bkf curs-endocrinologie examen

of 37 /37
 . HIPOFIZA ACROMEGALIA SI GIGANTISMUL 20-30% di n adenoamele hipofi zare secreta GH. Raportul F/B = 3/2. resterea secretiei de somatotrop !naintea !nchideri i cartila"iilor de crestere #a duce la G$G&'$() iar la adult la R*)+G,$+ Acromegalia dismorfie pro"resi#a. Clinic - te" ume nte "ro ase trans pir atie ecesi#a - frun te !n"u sta arcade spr ncenar e zi"omatice pro emine nte nasu l uzel e "roa se - macr o"l osi e aspect1"eo "ra fic 1al limii amprent e dent are - pro "na tis m din ti dep art ati edentati e - mini le si pici oarel e late de"et e c ilin dric e palme c apit onate n umar ul la pant ofi creste - cifoza dorsala  - inf ilt rat ia l ari n"elu i #oce " roa sa " usa - cord "loa l mar it r adic ar di e H' - const ipat ie me"acolon dolicocolon s plen ome" alie cance rele s i po lipi i di"esti#i sunt mai frec#enti - ameno ree "alactore e/ i mpo tenta diaet zaharat H' oste oporoza. Rad iolo gic : R"f de craniu cu sa4 hipertrofia sinusurilo r frontale mailare si sfenoidal5 saua turceasca4  alonizata dul u contur distrusa R"f de mina si pici or4 aspect ancora al f" $$$ hipertrofia partilor moi R"f de coloana4 cifoza marirea corpilor # osteoporoza osteofite Tratament: - Chirurgical  - Radiologic - Medicamentos 4 (omtostatin sintetic Bromocriptina inhiitor R-GH Eol!tie: - netratata !n 67-20 ani spre H$ si eitus.

Upload: grosu-ioana-loredana

Post on 08-Jul-2018

232 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 1/37

 .

HIPOFIZAACROMEGALIA SI GIGANTISMUL20-30% din adenoamele hipofizare secreta GH. Raportul F/B = 3/2.

resterea secretiei de somatotrop !naintea !nchiderii cartila"iilor de crestere #a duce laG$G&'$() iar la adult la R*)+G,$+Acromegalia dismorfie pro"resi#a.

• Clinic- te"umente "roase transpiratie ecesi#a- frunte !n"usta arcade sprncenare zi"omatice proeminente nasul uzele "roase- macro"losie aspect1"eo"rafic1al limii amprente dentare- pro"natism dinti departati edentatie- minile si picioarele late de"ete cilindrice palme capitonate numarul la pantofi

creste

- cifoza dorsala  - infiltratia larin"elui #oce "roasa "usa- cord "loal marit radicardie H'- constipatie me"acolon dolicocolon splenome"alie cancerele si polipii

di"esti#i sunt mai frec#enti- amenoree "alactoree/ impotenta diaet zaharat H' osteoporoza.

Radiologic:R"f de craniu cu sa4 hipertrofia sinusurilor frontale mailare si sfenoidal5 saua turceasca4 alonizata dulu contur distrusaR"f de mina si picior4 aspect ancora al f" $$$ hipertrofia partilor moiR"f de coloana4 cifoza marirea corpilor # osteoporoza osteofite

Tratament:- Chirurgical  - Radiologic - Medicamentos 4 (omtostatin sintetic Bromocriptina inhiitor R-GH

Eol!tie: - netratata !n 67-20 ani spre H$ si eitus.

Page 2: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 2/37

 

Page 3: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 3/37

GH "Hormon!l #omatotro$% Gro&t' 'ormone(• (timuleaza proliferarea periostala si condrala cartila"iile diafizo-epifizare

• restrea in "rosime si in lun"ime

• +fect direct dar mai ales prin $GF6 secretat de osteolaste

8upa inchiderea cartila"ilor de crestere 9 stimuleaza cresterea superiostala• resterea in dimensiuni a oaselor memranoase olta craniana oasele fetei cla#icula

• resterea oaselor cartila"inoase oasele miinii piciorului #ertere coaste

• +fect anaolic asupra masei musculare hiperplazie si hipertrofie a masei musculare

MO)IFICARI OSTEOARTICULARE IN ACROMEGALIE(u ac:iunea GH se produce cre;terea !n "rosime a oaselor scurte ;i late ;i a etremit<:ilordistale

• dureri osoase4 la !nceput la ni#elul articula:iilor mari dup< ooseal< sau efort apoi de#incontinue scitoare = re!mati#m acromegalic

• sternul este lat cu manuriul foarte dez#oltat iese !n afar< ;$ formeaz< o "iozitate

anterioar<• #erterele coloanei dorsale au corpul masi# cu apofizele spinoase lun"i ;i late 5 cifoza se

accentueaz< pn< la constituirea unei "iozit<:i posterioare spectul final este de dul<cocoa< antero-posterioar<

• articula:ii dispropor:ionat de mari cu mi;c<ri limitate dureroase 5

• oase hipertrofiate !n l<:ime predominant la ni#elul etremit<:ilor distale

• tuerozit<:ile osoase apofizele crestele de inser:ie musculara sunt reliefate

• memrele sunt hipertrofiate la etremitatea distal< acrome"alie4 mn< piciorMO)IFICARI MUCULO*NER+OASE IN ACROMEGALIE

• (istemul muscular este ar ine dez#oltat cu reliefuri musculare ine conturate dar cureducerea for:ei musculare

• miopatie proimal< cu ooseal< muscular<

 – firele musculare sunt hipertrofiate cu nuclei m<ri:i proeminen:i cu cre;tereaconcentra:iei de "lico"en

 – >4 normal< sau u;or crescut< modific<ri +)G la 70% din pacien:i

•  prin compresiunea mecanic< a ner#ilor produs< prin strmtorarea orificiilor de emer"en:<a tunelurilor osoase sau osteo li"amentare apar 

