broš.)NIBIS ID : 2049Z 6221

5

Page 8: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

9 АРХЕОЛОШКО благо Ниша : од неолита до средњег века = Archaeological Treasure of Niš : from the Neolithic to the Middle Ages / [аутори изложбе Мира Јоцић ... [и др.] ; изложбу приређују Галерија Српске академије наука и уметности [и] Народни музеј Ниш ; превод на енглески Мирјана Вукмановић, Весна Црноглавац ; фотографије Ненад Младеновић]. - Београд : САНУ = Belgrade : SASA, 2004 (Београд : Tipografic plus). - 288 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Галерија Српске академије наука и уметности = Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts ; 102)

Делимично упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1.000. - Стр. 9-10: Предговор / Дивница Пешић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 277-284.

ISBN 86-7025-359-3(брош.)NIBIS ID : 4079 Z 6012

10 CARSKA trpeza = Imperial dining tables : Naissus / ideja Slaviša Žarić ; prevod Mihajlo Antović. - Niš : TON [Turistička ogranizacija Niš], 2004 (Niš : Sitomehanika ). - 23 str. : ilustr. ; 15x16 cm + [6] razglednica

Tiraž 850. - U omotu „Carska trpeza“ i razglednice. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod.

ISBN 88-84793-06-4(broš.)NIBIS ID : 51749Z 8500

6

Page 9: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

11ДРЧА, Слободан Медијана / [аутор публикације Слободан Дрча ; фотографије Ненад Младеновић ; превод на енглески Златана Павловић]. - Ниш : Народни музеј, 2006 (Ниш : Пеликан ). - 65 стр. : илустр. ; 24 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о аутору преузет из колофона. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 63-64.

ISBN 86-83019-11-X(брош.)NIBIS ID : 102693 Z 6710

12ЛОПАНДИЋ, Душко Purpur imperije : rimski carevi sa prostora Srbije i Balkana / Duško Lopandić ; [ilustracije Irena Palečak-Radmanović]. - Beograd : Book & Marso, 2007 (Bor : Tercija ). - 105 str., [6] str. s tablama : ilustr. ; 31 cm

Tiraž 1000. - [Rimski novac]: str. [106-111].

ISBN 978-86-7748-085-1(karton)NIBIS ID : 107613Z 6993

7

Page 10: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

13ОЗИМИЋ, Небојша Милански едикт / Небојша Озимић. - Ниш : Зограф, 2009 (Ниш : Пунта ). - 112 стр. : илустр. ; 17 cm

Део текста упоредо на лат. и срп. језику. - Тираж 500. - Предговор: стр. 7-10. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 107-112.

ISBN 978-86-7578-198-1(брош.)NIBIS ID : 112940Z 7529

14СТОЈИЉКОВИЋ, Дејан Konstantinovo raskršće / Dejan Stojiljković. - 7. izd. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art ). - 259 str. ; 20 cm. - (Edicija Meridijan ; knj. 20)

O autoru: str. [261]. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-521-0163-4(broš.)NIBIS ID : 113154Z 7508

8

Page 11: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

15ЦЕРОВИЋ Тасић, Мира Константин Велики = Constantin the Great / [текст] Мира Церовић ; [илустрације] Мира Церовић, Ана Симић ; [превод на енглески Душан Абрамовић]. - Ниш : Свен, 2010 (Ниш : 27 август). - 15 стр. : илустр. ; 30 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1000.

ISBN 978-86-7746-218-5(брош.)NIBIS ID : 112932Z 7536

16КЕРАВИЦА, Никола Nepobedivi Konstantin / Nikola Keravica. - Beograd : Evoluta, 2011 (Beograd : Publish ). - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

Autorova slika. - Tiraž 1000. - Str. 123-124: Pogovor / Radivoj Radić. - O autoru: str. 130. - Bibliografija: str. 125-126. - Registar.

ISBN 978-86-85957-40-6(broš.)NIBIS ID : 123204 Z 8226

9

Page 12: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

17ОЗИМИЋ, Небојша Милански едикт = Edict of Milan / Небојша Озимић ; [превод на енглески језик Ивана Филиповић]. - 4. изд. = 4th ed. - Ниш : Медивест, 2011 (Ниш : Медивест ). - 118 стр. : илустр. ; 17 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1000. - На насл. стр. посвета и потпис аутора. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Bibliography ; Селективна библиографија: стр. 110-115.

ISBN 978-86-88415-24-8(брош.)NIBIS ID : 120259Z 8034

18СТОЈИЉКОВИК, Дејан Крстопатот на Константин / Дејан Стојиљковик ; [превод од српски језик Димче Николовски]. - Скопје : Култура, 2011 (Скопје : Алфа 94 ). - 274 стр. ; 20 cm. - (Едиција-Liber Eximus)

Превод дела: Konstantinovo raskršće / Dejan Stojiljković. - За авторот: стр. 273-274.

