deepak chopra - savrseno zdravlje.pdf

Download Deepak Chopra - Savrseno zdravlje.pdf

Post on 01-Jan-2016

330 views

Category:

Documents

77 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zdravlje

TRANSCRIPT

 • Deepak Chopra, dr. med.

  SAVRENO ZDRAVLJE

  Cjelovit vodi za duh i tijelo Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 • Shankari i Shankaracharya koli uitelja

  za uvanje znanja o Mudrosti ivota

 • Zahvale

  Od srca zahvaljujem:

  Svojoj obitelji za duboku ljubav i potporu koje ine temelj svemu to radim.

  Davidu Simonu, mojemu prijatelju i kolegi, za pomo u dopunjavanju ove knjige i za zajedniku uzvienu viziju.

  Dvjema vrsnim agenticama - i cijenjenim prijateljicama - Lynn Franklin i Muriel Nellis, za njihovu vjeru u ovaj projekt,

  lluntleyju Dentu, bliskom prijatelju koji m i j e , zahvaljujui svojoj otroumnoj literarnoj sposobnosti, pomogao

  urediti izvorni rukopis.

  Mojemu uredniku Peteru Guzzardiju koji zahtijeva savrenstvo i iz mene izvlai ono najbolje.

  I obitelji predanih lijenika, medicinskih sestara, uitelja i pomonog osoblja Chopra centra za boljitak, posveenih

  svakidanjem ivljenju ideala savrenog zdravlja.

 • Sadraj

  Zahvale 7

  PRVI DIO Mjesto zvano savreno zdravlje 11 Uvod 13 1. Poziv u viu stvarnost 17 2. Otkrivanje vlastitoga tjelesnog tipa 35 Ajurvedski upitnik za otkrivanje duh/tijelo tipa 40 Znaajke tjelesnih tipova 45 Vata 46 Pitta 48 Kapha 51 Razumijevanje dvodonog tipa 53 Razumijevanje trodonog tipa 56 3. Tri doe - tvorci stvarnosti 57 Poddoe 68 4. Plan prirode 76 Kako dolazi do neravnotee doa 85 5. Uspostavljanje ravnotee 93 Uravnoteeni ivot - ope smjernice 102

  D R U G I DIO Kvantnomehaniko ljudsko tijelo 113 6. Kvantna medicina za kvantno tijelo 115 7. Otvaranje kanala iscjeljivanja 125 Panakarma 126 Meditacija 129 Zvuk kao lijek 140 Marma-terapija 145 Aroma-terapija 152 Glazba kao lijek 156 8. Sloboda od ovisnosti 159 9. Starenje je pogrjeka 171 Rasajane - ljekovite trave za dugovjenost . . 177 Upitnik: koliko dobro starim? 180

  T R E I DIO ivljenje u skladu s prirodom 187 10. Poticaj na razvoj 189 11. Dnevna rutina - na valovima prirode 195 12. Prehrana za savrenu ravnoteu 207 Prehrana u skladu s tjelesnim tipom 209 Prehrana za umirenje vate 211 Prehrana za umirenje pitte 217 Prehrana za umirenje kapne 222 est okusa 228 Agni - probavna vatra 236 Blaena dijeta 245 13. Tjelovjeba - zabluda "bez muke nema post ignua" 253 Tjelovjeba u skladu s tjelesnim tipom 256 Vjeba triju doa 259 Pozdrav Suncu 260 Joga poloaji 329 Uravnoteeno disanje (pranajama) 288 14. Sezonska rutina - odravanje ravnotee tijekom cijele godine 291 Pogovor: Cvjetovi u kvantnom polju 296 Dodatak A: Izvori za ajurvedu 301 Dodatak B: Rjenik 303 Bibliografija 305

  - 8 - - 9 "

 • MJESTO ZVANO SAVRENO ZDRAVLJE

  Prvi dio

 • Uvod

  Otkako sam, prije gotovo deset godina, napisao prvo izdanje knjige Savreno zdravlje, u svijetu su se dogodile velike promjene. Zamisli da zdravlje nije samo odsutnost bolesti, da prirodni pristupi mogu oivjeti priroen sustav iscjeljivanja te da ljudsko tijelo nije statina anatomska struktura, ve mrea energije i informacija, prije deset godina doimale su se radikalno. N o , danas opaamo da su te zamisli utkane u temeljno tkanje suvremenog vienja bolesti i zdravlja, ivota i smrti. Izvjee koje je nedavno objavljeno u Glasniku Amerike medicinske udruge otkriva da vie od etrdeset posto Amerikanaca danas redovito pribjegava nekonvencionalnoj medicinskoj skrbi koja prekorauje granica materijalistikog vienja ljudskoga tijela. Na dva od tri medicinska fakulteta uvedeni su predmeti alternativne i komplementarne medicine. Uvidjevi da pacijenti zahtijevaju vei izbor i dostupnost, sve vie osiguravajuih kua i organizacija za upravljanje zdravstvenom skrbi pokriva trokove holistike medicinske skrbi.

  Znanstvena je zajednica nainila zaokret od otvorenog odbacivanja i obezvrjeivanja alternativnih iscjclitcljskih pristupa prema ozbiljnom istraivanju. Pretraite li bazu podataka Dravne medicinske knjinice, pronai ete vie od etrdeset tisua lanaka o alternativnoj i komplementarnoj medicini te vie od esnaest tisua lanaka samo o biljnoj medicini. Meditacija, joga, masaa i prehrambeni pristupi sve se vie prihvaaju kao uobiajena sredstva iscjeljivanja. Izrazi gospina trava, ginko biloba i ehinaceja ule su u svakidanji rjenik, a gotovo svaka ljekarna u Americi nudi vlastiti program prirodnih lijekova.

  Zahvaljujui sve veem broju asopisa i knjiga te Internetu, javnost ima besprimjeran pristup informacijama o zdravlju pa ljudi prihvaaju sve vie odgovornosti za vlastito zdravlje. Iako to moe bili prijetnja konvencionalnoj medicinskoj zajednici, trend rasta samosvijesti i preuzimanja moi osobno shvaam kao znak poboljavanja osobnog i sveopeg zdravlja.

  U Chopra centru za boljitak u prelijepoj La Jolli u Kaliforniji stvorili smo blagotvorno ozraje za izravno istraivanje moi ajurvede te medicine uma i tijela. Osmislili smo teajeve primjene naela i praksi holistike medicine na najuestalije zdravstvene probleme. U sklopu programa udesni poeci buduim roditeljima pruamo infor-

  - 13 -

 • SAVRENO ZDRAVLJE

  macije i nadahnue za njegovanje neroene djece, zametaka bogova i boginja. Za pouavanje toga programa osposobili smo instruktore irom svijeta, to pomae stvoriti novi narataj zdravih, osvijetenih bia.

  Instruktori duh/tijelo medicine sa svakog kontinenta u Chopra centru obueni su pouavati teaj Stvaranja zdravlja, na prvi teaj o medicini uma i tijela te ajurvedi. irom svijeta djeluje vie od pet stotina ovlatenih uitelja meditacije primordijalnog zvuka, naega programa za ublaavanje stresa koji omoguuje izravan doivljaj u-nutarnjeg polja energije i kreativnosti. Povratak potpunosti, na teaj za ljude suoene s rakom, imao je preobraajno djelovanje na ljude suoene s tom izazovnom boleu. Programi za ljude s problemom kroninog umora, za ene u menopauzi i za one koji se bore sa suvinim kilogramima pomogli su t isuama ljudi ostvariti priroeni potencijal svjesnog preobraavan)a vlastitoga ivota. Tijekom proteklog desetljea mnogo sam puta opazio snane utjecaje pristupa opisanih u knjizi Savreno zdravlje.

  Bilo mi je veliko zadovoljstvo svjedoiti promjenama koje su se dogaale u svjetskoj svijesti. ivimo u jeku revolucije koja e zauvijek promijeniti nae vienje svijeta i samih sebe. Bezvremena mudrost ajurvede i najnaprednije teorije suvremene fizike upuuju na dublju stvarnost koja nas potie shvatiti univerzum kao vjeno, beskrajno polje potencijala kojemu moemo pristupiti u svrhu iscjeljivanja i preobrazbe. To je osnovna poruka knjige Savreno zdravlje.

  Ovo dopunjeno izdanje sadri odreene vane promjene. Opisao sam nove tehnike iscjeljivanja koje uspjeno primjenjujemo s pacijentima u Chopra centru. Predstavio sam tehnike voene vizuali-zacije i meditacije koje mogu pruiti izravno iskustvo proirene svijest i , klju promjene vienja vlastitoga tijela. N u d i m vam suptilne cjelovite pristupe svjesnom povezivanju s vlastitim stanicama, tkivima i organima. Uenje utjecanja na takozvane " a u t o n o m n e " funkcije vano je za stvaranje i odravanje savrenog zdravlja. Dopunio sam i dijelove o prehrani i biljnim lijekovima s naglaskom na zdravoj, uravnoteenoj prehrani. U dananje vrijeme nastojanja odravanja zdravlja pomou dodataka prehrani vano je imati na umu temeljnu, zdravstveno blagotvornu vrijednost uravnoteenog prehrambenog programa. Ajurvedska prehrana, opisana u knjizi Savreno zdravlje, odlikuje se jednostavnou, profinjenou i izvrsnou. Uveo sam i nove reference iz sve veega broja znanstvenih i strai -

  - 1 4 -

  SAVRENO ZDRAVLJE

  vanja interakcije uma i tijela u zdravlju i bolesti. Veliko mi je zadovoljstvo vidjeti objektivnu dokumentaciju tisuljetnih zdravstvenih naela i praksi. Objasnio sam i proirene naine krijepljenja tijela putem pet osjetila koji obuhvaaju iscjeljujui zvuk, dodir, vid, okus i miris u cilju oivljavanja unutarnje tjelesne ljekarne. Temeljem spoznaje da je okruje produetak naega tijela, uvrstio sam i zabavne vjebe za oivljavanje povezanosti naih unutarnjih i vanjskih svjetova. Sve u svemu, ovo izdanje knjige Savreno zdravlje osmiljeno je lako da bude praktino, lako razumljivo i vrlo lako primjenjivo.

  I dalje istraujui iscjeljivanje, potpuno sam uvjeren d a j e istinsko zdravlje mnogo vie od izostanka abnormalnih laboratorijskih nalaza, pa ak i vie od optimalne povezanosti uma i tijela. Zdravlje je zapravo vie stanje svijesti. Glasoviti vedski mudraci tisuljeima su tvrdili da je svrha skrbi za tijelo podravanje stanja poznatog kao prosvijetljenost. Naa unutarnja uporina toka u lom stanju prelazi s ega na duh, pa uviamo da su znalac, proces spoznavanja i ono to se spoznaje j e d n o te isto. Kad se prisjetimo da smo neograniena bia privremeno zamaskirana u pojedince, granice vremena i prostora postaju promjenjive. To stanje potpunosti ini temelj svakog iscjeljivanja. To je stanje savrenog zdravlja. Zahvalan sam na mogunosti da vas doprat im do tog mjesta koje nije daleko od vaega trenutnog boravita.

  - 1 5 -

 • 1

  POZIV U VIU STVARNOST

  U svakom ovjeku postoji mjesto koje je s lobodno od bolesti, koje nikada ne osjea bol, koje ne moe ostarjeti ili umrijeti. Kad stignete na to mjesto, nestaju ogranienja koja svi prihvaamo. Ogranienja tada vie ne postoje ni kao mogunosti .

  To se mjesto naziva savreno zdravlje. Posjeti tom mjestu mogu biti vrlo kratki ili mogu trajati godi

  nama. Meutim, ak i najkrai posjet potie duboku promjenu. Pretpostavke koje vrijede u uobiajenom ivljenju, u tom su stanju izmijenjene, a razvija se nov oblik ivljenja, uzvieniji i bolji. Ova je knjiga namijenjena onima koji ele istraiti taj novi oblik ivljenja, uvesti ga u svoje ivote i uiniti ga stalnim.

  Uzrok bolesti esto je iznimno sloen, ali je j e d n o izvjesno: nitko nije dokazao da je obolijevanje neizbjeno. tovie, istina je upravo suprotna. Svaki dan dolazimo u dodir s milijunima virusa, bakterija, alergena i gljivica, ali iznimno malen postotak tih susreta dov