 – hipo/atrofii musculare !nso:ite de hipotonie datorit< afect<rii ner#ului facialmedian cuital peronier

 – #indrom de canal car$ian 70-?0% - edemul ner#ului median !n tunelulcarpian datorit< compresiei eercitate de hipertrofia osoas<

• se manifest< prin durere parestezii ;$ hipotonie muscular<. 'ulur<rilesunt resim:ite la ni#elul de"etului mare indeului de"etului trei ;i @um<tate din de"etul patru inelar !n timp ce de"etul mic nu este delocafectat. * particularitate o reprezint< deutul lor noaptea ;i dispari:ia dup<scuturarea mini

• simptomele se amelioreaz< dup< normalizarea GH

•  polineuropatie distal< 30% cu ne#ral"ii scapulo-humerale rahiale cuitale sciatice poplitee parestezii pierdea sensiilit<:ii

Page 4: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 4/37

MO)IFICARI RA)IOLOGICE IN ACROMEGALIE• R"f craniana4 in"rosarea calotei craniene a suturilor fante $ orificii in"ustate modificari

ale seii turcesti

R"f coloana4 hipertrofia corpilor #erterali latime A inaltime a apofizelor spinoasedorsale si trans#ersale lomare cu omarea discurilor inter#erterale

• *steofite

• R"f oaselor lun"i4 epifize si tuerozitati "roase si masi#e trama osoasa in"rosata/osteoporoza

• R"f oaselor mici4 in"rosarea diafizelor 9 aspect de ancora apar sesamoide

• 8e#iatii de a cu coa #ara picior plat cifoza scolioza lordoza

Page 5: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 5/37

• Tratament:1. Etiologic

2. Hormonal substitutiv4a stimuline - administrare

eclusi# parenterala aparitiaanticorpilor antistimuline costulridicat

  - indicatii precise4GH - !n nanism,H F(H HG H)G - !ninfertilitate  substitutie periferica4

 – Hemisuccinat dehidrocortizon !nur"enta

 – rednison 7-67m"/2C h

 – ,'C ,-thDroine

 – F = cicluriartificialeestropro"estati#e

 – , = 'estosteronretard "el per os

Tratamentul va începe cuadministrarea de hidrocortion

MO)IFIC-RI MUSCULO*SCHELETALE .NINSUFICIEN/A HIPOFIZAR-A A)ULTULUI

)odific<ri musculo-scheletale4

• sc<derea masei musculare a for:ei musculare deficit somatotrop "lucocorticoidandro"enic

• sc<derea cortizolului determin< diminuarea rezer#elor musculare de "lico"en cudiminuarea treptat< a for:ei musculare pn< la anularea acti#it<:ii musculare

osteoporoza deficit somatotrop andro"enic/estro"enic

INSUFICIENTA HIPOFIZARA A COPILULUI "nani#m!l'i$o0i1ar(

INSUFICIENTA HIPOFIZARA AA)ULTULUI

• linic deut4 insidios

simptome le"ate de deficitul fiecarei stimuline4

 Insuficienta tireotropa (TSH  ): #emne clinice din'i$otiroidia $eri0erica dar cu

• te"umente fine neinfiltrate pilozitate rarefiata

caderea parului

• lipsa sudoratiei ailare

• frilozitate

 Insuficienta cortico-melanotropa (ACTH+MSH): • astenie hipotensiune

• tulurari di"esti#e scadere ponderala

• depi"mentare cutanata

 Insuficienta gonadotropa (LH !SH): • femei4 atrofie #ul#o-#a"inala fri"iditate

•  arat4 reducerea #olumului testicular

rarefierea arii impotent Insuficienta lactotropa: a"alactie postpartum

 Insuficienta somatotropa ("H  !4 tendinta la

hipo"licemie

Page 6: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 6/37

 2 insuficienta dez#oltare somato-staturala datorita deficitului de hormon somatotrop aparut !ncopilarie.FrecentaR*4 6/3000 - ?000 nasteriFrec#enta este mai mare la aieti dect la fete

anamne#a"reutatea si lun"imea normale la nastere - important pt d" difalcularea taliei tinta media taliei parintilor E?.7 cm la aieti / -?.7 cm la feteinstalarea puertatii la parinti ) la mama iar la tata 4 arata mai tinar decit cole"ii a continuatsa cresca in cl 66-62 si la facultate cind a inceput sa se ariereasca etcistoricul nutritionalantecedente patolo"icedate anterioare asupra cresterii

MO)IFICARI MUSCULO3SCHELETALE in NANISMUL HIPOFIZAR•  &anism armonic

cromicrie4 miniaturizare pro"resi#a accentuata distal tuerozitati condili si apofizemici5 memre mici de"ete sutiri efilate

• 'orace in"ust reliefuri osoase sterse omoplati sla dez#oltati schta scapula allata

• )usculatura sla dez#oltata forta musculara scazuta

• irsta osoasa intirziata

Tratament  GH recominan hormon de crestere pina la inchiderea cartila"iilor de crestere

Page 7: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 7/37

semnele clinice ale nanismului$ipofi#ar 

Page 8: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 8/37

Etiologie:  - conflict psihoseual  - conflict !ntre "eneratii

,iologic: - proteinele totale scazute anemie hipercolesterolemie  - '3 scazut5 cortizol plasmatic crescut F(H ,H + scazuti

Tratament:  - izolare totala de mediul de familie

  - psihoterapie si dietoterapie  - dupa reluarea "reutatii menstrele reapar spontan

• Mani0e#tari m!#c!lo*#c'eletale• senta panicului adipos diminuarea masei musculare

• 'ulurari hidroelectrolitice datorita #arsaturilor si ecesului de diuretice si laati#e

⇓ 

hipopotasemii cu astenie musculara hipotonie musculara

• 8ensitate minerala scazuta in raport cu #irsta scaderea achizitiei de masa osoasa pierderea de masa osoasa datorita asentei menstrelor si scaderii aportului de principiinutriti#e

