crr xi conf prod electrotehnice

Upload: christian-engel

Post on 13-Apr-2018

271 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  1/40

  MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

  CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE ANVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

  Anexa nr. ............ la OMEN nr. ............ din .....................

  CURRICULUM

  pentru

  CLASA a I!a

  NVMNT PROFESIONAL DE " ANI

  pentru #$%&n#'rea (a)'*'(+r'' pr$*e,'$na)e #e n'-e) ".

  C$n*e(/'$ner pr$#u,e e)e(tr$te0n'(e

  D$1en'u) #e pre2+t're #e %a3+. ELECTIC

  D$1en'u) #e pre2+t're pr$*e,'$na)+ 2enera)+. ELECTIC

  Ar'a (urr'(u)ar+ TEHNOLO4II

  "567

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  2/40

  AUTORI.

  Tat'ana 8+)+9$'u 'n2'ner: pr$*e,$r 2ra#u)

  #'#a(t'( I

  C$)e2'u) ;te*an O#$%)e= C)u< Nap$(aS+(+('an D$r'na 'n2'ner: pr$*e,$r 2ra#u)#'#a(t'( I

  L'(eu) Ort$#$? ;Ep',($p R$1anC'$r$2ar'u= Ora#ea

  Lu('(a St+n(u)eanu 'n2'ner: pr$*e,$r 2ra#u)#'#a(t'( I

  L'(eu) Te0n$)$2'( @D F')'pe,(u=8u3+u

  u(anu Dan'e)aC$rne)'a

  'n2'ner: pr$*e,$r 2ra#u)#'#a(t'( I

  C$)e2'u) Te0n'( ;M'r(ea Cr',tea=8ra9$-

  ASISTEN CNDIPT.

  AN4ELA POPESCU B 'n,pe(t$r #e ,pe('a)'tate: CNDIPT

  2

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  3/40

  PLAN DE NVMNTC)a,a a I!a

  n-+/+1&nt pr$*e,'$na) #e " an'Ar'a (urr'(u)ar+ Te0n$)$2''

  Ca)'*'(area. C$n*e(/'$ner pr$#u,e e)e(tr$te0n'(e

  Domeniul de pregtire de baz: ELECTRCDomeniul de pregtire pro!e"ional general: ELECTRC

  I Pre2+t're pra(t'(+M$#u)u) I E?p)$atarea 1a9'n')$r: aparate)$r 9' 'n,ta)a/'')$r e)e(tr'(e

  T$ta) $re: " din #are Laborator te$nologi# %&'

  n"truire pra#ti# %'(M$#u)u) IIC$n*e(/'$narea ,u%an,a1%)e)$r e)e(tr$1a2net'(e

  T$ta) $re. "65 din #are Laborator te$nologi# )'n"truire pra#ti# %&'

  M$#u)u) III A,a1%)area 1a9'n')$r 9' aparate)$r e)e(tr'(e

  T$ta) $re. "5 din #are Laborator te$nologi# %'(

  n"truire pra#ti# %)(

  T$ta) $reanG "6 $re,+pt+1&n+ ? 7 ,+pt+1&n'an G 7 $rean

  II Sta2'u #e pre2+t're pra(t'(+ ! CDLM$#u)u) IV ntre/'nerea e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(e

  T$ta) $re. 65 din #are Laborator te$nologi# *

  n"truire pra#ti# %('

  T$ta) $rean G 75 $re,+pt+1&n+ ? ,+pt+1&n'an G 65 $rean

  TOTAL 4ENERAL. $re an

  N$t+.%. Orele de laborator te$nologi# +i orele de in"truire pra#ti# "e pot de"!+ura at,t -n

  laboratoarele +i atelierele unitii de -n/m,nt0 #,t +i la operatorul e#onomi#1 in"tituiapubli# partener pentru pregtirea pra#ti#.

  2. tagiul de pregtire pra#ti#CDL3"e realizeaz la operatorul e#onomi#1 in"tituia publi#partener4 pentru a r"punde ne/oilor anga5atorilor din "e#torul MM0 "tagiul de pregtirepra#ti# poate !i organizat +i -n unitatea de -n/m,nt0 #on!orm #adrului legal -n /igoare.

  6

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  4/40

  LISTA UNITILOR DE COMPETENECOMPETENELORDIN STANDARDUL DE PRE4TIRE PROFESIONAL

  PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL

  Nr1$#u) Denu1're 1$#u) T't)u) un't+/'' #e($1peten/+ C$1peten/e 'n#'-'#ua)eM I EPLOATAREA

  MAINILOR:APARATELOR IINSTALAIILORELECTRICE

  NTREINEREAMAINILOR:APARATELOR IINSTALAIILORELECTRICE DE JOASTENSIUNE

  %. denti!i# "oli#itrile po"ibileale ma+inilor0 aparatelor +iin"talaiilor ele#tri#e de 5oa"ten"iune

  2. Realizeaz lu#rri de -ntreinerea ma+inilor0 aparatelor +iin"talaiilor ele#tri#e de 5oa"ten"iune

  6. 7eri!i# ma+inile0 aparatele +i

  in"talaiile ele#tri#e de 5oa"ten"iune dup lu#rrile de-ntreinere realizate

  REALIZAREAINSTALAIILORPENTRUALIMENTAREAMAINILORELECTRICE

  %. Cite+te "#$eme ele#tri#e dealimentare date pentru ma+inileele#tri#e

  2. denti!i# materialele +iaparatele ne#e"are pentruexe#uia unei in"talaii date dealimentare a ma+inilor ele#tri#e

  6. Exe#ut in"talaii date pentru

  alimentarea ma+inilor ele#tri#eM II CONFECIONAREA

  SU8ANSAM8LELORELECTROMA4NETICE

  CONFECIONAREASU8ANSAM8LELORELECTROMA4NETICEALE MAINILOR IAPARATELORELECTRICE

  %. Realizarea bobine pentruma+ini +i aparate ele#tri#e

  2. Exe#ut miezuri magneti#epentru ma+ini +i aparateele#tri#e

  6. Monteaz bobinele ma+inilor+i aparatelor ele#tri#e

  M III ASAM8LAREAMAINILOR I

  APARATELORELECTRICE

  ASAM8LAREAMAINILOR I

  APARATELORELECTRICE

  %. Monteaz elementele auxiliarepentru ma+ini +i aparate

  ele#tri#e2. A"ambleaz ma+inile0 aparatele

  +i tran"!ormatoarele ele#tri#e6. 8une -n !un#iune ma+inile0

  aparatele +i tran"!ormatoareleele#tri#e

  &. Elimin de!e#tele ma+inilor0aparatelor +i tran"!ormatoarelorele#tri#e

  (. 7eri!i# ma+inile0 aparatele +itran"!ormatoarele ele#tri#e

  &

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  5/40

  Nr1$#u)

  Denu1're 1$#u)T't)u) un't+/'' #e

  ($1peten/+C$1peten/e 'n#'-'#ua)e

  M IV NTREINEREAECHIPAMENTELORELECTRICE

  COMPLETAREADOCUMENTAIEISPECIFICEDOMENIULUI

  ELECTRIC

  %. Opereaz #u do#umentete$nologi#e tipizate.

  2. Cite+te do#umentaia a!erentlu#rrilor de exe#utat.

  6. Completeaz do#umentaiate$nologi#.&. Apli# datele din do#umentaie

  pentru exe#uia pra#ti#.MANEVRAREAECHIPAMENTELORELECTRICE

  %. Lo#alizeaz #omponentele +ie#$ipamentele dintr*o in"talaieele#tri#.

  2. 8re#izeaz legturile!un#ionale -ntr*o in"talaieele#tri# dat.

  3. A#ioneaz di"poziti/ele +i

  e#$ipamentele "pe#i!i#edomeniului ele#tri#.

  NTREINEREA IREPARAREAECHIPAMENTELORELECTRICE

  %. Controleaz periodi# buna!un#ionare a e#$ipamentelorele#tri#e.

  2. Exe#ut lu#rri de -ntreinere#urent.

  6. Depi"teaz de!e#te +ideran5amente.

  &. Remediaz de!e#te +ideran5amente.

  (

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  6/40

  M$#u) I. EPLOATAREA MAINILOR: APARATELOR IINSTALA IILOR ELECTRICE

  6 N$t+ 'ntr$#u(t'-+

  Modulul @E?p)$atarea 1a9'n')$r: aparate)$r 9' 'n,ta)a '')$r e)e(tr'(e 9 !a#e parte dinpregtirea pra#ti# ne#e"ar dob,ndirii #ali!i#rii pro!e"ionale 00Con!e#ioner produ"eele#trote$ni#e90 #la"a a *a0 -n/m,nt pro!e"ional de 2 ani0+i are alo#at un numr de " $re#on!orm planului de -n/m,nt0 din #are:

  65 $re; laborator te$nologi# 65 $re; in"truire pra#ti#

  Modulul nu e"te dependent de #elelalte module din #urri#ulum.Modulul @E?p)$atarea 1a9'n')$r: aparate)$r 9' 'n,ta)a '')$r e)e(tr'(e /izeaz dob,ndirea

  de #ompetene "pe#i!i#e #ali!i#rii,,Con!e#ioner produ"e ele#trote$ni#e, -n per"pe#ti/a !olo"iriituturor a#$iziiilor -n pra#ti#area a#e"tei #ali!i#rii +i -n #ontinuarea pregtirii pro!e"ionale.

  " Un'tateaun't+/')e #e ($1peten/e )a (are ,e re*er+ 1$#u)u)

  ntre/'nerea 1a9'n')$r: aparate)$r 9' 'n,ta)a/'')$r e)e(tr'(e #e

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  7/40

  7 C$re)area re3u)tate)$r Kn-+/+r'' 9' (r'ter'')$r #e e-a)uare

  MODULUL I. EPLOATAREA MAINILOR: APARATELOR I INSTALA IILOR ELECTRICECun$9t'n/e Depr'n#er' Cr'ter'' #e e-a)uare6

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' 6. E?e(ut+ )u(r+r' #e Kntre/'nere a 1a9'n')$r: aparate)$r 9' 'n,ta)a/'')$r e)e(tr'(e #e E*e(te)e ,$)'('t+r')$r e)e(tr'(e. di"trugerea izolaiilor0"#urt#ir#uite0 "upra-n#lziri0 #re+terea rezi"tenelor de#onta#t0 bti1de"#entrri0 zgomote0 alterarea parametriloroptimi de !un#ionare0 opririOpera/'' #e Kntre/'nere B etape.demontare0 /eri!i#are prin #ontrol /izual +i prin m"urare0#urare0 reglare0 montare0 #one#tareC$n#'/'' #e rea)'3are a )u(r+r')$r #e Kntre/'nere.

  * lu#rri #u -ntreruperea !un#ionrii +i lu#rri !r-ntreruperea !un#ionrii

  * lu#rri #u de#one#tare de la reea +i !r -ntreruperea#ir#uitului

  * #erine !ormulate -n !i+ele te$nologi#e* norme de "ntate +i "e#uritate -n mun# "pe#i!i#e

  lu#rrilor de -ntreinere* pre#izri pri/ind periodi#itatea0 #uprin"e -n #aietele

  de "ar#ini +i1"au -n planul anual al lu#rrilor de-ntreinere

  Analizeaz e!e#tele "oli#itrilorele#tri#e #on"tatate -n exploatareama+inilor0 aparatelor +i in"talaiilorele#tri#e de 5oa" ten"iune +ipre#izeaz #auzele a#e"tora.

