deepak chopra calea magului

Download Deepak Chopra Calea Magului

If you can't read please download the document

Post on 26-Oct-2015

75 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Scanned DocumentDEEPAK CHOPRAGALEAMAGULUIDESPRE LIBERTATEA SPIRITUALADeepak Chopra nepropuneoprovocareuimitoare- aceea de a pasi pe calea magului, o calatorie inlmaginatieJnsperanta,increativitate.Estepovoca-readeanetransformainpersoaneliberesiiubitoa-re^eanepreschimbacalitatlleinferioar^precumfnca,ignoranta,rusinea,mcelemaipretioasesenti-mentecareexista:iubiresiimplimre. 'Avemnevoiede calea magului pentru a ne ridica dinlucrurilecomune si din banalitate catre un mod maiprofund de mtelegere a viedi. A incepe sa iraiestimseamna sa-ti cuceresti dreptu! de a spune oricedorestUeaficeeace'vreisafiisideafaceceeacevreisafaci.Cele 20 delectiispirituale din aceasta carte neajutasa depasim perceptia realitatii imediate si sa nedeschidem mintea la transformarile care pot apareainviatanoastdCutotiivremsafimmaiiubitorisimaic^vremsadescoperimnaturaspiritualasitotusi esuam deseori. Scopul invataturilor acesteicyesteaceladeaneaflacalauzainterioara,voceaintelepciuniinoastreadormite.Urmi cak mmlm, vom Mu imfmISBN ti73-fl35b-m-flIIc o I e c t i ac a r t ic h e i e 30.M. Scott PeckDrumul catre tine insufi 31.Jinny S. DitzlerCel mai bun an 32.Og MandinoAlegerea 33.Zig ZiglarMotive pentru a zimbi 34.Spencer JohnsonDa sau Nu 35.John C. MaxwellReallzeaza-te pe deplin 36.Bill Qualn10 regull de mcilcat& 10 reguli de urmat 37.Jacques Salom6Daca m-a$ asculta,m-a mtelege 38.Dale Carnegie& Associates, Inc.Liderul po^l fl tu 39.Ron HoffRegulile unel prezentaride succes 40.B.C. Lundin, H. Paul,J. ChrlstensenFish! Traiefte-tl piatal 41.Marian StanE rmdul tau 42.Michael BeerBucurla de a mvinge 43.Robert T. KlyosakiCopll bogat, copll istet 44.Scott W. VentrellaForfa gindirii pozltivein afacerl9I7897381135 61 46ii>29.John C. MaxwellCum sa devil popularDfitak Choi-ka a sens 25 de aiiii, traduse in35 de limbi. Kste de nsemenea auforul a maimult de 100 de casete video si audio; printreacestea se numarS cinci programe foarte bineprimite de pubiicul de televiziune. In 1999, dr.Deepak Chopra a fost selectat de revista Timein topul celor ,,100 de modele si eroi ai secolu-lui", fiind descris drepf poetul-profet al me-dicinii alternative".Este presedinte si fondator al The Chopra Cen-ter for Well Being, din La Jolla, California.6DEEPAK CHOPRADEEPAK CHOPRAGalea maguluiDespre libertatea spiritualaTraducere deLUCIAN POPESCU6DEEPAK CHOPRAArielle Ford, pentru credinta neclintitf in autocunoastere,pentru entuziasmul ei contagios si pentru angajamentul ei dea transforma vietile a atit de multi oameni.i Lynn Franklin, Janet Stein, Linda Grey, Linda Guber,Suzanne Todd si Charles Weingarten, pentru cSldura lor au-tentica si prietenia lor plina de iubire.6DEEPAK CHOPRAPARTEA IIntroducere in lumeamaguluiOamenii vor s& tie de ce eu, care vin din India, sint atit deinteresat de magi. RSspunsul meu este urmStorul: in India,inc3 se mai crede in existenta magilor. Ce este un mag? Nueste doar eel ce tie sa faca vrSji, ci i eel care poate provocatransformari.Magul poate preschimba frica m bucurie ?i rtd&miciain tmplinire.Magul poate preschimba timpul mctrginit m eternitate.Magul te poate purta dincolo de limite,spre nemdrginire.Crescind in India, tiam cS toate acestea sint adevSrate.Uneori, pe la