⇓⇓ 

*steoporoza

AMENOREEA PSIHOGENA ")E STRESS% )E EFORT(Clinic4 - amenoree minimum C luni

 - ano#ulatie infertilitate - re"resia caracterelor seuale secundare- fri"iditate

Page 9: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 9/37

Page 10: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 10/37

TIROI)AHIPERTIROI)IA

tireoto4ico1a = ecesul de hormoni tiroidieni din or"anism pro#eniti prin hiperproductiatiroidiana hipertiroidii4 oala Basedom d toic G)&' #a! prin elierarea unei cantitati

mari de hormoni tiroidieni prin distructia tiroidei.hormonii tiroidieni "T5% T6% 0T5% 0T6(  prin fenomen de retrocontrol ne"ati# feedacL

determina inhiarea secretiei de TSH 7

(+)&+ *)M&+ '$R*'*N$*O+,*R

• ner#ozitate instailitate emotionala dificultati de concentrare tremor fin al

etremitatilor insomnie anietate.

• te"umente calde umede catifelate un"hii friaile cu onicoliza par fin moale ce

aleste prematur.

• tahicardie palpitatii tensiune arteriala di#er"enta difenta mare !ntre minima si

maima firilatie atriala insuficienta cardiaca cu dispnee la efort si / sau de repaus.

• apetit alimentar crescut cu scadere paradoala !n "reutate "returi tranzit accelerat.

• astenie musculara atrofie musculara care determina ca pacientul sa nu se poata ridica

de pe un scaun foarte @os fara a@utorul minilor semnul tauretului paralizie periodica dureri osoase osteoporoza.

• tulurari ale ciclului menstrual incidenta crescuta a a#orturilor spontane scaderea

fertilitatii la femeie.

• "inecomastie scaderea liidoului la arat.

• criza tireotoica.

MANIFEST-RI MUSCULARE .N TIROTO8ICOZEMio$atie tiroto4ic9

Page 11: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 11/37

musculatur< atrofiat< deil< !n special la ni#elul centurilor ;i etremit<:ilor proimale umeri ra: ?0-J0%for:a muscular< ;i rezisten:a la efort diminuate

 pacientul are senza:ia c< P !$ fu" picioarele de su elQ la urcatul sc<rilor sau cndse ridic< de pe scaun - semnul tauretului E

 paralizia periodic<4 !n special la asiatici• sl<iciunea muscular< se dez#olt< ini:ial la ni#elul mu;chilor proimali ai

etremit<:ilor dar !n episoadele se#ere poate atin"e ;i musculatura ular<sau respiratorieetrem de rar se poate a@un"e la #entila:ie asistat<

• se !nso:e;te de hipopotasemie tulurare ce persist< ;i !ntre episoade

• episoadele dureaz< de la ore la zile

• tratamentul const< !n administrarea de potasiu asociat cu eerci:iu fizic de

intensitate medie.>4 &ormal sau sc<zut<+)G4 miopatii fascicula:iiro"nostic4 ameliorarea simptomatolo"iei musculare la 2-C luni de tot cu '( E propranolol

Tremor I?% ale etremit<:ilor intensificate la emo:ii nu dispar !n repausHi$erre0le4ie 3J%Mia#tenia grai# apare la S0.6% din pacien:ii cu hipertiroidism dar 7% din pacien:ii cumiastenia "ra#is dez#olt< hipertiroidism Ttratamentul cu propranolol poate accentuamistenia

TUL,UR-RI OSOASE IN HIPERTIROI)II• dureri la ni#elul coloanei ;i centurii scapulo-humerale

• osteoporoz< secundar<

• a#ans de #rsta osoasa la copii

•acropatia Gra#es cu de"ete hipocratice oante ;i periostit< 9 datorit< reac:iei periostale la ni#elul falan"elor ;i metacarpienelor

• asociat< cu miedemul pretiial ;i oftalmopatia asedoUian<

Page 12: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 12/37

Page 13: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 13/37

 pre"atirea preoperatorie cu solutie ,u"ol $od metaloid 6" $odura de potasiu 2 " padistilata 20 ml timp de 60 zile.dupa tiroidectomia totala pacientii dez#olta hipotiroidieadenomectomie pentru adenom toic fara pre"atire preoperatorieTratament!l o0talmo$atiei din oala BasedoU 9 purtarea de ochelari fumurii pentru

 protectia !mpotri#a razelor solare instilatii oculare cu solutie de metil-celuloza lacrimiartificiale5 !n cazurile se#ere corticoterapie per os sau intra#enos doze mari administrate !n olus- terapie puls radioterapie eterna a oritei si !n cazurile etrem de "ra#e de pierdere a#ederii se poate apela la chirur"ie decompresiune oritara lefaroplastie.

HIPOTIROI)IA(ecretie insuficienta de hormoni tiroidieni+ste una dintre cele mai frec#ente afectiuni tiroidiene si predomina la seul femininCa!1e:deficit iodorice a"resiune asupra tiroidei4 autoimuna chirur"icala medicamentoasa antitiroidiene de

sinteza litiu iradiere $636 asenta con"enitala tiroida ectopica 8+F$$' 8+ ($&'+Ocnd tiroida nu mai este stimulata de catre '(H insuficienta hipofizaraTalo! clinic

• Facies rotun@it palid si cu tendinta la carotenodermie uze cianotice edem palperal

epilarea treimii eterne a sprncenelor par uscat friail. )acro"losie #oce "ra#a sira"usita hipoacuzie

• 'e"umentele reci uscate !n"rosate

• stenie "loala fizica radichinezie si psihica radipsihie dezinteres tul

memorie.

• acientii au permanent senzatie se fri" frilozitate5 cresc !n "reutate datorita

edemului si sunt constipati.

• 'ulurarile cardiace #ariaza de la simpla radicardie pna la tulurari de conducere si

insuficienta cardiaca5 !n cazurile "ra#e apare cardiome"alia si pericardita

• omplicatia cea mai "ra#a 9 coma miedematoasa

Page 14: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 14/37

TUL,UR-RI MUSCULARE• sen:a reliefurilor musculare aspect pseudohipertrofic prin infiltrarea mu;chiului a

spa:iilor intersti:iale interfirilare cu mucopolizaharide ;$ ap<. (e e#iden:iaz< prinre#enirea lent< dup< pensarea muscular< mioedem.

• For:< muscular< diminuat<

• +dem al tecii ner#oase a ner#ilor motori cu compresii la ni#elul tunelelor osoase sau

la ni#elul orificiilor de emer"en:< cu hipotrofie muscular< periferic< - sindrom decanal carpian (indrom de canal carpian 60%

• re;terea > f<r< le"<tur< cu astenia muscular< cu normalizare dup< tratament de

sustitu:ie

• +)G4 &ormal sau de tip miopatic - contrac:ie sla< cu relaare lent< uneori

miocloniiTUL,UR-RI OSTEOARTICULARE

• rticula:ii m<rite de #olum dureroase spontan sau la palpare artropatia

miedematoas< cu formare de lichid intraarticular sino#ial

• Mneori W poliartrit< reumatoid< cu dureri articulare ;i redoare articular< distriu:ie

simetric< cu afectarea articula:iilor mici ;i a pumnului dar f<r< modificare articular<

caracteristic<• onsolidare dificil< prelun"it< a fracturilor cu pseudoartroze

ParaclinicHormonal 9'3 'C f'3 f'C ⇓ cu

⇑ '(H retrocontrol hipofizar in hipotiroidia primara distru"erea tiroidei

⇓'(H in hipertiroidia secunadar asenta stimularii

Im!nologic 9 titruri crescute ale ' anti '" si anti '* tiroiditele autoimune.

Page 15: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 15/37

Ecogra0ic aspect hipoeco"en cu #olum tiroidian marit tiroiditele cronice autoimuneaspect hiperecho"en cu tiroida mica tiroida atroficalipsa tiroidei dupa tratamentul chirur"ical.

Scintigra0ic 

lipsa captarii $636 dupa tiroidectomie redusa in tiroidite.E4amene com$lementare 9hemoleuco"rama anemie moderatalipido"rama colesterol si tri"liceride crescuteelectrocardio"ramaradio"rafie toracica silueta marita a corsului+chocardio"rafia alun"irea timpilor sistolici.

Tratament

HIPOTIROI)IA COPILULUI= deficitul de hormoni tiroidieni în timpul vietii fetale sau în mica copilarie duce la

hipotiroidia congenitala "mi#edem congenital!- mai frec#enta fetite si netratata !n timp util determina retard mintal ire#ersiil si tulurari

!n dez#oltarea scheletului.Ca!1e:

• tulurari de emrio"eneza asenta tiroidei sau situarea anatomica anomala-

tiroida ectopica

• tulurari !n sinteza hormonilor tiroidieni.

• tiroidita cronica autoimuna copii A2 ani.

Talo! clinicLa no!* na#c!t #i #!gar

•copil pro#enit din sarcina supramaturata

• cu "reutate mare la nastere

• hernie omilicala distensie adominala

•  piele rece

• nas triloat infundat la radacina

• macro"losie macrocheilie

• icter fiziolo"ic prelun"it peste 3 zile

• letar"ie nu pln"e

• dificultati !n alaptare nu su"e5

• Fontanelele se inchid tirziu

• !ntrziere !n dez#oltarea psiho-motorie• dentitia apare tardi# cura de crestere este !ncetinita.

La co$il!l mai mare de = ani• nanism dismorfic scurtarea se"mentului inferior al corpului

• retard !n dez#oltarea neuro-psihica

• dentitia intirziata

•  puertate tardi#a

Page 16: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 16/37

MO)IFICARI NEUROMUSCULARE SI OSOASE•  &anism dizarmonic cu cap prea mare in raport cu trunchiul si memrele

• $naltime cu 20-30% su normal

• )emre scurte "roase incurate luatie con"enitala de sold frec#enta

• )usculatura hipotona uneori cu aspect pseudohipertrofic cu contractie dureroasa

si re#enire lenta

• irsta osoasa f intirziata

Page 17: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 17/37

)iagno#tic)o1ari 'ormonale 9 '(H ⇑f'C si f'3 ⇓ 

 Screening neonatal & #iua '- dupa nastere

Ecogra0ia tiroidiana - asenta tiroidei /ectopica la aza limii.Scintigra0ia tiroidiana 9 confirma asenta tiroidei/ectopica

E4amen!l radiologic* asenta nucleilor femural inferior si tiial superior nou-nascut#rsta osoasa+amene complementare 9 E>G% te#t $#i'ologic $X Tratamenttiro4ina "T6( !n doze care se administreaza !n functie de "reutatedin momentul dia"nosticului ideal de la nastere 67 ani*perata la 66 ani pt Pchist canal tireo"losQ8e fapt tiroida lin"uala

Page 18: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 18/37

PARATIROI)ELEHIPERPARATIROI)ISMHPTH 

 9 primara = hiperfunctia autonoma a 6 / mai multe paratiroide adenom - J0%

$iperpla#ie - 67-20% cancer  - 6% 9 secundara = hiperfunctie reacti#a la carenta a sau ecesul de *C $R 9 tertiara = autnomizarea situatiei precednte 9 paraneo = secretie de factor 'H liLe

linic &euro-psihic si muscular4 astenie cefalee hipotonie musculara hipo/arefleie

depresieencefalopatie hipercalcemica "astro-intestinale5"returi #arsaturi anoreie constipatie dureri adominale ulcer

 pancreatita renale4sdr poliuroYpolidipsic litiaza renala/nefrocalcinoza $R  cardio-#asc4tahi/radicardie H' tul ritm (' scurtat

osoase4osteita firochistica cu dureri osoase deformari fracturi patolo"ice osteoporozaimportanta scadere ponderala fera calcificari metastatice cutanat- prurit tendoane #iscerale ochi