ISBN 978-9989-32-628-8(брош.)NIBIS ID : 120819Z 8158

10

Page 13: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

19МИТРОВИЋ, Тодор Свети цар Константин / илустрације Тодор и Ана Митровић ; сценарио Драган Лазаревић. - Врање : Фонд „Свети Прохор Пчињски“ Православне епархије врањске, 2012 (Београд : Штампарија СПЦ ). - 16 стр. : илустр. ; 21x21 cm. - (Стрип едиција / [Фонд „Свети Прохор Пчињски“ Православне епархије врањске] ; св. 2)

Кор. насл. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 1.000

NIBIS ID : 124206 Z 8554

20СТОЈИЉКОВИЋ, Дејан Konstantinovo raskršće . [1], Kraljevstvo krvi / scenario Dejan Stojiljković (prema svom istoimenom romanu) ; crtež Dragan Paunović. - Beograd : Moro, System Comics, 2012 (Beograd : Merkur ). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000. - Str. 2-3: Konstantinov Dorćol / Bojan M. Đukić. - Bio-grafije [autora]: str. 3. - Str. 55-57: Trinaesti apostol : Konstantin Veliki - reformator, ratnik, državnik, svetac ... / Dejan Stojiljković. - Mrtve stvari: str. 62-68.

ISBN 978-86-84687-98-4(broš.)NIBIS ID : 128502Z 8814

11

Page 14: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

21БОЛОТОВ, Василиј Васиљевич Црква и држава у време Константина Великог / В. [Василиј] В. [Васиљевич] Болотов ; [превео са руског Ђорђе Лазаревић]. - Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2013 (Београд : Службени гласник ). - 158 стр. : ауторова слика ; 31 cm

Превод дела: Лекции по истории древней Церквы. История Церквы в период Вселенских соборов. 1, Церковь и государство / Василий Васильевич Болотов. - Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 4. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-85425-20-2(картон у заштитној кутији)NIBIS ID : 128674 Z 8817

22БРИЛИЈАНТОВ, Александар Иванович Император Константин Велики и Милански едикт из 313. године / Александар Иванович Брилијантов ; [превео са руског Ђорђе Лазаревић]. - Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2013 (Београд : Службени гласник ). - 181 стр. : ауторова слика ; 31 cm

Превод дела: Император Константин Великий и Миланский Эдикт 313 года / А. [Александр] И. [Иванович] Бриллиантов. - Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 4. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-85425-21-9(картон у заштитној кутији)NIBIS ID : 38108 Z 8816

12

Page 15: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

23INTERNATIONAL Conference Commemorating the 1700th Anniver-sary of the Edict of Milan (2013 ; Niš) Saint Emperor Constantine and Christianity : book of abstracts : International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan 31 May - 2 June 2013 / editor Dragiša Bojović. - Niš : The Center of Church Studies : Faculty of Philosophy, 2013 (Niš : Scero print). - 164 str. ; 21 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-86-84105-40-2 (broš.)NIBIS ID : 12445Z 8770

24JЕВТИЋ, Атанасије Свети цар Константин и Милански едикт : 313-2013 : у спомен 1700 година Миланског едикта / епископ Атанасије (Јевтић) = Ο αγιος Βασιλευσ Κωνσταντινοσ και το Εδικτο τоυ Μιλανου Επισκοποσ Αθανασιυ (Γιεβτιτς) = Святой ЦарЬ Константин и Миланский эдикт / епископ Афанасий (Евтич) = Holy Emperor Constantine and Edict of Milan / bishop Athanasius (Yevtich). - Врњачка Бања : Братство Св. Симеона Мироточивог ; Требиње : Манастир Тврдош ; Ниш : Епархија нишка, 2013 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). - 159 стр. : илустр. ; 21 cm

Текстови на више језика. - Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-85383-12-0(брош.)

13

Page 16: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

25ЈОВАНОВИЋ, Александар Putem Božjih znakova / [autori teksta Aleksandar Jovanović, Marko Đorđević ; fotografije Dragan Bosnić ; prevod Andrijana Stojanović]. - Niš : Turistička organizacija Niš, 2013 (Niš : Pergament print ). - XVII, XVII str., [4] str. s tablama : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Nasl. str. prištampanog prevoda: The Road of Divine Signs. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 1.000.

NIBIS ID : 127718Z 8675

26МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Свети цар Константин и хришћанство (2013 ; Ниш) Свети цар Константин и хришћанство . Том 1 : Међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта, 31. мај - 2. јун 2013. / уредник Драгиша Бојовић. - Ниш : Центар за црквене студије : Филозофски факултет, 2013 (Ниш : Пунта ). - 654 стр. ; 25 cm

На спор. насл. стр.: Saint Emperor Constantine and Christianity. - Радови на више језика. - Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Summaries.

ISBN 978-86-84105-38-9(картон)NIBIS ID : 68442 Z 8696

14

Page 17: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

27МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Свети цар Константин и хришћанство (2013 ; Ниш) Свети цар Константин и хришћанство . Том 2 : Међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта, 31. мај - 2. јун 2013. / уредник Драгиша Бојовић. - Ниш : Центар за црквене студије : Филозофски факултет, 2013 (Ниш : Пунта ). - 606 стр., [4] стр. с таблама : илустр. ; 25 cm

На спор. насл. стр.: Saint Emperor Constantine and Christianity. - Радови на више језика. - Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Summaries.