casa noastra treceau bSrbati in haine albe, cusandale in picioare; chiar ?i pentru un baiat increzator ei pS-reau fiinte foarte speciale. Erau oameni ce traiau intr-o pacedeplina; emanau bucurie ?i iubire; urcu9urile si cobori^urilevietii de zi cu zi pareau sS nu-i atinga deloc. Noi ii numeamguru sau indrumatori spirituali. Dar mi-a luat mult timp pinasa-mi dau seama ca un guru ?i un mag sint acela^i lucru. Fie-care societate isi are invatatorii, profetii si vindecatorii sai; guruera cuvintul cu care noi ii numeam pe cei ce posedau cunoa-terea spirituala.In Occident, magul este vSzut in primui rind ca un vrSji-tor ce practica alchimia, transformind metalele inferioare inaur. Alchimia exista i in India (de fapt, acolo a lost inventa-ta), dar cuvintul alchimie este in realitate un nume incifrat. Elsemnifica transformarea fiintelor umane in aur ?i transforma-Calea magului 1110DEEPAK CHOPRArea calitatilor noastre inferioare, precum frica, ignoranta,vrajma^ia i rusinea, in cele mai pretioase lucruri care existsiubire si implinire. A^adar, invStatorul care Ui poate arStacum sa te transformi intr-o persoana libera si iubitoare esteun alchimist si aa a fost dintotdeauna.Cind am intrat la liceu, la New Delhi, $tiam deja multe de-spre eel mai faimos mag din traditia occidental. Merlin. Lafel ca oricine, 1-am indragit imediat. Mai tirziu, mi s-a deschisintreaga lui lume. Inca mai tin minte zeci de strofe din poe-mul epic al lui Tennyson, Idylls of the King {Idilele regeliii), pecare eram pusi sa-1 invatam pe de rost in zilele fierbinti de?coaIa de pe atunci. Am citit pe nerSsuflate orice alta lucrarecare mi-a cazut in miini despre regele Arthur. Nu mi se pareanefiresc sa stiu totul despre seninul i verdele Camelot, chiardaca traiam sub insuportabilul soare tropical, sau sa imi do-resc sa caiaresc precum Lancelot, chiar daca m-as fi sufocat inarmura, sau sa cred ca pe^tera de clestar a lui Merlin a existatcu adevarat, in ciuda asigurarilor date de toti autorii ca ma-gii exista doar in mitologie.Eu stiam altceva, pentru ca eram un baiat din India si ii in-tilnisem.DE CE AVEM NEVOIE DE MAGITimp de 30 de ani am reflectat asupra cunoa?terii pe care odetinea magul. Am caiatorit la Glastonbury ?i in West Country,am urcat pe Tor si am vazut dealul unde se presupune cSdorm Arthur si cavalerii sSi. Dar ceva mai misterios, nevoiade transformare, ma tot atragea spre arta magiei. An dupa an,am simtit ca timpurile noastre au nevoie de aceasta cunoaste-re mai mult ca oricind. Acum, matur fiind, imi petrec timpulde lucru vorbind si scriind despre cum pot fi atinse libertateasi implinirea deplina. Doar de curind mi-am dat seama cS lu-crurile despre care vorbesc se numesc alchimie.in cele din urma, m-am gindit ca as putea aborda acest su-biect intr-o maniera interesanta, prin intermediul celei maiminunate relatii povestite vreodata, i anume aceea dintreMerlin si baiatul Arthur, din vremea cind ei traiau in pesteraCalea magului 1110DEEPAK CHOPRAde clestar. Asa cum e prezentata in aceasta carte, pe^tera declestar este un loc privilegiat in interiorul inimii omului. Esterefugiul sigur, in care exista o voce inteleapta ce nu cunoateteama, unde framintarile lumii exterioare nu pot patrunde. In'petera de cletar a existat dintotdeauna un mag i va fi me-reu acolo nu trebuie decit sa intri si $3 asculti.Oamenii modemi traiesc in lumea magului in aceeasi ma-sura