26.1 slohové útvary administrativního stylu

Download 26.1 Slohové útvary administrativního stylu

Post on 08-Feb-2016

39 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Snmek 1

26.1 Slohov tvary administrativnho styluElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Autor: Mgr. Eva Zral

Pi komunikaci s ady, pi vyizovn obchodnch zleitost a pi jednn s rznmi institucemi pouvme nejrznj tiskopisy, formule, dosti,

V, JAK JE SPRVN NAPSAT?UM JE SPRVN VYPLNIT?

1Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace26.2 Co ji vme o administrativnch tvarech ?Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

ADMINISTRATIVN SLOHOV TVARYvtinou psemnfunkce: informativn a sprvn znaky: strunost, heslovitost, pesnostjazyk: spisovn, ustlen formulaceobjednvkasloenkapotovn tiskopisy (podac lstek)dostivotopisedn dopis2Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace26.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy?Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

EDN DOPIS

nadpis, el (nap. Profesn ivotopis)

osobn daje (jmno, adresa, telefon, email, datum narozen, stav)pracovn zkuenosti, praxe (zamstnavatel, pozice, obdob) vzdln (druh koly, obor, rok ukonen)osobn schopnosti a dovednostidoplujc informaceplohy

datum a vlastnorun podpis

adresa adresta msto a datum

dost o

osloven adresta seznmen s problematikou (obsah dosti) (informace o plohch) podkovn, rozlouen podpis, (raztko)

kontaktn daje(jmno, adresa) IVOTOPIS

Curriculum vitae (CV) strukturovan - psn v heslechnestrukturovan (klasick) - psn formou souvislho textunap. dosti, objednvky, hlen, nabdky, oznmensoust ednho dopisu bvaj i rzn plohy zhlavvlastn textzvr3Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace26.4 Co si ekneme novho?Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Jak sprvn napsat EDN DOPIS - DOST

msto odesln se uvd v 1. pdDn 30.1. 2012 (v Dn)slovo Vc u se nepe Vc: dost o uvolnn z vuky vdy pouvme osloven (v 5. pd), i kdy pesn jmno adresta neznmeVen, tvary osobnch a pivlastovacch zjmen peme jako vyjden cty s velkm potenm psmenemVy, Vm, V, vyjadujeme se strun a pesn, uvdme vdy jen pravdiv dajev zvru podkujeme a pozdravmePedem dkuji za kladn vyzen dosti.S pozdravem

Jak sprvn napsat STRUKTUROVAN IVOTOPIS

mus bt strun a pehlednmus obsahovat pravdiv informacedleit je formln prava, pravopismus obsahovat viz pedchoz strana

jmno uvdme cel (Josef Novk J. Novk)soust adresy je i PS telefonn slo uvdme i s pedvolbou +420u pracovnch zkuenost a vzdln uvdme vdy nejprve nejaktulnj daj (postupujeme retrospektivn = zpt v ase)2008-2012 Univerzita 2004-2008 Gymnzium mezi osobn schopnosti a dovednosti uvdme - nap. jazyky, vpoetn technika, organizan schopnosti, idisk prkazna konci uvedeme datum vyhotoven a vlastnorunm podpisem potvrdme pravdivost dajPotebuje poradit? stav pro jazyk esk Akademie vd R - Jazykov poradna4Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace26.5 Procvien a pkladyElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Narodil jsem se 10. srpna 1999 v st nad Labem. Nyn bydlm s rodii v Dn. Mj otec Miroslav Kohout pracuje jako automechanik. M vlastn dlnu. Moje matka Jana Kohoutov je prodavakou v drogerii. Mj star bratr Jakub studuje 3. ronk Gymnzia Dn. Do koly jsem zaal chodit v Netmicch v roce 2005. V roce 2008 jsme se s rodii pesthovali do Dna. Nyn jsem kem 7. A Zkladn koly Dn VI. Od 3. tdy se um anglick jazyk. V letonm roce jsem zaal chodit do jazykov koly na nminu. Zajmm se o sport, chodm ji ti roky do sportovnho oddlu tenisu. Jednou tdn tak navtvuji krouek elezninch model. Rd tu dobrodrun knihy a hraju hry na potai.Mj zdravotn stav je dobr, neprodlal jsem dn tk nemoci.V budoucnu bych chtl studovat na stedn prmyslov kole dopravn, obor eleznin doprava.

Dn 20. dubna 2012 Ale KohoutZ nsledujcho klasickho ivotopisu utvo ivotopis strukturovan.Mgr. Kamila RupertovChadimova224215500Praha5VPraze 8. bezna

Mediaservis v BrnTma: Chci vrtit pedplatn

Ven,dne 26.9.2002 jsem zaplatila pedplatn Uitelskch novin na obdob do konce nora. Pikldm ofocen doklady ozaplacen. Ztohoto dvodu dm onavrcen cel stky pedplatnho za rok2003 a sv pedplatn rum.