  Coreleaz lu#rrile de -ntreinere ama+inilor0 aparatelor +i in"talaiilorele#tri#e de 5oa" ten"iune #u#ondiiile de realizare pre/zute -ndo#umentaia te$nologi#.

  Realizeaz -ntreinerea ma+inilor0aparatelor +i in"talaiilor ele#tri#e de5oa" ten"iune. 7eri!i# ma+inile0 aparatele +i

  in"talaiile ele#tri#e de 5oa" ten"iunedup !inalizarea lu#rrilor de-ntreinere.

  Repune -n !un#iune ma+inile0aparatele +i in"talaiile ele#tri#e de5oa" ten"iune dup lu#rrile e!e#tuate.

  Apli# normele de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#elu#rrilor de -ntreinere a ma+inilor0aparatelor +i in"talaiilor ele#tri#e de5oa" ten"iune.

  denti!i#area "oli#itrilor ele#tri#e alema+inilor0 aparatelor +i in"talaiilorele#tri#e -n #ondiii de exploatare#on#rete.

  E!e#tuarea lu#rrilor de -ntreinere a

  ma+inilor0 aparatelor +i in"talaiilorele#tri#e de 5oa" ten"iune0 re"pe#t,nd#ondiiile de realizare.

  Re#on"tituirea #ir#uitelor -ntreruptepentru lu#rri de -ntreinere.

  E!e#tuarea m"urrilor "pe#i!i#e +i#ontroalelor /izuale -n urmainter/eniilor realizate.

  A"igurarea !un#ionalitii ma+inilor0aparatelor +i in"talaiilor ele#tri#e de5oa" ten"iune dup lu#rrile exe#utate.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilorde -ntreinere a ma+inilor0 aparatelor +iin"talaiilor ele#tri#e de 5oa" ten"iune.

  Criteriile de e/aluare "unt "tabilite pe baza #riteriilor de per!orman din "tandardul de pregtire pro!e"ional

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  8/40

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' ". Rea)'3ea3+ 'n,ta)a/'' pentru a)'1entarea 1a9'n')$r e)e(tr'(eS'1%$)ur' ut')'3ate Kn ,(0e1e)e e)e(tr'(e #ea)'1entare a 1a9'n')$r e)e(tr'(e.* "emne #on/enionale +i notaii a"o#iate =#!.

  "tandardelor>4* de#odi!i#area "imbolurilor din "#$eme ele#tri#e

  date.R$)u) *un(/'$na) a) e)e1ente)$r ($1p$nente #'ntr!$'n,ta)a/'e pentru a)'1entarea 1a9'n')$r e)e(tr'(e

  St+r' p$,'%')e a)e 'n,ta)a/'')$r pentru a)'1entarea1a9'n')$r e)e(tr'(e* poziia normal1a#ionat a #omponentelorFun(/'$narea ,e(-en/'a)+ a ,(0e1e' #e a)'1entare:(u e-'#en/'erea 'nter#epen#en/e)$r e)e(tr'(e 9'1e(an'(e #'ntre e)e1enteMater'a)e e)e(tr'(e ! t'pur'#abluri +i #ondu#toare0 #leme0 papu#i0 elementeauxiliareAparate e)e(tr'(e B #ate te0n'(e.* de #omutare =manual +i automat>* de #omand =manual +i automat>* de prote#ie* de "emnalizare* de m"urat =analogi#e "au1+i digitale>D$(u1enta/'e te0n$)$2'(+ ,pe('*'(+.* 5urnal de #abluri* li"t de materiale* tabele de #onexiuni pentru aparate* "pe#i!i#aii de aparate ele#tri#eVer'*'(area (a)'tat'-+ (r'ter'' 9' (ant'tat'-+ a1ater'a)e)$r 9' aparate)$r e)e(tr'(e ne(e,areC$re)area 1ater'a)e)$r 9' aparate)$r e)e(tr'(ene(e,are (u #$(u1enta/'a te0n$)$2'(+

  Analizeaz do#umentaia te$nologi#="#$ema in"talaiei0 !i+a te$nologi#05urnalul de #abluri0 li"ta de materiale0tabelul de #onexiuni +i "pe#i!i#aia deaparate> pentru in"talaii de alimentare ama+inilor ele#tri#e.

  ele#teaz materialele +i D7*urile

  ne#e"are pentru realizarea !ie#rei etapede exe#uie a in"talaiilor pentrualimentarea ma+inilor ele#tri#e.

  Realizeaz in"talaii pentrualimentarea ma+inilor ele#tri#ere"pe#t,nd etapele pre/zute -ndo#umentaia te$nologi#: pozareaaparatelor ele#tri#e0 "tabilirea tra"euluioptim pentru #abluri +i #ondu#toare0mar#area0 pozarea +i prote5area #ablurilorele#tri#e0 e!e#tuarea #onexiunilor labornele aparatelor +i ma+inilor ele#tri#e.

  7eri!i# lu#rrile e!e#tuate +i a"igur!un#ionalitatea in"talaiei realizate -n/ederea alimentrii ma+inilor ele#tri#e.

  De#odi!i#area "imbolurilor utilizate -n"#$emele ele#tri#e pentru in"talaii dealimentare a ma+inilor ele#tri#e.

  Corelarea "imbolurilor elementelordin "tru#tura in"talaiei ele#tri#e #u rolullor !un#ional.

  7eri!i#area materialelor +i aparatelordin pun#t de /edere #alitati/=#ara#teri"ti#i te$ni#e +i integritate> +i#antitati/ -n #on!ormitate #udo#umentaia te$nologi#.

  Exe#utarea lu#rrilor pentru realizareain"talaiilor de alimentare a ma+inilorele#tri#e: pozeaz aparate0 #abluri +i#ondu#toare ="tabilind tra"ee optime>0prote5eaz #abluri0 e!e#tueaz #onexiuniele#tri#e.

  Apli#area metodelor de /eri!i#are=/izuale0 prin m"urri> pentru a a"igura

  #alitatea lu#rrilor e!e#tuate.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilore!e#tuate.

  ?

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  9/40

  Etape)e rea)'3+r'' une' 'n,ta)a/'' #e a)'1entare a1a9'n')$r e)e(tr'(e: #up+ ,(0e1+ #at+ B #e,(rere:SDV!ur'.* pozarea aparatelor ele#tri#e din in"talaie0

  #on!orm normati/elor* "tabilirea tra"eului optim pentru #abluri + i

  #ondu#toare* pozarea +i prote5area #ablurilor ele#tri#e* e!e#tuarea #onexiunilor la bornele aparatelor +i

  ma+inilor ele#tri#e

  Ver'*'(area ($nt'nu't+/'' 9' *un(/'$na)'t+/'' 'n,ta)a/'e'e)e(tr'(e

  @

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  10/40

  C$n/'nutu) *$r1+r''

  e re#omand urmtoarea ordine de par#urgere a modulului:6 S$)'('t+r')e 1a9'n')$r: aparate)$r 9' 'n,ta)a/'')$r e)e(tr'(e #e 0 de #omand =manual

  +i automat>0 de reglare0 de prote#ie0 de "emnalizare0 pentru automatizri- In,ta)a/'' e)e(tr'(e #e : 5urnal de #abluri0 li"t de materiale0 tabele de #onexiunipentru aparate0 "pe#i!i#aii de aparate ele#tri#e

  %'

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  11/40

  - D$(u1enta/'e te0n'(+=exemple>: #aiet de "ar#ini0 plan anual al lu#rrilor de -ntreinere

  Su2e,t'' 1et$#$)$2'(e

  Coninuturile programei modulului ,, Exploatarea mainilor, aparatelor i instala iilor

  electrice trebuie " !ie abordate -ntr*o manier flexibil0 difereniat0 in,nd #ont departicularitile colectivului#u #are "e lu#reaz +i de nivelul iniialde pregtire.Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau

  coninutul modulului: -n !un#ie de di!i#ultatea temelor0 de ni/elul de #uno+tine anterioare ale#ole#ti/ului #u #are lu#reaz0 de #omplexitatea materialului dida#ti# impli#at -n "trategia dida#ti#+i de ritmul de a"imilare a #uno+tinelor de #tre #ole#ti/ul in"truit.

  Modulul ;E?p)$atarea 1a9'n')$r: aparate)$r 9' 'n,ta)a '')$r e)e(tr'(e = poate -n#orpora0 -nori#e moment al pro#e"ului edu#ati/0 noi mi5loa#e "au re"ur"e dida#ti#e. Orele "e re#omand a "ede"!+ura -n laboratoare +i -n ateliere din unitatea de -n/m,nt "au de la agentul e#onomi#0 dotate#on!orm re#omandrilor pre#izate -n unitile de #ompetene menionate mai "u".

  e re#omand abordarea in"truirii #entrate pe ele/ prin proie#tarea unor a#ti/iti de -n/are/ariate0 prin #are " !ie luate -n #on"iderare "tilurile indi/iduale de -n/are ale !ie#rui ele/.

  A#e"tea /izeaz urmtoarele a"pe#te: apli#area metodelor #entrate pe ele/0 abordarea tuturor tipurilor de -n/are =auditi/0 /izual0

  pra#ti#> pentru tran"!ormarea ele/ului -n #oparti#ipant la propria in"truire +i edu#aie4 -mbinarea +i alternarea "i"temati# a a#ti/itilor bazate pe e!ortul indi/idual al ele/ului

  =do#umentarea dup di/er"e "ur"e de in!ormare0 ob"er/aia proprie0 exer#iiul per"onal0in"truirea programat0 experimentul +i lu#rul indi/idual0 te$ni#a mun#ii #u !i+e> #ua#ti/itile #e "oli#it e!ortul #ole#ti/ =de e#$ip0 de grup> de genul di"#uiilor0 a"altului deidei0 et#.4

  !olo"irea unor metode #are " !a/orizeze relaia nemi5lo#it a ele/ului #u obie#tele#unoa+terii0 prin re#urgere la modele #on#rete0 potri/ite #ompetenelor din modul4

  -n"u+irea unor metode de in!ormare +i de do#umentare independent0 #are o!er de"#$iderea"pre autoin"truire0 "pre -n/are #ontinu.