ca ?i generatiile trecute. Joseph Campbell, marele profe-sor de mitologie, spunea ca orice om care sta la un coif destrada asteptind ca semaforul sa indice verde asteapta de faptsS pa?easca intr-o lume a faptelor eroice si a actiunii mitice.Insa noi nu sesizam ocazia. Traversam fara a observa sabia in-fipta-n piatra ce se afla dupa coltul strazii.Caiatoria in miraculos incepe aici. Acum este eel mai bunmoment pentru a incepe. Calea magului nu exista in timp este pretutindeni i niciunde. Este a oricui si a nimanui. Aaca aceasta carte vorbeste despre a pretinde ceea ce este deja altau. Dupa cum spune cea dintii invajatura a primei lectii:!n fiecare dintre noi existd un mag.EI vede ?i cunoa?te totul.Este singura afirmatie din carte ce trebuie acceptata pe in-credere. Odata ce descoperi magul din interior, invataturilese succed de la sine. De multi ani, acest mod de invatarespontana s-a aflat in centrul vietii mele de fiecare zi; am pri-vit $i am asteptat sa aud ce are de spus calauza interioara,Nici o alta modalitate de invatare nu este mai fascinanta.L-am auzit pe Merlin vorbind prin zgomotul asurzitor alaeroportului, prin copacii fosnind de pe aleea spre plaja ?ichiar prin televizorul meu. O statie de autobuz se poatetransforma intr-o pestera de clestar atunci cind esti deschis laoasemenea experienta.De ce avem nevoie de calea magului? Avem nevoie de eapentru a ne ridica din lucrurile comune si din banalitate catreun anume mod de intelegere, pe care sintem inclinati sa ilatribuim mitului, dar care de fapt ne este la indemina, aici siacum. A incepe sa traiesti inseamna sa-ti cuceresti dreptul dea spune orice doresti, de a fi ceea ce vrei sS fii si de a face ceeace vrei sa faci. Camelot reprezinta simbolul unei astfel de eli-Calea magului 1112DEEPAK CHOPRAberari. De aceea privim in urmS, la Camelot cu atita nostalgiesi admiratie. Viafa a fost mereu dificila de atunci incoace.Un discipol a mers odata la marele maestru ^i i-a spus:De ce ma simt atit de apSsat inlSuntrul meu, incit imi vinesS tip?" Maestrul 1-a privit si i-a raspuns: Pentru ca toata lu-mea simte la fel."Cu totii vrem sa fim mai iubitori si mai creativi, vrem sane exploram natura spirituala i totusi e^uam deseori. Ne in-cuiem in propriile noastre inchisori. Unii oameni insa auspart carcera care face viata atit de limitata. Ascultati ce spu-ne poetul persan Rumi: ECalea magului 1514DEEPAK CHOPRAlectiei" include unele exercitii care pot parea pasive, pentruca multe dintre ele sint experimente ale gindirii.Ce este un experiment al gindirii? Este o modalitate de a-ticonduce mintea in locuri noi si de a vedea lucrurile diferit.Magul stie ceva profund si important daca vrei sa schimbilumea, este nevoie sa-ti schimbi atitudinea fata de ea. Odata,Einstein s-a intins pe o canapea, a inchis ochii si a vazut unom calatorind cu viteza luminii. Urmarind aceasta imaginece-i stimise curiozitatea, el a inceput sa faca diferite experi-mente de gindire; era o stare asemanatoare cu aceea a unuiom cazut pe ginduri. in citiva ani insa, atitudinea intregiilumi stiintifice s-a transformat; natura a confirmat viziuniletranscendente ale lui Einstein.Daca o fantezie aparuta stind pe o canapea poate schimbalumea, atunci trebuie sa existe puteri extraordinare in experi-mented gindirii. Nimic nu este cu adevarat invatat pina cindnu este trait. Ratiune, experienta, spirit odata ce acestea seunes