bsm - moh.gov.my

of 13 /13
KEM ENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA Aras 9 & 10, Blok E7, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 W,P. PUTRAJAYA MALAYSIA Tel :603-8000 8000 Faks :603-8888 8835/36/37 603-8888 8687i11s00 Laman Web :www.moh.gov.my Ruj. Kami: KKM.500-2129165 (11) Tarikh: Lq Mei 2017 SEPERTI DI SENARAI EDARAN YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan, URUSAN KENAIKAN PANGKAT SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAT PENYELIDIK PELBAGAI GRED DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Dengan hormatnya saya diarah menarik perhatian YBhg. Datuk / Dato' / Datin lTuan I Puan kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Sumber Manusia (BSM) selaku urus setia Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat bagi skim perkhidmatan Pegawai Penyelidik Dari Gred Q41 Hingga ke Gred Q54. Pegawai-pegawai yang terlibat adalah seperti di Lampiran A. Sehubungan itu, BSM memohon perakuan daripada Ketua Jabatan bagi mengemukakan maklumat kepegawaian pegawai-pegawai yang terlibat serta memenuhi syarat-syarat seperti berikut :- Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; dan Diperakukan oleh Ketua Jabatan. 3. Sehubungan dengan itu, Ketua Jabatan adalah dipohon mengemukakan perakuan dengan menggunakan Borang NP(P) 8.3 Pindaan 2017 (contoh dikembarkan) beserta dokumen-dokumen yang lengkap seperti di bawah :- (a) (b) -1- OUALITY SYSTET,I PENGII$IMFAN iits ISO 9001t2008 NO- SUIL : AR 4600

Upload: others

Post on 06-Nov-2021

24 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: BSM - moh.gov.my

KEM ENTERIAN KESIHATAN MALAYSIABAHAGIAN SUMBER MANUSIAAras 9 & 10, Blok E7, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62590 W,P. PUTRAJAYAMALAYSIA

Tel :603-8000 8000Faks :603-8888 8835/36/37

603-8888 8687i11s00Laman Web :www.moh.gov.my

Ruj. Kami: KKM.500-2129165 (11)Tarikh: Lq Mei 2017

SEPERTI DI SENARAI EDARAN

YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan,

URUSAN KENAIKAN PANGKAT SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAT PENYELIDIKPELBAGAI GRED DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Dengan hormatnya saya diarah menarik perhatian YBhg. Datuk / Dato' / Datin lTuan I

Puan kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Sumber Manusia (BSM) selaku urus

setia Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam akan melaksanakan urusan

kenaikan pangkat bagi skim perkhidmatan Pegawai Penyelidik Dari Gred Q41 Hingga

ke Gred Q54. Pegawai-pegawai yang terlibat adalah seperti di Lampiran A.

Sehubungan itu, BSM memohon perakuan daripada Ketua Jabatan bagi

mengemukakan maklumat kepegawaian pegawai-pegawai yang terlibat serta

memenuhi syarat-syarat seperti berikut :-

Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; dan

Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

3. Sehubungan dengan itu, Ketua Jabatan adalah dipohon mengemukakan

perakuan dengan menggunakan Borang NP(P) 8.3 Pindaan 2017 (contoh

dikembarkan) beserta dokumen-dokumen yang lengkap seperti di bawah :-

(a)

(b)

-1-

OUALITYSYSTET,I

PENGII$IMFAN iits ISO 9001t2008NO- SUIL : AR 4600

Page 2: BSM - moh.gov.my

3.1 Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 2014,2015,2016 dan

Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK) yang disahkan bagi menilai

prestasi pegawai yang dipertimbangkan untuk urusan kenaikan pangkat

(Format Markah LNPT);

3.2 Borang Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM)

(Format Tl);

3.3 Lembaran kelakuan yang menyatakan sama ada tindakan tatatertib pernah

atau sedang diambil ke atas pemohon;

