brandza 1880.pdf

Download Brandza 1880.pdf

If you can't read please download the document

Post on 12-Jul-2016

264 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7B

  74-AQ/Lt

  f/^fi-i:

 • DESPRE

  VEGETATIUNEA ROMNIEISI

  EXPLORATORII EI

  DATE iSFPRA CLIUKI I A REfJllIXiliORU ROTAXICE

  DISCUP.su DE HECEPIUNE X ACADEMIA ROMNA

  DOCTOR ULU D. BRANDZAl

  HESPUNSULfi D-UUi CKECiORIU STEFAKESCU

  Citite ii odina paiilii' dft la 11 Aprilie ]8S(>.

  BUCUR ESCIT I V () ( ; 11 A FIA A C A D E M f E f R () M N E

  (L.\noK.\TOini Iomm)19. - STRADA ACADEMIEI. W).

  ISKU.

 • DESPRE

  VEGETATIUNEA ROMNIEI

  EXPLORATORII E[

  DiTE ASI'F'KA riJMEI SI 1 IIF.i;III\II,nKl BuTAXlCE

  lllKCfliSy IIE nEf.K.PIIiNK IN' ACAIiEMfA liOMANA

  r)OCTO R l ! I . [] D J^'^B RA N DZ

  A

  iiKsrrNsrLL d-lui lir.Kdoiur stkfanesci:

  Citite ii edina piililif de la 11 Aprilie ISHO.

  mVX YORKhmta.nicaU

  BlTCURESClT 11' o ( ; n A F T A A ( : A D E M I R I P, < ) M A .\ F

  (f.AnOTATnKH HOJIM)19. - STRADA ACADEMIEI. - 19.

  ]80.

 • tloT APLICAU

  Damnilor Colefji,

  Mgiilitorea distinciiine cu care a bine-voitu a me onora, chi-mndu-me a lua parte la importantele lucrri ale acestui nveatucorpu, mi impune plcuta, dar totu de o dat i dificila sarcin, dea ve ntreine cte-va minute asupra unei importante cestiun sci-

  inifice, relativ la era nostr, voescfi s (jicu, asupra Vej^iatmniiBomniet.

  De i acestu subiecii se rel'ere la studiele mele de predileciunesi de fote dilele, sciindu totui ctu e de vastii si dificilii, nu asu fi

  avutu cujagiulu de a'lu alege, dac nu aii fi contatu mai dinaintepe i)ine-voit6rea D-v6str indulgen.

  Dar, mai nainte do a ve schia, n trsuri generale, caracterele e-,

  seniale ale vegetaiuni Romniei , s'mi fie permisu de a aruncao repede ochire retrospectiv n istoria exploraiunii botanice a ere

  ^ nostre, i a mi mplini o datorie sacr, aducendu, cu acesta solem-~" n ocasiune, slabele mele omagie primilorii pionieri, devotamentuluit>. pentru sciint i abnegaiiunii crora dalorimu cele d'ntiu date bota-^ nice asupra ere! nostre. (1)

 • lPrimele i cele ma vechi noiuni sciinifice, ce gsimu asupra ve-getaliuni ei-e nostre, sunt relative la Moldova, i le dalorimu luiR. Ilacquet (2). care, n anii 1788-1795, cletori prin l.erile de ia

  nordulu Carpaliloru (8j. Pe lng descrierea general ce n^ d des-pi'e starea vegetaiunii Moldovei cu 85 ani n unii, Hacquet indic

  i vre-o 12 specii din plantele ce a observaii n cursulu (^lelorielsale prin acesta er, i printre cari o nou i frimiosfi .specie deoniagu . pe care acesta o descoperi pentru ntia or n ^munii

  Moldovei. mprejurare creia se datoresce numele de Aconikim mol-daviriiw rffffcq. loc nt. I. pag. I()9-1.71 . 1. Vil), sub care se cuno-

  sce acesta specie pii ast-(li. Ctu despre c.ele-l-alte 11 specii, ce ma

  indic llacqiu'l. ele liir obseivate n trcn-crea acestuia pe la Boto-

  ani, lai. Bacu. Salinele de la Ocna. .\giudu i Focani. (I)Celebrii autori ai Viodnmiuhn ref/iifihu veietabi (o). nc menlione/.