ISBN 978-86-84105-39-6(картон)NIBIS ID : 128115 Z 8697

28НАУЧНИ скуп „Ниш и Византија“ (11; 2012; Ниш) Ниш и Византија. 11 : зборник радова / Једанаести научни скуп [„Ниш и Византија“], Ниш, 3-5. јун 2012. [у оквиру прославе] Дани Св. цара Константина и царице Јелене ; уредник Миша Ракоција ; [превод резимеа Саша Миљковић]. - 1. изд. - Ниш : Град Ниш : Универзитет : Православна епархија нишка : Нишки културни центар, 2013 (Ниш : Пергамент принт ). - 493 стр. : илустр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: Niš and Byzantium. - Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Радови на више језика. - Тираж 600. - Стр. 13-19: Свети цар Константин и наслеђе Европе / Миша Ракоција ; St Emperor Constantine and the Heritage of Europe / Miša Rakocija. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз поједине радове. - Резимеи на срп. и енгл. језику.

ISBN 978-86-6101-086-6(брош.)NIBIS ID : 128242Z 8686

15

Page 18: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

29 НИШ и хришћанско наслеђе : Ниш и Византија-посебно издање поводом 1700. година од потписивања Миланског едикта / уредници Миша Ракоција, Милица Тодоровић. - 1. изд. - Ниш : Град Ниш : Универзитет : Православна епархија нишка : Нишки културни центар, 2013 (Ниш : Пергамент принт ). - 647 стр. : илустр. ; 25 cm + Подаци о штампаним чланцима ([2] стр.)

На спор. насл. стр.: Niš and Christian Heritage. - „Посебно издање зборника „Ниш и хришћанско наслеђе“ чини избор текстова публикованих у зборницима „Ниш и Византија“ од бр. 1 до бр. 10, чији аутори за предмет интересовања имају Ниш“ →предговор. - Радови на више језика. - Тираж 1.000. - Стр. 13-15: Предговор / Миша Ракоција. - На врху насл. стр.: Дани св. цара Константина и царице Јелене. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резимеи на срп. и енгл. језику.

ISBN 978-86-6101-087-3(картон)NIBIS ID : 128243Z 8685

30РАДИЋ, Радивој Trijumf hrišćanstva : Konstantin, Niš i Milanski edikt / [Radivoj Radić]. - Beograd : Zavod za udžbenike : Službeni glasnik : Dan Graf, 2013 (Beograd : Glasnik ). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 40.000. - Str. 83-87: Trinaesti apostol / Dejan Stojiljković. - Str. 89-95: Budućnost slobode / Farid Zakarija. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

ISBN 978-86-83517-75-6(broš.)NIBIS ID : 126194Z 8485

16

Page 19: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

31РАКОЦИЈА, Миша Константинов град : старохришћански Ниш = The Constan-tines City : Ancient Christian Niš / Миша Ракоција = Miša Rakocija ; [превод Иван Стаменковић, Милица Загорац ; фотографије Миша Ракоција, Јовица Крстић, Жељко Цајић ; цртежи Јелена Ракоција, Марко Диманић, Надежда Ракоција]. - 1. изд. - Ниш : Графика Галеб : Православна епархија нишка : Град Ниш : Универзитет : Завод за заштиту споменика културе, 2013 (Ниш : Графика Галеб ). - 367 стр. : илустр. ; 29 cm

„Поводом 1700. година од потписивања Миланског едикта“ → прелим. стр. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 349-363.

ISBN 978-86-7480-076-8(картон)NIBIS ID : 128618Z 8813

32СЕНЋАНСКИ, Душан Ниш - пасош добродошлице = Niš - Welcome Passport = Syn-graphus amicus : 313-2013 - Edictum mediolanense / [аутор Душан Сенћански]. - Ниш : Academia Homo Turisticus, 2013 ([б.м. : б.и.] ). - 36 стр. : илустр. ; 12 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о аутору преузет из колофона.

NIBIS ID : 128516Z 8812

17

Page 20: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

33 СЛУЖБА светом равноапостолном цару Константину и мајци његовој светој Јелени / [превели Милан Јанковић, Бранислав Јоцић]. - Ниш : Православна епархија нишка, 2013 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). - 35 стр. : илустр. ; 21 cm

Упоредо црквенословенски текст и срп. превод. - Тираж 500.

ISBN 978-86-89293-08-1(картон)

34СТОЈИЉКОВИЋ, Дејан Konstantinovo raskršće . [2], Nasleđe predaka / [scenario] Dejan Stojiljković ; [crtež] Aleksa Gajić, Dragan Paunović. - Beograd : Moro, System Comics, 2013 (Beograd : Merkur ). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000. - Str. 2-3: Apokaliptična vizija u modernom proznom izrazu / Milo Lompar, Radivoje Mikić, Dimitrije Tasić. - Tajne carskog grada: str. 53-55. - Znak vampira : duša i telo, zubi i krv: str. 56-57. - Filius solis : odlomak iz romana „Znamenje anđela“ : str. 58-60.

ISBN 978-86-89309-07-2(broš.)NIBIS ID : 128503Z 8815

18

Page 21: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

35 ХРИШЋАНСТВО у Нишу кроз векове / [аутори изложбе и каталога Слободан Дрча ... [и др.] ; фотографија Жељко Цајић]. - Ниш : Народни музеј, 2013 (Ниш : Медивест ). - 200 стр. : илустр. ; 25 cm

Подаци о ауорима преузети из колофона. - Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз већину радова.