3.4 Surat Akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusi/ Tabung Pendidikan

(Format PP-1); dan

3.5 Satu (1) salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini.

4. Semua dokumen urusan kenaikan pangkat tersebut hendaklah disahkan oleh

Ketua iabatan dan dikemukakan sebelum atau pada 13 Jun 2017 menggunakan

format senarai semak seperti di Lampiran 'B' ke alamat berikut :-

Ketua SetiausahaKementerian Kesihatan MalaYsiaBahagian Sumber ManusiaUnit Naik Pangkat (Profesional)Aras 9, Blok E7, KomPleks E,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62590 PUTRAJAYA(u.p. : Gik Arzura Binti Zainal)

5. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Ketua Jabatan untuk memastikan maklumat

dalam dokumen-dokumen yang diperlukan telah disemak, lengkap dan didapati betul

khususnya markah Laporan Nilaian Prestasi (LNPT) bagi tahun berkenaan. Kegagalan

pihak YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan untuk berbuat demikian akan

menjejaskan peluang urusan kenaikan pangkat pegawai-pegawai yang terlibat.

a

Page 3: BSM - moh.gov.my

6. Sekiranya perakuan lewat diterima atau tidak lengkap dengan dokumen-dokumen

yang diperlukan sebagaimana di Para 3 di atas, Kementerian menganggap bahawa

pegawai yang terlibat tidak berminat untuk dipertimbangkan dalam urusan kenaikan

pangkat yang dilaksanakan oleh Kementerian.

7. Sekiranya terdapat pegawai yang tidak berminaU telah meletakkan jawatan/

bertukar tetap ke institusi-institusi pengajian/ Agensi Kerajaan ataupun bersara

pilihan/ wajib dari Perkhidmatan Awam, pihak YBhg. Datuk / Dato' / Datin I Tuan I

Puan adalah dikehendaki memaklumkan kedudukan tersebut secara rasmi dengan

mengemukakan sesalinan surat makluman yang berkenaan kepada Unit Naik Pangkat

(Profesional).

8. Untuk makluman YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan, jua, surat edaran dan

perakuan Ketua Jabatan yang berkaitan bagi urusan kenaikan pangkat ini juga boleh

didapati di laman web Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia

(http://humanres.moh.gov.mv). Pihak YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan dipinta

agar mengesahkan penerimaan surat ini dengan mengembalikan borang Lampiran 'C'

yang dikembarkan. Jika terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi Cik

Arzura Binti Zainal di talian 03-8883 2822 alau Puan Mahani Binti Suliman di talian

03-8883 2819.

Sekian, terima kasih.

,,BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(ARZURA BrNTr ZATNAL)Bahagian Sumber Manusiab.p. Ketua SetiausahaKementerian Kesihatan Malaysia

-3-

Page 4: BSM - moh.gov.my

SENARAI EDARAN

Pengarahlnstitut Penyelidikan Perubatan (lMR)Unit Sumber Manusia, Pusat PengurusanJalan Pahang50588 KUALA LUMPUR

PengarahPusat Penyelidikan Klinikal KebangsaanKementerian Kesihatan MalaysiaAras 3, Blok Pentadbiran, Hospital KualaJalan Pahang50586 KUALA LUMPUR

(NCRC)

Lumpur

Pengarahlnstitut Penyelidikan Sistem KesihatanSuites 55-1, 55-2,55-3, 55-4Setia Avenue, No.2 Jalan Setia Prima S U13/SSeksyen U13 Setia Alam40170Shah AlamSELANGOR

Timbalan Pengarah PengurusanKementerian Pertanian dan lndustri Asas TaniBlok 4G1 Wisma TaniNo.28 Persiaran PerdanaPresint 4 Pusat Pentadibran Kerajaan Persekutuan62624 PUTRAJAYA

-4-

Page 5: BSM - moh.gov.my

LAMPIRAN A

SENARAI NAMA PEGAWAI PENYELIDIK YANG MEMANGKU Q44

BIL NAMA/NO, KAD PENGENALANTARIKHMEMANGKU

TEMPAT BERTUGAS

1 Noraishah binti Mohammad Sham810304-01 4-5428 01.06.2016 IMR

2 Siti Romaino binti Mohd Nor791103-03-5198 01.06.2016 CRC

3 SitiAishah binti Abdul Wahab850527-05-5210 01.06.2016 IMR

4 Nurhainis binti Ogu Salim851031-71-5056 01.06.2016 IMR

5 Ang Kim Liong810122-13-5013 01.06.2016 CRC

6 Ruziana Mona binti Wan Mohd Zin

841029-14-5374 01.06.2016 IMR

7 Syed Carlo Bin Edmund850228-12-5637 01.06.2016 CRC

8 Prema a/p Muninathan840219-07-5536 01,06.2016 CRC

I Prema a/p Supramaniam850314-08-6320 01.06.2016 CRC

10 Yuvaneswary alp Veloo850214-08-5646 01.06.2016 IMR

11 Ching Yee Ming840903-13-5574 01.06.2016 IMR

12 Roziah bintiAli830513-01-5586 01.06.2016 IMR

13 Norfarhana Binti Khairul Fahmy850414-14-6052 01.06.2016 IMR

14 Nur Zati lwani Binti Ahmad Kamil851 020-10-5914 01.06.2016 IMR

'15 Ruziana Mona Binti Wan Mohd. Zin841029-14-5374 01.06.2016 IMR

16 Nurul Ain Nasim Binti Mohd. Yusof851205-07-5176 01 .06.2016 IMR

17 Noor Atiqah Binti Fakharuzi850916-08-5288 0'1 .06.2016 IMR

18 Adilius Manual810918-12-5021 01.06.2016 IPSK

19 Roslinda Abu Sapian810614-08-6326 0'1.06.2016 CRC

20 Sivasangari a/p Subramaniam791227-41-5850 01.06.2016 IMR

Page 6: BSM - moh.gov.my

BIL NAMA/NO, KAD PENGENALANTARIKHMEMANGKU

TEMPAT BERTUGAS

21 Salsabil binti Sulaiman840102-01-5644 01.06.2016 IMR

22 Mohd Naeem bin Mohd Nawi

871031-56-5631 01.06.2016 IMR

23 Norhafizah binti Sahril830609-01-5740 01 .06.2016 CRC

24 Hamizatul Akmal binti Abd Hamid861012-23-5224 01.06.2016 CRC

25 Tay Bee Yong800914-01-5600 01.06.2016 IMR

26 Rosilawati binti Rasli840831-14-5342 01.06.2016 IMR

27 Aisyah bintiAli8604'17-23-5818 01.06.2016 CRC

28 lzzanie binti Mohamed Razif881104-26-5736 01.06.2016 CRC

29 Nadirah Binti Sulaiman860522-49-5822 01.06.2016 CRC

30 Kamilah binti Dahian850520-13-5218 01 .06.2016 CRC

31 Faizah bintiAhmad851127-02-5252 01.06.2016 CRC

32 Nor Aizura Binti Zulkifli820122-08-5262 01.06.2016 CRC

33 Shridevi a/p Subramaniam850619-14-5862 01.06.2016 CRC

34 Zuhaida Asra Binti Ahmad780922-05-5260 01 .06.2016 CRC

35 Kueh Bing Ling790116-13-5150 01 .06.2016 IMR

36 Hamidah binti Akmal Hisham850614-14-5046 01.06.2016 IMR

37 Teh Bee Ping870125-08-5618 01 .06.2016 IMR

38 Voon Yee Lin710211-08-5240 01.06.2016 IMR

39 Tan Xue Ting851121-01-6056 01.06.2016 IMR

40 Mohd. Azerulazree Bin Jamilan871128-49-5051 01 .06.2016 IMR

41 Wan Nurul Farah Binti Wan Azmi870626-09-5048 01.06.2016 IMR

42 Mohd Khairuddin bin Che lbrahim881123-03-5135 01.06.2016 IMR

43 Nor SyaidatulAkmal bt Mohd Yousof860520-56-5540 01.06.2016 IMR

Page 7: BSM - moh.gov.my

BIL NAMA/NO. KAD PENGENALANTARIKHMEMANGKU

TEMPAT BERTUGAS

44 June Lee Chelyn870628-06-5846 01.06.2016 IMR

45 Lam Kah Yuen800802-08-6009 01.06.2016 IMR

46 Zarina binti Mohd Zawawi860109-29-5560 01.06.2016 IMR

47 Mohd Khairul Nizam bin Mohd Khalid861 003-56-5387 01.06.2016 IMR

48 Tan Lay Kim830612-07-5314 01 .06.2016 IMR

49 Ramesh a/l Ranggasamy801202-14-5081 01.06.2016 IMR

50 Shaik Ahmad Kamal bin ShaikM. Fakiruddin 01.06.2016 IMR

51 Norazlin binti Abdul Aziz831226-14-5868 01.06.2016 IMR

52 Liyana bintiAhmad Zamn860116-59-5270 01.06.2016 IMR

53 Noor Afizah binti Ahmad860808-35-5462 01 .06.2016 IMR

54 Nor Aziyah binti Mat Rahim811224-14-5508 01.06.2016 IMR

55 Nur Aisyah Bt Aziz820512-11-5324 01.06.2016 IMR

56 Tan Geok Wee83021 3-06-5290 01.06.2016 IMR

57 Shahrul Aiman Bin Soelar871113-1 0-5559 01.06.2016 CRC

58 Jabrullah Bin Ab Hamid850617-01-5095 01.06.2016 IPSK

59 Anis Syakirah binti Jailani870715-56-5718 01.06.2016 IPSK

60 Chan Ying Ying841 106-08-5142 01.06.2016 CRC

61 Rosilawati binti Rasli840831-14-5342 01.06.2016 IMR

62 Nuur Hafizah binti Md. lderus870617-01-5608 02.06.2016 IMR

63 Koay Bee Tee850730-08-5749 14.07.2016 IMR

Page 8: BSM - moh.gov.my

LAMPIRAN A

SENARAI NAMA PEGAWAI PENYELIDIK YANG MEMANGKU Q44

BIL NAMA/NO. KAD PENGENALANTARIKHMEMANGKU

TEMPAT BERTUGAS

I Noraishah binti Mohammad Sham810304-01 4-5028 01.06.2016 IMR

2 Siti Romaino binti Mohd Nor791 103-03-5198 01.06.2016 CRC

3 SitiAishah binti Abdul Wahab850527-05-5210 01.06.2016 IMR

4 Nurhainis binti Ogu Salim851031-71-5056 01.06.2016 IMR

5 Ang Kim Liong810122-13-5013 01.06.2016 CRC

6 Ruziana Mona binti Wan Mohd Zin841029-14-5374 01.06.2016 IMR

7 Syed Carlo Bin Edmund850228-12-5637 01.06.2016 CRC

I Prema a/p Muninathan840219-07-5536 0'1.06.2016 CRC

9 Prema a/p Supramaniam850314-08-6320 01.06.2016 CRC

10 Yuvaneswary alp Veloo850214-08-5646 01.06.2016 IMR

11 Ching Yee Ming840903-13-5574 01.06.2016 IMR

12 Roziah bintiAli830513-01-5586 01 .06.2016 IMR

13 Norfarhana Binti Khairul Fahmy850414-14-6052 01.06.2016 IMR

14 Nur Zati lwani BintiAhmad Kamil851020-10-5914 01.06.2016 IMR

15 Ruziana Mona BintiWan Mohd. Zin841029-14-5374 01 .06.2016 IMR

16 Nurul Ain Nasim Binti Mohd. Yusof851205-07-5176 01.06.2016 IMR

17 Noor Atiqah Binti Fakharuzi850916-08-5288 01.06.2016 IMR

18 Adilius Manual81091 8-12-5021 01.06.2016 IPSK

19 Roslinda Abu Sapian810614-08-6326 01.06.2016 CRC

20 Sivasangari a/p Subramaniam791227-41-5850 0'1 .06.2016 IMR

Page 9: BSM - moh.gov.my

BIL NAMA/NO. KAD PENGENALANTARIKHMEMANGKU

TEMPAT BERTUGAS

21 Salsabil binti Sulaiman840102-O1-5644 01.06.2016 IMR

22 Mohd Naeem bin Mohd Nawi

871031-56-5631 01.06.2016 IMR

23 Norhafizah binti Sahril830609-01-5740 01.06.2016 CRC

24 HamizatulAkmal binti Abd Hamid861012-23-5224 01.06.2016 CRC

25 Tay Bee Yong800914-01-5600 01 .06.2016 IMR

26 Rosilawati binti Rasli840831-14-5342 01.06.2016 IMR

27 Aisyah bintiAli860417-23-5818 01.06.2016 CRC

28 lzzanie binti Mohamed Razif881104-26-5736 01.06.2016 CRC

29 Nadirah Binti Sulaiman860522-49-5822 01.06.2016 CRC

30 Kamilah binti Dahian850520-1 3-5218 01.06.20'16 CRC

31 Faizah binti Ahmad851127-02-5252 01.06.2016 CRC

32 Nor Aizura Binti Zulkifli820122-08-5262 01.06.2016 CRC

33 Shridevi a/p Subramaniam850619-14-5862 01.06.20'16 CRC

34 Zuhaida Asra Binti Ahmad780922-05-5260 01 .06.20'16 CRC

35 Kueh Bing Ling790116-13-5150 01.06.2016 IMR

36 Hamidah binti Akmal Hisham850614-14-5046 01 .06.2016 IMR

37 Teh Bee Ping870125-08-5618 01 .06.2016 IMR

38 Voon Yee Lin710211-08-5240 01.06.2016 IMR

39 Tan Xue Ting851121-01-6056 01.06.2016 IMR

40 Mohd. Azerulazree Bin Jamilan871128-49-5051 01 .06.2016 IMR

41 Wan Nurul Farah Binti Wan Azmi870626-09-5048 01 .06.2016 IMR

42 Mohd Khairuddin bin Che lbrahim881123-03-5135 01 .06.2016 IMR

43 Nor Syaidatul Akmal bt Mohd Yousof860520-56-5540 01 .06.2016 IMR

Page 10: BSM - moh.gov.my

BIL NAMA/NO. KAD PENGENALANTARIKHMEMANGKU

TEMPAT BERTUGAS

44 June Lee Chelyn870628-06-5846 01.06.2016 IMR

45 Lam Kah Yuen800802-08-6009 01.06.2016 IMR

46 Zarina binti Mohd Zawawi860109-29-5560 01.06.2016 IMR

47 Mohd Khairul Nizam bin Mohd Khalid

861 003-56-5387 01.06.2016 IMR

48 Tan Lay Kim830612-07-5314 01.06.2016 IMR

49 Ramesh a/l Ranggasamy801202-14-5081 01 .06.2016 IMR

50 Shaik Ahmad Kamal bin ShaikM. Fakiruddin 01.06.2016 IMR

51 Norazlin binti Abdul Aziz831226-14-5868 01.06.2016 IMR

52 Liyana binti Ahmad Zamri860116-59-5270 01.06.2016 IMR

53 Noor Afizah binti Ahmad860808-35-5462 01.06.2016 IMR

54 Nor Aziyah binti Mat Rahim811224-14-5508 01.06.2016 IMR

55 Nur Aisyah Bt Aziz820512-11-5324 01.06.2016 IMR

56 Tan Geok Wee830213-06-5290 01 .06.2016 IMR

57 Shahrul Aiman Bin Soelar871113-1 0-5559 01.06.20'16 CRC

58 Jabrullah Bin Ab Hamid850617-01-5095 01.06.2016 IPSK

59 Anis Syakirah binti Jailani870715-56-5718 01.06.2016 IPSK

60 Chan Ying Ying841 106-08-5142 01.06.2016 CRC

61 Rosilawati binti Rasli840831 -14-5342 01.06.2016 IMR

62 Nuur Hafizah binti Md. lderus870617-01-5608 02.06.2016 IMR

63 Koay Bee Tee850730-08-5749 14.07.2016 IMR

Page 11: BSM - moh.gov.my

LAMPIRAN A

SENARAI NAMA PEGAWAI PENYELIDIK YANG MEMANGKU Q48

BIL NAMA/NO. KAD PENGENALANTARIKH

MEMANGKUTEMPAT

BERTUGAS

1

sumarni binti Mohd Ghazali73071 6-05-51 68

01 .06.2016 IMR

2Ida Farah bintiAhmad750624-14-5308

01 .06.2016 IMR

3 Azura binti Mohd Noor800606-06-5462 01.06.2016 IMR

4 Mohd Zahari bin Tajul Hassan791201-08-5105 01 .06.2016 IMR

5 Dr. Choong Yew Keong621113-10-7691 01.06.2016 IMR

b Rozilawati binti Harun800404-08,5246 01.06.2016 IMR

7 Dr Noor Azian binit Md Yusuf740404-02-6156 01 .06.2016 IMR

8 Ratna binti Mohd Tap740611 -0'1-5206 01 .06.2016 IMR

I Suraiami binti Mustar730216-71-51 58 01 .06.2016 IMR

10 Dr.Zurahanim Fasha binti Annual811125-04-5202 0'1 .06.2016 IMR

11 Azima Laili binti Hanifah800627-08-5200 01.06.2016

Kem Pertanian danAsas Tani

12 Nor Azimah binti Abdul Azize81 0509-01-6748 01.06.2016 IMR

13 Dr. Cheong Yoon Ling771117-05-5482 01.06.2016 IMR

14 Affandi bin OmarBl 061 5-1 3-5361 01.02.2016 IMR

15 Lim Moon Nian730923-1 0-5586 01.06.2016 IMR

16 Kee Chee Cheong7 11217-08-5385 01 .06.2016 IMR

17 Roslina binti Husaini710128-13-5710 01.06.2016 IMR

18Dr. Florence Lee Chi Hiong81 0909-1 2-531 0 01 .06.2016 IMR

Page 12: BSM - moh.gov.my

19Jama'ayah bt MohamedZahidi @Ahmad Bakri781 006-08-5928 01 .06.2016 IMR

20Tengku Rogayah binti Tengku AbdulRashid71061 3-02-5320 01 .06.2016 IMR

21Suhaili binti Zainal Abidin8010608-10-5122

02.06.2016 IMR

22 Susan Hoe Ling Ling700909-01-5624 03.08.2016 IMR

Page 13: BSM - moh.gov.my

LAMPIRAN A

SENARAI NAMA PEGAWAI PENYELIDIK YANG MEMANGKU Q52

SENARAI NAMA PEGAWAI PENYELIDIK YANG MEMANGKU Q54

BIL NAMA/NO. KAD PENGENALAN TARIKH MEMANGKU TEMPAT BERTUGAS

1

Dayang Pertiwi binti AbangKamaludin620731-13-5476

01.06.2016 IMR

BIL NAMA/NO. KAD PENGENALAN TARIKH MEMANGKU TEMPAT BERTUGAS

1 Mohd lsa bin Wasiman61021 3-1 0-5075

01.06.2016 IMR

2 Aliza binti Mohd Yacob680101-03-5344

01 .06.2016 IMR

3 Dr.Latifah binti lbrahim660909-04-5184

01 .06.2016 IMR

4 Nor Rizan binti Kamaluddin670317-06-5148

01 .06.2016 IMR

5 Norizah bintiAwang710728-03-5430

01.06.2016 IMR