elektronisk samhandling ahus - primærhelsetjenesten

of 16 /16
Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Upload: grant

Post on 05-Jan-2016

74 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten. Hovedmål. Ø ke kvaliteten på helsetjenester ved å implementere eksisterende løsninger for elektronisk kommunikasjon. Delmål:. 1. 2. 3. 4. Kvalitetssikret og effektiv elektronisk kommunikasjon. Avvikle papir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Page 2: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

.

Delmål:

Kvalitetssikret og effektiv elektronisk

kommunikasjon Avvikle papir

Implementering av ”den gode melding”

Tilkobling Norsk Helsenett

1 2 3 4

Hovedmål

• Meldingsutveksling• Teknisk og

organisatorisk tilpasning

• Slutte med parallell utsending av elektroniske- og papirmeldinger

• KITH standarder• Innhold i meldingene

• Fastleger• 191 leger, ca 2/3 på Helsenett

69 legesenter, • 6 leger kun papir

• Kommuner, • 15 + 2 bydeler

Øke kvaliteten på helsetjenester

ved å

implementere eksisterende løsninger for elektronisk kommunikasjon.

Page 3: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Interaktive henvisninger

Page 4: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Kvalitet på meldinger - innhold

• Mange er misfornøyde med innhold i epikriser og henvisninger

• Er ”den gode melding” god nok? Nei.

• Mange har forsøkt å gjøre noe med dette– Østfold, Asker/Bærum, UNN, Ringerike, Aker

osv osv (nettsider)– Ahus, ønsker spesialiserte henvisninger.

Prosjekt psykisk helse, poliklinikkprosjekt, habiliteringstjenesten.

Page 5: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten
Page 6: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten
Page 7: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten
Page 8: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten
Page 9: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Bakgrunn

• Uttalt behov fra fagmiljøene på sykehus• Grensesnitt mot poliklinikkprosjekt ved

Ahus• Hypotese: Bedret pasientflyt/ oppstart

utredning basert på henvisning• Hjelpemiddel for primærlegene?• KITH-rapport 22/03. Medisinsk faglig

innhold i henvisninger – ”Den gode henvisning”

Page 10: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

ELEKTRONISKHENVISNINGS-MOTTAK

FellesInntaks-kontor

BookingVentelisterKontroller

Poliklinikk 1

Poliklinikk 5

Poliklinikk 4Poliklinikk 3

Poliklinikk 2PDS

ServicetorgHentet fra alle poliklinikkene

Sitter i respektiv poli-

klinikk

Fellesressurs hentet fra alle poliklinikkene. Sorterer/fordeler henvisningene

Prioritering lege

Page 11: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten
Page 12: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Eks. standardisert pasientforløp operasjonspasienter, kir. gruppe

Mottak, prioritering

og planlegging ift

elektronisk henvisning

Blodprøvetaking

Klinisk vurdering

Operasjons-dato/

ny time

Anestesivurdering

Hjerte- Lunge-

utredning

Mottak på poliklinikk før operasjon

Kontroll

En dag

Tolkning

Billeddiagnostikk

Page 13: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Så langt

• ELIN- prosjektet om detaljert kravspesifikkasjon• Carelink om struktur/ terminologistandardisering• Møte med SHdir, KITH, Bærum sykehus, UNN • Møte med Well, Hove Medical, Profdoc, Infodoc• Søknad støtte InnoMed til forprosjekt –

– De bidrar med veiledning fra egen organisasjon

• Støtte fra Shdir til forprosjekt– Kr 400.000– IT, fagmiljø ved Ahus, fastleger,

prosjektadministrasjon

Page 14: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Målsetting

• Utvikle spørsmål til fastlegene knyttet til diagnose/ symptom innenfor spesialitetene urologi og gastromedisin

• Tilrettelegge den tekniske løsningen

• Teste spørsmål og den tekniske løsningen i samarbeid med fastleger

• Legge til rette for fremtidig evaluering

Page 15: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Forprosjekt

• Forprosjekt 4 mndr • Oppstart november 2007• Avtale må på plass med samarbeidsparter, Ahus, Well,

Profdoc, Hove og legekontor

• Prosjektorganisering– Prosjektleder/Kirurg Frode Østrem– Prosjektmedarbeider Hilde Alstad – Gastromedisiner Christer Tønnesen og urolog Dan Helgø – Praksiskonsulent/ fastlegeTorgeir Landvik, Enebakk– Fastlege Terje Sagen, Kløfta legesenter– (Vi rekrutterer nå flere fastleger)

• Referansegruppe (2 samlinger)

Page 16: Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Forprosjektleveranse

• Rapport– Prosess– Teknisk løsning– Medisinsk faglig innhold

• Søknad om støtte til hovedprosjekt– Implementering ved Ahus og utvalgte fastleger– Bruk av nye henvisninger i en periode– Evaluere

• Forbedring av kvaliteten på henvisningen.• Mer effektiv vurdering og pasientflyt i sykehuset. (Nei)• Brukertilfredshet, med bruker menes her mottakende og

henvisende lege.