  chiaru de la priniiilu Nolumu-^aprutu n 1824alu acestui monu-

  mentu sciinificu. mal multe specii i varieti de plante, ce crescin Moldova. ((>)

  Cte-\-a observaii 11 ii vage. asupra vegetaiunii Romniei se n-

  tlnescfi i n scriei-ile D-riloru C. Caracai i C. Vernavu. relative,una la topografia Munteniei (7), alta la lisiografia Moldovei. (8)

  Pentru ca s dinu ns. peste observaiuni mai complete asupraerei nostre, trebue s ne transportmu tocmai la 1885, cnd aflmupre acelea ce ne-a remasu de la J. Edel (9). bolanistu. cruia dalo-

  rimu cele dntiu exploraiuni mai sistematice asupra vegetaiunii

  diverselorii regiuni ale Moldovei.

  Edel divide tot Moldova, din acesti punclCi de vedere, ntr'o

  parte cuprins ntre Prutu i Siretil. pn la leversarea ioru comunn Dunre, i alta ntre Siretu i cresta Carpailoru. Indic cu dearnruntulu l(te sjeciele de plante ce a observaii n fie care din a-

  ceste regiuni. ncependu cu descrierea vegetaiunii Ceahlului, singu-

  rul'i munte, dup prerea sa. cu o flor alpin proprie (10), i de

 • pe care a recoltatu 202 specii de plante . dintre cari 102 speciialpine, gsite n regiunile superiore a le Ceahlului (1 1), iaru restulun regiunile inleriore ale acestui munte (12). Trecendu dup aceean munii nvecinai, indic i n acetia vre-o 111 specii (DV). Sco-borndu-se din niun, Edel, dup ce arat schimbarea de vegetaiunece se observ n apropiarea esului Focaniloru, nu departe de Odo-besci (14), trece Siretulu i descrie vegetaiunea colinelon i n cm-piiloru ce se ntindu ntre acestu din urm ru i Prutu. indicOndu14 specii de plante ce crescu prin locurile srate din vecintatea Pru-tului i a Dunrii (15). H specii de plante ce crescu pre (ennru'ile i-retului (16), i specii de plante observate n abundan pe colineledespre Galai (17). 10 specii de plante observate prin stepele din a-cest parte (18), i n line 27 specii de plante acuatice, observateprin mltinele din vecintile Bratiului (19). Edel consider e-sulii ce se ntinde de la Galai prin Brila la Orova, ca basa Florei*daco-roiri;iti(\ ce Ibrmez o ramur important a Florei caspice , icare, cu puine rnodiiicaiuni. se ntinde spre Carpai, spre a secontinua cu Ib'mele Florei germane, pe cndii Prutulu i Dunreaconstitue u stavil statornic pentru mai multe plante proprie teri-toriului dacicu, p. c. Dmcmephalum Moldavica , etc; n schimbu inse,sunt altele, cari saru acesta stavil i vinu s se naturaliseze n a-ceste regiuni. Ga esemplu, menionez pe Xantluam trkuspidatam

  ,

  plant necunoscut n Moldova naintea resbelului turcii din 1829,cndu au lostu introdus prin fructele acestei plante, ce se gsiatja ctate de C(3mele i codile cailoru Cazaciloru (20), dup cum sauobservaii acesta i n urma ultimului resbelu turco-rusu, cnd sa livedutu reaprendu acesta plant

  ,

  prin tote locurile pe unde sau o-pritu caii pahoniloru rui, locuri pe unde mai nainte ajunsese a fcu desverire strpit; ca dovad despre acesta, ne pote servi cm-pia Ferestrului. Din acesta regiune, Edel adun 890 specii de plan-te (21). tn fine, Edel i termin observaiunile sale, prin indica-iunea mai multor specii interesante, dintre plantele sociabile celemai trecuente n regiunea dintre Prutu i Siretu (22), precum i avre-o 100 specii de arbori i arborai, ce crescu n pdurile Mul-

 • dove (23), i dintre cari ce mal rari suni: Pimis Cemhni^ pe carenu Iau gsiii de ct !a Ocna, i P'mus Mughus, P. punulio i P. La-rix (Larir. Leckbourii), pe care nu i'au gsitu de cti pe vrfulu Cea-hlului . i nc ultimulu cu tolulCi piticu i pircitii.