Dkuji.

Jakch chyb se ve sv dosti dopustila pan Rupertov?Um sprvn nadepsat oblku? Prahanepln adresadost o S pozdravem Rupertov Z jakho dvodu?5Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace26.6 Nco navc pro ikovnElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Vysvtli vlastnmi slovy vznam tchto slov:

korespondence, adrest, P.S., omarkovat, P.F., rekomando, PS, anonymUm sprvn nadepsat oblku?Pan Rupertov potebuje svj dopis odeslat na tuto adresu:Mediaserviss.r.o., Moravsknmst1235, Brno, 65951

Kam nalep znmku? V jak hodnot (K)?

Um sprvn vyplnit sloenku?Zopakuj si pravidlo zpisu slovek na potovnch poukzkch.6Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace26.7 CLIL (Curriculum vitae)Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Czech language and literature

astji se setkte s chronologickm (strukturovanm) ivotopisem. Je obecnj a v podstat jej sta jednou napsat a pak u jen doplovat aktuln informace, pokud dojde ke zmn zamstnn nebo rozen praxe, i vzdln.Struktura chronologickho ivotopisu je obecn nsledujc:- vod (heading)- osobn daje (personal information)- pracovn zkuenosti (work experience)- vzdln a kvalifikace (education and qualifications)- znalosti a dovednosti (skills)- ostatn informace (additional information)CURRICULUM VITAECHRONOLOGICAL(chronologick, strukturovan)FUNCTIONAL(funkn, profesn)Curriculum VitaeName:Michael SkodaAddress:Dlouha 5432, Prague, Czech RepublicTelephone number:+420 222 100 100Mobile telephone number:+420 732 100 100Email address:skodamichael@seznam.czNationality:CzechDate of birth:15 August, 1975

7Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace26.8 Test znalostSprvn odpovdi:Mezi typick znaky administrativnch slohovch tvar pat:

a/ hovorov etina, obrazn vyjdenb/ bn slovn zsoba, nepipravenostc/ enick otzky, rend/ spisovn etina, jednoznanost

Kter osloven nepat do ednho dopisu?

a/ Ven pnov,b/ Mil kolegov,c/ Ven pan editelko,d/ Ahoj Tondo,Strukturovan ivotopis:

a/ je psn ve vtch.b/ se pikld pouze k dosti o zamstnn.c/ je psn heslovit.d/ mus bt napsn vlastn rukou.seln vrazy na sloenkch peme:

a/ vdy pozptku.b/ vdy dohromady (jako jedno slovo).c/ dohromady, pouze pokud hodnota pesahuje 1000K.d/ vdy zvl (jednotliv slova).

dcdb

Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

8Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizaceElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

26.9 Pouit zdroje, citacehttp://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/penezni-sluzby/cr/postovni-poukazka-a-id254/ slide 2http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/uzitecne-informace/seznam-druhu-zasilek-s-moznosti-sledovani-v-rezimu-track-trace-id31934/ slide 2http://mzvcr.wordpress.com/2009/12/22/proc-mzv-zapira-ceske-dny-v-thajsku/ slide 2http://online-zivotopis.cz/jak-napsat-spravne-zivotopis/ slide 2http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%BD%C3%A1dost_o_v%C3%BDpis_z_Rejst%C5%99%C3%ADku_trest%C5%AF.jpg slide 2http://www.horna-so.cz/index.php?page=vzor-objednavky slide 2http://www.zivotopisonline.cz/strukturovany-zivotopis.html slide 3http://cs.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae slide 3Bikov Vladimra, Topil Zdenk, afrnek Frantiek: esk jazyk 7, Havlkv Brod, Tobi, 2005, 2.vydn, ISBN 80-7311-037-7 slide 3http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#graficka slide 4http://www.zivotopisonline.cz/strukturovany-zivotopis.html slide 4http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/penezni-sluzby/cr/postovni-poukazka-a-id254/ slide 6http://www.helpforenglish.cz/business-english/c2008122201-BUSINESS-03--CV--tips-and-tricks-.html slide 7obrzky z databze klipart9Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizaceElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

26.10 AnotaceAutorMgr. Eva ZralObdob01 06/2012Ronk7. ronk Klov slovaAdministrativn styl, edn dopis, dost, ivotopis, tiskopisy.AnotacePrezentace popisujc znaky, zsady a uit slohovch tvar pouvanch v administrativ.10Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace