design of a mobile health service for norwegian public health service - ahus mobil

of 31 /31
LØRENSKOG KOMMUNE INNSIKT AHUS MOBIL: 27.11.12

Author: eggs-design

Post on 27-Jan-2015

110 views

Category:

Design


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(The presentation is in Norwegian) Ahus Mobil is an organizational model for mobile health services designed by EGGS Design and developed to create a safe user-centric service specifically for patients that aren’t easy to transport or are difficult to move to a hospital. Solution Following principles and tools from service design methodology using observation, interviews and workshop, EGGS Design gained insight into the different success criteria for a mobile health service. Interviews were conducted with key actors of the service; patients, relatives, nursing home staff, family doctors, health departments in prisons, medical specialists etc. Idea generation was done parallel to interviews. Based on this insight EGGS designed a complete business model for mobile health services. Result With Ahus Mobile the hospital Ahus now has a model that covers required underlying routines, systems, guidelines and infrastructure to serve a reliable and professional mobile health service. The model is a basis for generating numerous specific mobile health services. For Ahus Mobile to be a success a separate organizational unit must be created, with a core team allocated to running the operations, based on its own organizational structure and financial model. Ahus Mobil is now a practical and concrete model used in strategic discussions for future priority areas and investments for Ahus. Ahus Mobil has been collaboration between Akershus Universitetssykehus, Lørenskog Kommune, Kjeller Innovasjon and EGGS Design. The project has been made possible with funding from DIP from the Norwegian Design Council. Based on the collaboration reform for health services The initiative for Ahus Mobil is based on the Norwegian ‘collaboration reform’ (Samhandlingsreformen), where one of the objectives is to move health services to the patients. Such patients can be older people in nursing homes, or prison inmates, who due to poor physical health and practical reasons are challenging and costly to transport to hospitals. - See more at: http://www.designbasen.no/firma/eggs-design-article18572-654.html?projectId=25355#sthash.bvAbdLR5.dpuf