 HPTH #ec!ndar reactie la hipocalcemie cr carenta de aport si asortie de calciu si #it8 - tt prin

corectarea carentei reactie la hiperfosfatemie cr $R - tt etiolo"ic chelatori de *C aport de a si #it 8

TUL,URARI OSOASE )!reri o#oa#e

 9 precoce spontane eacerate de efort si ooseala dar si prin apasarea osului 9 difuze sau localizate 9 continui cu eacerari sau in puseuri 9 se intensifica cu pro"resia olii 9 localizate la memrele inf rahis pel#is

T!me0actii o#oa#e 9 localizate memre sau difuze oasele craniului pel#isului

Fract!ri 9 spontane sau la trumatisme minime 9 dureroase sau trec neoser#ate pe fondul de durere cronica 9 formeaza calus lent de proasta calitate cu deformarea osului

)e0ormari o#oa#e cu aspect de incurari memre sau tasari coloana ce pot reducetalia pin ala 20 cm

Page 19: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 19/37

 TUL,URARI MUSCULARE Hipotonie musculara pin ala adinamie Fleiilittae ea"erata a memrelor 8ureri musculare difuze si redoare articulara (caderea la @umatate a ecitailitatii neuromusculare )ers schiopatta tirit pina la imoilitate

MO)IFICARI RA)IOLOGICE 'ranparenta anormala a scheletului intre"ului corp (utierea corticalei

,ar"irea canalului medular *sul periostal are aspect de retea raniul are aspect fin "ranulos in sare si piper  histuri unice sau multiple localizate in corteul superiostal al oaselor lun"i )odificari #erterale cu tasari #ertere in os de peste Fracturi calusuri #iicoase pseudoartroze prin calcificari la ni#elul articulatiilor

HIPOPARATIROI)IA "'PTH(= hipofunctia paratiroidelor prin asenta sau alterarea acestora.+tiolo"ie4. $*HT - le#ionala:

- postoperatorie-tiroidectomie 9 alatie /necroza ischemica

- post $R-terapie - B.BasedoU cancer tiroidian- idiopatica4 rara familiala autoimuna- anticorpi anti-paratiroida crescuti- neonatala4 a"enezie paratiroidiana

. $*HT - functionala:

- nou nascut = tranzitorie hipercalcemia mamei- postchirur"ical4 H'H - inertia paratiroidelor restante- deficit de )".

Page 20: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 20/37

Page 21: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 21/37

600 " mozzarela 9 J00 m" a

it7 ) = dihidroercocalciferol '60 67-C7 pic/zi 0.7-6.7m"/zi

= colecalciferol i"antol 20 000-J0 000M$/zi

0.7 9 2m"/zi C0-200pic/zi =alcitriol Rocatrol 0.27-0.70 u"/zi= lphacalcidol lpha 83 0.70-2u"/zi- supra#e"herea calcemiei calciuriei fosforemiei la 3-? luni

TRATAMENTUL HIPOCALCEMIEIHIPOMAGNEZEMIEICalci!: alimente lactate din aundenta spanac rocoliE aport suplimentar de 6000-2000 m"/2C hitamina 8 colecalciferol 700-6000M$/zialci#id 2cp/zi

*steo#itacti# forte 6 cp/zial8ita 2 cp /ziMagne#i!m 4 C-J t )"B?/zi 3-C sapt apoi 2 cp/zi

)a"nesium 8iasporal sau )a"nesium forte 300m"/zi 2-3 sapt

OSTEOPOROZAafectiune scheletica ce este caracterizata prin scaderea rezistentei osoase si cresterea riscului defractura

rezistenta osoasa = densitatea minerala osoasa si calitatea osului

8)* densitatea mineral osoasa 9 #ariailitate le"ata de #arsta

Page 22: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 22/37

*s normal *s oseoporotic

*steoporozaFrecenta: mai crescuta la femei raportul F/B= C-I/61. (steoporoe primare  - idiopatica @u#enila

- idiopatica a adultului- postmenopauza- senila

2. (steoporoe secundare4de imoilizarehormonale4 ushin" acrome"alie hipo"onadism central 'urner >linefelter

hipertiroidie hiperparatiroidism"astro-intestinala si alimentara5osteopatii renale poliartrita reumatoidaiatro"ene

)IAGNOSTICUL OSTEOPOROZEI ,oala clinic mani0e#ta tardi,oala a#im$tomatica $recoce

 &ecesitatea screenin"ului la populatia cu riscOSTEOPOROZA CLINIC MANIFESTA

2 0ract!ri de 0ragilitate anterat C7 -70 ani erterale "BB *D ani( 

(caderea in inaltime cifoza adomen proeminent

sold A ?7 aniFACTORI )E RISC $t o#teo$oro1a

)Z*R$ arsta [ ?7 ani

Fractura *

H4 fractura *

orticoterapie A 3 luni

(dr de malasortie

H-'H primar

Page 23: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 23/37

'endinta la cadere

Hipo"onadism

)enopauza precoce S C7 ani

)$&*R$ Boli reumatismale inflam R

Hipertiroidism port alimentar scazut a

Fumatul

onsum ecesi# alcool si cafea

(tatus suponderal

)edicatie cr 4 heparina anticon#ulsi#ante

)iagno#tic radiologic:6. Radiolo"ia clasica dia"nostic tardi# pierderea a 30% din masa osoasa2. 'omodensitometria cantitati#a X' sin"ura metoda capaila de a otine directdensitatea minerala !n m"/cm3 la ni#elul tesutului spon"ios #erteral3. sortiometria dula cu raze N 8+N 4 fascicul de raze N cu doua ener"ii C0 si J0>#p - old standardC. Mltrasunetele XM(.Mareri o#o#i 