ISBN 978-86-83019-22-9(брош.)NIBIS ID : 35512Z 8486

19

Page 22: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

36 ПОРТРЕТ Константина Великог из Ниша [Сликовна грађа] = Constantin le Grand, portrait trouvé â Niš. - Београд : Народни музеј = Belgrade : Musée National, [1970]. - 1 разгледница : црно-бела ; 14 х 9 cm

Насл. преузет с реверсне стр.

NIBIS ID : 120853 RZ 408

37 МEDUZA-Mediana [Slikovna građa] : IV vek. - Niš : Narodni muzej, [1988?]. - 1 razglednica : u boji ; 15 х 11 cm

Nasl. preuzet sa reversne str.

NIBIS ID : 120947 RZ 416

НЕ

КЊ

ИЖ

НА

ГРА

ЂА

20

Page 23: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

38МЛАДЕНОВИЋ, Ненад Ниш-Медијана [Сликовна грађа] : детаљ мозаика (IV век) = Niš-Mediana : Mosaic detail (IV cent.) / фото Н.[Ненад] Младеновић. - Ниш : Народни музеј, [1995?] (Ниш : Графика Галеб). - 1 разгледница : у боји ; 10 х 15 cm

Насл. преузет с реверсне стр.

NIBIS ID : 120945 RZ 415

39МЛАДЕНОВИЋ, Ненад Ниш [Сликовна грађа] : Цар Константин = Emperor Constantine : Niš / фото Н. [Ненад] Младеновић . - Ниш : Народни музеј, [1995?](Ниш : Графика Галеб ). - 1 разгледница : у боји ; 15 х 10 cm

Насл. преузет с реверсне стр.

NIBIS ID : 120938 RZ 413

21

Page 24: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

40ДИМИТРИЈЕВИЋ, Илија Iskopine Mediana [Сликовна грађа] : Ниш = Niš : Mediana-excavation site / foto Ilija Dimitrijević. - Niš : Turistička organizacija : Prosveta, [1996?] (Niš : Prosveta ). - 1 razglednica : u boji ; 17 x 12 cm

Nasl. preuzet sa reversne str.

NIBIS ID : 120619 RZ 360

41РАКОЦИЈА, Миша Манастири и цркве града Ниша [Електронски извор] = Monas-teries and churches of Niš / Миша Ракоција, Јелена Ракоција ; превод на енглески Златана Павловић ; фото запис Видосав Стојановић, Милентије Максимовић и Миша Ракоција ; спикер ђакон Бобан Миловановић. - Ниш : Студентски културни центар, 1999 (Ниш : СКЦ). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : слика, звук, текст ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са етикете на диску. - Тираж 500.

ISBN 86-7757-062-4Zcd 1

22

Page 25: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

42 KONSTANIN Veliki [Slikovna građa] : prvi srpski dugometražni crtani film = Константин Велики : дугометражни цртани филм. - [Ниш] : СЦФ`98, [2002?] (Ниш : Пунта ). - 1 razglednica : u boji ; 11 х 16 cm

Nasl. preuzet sa aversne str. - „Producent: SCF`98 ; Režija: Zoran Stefanović, Dejan Dabić, Milutin Zdravković ; Scenario: Sanja Lazetić, Milutin Zdravković ; Glavni crtač : Marina Živković ; Glavni animator: Zoran Stefanović ; Animacija i montaža: Slobodan Milošević ; 3D di-zajn: Miroslav Ivić ; Kompozitor: Bata Zlatković ; Tekst pesama: Mile Ostojić“ → reversna str.

NIBIS ID : 120958 RZ 417

43 KONSTANIN Veliki [Slikovna građa] : prvi srpski dugometražni crtani film = Константин Велики : дугометражни цртани филм. - [Ниш] : СЦФ`98, [2002?] (Ниш : Пунта ). - 1 mozaik razglednica : u boji ; 11 х 16 cm

Nasl. preuzet sa aversne str. - „Producent: SCF`98 ; Režija: Zoran Stefanović, Dejan Dabić, Milutin Zdravković ; Scenario: Sanja Lazetić, Milutin Zdravković ; Glavni crtač : Marina Živković ; Glavni animator: Zoran Stefanović ; Animacija i montaža: Slobodan Milošević ; 3D di-zajn: Miroslav Ivić ; Kompozitor: Bata Zlatković ; Tekst pesama: Mile Ostojić“ → reversna str.

NIBIS ID : 120964 RZ 419

23

Page 26: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

44 KONSTANIN Veliki [Slikovna građa] : prvi srpski dugometražni crtani film = Константин Велики : дугометражни цртани филм. - [Ниш] : СЦФ`98, [2002?] (Ниш : Пунта ). - 1 mozaik razglednica : u boji ; 11 х 16 cm

Nasl. preuzet sa aversne str. - „Producent: SCF`98 ; Režija: Zoran Stefanović, Dejan Dabić, Milutin Zdravković ; Scenario: Sanja Lazetić, Milutin Zdravković ; Glavni crtač : Marina Živković ; Glavni animator: Zoran Stefanović ; Animacija i montaža: Slobodan Milošević ; 3D di-zajn: Miroslav Ivić ; Kompozitor: Bata Zlatković ; Tekst pesama: Mile Ostojić“ → reversna str.