TRANSCRIPT

  • 1. AHUS MOBIL:INNSIKT 27.11.12LRENSKOG KOMMUNE

2. BakgrunnProblemstillingSamhandlingsreformens overordnede ml er rett behandling p rett sted til rett tid innenfor en brekraftig konomi. En befolkning med et raskt kende antall eldre skal oppleve god kvalitet i sammenhengende pasientforlp p tvers av forvaltningsnivene. Hvordan kan dette realiseres?INNSIKT AHUS MOBIL2 3. BakgrunnSamhandlingsprosjektMobil medisinsk Service er et samhandlingsprosjekt mellom Ahus, Lrenskog kommune, Eggs design og Kjeller Innovasjon. Prosjektet har vrt finansiert med midler fra Norsk Designrd gjennom programmet Design Pilot.Design PilotDesign Pilot er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Designrd, Norges forskningsrd og Innovasjon Norge. Dette er et nasjonalt program som gjennom konomisk sttte til idutvikling skal bidra til utvikling av helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.Ml for prosjektetProsjektet skal utforske mobil medisinsk service i et bredt perspektiv. Mlet er lage konsepter til en tjeneste der man flytter utstyr og personell i stedet for flytte pasienter.Formlet med Design Pilot er igangsette prosjekter som styrker innovasjonsevnen i nringsliv og offentlige institusjoner ved ta i bruk designdrevet innovasjonsmetodikk.INNSIKT AHUS MOBIL3 4. PROSJEKTDELTAKEREBente Heggedal Gerner AhusPer WiumLrenskog kommuneKirsten Dawn Elvsaas AhusNanna WernerLrenskog kommuneJan Emil Kristoffersen AhusElse PranKjeller InnovasjonKjell BorthneFrode LrumMari Lie VenjumJan Walter ParrAhusKjeller InnovasjonAhusEggs DesignIngvill Hoffart Eggs DesignINNSIKT AHUS MOBIL4 5. RESULTATAHUS MOBIL:INNSIKT 27.11.12LRENSKOG KOMMUNEKONSEPT:AHUS MOBIL 27.11.12LRENSKOG KOMMUNE1 - Innsikt2 - KONSEPTDokument som oppsummerer innsikter fra observasjoner og intervjuer med brukere og fagfolk.Dokument som beskriver konseptet AHUS MOBIL.INNSIKT AHUS MOBIL5 6. HVa har vi gjort? OVERSIKTFelles MTEROppstartsworkshopInnsiktsworkshop1Sekundrinfo Innsyn i rapporter o.l. fra relevant arbeid som allerede er gjort.InnsiktKonseptworkshop2Observasjon34IntervjuDeltakende observasjon av mobile tjenester i kontekst, for f innsikt i hva pasienter og personell sier, gjr og bruker.Semi-strukturert dybdeintervju med pasienter, helsepersonell og fagpersoner.Milepl: InnsikterKreative arbeidsmterProsjektgruppa deltar i kreative arbeidsmter hvor de bidrar i idutvikling sammen med designerne.IDutviklingAvsluttende presentasjonMilepl: Scenarier & konsepterFeedback p konsepterVisualiserte scenarier og konsepter testes p brukere og eksperter for f tilbakemelding.Milepl: Sluttleveranse INNSIKT AHUS MOBIL6 7. HVA HAR VI GJORT? INNSIKT & IDEUTVIKLINGSamtaler med pasienterintervjuer p sykehjem Sykehjemspasienter Lrenskog sykehjem Skedsmotun bo- og behandlingssenter RolvrudhjemmetIntervjuer med FASTLEGERintervju i Fengsel Fastleger / PKOerP TUR MED MOBIL RNTGEN Helseavdelingen ved Ullersmo fengsel Observasjon og samtaler med radiografKREATIVE WORKSHOPS INNSIKT AHUS MOBIL7 8. INNSIKTerINNSIKT AHUS MOBIL8 9. INNSIKTER AKTRKARTFENGSLerAHUSMobile helsetjenesterPasienter & PrrendeSYKEHJEMKOMMUNEHELSETJENESTEN(DMS, FASTLEGER, legevakt)INNSIKT AHUS MOBIL9 10. KATEGORISERINGPASIENTPERSPEKTIVHELSEFAGLIG PERSPEKTIVRESSURSPERSPEKTIVMobile Helsetjenester INNSIKT AHUS MOBIL10 11. PASIENTperspektivINNSIKT AHUS MOBIL11 12. INNSIKT AHUS MOBIL12 13. PASIENTPERSPEKTIV SYKEHJEMSPASIENTERDen viktigste gruppa er demente Mye demens p sykehjem (~80%) Flytting kan pfre demente stor utrygghet og forvirring Mange demente er underdiagnostiserteDet er et overgrep sende demente p sykehus. Vi ser ofte at de blir sykere nr de kommer tilbake Medarbeider p sykehjemDemente er ekstremt srbare i forhold til flytting Medarbeider p sykehjemINNSIKT AHUS MOBIL13 14. PASIENTPERSPEKTIV SYKEHJEMSPASIENTERSykehjemspasienter har ofte et sammensatt og diffust sykdomsbilde Blant annet fordi: Pasientene har flere sykdommer samtidig Pasientene bruker mange medisiner Pasientene har vansker med kommunisere sine plager, grunnet demensSykehjemspasienter er de mest komplekse pasientene SykehjemslegeINNSIKT AHUS MOBIL14 15. PASIENTPERSPEKTIV SYKEHJEMSPASIENTERPasienter som har vrt innlagt p sykehus har opplevd at: de m ligge p gangen: Det er som bo p E18! de m vente i mange timer p transport de ikke fr kontakt med personalet der de mye heller vil vre p sykehjemmet sykehuset er upersonlig, stort, kaldt og steriltJeg tror det er fare for at pasienter unnlater fortelle hvordan de faktisk har det i frykt for bli innlagt p sykehus SykepleierJeg vil helst slippe dra til sykehuset igjen Pasient p sykehjem INNSIKT AHUS MOBIL15 16. PASIENTPERSPEKTIV FENGSELSINNSATTEFengselsinnsatte... har hyere grad av sykelighet enn vrig befolkning - Og s har de veldig god tid til kjenne etter. m ledsages av minimum to tjenestemenn ved sykehusfremstilling, grunnet rmningsrisiko opplever at det er mye fram og tilbake i planleggingsfasen av en sykehusfremstilling opplever at det er flaut dra til sykehus, fordi de m vise seg med hndjern. Noen s mye at de nekter. fremstilles frst og fremst til polikliniske underskelser - innleggelser er uvanlig.Det er alltid en risiko for rmning ved fremstilling til sykehus INNSIKT AHUS MOBIL16 17. HELSEFAGLIG PERSPEKTIVINNSIKT AHUS MOBIL17 18. INNSIKT AHUS MOBIL18 19. HELSEFAGLIG PERSPEKTIV SYKEHJEMSykehjemmene kjenner pasientene bedre enn det sykehus og legevakt gjr: P sykehjemmet fokuseres det p pasientens totale helse Sykehjemmet har et helhetsbilde som spesialistene p sykehuset ofte manglerPrrendePASIENTLEGEVAKTPLEIERESYKEHJEMSLEGESYKEHUSHer p sykehjemmet kan vi synge sangene de kjenner Medarbeider p sykehjemINNSIKT AHUS MOBIL19 20. HELSEFAGLIG PERSPEKTIV SYKEHJEMSykehjemmene kan mye om demens: De kjenner den enkelte pasient De har god kunnskap om ulike former for demens og demensatferd De har kunnskap om riktig hndtering i forhold til lovverk (om bruk av tvang etc.)Sykehusene har ikke nok kompetanse p demens og hvordan man hndterer ulik type atferd. Her er det vi som er ekspertene!Medarbeider p sykehjemINNSIKT AHUS MOBIL20 21. HELSEFAGLIG PERSPEKTIV SYKEHJEMHelsepersonell p sykehjem... opplever at det er srlig utfordrende oppdage tidlige tegn p sykdom eller forverring opplever at det kan vre vanskelig dechiffrere sykdomsbildet til pasienter uttrykker behov for spesialistkompetanse og -utstyr som gjr dem i stand til utelukke en rekke enkle tilstander kan av og til ha behov for lne autoritet fra spesialister nr de str overfor krevende prrende understreker viktigheten av at noen har helhetsblikket i mte med spesialisthelsetjenestenSikrere diagnostikk forutsetter bedre beslutningssttte p en rekke omrderSykehjemslege INNSIKT AHUS MOBIL21 22. RESSURSPerspektivINNSIKT AHUS MOBIL22 23. RessursPERSPEKTIVUndvendige sykehusinnleggelser? Det er ressurskrevende legge inn en pasient p sykehus: det legges beslag p pleiepersonell, og organisering og gjennomfring av transport tar ofte tid. bringe helsetjenestene nrmere pasienten kan potensielt redusere antall sykehusinnleggelser Det er imidlertid svrt ulik oppfatning av hvor stor andel av innleggelser i sykehus som er undvendige.Vi m bruke store ressurser dersom en pasient m p sykehus Institusjonsleder p sykehjemINNSIKT AHUS MOBIL23 24. RessursPERSPEKTIVKommunal medfinansiering er en utfordring: Fastlegene str for en liten andel av akutte innleggelser, de fleste henvises fra legevakt eller kommer med ambulanse. Dette skaper store utfordringer for kommunene med liten grad av forutsigbarhet.Bare 10% av innleggelsene blir henvist fra fastlegeINNSIKT AHUS MOBIL24 25. RessursPERSPEKTIVUtfordrende forretningsmodeller: Den konomiske grunnstrukturen er i dag ikke tilrettelagt for mobile helsetjenester Hvordan kan bde helseforetak og kommuner oppleve at tilbudet er kostnadseffektivt?De som har utgifter er ikke ndvendigvis de som fr gevinst INNSIKT AHUS MOBIL25 26. MOBILE HELSETJENESTERINNSIKT AHUS MOBIL26 27. MOBILE HELSETJENESTER MOBIL RNTGENINNSIKT AHUS MOBIL27 28. MOBILE HELSETJENESTER MOBIL RNTGENSykehjem opplever at Mobil Rntgen: Bidrar til sikrere diagnostikk, og dermed til bedre behandling av pasientene p sykehjemmet. Er en viktig del av vurderingsgrunnlaget for avklare sykehusinnleggelse: Er srlig verdifull i de tilfellene hvor tilstander utelukkes slik at sykehusinnleggelse kan unngs. Bidrar til redusere byrden for pasienter, da de slipper transport. Srlig verdifullt for pasienter med demens. Er tilgjengelig raskt dersom det er behov for det (p dagen), og gir rask tilgang til bilderesultater.Vi har veldig gode erfaringer med Mobil Rntgen SykehjemslegeINNSIKT AHUS MOBIL28 29. MOBILE HELSETJENESTER MOBIL RNTGENObservasjoner fra rntgentaking p sykehjemmet:FORArbeidSykehjemslege henviser Sykehjemmet ringer p Mobil Rntgen-telefonen og avtaler tid og sted Radiograf lager kjreplan (for to dager)Radiograf kjrer til sykehjemP Sykehjemmet 2-5 pasienter 2-3 sykehjemRadiograf setter opp utstyr(p pasientens rom eller p tomt rom)Radiograf forbereder pasienten Radiograf tar rntgenbilder Radiograf pakker sammen utstyretterarbeid Det tar tid sette opp og klargjre det tekniske utstyret. Radiograf m vente mellom hver pasient. Radiograf bruker mye tid p instruere, kle av og posisjonere pasientene. Radiograf nsker kunne sende bilder elektronisk til sykehuset, men trdlst nettverk er ikke p plass. Mobil rntgen krever at pleiere er til stede og hjelper pasientene, men dette var ikke bestandig tilfelle.Radiograf kjrer tilbake til Ahus Radiograf overfrer og registrerer bilder Radiograf klargjr bilder for lege Lege vurderer Sykehjemmet fr resultatetINNSIKT AHUS MOBIL29 30. OPPSUMMERING INNSIKTERPASIENTperspektiv Sykehjemspasienter har ofte komplekse og diffuse sykdomsbilderHELSEFAGLIG perspektiv Sykehjemmene kjenner pasientene godt og kan mye om demens Demente er spesielt srbare i forhold til flytting Fengselsinnsatte har behov for et bredt helsetilbud, og det brukes i dag mye ressurser ved sykehusfremstillingHer p sykehjemmet kan vi synge sangene de kjenner Medarbeider p sykehjemDemente er ekstremt srbare i forhold til flytting Medarbeider p sykehjemRESSURSPERSPEKTIV Den konomiske grunnstrukturen er i dag ikke tilrettelagt for mobile helsetjenester.INNSIKT AHUS MOBIL30 31. LRENSKOG KOMMUNE