)8A "8ual ener"D NraD sortiometrDScor!l T 4 compara 8)* a pacientului cu 8)* a adultului tanar 8(Scor!l Z 4 compara 8)* a pacientului cu 8)* medie a persoanelor de aceeasi #arsta8(T scorul ' se aplica femeilor la menopauza si aratilor A70 ani

(steoporoa de menopaua

estro"enii inhia sau !ncetinesc pierderea de os

estro"enoterapia sustituti#a are efect de reducere a intensitatii de remodelare osoasa

estro"enii amelioreaza asortia intestinala de aEE sint627*H283 si stimuleaza sint

calcitonina*)( a stailitD o serie de criterii densitometrice pt d" osteoporozei4

 Scorul T: numarul de deri#atii standard fata de #aloarea de referinta a adultului tinar 27 anifolosit pt d" Scorul ,: numarul de deri#atii standard fata de #aloarea de referinta a suiectilor de aceeasi

#irsta si se tineristeopenie = scorul ' -68( 9 -278(*steoporoza = scorul ' S -278(*steoporoza se#era = E o fractura osteoporotica

lasificarea \H* a osteopozei de menopauza SCOR Z  util in e#aluarea 8)* a altor populatii4 0emei $remeno$a!1a % arati BD ani % co$ii (cor OS -2 4 8)* scazuta comparati# cu "rupa de #arsta

Page 24: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 24/37

#al f. scazute 9 su"ereaza () secundara

. *reentie/ tratament   E4erciti! 0i1ic reg!lat Uei"htearin"-muscle incarcarea osoasa se poate realiza cu "reutatea corporala 9

 plimaare @o""in" tenis sau cu "reutati eterne lucrezi musculatura picioarelor

impotri#a "ra#itatii4 plimare @o""in" dans tenis &M inot icicleta 27-30 min 3/sapt. Tratament medicamentos calcitonina - !mpiedica resortia osoasa

calcitonina de somon mai eficienta decit cea umanaadm sucutana si su forma de spraD nazalefect anal"ezic important antirezorpti# mai redus poate determina flush cutanat "reatain prezent se asociaza la alte terapii

bifosfanatii - !mpiedica resortia osoasa lendronat Rizendronat $andronatOolendronat

utilizati in scop curati# dar si profilactic terapie cu "lucocorticoizi fracturi

administrare simpla4 saptaminala lunara/per os la 3 luni si anual/in@ectail i#aproati si pentru aratiantiestrogeni 'amoifen Raloifen supreseaza $nterleuLina-?

actiune estro"en liLe la ni#el osos si antiestro"enica la ni#el mamaradministrare zilnica

efect la ni#el #erteralranelat de strontiu 9 stimuleaza si osteoformarea )TH "doe mici! - cu efect stimulator !n formarea de os

adm succutanat zilnic sau "el transcutannu se asociaza cu isfosfonatii.

 *c anti R*+, ligand " vaccinul contra osteoporoei !

0. rtopedic- !n caz de fracturi

CUM POATE AUTA MASAUL PACIENTELE CU OSTEOPOROZA osteoporoza este adesesa acompaniata de contractura musculara dureroasa si masa@ul

 poate a@uta la indepartarea acesteia in miinile unui terapeut specializat T Risc de fractura in caz de masa@ profund

*iecti#ele masa@ului in osteoporoza4 9 relaare 9 respiratii diafra"matice 9 miscari pasi#e ale articulatiilor

ontraindicatii si consideratii asupra masa@ului4 9 pozitia clientului pentru comfort 9 in pronatie4 perna in lun"ime de-alun"ul truncului 9 in supinatie4 perna sau prosop su spate si su coloana cer#icala 9 fara presiune crescuta

Page 25: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 25/37

 9 daca are hipercifoza tehnici pentru cresterea circulatiei locale reducereahipertonicitatii musculare si a durerii fara tehnici de moilizare ce pot actiona peaul osos

 9 actionati in speciala pe articulatiiRecomandari pentru pacient4

 9 plimari Do"a tai chi 9 tehnici de relaare 9 fara eercitii de fleie sau de impact

Page 26: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 26/37

GONA)ELE

SIN)ROMUL OLFACTO*GENITAL ">allmann*de Mor#ier(Inciden?a 6/60.000 de nou n<scu:i de se masculin. $nciden:a la seul feminin este foarte redus<

Patogenie: afec:iune "enetic< determinat< de defectul unei "ene >al situate pe ra:ul scurt alcromozomului N Np 22.3 care codific< o protein< de adeziune neuronal< ce determin<mi"rarea neuronilor secretan:i de Gn-RH de la ni#elul epiteliului olfacti# unde se formeaz< lani#elul hipotalamusului.

nosmia rezult< din hipoplazia ulilor olfacti#iA #$ect!l clinic uertatea as haitus eunucoid.

'esticulii mici moi adesea criporhizi penis ;i prostata sla dez#oltati pilozitatea seual<

foarte sla reprezentat< ocea p<streaz< un timru !nalt

$nfertilitate comportamentul seual nu se eprim<

nosmie sau hiposmie(e pot asocia4 malforma:ii cardiace renale aplazie renal< unilateral< defecte palatinecon#ulsii sinLinezie pectus ca#us ;i metacarpian $ scurtaTratament ndro"eni pentru dez#oltarea caracterelor seuale secundare ;i a comportamentului

seual crescute G&-RH pulsatil sau "onadotrofine adm sec#ential pentru infertilitate

Progno#tic!l inclusi# cel al fertilit<:ii este ecelent

SIN)ROMUL >LINEFELTER A#$ect!l clinic  puertate tardi#< ;i incomplet<

haitus eunucoid sau "inoid sau cu propor:ii apropiate de normal.

 pilozitatea facial< asent< sau redus< pilozitatea de pe torace este asent< iar cea

 puian< este sudez#oltat<. "inecomastie apare J7% din suiec:i

di#ocia?i e $eno*or'itic97 infertilitatea este constant< liidoul este deficitar iar declinul poten:ei ;i dorin:ei seuale

;i aspectul hipo"onadic se accentueaz< cu !naintarea !n #rst<

caracteristicile psiholo"ice4 deficil intelectual u;or frec#en:a mai mare a disleiei deficitde aten:ie ;i !n func:iile eecuti#e.

comportament antisocial

Tratament!l sustitu:ie andro"enic<.pt dez#oltarea complet< si mentinerea caracterelor seuale

secundare4 reparate per os Mndestor J0-6?0 m"/zi trancutanate ndro"el 70 m"/zi in@ectii $) Mndecanoat 'estosteron 6000m"/3 luni

Page 27: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 27/37

T (uiec:ii care manifest< o a"resi#itate marcat<

$nfertilitatea este definiti#< f<r< solu:ie terapeutic<

SEMNE MUSCULO*SHELETALE IN HIPOGONA)ISMELE MASCULINE restere prelun"ita prin maturizare seuala lenta 9 aspect macroschel

*steoporoza

Hipotrofie musculara

)usculatura slaa si infantila 9 hipo"onadismul cu deut in copilarie

)usculatura in#olueaza cu pierderea reliefului muscular 9 hipo"onadism

 postpuertar Forta musculara scazuta

Page 28: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 28/37

HIPOGONA)IMSUL PAR/IAL AL ,-R,ATULUI +RSNIC "'i$ogonadi#m c! de!ttardi <LOH% A)AM%PA)AM(Clinic: reducerea dorin:ei seuale a liodo-ului ;i a func:iei erectile

modific<ri de dispozi:ie cu reducerea acti#it<:ii intelectuale a func:iilor co"niti#e a

capacit<:ii de oronetare spa:ial< astenie depresie ;i iritailitate.

tulur<ri ale somnului transpira:ii

diminuarea masei musculare ;i for:ei musculare

cre;terea masei "rase adominale

reducerea densit<:ii minerale osoase osteopenie osteoporoz<

reducerea pilozit<:ii cutanate seual dependente

asociaz< cu tulur<ri metaolice8O2 ;i sindrom metaolic ;i tulur<ri cardio-#asculare.

Paraclinic: 'est lier sau iodisponiil ⇓ 

Tratament:  te#to#teron

SIN)ROMUL TURNER ;7 Hi$o#tat!ra ;6B cm in 0orma 6B%8% mai mare in mo1aic!ri c! 6 %88 #a! mai

mica de <=%B S) 0ata de normal!l $entr! ir#ta=7 Sindrom!l $l!rimal0ormati: =DD mal0ormatii #omatice #i i#cerale57 Amenoreea $rimara #i li$#a de de1oltare a caraterelor #e4!ale #ec!ndare

 Sindrom!l $l!rimal0ormati: ne#i pi"mentari

Pcuitus #al"usQ

scurtarea metacarpienelor $ si a metatarsienelor $.

Prinichi in potcoa#aQ coarctatie de aortaEEEE otite medii

tiroidite autoimune cu hipotiroidii

Semne m!#c!lo*#c'eletale 'alie mica cu #irsta osoasa concordanta cu #irsta cronolo"ica

 &anism disarmonic cu memre mai mici comparati# cu trunchiul

8BA8B'

(curtare metacarp $ si

8islocatie de sold rotula cu dureri cronice de "enunchi

(colioza 9 60%

*steoporoza'R')+&' oiecti#e4

restereahrGH4cisti" de J-60 cm fata de talia prezumata8ez#oltarea caracterelor seuale secundare E menstre4+stro"eni si pro"esteron se administreaza doza minima de +2 care produce menstre si e#ita osteoporoza

Page 29: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 29/37

(arcini 4 mame suro"at pentru emrioni donati

.

Page 30: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 30/37

SUPRARENALAS)R CUSHING

'B,*M ,$&$- Oe1itatea 

- facio-tronculara4 Pportocala pe doua eteQ umplerea foselor supracla#icularePosa de izonQ- -#er"eturi ailare flancuri adomen inferior fata internarna a coapselor rosii

#iolacee cu pierdere de sustanta- Hi$erten#i!nea arteriala S*) - )i#0!nctii gonadice * - femei - amenoree asociata de oicei cu infertilitate- arati - scaderea liidoului tulurari de dinamica seuala- Mani0e#tari renale - litiaza renala- sindrom poliuro-polidipsic

- Mani0e#tari dige#tie- ulcerul "astric- Mani0e#tari ne!ro*$#i'ice - manifestari radiculare- modficari psihice C0% cazuri - iritailitate tulurari de memorie si de

concentrare anietate insomnie euforie sindrom maniacal tentati#e desinucidere.

-

Page 31: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 31/37

-TUL, OSTEOARTICULARE SI MUSCULARE IN S)R CUSHINGT!l!rari o#teoartic!lare)!reri o#oa#e

spontane sau la compresie4 # stern oase lunri #icioase pseudoartrozeinitial apar la ooseala fizica si cedeaza la odihna ulterior atroce facind imposiilortostatismul

O#teo$oro1aerterala cu scaderea in inaltime modificari de curura dureriFracturi spontane la traumatisme mici sau miscari fortate refacere dificila calus

T!l m!#c!lare)imin!area ma#elor m!#c!lare la ni#elul

memrelor c#adricepsuladomenului hernii e#entratii

Page 32: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 32/37

)imin!area 0ortei m!#c!larestenie fizica importanta)iopatie rapid e#oluti#a cu pierderea miozinei din firele musculareFactori fa#orizantiorticoterapie in doze mari posttransplant