NIBIS ID : 120962 RZ 418

45СТЕФАНОВИЋ, Зоран Konstantin Veliki [Video snimak] : dugometražni crtani film / režija Zoran Stefanović, Dejan Dabić, Milutin Zdravković ; glavni crtač Ma-rina Živković ; glavni animator Zoran Stefanović ; animacija i montaža Slobodan Milošević. - Niš : SCF `98, [2002]. - 1 DVD : zvuk, boja ; 12 cm

Za internu upotrebu.

NIBIS ID : 126219 ZDVDf 21

24

Page 27: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

46 CONSTANTINE the Great [Slikovna građa] : the First Serbian Fea-ture. - Nis : SCF`98-Studio of Cartoon Film, 2002? (S. l. : s. n.] ). - 1 razglednica: u boji ; 12 x 16 cm

Nasl. preuzet sa aversne str. - „Production: Milosevic ; Directing: Zoran Stefanovic, Dejan Dabic, Milutin Zdravkovic ; Script: Sanja Lazetic ; Animation: Zoran Stefanovic, Marina Zivkovic, Slobodan Milosevic, Miroslav Ivic ; Music: Bata Zlatkovic, Mile Ostojic“ → aversna str.

NIBIS ID : 118627RZ 273

47КОВИЋ, Дарко Мој Ниш [Сликовна грађа] : Моја љубав = [My Niš : My love] / photo and design Darko Ković, Željko Mirković, Ivan Hadži Zdravković. - Niš : City Assembly, 2004. - 1 разгледница : у боји ; 11 х 15 cm

Насл. и поднасл. преузети с аверсне стр. - Упор. насл. и поднасл. преузети с реверсне стр.

NIBIS ID : 102361RZ 420

25

Page 28: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

48ТОШИЋ, Иван Konstantinova rezidencija na Medijani [Slikovna građa] : Grad Niš = City of Niš / foto Ivan Tošić ; dizajn Momčilo Mladenović. - Niš : TON (Turistička organizacija Niš), 2005. - 1 razglednica : u boji ; 11 x 14 cm

NIBIS ID : 11701RZ 47

49КРСТИЋ, Јовица Ниш и хришћанство [Видео снимак] = Nis and christianity / режија Јовица Крстић . - Ниш : Нишка телевизија, 2009?. - 2 DVD : звук, боја ; 12 cm

Садржи : 1. Корени хришћанства = Roots of christianity ; 2. Хришћанска антика = Ancient christianity ; 3. Варош нишка = The town of Niš ; 4. Матица Епархије = Diocese Headquartres. - Прилози из тв емисија „Манастири и цркве града Ниша“, НТВ, 2008 и 2009. год.

NIBIS ID : 128690 ZDVDf 37

26

Page 29: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

50МЕЂУНАРОДНИ фестивал духовне музике (1; 2009 ; Ниш) Музички едикт [Звучни снимак] / Међународни фестивал духовне музике, Ниш 7-12 јун 2009. - [Ниш : Светосавски дом], 2009. - 5 CD ; 12 cm

Из садржаја: 1. дан : Ода Светом цару Константину / Н. [Новак] Радуловић.

NIBIS ID : 114628 ZCDz 36

51 KONSTANTINOVO raskršće [Slikovna građa] : Dejan Stojiljković : dobitnik nagrade ``Miloš Crnjanski`` 2009.. - [S. l. : s. n., 2010]. - 1 plakat : u boji ; 68 x 48 cm

Na plakatu fotografija autora.

NIBIS ID : 113399Pl IV 100

27

Page 30: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

52ПЕТКОВИЋ, Небојша Константин Велики [Електронски извор] : мултимедијална презентација = Constantine the Great : Multimedial Presentation / [аутор Небојша Петковић ; преводилац Маја Илић]. - Електронска интерактивна мултимедија. - Ниш : Н. Петковић, 2010 (Ниш : Студио Клодовик). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : слика, звук, текст ; 12 cm

Системски захтеви: Windows 98, XP; CPU 266 Mhz; 32 MB RAM; 8 MB graphics card. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-913929-0-1Zcd 2

53ИЛИЋ, Ненад Константиново наслеђе [Видео снимак] : православна култура - XXI век = Наследие Константина : православная култура - XXI век = Constantine`s heritage : ortodox culture - XXI Century / режија Ненад Илић ; сценарио Ненад Илић ; музика Александар Костић. - Ниш : Православна Епархија нишка, 2012 (Београд : Колортон ). - 3 DVD box set (346`47``) : звук, боја ; 12 cm

Титл. на рус. и енгл. језику. - Тираж 1500. - Садржи: Све је дозвољено (проблем вредности) ; Побеснели Хронос (проблеми времена) ; Корпа за отпатке вермена (проблем простора) ; Остарели нарцис (проблем тела) ; Велики наратив (проблем приче и језика) ; Мрежа поверења (проблем заједнице).

ISAN: 0000-0003-53A5-0000-A-0000-0001-5 NIBIS ID : 126290 ZDVDf 22

28

Page 31: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

54 НИШ и Византија [Сликовна грађа] : Св. цар Константин и наслеђе Европе = Niš & Byzantium - Symposium XI : St. Emperor Constantine and the heritage of Europe : Научни скуп се одржава од 03.6. до 05.6.2012. године : свечано отварање 03.6. у 17.30 сати - сала Универзитета у Нишу. - Ниш : [б. и.], 2012. - 1 плакат : у боји ; 42 х 32 cm

Плакат поводом Научног скупа „Ниш и Византија“ у оквиру манифестације „Дани Св. цара Константина и царице Јелене“.