  8entru atingerea obie#ti/elor +i dez/oltarea #ompetenelor /izate de par#urgerea modulului0 pot!i derulate urmtoarele a#ti/iti de -n/are:

  Elaborarea de re!erate interdi"#iplinare4 Exer#iii de do#umentare4 Na/igare pe nternet -n "#opul do#umentrii4 7izionri de materiale /ideo =#a"ete /ideo0 CD ; uri>4 7izite de do#umentare la agenii e#onomi#i Di"#uii. Lu#rri pra#ti#e -n laborator +i -n atelierul de pregtire pra#ti#1atelierele de la

  agentul e#onomi#e #on"ider # nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat

  fiecare dintre rezultatele nvrii.8entru a#$iziionarea #ompetenelor /izate de par#urgerea modulului 00Exploatarea

  ma+inilor0 aparatelor +i in"tala iilor ele#tri#e90 "e re#omand urmtoarele a#ti/iti de -n/are:

  - exer#iii pra#ti#e de analizare a do#umentaiei te$ni#e- /izite de do#umentare la ageni e#onomi#i

  - exer#iii de re#unoa+tere a tipurilor de e#$ipamente ele#tri#e- exer#iii de montare1demontare1-ntreinere a e#$ipamentelor ele#tri#e- lu#rri de laborator #u utilizarea +i /eri!i#area e#$ipamentelor ele#tri#e

  %%

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  12/40

  - /izionri de materiale /ideo- lu#rri pra#ti#e de -ntreinere +i realizare a in"talaiilor de alimentare a ma+inilor

  ele#tri#e- /izionri de materiale /ideo- "tudii de #az pri/ind "tru#tura0 exe#uia0 -ntreinerea in"talaiilor ele#tri#e de

  5oa" ten"iune

  Su2e,t'' (u pr'-'re )a e-a)uareE/aluarea reprezint partea !inal a demer"ului de proie#tare dida#ti# prin #are #adrul

  dida#ti# /a m"ura e!i#iena -ntregului pro#e" in"tru#ti/*edu#ati/. E/aluarea urmre+te m"ura -n#are ele/ii +i*au !ormat #ompetenele propu"e -n "tandardele de pregtire pro!e"ional.

  E/aluarea poate !i :a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor

  nvrii.

  n"trumentele de e/aluare pot !i di/er"e0 -n !un#ie de "pe#i!i#ul modulului +i demetoda de e/aluare ; probe orale0 "#ri"e0 pra#ti#e.

  8lani!i#area e/alurii trebuie " aib lo# -ntr*un mediu real0 dup un program "tabilit0

  e/it,ndu*"e aglomerarea e/alurilor -n a#eea+i perioad de timp. 7a !i realizat pe baza unor probe #are "e re!er expli#it la #riteriile de per!orman +i

  la #ondiiile de apli#abilitate ale a#e"tora0 #orelate #u tipul de e/aluare "pe#i!i#at -ntandardul de 8regtire 8ro!e"ional pentru !ie#are rezultat al -n/rii.

  b. final

  Realizat printr*o lu#rare #u #ara#ter apli#ati/ +i integrat la "!,r+itul pro#e"ului depredare1-n/are +i #are in!ormeaz a"upra -ndeplinirii #riteriilor de realizare a#uno+tinelor0 abilitilor +i atitudinilor.

  8ropunem urmtoarele 'n,tru1ente #e e-a)uare #ontinu: i+e de ob"er/aie4

  i+e te"t4 i+e de lu#ru4 i+e de autoe/aluare4 Te"te de /eri!i#area #uno+tinelor #u itemi #u alegere multipl0 itemi alegere dual0

  itemi de #ompletare0 itemi de tip pere#$e0 itemi de tip -ntrebri "tru#turate "au itemi detip rezol/are de probleme.

  8ropunem urmtoarele 'n,tru1ente #e e-a)uare!inal: 8roie#tul0 prin #are "e e/alueaz metodele de lu#ru0 utilizarea #ore"punztoare a

  bibliogra!iei0 materialelor +i e#$ipamentelor0 a#urateea te$ni#0 modul de organizare aideilor +i materialelor -ntr*un raport. 8oate !i abordat indi/idual "au de #tre un grup de

  ele/i. tudiul de #az0 #are #on"t -n de"#rierea unui produ"0 a unei imagini "au a unei

  -nregi"trri ele#troni#e #are "e re!er la un anumit pro#e" te$nologi#. 8orto!oliul0 #are o!er in!ormaii de"pre rezultatele +#olare ale ele/ilor0 a#ti/itile

  extra+#olare et#. Lu#rare pra#ti# din temati#a par#ur"0 #u #omplexitate ridi#at +i #ara#ter

  intermodular0 exe#utat la agentul e#onomi# +i e/aluat pe baza unei !i+e de ob"er/areBn par#urgerea modulului "e /a utiliza e/aluarea de tip !ormati/ +i la !inal de tip "umati/

  pentru /eri!i#area atingerii #ompetenelor. Ele/ii trebuie e/aluai numai -n #eea #e pri/e+tedob,ndirea #ompetenelor "pe#i!i#ate -n #adrul a#e"tui modul. O #ompeten "e /a e/alua o "ingurdat.

  E/aluarea "#oate -n e/iden m"ura -n #are "e !ormeaz #ompetenele te$ni#e +i#ompetenele #$eie din "tandardul de pregtire pro!e"ional.

  %2

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  13/40

  8'%)'$2ra*'e

  %. Cio#0 .0 Te$nologia !abri#rii +i -ntreinerea ma+inilor ele#tri#e. ED80 u#ure+ti0%@)@

  2. N"ta"e0 .0 Ma+ini0 aparate0 a#ionri +i automatizri. ED80 u#ure+ti0 %@@(6. Mare+0 .0 Elemente de #omand +i #ontrol pentru a#ionri +i "i"teme de reglare

  automat. Manual pentru #la"ele a *a +i a *a0 Editua E#onomi# 8reuni/er"itaria0u#ure+ti0 2''2&. Cio#0 .0 n"talaii +i e#$ipamente. Te$nologia me"eriei. Manual pentru #la"a a *a +i

  a *a0 li#ee indu"triale +i +#oli pro!e"ionale0 ED80 u#ure+ti0 %@@2(. ilo$i0 .0 Elemente de #omand +i #ontrol pentru a#ionri +i "i"teme de regalre

  automat. Manual pentru #la"ele a *a +i a *a0 ED80 u#ure+ti0 2''2

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  14/40

  M$#u) II. CONFECIONAREA SU8ANSAM8LELOR ELECTROMA4NETICE

  6 N$t+ 'ntr$#u(t'-+

  Modulul F C$n*e(/'$narea ,u%an,a1%)e)$r e)e(tr$1a2net'(e9 !a#e parte din "tagiul de

  pregtire pra#ti# de "pe#ialitate -n /ederea #erti!i#rii pentru #ali!i#area pro!e"ional de ni/el 200Con!e#ioner produ"e ele#trote$ni#e9 +i are alo#at un numr de "65 $re #on!orm planului de-n/m,nt0 din #are:

  5 $re; laborator te$nologi# 65 $re; in"truire pra#ti#

  Modulul @C$n*e(/'$narea ,u%an,a1%)e)$r e)e(tr$1a2net'(e /izeaz dob,ndirea de#ompetene "pe#i!i#e #ali!i#rii ,,Confecioner produse electrotehnice, -n per"pe#ti/a !olo"iriituturor a#$iziiilor -n pra#ti#area a#e"tei #ali!i#rii +i -n #ontinuarea pregtirii pro!e"ionale.

  " Un'tateaun't+/')e #e ($1peten/e )a (are ,e re*er+ 1$#u)u)

  C$n*e(/'$narea ,u%an,a1%)e)$r e)e(tr$1a2net'(e

  %&

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  15/40

  7 C$re)area re3u)tate)$r Kn-+/+r'' 9' (r'ter'')$r #e e-a)uare

  MODULUL II. CONFECIONAREA SU8ANSAM8LELOR ELECTROMA4NETICECun$9t'n/e Depr'n#er' Cr'ter'' #e e-a)uare6

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' 6. Rea)'3ea3+ %$%'ne pentru 1a9'n' 9' aparate e)e(tr'(eMater'a)e ne(e,are pentru rea)'3area %$%'ne)$re)e(tr'(e: #ondu#toare0 ele#troizolante0 auxiliare =deimpregnare0 de di"tanare0 de #on"olidare>.Etape)e #e rea)'3are a %$%'ne)$r: bobinarea0 !ormarea0izolarea "pirelor "i exe#utarea legturilor e#$ipoteniale:

  obine ele#tri#e: repartizate =ondulate0 bu#late>0#on#entrate pe #ar#a"0 #oli/ii ="udate>0 pentrutran"!ormatoare =#ilindri#e0 "piralate0 din galei0#ontinue>4

  ormarea "pirelor: modelare dup +ablon4 zolare: prin impregnare -n la#uri0 "ub /id +i "ub

  pre"iune0 prin -n!+urare #u band izolant4 Rigidizare: #on"olidare prin banda5are #u band

  poligla" Legturi e#$ipoteniale: #onexiuni ele#tri#e pentru

  egalizarea potenialelor

  Alege materiale ne#e"are pentrurealizarea bobinelor ele#tri#e.

  Exe#ut bobinele re"pe#t,nd etapelede realizare.

  7eri!i# legturile e#$ipoteniale.

  Apli# normele de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#elu#rrilor de realizare a bobinelorele#tri#e.

  denti!i#area materialelor ne#e"arepentru realizarea bobinelor ele#tri#e.

  E!e#tuarea etapelor de realizare abobinelor ele#tri#e0 re"pe#t,nd tipurile

  de bobine ele#tri#e.

  Exe#utarea #onexiunilor ele#tri#e pentruegalizarea potenialelor.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilorde realizare a bobinelor ele#tri#e.

  Criteriile de e/aluare "unt "tabilite pe baza #riteriilor de per!orman din "tandardul de pregtire pro!e"ional

  %(

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  16/40

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' ". E?e(ut+ 1'e3ur' 1a2net'(e pentru 1a9'n' 9' aparate e)e(tr'(eMater'a)e ut')'3ate )a ($n*e(/'$narea 1'e3ur')$r:!eromagneti#e "ub !orm de table laminate "au ma"i/.Para1etr'' 1'e3ur')$r 1a2net'(e: #oe!i#ientul deumplere0 #oe!i#ientul de ma5orare a pierderilor -n !ier0"olenaia0 indu#ia0 pierderile "pe#i!i#e -n !ier.T'pur' #e 9tan/e!olo"ite pentru tole: #u a#iune "impl0#u a#iune "u##e"i/0 #u a#iune #ombinat.

  ele#teaz materialeleutilizate la#on!e#ionarea miezurilor -n !un#ie deparametrii a#e"tora.

  Alege +tanele !olo"ite la#on!e#ionarea miezurilor magneti#e.

  ele#teaz materialele +i D7*urilene#e"are pentru exe#uiei miezurilormagneti#e.

  Corelarea materialelor utilizate la#on!e#ionarea miezurilor magneti#e #uparametrii a#e"tora.

  denti!i#area tipurilor de +tane -n!un#ie de miezurile magneti#e#on!e#ionate.

  Exe#utarea tolelor miezurilormagneti#e.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilore!e#tuate.

  %

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  17/40

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' 7. M$ntea3+ %$%'ne)e 1a9'n')$r 9' aparate)$r e)e(tr'(eOpera/'' #e pre2+t'rea 1'e3u)u' 1a2net'(:

  l#uire0 izolare #re"tturi0 izolare "uport bobina5 rotori#.

  Etape #e 1$ntarea %$%'ne)$r: !ixarea pe miez0exe#utarea #onexiunilor0 #on"olidarea #apetelor "iimpregnarea !inala a bobinelor. ixare: introdu#ere -n #re"tturi0 izolarea "traturilor0

  !ormarea #aptului bobinelor #u laturile -n dou"traturi di!erite4

  Con"olidare: #u di"tanori izolani -ntre bare0 #u ineleizolate0 prin banda5are4 mpregnare !inal: pentru re!a#erea izolaiei

  deteriorate la monta5.

  Analizeaz do#umentaia te$nologi#=!i+a te$nologi#0 li"ta de materiale>pentru montarea bobinelor ele#tri#e.

  ele#teaz materialele +i D7*urilene#e"are pentru realizarea !ie#rei etapede montare a bobinelor ele#tri#e.

  Exe#ut operaiile de pregtire a

  miezurilor magneti#e -n /ederea montriibobinelor ele#tri#e.

  Monteaz bobinele ele#tri#eurmrind "u##e"iunea etapelor: !ixare0exe#utare #onexiuni0 #on"olidare +iimpregnare.

  7eri!i# lu#rrile de montare abobinelor ele#tri#e.

  E!e#tuarea operaiilor de pregtire amiezurilor magneti#e -n /edereamontrii bobinelor ele#tri#e.

  Exe#utarea etapizat a montriibobinelor pe miezurile magneti#e.

  7eri!i#area lu#rrilor de montare abobinelor ele#tri#e -n /ederea a"igurrii

  #alitii lu#rrilor e!e#tuate.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilore!e#tuate.

  %)

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  18/40

  C$n/'nutu) *$r1+r''

  e re#omand urmtoarea ordine de par#urgere a modulului:%. Materiale ne#e"are pentru realizarea bobinelor ele#tri#e: #ondu#toare0 ele#troizolante0

  auxiliare =de impregnare0 de di"tanare0 de #on"olidare>.2. obine ele#tri#e: repartizate =ondulate0 bu#late>0 #on#entrate pe #ar#a"0 #oli/ii ="udate>0

  pentru tran"!ormatoare =#ilindri#e0 "piralate0 din galei0 #ontinue>.6. Etapele de realizare a bobinelor: bobinarea0 !ormarea0 izolarea "pirelor "i exe#utarealegturilor e#$ipoteniale.

  &. Materiale utilizate la #on!e#ionarea miezurilor: !eromagneti#e "ub !orm de tablelaminate "au ma"i/.

  (. 8arametrii miezurilor magneti#e: #oe!i#ientul de umplere0 #oe!i#ientul de ma5orare apierderilor -n !ier0 "olenaia0 indu#ia0 pierderile "pe#i!i#e -n !ier.

  4 repararea ma+inilor0 aparatelor "i tran"!ormatoarelor ele#tri#e de 5oa"a ten"iune4 /eri!i#area ma+inilor0 aparatelor "i tran"!ormatoarelor ele#tri#e dup a"amblare "au dup

  reparare.

  Coninurile formrii pot fi grupate n funcie de condiiile concrete de instruire, de exemplu, pecategorii de echipamente, astfel: consrucie-manevrare-ntreinere-defeciuni i remedierea lor.

  Re,ur,e 1ater'a)e 1'n'1e ne(e,are par(ur2er'' 1$#u)u)u'8entru par#urgerea modulului "e re#omand utilizarea urmtoarelor re"ur"e materiale minime:- Ma9'n' e)e(tr'(e rotati/e de #urent #ontinuu +i #urent alternati/ =a"in#rone +i "in#rone>0

  tran,*$r1at$are4- Aparate e)e(tr'(ede 5oa" ten"iune: de #omutaie =manual +i automat>0 de #omand =manual

  +i automat>0 de reglare0 de prote#ie0 de "emnalizare0 pentru automatizri- Mater'a)e: #ondu#toare0 ele#troizolante0 auxiliare =de impregnare0 de di"tanare0 de #on"olidare>0

  materiale utilizate la #on!e#ionarea miezurilor- D$(u1enta/'e te0n$)$2'(+ =exemple>: 5urnal de #abluri0 li"t de materiale0 tabele de #onexiuni

  pentru aparate0 "pe#i!i#aii de aparate ele#tri#e- D$(u1enta/'e te0n'(+=exemple>: #aiet de "ar#ini0 plan anual al lu#rrilor de -ntreinere

  Su2e,t'' 1et$#$)$2'(e

  Coninuturile programei modulului ,, C$n*e(/'$narea ,u%an,a1%)e)$r e)e(tr$1a2net'(etrebuie " !ie abordate -ntr*o manier flexibil0 difereniat0 in,nd #ont de particularitilecolectivului#u #are "e lu#reaz +i de nivelul iniialde pregtire.

  Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau

  coninutul modulului: -n !un#ie de di!i#ultatea temelor0 de ni/elul de #uno+tine anterioare ale#ole#ti/ului #u #are lu#reaz0 de #omplexitatea materialului dida#ti# impli#at -n "trategia dida#ti#+i de ritmul de a"imilare a #uno+tinelor de #tre #ole#ti/ul in"truit.

  %?

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  19/40

  Modulul ;C$n*e(/'$narea ,u%an,a1%)e)$r e)e(tr$1a2net'(e= poate -n#orpora0 -n ori#emoment al pro#e"ului edu#ati/0 noi mi5loa#e "au re"ur"e dida#ti#e. Orele "e re#omand a "ede"!+ura -n laboratoare +i -n ateliere din unitatea de -n/m,nt "au de la agentul e#onomi#0 dotate#on!orm re#omandrilor pre#izate -n unitile de #ompetene menionate mai "u".

  e re#omand abordarea in"truirii #entrate pe ele/ prin proie#tarea unor a#ti/iti de -n/are/ariate0 prin #are " !ie luate -n #on"iderare "tilurile indi/iduale de -n/are ale !ie#rui ele/.

  A#e"tea /izeaz urmtoarele a"pe#te: apli#area metodelor #entrate pe ele/0 abordarea tuturor tipurilor de -n/are =auditi/0 /izual0

  pra#ti#> pentru tran"!ormarea ele/ului -n #oparti#ipant la propria in"truire +i edu#aie4 -mbinarea +i alternarea "i"temati# a a#ti/itilor bazate pe e!ortul indi/idual al ele/ului

  =do#umentarea dup di/er"e "ur"e de in!ormare0 ob"er/aia proprie0 exer#iiul per"onal0in"truirea programat0 experimentul +i lu#rul indi/idual0 te$ni#a mun#ii #u !i+e> #ua#ti/itile #e "oli#it e!ortul #ole#ti/ =de e#$ip0 de grup> de genul di"#uiilor0 a"altului deidei0 et#.4

  !olo"irea unor metode #are " !a/orizeze relaia nemi5lo#it a ele/ului #u obie#tele#unoa+terii0 prin re#urgere la modele #on#rete0 potri/ite #ompetenelor din modul4

  -n"u+irea unor metode de in!ormare +i de do#umentare independent0 #are o!er de"#$iderea"pre autoin"truire0 "pre -n/are #ontinu.

  8entru atingerea obie#ti/elor +i dez/oltarea #ompetenelor /izate de par#urgerea modulului0 pot!i derulate urmtoarele a#ti/iti de -n/are:

  Elaborarea de re!erate interdi"#iplinare4 Exer#iii de do#umentare4 Na/igare pe nternet -n "#opul do#umentrii4 7izionri de materiale /ideo =#a"ete /ideo0 CD ; uri>4 7izite de do#umentare la agenii e#onomi#i Di"#uii.

  Lu#rri pra#ti#e -n laborator +i -n atelierul de pregtire pra#ti#1atelierele de laagentul e#onomi#e #on"ider # nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat

  fiecare dintre rezultatele nvrii.8entru a#$iziionarea #ompetenelor /izate de par#urgerea modulului 00Exploatarea

  ma+inilor0 aparatelor +i e#$ipamentelor ele#tri#e90 "e re#omand urmtoarele a#ti/iti de -n/are:

  - exer#iii pra#ti#e de analizare a do#umentaiei te$ni#e- /izite de do#umentare la ageni e#onomi#i- exer#iii de re#unoa+tere a tipurilor de e#$ipamente ele#tri#e- exer#iii de montare1demontare1-ntreinere a e#$ipamentelor ele#tri#e- lu#rri de laborator #u utilizarea +i /eri!i#area e#$ipamentelor ele#tri#e

  - /izionri de materiale /ideo- lu#rri pra#ti#e de -ntreinere +i realizare a in"talaiilor de alimentare a ma+inilor

  ele#tri#e- /izionri de materiale /ideo- "tudii de #az pri/ind "tru#tura0 exe#uia0 -ntreinerea in"talaiilor ele#tri#e de

  5oa" ten"iune Su2e,t'' (u pr'-'re )a e-a)uare

  E/aluarea reprezint partea !inal a demer"ului de proie#tare dida#ti# prin #are #adruldida#ti# /a m"ura e!i#iena -ntregului pro#e" in"tru#ti/*edu#ati/. E/aluarea urmre+te m"ura -n#are ele/ii +i*au !ormat #ompetenele propu"e -n "tandardele de pregtire pro!e"ional.

  E/aluarea poate !i :a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelornvrii.

  %@

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  20/40

  n"trumentele de e/aluare pot !i di/er"e0 -n !un#ie de "pe#i!i#ul modulului +i demetoda de e/aluare ; probe orale0 "#ri"e0 pra#ti#e.

  8lani!i#area e/alurii trebuie " aib lo# -ntr*un mediu real0 dup un program "tabilit0e/it,ndu*"e aglomerarea e/alurilor -n a#eea+i perioad de timp.

  7a !i realizat pe baza unor probe #orelate #u tipul de e/aluare "pe#i!i#at -ntandardul de 8regtire 8ro!e"ional pentru !ie#are rezultat al -n/rii.

  c. final Realizat printr*o lu#rare #u #ara#ter apli#ati/ +i integrat la "!,r+itul pro#e"ului de

  predare1-n/are +i #are in!ormeaz a"upra -ndeplinirii #riteriilor de realizare a#uno+tinelor0 abilitilor +i atitudinilor.

  8ropunem urmtoarele 'n,tru1ente #e e-a)uare #ontinu: i+e de ob"er/aie4 i+e te"t4 i+e de lu#ru4 i+e de autoe/aluare4 Te"te de /eri!i#area #uno+tinelor #u itemi #u alegere multipl0 itemi alegere dual0

  itemi de #ompletare0 itemi de tip pere#$e0 itemi de tip -ntrebri "tru#turate "au itemi detip rezol/are de probleme.

  8ropunem urmtoarele 'n,tru1ente #e e-a)uare!inal: 8roie#tul0 prin #are "e e/alueaz metodele de lu#ru0 utilizarea #ore"punztoare a

  bibliogra!iei0 materialelor +i e#$ipamentelor0 a#urateea te$ni#0 modul de organizare aideilor +i materialelor -ntr*un raport. 8oate !i abordat indi/idual "au de #tre un grup deele/i.

  tudiul de #az0 #are #on"t -n de"#rierea unui produ"0 a unei imagini "au a unei-nregi"trri ele#troni#e #are "e re!er la un anumit pro#e" te$nologi#.

  8orto!oliul0 #are o!er in!ormaii de"pre rezultatele +#olare ale ele/ilor0 a#ti/itile

  extra+#olare et#. Lu#rare pra#ti# din temati#a par#ur"0 #u #omplexitate ridi#at +i #ara#ter

  intermodular0 exe#utat la agentul e#onomi# +i e/aluat pe baza unei !i+e de ob"er/areBn par#urgerea modulului "e /a utiliza e/aluarea de tip !ormati/ +i la !inal de tip "umati/

  pentru /eri!i#area atingerii #ompetenelor. Ele/ii trebuie e/aluai numai -n #eea #e pri/e+tedob,ndirea #ompetenelor "pe#i!i#ate -n #adrul a#e"tui modul. O #ompeten "e /a e/alua o "ingurdat.

  E/aluarea "#oate -n e/iden m"ura -n #are "e !ormeaz #ompetenele te$ni#e +i#ompetenele #$eie din "tandardul de pregtire pro!e"ional.

  2'

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  21/40

  8'%)'$2ra*'e

  %. Cio#0 .0 Te$nologia !abri#rii +i -ntreinerea ma+inilor ele#tri#e. ED80 u#ure+ti0%@)@

  2. N"ta"e0 .0 Ma+ini0 aparate0 a#ionri +i automatizri. ED80 u#ure+ti0 %@@(6. Mare+0 .0 Elemente de #omand +i #ontrol pentru a#ionri +i "i"teme de reglare

  automat. Manual pentru #la"ele a *a +i a *a0 Editua E#onomi# 8reuni/er"itaria0u#ure+ti0 2''2&. Cio#0 .0 n"talaii +i e#$ipamente. Te$nologia me"eriei. Manual pentru #la"a a *a +i

  a *a0 li#ee indu"triale +i +#oli pro!e"ionale0 ED80 u#ure+ti0 %@@2(. ilo$i0 .0 Elemente de #omand +i #ontrol pentru a#ionri +i "i"teme de regalre

  automat. Manual pentru #la"ele a *a +i a *a0 ED80 u#ure+ti0 2''2

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  22/40

  M$#u) III. ASAM8LAREA MAINILOR I APARATELOR ELECTRICE

  6 N$t+ 'ntr$#u(t'-+

  ModululFA,a1%)area 1a9'n')$r 9' aparate)$r e)e(tr'(e9 !a#e parte din "tagiul de pregtire

  pra#ti# de "pe#ialitate -n /ederea #erti!i#rii pentru #ali!i#area pro!e"ional de ni/el 200Con!e#ioner produ"e ele#trote$ni#e9 +i are alo#at un numr de "5 $re #on!orm planului de-n/m,nt0 din #are:

  65 $re; laborator te$nologi# 6 $re; in"truire pra#ti#

  Modulul @A,a1%)area 1a9'n')$r 9' aparate)$r e)e(tr'(e /izeaz dob,ndirea de#ompetene "pe#i!i#e #ali!i#rii ,,Confecioner produse electrotehnice, -n per"pe#ti/a !olo"iriituturor a#$iziiilor -n pra#ti#area a#e"tei #ali!i#rii +i -n #ontinuarea pregtirii pro!e"ionale.

  " Un'tateaun't+/')e #e ($1peten/e )a (are ,e re*er+ 1$#u)u)

  A,a1%)area 1a9'n')$r 9' aparate)$r e)e(tr'(e

  22

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  23/40

  7 C$re)area re3u)tate)$r Kn-+/+r'' 9' (r'ter'')$r #e e-a)uare

  MODULUL III. ASAM8LAREA MAINILOR I APARATELOR ELECTRICECun$9t'n/e Depr'n#er' Cr'ter'' #e e-a)uare6

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' 6. M$ntea3+ e)e1ente)e au?')'are pentru 1a9'n' 9' aparate e)e(tr'(eOpera/'' #e pre2+t'rea elementelor auxiliare pentrumontarea ma+inilor "i aparatelor ele#tri#e =#ole#toare0inele #ole#toare0 perii +i portperii0 #onta#te0 #amere de"tingere0 re"orturi0 me#ani"me de a#ionare0 #u/e0#ar#a"e>:

  poziionare4 !ixare4 "tr,ngere4 #urare4 pre"are.

  D',p$3't'-e ,pe('*'(e pentru montarea #omponentelorauxiliare:

  pentru prelu#rri me#ani#e4 de a"amblare4 de a+ezare4 de "tr,ngere4 de #entrare4 de indexare.

  denti!i# elementele auxiliare alema+inilor +i aparatelor ele#tri#e.

  E!e#tueaz etapizat pregtireaelementelor auxiliare ale ma+inilor +i

  aparatelor ele#tri#e.

  Alege di"poziti/ele "pe#i!i#e pentrumontarea #omponentelor auxiliarema+inilor +i aparatelor ele#tri#e.

  Apli# normele de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#elu#rrilor de pregtire a elementelorauxiliare.

  denti!i#area elementele auxiliare alema+inilor +i aparatelor ele#tri#e.

  E!e#tuarea etapelor de pregtireaelementelor auxiliare ale ma+inilor +i

  aparatelor ele#tri#e.

  Alegerea di"poziti/elor "pe#i!i#e pentrumontarea #omponentelor auxiliarema+inilor +i aparatelor ele#tri#e.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilorde pregtire a elementelor auxiliare.

  Criteriile de e/aluare "unt "tabilite pe baza #riteriilor de per!orman din "tandardul de pregtire pro!e"ional

  26

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  24/40

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' ". A,a1%)ea3+ 1a9'n')e: aparate)e 9' tran,*$r1at$are)e e)e(tr'(eEtape)e 1$nt+r'' aparate)$r e)e(tr'(e:

  !ixarea elementelor auxiliare +i"uban"amblurilor ele#tromagneti#e4

  /eri!i#area mobilitii #omponentelor -n mi+#are.Opera/'' #e a,a1%)area 1a9'n')$r e)e(tr'(e:

  !ixarea "uban"amblurilor #omponente4 e#$ilibrarea rotoarelor.

  n(er(+r' 'nter1e#'arepe par#ur"ul a"amblrii:

  me#ani#e0 ele#tri#e.Rea)'3area tran,*$r1at$are)$r e)e(tr'(e:

  #on"olidarea miezului4 introdu#erea prii de#u/abile =miez0 izolatori0

  bobina50 #onta#te> -n #u/a #u ulei4 montarea a##e"oriilor.

  Analizeaz do#umentaia te$nologi#=!i+a te$nologi#0 li"ta de materiale>pentru a"amblarea ma+inilor +itran"!ormatoarelor ele#tri#e.

  ele#teaz materialele +i D7*urilene#e"are pentru a"amblarea ma+inilor +itran"!ormatoarelor ele#tri#e.

  A"ambleaz aparatele ele#tri#e

  re"pe#t,nd "u##e"iunea etapelor demontare. Realizeaz etapizat a"amblarea

  ma+inilor ele#tri#e. Apli# -n#er#ri intermediare pe

  par#ur"ul a"amblrii aparatelor +ima+inilor ele#tri#e.

  A"ambleaz tran"!ormatoareleele#tri#e #on!orm do#umentaiei te$ni#e

  Montarea aparatelor ele#tri#e #ure"pe#tarea "u##e"iunii etapelor.

  Realizarea operaiilor de a"amblare ama+inilor ele#tri#e.

  E!e#tuarea -n#er#rilor intermediarepe par#ur"ul a"amblrii.

  Realizarea tran"!ormatoarelorele#tri#e -n #on!ormitate #u do#umentaiate$ni#.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilore!e#tuate.

  2&

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  25/40

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' 7: Pune Kn *un(/'une 1a9'n')e: aparate)e 9' tran,*$r1at$are)e e)e(tr'(en(er(+r' 9' -er'*'(+r' dup monta5 pentru aparateele#tri#e0 ma+ini ele#tri#e +i tran"!ormatoare ele#tri#e

  #on!orm "pe#i!i#aiilor din #artea te$ni#48u)et'ne #e Kn(er(+r' 9' -er'*'(+r'#ompletate dup#ompararea rezultatelor obinute #u pre"#ripiile te$ni#e=#aiet de "ar#ini0 #arte te$ni#0 !i+a te$ni#>

  7eri!i# lu#rrile de montare aaparatelor +i ma+inilor ele#tri#e -n/ederea a"igurrii #alitii lu#rrilore!e#tuate

  E!e#tueaz -n#er#rile +i /eri!i#riledup montarea ma+inilor +i aparatelorele#tri#e.

  Compar rezultatele obinute -n urma/eri!i#rilor +i -n#er#rilor #upre"#ripiile te$ni#e.

  Completeaz buletinele de -n#er#ri+i /eri!i#ri.

  E!e#tuarea -n#er#rilor +i /eri!i#rilordup montarea ma+inilor +i aparatelorele#tri#e.

  Analizarea rezultatelor obinute -nurma /eri!i#rilor +i -n#er#rilor #upre"#ripiile te$ni#e.

  Completarea do#umentaiei "pe#i!i#e

  lu#rrilor de -n#er#ri +i /eri!i#ri dupa"amblare a aparatelor +i ma+inilorele#tri#e.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilore!e#tuate.

  2(

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  26/40

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' . E)'1'n+ #e*e(te)e 1a9'n')$r: aparate)$r 9' tran,*$r1at$are)$r e)e(tr'(eC$1p$nente #eter'$rate: #onta#te0 re"orturi0 garnituri0perii0 +uruburi de prindere0 rulmeni.

  De*e(te aprute la ma+ini0 aparate +i tran"!ormatoareele#tri#e =lo#alizare0 #auze "i remediere> mecanice electrice

  Re1e#'erea +i -nlo#uirea #omponentelor: re"tabilirea

  !un#ionalitii #ole#torului0 #ompletarea lubri!iantului+i a uleiului de tran"!ormator0 re!a#erea etan+eitii0 a#ontinuitii -n!+urrilor0 eliminarea /ibraiilor.

  Lo#alizeaz de!e#tele la ma+ini0 aparate+i tran"!ormatoare ele#tri#e.

  8re#izeaz #auzele #e au generatde!e#tele.

  ele#teaz materialele +i D7*urilene#e"are pentru remedierea de!e#teloraparatelor +i ma+inilor ele#tri#e.

  E!e#tueaz operaiile de remediere a#omponentelor reparabile.

  Exe#ut operaiile de -nlo#uire a#omponentelor deteriorate.

  7eri!i# lu#rrile de reparare a aparatelor+i ma+inilor ele#tri#e.

  denti!i#area #omponentelordeteriorate la aparatele +i ma+inileele#tri#e.

  8re#izarea #auzelor #e au determinatapariia de!e#telor la ma+ini +i aparateele#tri#e.

  E!e#tuarea remedierilor +i -nlo#uirilor

  #omponentelor deteriorate.

  7eri!i#area lu#rrilor de reparare aaparatelor +i ma+inilor ele#tri#e -n/ederea a"igurrii #alitii lu#rrilore!e#tuate.

  Re"pe#tarea normelor de "ntate +i"e#uritate -n mun# "pe#i!i#e lu#rrilore!e#tuate.

  2

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  27/40

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' . Ver'*'(+ 1a9'n')e: aparate)e 9' tran,*$r1at$are)e e)e(tr'(eMet$#e pentru -er'*'(areama+inilor0 aparatelor +itran"!ormatoarelor =pre#izare0 #orelare "i apli#are>: dire#te4 indire#te =a a#ului magneti#>4 /izuale.

  Re3u)tate $%/'nute-n urma /eri!i#rilor -nregi"trate +iinterpretate =#omparare #u /alorile pre"#ri"e*#aiet"ar#ini0 !i+a te$ni#>.

  ele#teaz materialele +i D7*urilene#e"are pentru realizarea !ie#rei etapede montare a bobinelor ele#tri#e.

  8re#izeaz metodele pentru /eri!i#areama+inilor0 aparatelor +itran"!ormatoarelor -n raport #u#omponentele /eri!i#ate.

  Exe#ut operaii de /eri!i#are aaparatelor +i ma+inilor ele#tri#e.

  nterpreteaz rezultatele obinute -n urma/eri!i#rilor.

  Bnto#me+te do#umentaia "pe#i!i#!inalizrii a"amblrii aparatelor +ima+inilor ele#tri#e.

  Alegerea metodelor de /eri!i#are ama+inilor +i aparatelor ele#tri#e -n raport#u #omponentele /eri!i#ate.

  E!e#tuarea lu#rrilor de /eri!i#are aaparatelor +i ma+inilor ele#tri#e.

  7eri!i#area lu#rrilor de montare abobinelor ele#tri#e -n /ederea a"igurrii

  #alitii lu#rrilor e!e#tuate.

  nterpretarea rezultatelor obinute -nurma /eri!i#rilor.

  Bnto#mirea do#umentaiei "pe#i!i#ea"amblrii ma+inilor0 aparatelor +itran"!ormatoarelor ele#tri#e.

  2)

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  28/40

  C$n/'nutu) *$r1+r''

  e re#omand urmtoarea ordine de par#urgere a modulului:. !ontarea elementelor auxiliare pentru maini i aparate electrice

  8regtirea elementelor auxiliare pentru monta5: poziionare0 !ixare0 "tr,ngere0 #urare0 pre"are

  Montarea #omponentelor auxiliare utiliz,nd di"poziti/e "pe#i!i#e: #ole#toare0 inele #ole#toare0 perii+i portperii0 #onta#te0 #amere de "tingere0 re"orturi0 me#ani"me de a#ionare0 #u/e0 #ar#a"eDi"poziti/e "pe#i!i#e: pentru prelu#rri me#ani#e0 de a"amblare0 de a+ezare0 de "tr,ngere0 de

  #entrare0 de indexare". #sam$larea mainilor, aparatelor i transformatoarelor electrice

  Montarea aparatelor ele#tri#e: !ixarea elementelor auxiliare +i "uban"amblurilor ele#tromagneti#e0/eri!i#area mobilitii #omponentelor -n mi+#are

  A"amblarea ma+inilor ele#tri#e: !ixarea "uban"amblurilor #omponente0 e#$ilibrarea rotoarelorE!e#tuarea -n#er#rilor intermediare pe par#ur"ul a"amblrii: me#ani#e0 ele#tri#eRealizarea tran"!ormatoarelor ele#tri#e: #on"olidarea miezului0 introdu#erea prii de#u/abile =miez0

  izolatori0 bobina50 #onta#te> -n #u/a #u ulei0 montarea a##e"oriilor

  %. &unerea n funciune a mainilor, aparatelor i transformatoarelor electriceBn#er#rile +i /eri!i#rile dup monta58re"#ripii te$ni#e0 buletine de -n#er#ri +i /eri!i#ri

  '. (liminarea defectelor mainilor, aparatelor i transformatoarelor electrice

  Lo#alizarea de!e#telor la ma+ini0 aparate +i tran"!ormatoare ele#tri#e: me#ani#e0 ele#tri#eCauze de!e#telor aparatelor +i ma+inilor ele#tri#eRemedierea #omponentelor reparabile: re"tabilirea !un#ionalitii #ole#torului0 #ompletarea

  lubri!iantului +i a uleiului de tran"!ormator0 re!a#erea etan+eitii0 a #ontinuitii -n!+urrilor0eliminarea /ibraiilor

  Bnlo#uirea #omponentelor deteriorate=#onta#te0 re"orturi0 garnituri0 perii0 +uruburi de prindere0rulmeni>). *erificarea mainilor, aparatelor i transformatoarelor electrice dup reparare

  Metode pentru /eri!i#area ma+inilor0 aparatelor +i tran"!ormatoarelor: dire#te0 indire#te =a a#uluimagneti#>0 /izuale

  Componente /eri!i#ate: bobine0 -n!+urri0 perii0 lagre0 #onta#teBnregi"trarea +i interpretarea rezultatelor obinute -n urma /eri!i#rilor

  Coninurile formrii pot fi grupate n funcie de condiiile concrete de instruire, de exemplu, pe

  categorii de echipamente, astfel: consrucie-manevrare-ntreinere-defeciuni i remedierea lor.

  Re,ur,e 1ater'a)e 1'n'1e ne(e,are par(ur2er'' 1$#u)u)u'

  8entru par#urgerea modulului "e re#omand utilizarea urmtoarelor re"ur"e materiale minime:- Ma9'n' e)e(tr'(e rotati/e de #urent #ontinuu +i #urent alternati/ =a"in#rone +i "in#rone>0

  tran,*$r1at$are4- Aparate e)e(tr'(ede 5oa" ten"iune: de #omutaie =manual +i automat>0 de #omand =manual

  +i automat>0 de reglare0 de prote#ie0 de "emnalizare0 pentru automatizri- Mater'a)e: #ondu#toare0 ele#troizolante0 auxiliare =de impregnare0 de di"tanare0 de #on"olidare>0

  materiale utilizate la #on!e#ionarea miezurilor- D$(u1enta/'e te0n$)$2'(+ =exemple>: 5urnal de #abluri0 li"t de materiale0 tabele de #onexiuni

  pentru aparate0 "pe#i!i#aii de aparate ele#tri#e- D$(u1enta/'e te0n'(+=exemple>: #aiet de "ar#ini0 plan anual al lu#rrilor de -ntreinere

  Su2e,t'' 1et$#$)$2'(e

  2?

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  29/40

  Coninuturile programei modulului,, A,a1%)area 1a9'n')$r 9' aparate)$r e)e(tr'(e trebuie "!ie abordate -ntr*o manier flexibil0 difereniat0 in,nd #ont departicularitile colectivului#u#are "e lu#reaz +i de nivelul iniialde pregtire.

  Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predauconinutul modulului: -n !un#ie de di!i#ultatea temelor0 de ni/elul de #uno+tine anterioare ale#ole#ti/ului #u #are lu#reaz0 de #omplexitatea materialului dida#ti# impli#at -n "trategia dida#ti#

  +i de ritmul de a"imilare a #uno+tinelor de #tre #ole#ti/ul in"truit.Modulul ;A,a1%)area 1a9'n')$r 9' aparate)$r e)e(tr'(e=poate -n#orpora0 -n ori#e moment alpro#e"ului edu#ati/0 noi mi5loa#e "au re"ur"e dida#ti#e. Orele "e re#omand a "e de"!+ura -nlaboratoare +i -n ateliere din unitatea de -n/m,nt "au de la agentul e#onomi#0 dotate #on!ormre#omandrilor pre#izate -n unitile de #ompetene menionate mai "u".

  e re#omand abordarea in"truirii #entrate pe ele/ prin proie#tarea unor a#ti/iti de -n/are/ariate0 prin #are " !ie luate -n #on"iderare "tilurile indi/iduale de -n/are ale !ie#rui ele/.

  A#e"tea /izeaz urmtoarele a"pe#te: apli#area metodelor #entrate pe ele/0 abordarea tuturor tipurilor de -n/are =auditi/0 /izual0

  pra#ti#> pentru tran"!ormarea ele/ului -n #oparti#ipant la propria in"truire +i edu#aie4 -mbinarea +i alternarea "i"temati# a a#ti/itilor bazate pe e!ortul indi/idual al ele/ului

  =do#umentarea dup di/er"e "ur"e de in!ormare0 ob"er/aia proprie0 exer#iiul per"onal0in"truirea programat0 experimentul +i lu#rul indi/idual0 te$ni#a mun#ii #u !i+e> #ua#ti/itile #e "oli#it e!ortul #ole#ti/ =de e#$ip0 de grup> de genul di"#uiilor0 a"altului deidei0 et#.4

  !olo"irea unor metode #are " !a/orizeze relaia nemi5lo#it a ele/ului #u obie#tele#unoa+terii0 prin re#urgere la modele #on#rete0 potri/ite #ompetenelor din modul4

  -n"u+irea unor metode de in!ormare +i de do#umentare independent0 #are o!er de"#$iderea"pre autoin"truire0 "pre -n/are #ontinu.

  8entru atingerea obie#ti/elor +i dez/oltarea #ompetenelor /izate de par#urgerea modulului0 pot!i derulate urmtoarele a#ti/iti de -n/are:

  Elaborarea de re!erate interdi"#iplinare4 Exer#iii de do#umentare4 Na/igare pe nternet -n "#opul do#umentrii4 7izionri de materiale /ideo =#a"ete /ideo0 CD ; uri>4 7izite de do#umentare la agenii e#onomi#i Di"#uii. Lu#rri pra#ti#e -n laborator +i -n atelierul de pregtire pra#ti#1atelierele de la

  agentul e#onomi#e #on"ider # nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat

  fiecare dintre rezultatele nvrii.

  8entru a#$iziionarea #ompetenelor /izate de par#urgerea modulului 00Exploatareama+inilor0 aparatelor +i e#$ipamentelor ele#tri#e90 "e re#omand urmtoarele a#ti/iti de -n/are:

  - exer#iii pra#ti#e de analizare a do#umentaiei te$ni#e- /izite de do#umentare la ageni e#onomi#i- exer#iii de re#unoa+tere a tipurilor de e#$ipamente ele#tri#e- exer#iii de montare1demontare1-ntreinere a e#$ipamentelor ele#tri#e- lu#rri de laborator #u utilizarea +i /eri!i#area e#$ipamentelor ele#tri#e- /izionri de materiale /ideo- lu#rri pra#ti#e de -ntreinere +i realizare a in"talaiilor de alimentare a ma+inilor

  ele#tri#e-

  /izionri de materiale /ideo- "tudii de #az pri/ind "tru#tura0 exe#uia0 -ntreinerea in"talaiilor ele#tri#e de5oa" ten"iune

  Su2e,t'' (u pr'-'re )a e-a)uare

  2@

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  30/40

  E/aluarea reprezint partea !inal a demer"ului de proie#tare dida#ti# prin #are #adruldida#ti# /a m"ura e!i#iena -ntregului pro#e" in"tru#ti/*edu#ati/. E/aluarea urmre+te m"ura -n#are ele/ii +i*au !ormat #ompetenele propu"e -n "tandardele de pregtire pro!e"ional.

  E/aluarea poate !i :a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor

  nvrii.

  n"trumentele de e/aluare pot !i di/er"e0 -n !un#ie de "pe#i!i#ul modulului +i demetoda de e/aluare ; probe orale0 "#ri"e0 pra#ti#e. 8lani!i#area e/alurii trebuie " aib lo# -ntr*un mediu real0 dup un program "tabilit0

  e/it,ndu*"e aglomerarea e/alurilor -n a#eea+i perioad de timp. 7a !i realizat pe baza unor probe #orelate #u tipul de e/aluare "pe#i!i#at -n

  tandardul de 8regtire 8ro!e"ional pentru !ie#are rezultat al -n/rii.d. final

  Realizat printr*o lu#rare #u #ara#ter apli#ati/ +i integrat la "!,r+itul pro#e"ului depredare1-n/are +i #are in!ormeaz a"upra -ndeplinirii #riteriilor de realizare a#uno+tinelor0 abilitilor +i atitudinilor.

  8ropunem urmtoarele 'n,tru1ente #e e-a)uare #ontinu: i+e de ob"er/aie4 i+e te"t4 i+e de lu#ru4 i+e de autoe/aluare4 Te"te de /eri!i#area #uno+tinelor #u itemi #u alegere multipl0 itemi alegere dual0

  itemi de #ompletare0 itemi de tip pere#$e0 itemi de tip -ntrebri "tru#turate "au itemi detip rezol/are de probleme.

  8ropunem urmtoarele 'n,tru1ente #e e-a)uare!inal: 8roie#tul0 prin #are "e e/alueaz metodele de lu#ru0 utilizarea #ore"punztoare a

  bibliogra!iei0 materialelor +i e#$ipamentelor0 a#urateea te$ni#0 modul de organizare aideilor +i materialelor -ntr*un raport. 8oate !i abordat indi/idual "au de #tre un grup deele/i.

  tudiul de #az0 #are #on"t -n de"#rierea unui produ"0 a unei imagini "au a unei-nregi"trri ele#troni#e #are "e re!er la un anumit pro#e" te$nologi#.

  8orto!oliul0 #are o!er in!ormaii de"pre rezultatele +#olare ale ele/ilor0 a#ti/itileextra+#olare et#.

  Lu#rare pra#ti# din temati#a par#ur"0 #u #omplexitate ridi#at +i #ara#terintermodular0 exe#utat la agentul e#onomi# +i e/aluat pe baza unei !i+e de ob"er/are

  Bn par#urgerea modulului "e /a utiliza e/aluarea de tip !ormati/ +i la !inal de tip "umati/pentru /eri!i#area atingerii #ompetenelor. Ele/ii trebuie e/aluai numai -n #eea #e pri/e+te

  dob,ndirea #ompetenelor "pe#i!i#ate -n #adrul a#e"tui modul. O #ompeten "e /a e/alua o "ingurdat.

  E/aluarea "#oate -n e/iden m"ura -n #are "e !ormeaz #ompetenele te$ni#e +i#ompetenele #$eie din "tandardul de pregtire pro!e"ional.

  6'

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  31/40

  8'%)'$2ra*'e

  %. Cio#0 .0 Te$nologia !abri#rii +i -ntreinerea ma+inilor ele#tri#e. ED80 u#ure+ti0%@)@

  2. N"ta"e0 .0 Ma+ini0 aparate0 a#ionri +i automatizri. ED80 u#ure+ti0 %@@(6. Mare+0 .0 Elemente de #omand +i #ontrol pentru a#ionri +i "i"teme de reglare

  automat. Manual pentru #la"ele a *a +i a *a0 Editua E#onomi# 8reuni/er"itaria0u#ure+ti0 2''2&. Cio#0 .0 n"talaii +i e#$ipamente. Te$nologia me"eriei. Manual pentru #la"a a *a +i

  a *a0 li#ee indu"triale +i +#oli pro!e"ionale0 ED80 u#ure+ti0 %@@2(. ilo$i0 .0 Elemente de #omand +i #ontrol pentru a#ionri +i "i"teme de regalre

  automat. Manual pentru #la"ele a *a +i a *a0 ED80 u#ure+ti0 2''2

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  32/40

  STA4II DE PRE4TIRE PRACTIC ! CDL

  M$#u)u) IV. NTREINEREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

  6 N$t+ 'ntr$#u(t'-+

  Modulul@ ntre/'nerea e('pa1ente)$r e)e(tr'(e=!a#e parte din pregtirea pra#ti# ne#e"ardob,ndirii #ali!i#rii pro!e"ionale 00Con!e#ioner produ"e ele#trote$ni#e90 #la"a a *a0 -n/m,nt

  pro!e"ional de 2 ani0 +i are alo#at un numr de 65 $re#on!orm planului de -n/m,nt0 din #are: 65 $re; in"truire pra#ti#

  Modulul nu e"te dependent de #elelalte module din #urri#ulum.Modulul @ntreinerea ecipamentelor electrice /izeaz dob,ndirea de #ompetene

  "pe#i!i#e #ali!i#rii ,,Con!e#ioner produ"e ele#trote$ni#e, -n per"pe#ti/a !olo"irii tuturora#$iziiilor -n pra#ti#area a#e"tei #ali!i#rii +i -n #ontinuarea pregtirii pro!e"ionale.

  7 Un'tateaun't+/')e #e ($1peten/e )a (are ,e re*er+ 1$#u)u)

  C$1p)etarea #$(u1enta/'e' ,pe('*'(e #$1en'u)u' e)e(tr'( Mane-rarea e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(e

  ntre/'nerea 9' repararea e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(e

  6'

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  33/40

  7 C$re)area re3u)tate)$r Kn-+/+r'' 9' (r'ter'')$r #e e-a)uare

  MODULUL IV.NTREINEREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICECun$9t'n/e Depr'n#er' Cr'ter'' #e e-a)uare6

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' 6. Ut')'3ea3+ #$(u1enta/'e ,pe('*'(+ #$1en'u)u' e)e(tr'(D$(u1enta/'e te0n'(+:!ormulare tipizate bon de materiale =#antitate0 #ara#teri"ti#i0 pre>

  bon de manoper =timpul normat0 utila5 !olo"it> buletin de ob"er/aii buletin de -n#er#ri buletin de /eri!i#ri pro#e" /erbal

  !i+ te$nologi#plan de operaii#aiet de lu#ru#arte te$ni##aiet de "ar#inili"t de materiale#omand de lu#ru"#$eme ele#tri#e =!or0 #omand> +i "#$eme#inemati#ede"ene te$ni#e =de reper0 de "uban"amblu0 de

  an"amblu>Se1'*a%r'(ate ut')'3ate Kn )u(r+r' #e Kntre/'nere.!or5ate0 laminate0 turnate =-n"#ri"e -n indi#atoarelede"enelor te$ni#e>SDV!ur' ut')'3ate Kn )u(r+r')e #e Kntre/'nere ae(0'pa1ente)$r e)e(tr'(eD7*uri "pe#i!i#ate -n !i+e te$nologi#e "au -n planuride operaii0 #on!orm te$nologiilor din domeniu

  Completeaz do#umentaia te$ni# "pe#i!i#-n urma exe#utrii lu#rrilor te$nologi#e +i a-n#er#rilor1/eri!i#rilor.

  ele#teaz din do#umentaia te$nologi#0in!ormaia ne#e"ar realizrii lu#rrilor. Apli# datele din do#umentaia te$nologi#

  -n exe#utarea lu#rrilor pra#ti#e.

  denti!i#area !ormularelor tipizate. ele#tarea do#umentaiei ne#e"are

  lo#ului de mun#.

  Extragerea in!ormaiilor ne#e"are dinrubri#aia !ormularelor tipizate +iutilizarea lor pentru exe#utarealu#rrilor te$nologi#e.

  Citirea1analizarea1expli#area"imbolurilor #oninute -n do#umentaiate$nologi# "pe#i!i# domeniului dea#ti/itate.

  ele#tarea +i -nregi"trarea in!ormaiilorne#e"are pentru #ompletareado#umentaiei te$nologi#e =buletine deob"er/aii0 de -n#er#ri0 de /eri!i#ri0pro#e"e*/erbale>.

  %Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performan din standardul de pregtire profesional

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  34/40

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' ". Mane-rea3+ e(0'pa1ente e)e(tr'(eE(0'pa1ente e)e(tr'(e e)e1ente ($n,tru(t'-e: r$)*un(/'$na). Tran"!ormatoare Ma+ini ele#tri#e Aparate ele#tri#e de 5oa" ten"iune

  =ele#tromagnei0 #onta#toare0 -ntreruptoare> Aparate de prote#ie n"talaii de iluminat

  taii de redre"are n"talaii de #ureni "labiIn,tru(/'un' #e 1ane-rare pentru. Ma+ini ele#tri#e Aparate ele#tri#e n"talaii ele#tri#e

  Lo#alizeaz #omponentele +ie#$ipamentele dintr*o in"talaie ele#tri#dat.

  tabile+te +i expli# pe bazado#umentaiei +i a "tru#turii identi!i#atepentru e#$ipamentul1in"talaia date0interdependenele dintre #omponente +i!un#ionalitatea a#e"tora.

  A#ioneaz di"poziti/ele +i e#$ipamenteleele#tri#e.

  denti!i#area0 -n teren0 a elementelor#omponente ale unui e#$ipament1uneiin"talaii ele#tri#e date +i "tabilirea#ore"pondenei #u do#umentaiate$nologi# a!erent.

  Reprezentarea #ir#ulaiei energeti#e-ntr*o in"talaie dat0 !olo"ind "#$emaa#e"teia +i expli#,nd interdependeneledintre #omponente.

  Exe#utarea mane/relor pentruanumite e#$ipamente ele#tri#e #on!ormin"tru#iunilor de utilizare.

  Re3u)tatu) Kn-+/+r'' 7. ntre/'ne 9' repar+ e(0'pa1ente e)e(tr'(eLu(r+r' #e Kntre/'nere (urent+. re!a#erea izolaiei la #ondu#toare +i armturi -nlo#uirea garniturilor #urarea elementelor de !re#are #urarea "upra!eelor radiante +i izolante0 "#$imbarea +i #ompletarea uleiului -nlo#uirea pie"elor uzate

  Mater'a)e *$)$,'te pentru Kntre/'nerea (urent+. izolaie ele#tri# izolaie termi# garnituri de etan+are "ub"tane anti#al#ar ulei al#ool te$ni#A(/'un' pre-ent'-e.

  Controleaz periodi# buna !un#ionare ae#$ipamentelor1in"talaiilor ele#tri#e.

  Exe#ut lu#rri de -ntreinere #urent ae#$ipamentelor1in"talaiilor ele#tri#e.

  Depi"teaz deran5amente +i de!e#te alee#$ipamentelor ele#tri#e la ni/el de#omponente +i de "uban"ambluri.

  Remediaz de!e#te +i deran5amente ale

  e#$ipamentelor ele#tri#e. 7eri!i#0 pe etape +i !inal0 lu#rrile de

  reparaii e!e#tuate.

  7eri!i#area periodi# a integritii1!un#ionalitii e#$ipamentelor1in"talaiilor ele#tri#e.

  Controlarea #alitatii legturilor1#onta#telor ele#tri#e dintr*o in"talaieele#tri#.

  A#ionarea pre/enti/ pentru limitareauzurii =a"igurarea ungerii #ore#te a

  e#$ipamentelor> Co"tatarea uzurii pie"elor +i

  "uban"amblelor. Htilizarea materialelor +i D7*urilor

  #ore"punztoare pentru lu#rrile de-ntreinere a e#$ipamentelor ele#tri#e.

  denti!i#area de!e#telor1dera5amentelortipi#e ale e#$ipamentelor ele#tri#e.

  62

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  35/40

  a"igurarea ungerii e/itarea +o#urilor me#ani#eDe*e(te a)e e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(e. di"trugerea izolaiei -ntreruperi oxidarea #onta#telor neetan+eiti !i"uri abateri de !ormDeran

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  36/40

  C$n/'nutu) *$r1+r''

  e re#omand urmtoarea ordine de par#urgere a modulului:6 D$(u1enta/'e te0n'(+:

  66 ormulare tipizatebon de materiale =#antitate0 #ara#teri"ti#i0 pre>

  bon de manoper =timpul normat0 utila5 !olo"it> buletin de ob"er/aii buletin de -n#er#ri

  buletin de /eri!i#ri pro#e" /erbal

  6" i+ te$nologi#67 8lan de operaii6 Caiet de lu#ru6 Carte te$ni#6 Caiet de "ar#ini6 Li"t de materiale

  6 Comand de lu#ru6 #$eme ele#tri#e =!or0 #omand> +i "#$eme #inemati#e665 De"ene te$ni#e =de reper0 de "uban"amblu0 de an"amblu>

  " Se1'*a%r'(ate ut')'3ate Kn )u(r+r' #e Kntre/'nere.!or5ate0 laminate0 turnate =-n"#ri"e -n indi#atoarele de"enelor te$ni#e>

  7 SDV!ur' ut')'3ate Kn )u(r+r')e #e Kntre/'nere a e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(eD7*uri "pe#i!i#ate -n !i+e te$nologi#e "au -n planuri de operaii0 #on!orm te$nologiilor dindomeniu

  E(0'pa1ente e)e(tr'(e e)e1ente ($n,tru(t'-e: r$) *un(/'$na).6 Tran"!ormatoare" Ma+ini ele#tri#e7 Aparate ele#tri#e de 5oa" ten"iune =ele#tromagnei0 #onta#toare0 -ntreruptoare> Aparate de prote#ie n"talaii de iluminat taii de redre"are

  n"talaii de #ureni "labi In,tru(/'un' #e 1ane-rare pentru.

  6 Ma+ini ele#tri#e" Aparate ele#tri#e

  7 n"talaii ele#tri#e Lu(r+r' #e Kntre/'nere (urent+.

  6 Re!a#erea izolaiei la #ondu#toare +i armturi" Bnlo#uirea garniturilor7 Curarea elementelor de !re#are0 #urarea "upra!eelor radiante +i izolante #$imbarea +i #ompletarea uleiului

  Bnlo#uirea pie"elor uzate Mater'a)e *$)$,'te pentru Kntre/'nerea (urent+.

  6 zolaie ele#tri#" zolaie termi#7 arnituri de etan+are ub"tane anti#al#ar0 ulei0 al#ool te$ni#

  A(/'un' pre-ent'-e Kn Kntre/'nerea e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(e.

  6 A"igurarea ungerii" E/itarea +o#urilor me#ani#e

  6&

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  37/40

  De*e(te a)e e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(e.6 Di"trugerea izolaiei" Bntreruperi7 Oxidarea #onta#telor Neetan+eiti0 !i"uri0 abateri de !orm

  65 Deran

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  38/40

  e re#omand abordarea in"truirii #entrate pe ele/ prin proie#tarea unor a#ti/iti de -n/are/ariate0 prin #are " !ie luate -n #on"iderare "tilurile indi/iduale de -n/are ale !ie#rui ele/.

  A#e"tea /izeaz urmtoarele a"pe#te: apli#area metodelor #entrate pe ele/0 abordarea tuturor tipurilor de -n/are =auditi/0 /izual0

  pra#ti#> pentru tran"!ormarea ele/ului -n #oparti#ipant la propria in"truire +i edu#aie4 -mbinarea +i alternarea "i"temati# a a#ti/itilor bazate pe e!ortul indi/idual al ele/ului

  =do#umentarea dup di/er"e "ur"e de in!ormare0 ob"er/aia proprie0 exer#iiul per"onal0in"truirea programat0 experimentul +i lu#rul indi/idual0 te$ni#a mun#ii #u !i+e> #ua#ti/itile #e "oli#it e!ortul #ole#ti/ =de e#$ip0 de grup> de genul di"#uiilor0 a"altului deidei0 et#.4

  !olo"irea unor metode #are " !a/orizeze relaia nemi5lo#it a ele/ului #u obie#tele#unoa+terii0 prin re#urgere la modele #on#rete0 potri/ite #ompetenelor din modul4

  -n"u+irea unor metode de in!ormare +i de do#umentare independent0 #are o!er de"#$iderea"pre autoin"truire0 "pre -n/are #ontinu.

  8entru atingerea obie#ti/elor +i dez/oltarea #ompetenelor /izate de par#urgerea modulului0 pot!i derulate urmtoarele a#ti/iti de -n/are:

  Elaborarea de re!erate interdi"#iplinare4 Exer#iii de do#umentare4 Na/igare pe nternet -n "#opul do#umentrii4 7izionri de materiale /ideo =#a"ete /ideo0 CD ; uri>4 7izite de do#umentare la agenii e#onomi#i Di"#uii. Lu#rri pra#ti#e -n laborator +i -n atelierul de pregtire pra#ti#1atelierele de la

  agentul e#onomi#

  e #on"ider # nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat

  fiecare dintre rezultatele nvrii.8entru a#$iziionarea #ompetenelor /izate de par#urgerea modulului 00Bntreinereae#$ipamentelor ele#tri#e90 "e re#omand urmtoarele a#ti/iti de -n/are:

  Competena: C$1p)etarea #$(u1enta/'e' ,pe('*'(e #$1en'u)u' e)e(tr'(.- exer#iii pra#ti#e de #ompletare a do#umentaiei te$ni#e- /izite de do#umentare la ageni e#onomi#i

  Competena: Mane-rarea e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(e.- exer#iii de re#unoa+tere a tipurilor de e#$ipamente ele#tri#e- exer#iii de mane/rare a e#$ipamentelor ele#tri#e- lu#rri de laborator #u utilizarea +i mane/rarea e#$ipamentelor ele#tri#e- /izionri de materiale /ideo

  - expli#aii o!erite ele/ului- lu#rri pra#ti#e -n laborator

  Competena: ntre/'nerea 9' repararea e(0'pa1ente)$r e)e(tr'(e.- lu#rri pra#ti#e de -ntreinere +i reparare- /izionri de materiale /ideo- expli#aii o!erite ele/ului- lu#rri pra#ti#e -n atelierul +#olii1agentului e#onomi#- "tudii de #az pri/ind deran5amente +i de!e#te ale e#$ipamentelor ele#tri#e

  Su2e,t'' (u pr'-'re )a e-a)uare

  E/aluarea reprezint partea !inal a demer"ului de proie#tare dida#ti# prin #are #adruldida#ti# /a m"ura e!i#iena -ntregului pro#e" in"tru#ti/*edu#ati/. E/aluarea urmre+te m"ura -n#are ele/ii +i*au !ormat #ompetenele propu"e -n "tandardele de pregtire pro!e"ional.

  E/aluarea poate !i :

  6

 • 7/24/2019 CRR XI Conf Prod Electrotehnice

  39/40

  $. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor

  nvrii.

  n"trumentele de e/aluare pot !i di/er"e0 -n !un#ie de "pe#i!i#ul modulului +i demetoda de e/aluare ; probe orale0 "#ri"e0 pra#ti#e.

  8lani!i#area e/alurii trebuie " aib lo# -ntr*un mediu real0 dup un program "tabilit0e/it,ndu*"e aglomerarea e/alurilor -n a#eea+i perioad de timp.

  7a !i realizat pe baza unor probe #are "e re!er expli#it la #riteriile de per!orman +ila #ondiiile de apli#abilitate ale a#e"tora0 #orelate #u tipul de e/aluare "pe#i!i#at -ntandardul de 8regtire 8ro!e"ional pentru !ie#are rezultat al -n/rii.

  c. final

  Realizat printr*o lu#rare #u #ara#ter apli#ati/ +i integrat la "!,r+itul pro#e"ului depredare1-n/are +i #are in!ormeaz a"upra -ndeplinirii #riteriilor de realizare a#uno+tinelor0 abilitilor +i atitudinilor.

  8ropunem urmtoarele 'n,tru1ente #e e-a)uare ($nt'nu+: i+e de ob"er/aie4 i+e te"t4

  i+e de lu#ru4 i+e de autoe/aluare4 Te"te de /eri!i#area #uno+tinelor #u itemi #u alegere multipl0 itemi alegere dual0

  itemi de #ompletare0 itemi de tip pere#$e0 itemi de tip -ntrebri "tru#turate "au itemi detip rezol/are de probleme.

  8ropunem urmtoarele 'n,tru1ente #e e-a)uare*'na)+: 8roie#tul0 prin #are "e e/alueaz metodele de lu#ru0 utilizarea #ore"punztoare a

  bibliogra!iei0 materialelor +i e#$ipamentelor0 a#urateea te$ni#0 modul de organizare aideilor +i materialelor -ntr*un raport. 8oate !i abordat indi/idual "au de #tre un grup deele/i.

  tudiul de #az0 #are #on"t -n de"#rierea unui produ"0 a unei imagini "au a unei-nregi"trri ele#troni#e #are "e re!er la un anumit pro#e" te$nologi#. 8orto!oliul0 #are o!er in!ormaii de"pre rezultatele +#olare ale ele/ilor0 a#ti/itile

  extra+#olare et#. Lu#rare pra#ti# din temati#a par#ur"0 #u #omplexitate ridi#at +i #ara#ter

  intermodular0 exe#utat la agentul e#onomi# +i e/aluat pe baza unei !i+e de ob"er/areBn par#urgerea modulului "e /a utiliza e/aluarea de tip !ormati/ +i la !inal0 de tip "umati/

  pentru /eri!i#area atingerii #ompetenelor. Ele/ii trebuie e/aluai numai -n #eea #e pri/e+tedob,ndirea #ompetenelor "pe#i!i#ate -n #adrul a#e"tui modul. O #ompeten "e /a e/alua o "ingurdat.

  E/aluarea "#oate -n e/iden m"ura -n #are "e !ormeaz #ompetenele te$ni#e +i

  #ompetenele #$eie din "tandardul de pregtire pro!e"ional.

  8'%)'$2ra*'e%. Mira0 N.0 Negu+0 C.0 n"talaii +i e#$ipamente ele#tri#e ; te$nologia me"eriei. Manual

  pentru #la"ele a *a +i a *a li#ee indu"triale +i de matemati# ;!izi# #u pro!ilurile deele#trote$ni# +i ele#troni#0 mine0 petrol0 metalurgie0 #on"tru#ii*monta50 tran"porturi0go"podrirea apelor +i +#oli pro!e"ionale. ED8*RA0 u#ure+ti %@@&

  2. Mare+0 .0 +.a.0 Manual pentru pregtirea pra#ti# pentru I#oala de Arte +i Me"erii ;domeniul ele#trome#ani# ; manual pentru #la"a a *a. ED8*RA0 u#ure+ti0 2'')

  6. Mare+0 .0 + .a.0 Aparate ele#tri#e ; auxiliar #urri#ular pentru #la"a a *a0 !ilierate$nologi#0 pro!il te$ni#0 #ali!i#area pro!e"ional: Te$ni#ian -n in"talaii ele#tri#e. Edura 8axAura Mundi0 alai0 2'')

  &. Mare+0 .0 +.a.0 Lu#rtor -n ele#trome#ani# ; manual pentru #la"a a *a0 EdituaArtrupEditorial0 2''