(epsis dializa renala miastenie "ra#is$n @ural decadei a $-a de #irsta la femei si arati(laiciune musculara pro"resi#a proimalA distal pe parcursul a zile/cite#a sapt$nsuf respiratorie J0% paralizia muschilor fleori ai "ituluiMneori radomiolizaReducerea refleelor tendinoase usoara pierdere a sensiilitatii distalemeliorare redusa la incetarea corticoterapiei)ortalitate ridicata datorita patolo"iei asociate 30-70%

Intrer!$erea r!#ca a corticotera$iei determina in#!0icienta cortico#!$rarenala"a#tenie 0i1ica% 'TA% oma% diaree(

J

Mialgii #i artralgiiE0!1i!ni artic!lareRa#'Slaici!ne m!#c!lara

,OALA A))ISON8efinitie-deteriorea secretiei hormonilor suprarenalieni de cauza primaradistructie asuprarenalelor sau secundara lipsa stimularii de catre 'H+tiolo"ie-'Bautoimuniatro"enhemora"ieinfectiioli infiltrati#eCLINIC-astenie fizica psihica seuala

-hipotensiune arterialarala(cadere pond-"returi #arsaturi dureri adominale-melanodermia hiperpi"mentarea zonelor de frictiune si microtraumatisme a zonelornormal pi"mentatefrec#ent asociate cu #itili"o-scadere ponderala-haitus astenic-hiperpi"mentarea mucoaselor4 uze "in"ii mucoasa ucala in dreptul celui de-al 2-lea si al3-lea molar mucoasa palatina friul lin"ual

Page 33: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 33/37

TUL,URI MUSCULARE- atrofie musculara- crampe musculare- crize de contractura musculara intense si foarte dureroase- paralizii flaste

(emnul Ro"off4 durere lomara costo# tenace cu contractura in as unei cauze oisnuite cenu cedeaza decit la echilirare cortizolica'ratamentul sustituti#4Glucocorticoizi4Hidrocortizon 20-C0 m"/zi in 2-3 prizeortizon acetat 27 m"/zirednison 7-60 m"/zi in 2-3 prize)ineralocorticoizi4stonin K alpha fludrocortizon 06 m"/zi

INSUFICIENTA SUPRARENALA ACUTA8+F$$' )Z*R $& )$&+R,* ($ G,M**R'$*$O$

8eficitul de mineralocorticoizi antreneaza o eliminare rapida de &a rezultind odeshidratare etracelulara cu scaderea #olemiei conducind la colaps si insuficientarenala.8eficitul de "lucocorticoizi antreneaza o scadere a capacitatii or"anismului de a raspunde

la a"resiuni fa#orizeaza hipo"licemia si colapsul prin alterarea sensiilitatii #asculare lacatecolamine.

+#olutia spontana in lipsa tratamentului este spre eitus.$RM)('&'+ 8+ R$'$+

fectiune acuta intercurenta'ulurari di"esti#e ma@ore'raumatism$nter#entie chirur"icala

Page 34: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 34/37

(toparea intempesti#a a tratamentului'B,*M ,$&$

- Foame de sare- ccentuarea asteniei si pi"mentarii cutanate- olaps cardio-#ascular4 puls rapid hipotensiune arteriala

- 'ulurari "astrice4dureri epi"astrice in ara "returi #arsaturi diaree- 'ulurari hidro-electrolitice4 deshidratare cu pliu cutanat persistent infundarea"loilor oculari in orite hipotonia "loilor oculari

- 'ulurari termice4hipotermie sau fera fara infectie'R')+&'M, R$O+$ 8R+&,+

• 'ratmentul factorilor precipitanti

• ,inie #enoasa pt prele#area de sin"e cortizol "licemie &a > Ralc

• dministrare de HH 600m" in olus si 600m" in perfuzie 600m" HH la ? ore

• Rehidratare cu (F si (G7% 3000ml in 2C are din care 6000ml in primele 3 ore

• (e scade doza la 70 m" C ori pe zi in zilele urmatoare daca e#olutia este fa#oraila

• ind se a@un"e la o a doza 70m"/zi HH se adau"a mineralocorticoid si se poate trece la

tt per os

HIPERAL)OSTERONISMldosteronul stimuleaza eliminarea renala de > si ioni de H si retentie de &a

Cre#terea rea#ortiei de #odi! determinind cresterea continutului total de sodiu Cre#terea rea#ortiei de a$a cu cresterea lichidului e#tracelular  dar fara edeme)e$letie $ota#ica determinind4

secretie renala crescuta de ioni de hidro"en cu alcaloa reistenta la */H  nefropatie $aliopenica

astenie musculara tip maisteniform scaderea tolerantei la glucide hipotensiune ortostatica

Cre#terea e4cretiei de magne1i! care alaturi de alcaloza poate determina crize de 

tetanie )e$re#ia #i#tem!l!i renina*angioten#ina

 SI123M4L CA32I5ASC4LA3 'i$erten#i!nea arteriala constanta s.-d. 200/600 mmH"'TA orto#tatica modi0icari ECG 

tulurari de ritm +s F cu sincopa SI123M4L 361-43I1A3

$olidi$#ie $oli!rie c! nict!rie nemodificata de 8H

 SI123M4L 1643M4SC4LA3

a#tenie m!#c!lara de ti$ mia#teni0orm predominant diurna - cu @ena la de"lutitie ptoza palperala imposiilitatea mentinerii pozitiei capului

Page 35: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 35/37

acce#e $aretice $aro4i#ticeinstalate rusc cu re#enire spontana predominant la memrele inferioare cu e#olutie ascendenta0enomene de 'i$ere4citailitate ne!ro*m!#c!laracrampe spasme musculare acroparestezii

semnele h#osteL si 'rousseau poziti#e

$ipertensiune + sindrom neuromuscular + sindrom poliuro-polidipsic 7

$iperaldosteronism 

Page 36: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 36/37

Page 37: Bkf Curs-Endocrinologie Examen

8/19/2019 Bkf Curs-Endocrinologie Examen

http://slidepdf.com/reader/full/bkf-curs-endocrinologie-examen 37/37