NIBIS ID : 126731 Pl III 428

55СТАНКОВИЋ, Славољуб Ризница Ниша [Сликовна грађа] : Милански едикт : 313-2013 = Niš treasury : Edict of Milan : MDCC-1700 / дизајн и техничко уређење Славољуб Станковић, Слободан Ристић ; фотографије Ненад Младеновић, Зоран Радосављевић Кики, Ненад Живадиновић, Александар Девић ; публикацију приредили Весна Црноглавац, Слободан Дрча, Станислав Павловић . - Ниш : Народни музеј, 2012 (Ниш : Вита Грајфер ). - 1 календар ([15] листова) : у боји ; 30 х 42 cm

Тираж 1000. - Садржи: Текст Миланског едикта на српском и енгл. језику ; Бронзани портрет Цара Константина, IV в. ; Мерица са христовим монограмом, IV в. ; Палата са октагоном у Градском пољу, IV в. ; Мозаици у вили са перистилом на Медијани, IV в. ; Златник Константина Великог, IV в. ; Лицинијев тањир, сребро, IV в. ; Портрет тетраха од Порфира, IV в. ; Св. Петар и Св. Павле, фреска из Јагодин мале, IV в. ; Христов монограм, фреска на своду у Јагодин мали, IV в. ; Златни накит из Јагодин мале, IV в. ; Крипта са четири аркосолија из Јагодин мале, VI в.

NIBIS ID : 126507 Kal 19

29

Page 32: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

56 ДОБРОДОШЛИ у родни град Светога цара Константина [Сликовна грађа] : Ниш, 6. октобра 2013. године Господње у 09:00 часова, Храм Светих равноапостолних Константина и Јелене, Ниш : Српска православна црква позива на Свету Литургију којом ће бити крунисан јубилеј 1700. годишњице од доношења Миланског едикта : Свету Литургију служиће Његова Светост Васељенски Патријарх, Господин Вартоломеј са поглаварима и представницима помесних православних цркава. - Ниш : [б. и.], 2013. - 1 плакат : у боји ; 22 x 68 cm

NIBIS ID : 95765 Pl IV 413

57ЈАНОШЕВИЋ, Весна Oд Наиссуса до Константинополиса [Видео снимак] = Naissus to Constantinopolis : животи Светог Цара Константина и Свете Царице Јелене / филм Весне Јаношевић ; текст и презентација Срђана Јаношевић ; превод отац Сергиос Јаношевић. - [S. l.] : Broadcoast-ing corporation, 2013. - 1 DVD : звук, боја ; 12 cm

Насл. и поднасл. преузети са омота.

NIBIS ID : 95775 ZDVDf 35

30

Page 33: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

58КРИВОКУЋА, Славица Цар Константин у завичајним збиркама [Електронски извор] : мултимедијална презентација : 2013 / [аутори презентације Славица Кривокућа и Марија Чупић]. - 1. изд. - Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2013 (Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац“). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : текст, слика, звук ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са етикете на диску. - Насл. на насловном екрану: Константин Велики у завичајним збиркама. - Подаци о ауторима преузети из импресума. - Тираж 100.

ISBN 978-86-85425-19-6Zcd 3

59НАУЧНИ скуп „Ниш и Византија“ (11; 2012 ; Ниш) Ниш и Византија [Електронски извор] : зборник радова : 1-11 = Niš & Byzantium : the collection of scientific works : 1-11 / [уредник Миша Ракоција]. - Ниш : Град Ниш : Универзитет у Нишу : Православна епархија нишка, 2013. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : илустр. ; 12 cm

Насл. са насловног екрана. - Радови на више језика. - На врху насл. стр.: Дани Св. цара Константина и царице Јелене = The Days of Saint Constantine and Saint Helena. - Библиографија уз поједине радове. - Резимеи на више језика. - Садржи радове са 1, 2, 3, 4, 5., 6, 7, 8, 9,10. и 11. међународнох научног скупа „Ниш Византија“ који су одржани у Нишу од 2002-2012. год.

Zcd 4

31

Page 34: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

60 РАЗГЛЕДНИЦА мога завичаја [Сликовна грађа] / уредник Мира Церовић Тасић ; дизајн Љубиша Николић. - Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац“, Одељење књиге за децу, [2013]. - 1 мапа (9 разгледница) : у боји ; 11 х 15 cm

„Радови ученика нишких основних школа поводом 1700 година Миланског едикта“ → аверсна стр.. - Имена аутора (25) цртежа наведена на реверсним стр.

NIBIS ID : 19527 RZ 510

61 ХРИШЋАНСТВО у Нишу кроз векове [Сликовна грађа] : четвртак, 10. јануар 2013. у 18 сати : Галерија Синагога, Давидова 2 / [организатор Народни музеј Ниш]. - [Б. м. : б. и., 2013]. - 1 плакат : у боји ; 68 x 48 cm

Плакат поводом изложбе 1700 година од Миланског едикта. - На плакату христограм.

NIBIS ID : 126730Pl IV 397

32

Page 35: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

62 ЦАР Константин у завичајним збиркама [Сликовна грађа] : изложба 2013 / дизајн Славица Кривокућа, Марија Чупић и Љубиша Николић. - Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2013 (Ниш : Пунта). - 1 плакат : у боји ; 68 x 48 cm

33

Page 36: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

63 ВЕЛИКИ народно-црквени календар „Св.цар Константин“ : за преступну 1928. годину. - Год. 1(1927)- . - Ниш : Епархија нишка, 1927 - (Ниш : Штампарија „Св. цар Константин“ ). - 22 cm

[Годишње].

NIBIS ID : 98264 Zp 271.2

64БОШЊАКОВИЋ, Валеријан Константин Велики / монах Валеријан. - Песма.

У: ВЕЛИКИ народно-црквени календар „Св.цар Константин“ . - Год. 2 (1929), стр. 32-42.

NIBIS ID : 128749

ПЕ

РИО

ДИ

КА

И П

РИЛ

ОЗИ

34

Page 37: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

65ЈОВАНОВИЋ, Александар Истине и тајне о Константину под бедемима Тврђаве / Александар Јовановић ; интервју водила Драгослава Девић. - Пренето из нишког дневног листа Народне новине од 21. јуна 2002. год.

У: НИШКИ весник . - Год. 4, бр. 17 (јул 2002), стр. 10

NIBIS ID : 128753

66ЈОВАНОВИЋ, Мила Konstitucija Cara Konstantina velikog o neženjama i onima bez dece = The Constitutio Act of Emperor Constantine the Great on Bachelors and the Childless / Mila Jovanović. - Sažetak ; Abstract. - Bibliografija.

У: ZBORNIK Pravnog fakulteta u Nišu . - ISSN 0350-8501. - Br. 42 (2002), str. 107-119.

NIBIS ID : 95780

35

Page 38: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

67ОЗИМИЋ, Небојша Константин Велики и антички Ниш / Небојша Озимић

У: NAUČNI podmladak. - Vol. 35, br. 3/4 (2003), str. 85-95.

NIBIS ID : 111498

68ВАСИЋ, Милоје Prolasci i boravci rimskih imperatora kroz Niš krajem III i u IV veku / Miloje Vasić.

У: NAISSUS . - ISSN 1820-9025. - 2008, str. 7-23.

NIBIS ID : 95778

36

Page 39: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

69МАТИЋ, Златко Однос државе и цркве у периоду одржавања Првог васељенског сабора / Матић Златко. - Апстракт ; Summary. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 259-261.

У: ЦРКВЕНЕ студије . - ISSN 1820-2446. - Год. 8, бр. 8 (2011), стр.

NIBIS ID : 95792

70МИТИЋ, Милунка Два владара - римски и српски, храмове градили и у Насусу - Нишу / Милунка Митић.

У: НИШКИ весник . - Год. 13, бр. 73 (април 2012), стр. 4-5.

NIBIS ID : 95793

37

Page 40: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

71РАКОЦИЈА, Миша Цар Константин - прекретница у историји човечанства / Миша Ракоција.

У: НИШКИ весник . - Год.13, бр. 73 (април 2012), стр. 3.

NIBIS ID : 95789

72ГУШИЋ, Сима Наисус, задужбина цара Константина / Сима Гушић.

У: АРХИТЕКТ . - ISSN 1451-3080. - Год. 14, бр. 41/42 (2013), стр. 4-13.

NIBIS ID : 95779

38

Page 41: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

Археолошко благо Ниша 9Велики народно-црквени календар ``Св.цар Константин`` 63Војсковођа, цар, светац 7Два владара - римски и српски, храмове градили и у Насусу – Нишу 70Добродошли у родни град Светога цара Константина [Сликовна грађа] 56Zbornik radova sa Međunarodne akademije`` Kult Sv. cara Konstantina između Istoka i Za-pada``, Niš, 15. decembar 2001. 8Император Константин Велики и Милански едикт из 313. године 22Iskopine Mediana [Сликовна грађа] 40Истине и тајне о Константину под бедемима Тврђаве 65Касноантичка некропола у Јагодин-мали у Нишу 1Константин Велики 15, 64Konstantin Veliki [Video snimak] 45Константин Велики [Електронски извор] 52Konstantin Veliki [Slikovna građa] 42, 43, 44 Константин Велики и антички Ниш 67Константинов град 31Konstantinova rezidencija na Medijani [Slikovna građa] 48Константиново наслеђе [Видео снимак] 53Konstantinovo raskršće 14Konstantinovo raskršće . [1], Kraljevstvo krvi 20Konstantinovo raskršće . [2], Nasleđe predaka 34Konstantinovo raskršće [Slikovna građa] 51

РЕГИСТАР НАСЛОВА

Konstitucija Cara Konstantina velikog o neženjama i onima bez dece 66Крстопатот на Константин 18Културна ризница Ниша 6Манастири и цркве града Ниша [Електронски извор] 41Медијана 2, 4, 11Meduza - Mediana [Slikovna građa] 37Милански едикт 13, 17Мој Ниш [Сликовна грађа] 47Музички едикт [Звучни снимак] 50Наисус, задужбина цара Константина 72Nepobedivi Konstantin 16Ниш [Сликовна грађа] 39Ниш и Византија 28Ниш и Византија [Електронски извор] 59Ниш и Византија [Сликовна грађа] 54Ниш и хришћанско наслеђе 29Ниш и хришћанство [Видео снимак] 49Ниш - Медијана [Сликовна грађа] 38Ниш - пасош добродошлице 32Ниш у античко доба = Niš in ancient times 5Oд Наиссуса до Константинополиса [Видео снимак] 57Ода Светом цару Константину 50Однос државе и цркве у периоду одржавања Првог васељенског сабора 69Портрет Константина Великог из Ниша [Сликовна грађа] 36Prolasci i boravci rimskih imperatora kroz Niš krajem III i u IV veku 68