  Alu duoilea anij dup escursiunea lui Edel, Dr. J. Czihak. medicu.i natuialiHtn. care contribui attii de mulii la navuirea Museulunatural din lai. pnljlic sub litlulCi Florce moldaviccB species ac fie-nera liucmque cxa-i rsionibiis ejploraia ac secundum Limicei Systema or-

  dinat Mus. Maji l^Sd (21). catalogul ti a U K specii de plante culesedin Moldova, ce compmm erbariulu menionatului museii, i din caricele ma multe sunt tocmai acelea ce fusese recoltate de Edel. A-cestu catalogfi (25). ncarQ c mi face nici o meniune despre loca-litile din Moldova, unde ati iosti observate diferitele specii ce cu-prinde. toti;i arii pute s ne servesc, de nu ])entru alta. celu puiniica mijlocii de orientare n erbariulu museulu din Ta. dac uita-rea n care a fotii lsata de atunci ncoce acestil erbariii. mi arufi adusu aprope completa sa distrugere . aa n ctii putemu dicec ast-d, ma tot coleciunea acesta de plante, este ca i perdutpentru sciin. (26)

  Duoi an ma tardiii J. H. Leveille, celebru micologii francesii,fcendu parte din expediiunea sciinific n Rusia meridional iCrimea. executat n 1887 sub direciunea lui Demidoff (27). ntrecerea sa prin Muntenia i Moldova. nc consemn cte-va obser-vaiuni intei-esante asupra vegetaiunii acestoru er. indicndu i cte-va din plantele pe cari Ie-a observaii crescendu prin mprejurimile Bu-curesciioi'u. precum i pre unele din acelea, ce se vedii i astdacoperi ndu ntinderi considerabile prin stepele Munteniei i ale Mol-dovei.

  Alu duoilea botanisiii. care dup J. Edel. studia cu seriositate ve-getatuiiea Moldovei, aprofundndu, cu multu mai multu de ctiiacestu din urm. avuia i caracterile sale. este Ch. Guebbard (28)botanislu modestii, pie ctii scruttorii pasionaii. Pe cndi Edel

  nu cunoscea vegetaiunea acestei pri din era lujstr, de ctu numaidup iceea ce a pututu vede n o singur exrursiune ce fcii

  ,

 • Guebliai'd. explora cu deaiiirunlulu Molciovii in curr^u de o-r^c ari,

  de la I8i2 J8i8. aduniidu i observaudu unu nunu'n'i cu mul tuma coni(icra])ilu de specii de planie de clii Edel . i piinlic c;n1elu descojM'ri unele specii cu lolulu noue. (iuel^lund. sciisc unu ca-talogu de I

 • tfd . {'oprirujendu , cu primele trepte ale Carpailoru . tot Mol-dova Hia iLiltu sau niai puiriu acxidentat. vrt ntre acest

  mun i rulti Siretu ; n line, Moldova Inferior sau cmpia cuprinsntre Dunre, Siretu i Prutu.

  Mokiova de josuvastu podiu strbtui! de vi, ale crui punctectsHiitiaute nu trecu peste 500 piciore de-asupra nivelului mrei,

  este partea asupra creia se ntinde uia multu Guebhaj-d, din caus

  c, ntrnsa tiindu 1 leedinia sa obicinuit, i-au lostij ina lesne a

  o percui'ge u Iote direciunile sale i prin ui'mare a studia i ve-getaiunea e iutrunu niodu cu multu ma conipletu. Pe lng acesteaelu consider acesta parte, ca cea ma interesant pentru botanistu,

  din causM. mai cu seui, a mare analogii ce are cu stepele Husie me-

  ridionale. Diverse plante maritime, ce se ntlnescu pe ling unele

  mlatini siate ailtore de alungulu Dunrii, prin vecintile GaJa-

  tului, ca S(d'ivoriua herbaem , Siia'da maritima. Atenarta salina, etc. ,

  fcu pe Guebliard s emit prerea, c totu podiulu acesta, ar ti fostuacoperim de ctre apele Mrei-negre. ma nainte ca acestea s se firetrasu in hnsiiiulu loru actualii , n urma deschiderii Bosl