Purpur imperije 12Putem božjih znakova 25Разгледница мога завичаја [Сликовна грађа] 60Ризница Ниша [Сликовна грађа] 55Римски царски градови и палате у Србији 3Saint Emperor Constantine and Christianity 23Свети цар Константин 19Свети Цар Константин и Милански едикт 24Свети цар Константин и хришћанство. Том 1 26Свети цар Константин и хришћанство. Том 2 27Служба светом равноапостолном цару Константину и мајци његовој светој Јелени 33Trijumf hrišćanstva 30Хришћанство у Нишу кроз векове 35Хришћанство у Нишу кроз векове [Сликовна грађа] 61Цар Константин - прекретница у историји човечанства 71Цар Константин у завичајним збиркама [Електронски извор] 58Цар Константин у завичајним збиркама [Сликовна грађа] 62Carska trpeza 10Constantine the Great [Slikovna građa] 46Црква и држава у време Константина Великог 21

39

Page 42: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

Абрамовић, Душан 15Антовић, Михајло 10Бојовић, Драгиша 23, 26, 27Болотов, Василиј Васиљевич 21Боснић, Драган 25Бошњаковић, Валеријан 64Брилијантов, Александар Иванович 22Васић, Милоје 68Влаисављевић, Марина 35Вукмановић, Мирјана 9Гајић, Алекса 34Гушић, Сима 72Дабић, Дејан 45Девић, Александар 55Диманић, Марко 31Димитријевић, Илија 40Дрча, Слободан 2, 9, 11, 35, 55Ђорђевић, Марко 25Жарић, Славиша 10Живадиновић, Ненад 55Загорац, Милица 31Здравковић, Милутин 45Зотовић, Љубица 1Илић, Маја 52Илић, Ненад 53 Јанковић, Милан 33 Јанковић Михалџић, Душанка 2, 9Јаношевић, Весна 57Јаношевић, Сергиос 57Јаношевић, Срђана 57Јевтић, Атанасије 24Јовановић, Александар 5, 25, 65

Јовановић, Мила 66Јоцић, Бранислав 33Јоцић, Мира 9Керавица, Никола 16Ковић, Дарко 47 Красојевић, Мирјана 2Кривокућа, Славица 58, 62Крстић, Јовица 31, 49Лазаревић, Драган 19Лазаревић, Ђорђе 21, 22Латковић, Радмила 2Лопандић, Душко 12Макарић, Мара 35Максимовић, Марица 9, 35Максимовић, Милентије 41Матић, Златко 69Мелончели, Изабела (Meloncelli, Isabella) 8 Миловановић, Бобан 41Миљковић, Саша 28Мирковић, Жељко 47Митић, Милунка 70Митић Паолило, Славица (Mitić Paolillo, Slavica) 8Митровић, Ана 19 Митровић, Тодор 19Младеновић, Момчило 48Младеновић, Ненад 6, 9, 11, 38, 39, 55Николић, Љубиша 60, 62Николовски, Димче 18Озимић, Небојша 7,13, 17, 35, 67Павловић, Златана 6, 11, 41Павловић, Станислав 55

Палечак Радмановић, Ирена 12Паолило, Гаетано (Paolillo, Gaetano) 8Пауновић, Драган 20, 34Петковић, Небојша 52Петровић, Невенка 1Петровић, Петар 3, 4, 5Радић, Радивој 30Радуловић, Новак 50Ракоција, Јелена 31,41Ракоција, Миша 6, 28, 29, 31, 41, 59, 71Ракоција, Надежда 31Ристић, Слободан 55Сенћански, Душан 32Симић, Ана 15Срејовић, Драгослав 3Стаменковић, Иван 31Станковић, Славољуб 55 Стефановић, Зоран 45Стојановић, Андријана 25Стојановић, Видосав 41Стојиљковић, Дејан 14, 18, 20, 30, 34Тодоровић, Милица 29Тошић, Иван 48Трајковић, Ива 35Филиповић, Ивана 17Хаџи Здравковић, Иван 47Цајић, Жељко 31, 35Церовић Тасић, Мира 15, 60Црноглавац, Весна 9, 35, 55Чупић, Марија 58, 62

РЕГИСТАР АУТОРА

40

Page 43: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,

Цар Константин у завичајним збиркамакаталог изложбе

Аутори каталога: Славица Кривокућа и Марија Чупић

Издавач: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш

За издавача: Небојша Васић

Ликовна и графичка обрада каталога:Љубиша Николић

Штампа:Медивест КТ, Ниш

Тираж: 100 примерака

ISBN 978-86-85425-22-6

Интернет презентација www.nbss.rs

____________________________________ Поводом 1700 година од Миланског едиктa

Ниш, 2013.

Page 44: 027.022(497.11):025.2(082.824) fileстандардима isbd(m), isbd(cr), isbd(cp), isbd(nbМ). Уз сваки опис стоји id број у НИБИС-у и сигнатура,